Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2017 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2017

Monitorul Oficial 1042 din 29 Decembrie 2017 (M. Of. 1042/2017)

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 19 decembrie 2017 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 29 decembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.814 din 19 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.042 din 29 decembrie 2017.──────────Încheiat între:ministerul transporturilor, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul felix stroe, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,şisocietatea de transport cu metroul bucureşti „metrorex“ - s.a., denumită în continuare metrorex - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul ion constantinescu, având atribuţii de director general, în calitate de operator,în continuare denumite în mod individual „partea“ şi în mod colectiv „părţile“,părţile convin, cu ...

Monitorul Oficial 1039 din 29 Decembrie 2017 (M. Of. 1039/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 917 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 29 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „administraţie“ din administraţia publică centrală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 924 din 20 decembrie 2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 29 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din unităţile care au obţinut hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale în temeiul hotărârii guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute ...

Monitorul Oficial 1040 din 29 Decembrie 2017 (M. Of. 1040/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 946 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 din 29 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul româniei şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în românia, aprobată prin legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpentru anul 2018 se stabileşte contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din românia, după cum urmează:a) lucrători permanenţi - 4.000;b) lucrători detaşaţi - 1.200; c) persoane transferate în cadrul aceleiaşi companii - 700; d) lucrători înalt calificaţi - 500; e) ...

 NORME METODOLOGICE din 29 decembrie 2017 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 din 29 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.488/3.198/2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1040 din 29 decembrie 2017.──────────cap. iprocedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora1. cadru general1.1. fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite ...

Monitorul Oficial 1038 din 29 Decembrie 2017 (M. Of. 1038/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017

Având în vedere principiul supremaţiei dreptului uniunii europene şi, în virtutea acestuia, consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din dreptul uniunii europene, respectiv art. 4 şi art. 13 alin. (2) din directiva 2006/21/ce a parlamentului european şi a consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a directivei 2004/35/ce, şi, în special, riscul declanşării unei acţiuni în constatarea neexecutării unor hotărâri ale curţii de justiţie a uniunii europene şi al aplicării sancţiunilor pecuniare,având în vedere că pericolul existent de poluare în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de mediu, precum şi faptul că protecţia sănătăţii umane este un ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017 pentru prorogarea unui termen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017

Luând în considerare modificările legislative în domeniul fiscal adoptate recent care implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerinţe de raportare şi îndeplinire a obligaţiilor declarative şi de plată,în scopul de a evita riscul efectuării plăţii obligaţiilor fiscale datorate organului fiscal central, după 1 ianuarie 2018, prin utilizarea celor două conturi unice valabile până la 31 decembrie 2017, cu consecinţa depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plată sau de calculare a obligaţiilor fiscale accesorii în cazul nevalabilităţii plăţii, precum şi în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credinţă,ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea ...

Monitorul Oficial 1041 din 29 Decembrie 2017 (M. Of. 1041/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 947 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 29 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actul adiţional nr. 1 la acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră cecheşti, judeţul harghita, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.597/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea naţională de gaze naturale „romgaz“ - s.a. mediaş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 949 din 18 octombrie 2004, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă ...

 HOTĂRÂRE nr. 948 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. şi AMROMCO ENERGY - S.R.L. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1041 din 29 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actul adiţional nr. 1 la acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră fierbinţi-târg, judeţul ialomiţa, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 764/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, societatea naţională de gaze naturale „romgaz“ - s.a. mediaş şi compania amromco energy, l.l.c., în calitate de concesionari, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Monitorul Oficial 1042 din 29 Decembrie 2017 (M. Of. 1042/2017)

 NORME PROPRII din 19 decembrie 2017 de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 29 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.447/157/15.771/264/m.150/3.961/c/703/1.249/2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.042 din 29 decembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară proprie a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun ...

Monitorul Oficial 1043 din 29 Decembrie 2017 (M. Of. 1043/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017

Luând în considerare faptul că prevederile ordonanţei guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii sunt aplicabile până la 31 decembrie 2017, având în vedere necesitatea reglementării menţinerii în plată şi după data de 1 ianuarie 2018 a influenţelor financiare salariale determinate de aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. a) din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, acordate în perioada iulie-decembrie 2017 personalului încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017

Având în vedere caracterul deosebit de complex al activităţii guvernului, ce rezultă din multitudinea şi anvergura obiectivelor din programul de guvernare, aprobat de parlament, reţinându-se necesitatea asigurării tuturor pârghiilor necesare membrilor guvernului pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în consens cu interesul naţional,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii la nivelul centrului guvernului, prin organizarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului în cadrul aparatului de lucru al guvernului, constatându-se că neadoptarea măsurilor propuse are consecinţe negative asupra activităţii la nivel guvernamental,ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017

Având în vedere imperativul respectării ţintei de deficit de sub 3% din produsul intern brut, prevăzut de tratatul privind funcţionarea uniunii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008 pentru ratificarea tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ţinând seama de necesitatea menţinerii cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită buna funcţionare a serviciilor publice, întrucât creşterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creşterea presiunii fiscale asupra mediului economic şi/sau al cetăţenilor, se impune intensificarea eforturilor de creştere a gradului de colectare a ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017

Având în vedere încheierea campaniei privind colectarea sumelor necesare în vederea achiziţionării operei de artă „cuminţenia pământului“, precum şi respingerea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, cu completările ulterioare, respinsă prin legea nr. 19/2017,luând în considerare faptul că situaţia extraordinară care necesită intervenţia legislativă prin delegare este dată de însăşi această campanie unică în reglementările la nivel naţional, care reprezintă, în sine, o abatere de la comun şi obişnuit şi a cărei evoluţie nu ...

 HOTĂRÂRE nr. 944 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, ...

Monitorul Oficial 1030 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1030/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 22 decembrie 2017 privind completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 decembrie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă articolul 45 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins: "art. 45^1(1) votul deschis se exprimă, de regulă, prin mijloace electronice.(2) votul prin mijloace electronice se realizează prin introducerea cardului de vot în consolă la începutul şedinţei, urmată de apăsarea uneia dintre tastele «prezent», «pentru», «contra» sau «abţinere». rezultatul votului prin mijloace electronice se afişează automat pe ecranul consolei ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 24 noiembrie 2017 privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015 EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 decembrie 2017

Având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării codului deontologic al notarilor publici din românia, aprobat prin hotărârea congresului notarilor publici din românia nr. 9/2015, ţinând seama de votul celor 286 de notari publici, reprezentanţi ai camerelor notarilor publici, prezenţi la congresul al xiv-lea al notarilor publici din românia,în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d) din statutul uniunii naţionale a notarilor publici din românia, aprobat prin hotărârea congresului notarilor publici din românia nr. 10/2014, cu completările ulterioare,congresul notarilor publici din românia, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.art. 1se ratifică hotărârea ...

Monitorul Oficial 1032 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1032/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 914 din 14 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a Centrului Naţional de Management al Apei Grele, precum şi a unor măsuri necesare pentru asigurarea securităţii obiectivului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1032 din 28 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea centrului naţional de management al apei grele, precum şi al art. 6 alin. (3) din legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului naţional de management al apei grele, prevăzut în anexa nr. 1.(2) structura organizatorică a centrului naţional de management al apei grele este prevăzută în anexa nr. 2.art. 2(1) se aprobă declararea centrului naţional de management al ...

 HOTĂRÂRE nr. 931 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1032 din 28 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila alineatul (1) al articolului 3 din hotărârea guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 716 din 11 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: "f) de la data de 1 ianuarie 2019, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 8% în volum."art. iila alineatul (10) al articolului 8 din hotărârea guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a ...

Monitorul Oficial 1033 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1033/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 97 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1033 din 28 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul de venituri şi cheltuieli al autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii (ancom) pe anul 2018, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 365.958 mii lei - venituri şi 337.270 mii lei - cheltuieli.art. 2detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 1035 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1035/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 28 decembrie 2017

Prezenta reglementare are un caracter urgent şi este impusă de evoluţia procesului de conformare a româniei raportat la obligaţiile asumate prin tratatul de aderare la uniunea europeană, aferent serviciilor comunitare de utilităţi publice.oportunitatea promovării acestei ordonanţe de urgenţă rezultă din necesitatea clarificării, compatibilizării şi armonizării legislaţiei, în scopul accelerării procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizării şi/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice de interes local, în sensul respectării obligaţiilor asumate prin tratat.necesitatea amendării în regim de urgenţă a legislaţiei privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi în mod deosebit a celei referitoare la serviciul de alimentare ...

Monitorul Oficial 1037 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1037/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru modificarea şi completarea legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, precum şi introducerea unor elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi din textul actului normativ cu cel al achiziţiilor publice,introducerea de concepte noi specifice contractelor în regim de parteneriat public-privat care reflectă buna practică internaţională, precum şi simplificarea demersurilor necesar a fi realizate de către autorităţile publice ce intenţionează să implementeze proiecte în regim de parteneriat public-privat,faptul că, potrivit programului de guvernare 2017-2020, adoptat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, se menţionează în capitolul politici publice privind ...

Monitorul Oficial 1031 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1031/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 908 din 14 decembrie 2017 pentru aprobarea Cadrului Naţional de Interoperabilitate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 28 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cadrul naţional de interoperabilitate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,lucian Şovaviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,administraţiei publice şi fondurilor europene,paul stănescuviceprim-ministru, ministrul mediului,graţiela leocadia gavrilescuministrul apărării naţionale,mihai-viorel fiforministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanuministrul afacerilor interne,carmen daniela danministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescuministrul finanţelor publice,ionuţ mişaministrul delegat pentru afaceri europene,victor negrescuministrul educaţiei ...

Monitorul Oficial 1034 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1034/2017)

 NORME din 20 decembrie 2017 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1034 din 28 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 406 din 20 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1034 din 28 decembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme creează cadrul juridic şi organizatoric pentru punerea în aplicare a următoarelor regulamente europene:- regulamentul (ue) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, denumit în continuare regulamentul (ue) nr. 1.308/2013;– regulamentul delegat (ue) nr. 891/2017 al comisiei din 13 martie 2017 de completare a regulamentului (ue) nr. ...

Monitorul Oficial 1025 din 27 Decembrie 2017 (M. Of. 1025/2017)

 NORMĂ nr. 34 din 20 decembrie 2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacţiilor, păstrarea evidenţei ordinelor şi sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1025 din 27 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi ...

Monitorul Oficial 1026 din 27 Decembrie 2017 (M. Of. 1026/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1026 din 27 decembrie 2017

Având în vedere nevoile concrete ale sectorului cultural, ministerul culturii şi identităţii naţionale (mcin) a demarat demersurile pentru consolidarea, restaurarea şi modernizarea sălii palatului şi, împreună cu ministerul finanţelor publice, a purtat primele discuţii cu reprezentanţi ai băncii de dezvoltare a consiliului europei pentru susţinerea financiară a unui astfel de proiect, în cadrul unui împrumut acordat în condiţii avantajoase pentru românia.având în vedere destinaţia culturală ce urmează a fi dată acestui imobil şi atribuţiile specifice mcin, prima etapă în acest demers de transformare a spaţiului într-un centru cultural şi o condiţie sine qua non pentru accesarea împrumutului extern o constituie ...

Monitorul Oficial 1029 din 27 Decembrie 2017 (M. Of. 1029/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2017

Întrucât 99,7% dintre companiile din românia sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,având în vedere că sprijinirea sectorului imm reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a programului de guvernare 2017-2020, în condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele creşterea accesului la finanţare,întrucât perioada de implementare a programului de garantare a ...

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 decembrie 2017 "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.2 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 7.211 din 14 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1029 din 27 decembrie 2017.──────────i. dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta anexă instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori“, aferentă programului operaţional capital uman 2014-2020 (pocu 2014-2020), axa prioritară 5 „dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, obiectivul specific 5.2 „reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie ...

Monitorul Oficial 1026 din 27 Decembrie 2017 (M. Of. 1026/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 940 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1026 din 27 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 215/2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 145 din 9 martie 2009 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. ...

Monitorul Oficial 1024 din 27 Decembrie 2017 (M. Of. 1024/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 877 din 6 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 decembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 11 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi ...

Monitorul Oficial 1028 din 27 Decembrie 2017 (M. Of. 1028/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 22 decembrie 2017 privind modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2017

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 9 alineatul (1) din hotărârea parlamentului româniei nr. 39/2017 pentru constituirea comisiei speciale de anchetă a senatului şi camerei deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 355 din 12 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"art. 9(1) constatările, concluziile şi propunerile comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la birourile permanente reunite ale camerei deputaţilor şi senatului până ...

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 21 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat neafiliat sitterli ovidiu-ioan este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru industrii şi servicii.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 21 decembrie 2017, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 32 alin. (1) lit. n) şi ale art. 85 din regulamentul camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al biroului permanent, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea camerei deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor camerei deputaţilor pe anul 2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 386 din 28 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:- după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins: "art. 3^1(1) ...

 HOTĂRÂRE nr. 929 din 20 decembrie 2017 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „medium term notes“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «medium term notes», în sumă maximă, în orice moment, de 27 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare program."prim-ministru mihai tudosecontrasemnează:ministrul finanţelor publice,ionuţ mişabucureşti, 20 decembrie 2017.nr. 929.----

 HOTĂRÂRE nr. 930 din 20 decembrie 2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către românia a preşedinţiei consiliului uniunii europene, numărul maxim de posturi din cadrul ministerului economiei prevăzut la alin. (3) se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019, cu 14 posturi de natură ...

 HOTĂRÂRE nr. 937 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2017

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: p. ...

Monitorul Oficial 1023 din 22 Decembrie 2017 (M. Of. 1023/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 923 din 20 decembrie 2017 privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1023 din 22 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. itermenul de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2018. art. iidecontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul i ...

Monitorul Oficial 1021 din 22 Decembrie 2017 (M. Of. 1021/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 922 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Regia Autonomă "Tehnologii pentru Energia Nucleară", aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1021 din 22 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) lit. a) şi f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru regia autonomă „tehnologii pentru energia nuclearăˮ, aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 1022 din 22 Decembrie 2017 (M. Of. 1022/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 138 din 18 decembrie 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Stimularea creşterii economice şi a coeziunii în regiunile transfrontaliere ale UE - COM (2017) 534 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/626 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1) constată că această comunicare prezintă un set de noi acţiuni concrete şi o listă a iniţiativelor în curs de desfăşurare, în vederea deblocării întregului potenţial economic al regiunilor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 139 din 18 decembrie 2017 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) - COM 537 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/660 din 14.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii deoarece prin transferarea autorizării şi supravegherii furnizorilor de servicii de raportare a datelor către esma se pot asigura condiţii uniforme pentru datele de ...

 HOTĂRÂRE nr. 907 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea centrului naţional de dezvoltare a Învăţământului profesional şi tehnic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2centrul naţional de dezvoltare a Învăţământului profesional şi tehnic are drept scop creşterea relevanţei sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială în raport cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local, în condiţiile asigurării de ...

 HOTĂRÂRE nr. 910 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanţa, Tulcea, Argeş, Iaşi, Dolj şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 911 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea grupului interministerial român pentru managementul integrat al frontierei de stat, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 669 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, partea introductivă va avea următorul cuprins:"art. 7În domeniul implementării sistemului integrat pentru securitatea frontierei, inspectoratul general al poliţiei de frontieră din subordinea ministerului afacerilor interne exercită următoarele atribuţii:"2. articolul 11 va avea următorul cuprins:"art. 11cheltuielile necesare pentru desfăşurarea şedinţelor grupului interministerial se suportă de la bugetul de stat ...

 HOTĂRÂRE nr. 912 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a regulamentului delegat (ue) nr. 665/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.151/2012 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 564 din 26 iulie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2agenţia zonei montane se desemnează ca autoritate competentă responsabilă cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 926 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii "Achiziţie sediu pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii „achiziţie sediu pentru direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea categoriei de investiţii prevăzute la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului public, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie.art. 3ministerul public răspunde de modul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 927 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale laboratorului de control doping şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale agenţiei naţionale anti-doping, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 584 din 1 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4(1) laboratorul de control doping este condus de un director, selectat în urma concursului organizat ...

 ACTUL ADIŢIONAL nr. 2 din 14 decembrie 2017 pentru anul 2017 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.797 din 14 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.──────────art. 1prezentul act adiţional la contractul de activitate al companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. pentru perioada 2016-2020, denumit în continuare contract de activitate al c.f.r. - s.a., se încheie între ministerul transporturilor, în numele statului, şi compania naţională de căi ferate „c.f.r.“ - s.a., administratorul infrastructurii feroviare din românia, denumită în continuare cncf c.f.r. - s.a., potrivit prevederilor art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii ...

Monitorul Oficial 1018 din 22 Decembrie 2017 (M. Of. 1018/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind prorogarea unui termen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 22 decembrie 2017

Luând în considerare faptul că în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1^1) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2017 încetează termenul până la care fondurile de la bugetul de stat se utilizează şi pentru finanţarea actualelor programe-nucleu, care reprezintă principalul instrument de finanţare a activităţii institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,ţinând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) şi (1^1) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, ...

Monitorul Oficial 1022 din 22 Decembrie 2017 (M. Of. 1022/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,ţinând cont de faptul că începând cu 1 februarie 2017 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost crescut, fapt ce are un impact semnificativ în derularea contractelor de achiziţie publică/sectorială, existând riscul neducerii la îndeplinire a contractelor semnate şi reluarea ...

Monitorul Oficial 1018 din 22 Decembrie 2017 (M. Of. 1018/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (3^6) şi (3^7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 22 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 177 alin. (3^6) şi (3^7) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1cota procentuală prevăzută la art. 177 alin. (3^6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2018, este de 30%.art. 2cota procentuală prevăzută la art. 177 alin. (3^7) lit. a) din legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2018, este de 20%.art. 3cota procentuală prevăzută la art. 177 alin. (3^7) lit. b) din legea ...

Monitorul Oficial 1022 din 22 Decembrie 2017 (M. Of. 1022/2017)

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 14 decembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 175 din 15 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.──────────1. preambulavând în vedere:- prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 15 decembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Regiotrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 175 din 15 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.──────────1. preambulavând în vedere:- prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;– art. 6 alin. 3 din ordonanţa de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 15 decembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 175 din 15 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.──────────1. preambulavând în vedere:- prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 14 decembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 175 din 15 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.──────────1. preambulavând în vedere:• prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;• ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;• art. 6 alin. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 14 decembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 175 din 15 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.──────────1. preambulavând în vedere:• prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;• ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;• art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 15 decembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regio Călători" - S.R.L., aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 175 din 15 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.──────────1. preambul având în vedere:- prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa nr. 37.224 din 3.10.2017, privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară, completată cu adresa direcţiei economice a ministerului transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;– art. 6 alin. 3 din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 1013 din 21 Decembrie 2017 (M. Of. 1013/2017)

 CONVENŢIE din 16 noiembrie 2001 privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017

──────────conţinută de legea nr. 252 din 13 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr 1013 din 21 decembrie 2017.──────────semnată la cape town la data de 16 noiembrie 2001statele părţi la prezenta convenţie,conştiente de necesitatea de a achiziţiona şi utiliza echipamente mobile de valoare ridicată sau cu însemnătate economică deosebită şi de a facilita finanţarea achiziţiei şi utilizarea respectivelor echipamente într-un mod eficient,recunoscând avantajele finanţării garantate cu active şi ale leasingului în acest scop şi dorind să faciliteze acest tip de tranzacţii prin stabilirea de norme clare de reglementare a acestora,ţinând seama de necesitatea de a asigura faptul că ...

Monitorul Oficial 1015 din 21 Decembrie 2017 (M. Of. 1015/2017)

 CIRCULARĂ nr. 27 din 18 decembrie 2017 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 21 decembrie 2017

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari s.u.a. este de 0,10% pe ...

Monitorul Oficial 1017 din 21 Decembrie 2017 (M. Of. 1017/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1017 din 21 decembrie 2017

Având în vedere că prin aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice păşunatul animalelor în perioada 6 decembrie-24 aprilie inclusiv pe terenurile deţinute de proprietarii animalelor sau pe cele pentru care au acordul scris al deţinătorilor acestora, impunându-se stabulaţia permanentă, fapt care determină îmbolnăviri ale ongloanelor, îmbâcsirea cojocului de lână care generează boli ale aparatului respirator, conducând astfel la pierderi majore în rândul efectivelor de animale, având în vedere că peste 80% din efectivele de ovine din românia sunt reprezentate de rase ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 decembrie 2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1017 din 21 decembrie 2017

Având în vedere necesitatea asigurării facilităţilor la transport pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii, luând în considerare faptul că în cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost cuprinsă partiţia pentru transport, ţinând seama de faptul că persoanele îndreptăţite mai pot beneficia de facilităţi la transport pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2017, constatând că situaţia actuală reclamă o intervenţie imediată pentru asigurarea în continuare a facilităţilor la transport prin utilizarea în această perioadă a tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale ...

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1017 din 21 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 8(1) comitetul interministerial de finanţări, garanţii ...

 NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2017 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1017 din 21 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.244 din 19 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.017 din 21 decembrie 2017.────────── cap. iÎncasarea veniturilor bugetare1.1. (1) impozitele, taxele, contribuţiile şi alte obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2017, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament, potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile trezoreriei statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al trezoreriei statului până la data de 29 ...

Monitorul Oficial 1013 din 21 Decembrie 2017 (M. Of. 1013/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 901 din 14 decembrie 2017 privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea casei de asigurări de sănătate ...

 HOTĂRÂRE nr. 902 din 14 decembrie 2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0608 Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. m.f.p. 101124, aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - u.m. 0608 constanţa, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă actualizarea ...

Monitorul Oficial 1009 din 20 Decembrie 2017 (M. Of. 1009/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 896 din 14 decembrie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1009 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lucrări de infrastructură necesare funcţionării colegiului naţional militar «tudor vladimirescu» în cazarma 878 craiova“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor ...

 CONVENŢIE din 5 iulie 2016 pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1009 din 20 decembrie 2017

Statele părţi la prezenta convenţie,profund preocupate de faptul că actele de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale pun în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor şi bunurilor, afectează în mod serios activitatea serviciilor aeriene, aeroporturile şi navigaţia aeriană şi subminează încrederea popoarelor lumii în desfăşurarea sigură şi organizată a aviaţiei civile pentru toate statele,recunoscând că noi tipuri de ameninţări împotriva aviaţiei civile necesită noi eforturi şi politici concertate de cooperare din partea statelor,fiind convinse că, pentru a face faţă mai bine acestor ameninţări, exista o necesitate urgentă să se întărească cadrul juridic de cooperare internaţională pentru a preveni şi reprima ...

 HOTĂRÂRE nr. 897 din 14 decembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1009 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăţii de producere a energiei electrice în hidrocentrale „hidroelectrica“ - s.a. bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 814 din 20 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul conţinut:"(2) societatea vinde, prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat, un pachet de acţiuni nou-emise, în următoarele etape:a) majorarea capitalului social al societăţii cu un pachet de acţiuni nou-emise reprezentând ...

Monitorul Oficial 1011 din 20 Decembrie 2017 (M. Of. 1011/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 892 din 14 decembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Variantă de ocolire Timişoara-Sud" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 20 decembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „variantă de ocolire timişoara-sud“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 898 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 615/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 566 din 30 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 10, litera g) se abrogă.2. la articolul 10, literele h), m), p) şi cc) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"h) prezintă consiliului de conducere al agenţiei cererile pentru avizare, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, în proprietate sub condiţii rezolutorii, a infrastructurii de irigaţii secundare din domeniul privat al ...

Monitorul Oficial 1012 din 20 Decembrie 2017 (M. Of. 1012/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 903 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 5 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului turda“ la hotărârea guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul cluj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 684 şi nr. 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 15, coloana nr. 3 ...

 HOTĂRÂRE nr. 904 din 14 decembrie 2017 privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea administraţiei naţionale de meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea ministerului mediului, în administrarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, instituţie publică aflată în subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea terenului prevăzut la ...

 HOTĂRÂRE nr. 906 din 14 decembrie 2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de consolidare, reparaţii capitale şi amenajări la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole" la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 223 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lucrări de consolidare, reparaţii capitale şi amenajări la facultatea de construcţii civile, industriale şi agricole“ la universitatea tehnică de construcţii bucureşti, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzute la art. 1 se face din veniturile proprii ale ...

 HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 21.287 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 919 din 20 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 5.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia judeţului maramureş, pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 920 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2017 de un ajutor anual în cuantum de 370 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.art. 2sumele ...

 HOTĂRÂRE nr. 921 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii „c.n.i.“ - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 decembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. ise aprobă procedura de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor uniunii europene, prevăzută în anexa care face parte ...

 PROCEDURĂ din 6 decembrie 2017 de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

──────────aprobată prin hotărârea nr. 34 din 6 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1012 din 20 decembrie 2017.──────────art. 1formularele-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor uniunii europene sunt emise de state terţe, cuprind întrebări privind calificarea şi statusul profesional al titularului şi se completează de către autoritatea competentă din statul de origine sau, după caz, de stabilire al acestuia.art. 2ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, denumit în continuare oamgmamr, prin filialele sale judeţene şi a municipiului bucureşti, soluţionează cererile privind completarea formularelor prevăzute ...

Monitorul Oficial 1010 din 20 Decembrie 2017 (M. Of. 1010/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Având în vedere modificările legislative din ultima perioadă de timp cu incidenţă asupra prevederilor legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată,luând în considerare prevederile legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora pensiile militare de stat nu mai sunt integrate sistemului public de pensii,ţinând seama de prevederile legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv modificările şi completările intervenite prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2017 care vizează reformarea sistemelor ...

Monitorul Oficial 1007 din 19 Decembrie 2017 (M. Of. 1007/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 895 din 14 decembrie 2017 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Vild Olίvia Franciska EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,marius-alexandru duncabucureşti, 14 decembrie 2017.nr. 895.----

Monitorul Oficial 1005 din 19 Decembrie 2017 (M. Of. 1005/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 137 din 13 decembrie 2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - COM (2017) 637 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/633 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii;2. apreciază că:- este salutar obiectivul comisiei de a evita impactul negativ pe care regimurile naţionale diferite în ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017

Luând în considerare măsurile din domeniul sănătăţii cuprinse în programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, precum şi a sarcinii guvernului stabilită în şedinţa care a avut loc în data de 27.07.2017, prin care s-a stabilit luarea măsurilor privind reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul modificării şi completării reglementărilor referitoare la condiţiile şi modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical şi a indemnizaţiilor aferente acestor certificate în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor asigurate la prestaţiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate.Ţinând ...

 HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 34 alin. (7) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, denumite în continuare date, de către următoarele categorii de angajatori:a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;b) instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract individual de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 5 decembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia ne. 168 din 8 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1005 din 19 decembrie 2017.──────────preambulavând în vedere prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară,având în vedere prevederile:- art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,– art. 6 alin. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru ...

Monitorul Oficial 1006 din 19 Decembrie 2017 (M. Of. 1006/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 decembrie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1006 din 19 decembrie 2017

Având în vedere faptul că, pentru fiecare arie terapeutică, statul are obligaţia de a asigura accesul la medicamente derivate din sânge uman sau plasmă umană, medicamente esenţiale stabilite de organizaţia mondială a sănătăţii,ţinând cont că măsurile vizează protejarea sănătăţii publice în scopul reducerii/evitării situaţiilor cauzate de lipsa disponibilităţii medicamentelor constatate pe piaţă, situaţii care au impact direct asupra sănătăţii publice,având în vedere faptul că medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană sunt medicamente unice prin natura lor, fără alternativă terapeutică, cu costuri de producţie de aproximativ 60% datorită procesului de producţie cu durată de 7-9 luni, iar contribuţia trimestrială ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1006 din 19 decembrie 2017

Având în vedere faptul că autorităţilor române le revine obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanţare în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor, atingerea obiectivelor, asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor şi după finalizarea perioadei de eligibilitate ex-ispa şi că ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ispa au obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate,deoarece perioada de implementare a activităţilor aferente măsurilor ex-ispa în domeniul transporturilor expiră la data 31 decembrie 2017,ţinând cont de imposibilitatea finalizării implementării proiectelor ex-ispa până la termenul legal, din ...

Monitorul Oficial 1007 din 19 Decembrie 2017 (M. Of. 1007/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 891 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul unic din hotărârea guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 85 din 30 ianuarie 2017, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) lucrători permanenţi - 5.000;b) lucrători detaşaţi - 1.700;"prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescuministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 14 decembrie 2017.nr. 891.----

 HOTĂRÂRE nr. 893 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 3 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, partea introductivă a literei b de la punctul i se modifică şi va avea următorul cuprins:"b. administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţile subordonate 16.041"prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,sofia mariana moţ,secretar de statministrul finanţelor publice,ionuţ mişaministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescubucureşti, 14 decembrie 2017.nr. 893.----

 HOTĂRÂRE nr. 894 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi pădurilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 48 din 17 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 6 punctul iv, subpunctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: "3. coordonează, monitorizează şi asigură participarea româniei în procesul de negociere şi promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor hotărârii guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de gestionare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 noiembrie 2017 privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 87/2016 pentru aprobarea modificării art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014 EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

Având în vedere hotărârea consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 87/2016, prin care s-a aprobat modificarea dispoziţiilor statutului uniunii naţionale a notarilor publici din românia, aprobat prin hotărârea congresului notarilor publici din românia nr. 10/2014, ca urmare a încheierii mandatului consiliului de disciplină al uniunii naţionale a notarilor publici din românia pentru perioada 2013-2016,ţinând seama de votul celor 286 de notari publici, reprezentanţi ai camerelor notarilor publici, prezenţi la congresul al xiv-lea al notarilor publici din românia,în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. c) din statutul uniunii naţionale a notarilor publici din românia, aprobat prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 8 decembrie 2017 pentru aprobarea Strategiei "ANEVAR peste 20 de ani - Viziunea Asociaţiei" EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

În temeiul art. 5 alin. (2) şi art. 7 alin. (3) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia „anevar peste 20 de ani - viziunea asociaţiei“*. ──────────* strategia „anevar peste 20 de ani - viziunea asociaţiei“ se publică în buletinul informativ al anevar şi pe pagina web a asociaţiei. ──────────art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 decembrie 2017 privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. d), al art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre. art. 1(1) se aleg următorii membri ai consiliului director al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia: 1. domnul petre sorin adrian în funcţia de prim-vicepreşedinte;2. doamna stan costinela anuţa în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al comisiei de calificare şi atestare profesională; 3. doamna apostolescu ...

 NORMĂ nr. 29 din 7 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a),, c) d) şi e) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi 6 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

Având în vedere obligaţiile ce revin româniei, în calitate de stat membru al uniunii europene, în ceea ce priveşte asigurarea transpunerii complete şi implementării corecte şi integrale a acquis-ului uniunii europene,ţinând cont de solicitarea nr. 497.754 din data de 20 februarie 2017, inclusă de comisia europeană în baza de date eu pilot, ce constituie obiectul dosarului eu pilot (2017)9143, prin care se semnalează anumite deficienţe în transpunerea directivei 2010/75/ue a parlamentului european şi a consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare),având în vedere necesitatea modificării şi completării unor prevederi din legea nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 24 noiembrie 2016 pentru aprobarea modificării art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014 EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

──────────ratificată prin hotărârea nr. 2 din 24 noiembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1007 din 19 decembrie 2017.──────────având în vedere adresa uniunii naţionale a notarilor publici din românia nr. 5.112 din 14.09.2016, prin care s-a supus aprobării adunărilor generale ale camerelor notarilor publici propunerea de modificare a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) lit. g) din statutul uniunii naţionale a notarilor publici din românia, aprobat prin hotărârea congresului notarilor publici din românia nr. 10/2014, referitoare la durata mandatului membrilor consiliului de disciplină aleşi între congresele notarilor publici din românia,luând în considerare faptul că propunerea sus-menţionată a fost supusă, spre ...

Monitorul Oficial 1001 din 18 Decembrie 2017 (M. Of. 1001/2017)

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 24 noiembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Regiotrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 162 din 27 noiembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1001 din 18 decembrie 2017.──────────preambul având în vedere prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară,având în vedere prevederile:- art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 24 noiembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 162 din 27 noiembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1001 din 18 decembrie 2017.──────────preambulavând în vedere prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară,având în vedere prevederile:- art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 24 noiembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 162 din 27 noiembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1001 din 18 decembrie 2017.──────────preambulavând în vedere prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reformă feroviară,având în vedere prevederile:- art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă ...

Monitorul Oficial 1002 din 18 Decembrie 2017 (M. Of. 1002/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 18 decembrie 2017

Având în vedere că soluţia privind finanţarea oficiului naţional al registrului comerţului integral de la bugetul de stat este prevăzută cu caracter temporar, doar pentru exerciţiul bugetar 2017,ţinând cont că în această perioadă, pentru respectarea calendarului elaborării legii bugetare anuale, stabilit de legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt în curs demersurile pentru elaborarea bugetului de stat pe anul 2018,luând în considerare că neadoptarea prezentului act normativ ar putea crea disfuncţionalităţi în realizarea rolului instituţional al oficiului naţional al registrului comerţului, serviciu public de interes general prin care se asigură publicitatea constituirii şi a menţiunilor privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 890 din 14 decembrie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare DN 28B Târgu Frumos - Botoşani km 0 + 000 - km 76 + 758", judeţele Iaşi şi Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 18 decembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „modernizare dn 28b târgu frumos - botoşani km 0+000 - km 76+758“, judeţele iaşi ...

Monitorul Oficial 1003 din 18 Decembrie 2017 (M. Of. 1003/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 128 din 13 decembrie 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea capacităţilor de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creştere stabilă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2017) 376 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/625 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. consideră că această comunicare este un document programatic care poate asigura prin aplicarea lui de către toţi actorii implicaţi, la toate nivelurile de guvernanţă, o creştere stabilă, durabilă şi favorabilă incluziunii la ...

 HOTĂRÂRE nr. 129 din 13 decembrie 2017 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE - JOIN (2017) 450 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/630 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. salută iniţiativa comună rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru ue, pe care o susţine prin proiecte de acte legislative de transpunere a reglementărilor din domeniul securităţii cibernetice;2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 130 din 13 decembrie 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind ENISA, "Agenţia UE pentru securitate cibernetică", de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 şi privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor ("Actul privind securitatea cibernetică") - COM (2017) 477 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/631 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. constată că temeiul juridic al propunerii de regulament se întemeiază pe prevederile art. 114 din tratatul privind funcţionarea ue (tfue), care se referă la apropierea legislaţiilor statelor membre în vederea realizării obiectivelor prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 131 din 13 decembrie 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană - COM (2017) 495 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/633 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în uniunea europeană respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;2. notează ...

 HOTĂRÂRE nr. 132 din 13 decembrie 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017) 538 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/602 din 4.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece obiectivul propunerii, respectiv eficientizarea cers şi consolidarea coordonării macroprudenţiale în ue, poate fi îndeplinit prin completarea legislaţiei ue deja existente, fiind vorba ...

 HOTĂRÂRE nr. 133 din 13 decembrie 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială şi teritorială şi a resurselor pentru obiectivul de investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană - COM (2017) 565 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/601 din 4.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii având în vedere că reprezintă un rezultat tehnic al punerii în aplicare a dispoziţiilor de la art. 92 alin. (3) din regulamentul (ue) ...

 HOTĂRÂRE nr. 134 din 13 decembrie 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveşte persoana impozabilă atestată - COM (2017) 567 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/627 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece aspectele legate de stocarea şi furnizarea accesului la informaţiile privind statutul de persoană impozabilă atestată al întreprinderilor nu pot fi decise de către ...

 HOTĂRÂRE nr. 135 din 13 decembrie 2017 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată şi introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerţului dintre statele membre - COM (2017) 569 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/628 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii deoarece, prin natura lor, normele în materie de tva pentru comerţul transfrontalier din cadrul uniunii implică mai multe state membre, iar tva-ul, fiind ...

 HOTĂRÂRE nr. 136 din 13 decembrie 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveşte normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne - COM (2017) 571 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/629 din 7.12.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) 2016/399 în ceea ce priveşte normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne respectă principiile ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 decembrie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

Având în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul programului naţional de dezvoltare locală, care să asigure îndeplinirea în mod eficient a obiectivului general al programului, se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru evitarea înregistrării de arierate de către unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale programelor prioritare de mediu. În condiţiile în care o mare parte din obiectivele de investiţii sunt demarate din bugetele locale sau prin alte programe, continuate prin alocările bugetare anuale insuficiente, iar lucrările de construcţii sunt executate secvenţial, cu încălcarea sistemului calităţii şi a legislaţiei în construcţii, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 899 din 14 decembrie 2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al poziţiei 42 din anexa nr. 4 şi al poziţiei 43 din anexa nr. 5 la legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 4 la legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează pe judeţe suma totală de 7.782 mii lei, din care suma de 5.282 mii lei în scopul asigurării sumelor necesare pentru plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte ...

 HOTĂRÂRE nr. 900 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 489/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi la unele obiective hidroenergetice în curs de execuţie,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al ...

Monitorul Oficial 1004 din 18 Decembrie 2017 (M. Of. 1004/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 6 decembrie 2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2017

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, întrunit în şedinţa din data de 6 decembrie 2017, emite următoarea hotărâre:art. 1membrii ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, denumit în continuare oamgmamr, care exercită profesia de asistent medical ...

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 decembrie 2017 privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, întrunit în şedinţa din data de 6.12.2017, emite următoarea hotărâre:art. 1ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia (oamgmamr) eliberează duplicate ale certificatului de membru, care au fost pierdute, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2017

Având în vedere:- că absorbţia fondurilor structurale conform acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanţa acestora în ansamblul economiei naţionale şi efectele absorbţiei fondurilor structurale asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale;– faptul că acordul de parteneriat al româniei pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin decizia comisiei europene nr. c (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabileşte condiţionalităţile orizontale ex ante care trebuie îndeplinite de guvernul româniei în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020;– importanţa domeniului achiziţiilor ...

Monitorul Oficial 996 bis din 15 Decembrie 2017 (M. Of. 996 bis/2017)

Monitorul Oficial 996 din 15 Decembrie 2017 (M. Of. 996/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 880 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Stadion Municipal", municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 119, judeţul Teleorman, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 15 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „complex sportiv stadion municipal“, municipiul alexandria, str. alexandru ghica nr. 119, judeţul teleorman, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în limita sumelor aprobate ...

Monitorul Oficial 997 din 15 Decembrie 2017 (M. Of. 997/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 878 din 6 decembrie 2017 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 997 din 15 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere ...

 HOTĂRÂRE nr. 879 din 6 decembrie 2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 997 din 15 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului afacerilor interne - direcţia ...

Monitorul Oficial 998 din 15 Decembrie 2017 (M. Of. 998/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 887 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 şi 2020, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 998 din 15 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 63 alin. (10) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2018, 2019 şi 2020.art. 2pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în ...

 NORME METODOLOGICE din 21 noiembrie 2017 de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 998 din 15 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 129 din 21 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 998 din 15 decembrie 2017.──────────art. 1prezentele norme metodologice reglementează standardele de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale.art. 2(1) În exploataţiile comerciale de porcine circulaţia aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia de gaze trebuie menţinute în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, care nu sunt dăunătoare pentru animale.(2) În exploataţiile comerciale de porcine, intervalele de temperatură care asigură confortul termic al porcilor se evaluează în funcţie de tipul de adăpost, starea ...

 NORMĂ nr. 30 din 7 decembrie 2017 pentru modificarea art. 12 lit. b) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 998 din 15 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 74, 75, 76 şi art. 77 alin. (1) şi (2) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) şi art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din ordonanţa de ...

 NORMĂ nr. 33 din 7 decembrie 2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 998 din 15 decembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor:- art. 135 alin. (2) din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 57 alin. (1) lit. k), art. 66 alin. (2) şi art. 70 lit. h) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu ...

Monitorul Oficial 999 din 15 Decembrie 2017 (M. Of. 999/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 888 din 14 decembrie 2017 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 15 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2017 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru asigurarea necesarului de credite aferent drepturilor de asistenţă socială care se plătesc prin bugetul acestui minister în luna decembrie 2017, cu suma de 26.000 mii lei, la capitolul 68.01 „asigurări şi asistenţă socială“, titlul 57 „asistenţă ...

 HOTĂRÂRE nr. 889 din 14 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 999 din 15 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 25.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia judeţului maramureş, pentru ...

Monitorul Oficial 993 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 993/2017)

 NORMĂ nr. 28 din 23 noiembrie 2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 993 din 14 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (3) şi (4), art. 93 şi 94 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, ...

Monitorul Oficial 995 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 995/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 886 din 14 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapa I EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 995 din 14 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. ii şi iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene pe anul 2017, la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, cu suma de ...

Monitorul Oficial 992 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 992/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 8 decembrie 2017 pentru acordarea calităţii de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 14 decembrie 2017

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. g) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă calitatea de membru de onoare al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia domnului j. scott robinson, preşedinte al appraisal institute în anul 2016.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia,daniel manaţebucureşti, 8 decembrie 2017.nr. 5.-----

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 8 decembrie 2017 pentru completarea art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012 EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 14 decembrie 2017

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. h) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 353/2012,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 22 din regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia nr. 4/2012, publicată în ...

Monitorul Oficial 5 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 5/2017)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.233 din 28 noiembrie 2017 la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2018-2019 EMITENT: Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 5 din 14 decembrie 2017

Înregistrat la ministerul consultării publice şi dialogului social - direcţia dialog social sub nr. 1233 din data de 28.11.2017 În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al prevederilor art. 128 şi art. 133 din legea nr. 62/2011 - legea dialogului social, republicată şi al legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare între următoarele părţi contractante:- angajatori, constituiţi în grupul de unităţi din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, membri ai patronatului apei din ...

Monitorul Oficial 995 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 995/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 883 din 14 decembrie 2017 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 995 din 14 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii şi justiţiei sociale pe anul 2017 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, cu suma de 47.000 mii lei, la capitolul 56.01 „transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „transferuri curente“, alineatul 51.01.07 „transferuri din bugetul de stat ...

 HOTĂRÂRE nr. 884 din 14 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru municipiul Oradea, judeţul Bihor, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 995 din 14 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, cu suma de 11.000 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 şi alocarea acesteia municipiului oradea, judeţul ...

 HOTĂRÂRE nr. 885 din 14 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 995 din 14 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 73.794 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale ...

Monitorul Oficial 994 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 994/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 876 din 6 decembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Bârlad", judeţul Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 14 decembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „varianta de ocolire a municipiului bârlad“, judeţul vaslui, publicată în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 989 din 13 Decembrie 2017 (M. Of. 989/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 13 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 989 din 13 decembrie 2017

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 46, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:"(8^1) membrii comisiei pot respinge o singură dată, motivat, propunerea grupului parlamentar căruia i-a revenit funcţia, situaţie în care grupul parlamentar respectiv nominalizează o altă persoană, alegerea candidatului urmând procedura prevăzută la alin. (4)."2. la articolul 120, alineatul (2) se modifică ...

Monitorul Oficial 990 din 13 Decembrie 2017 (M. Of. 990/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 11 decembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pieţelor de capital şi integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare - COM (2017)542 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/486, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. Îşi exprimă reţinerea cu privire la impactul propunerii asupra organizării supravegherii în domeniu la nivelul statelor membre ale ue, având în vedere insuficienţa informaţiilor cu privire la premisele îmbunătăţirii practicilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 11 decembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM (2017)489 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camerei deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/484, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. salută actualizarea cadrului normativ privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi consideră că noua reglementare va sprijini eficient autorităţile judiciare în combaterea acestor infracţiuni, ...

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 11 decembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migraţia - COM (2017)558 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/482, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. salută eforturile făcute permanent la nivel european pentru gestionarea crizei migraţiei, având în vedere contextul fluid de provocări şi riscuri globale cu care se confruntă spaţiul european şi internaţional ...

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 11 decembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: În continuarea planului de acţiune privind TVA - Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul acţiunii - COM (2017)566 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160 - 185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/485, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 21 noiembrie 2017, camera deputaţilor:1. apreciază efortul constant al comisiei europene pentru a reglementa şi a moderniza regimul de colectare a taxei tva în uniune, pentru a combate evaziunea şi frauda fiscală, deoarece ...

 HOTĂRÂRE nr. 95 din 11 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat drăghici mircea-gheorghe, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru transporturi şi infrastructură la comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;– ...

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 11 decembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017)538 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/509, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 5 decembrie 2017, camera deputaţilor:1. ia act că propunerea de regulament face parte din pachetul de măsuri care vizează revizuirea sistemului european de supraveghere financiară şi urmăreşte modificarea actualului regulament privind comitetul european pentru riscuri ...

 HOTĂRÂRE nr. 97 din 11 decembrie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată şi introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerţului dintre statele membre - COM (2017)569 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/511, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 5 decembrie 2017, camera deputaţilor:1. consideră utilă modificarea directivei tva pentru a reflecta obiectivul introducerii sistemului definitiv de tva pentru comerţul din interiorul uniunii europene, sistem în cadrul căruia operaţiunile naţionale şi cele transfrontaliere cu ...

Monitorul Oficial 988 din 13 Decembrie 2017 (M. Of. 988/2017)

 NORMĂ nr. 26 din 23 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 din 13 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (4) şi ale art. 108 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de ...

Monitorul Oficial 991 din 13 Decembrie 2017 (M. Of. 991/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 991 din 13 decembrie 2017

Având în vedere modificarea prevederilor legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 496 din 29 iunie 2017, şi necesitatea elaborării legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi a legii bugetului de stat pentru anul 2018,luând în considerare faptul că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2017 a fost modificată legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile ...

Monitorul Oficial 986 din 12 Decembrie 2017 (M. Of. 986/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 8 decembrie 2017 privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 12 decembrie 2017

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă „standardele de evaluare a bunurilor“*, care sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.──────────*„standardele de evaluare a bunurilor“ se pun la dispoziţia celor interesaţi de către asociaţia naţională a evaluatorilor autorizaţi din românia.──────────(2) „standardele de evaluare a bunurilor“ sunt în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare ivs (international valuation standards) şi cu standardele ...

Monitorul Oficial 987 din 12 Decembrie 2017 (M. Of. 987/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 863 din 29 noiembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Diplomaţie" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 987 din 12 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 din legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „diplomaţie“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanuministrul muncii şi justiţiei sociale,lia-olguţa vasilescup. ministrul economiei,petre iulian nicolescu,secretar de statministrul finanţelor publice,ionuţ mişaministrul pentru românii de pretutindeni,andreea păstîrnacbucureşti, 29 noiembrie ...

Monitorul Oficial 984 din 12 Decembrie 2017 (M. Of. 984/2017)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017 pentru persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 984 din 12 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 984 din 12 decembrie 2017.──────────cap. 1arie de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare1. (1) prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi depunere a situaţiilor financiare anuale, planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.(2) prezentele reglementări se completează cu prevederile reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale ...

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017 privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 984 din 12 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 984 din 12 decembrie 2017.──────────cap. 1sfera de aplicare1. categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care pot organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă sunt următoarele:a) unităţile de cult;b) asociaţiile de proprietari. 2. au obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă.cap. 2organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplăa. dispoziţii generale1. (1) ...

Monitorul Oficial 980 din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 980/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 859 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 11 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 şi art. 9 alin. (1)-(3) din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul unic din hotărârea guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului despotovski filip, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 695 din 28 august 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:"articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza ...

Monitorul Oficial 979 bis din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 979 bis/2017)

 INSTRUCŢIUNI din 27 noiembrie 2017 privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 bis din 11 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. m.151 din 27 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 979 din 11 decembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele instrucţiuni reglementează modul specific de aplicare, în ministerul apărării naţionale, a prevederilor legislaţiei pentru realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor cuprinse în programul de investiţii al ministerului apărării naţionale şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente.art. 2(1) obiectivele de investiţii cuprinse în programul de investiţii al ministerului apărării naţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare, se execută numai după recepţionarea documentaţiei tehnico-economice de execuţie şi obţinerea autorizaţiei de construire.(2) obiectivele de ...

Monitorul Oficial 982 din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 982/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 873 din 6 decembrie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 982 din 11 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În vederea realizării obiectului său de activitate şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, institutul naţional de cercetare-dezvoltare medico-militară „cantacuzino“, denumit în continuare institutul cantacuzino, poate desfăşura următoarele activităţi:a. activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniile infecţiilor bacteriene, virale, fungice, parazitare şi vectorilor implicaţi în transmiterea acestora, microbiologie de ...

 HOTĂRÂRE nr. 875 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 982 din 11 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (4) al articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi avea următorul cuprins:"(4) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2017 este de 553.893,907 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2017."prim-ministrumihai tudose contrasemnează: ...

Monitorul Oficial 983 din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 983/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 6 decembrie 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 11 decembrie 2017

În scopul evitării blocării activităţii din teritoriu a autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate, prin imposibilitatea organizării, funcţionării şi a stabilirii atribuţiilor oficiilor teritoriale ale acesteia, în contextul prevederilor art. 20 alin. (1) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, prin care se instituie data de 15 decembrie 2017 ca termen-limită pentru aprobarea, prin ordin comun al preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate şi al ministrului sănătăţii, a standardelor şi a metodologiei de acreditare, valabile pentru primul ciclu de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu,văzând dispoziţiile art. 249 alin. (3) din legea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 11 decembrie 2017

Având în vedere obligaţiile ce revin româniei, ca stat membru al uniunii europene, de respectare a prevederilor legislaţiei uniunii europene în vigoare,luând în considerare intrarea în vigoare, în luna iulie 2017, a regulamentului delegat (ue) 2017/1.183 al comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a regulamentelor (ue) nr. 1.307/2013 şi (ue) nr. 1.308/2013 ale parlamentului european şi ale consiliului în ceea ce priveşte notificările către comisie de informaţii şi documente şi a regulamentului de punere în aplicare (ue) 2017/1.185 al comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (ue) nr. 1.307/2013 şi(ue) nr. 1.308/2013 ale ...

 HOTĂRÂRE nr. 862 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 11 decembrie 2017

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea centrului naţional pentru informaţii financiare, precum şi ale legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifică şi ...

Monitorul Oficial 979 din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 979/2017)

 CIRCULARĂ nr. 24 din 27 noiembrie 2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Grigore Antipa EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 11 decembrie 2017

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 4 decembrie 2017, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui grigore antipa.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌──────────────────────────┬───────────┐│valoare nominală │100 lei │├──────────────────────────┼───────────┤│metal │aur │├──────────────────────────┼───────────┤│titlu ...

Monitorul Oficial 980 din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 980/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 861 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 11 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 ,,inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului vâlceaˮ la hotărârea guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 441, ...

 HOTĂRÂRE nr. 844 din 29 noiembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 11 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul secretariatului general al guvernului, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 257 din 13 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 3(1) suma ...

 HOTĂRÂRE nr. 858 din 29 noiembrie 2017 privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău - Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 980 din 11 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea ministerului sănătăţii prin direcţia de sănătate publică a judeţului bacău - centrul judeţean de aparatură medicală bacău, instituţii aflate în subordinea ministerului sănătăţii, imobilul având datele de identificare ...

Monitorul Oficial 981 din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 981/2017)

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 28 noiembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 981 din 11 decembrie 2017

──────────aprobat prin decizia nr. 164 din 28 noiembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 981 din 11 decembrie 2017.──────────preambulavând în vedere prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, şi adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la ministerul transporturilor aferentă autorităţii pentru reforma feroviară,având în vedere prevederile:- art. 21 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;– art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă ...

Monitorul Oficial 978 din 08 Decembrie 2017 (M. Of. 978/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017

Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ţinând cont de faptul că autorităţile/instituţiile publice centrale au identificat o serie de neclarităţi în aplicarea prevederilor acestui act normativ,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor acestei legi,având în vedere problematica apărută în implementarea şi derularea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, respectiv condiţia de eligibilitate a cheltuielilor de personal,ţinând seama că se impune clarificarea situaţiei personalului care gestionează fonduri comunitare în ...

Monitorul Oficial 976 din 08 Decembrie 2017 (M. Of. 976/2017)

 NORMĂ nr. 25 din 23 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 976 din 8 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 41 lit. f), art. 46 alin. (1) lit. a) şi ale art. 88 lit. a) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. ...

Monitorul Oficial 975 din 08 Decembrie 2017 (M. Of. 975/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 5 decembrie 2017 la Documentul de reflecţie privind aprofundarea uniunii economice şi monetare - COM (2017) 291 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 8 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/584 din 23.11.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:(1) întăreşte faptul că uniunea economică şi monetară nu este un scop în sine, ci un cadru în care crearea locurilor de muncă, creşterea economică, echitatea socială, convergenţa economică şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 124 din 5 decembrie 2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acţiune privind uniunea pieţelor de capital - COM (2017) 292 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 8 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/573 din 14.11.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:(1) constată că această comunicare confirmă angajamentul comisiei europene în vederea îndeplinirii obiectivului de a avea o uniune a pieţelor de capital până în anul 2019, iar reformele aferente upc pot ...

 HOTĂRÂRE nr. 125 din 5 decembrie 2017 la Documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor UE - COM (2017) 358 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 8 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/585 din 23.11.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul:(1) consideră că:- doar o reducere a decalajelor economice şi sociale atât din interiorul statelor membre, cât şi între statele membre poate duce la o convergenţă reală şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 126 din 5 decembrie 2017 asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) - COM (2017) 548 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 8 decembrie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/587 din 23.11.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) senatul atrage atenţia că este necesară reexaminarea privitoare la dreptul de a cumpăra bilete la bordul trenului, fără taxe suplimentare - aşa cum se propune la art. 10 alin. ...

 HOTĂRÂRE nr. 872 din 6 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 8 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 3.000,7 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul timiş, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.art. 2 ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.art. 3pentru asigurarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 874 din 6 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 8 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 115.689 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, ...

Monitorul Oficial 978 din 08 Decembrie 2017 (M. Of. 978/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017

Luând în considerare:- prevederile regulamentului (ue) nr. 1.305/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.698/2005 al consiliului, care statuează normele generale ce reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de uniunea europeană din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, instituit prin regulamentul (ue) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. 2.799/98, (ce) nr. 814/2000, (ce) nr. 1.290/2005 şi (ce) ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care de la domiciliu până la şcoală au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare, date care reies şi din comunicările eurostat privind rata de părăsire timpurie a şcolii, aceasta având pentru românia ...

Monitorul Oficial 969 din 07 Decembrie 2017 (M. Of. 969/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 854 din 29 noiembrie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii "Protecţie mal drept braţ Borcea, zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, judeţul Călăraşi" şi "Combaterea inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic şi afluenţi, judeţul Buzău" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 7 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii: „protecţie mal drept braţ borcea, zona baital km 48 – 49 + 500, comuna borcea, judeţul călăraşi“ şi „combaterea inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului slănic şi afluenţi, judeţul buzău“, prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 855 din 29 noiembrie 2017 pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 7 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 14 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei bran“ la hotărârea guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul braşov, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se completează după cum urmează:- după poziţia nr. 165 ...

Monitorul Oficial 971 din 07 Decembrie 2017 (M. Of. 971/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 856 din 29 noiembrie 2017 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 7 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 45 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului pecica“ la hotărârea guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului arad, precum şi al municipiului arad, oraşelor şi comunelor din judeţul arad, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 690 şi 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 157 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 158, conform anexei ...

 HOTĂRÂRE nr. 857 din 29 noiembrie 2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 7 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru creşterea ovinelor şi caprinelor caransebeş, cu sediul în localitatea caransebeş, str. drumul reşiţei km 2, judeţul caraş-severin, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“, denumită în continuare staţiunea.art. 2(1) ...

Monitorul Oficial 972 din 07 Decembrie 2017 (M. Of. 972/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 860 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 7 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicsecţiunea i „bunuri imobile“ din anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului buzău“ la hotărârea guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul buzău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 621 şi 621 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) la poziţia nr. 56, coloana ...

 HOTĂRÂRE nr. 866 din 6 decembrie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Cochino Mădălina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 7 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului brăila de către doamna cochino mădălina.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 6 decembrie 2017.nr. 866.----

 HOTĂRÂRE nr. 867 din 6 decembrie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 7 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul paladi george-adrian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului brăila.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 6 decembrie 2017.nr. 867.----

Monitorul Oficial 974 din 07 Decembrie 2017 (M. Of. 974/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 127 din 6 decembrie 2017 privind numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 7 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (6) din legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare, senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul butnaru florinel se numeşte în funcţia de preşedinte al consiliului de monitorizare a implementării convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pentru un mandat de 4 ani.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 6 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanu bucureşti, 6 decembrie 2017.nr. 127.-----

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 7 decembrie 2017

Luând în considerare:- necesitatea implementării în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a măsurilor din domeniul fiscal, cuprinse în programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii guvernului, referitoare la creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la responsabilizarea angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale de asigurări de sănătate datorate de către angajaţi, precum şi la reducerea nivelului contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată;– necesitatea elaborării legii bugetului de stat pentru anul 2018;– necesitatea punerii ...

 HOTĂRÂRE nr. 864 din 6 decembrie 2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 7 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a), din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data intrării în vigoare ...

 HOTĂRÂRE nr. 865 din 6 decembrie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 7 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul otrocol dorin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului galaţi.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 6 decembrie 2017.nr. 865.-----

 HOTĂRÂRE nr. 868 din 6 decembrie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Beclea Daniela EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 7 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului botoşani de către doamna beclea daniela.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 6 decembrie 2017.nr. 868.----

 HOTĂRÂRE nr. 869 din 6 decembrie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Lozneanu Daniela-Petronela EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 7 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna lozneanu daniela-petronela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului botoşani.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 6 decembrie 2017.nr. 869.-----

Monitorul Oficial 969 din 07 Decembrie 2017 (M. Of. 969/2017)

Monitorul Oficial 973 din 07 Decembrie 2017 (M. Of. 973/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017

Având în vedere că, drept urmare a aplicării prevederilor legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sumele alocate de la bugetul de stat în baza standardelor de cost aprobate prin hotărârea guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, pentru finanţarea cheltuielilor sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice au devenit ...

Monitorul Oficial 963 din 06 Decembrie 2017 (M. Of. 963/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 850 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 16 va avea următorul cuprins: "art. 16numărul maxim de posturi ale ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 14.054, din ...

 HOTĂRÂRE nr. 853 din 29 noiembrie 2017 privind modificarea art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (4) al articolului 2 din hotărârea guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 340 din 21 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În situaţia în care costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale ...

 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 23 noiembrie 2017 de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului "Prima casă" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.097 din 23 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 963 din 6 decembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1fondul naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii s.a. - ifn, denumit în continuare fngcimm, este mandatat să formuleze propuneri de alocare a plafoanelor anuale de garantare şi are obligaţia să efectueze în numele şi în contul statului român, prin ministerul finanţelor publice, evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate finanţatorilor participanţi în cadrul programului „prima casă“, denumit în continuare program, pe baza raportărilor transmise de către finanţatori şi a ...

Monitorul Oficial 966 din 06 Decembrie 2017 (M. Of. 966/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 851 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeană şi fondul monetar internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional al viei şi produselor vitivinicole, publicată ...

Monitorul Oficial 967 din 06 Decembrie 2017 (M. Of. 967/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 noiembrie 2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

Având în vedere prevederea conform căreia unităţile de asistenţă medico-socială înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din oraşe care au mai puţin de 5.000 de locuitori pot trece în responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel,deoarece există unităţi de asistenţă medico-socială înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din oraşe care au un număr mai mare de 5.000 de locuitori, dar care nu pot să susţină financiar cheltuielile prevăzute conform standardului de cost aprobat pentru respectiva unitate de asistenţă medico-socială,întrucât beneficiarii serviciilor acordate în unităţile de asistenţă medico-socială sunt persoane cu afecţiuni cronice care ...

 HOTĂRÂRE nr. 870 din 6 decembrie 2017 privind declararea zilelor de 14, 15 şi 16 decembrie 2017 zile de doliu naţional pe teritoriul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

În memoria majestăţii sale regele mihai i al româniei, şef al statului român între anii 1927-1930 şi 1940-1947, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului româniei, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema româniei de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară zilele de 14, 15 şi 16 decembrie 2017 zile de doliu naţional pe teritoriul româniei.art. 2(1) În zilele de doliu naţional prevăzute la art. 1 toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale vor arbora drapelul româniei în bernă.(2) ...

 HOTĂRÂRE nr. 871 din 6 decembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfăşurarea funeraliilor de stat ale Majestăţii Sale Regele Mihai I al României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, la capitolul 51.01 „autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „bunuri şi servicii“, cu suma de ...

Monitorul Oficial 964 din 06 Decembrie 2017 (M. Of. 964/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 824 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Suceviţa, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 964 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei suceviţa, judeţul suceava, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei suceviţa, judeţul suceava, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,paul stănescubucureşti, 15 noiembrie 2017.nr. 824.anexa 1 modelul steagului comunei ...

 HOTĂRÂRE nr. 825 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judeţul Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 964 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei surdila-greci, judeţul brăila, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei surdila-greci, judeţul brăila, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai tudosecontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,paul stănescubucureşti, 15 noiembrie 2017.nr. 825.anexa 1 modelul steagului comunei ...

 HOTĂRÂRE nr. 826 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 964 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei beriu, judeţul hunedoara, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei beriu, judeţul hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,paul stănescu bucureşti, 15 noiembrie 2017.nr. 826.anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 827 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Vălişoara, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 964 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei vălişoara, judeţul hunedoara, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei vălişoara, judeţul hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,paul stănescu bucureşti, 15 noiembrie 2017.nr. 827.anexa 1 ...

 HOTĂRÂRE nr. 828 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Coşula, judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 964 din 6 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului comunei coşula, judeţul botoşani, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei coşula, judeţul botoşani, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumihai tudose contrasemnează: viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,paul stănescu bucureşti, 15 noiembrie 2017.nr. 828.anexa 1 ...

Monitorul Oficial 958 din 05 Decembrie 2017 (M. Of. 958/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 29 noiembrie 2017 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

Ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului dumitru chiriţă, ales în circumscripţia electorală nr. 42 bucureşti, în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza art. 235 şi 236 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 20 noiembrie 2017, data înscrisă în demisie, preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat.potrivit dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 961 din 05 Decembrie 2017 (M. Of. 961/2017)

 PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017 privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 5 decembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 387 din 29 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 961 din 5 decembrie 2017.──────────art. 1prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, prevăzute la art. 77 şi art. 78 alin. (1) din legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. art. 2(1) prezenta procedură nu se aplică pentru schimbarea categoriei de folosinţă în alte categorii de folosinţă a pajiştilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este ...

Monitorul Oficial 960 din 05 Decembrie 2017 (M. Of. 960/2017)

 PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017 privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 960 din 5 decembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 386 din 29 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 960 din 5 decembrie 2017.──────────cap. iprevederi generaleart. 1prezenta procedură reglementează unele măsuri privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea aprobării introducerii sau redării în circuitul agricol, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3)-(10) şi art. 101 din legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritatea publică centrală - ministerul agriculturii şi dezvoltării ...

Monitorul Oficial 956 din 04 Decembrie 2017 (M. Of. 956/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 29 noiembrie 2017 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 252 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul camerei deputaţilor pe anul 2018, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 421.300 mii lei, din care 392.800 mii lei la capitolul 51.01 „autorităţi publice şi acţiuni externe“ şi 28.500 mii lei la capitolul 68.01 „asigurări şi asistenţă socială“.(2) la capitolul 51.01, suma de 392.800 mii lei a fost repartizată astfel:a) ...

 HOTĂRÂRE nr. 843 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului economiei este de 211 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."2. anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.3. la anexa nr. 3 punctul ...

 HOTĂRÂRE nr. 849 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

Având în vedere art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (1) al articolului 2 din hotărârea guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii naţionale de Închideri mine valea jiului - s.a. pentru anul 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 296 din 26 aprilie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) ajutorul de stat în sumă totală de 74.714 mii ...

 INSTRUCŢIUNI nr. 5 din 29 noiembrie 2017 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

Având în vedere adresa instituţiei prefectului judeţului bistriţa-năsăud cu nr. ii/d/22.456 din 2.11.2017, înregistrată la autoritatea electorală permanentă cu nr. 14.425 din 28.11.2017, prin care s-a solicitat emiterea de către autoritatea electorală permanentă a unor instrucţiuni şi măsuri privind desfăşurarea în bune condiţii a referendumului local pentru demiterea primarului oraşului sângeorz-băi, judeţul bistriţa-năsăud,ţinând cont de ordinul prefectului judeţului bistriţa-năsăud nr. 293 din 31.10.2017 privind constituirea comisiei pentru organizarea referendumului local pentru demiterea primarului oraşului sângeorz-băi, judeţul bistriţa-năsăud,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru ...

Monitorul Oficial 957 din 04 Decembrie 2017 (M. Of. 957/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 847 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 4 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului galaţi“ la hotărârea guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul galaţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează:a) se abrogă ...

 HOTĂRÂRE nr. 848 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 4 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 9 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului târgu ocna“ la hotărârea guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul bacău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:a) la anexa nr. i, secţiunea i ...

 HOTĂRÂRE nr. 852 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea circumstanţelor şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 4 decembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 195/2012,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă circumstanţele şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare „transportor blindat pentru trupe 8x8“, prevăzute în anexa nr. 1, în vederea atribuirii unui acord-cadru de furnizare a 227 de transportoare blindate pentru trupe 8x8 şi derivate pe platforma piranha 5 şi a suportului logistic iniţial către general dynamics european ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016