Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 851 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 851 din 29 noiembrie 2017  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 851 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) O.N.V.P.V. este instituţie publică cu personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul vitivinicol, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Iancului nr. 49, sectorul 2."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) O.N.V.P.V. este format din:
    a) aparatul executiv;
    b) Consiliul regiunilor viticole.
    (2) Consiliul regiunilor viticole are rol consultativ şi de coordonare tehnico-ştiinţifică şi este compus din 10 reprezentanţi ai regiunilor viticole şi directorul general al O.N.V.P.V.
    (3) Nominalizarea membrilor Consiliului regiunilor viticole se face de către organizaţia interprofesională recunoscută pentru sectorul vitivinicol şi organizaţiile de producători recunoscute, iar numirea acestora se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (4) Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole sunt stabilite şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (4) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii, cu avizul Consiliului regiunilor viticole.
    (2) Directorul general al O.N.V.P.V. are rol decizional şi îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Consiliului regiunilor viticole."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Veniturile O.N.V.P.V. se constituie din:
    a) taxe percepute pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., şi vinuri cu indicaţie geografică, denumită în continuare I.G., precum şi a plantaţiilor din care se obţin vinuri varietale, atestarea dreptului de utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comercializarea vinurilor cu D.O.C. şi/sau a vinurilor cu I.G. şi pentru certificarea cantităţilor de vin varietal;
    b) sponsorizări;
    c) donaţii;
    d) prestări de servicii.
    (2) O.N.V.P.V. poate susţine financiar editarea în limba română şi/sau într-o limbă de circulaţie internaţională de cărţi, broşuri şi alte materiale de promovare şi prezentare a sectorului vitivinicol românesc, pe piaţa internă şi internaţională, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 164/2015, cu modificările ulterioare. Materialele respective pot fi înmânate cu titlu gratuit cu ocazia unor manifestări de profil şi de asemenea pot fi comercializate."

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Nivelul taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    6. La articolul 8, literele a), d) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) gestionează potenţialul de producţie al României prin intermediul Registrului plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., parte integrantă a Sistemului informatic naţional al viei şi vinului, denumit în continuare S.I.N.V.V., şi asigură instruirea şi suportul tehnic pentru consilierii R.P.V. din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în scopul operării şi actualizării datelor cuprinse în S.I.N.V.V.;
    ..................................................................................................
d) gestionează sistemul autorizaţiilor de plantare conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
    ..................................................................................................
k) transmite Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie ale informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, comunicările obligatorii referitoare la schimburile de informaţii pentru analiza pieţei vinului, precum şi alte date solicitate de Comisia Europeană în conformitate cu regulamentele europene în vigoare, documentul unic şi specificaţiile produsului pentru care se solicită protecţia în vederea examinării şi publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista soiurilor de struguri de vinificaţie, aparţinând speciei Vitis vinifera sau încrucişării între specia Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis, care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriul naţional în scopul producerii vinului, şi lista soiurilor de struguri de vinificaţie permise pentru obţinerea vinului varietal şi a celor excluse la etichetarea acestuia, în conformitate cu regulamentele europene în vigoare;"

    7. La articolul 8, literele o) şi r) se abrogă.
    8. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, O.N.V.P.V. organizează inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V. Pentru desfăşurarea activităţii acestora, O.N.V.P.V. achiziţionează sau închiriază spaţii corespunzătoare, în condiţiile legii, cu încadrarea în prevederile bugetare."

    9. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) O.N.V.P.V. utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de materiale şi 15 autolaboratoare pentru inspectoratele teritoriale, cu un consum lunar de carburanţi de 200 litri/autovehicul."    ART. II
    În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul trecerii Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole de la punctul II „Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 „Structuri care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale“ la punctul III „Alte structuri finanţate din venituri proprii“ şi actualizării numărului total de autovehicule de la nr. crt. 10 din anexa nr. 3.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Victor Negrescu

    Bucureşti, 29 noiembrie 2017.
    Nr. 851.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016