Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 968 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 968/2016)

1. PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2016 de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 3.454 din 25 noiembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 968 din 29 noiembrie 2016.──────────cap. idispoziţii generale1. debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante pentru care sunt în derulare măsuri de executare silită aplicate de către organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de către acesta, denumit în continuare organ fiscal competent, şi care are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice poate depune la organul fiscal competent o cerere însoţită de documentul eliberat de autoritatea sau instituţia publică, prin care solicită aplicarea prevederilor art. ...

Monitorul Oficial 968 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 968/2016)

2. ORDIN nr. 3.454 din 25 noiembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 230 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, prevăzută în ...

Monitorul Oficial 968 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 968/2016)

3. DECIZIE nr. 371 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. idecizia prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea comitetului interministerial coaliţia naţională pentru integrarea refugiaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 895 din 27 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4. - (1) În cadrul comitetului îşi desfăşoară activitatea grupuri de lucru la nivel tehnic, prevăzute în anexa nr. 2, la care participă experţi din cadrul ministerelor, organelor ...

Monitorul Oficial 968 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 968/2016)

4. DECIZIE nr. 370 din 29 noiembrie 2016 pentru încetarea, la cerere, a numirii domnului Remus Damian Budăi, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea nr. 703 din 14 noiembrie 2016 a consiliului superior al magistraturii - secţia pentru procurori, precum şi adresa ministerului finanţelor publice - agenţia naţională de administrare fiscală nr. aprs 3.373 din data de 24 noiembrie 2016,în temeiul art. 15 lit. e) şi art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă ...

Monitorul Oficial 967 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 967/2016)

5. ORDIN nr. 5.386 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

În baza prevederilor art. 242 şi 243 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. imetodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7, după ...

Monitorul Oficial 967 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 967/2016)

6. ORDIN nr. 2.774 din 28 noiembrie 2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al regulamentului băncii naţionale a ...

Monitorul Oficial 967 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 967/2016)

7. ORDIN nr. 1.345 din 24 noiembrie 2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

Văzând referatul de aprobare nr. v.v.v. 6.447 din 24 noiembrie 2016 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 7 lit. i) şi ale art. 804 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi au obligaţia să raporteze ...

Monitorul Oficial 967 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 967/2016)

8. DECIZIE nr. 369 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) lit. a) din hotărârea guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile departamentului centenar, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se aprobă manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a centenarului româniei (1918-2018) şi a primului război mondial, prevăzute în anexa la prezenta decizie. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,   florin marius tacubucureşti, 29 noiembrie 2016.nr. 369.anexĂ manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a centenarului româniei (1918-2018) ...

Monitorul Oficial 967 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 967/2016)

9. DECRET nr. 1.037 din 25 noiembrie 2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 25 noiembrie 2016.nr. 1.037.-------

Monitorul Oficial 967 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 967/2016)

10. LEGE nr. 238 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 27 din 29 august 2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, adoptată în temeiul art. 1 pct. vii.1 din legea nr. 123/2016 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 31 august 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 2, punctul 13 al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"13. trimitere poştală - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi ...

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

11. DECRET nr. 1.073 din 29 noiembrie 2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,preşedintele româniei decretează:articol unic domnul general de brigadă cu o stea ciobanu vasile nelu trece în rezervă. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  dacian julien cioloŞbucureşti, 29 noiembrie 2016.nr. 1.073. -----

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

12. DECRET nr. 1.072 din 29 noiembrie 2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 172/2016,preşedintele româniei decretează:articol unic domnul general de brigadă cu o stea drăguşin tudor laurenţiu se înaintează în gradul de general-maior cu două stele şi ...

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

13. DECRET nr. 1.071 din 29 noiembrie 2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 172/2016,preşedintele româniei decretează:articol unic domnul general de brigadă cu o stea maciu nicolae florin se înaintează în gradul de general-maior cu două stele şi ...

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

14. DECRET nr. 1.070 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea directorului serviciului român de informaţii şi hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 171/2016,preşedintele româniei decretează:articol unic domnului colonel nuţă ion gheorghe-sorin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia ...

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

15. DECRET nr. 1.069 din 29 noiembrie 2016 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei decretează:articol unic doamna chestor de poliţie alexe gheorghe irina se înaintează în gradul profesional de chestor principal de poliţie. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  dacian julien cioloŞbucureşti, 29 noiembrie 2016.nr. 1.069. -----

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

16. DECRET nr. 1.068 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei decretează:articol unic domnului comisar-şef de poliţie nicu ion dragoş-orlando i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  dacian julien cioloŞ bucureşti, 29 noiembrie 2016. nr. 1.068. -----

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

17. DECRET nr. 1.067 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei decretează:articol unic domnului comisar-şef de poliţie stan marian cristian-ionuţ i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  dacian julien cioloŞbucureşti, 29 noiembrie 2016.nr. 1.067. -----

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

18. DECRET nr. 1.066 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei decretează:articol unic domnului comisar-şef de poliţie ciocoiu dumitru cornel-gabriel i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  dacian julien cioloŞbucureşti, 29 noiembrie 2016.nr. 1.066. -----

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

19. DECRET nr. 1.065 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei decretează:articol unic domnului comisar-şef de poliţie iancu ioan nicolaie i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  dacian julien cioloŞbucureşti, 29 noiembrie 2016.nr. 1.065. -----

Monitorul Oficial 966 din 29 Noiembrie 2016 (M. Of. 966/2016)

20. DECRET nr. 1.064 din 29 noiembrie 2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei decretează:articol unic domnului comisar-şef de poliţie bondar pavel marin i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  dacian julien cioloŞbucureşti, 29 noiembrie 2016.nr. 1.064. -----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5