Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 848 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 848/2014)

1. ORDIN nr. 1.358 din 13 noiembrie 2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. nb 9.789/2014 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi direcţiei management şi structuri unităţi sanitare din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere propunerile formulate de către comisia de genetică medicală, cu privire la asistenţa medicală specifică pacienţilor cu boli genetice, cuprinse în adresa înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 23.972/2014,ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a)-d) şi art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 şi 6 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ...

Monitorul Oficial 848 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 848/2014)

2. HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 11 noiembrie 2014 pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) comisia naţională privind schimbările climatice este organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, a cărui activitate este coordonată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbări climatice.(2) comisia naţională privind schimbările climatice se află în subordinea consiliului interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi mediu, conform pct. viii poz. 3 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

3. DECRET nr. 683 din 19 noiembrie 2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. a şi ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,având în vedere propunerea directorului serviciului român de informaţii,în semn de apreciere pentru profesionalismul, modul de organizare şi executare a activităţilor de prevenire şi combatere a terorismului,preşedintele româniei decretează:articol unicse conferă ordinul naţional serviciul credincios în grad de cavaler drapelului de luptă al brigăzii antiteroriste. preŞedintele romÂniei traian bĂsescuÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  victor-viorel pontabucureşti, ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

4. HOTĂRÂRE nr. 59 din 19 noiembrie 2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat mircea-titus dobre, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

5. HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 11 noiembrie 2014 privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul statistic naţional anual 2015, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 846 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────art. 2autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul programului statistic naţional anual ...

Monitorul Oficial 848 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 848/2014)

6. HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 11 noiembrie 2014 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările ...

Monitorul Oficial 848 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 848/2014)

7. DECIZIE nr. 482 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. ii art. 8 alin. (1) şi art. ii art. 18 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de petre ion florin vasilescu în dosarul nr. 13.506/63/2013 al curţii de apel craiova - secţia i civilă şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 606d/2014.2. la apelul nominal se ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

8. ORDIN nr. 212 din 14 noiembrie 2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de informaţii externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,directorul serviciului de informaţii externe emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2014 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

9. ORDIN nr. 213 din 14 noiembrie 2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de informaţii externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,directorul serviciului de informaţii externe emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2014 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

10. HOTĂRÂRE nr. 188 din 11 noiembrie 2014 pentru aprobarea modificării şi completării Normei "Finanţarea domeniilor prioritare" (NI-FIN-07-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 42/2013 EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a modificării şi completării normei "finanţarea domeniilor prioritare" (ni-fin-07-vi/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată;- nota de aprobare nr. 107 din 15 octombrie 2014, întocmită de banca de export-import ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

11. HOTĂRÂRE nr. 187 din 11 noiembrie 2014 pentru aprobarea modificării şi completării Normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 38/2013 EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a modificării şi completării normei garanţii eximbank în numele şi în contul statului (ni-gar-10-iii/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată;- nota de aprobare nr. 107 din 15 octombrie 2014, ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

12. DECIZIE nr. 1.706 din 13 noiembrie 2014 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în municipiul bucureşti, splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma hotărârii consiliului autorităţii de supraveghere financiară, ...

Monitorul Oficial 846 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 846/2014)

13. RECTIFICARE nr. 25 din 26 august 2014 referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014

La ordonanţa guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul româniei şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 640 din 30 august 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 41 pct. 77 (cu referire la art. 129 şi 129^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002), în loc de: "după articolul 129 se introduce un nou articol, articolul 129^1, cu următorul cuprins:«articolul 129^1................»"se va citi: "după articolul 129^1 se introduce un nou articol, articolul 129^2, cu următorul cuprins:«articolul 129^2................»."  ------

Monitorul Oficial 848 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 848/2014)

14. HOTĂRÂRE nr. 62 din 19 noiembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179, şi la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM (2014) 180 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/341 adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 29 octombrie 2014,1. camera deputaţilor constată că prin planul şi regulamentul propuse se ...

Monitorul Oficial 848 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 848/2014)

15. HOTĂRÂRE nr. 61 din 19 noiembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii - COM (2014) 339 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/340 adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 29 octombrie 2014,1. camera deputaţilor constată că acest document prezintă situaţia investiţiilor şi cheltuielilor ...

Monitorul Oficial 848 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 848/2014)

16. HOTĂRÂRE nr. 60 din 19 noiembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce priveşte instituirea unui inspector de garanţii procedurale COM (2014) 340 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/310 adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 24 septembrie 2014,1. camera deputaţilor salută această iniţiativă întrucât propunerea de regulament:- aduce ...

Monitorul Oficial 847 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 847/2014)

17. ORDIN nr. 180 din 7 noiembrie 2014 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 20 noiembrie 2014

În temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 5.9 şi 7.2 din anexa la hotărârea guvernului nr. 886/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea comercială "oil terminal" - s.a. constanţa,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă contractul-cadru de derulare a ţiţeiului şi ...

Monitorul Oficial 845 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 845/2014)

18. DECIZIE nr. 531 din 9 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cătălina gliga.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2^1) din legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de crist vest audit - s.p.r.l. în calitate de lichidator judiciar al societăţii comerciale term plus - s.r.l. din oradea în dosarul nr. 7.577/111/2012/a1 al tribunalului bihor - secţia a ii-a civilă, contencios administrativ şi fiscală şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 226d/2014.2. la apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă ...

Monitorul Oficial 845 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 845/2014)
Monitorul Oficial 845 din 20 Noiembrie 2014 (M. Of. 845/2014)

20. DECIZIE nr. 490 din 25 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. c) şi d) din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. c) şi d) din codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de dumitru strachină în dosarul nr. 9.981/99/2013 al curţii de apel iaşi - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 213d/2014.2. la apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele curţii acordă cuvântul reprezentantului ministerului public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5