Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

1. DECIZIE nr. 478 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel-marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. pe ...

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

2. RECTIFICARE nr. 1.143 din 6 octombrie 2014 referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.143/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

La ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.143/2014 privind aprobarea normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (ap-trauma), publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 751 din 16 octombrie 2014, se face următoarea rectificare:- în anexa nr. 1 la normele tehnice, pct. vi, subgrupa "unităţi care derulează ap-trauma - traumatismele centurilor şi extremităţilor", în loc de: "spitalul clinic de urgenţă «prof. dr. nicolae oblu» iaşi" se va citi: "spitalul clinic judeţean de urgenţă «sf. spiridon" iaşi»._________

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

3. HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014 EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. ianexa la standardele de calitate în serviciile psihologice - partea generală, cartea i, aprobate prin hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 2/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 679 din 17 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. la titlul "competenţe de specialitate în psihologia transporturilor", subtitlul "nivel iii ...

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

4. ORDIN nr. 1.091 din 28 octombrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.art. i ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 596 din ...

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

5. DECIZIE nr. 13 din 27 octombrie 2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Miroslăveşti EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

Având în vedere:- referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 300.354 din 14 octombrie 2014;- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezenta decizie.art. 1concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul miroslăveşti, judeţul iaşi, convenită prin licenţa de concesiune nr. 4.978/2004 încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercială "com - beton" - s.a. ...

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

6. DECIZIE nr. 295 din 30 octombrie 2014 pentru revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) şi (3) din ordonanţa guvernului nr. 15/1998 privind institutul european din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi memorandumul cu tema "propuneri de numire a doi membri ai consiliului de administraţie al institutului european din românia", înregistrat la cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/5.476 din 3 octombrie 2014,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1la data intrării în vigoare ...

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

7. HOTĂRÂRE nr. 932 din 29 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2014 în judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului mediului şi schimbărilor climatice pentru departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 2.900 mii lei la capitolul 70.01 "locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "active nefinanciare", articolul 71.01 "active fixe".(2) fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a ...

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

8. RECTIFICARE nr. 879 din 15 octombrie 2014 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 879/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

La hotărârea guvernului nr. 879/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea de administrare a participaţiilor statului în energie - s.a., aflată sub autoritatea departamentului pentru energie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 763 din 21 octombrie 2014, se face următoarea rectificare :- în cuprinsul titlului, articolului unic şi anexei, în loc de: "societatea de administrare a participaţiilor statului în energie - s.a." se va citi: "societatea de administrare a participaţiilor în energie - s.a.". ________

Monitorul Oficial 790 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 790/2014)

9. ORDIN nr. 4.436 din 29 august 2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 30 octombrie 2014

În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. ianexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

10. ORDIN nr. 2.681 din 27 august 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 1.094 din 17 octombrie 2012, întocmit de direcţia generală de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

11. ORDIN nr. 1.667 din 2 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 1.094 din 17 octombrie 2012, întocmit de direcţia generală de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

12. ORDIN nr. 1.254 din 14 august 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 1.094 din 17 octombrie 2012, întocmit de direcţia generală de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

13. ORDIN nr. 1.187 din 21 iulie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 1.094 din 17 octombrie 2012, întocmit de direcţia generală de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

14. ORDIN nr. 127 din 5 august 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 1.094 din 17 octombrie 2012, întocmit de direcţia generală de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

15. DECIZIE nr. 474 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) şi art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 22 lit. w) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)
Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

17. DECIZIE nr. 454 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

18. DECIZIE nr. 453 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorpatricia marilena ionea - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

19. ORDIN nr. 43 din 18 martie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 1.094 din 17 octombrie 2012, întocmit de direcţia generală de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 792 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 792/2014)

20. DECRET nr. 655 din 28 octombrie 2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. a şi ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism demonstrat în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, pentru devotamentul şi curajul excepţionale dovedite de militari pe timpul participării la misiuni naţionale şi internaţionale,preşedintele româniei decretează:articol unicse conferă ordinul naţional serviciul credincios în grad de cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, drapelului de luptă al centrului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5