Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 476 din 23 Iunie 2017 (M. Of. 476/2017)

1. NORME din 15 mai 2017 privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 1.416/c din 15 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 476 din 23 iunie 2017────────── art. 1 În înţelesul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:a) bunuri: articole de îmbrăcăminte şi cazarmament, articole pentru igienă, alte obiecte şi bunuri prevăzute de anexa nr. 1 din regulamentul de aplicare a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 157/2016, denumit în continuare regulament, precum şi alte bunuri sau obiecte aflate asupra deţinuţilor, la primirea în locul de ...

Monitorul Oficial 476 din 23 Iunie 2017 (M. Of. 476/2017)

2. ORDIN nr. 1.416/C din 15 mai 2017 pentru aprobarea Normelor privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017

Având în vedere dispoziţiilor art. 100 alin. (4) din regulamentul de aplicare a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 157/2016, în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, ...

Monitorul Oficial 476 din 23 Iunie 2017 (M. Of. 476/2017)

3. DECIZIA nr. 7 din 3 aprilie 2017 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 147 raportat la dispoziţiile art. 145 din Codul penal din 1969 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017

Dosar nr. 27/2016 ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│iulia cristina tarcea │- preşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, preşedintele completului│├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│lavinia curelea │- preşedintele delegat al secţiei i civile │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│eugenia voicheci │- preşedintele secţiei a ii-a civile ...

Monitorul Oficial 476 din 23 Iunie 2017 (M. Of. 476/2017)

4. ORDIN nr. 188 din 7 iunie 2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale pescuit - autoritatea de management pentru popam nr. 309.926 din 16.05.2017,în baza prevederilor:- regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare ...

Monitorul Oficial 475 din 23 Iunie 2017 (M. Of. 475/2017)

5. HOTĂRÂRE nr. 432 din 9 iunie 2017 privind echipamentele maritime EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 23 iunie 2017

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 765/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 339/93 şi ale deciziei nr. 768/2008/ce a parlamentului european şi a consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a deciziei 93/465/cee a consiliului, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea ...

Monitorul Oficial 473 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 473/2017)

6. LISTA nr. 3 din 22 iunie 2017 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017

Lista┌────┬──────────────────────────┬──────────────────┐│nr. │ │ ││crt.│ competitor electoral │ tip competitor │├────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ 1 │partidul naŢional liberal │partid politic │└────┴──────────────────────────┴──────────────────┘bucureşti, 22 iunie 2017.nr. 3.----

Monitorul Oficial 473 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 473/2017)

7. ORDIN nr. 857 din 9 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.559/2016 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017

Luând în considerare referatul de aprobare al administraţiei fondului pentru mediu nr. 870/cab din 23.05.2017 pentru aprobarea proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea ghidului de finanţare a programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.559/2016,în temeiul art. 13 alin. (1) lit. w) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin ...

Monitorul Oficial 473 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 473/2017)

8. ORDIN nr. 583 din 8 iunie 2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni al Programului naţional de cadastru şi carte funciară pe anul 2017 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) din hotărârea guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se aprobă planul de acţiuni al programului naţional de cadastru şi carte funciară pe anul 2017, ...

Monitorul Oficial 473 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 473/2017)

9. ORDIN nr. 576 din 7 iunie 2017 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.114/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.134/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017

În temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. ila data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) poziţiile nr. 1 şi 10 din anexa nr. 1 şi anexele nr. 2 şi 11 la ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară ...

Monitorul Oficial 473 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 473/2017)

10. ORDIN nr. 575 din 7 iunie 2017 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.190/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017

În temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. ila data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) poziţiile nr. 6, 10, 12, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 29 şi 30 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 7, 11, 13, 18, 19, ...

Monitorul Oficial 473 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 473/2017)

11. ORDIN nr. 70 din 12 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. 1.408 din 4 martie 2016, întocmit de direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile hotărârii guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în românia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din hotărârea ...

Monitorul Oficial 473 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 473/2017)

12. DECIZIE nr. 480 din 22 iunie 2017 pentru constatarea încetării aplicabilităţii prevederilor Deciziei prim-ministrului nr. 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului, prin efectul legii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 5 din legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea agenţiei domeniilor statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 199.245 din 13 iunie 2017, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/10.826 din 13 iunie 2017,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 11 iunie 2017 se constată încetarea aplicabilităţii prevederilor deciziei prim-ministrului ...

Monitorul Oficial 473 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 473/2017)

13. HOTĂRÂRE nr. 75 din 20 iunie 2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cadrul european de interoperabilitate - Strategie de implementare - COM (2017) 134 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/501 din 15.06.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei apreciază că documentul european sprijină şi ghidează administraţiile publice europene în eforturile lor de a proiecta şi a furniza servicii publice europene, fără întreruperi către alte administraţii publice, cetăţeni şi societăţi, ...

Monitorul Oficial 472 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 472/2017)

14. ORDIN nr. 842 din 7 iunie 2017 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 107.625/ac din 31.05.2017 al direcţiei biodiversitate,ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.405/cj din 15.05.2017,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ...

Monitorul Oficial 472 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 472/2017)

15. ORDIN nr. M.63 din 13 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017

Pentru aplicarea prevederilor art. 15 şi 30 din ghidul carierei militare, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 41 şi art. 176 alin. (3) şi (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. iinstrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în armata româniei, aprobate prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.30/2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 229 din ...

Monitorul Oficial 472 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 472/2017)

16. DECIZIA nr. 257 din 26 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017

┌────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│mona-maria pivniceru│- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│livia doina stanciu │- judecător ...

Monitorul Oficial 471 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 471/2017)

17. RECTIFICARE nr. 975 din 21 decembrie 2016 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 975/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017

La hotărârea guvernului nr. 975/2016 privind alocarea unei sume din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.044 din 23 decembrie 2016, se face următoarea rectificare:- în anexă, la pct. 22 - judeţul prahova, poziţia nr. 1 - consiliul judeţean prahova, la coloana nr. 1, în loc de: „consolidare şi refacere dj100 n, 0,320 km [...]“ se va citi: „consolidare şi refacere dj102 n, 0,320 km [...]“.-----

Monitorul Oficial 471 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 471/2017)

18. RECTIFICARE nr. 1.782/C din 1 iulie 2009 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017

La ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/c/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare:- la poziţia 270 din lista prevăzută în anexa nr. 1, în loc de: "ursu zinaida, fiica lui caraman lazăr (născut la 7.11.1930 în localitatea cărpineni) şi elena, născută la data de 8 noiembrie 1956 în localitatea cărpineni, republica moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în republica moldova, localitatea chişinău, şos. balcani nr. 4, ap. 35 (3.141/2008);"se va citi: "ursu zinaida, fiica lui caraman lazar (născut ...

Monitorul Oficial 471 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 471/2017)

19. LISTA nr. 2 din 21 iunie 2017 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017

Lista┌────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│nr. │ │ ││crt.│ competitor electoral │ tip competitor │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │caralicea gheorghe ...

Monitorul Oficial 471 din 22 Iunie 2017 (M. Of. 471/2017)

20. CIRCULARĂ nr. 10 din 16 iunie 2017 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:articol unicÎncepând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,08% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5