Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

1. METODOLOGIE din 19 august 2015 de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

Art. 1prezenta metodologie stabileşte cadrul metodologic privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, instrumentele de lucru şi activităţile necesar a fi realizate de acestea, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin lege.art. 2În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani;b) familie - grup de persoane legate prin relaţii de rudenie care poate fi format din cupluri căsătorite legal sau în uniune consensuală, un adult cu unul ori mai mulţi ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

2. PROCEDURĂ din 19 august 2015 de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

Art. 1prezenta procedură vizează monitorizarea modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.art. 2(1) serviciul public de asistenţă socială solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ-teritorială, date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în următoarele situaţii:a) copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate;b) copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate;c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate;d) copii reveniţi ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

3. HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 107 şi al art. 118 alin. (3) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea ...

Monitorul Oficial 661 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 661/2015)

4. HOTĂRÂRE nr. 696 din 26 august 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" - administraţia bazinală de apă someş-tisa, instituţie publică aflată în coordonarea ministerului ...

Monitorul Oficial 662 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 662/2015)

5. HOTĂRÂRE nr. 681 din 19 august 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 septembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor ...

Monitorul Oficial 664 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 664/2015)

6. RECTIFICARE nr. 33 din 30 iunie 2015 referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015

În cuprinsul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 475 din 30 iunie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. iii, în loc de: "... prevăzute la art. 9^5 şi 9^7..." se va citi: "... prevăzute la art. ii pct. 4, 6 şi 13 ...".-----

Monitorul Oficial 664 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 664/2015)

7. RECTIFICARE nr. 11 din 12 februarie 2015 referitoare la anexa la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 11/2015 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015

În anexa la hotărârea consiliului uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti nr. 11/2015 privind aprobarea tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 319 din 11 mai 2015, se fac următoarele rectificări:- la poziţia nr. 194^1, la coloana 1 "executorul judecătoresc", în loc de: "dumitrache liliana-antonia magdalena" se va citi: "dumitrache liliana-antonia-magdalena";- la poziţia nr. 666, la coloana 3 "sediul", în loc de: "...beja «bucescu emanoil aron, copaci vasile dorel şi negoescu adrian»..." se va citi: "...beja «bucescu emanoil aron, copaci vasile dorel şi negoescu adrian gheorghe»...";- la poziţia nr. 721, la coloana 3 ...

Monitorul Oficial 664 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 664/2015)

8. NORMĂ nr. 17 din 31 august 2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), art. 6 şi 7 din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 31 august 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme se stabilesc următoarele cote ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

9. HOTĂRÂRE nr. 666 din 19 august 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 2 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului braşov" la hotărârea guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul braşov, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la secţiunea i "bunuri imobile" ...

Monitorul Oficial 664 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 664/2015)

10. ORDIN nr. 138 din 1 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015

Având în vedere prevederile legii nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. iregulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin ordinul ...

Monitorul Oficial 664 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 664/2015)

11. ORDIN nr. M.81 din 24 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 32 alin. (3) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. i ordinul ministrului apărării nr. m.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul ministerului apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 269 din 4 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, litera c) se modifică şi va ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

12. HOTĂRÂRE nr. 698 din 26 august 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Arhivele Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - arhivele naţionale, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 664 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 664/2015)

13. HOTĂRÂRE nr. 705 din 26 august 2015 pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea în românia, în luna octombrie 2015, de către ministerul transporturilor a reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea organizaţiei cooperării economice a mării negre (ocemn), precedată de reuniunea grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

14. HOTĂRÂRE nr. 697 din 26 august 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin UM 0836 Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - um 0836 bacău, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

15. HOTĂRÂRE nr. 701 din 26 august 2015 pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru seminarul cu tema "Codificarea dreptului electoral", organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere anexa nr. 3/48 la legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă normativele ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

16. HOTĂRÂRE nr. 702 din 26 august 2015 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 28 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) prezenta hotărâre stabileşte cuantumul valorilor minime ale taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3410-3600 mhz, respectiv 3600-3800 mhz, precum şi condiţiile privind efectuarea plăţii taxei de licenţă.(2) drepturile de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

17. ORDIN nr. M.75 din 24 august 2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2015 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de 1 decembrie 2015 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 20 ani de activitate ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

18. ORDIN nr. M.76 din 24 august 2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2015 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de 1 decembrie 2015 se conferă semnul ...

Monitorul Oficial 663 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 663/2015)

19. DECIZIE nr. 8 din 11 iulie 2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015

În temeiul art. 474, 476, 483, 504 şi 524 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al colegiului medicilor dentişti din românia adoptă următoarea decizie:art. idecizia consiliului naţional al colegiului medicilor dentişti din românia nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al colegiului medicilor dentişti din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 381 din 27 iunie 2013, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) certificatul de membru se acordă persoanelor prevăzute la art. 469 din legea nr. 95/2006, ...

Monitorul Oficial 661 din 01 Septembrie 2015 (M. Of. 661/2015)

20. DECRET nr. 713 din 31 august 2015 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. a şi ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul de care a dat dovadă în activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, îndeplinindu-şi datoria cu preţul sacrificiului suprem,preşedintele româniei decretează:articol unicse conferă post-mortem ordinul bărbăţie şi credinţă în grad de cavaler, cu însemn pentru militari, sublocotenentului fripis gheorghe marius-daniel.   preŞedintele romÂniei   klaus-werner ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5