Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 659 din 29 August 2016 (M. Of. 659/2016)

1. HOTĂRÂRE nr. 590 din 24 august 2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 şi 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea sumei de 831 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor ...

Monitorul Oficial 659 din 29 August 2016 (M. Of. 659/2016)

2. HOTĂRÂRE nr. 589 din 24 august 2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 şi 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea ...

Monitorul Oficial 659 din 29 August 2016 (M. Of. 659/2016)

3. HOTĂRÂRE nr. 588 din 24 august 2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 şi 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea ...

Monitorul Oficial 657 din 26 August 2016 (M. Of. 657/2016)

4. PROCEDURĂ din 25 iulie 2016 de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016 ──────────     Aprobată prin Ordinul nr. 1.507 din 25 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 august 2016. ──────────

Art. 1realizarea, verificarea şi aprobarea lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior privind marcarea arborilor, inventarierea acestora, stabilirea elementelor dendrometrice, precum şi calculele primare care stau la baza elaborării actelor de punere în valoare se fac de către personalul silvic.art. 2(1) competenţa de aprobare a actelor de punere în valoare revine şefului ocolului silvic pentru următoarele categorii:a) actele de punere în valoare de produse principale care promovează regenerarea naturală;b) actele de punere în valoare de produse principale care nu promovează regenerarea naturală;c) actele de punere în valoare de produse secundare;d) actele de punere în valoare de produse ...

Monitorul Oficial 657 din 26 August 2016 (M. Of. 657/2016)

5. ORDIN nr. 1.507 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 164.308 din 17 iunie 2016 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 115 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului ...

Monitorul Oficial 657 din 26 August 2016 (M. Of. 657/2016)

6. DECIZIE nr. 396 din 14 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror Ştefania sofronea.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, excepţie ridicată de virginia cristina comşa şi alţii în dosarul nr. 7.046/2/2015 al curţii de apel bucureşti - secţia a viii-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 303d/2016.2. la apelul nominal se prezintă autorul excepţiei virginia cristina comşa, personal şi asistată de avocat claudiu ...

Monitorul Oficial 657 din 26 August 2016 (M. Of. 657/2016)

7. DECIZIE nr. 280 din 26 august 2016 privind numirea domnului Marcel-Dumitru Miclău în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

Având în vedere propunerea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, formulată prin adresa nr. 5.454/d.p. din 23 august 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (1) lit. a), art. 13^1 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi (3) şi al art. 21 alin. (1) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, ...

Monitorul Oficial 657 din 26 August 2016 (M. Of. 657/2016)

8. DECIZIE nr. 279 din 26 august 2016 privind eliberarea doamnei Cristiana Barbu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

Având în vedere propunerea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, formulată prin adresa nr. 5.454/d.p. din 23 august 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. (1) şi (3) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna cristiana barbu se eliberează din funcţia preşedinte, cu rang de secretar de stat, al agenţiei naţionale ...

Monitorul Oficial 657 din 26 August 2016 (M. Of. 657/2016)

9. DECIZIE nr. 367 din 2 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 41 alin. (5) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, excepţie ridicată de georgiana valentina zaharescu în dosarul nr. 412/2/2015 al curţii de apel bucureşti - secţia a viii-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul dosarului nr. 1.276d/2015 al curţii constituţionale.2. la apelul nominal se constată lipsa părţilor. procedura de citare este legal îndeplinită.3. magistratul-asistent ...

Monitorul Oficial 657 din 26 August 2016 (M. Of. 657/2016)

10. ORDONANŢĂ nr. 20 din 24 august 2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

Având în vedere conferinţa plenipotenţiarilor uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor care s-a desfăşurat la busan, republica coreea, în perioada 20 octombrie-7 noiembrie 2014, în cadrul căreia românia a anunţat menţinerea contribuţiei la bugetul organizaţiei internaţionale pentru exerciţiul financiar 2016-2019 la o unitate contributivă (o clasă de contribuţie), similar perioadei 2011-2015, angajament asumat în conformitate cu tratatul organizaţiei internaţionale, ratificat prin legea nr. 76/1993 pentru ratificarea constituţiei şi a convenţiei uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor, semnată la geneva la 22 decembrie 1992, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 28 din constituţia uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor, ratificată prin legea nr. 76/1993 pentru ratificarea ...

Monitorul Oficial 657 din 26 August 2016 (M. Of. 657/2016)

11. ORDONANŢĂ nr. 19 din 24 august 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.5 din legea nr. 123/2016 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicse aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a româniei la fundaţia "stichting europeana" - olanda, pentru derularea proiectului "europeana" - biblioteca digitală europeană, în valoare de 20.000 euro, din bugetul aprobat ministerului culturii pe anul 2016.   prim-ministrudacian julien cioloŞ  contrasemnează:  --------------- ministrul culturii,corina Şuteuministrul afacerilor externe,  lazăr comănescuministrul finanţelor publice,  anca dana dragubucureşti, 24 august 2016.nr. 19.-----

Monitorul Oficial 655 din 26 August 2016 (M. Of. 655/2016)

12. METODOLOGIE DE CONCURS din 10 august 2016 pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016 ──────────     Aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 576 din 10 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 26 august 2016. ──────────

Art. 1ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare incd, se face prin concurs, în condiţiile legii şi cu respectarea prezentei metodologii.art. 2(1) la concurs poate participa orice persoană fizică care are capacitate deplină de exerciţiu şi care îndeplineşte condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la incd prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.(2) pentru înscrierea la concurs, candidaţii depun un dosar de concurs care conţine documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.art. 3(1) concursul se organizează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin autoritatea naţională ...

Monitorul Oficial 655 din 26 August 2016 (M. Of. 655/2016)

13. HOTĂRÂRE nr. 576 din 10 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 73/2015 privind aprobarea metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată ...

Monitorul Oficial 656 din 26 August 2016 (M. Of. 656/2016)

14. METODOLOGIE din 5 august 2016 de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1metodologia de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră reprezintă ansamblul activităţilor legate de pregătirea şi perfecţionarea profesională, precum şi examinarea persoanelor în vederea obţinerii atestatului de auditor de siguranţă rutieră.art. 2(1) cursurile de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se organizează de către autoritatea rutieră română - a.r.r. în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate.(2) instituţiile de învăţământ superior menţionate la alin. (1) vor fi selectate de către autoritatea rutieră română - a.r.r. dacă sunt acreditate pentru a desfăşura cursuri în domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, transporturilor rutiere, autovehiculelor rutiere sau ...

Monitorul Oficial 656 din 26 August 2016 (M. Of. 656/2016)

15. ORDIN nr. 656 din 5 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3) şi ale art. 20 alin. (2) lit. k) din legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă metodologia de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, prevăzută în anexă.(2) anexa face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2autoritatea rutieră română - a.r.r. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.art. 3la data intrării în vigoare a ...

Monitorul Oficial 655 din 26 August 2016 (M. Of. 655/2016)

16. DECIZIE nr. 463 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016

Valer dorneanu - preşedintepetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătoraugustin zegrean - judecătoringrid alina tudora - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror Ştefania sofronea.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) din codul ...

Monitorul Oficial 656 din 26 August 2016 (M. Of. 656/2016)

17. ORDIN nr. 4.121 din 13 iunie 2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016

În conformitate cu:- legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;- ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin cadrul naţional al calificărilor;- ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ...

Monitorul Oficial 655 din 26 August 2016 (M. Of. 655/2016)

18. DECIZIE nr. 528 din 5 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror loredana veisa.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 201 alin. (1) din codul de procedură civilă, excepţie ridicată de agenţia naţională de administrare fiscală - direcţia generală regională a finanţelor publice cluj-napoca, administraţia judeţeană a finanţelor publice cluj în dosarul nr. 1.287/33/2015 al curţii de apel cluj - secţia a iii-a contencios administrativ şi fiscal, într-un litigiu având ca obiect anularea unui act administrativ. excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 392d/2016.2. la apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost ...

Monitorul Oficial 655 din 26 August 2016 (M. Of. 655/2016)

19. DECIZIE nr. 578 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016

Valer dorneanu - preşedintepetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătoraugustin zegrean - judecătorcosmin văduva - magistrat-asistent1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a ...

Monitorul Oficial 656 din 26 August 2016 (M. Of. 656/2016)

20. DECIZIE nr. 466 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 7 şi art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror Ştefania sofronea.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 7 şi art. 39 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de marin melinescu în dosarul nr. 671/46/2015/a1 al judecătoriei râmnicu vâlcea. excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 137d/2016.2. la apelul nominal lipsesc părţile. procedura de citare a fost legal îndeplinită.3. magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a transmis prin poşta electronică o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5