Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 554 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 554/2016)

1. ORDIN nr. 4.421 din 4 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,luând în considerare prevederile ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi ...

Monitorul Oficial 554 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 554/2016)

2. ORDIN nr. 999 din 27 mai 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110.277/a.c. din 19 mai 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 6.877 din 9 septembrie 2015 şi adresa nr. 16.928 din 27 noiembrie 2015 emise de agenţia pentru protecţia mediului braşov, avizul ministerului culturii nr. 2.100 din 12 aprilie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 89.264/321.241 din 22 aprilie 2016, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 30.519 din 25 martie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 27.877/es din 14 aprilie 2016,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 554 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 554/2016)

3. ORDIN nr. 143 din 5 iulie 2016 pentru completarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 8/2011 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016

Având în vedere referatul direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 400.643 din 30 iunie 2016,în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. iinstrucţiunile tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, aprobate prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 8/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 46 din 19 ianuarie 2011, se completează după ...

Monitorul Oficial 554 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 554/2016)

4. DECIZIE nr. 363 din 2 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorbianca drăghici - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (1) din legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului ...

Monitorul Oficial 554 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 554/2016)
Monitorul Oficial 549 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 549/2016)

6. ORDIN nr. 977 din 6 iulie 2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016

În temeiul art. 3 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care ...

Monitorul Oficial 551 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 551/2016)

7. ORDIN nr. 1.417 din 11 iulie 2016 privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iulie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 164.442/id din 4 iulie 2016 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 26 alin. (3) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1 (1) se aprobă constituirea catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din românia, denumit în continuare catalog, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, ca instrument de evidenţă şi gestiune ...

Monitorul Oficial 549 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 549/2016)

8. DECIZIE nr. 301 din 12 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă", alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de societatea compania forestieră s.r.l. - d. din baia de aramă în dosarul nr. 445/54/2015 al curţii de apel craiova - secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 1.233d/2015.2. la apelul nominal se constată lipsa părţilor. procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind ...

Monitorul Oficial 549 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 549/2016)

9. HOTĂRÂRE nr. 897 din 14 iulie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 43-47 şi art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 621/2006, publicată în ...

Monitorul Oficial 549 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 549/2016)

10. HOTĂRÂRE nr. 896 din 14 iulie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 60 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a ...

Monitorul Oficial 552 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 552/2016)

11. ORDIN nr. 4.577 din 20 iulie 2016 privind structura anului şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. 1(1) anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare.(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 26 mai 2017;b) pentru clasa a viii-a, ...

Monitorul Oficial 552 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 552/2016)

12. DECIZIE nr. 299 din 12 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 910-914 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorandreea costin - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 909-913 din codul de procedură civilă, excepţie ridicată de ion niţă în ...

Monitorul Oficial 554 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 554/2016)

13. DECIZIE nr. 382 din 7 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorafrodita laura tutunaru - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 din codul penal, excepţie ridicată de ...

Monitorul Oficial 552 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 552/2016)

14. HOTĂRÂRE nr. 499 din 20 iulie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 945.700 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 258 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi probleme ...

Monitorul Oficial 552 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 552/2016)

15. METODOLOGIE din 19 iulie 2016 privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016 ──────────     *) Aprobată de ORDINUL nr. 35 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 552 din 21 iulie 2016. ──────────

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalităţii în care se determină anual nivelul stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale care au în portofoliu clienţi finali, pe care aceştia au obligaţia să îl constituie în depozitele de înmagazinare subterană în fiecare an, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali în condiţii de continuitate şi siguranţă.art. 2prezenta metodologie se aplică titularilor licenţelor de furnizare de gaze naturale care au în portofoliu clienţi finali.cap. iideterminarea nivelului stocului minim de gaze naturaleart. 3(1) autoritatea naţională de reglementare în domeniul ...

Monitorul Oficial 552 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 552/2016)

16. ORDIN nr. 35 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016

Având în vedere prevederile art. 140 alin. (2) lit. a), ale art. 143 alin. (1) lit. q) şi alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. 1 se aprobă metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim ...

Monitorul Oficial 551 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 551/2016)

17. ORDIN nr. 36 din 19 iulie 2016 privind stabilirea modalităţii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iulie 2016

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. j) şi ale art. 140 alin. (2) lit. c) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. 1prezentul ordin are ca scop stabilirea modalităţii prin care se determină anual nivelul ...

Monitorul Oficial 551 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 551/2016)

18. DECIZIE nr. 329 din 24 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iulie 2016

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătoroana cristina puică - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror iuliana nedelcu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) ...

Monitorul Oficial 550 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 550/2016)

19. ORDIN nr. 1.023 din 1 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara Timişană EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 21 iulie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109.468/ac din 6 aprilie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont adresa agenţiei naţionale pentru protecţia mediului nr. 1/2.097/mf din 6 iunie 2013, decizia etapei de încadrare nr. 4.573 din 4 aprilie 2013, emisă de agenţia pentru protecţia mediului arad, avizele ministerului culturii nr. 2.197 din 11 iunie 2015 şi 2.894 din 11 mai 2016, adresele ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 121.157 din 21 decembrie 2015 şi 40.125 din 20 aprilie 2016, adresele ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83.073/210.310/163.211 din 28 decembrie 2015 şi 89.730/322.298 din 3 mai 2016, adresa direcţiei generale ...

Monitorul Oficial 548 din 20 Iulie 2016 (M. Of. 548/2016)

20. DECIZIE nr. 244 din 20 iulie 2016 pentru numirea doamnei Ioana Ursu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016

Având în vedere adresa ministerului sănătăţii nr. 1.654 din 7 iulie 2016, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.497 din 7 iulie 2016,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna ioana ursu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul sănătăţii. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 20 iulie 2016.nr. 244.  -----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5