Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 890 din 27 Noiembrie 2015 (M. Of. 890/2015)

1. DECIZIE nr. 691 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (5) din codul de procedură penală, excepţie ridicată de daniel dragomir şi marinela zoica dragomir în dosarul nr. 2.283/3/2015 al tribunalului bucureşti - secţia i penală şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 831d/2015.2. la apelul nominal se prezintă personal autorii excepţiei, fiind asistaţi de avocaţii daniel caraman şi laura vicol, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar.3. magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, au fost comunicate note de şedinţă prin care autorii excepţiei solicită extinderea ...

Monitorul Oficial 890 din 27 Noiembrie 2015 (M. Of. 890/2015)

2. DECIZIE nr. 690 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din codul de procedură penală, excepţie ridicată de ana clinci în dosarul nr. 52.565/301/2013 al judecătoriei sectorului 3 bucureşti - secţia penală şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 731d/2015.2. la apelul nominal se prezintă avocat marius cosmin mitran, având delegaţie de substituire a apărătorului marius victor iorga, cu delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie din partea baroului bucureşti. lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele ...

Monitorul Oficial 890 din 27 Noiembrie 2015 (M. Of. 890/2015)

3. REGULAMENT din 13 noiembrie 2015 privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 atestarea persoanelor juridice pentru realizarea lucrărilor de regenerare a pădurilor, întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere şi de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic au drept scop asigurarea premiselor pentru îndeplinirea cerinţelor tehnice şi calitative pentru crearea de ecosisteme forestiere sănătoase şi stabile care pot să îşi îndeplinească funcţiile multiple de producţie, protecţie şi socială, respectiv pentru luarea de măsuri eficiente în vederea protejării localităţilor, obiectivelor social-economice şi a mediului în general.art. 2 În înţelesul prezentului regulament, lucrările de regenerare a pădurilor, întreţinerea ...

Monitorul Oficial 890 din 27 Noiembrie 2015 (M. Of. 890/2015)

4. ORDIN nr. 1.763 din 13 noiembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. 164.884 din 8 octombrie 2015 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 30 alin. (5) şi (6) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 74 lit. d) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 din legea privind împădurirea terenurilor degradate nr. 100/2010 şi al art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1 se aprobă regulamentul privind atestarea persoanelor juridice ...

Monitorul Oficial 886 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 886/2015)

5. PROIECT DE LEGE nr. 1.198 din 5 noiembrie 2015 privind revizuirea Constituţiei României - iniţiativă legislativă cetăţenească, 24 ianuarie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 26 noiembrie 2015

  expunere de motive  la proiectul de lege privind revizuirea constituţiei româniei - iniţiativă legislativă cetăţenească, 24 ianuarie 2015 -constituţia româniei, adoptată prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991, revizuită prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, s-a dovedit total necorespunzătoare pentru aspiraţiile şi năzuinţele poporului român, greu încercat în ultimii 70 de ani ai istoriei sale, începând cu punerea în practică a pactului ribbentrop-molotov, continuând cu lovitura de stat din 23 august 1944, prin care a fost instalat regimul comunist în românia, cu lovitura de stat din 22 decembrie 1989, prin care a fost instalat regimul oligarhic actual, cu cei 23 de ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

6. HOTĂRÂRE nr. 2 din 25 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

În temeiul art. 48 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,congresul uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, reunit la bucureşti în data de 25 septembrie 2015, hotărăşte:articol unic statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin hotărârea congresului uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia nr. 3/2007 privind aprobarea statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a codului de etică profesională şi disciplină ale uniunii naţionale a practicienilor în insolvenţă din românia, republicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 889 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 889/2015)

7. ORDIN nr. 2.425 din 26 noiembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de verificare şi control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 162.957 din 24 noiembrie 2015 al direcţiei generale politici agricole şi strategii şi al direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale,în temeiul art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 şi al art. 10 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de verificare şi control ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

8. ORDIN nr. 5.702 din 12 noiembrie 2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Olteniţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

9. ORDIN nr. 5.701 din 12 noiembrie 2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Mangalia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

Monitorul Oficial 889 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 889/2015)

10. ORDIN nr. 2.104 din 12 februarie 2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 102, judeţul Galaţi EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015

Având în vedere referatul nr. 3.072 din 12 februarie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică b, a clădirii w, corp c1, din municipiul galaţi, str. domnească nr. 102, judeţul galaţi,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 pct. 1 lit. a) şi ale art. 16 alin. (2) şi (3) din normele metodologice de clasare şi inventariere ...

Monitorul Oficial 889 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 889/2015)

11. DECIZIE nr. 307 din 26 noiembrie 2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicdecizia prim-ministrului nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei maria magdalena grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 884 din 25 noiembrie 2015, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"decizieprivind eliberarea doamnei maria magdalena grigore, la cererea ministrului transporturilor, din funcţia de secretar de stat la ministerul transporturilor"2. teza i a preambulului va avea următorul cuprins:"având în vedere propunerea ministrului ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

12. ORDIN nr. 5.700 din 12 noiembrie 2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

13. ORDIN nr. 5.699 din 12 noiembrie 2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cordiana" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

14. ORDIN nr. 5.698 din 12 noiembrie 2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din municipiul Câmpina EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

15. ORDIN nr. 5.697 din 12 noiembrie 2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

Monitorul Oficial 889 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 889/2015)

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015

Ţinând seama de faptul că, în urma incendiului din data de 30 octombrie 2015 de la clubul colectiv din municipiul bucureşti, a rezultat un număr mare de victime, aflate în prezent atât în unităţile sanitare publice din românia, cât şi în statele membre ale uniunii europene, ale spaţiului economic european şi în state terţe,având în vedere că evoluţia stării de sănătate a victimelor impune ca măsură transferul persoanelor pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate,în considerarea faptului că este necesară asigurarea susţinerii din bugetul ministerului sănătăţii a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

17. DECIZIE nr. 681 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorafrodita laura tutunaru - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 889 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 889/2015)

18. DECRET nr. 875 din 25 noiembrie 2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.068/2015,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 22 decembrie 2015, doamna Ştefana făşie, judecător la judecătoria râmnicu vâlcea, se eliberează din funcţie ca ...

Monitorul Oficial 888 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 888/2015)

19. DECIZIE nr. 674 din 20 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorafrodita laura tutunaru - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 889 din 26 Noiembrie 2015 (M. Of. 889/2015)

20. DECRET nr. 874 din 25 noiembrie 2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. a şi ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relaţiilor de cooperare, pe multiple planuri, dintre românia şi japonia,preşedintele româniei decretează:articol unicse conferă ordinul naţional pentru merit în grad de mare cruce excelenţei sale domnului keiji yamamoto, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al japoniei în românia.   preŞedintele romÂniei   klaus-werner iohannisÎn temeiul art. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5