Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

1. ORDIN nr. 3.793 din 17 mai 2016 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Olga Gudynn International School" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,luând în considerare hotărârea consiliului agenţiei naţionale de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 14-18 martie 2016,în temeiul hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice,ministrul ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

2. ORDIN nr. 3.792 din 17 mai 2016 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Spectrum" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,luând în considerare hotărârea consiliului agenţiei naţionale de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 14-18 martie 2016,în temeiul hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice,ministrul ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

3. ORDIN nr. 414 din 24 mai 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

În temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) şi alin. (9) şi (12) din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea de către compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

4. ORDIN nr. 3.791 din 17 mai 2016 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,luând în considerare hotărârea consiliului agenţiei naţionale de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar nr. 2 din 30 martie 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 14-18 martie 2016,în temeiul hotărârii guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice,ministrul ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

5. ORDIN nr. 3.790 din 17 mai 2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activităţi economice", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în turism", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din municipiul Focşani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

6. ORDIN nr. 3.784 din 17 mai 2016 privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din municipiul Iaşi şi Şcoala "Funny English Center" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională "Spectrum" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare adresa societăţii "lumina instituţii de Învăţământ" - s.a. din municipiul constanţa nr. 22 din 26 ianuarie 2016, înregistrată la agenţia română de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar cu nr. 105 din 27 ianuarie 2016,având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

7. ORDIN nr. 3.789 din 17 mai 2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician metrolog" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" din localitatea Vulcan EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

8. ORDIN nr. 788 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 108.943/ac din 7 martie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de adresa agenţiei pentru protecţia mediului bihor nr. 8.439/scfm din 11 septembrie 2013, decizia nr. 344 din 18 octombrie 2013, emisă de agenţia pentru protecţia mediului bihor, avizul nr. 6.083 din 23 septembrie 2013 al regiei naţionale a pădurilor romsilva - direcţia silvică bihor, avizul ministerului culturii nr. 5.982 din 13 octombrie 2015 şi 5.983 din 13 octombrie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 102.043 din 13 noiembrie 2015, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 211.754/211.767 din 4 noiembrie 2015 ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

9. ORDIN nr. 69 din 26 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Văzând referatul de aprobare nr. 1.602 din 23 mai 2016, întocmit de direcţia generală control oficial din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,în baza regulamentului (ce) nr. 1/2005 al consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a directivelor 64/432/cee şi 93/119/ce şi a regulamentului (ce) nr. 1.255/97, a regulamentului (ce) nr. 1.255/97 al consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la directiva 91/628/cee, luând în considerare prevederile directivei 2006/88/ce a ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

10. DECRET nr. 549 din 25 mai 2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legeapentru completarea art. 13 din ordonanţa guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 25 mai 2016.nr. 549. -----

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

11. LEGE nr. 110 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 13 alineatul (1) din ordonanţa guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei cinematografice. suma va fi virată fondului cinematografic ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

12. DECRET nr. 544 din 25 mai 2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.  preŞedintele romÂniei  klaus-werner iohannisbucureşti, 25 mai 2016.nr. 544.   -----

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

13. LEGE nr. 105 din 26 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei uniunii europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

14. DECRET nr. 548 din 25 mai 2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru completarea art. 51 din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 25 mai 2016.nr. 548. -----

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

15. LEGE nr. 109 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 51 din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) un procent de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către ministerul culturii pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, conservare şi consolidare la monumentele istorice; suma va fi virată către ministerul culturii până la data ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

16. DECRET nr. 547 din 25 mai 2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 25 mai 2016.nr. 547.-------

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

17. LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65 din 30 decembrie 2015 pentru completarea art. 29 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 986 din 31 decembrie 2015.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.  p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordache preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 26 mai 2016.nr. 108.-------

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

18. DECRET nr. 545 din 25 mai 2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisbucureşti, 25 mai 2016.nr. 545.--------

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2016 (M. Of. 406/2016)

19. LEGE nr. 106 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 59 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 925 din 14 decembrie 2015.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordache preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 26 mai 2016.nr. 106.--------

Monitorul Oficial 405 din 30 Mai 2016 (M. Of. 405/2016)

20. HOTĂRÂRE nr. 378 din 18 mai 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5