Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 742 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 742/2016)

1. HOTĂRÂRE nr. 654 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 23 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexele nr. 1-4 şi 6 la hotărârea guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 413 din 1 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1, domeniul fundamental (dfi) matematică şi ştiinţe ale naturii, cod 10, la ramura de ştiinţă (rsi) chimie şi inginerie chimică, cod 30, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (dsu_d/m) chimie, cod ...

Monitorul Oficial 745 din 26 Septembrie 2016 (M. Of. 745/2016)

2. ORDIN nr. 3.338/C din 24 august 2016 privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii "Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi" din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 1 şi art. 92 alin. (5) din legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. ii din legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, şi prevederile art. 1 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare ...

Monitorul Oficial 745 din 26 Septembrie 2016 (M. Of. 745/2016)

3. ORDIN nr. 914 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea Schemei selecţiei clonale la soiurile de viţă-de-vie EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016

Văzând referatul de aprobare nr. 112.279 din 19 septembrie 2016 al direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară,în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015 şi ale art. 6 alin. (4) şi (5) din normele metodologice de aplicare a legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 512/2016,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale ...

Monitorul Oficial 745 din 26 Septembrie 2016 (M. Of. 745/2016)

4. ORDIN nr. 1.165 din 27 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeşului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110.727 din 16 iunie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 25 din 19 ianuarie 2016, emisă de agenţia pentru protecţia mediului argeş, avizul ministerului culturii nr. 3.570 din 9 iunie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 89.861/322.131 din 28 aprilie 2016, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 41.577 din 26 aprilie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 27.877/es din 14 aprilie 2016,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

5. NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2016 privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 3.765 din 16 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 743 din 23 septembrie 2016──────────art. 1(1) prezentele norme metodologice stabilesc modul de elaborare, condiţiile de eligibilitate, criteriile de stabilire a priorităţilor şi procedura de evaluare a obiectivelor cuprinse în programul naţional de restaurare a monumentelor istorice (pnr).(2) prin pnr se gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, consolidării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice, cu respectarea prevederilor legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) institutul naţional al patrimoniului (inp) elaborează, potrivit strategiei ministerului culturii, ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

6. ORDIN nr. 3.765 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 lit. a) şi f) din hotărârea guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional al patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele metodologice privind elaborarea şi derularea programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului culturii, şi ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

7. DECIZIE nr. 335 din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

(2014/335/ue, euratom)consiliul uniunii europene,având în vedere tratatul privind funcţionarea uniunii europene, în special articolul 311 paragraful al treilea,având în vedere tratatul de instituire a comunităţii europene a energiei atomice, în special articolul 106a,având în vedere propunerea comisiei europene,după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,având în vedere avizul parlamentului european,hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,întrucât:(1) sistemul de resurse proprii ale uniunii trebuie să asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea corespunzătoare a politicilor uniunii, fiind supus unei discipline bugetare stricte. elaborarea sistemului de resurse proprii poate şi ar trebui să contribuie la eforturile de consolidare bugetară mai vaste depuse ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

8. DECIZIE nr. 500 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. f) şi ale art. 68 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

Valer dorneanu - preşedintemircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătoraugustin zegrean - preşedintemihaela ionescu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. f) şi ale art. 68 alin. (1) şi (5) din codul de procedură penală, excepţie ridicată de asociaţia "alianţa pentru ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

9. HOTĂRÂRE nr. 663 din 14 septembrie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară şi se instituie regimul de arie naturală protejată, parte integrantă a reţelei ecologice europene natura 2000, şi se aprobă încadrarea în categoria de management ca arie de protecţie specială avifaunistică pentru siturile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2limitele ...

Monitorul Oficial 741 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 741/2016)

10. DECIZIE nr. 15 din 23 mai 2016 privind modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 371^7 din Codul de procedură civilă de la 1865 coroborat cu art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016

Dosar nr. 562/1/2016judecător iulia cristina tarcea - vicepreşedintele Înaltei curţi de casaţie  şi justiţie - preşedintele completuluijudecător lavinia curelea - preşedintele secţiei i civilejudecător roxana popa - preşedintele delegat al secţiei a ii-a  civileflorentin sorin drăguţ - judecător la secţia i civilămihaela paraschiv - judecător la secţia i civilăromaniţa ecaterina vrînceanu - judecător la secţia i civilăadina georgeta nicolae ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

11. LEGE nr. 168 din 22 septembrie 2016 pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unic se ratifică decizia consiliului uniunii europene 2014/335/ue, euratom privind sistemul de resurse proprii ale uniunii europene, adoptată la bruxelles la 26 mai 2014, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l, nr. 168 din 7 iunie 2014.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 148 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei, republicată.   preŞedintele camerei deputaŢilorflorin iordache preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 22 septembrie 2016.nr. 168.decizie din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale uniunii europene (2014/335/ue, euratom)consiliul uniunii europene,având în vedere tratatul privind funcţionarea uniunii europene, în special articolul 311 paragraful al ...

Monitorul Oficial 743 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 743/2016)

12. DECRET nr. 818 din 21 septembrie 2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru ratificarea deciziei consiliului uniunii europene 2014/335/ue, euratom privind sistemul de resurse proprii ale uniunii europene, adoptată la bruxelles la 26 mai 2014, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 septembrie 2016.nr. 818.  ----

Monitorul Oficial 741 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 741/2016)

13. ORDIN nr. 1.117 din 15 septembrie 2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate ...

Monitorul Oficial 740 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 740/2016)

14. ORDIN nr. 1.111 din 14 septembrie 2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 23 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate ...

Monitorul Oficial 739 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 739/2016)

15. LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 23 septembrie 2016

──────────*) republicată în temeiul dispoziţiilor art. x din legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 283 din 14 aprilie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei a mai fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 259 din 19 aprilie 2012 şi a mai fost modificată şi completată prin:- legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 741 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 741/2016)

16. ORDIN nr. 1.114 din 15 septembrie 2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate ...

Monitorul Oficial 741 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 741/2016)

17. ORDIN nr. 1.118 din 15 septembrie 2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate ...

Monitorul Oficial 741 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 741/2016)

18. ORDIN nr. 1.116 din 15 septembrie 2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate ...

Monitorul Oficial 741 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 741/2016)

19. ORDIN nr. 1.093 din 13 septembrie 2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. 1se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe ...

Monitorul Oficial 741 din 23 Septembrie 2016 (M. Of. 741/2016)

20. ORDIN nr. 1.156 din 24 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş şi ROSPA0098 Piemontul Făgăraş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110.725/ac din 16 iunie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 100 din 21 decembrie 2015 emisă de agenţia pentru protecţia mediului sibiu, procesele-verbale ale consiliului consultativ nr. 862 din 6 octombrie 2015, nr. 864 din 7 octombrie 2015, nr. 867 din 8 octombrie 2015, nr. 869 din 9 octombrie 2015, avizul consiliului ştiinţific nr. 01 din 15 iunie 2016, avizul ministerului culturii nr. 2.107 din 12 aprilie 2016, avizul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, avizul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5