Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 201 din 26 Martie 2015 (M. Of. 201/2015)

1. HOTĂRÂRE nr. 170 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) gnm este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici numiţi în funcţii publice specifice, în condiţiile legii, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/încetare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării ...

Monitorul Oficial 201 din 26 Martie 2015 (M. Of. 201/2015)

2. DECIZIE nr. 2 din 19 ianuarie 2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) şi ale art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015

Dosar nr. 13/1/2014/hp/ciulia cristina tarcea - vicepreşedintele Înaltei curţi de casaţie şi  justiţie - preşedintele completuluilavinia curelea - preşedintele secţiei i civileroxana popa - preşedintele delegat al secţiei a ii-a civileionel barbă - preşedintele secţiei de contencios administrativ  şi fiscalelena floarea - judecător la secţia i civilămihaela tăbârcă - judecător ...

Monitorul Oficial 201 din 26 Martie 2015 (M. Of. 201/2015)

3. ORDIN nr. 147 din 2 martie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 20 paragraful 5 din acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (adn), adoptat la geneva la 26 mai 2000,în temeiul prevederilor art. 3 din legea nr. 159/2008 pentru aderarea româniei la acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (adn), adoptat la geneva la 26 mai 2000, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se publică amendamentele din 2015 la regulamentul anexat la acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase ...

Monitorul Oficial 201 din 26 Martie 2015 (M. Of. 201/2015)
Monitorul Oficial 199 din 25 Martie 2015 (M. Of. 199/2015)
Monitorul Oficial 200 din 25 Martie 2015 (M. Of. 200/2015)

6. ORDIN nr. 168 din 25 martie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015

În baza:- art. 14 alin. (2) din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în românia;- art. 9 şi 10 din hotărârea guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii clasificării ocupaţiilor din românia - nivel grupă de bază, conform clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08, republicată;- ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui institutului naţional de statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea procedurii de actualizare ...

Monitorul Oficial 199 din 25 Martie 2015 (M. Of. 199/2015)

7. DECIZIE nr. 36 din 3 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror antonia constantin.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din legea nr. 17/2014 privind ...

Monitorul Oficial 199 din 25 Martie 2015 (M. Of. 199/2015)

8. DECIZIE nr. 78 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254^1 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorafrodita laura tutunaru - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 199 din 25 Martie 2015 (M. Of. 199/2015)

9. DECRET nr. 352 din 23 martie 2015 privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. a şi b, ale art. 7 lit. a şi b, ale art. 8 lit. a şi b şi ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,având în vedere propunerea directorului serviciului român de informaţii,în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele deosebite obţinute în îndeplinirea atribuţiilor profesionale ale serviciului român de informaţii şi pentru devotamentul manifestat faţă de instituţiile statului de drept,preşedintele româniei decretează:art. 1se conferă ordinul naţional pentru merit ...

Monitorul Oficial 199 din 25 Martie 2015 (M. Of. 199/2015)

10. HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 martie 2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul robert marius cazanciuc, de încuviinţare a arestării preventive a domnului senator vâlcov darius-bogdan în dosarul penal nr. 378/p/2014, transmisă senatului cu adresa nr. 2/24.767 din 19 martie 2015,în temeiul prevederilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 173 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul încuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator vâlcov darius-bogdan în dosarul penal nr. 378/p/2014 ...

Monitorul Oficial 199 din 25 Martie 2015 (M. Of. 199/2015)

11. DECIZIE nr. 3 din 25 martie 2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26-27 martie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele senatului decide:articol unicÎn perioada 26-27 martie 2015, conducerea senatului va fi asigurată de domnul senator cristian-sorin dumitrescu, vicepreşedinte al senatului. preŞedintele senatului cĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 25 martie 2015.nr. 3.-------

Monitorul Oficial 200 din 25 Martie 2015 (M. Of. 200/2015)

12. DECIZIE nr. 42 din 17 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătormarieta safta - prim-magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, ...

Monitorul Oficial 200 din 25 Martie 2015 (M. Of. 200/2015)

13. DECIZIE nr. 30 din 3 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorandreea costin - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror antonia constantin.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de ...

Monitorul Oficial 200 din 25 Martie 2015 (M. Of. 200/2015)

14. RECTIFICARE nr. 172 din 17 februarie 2015 privind Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015

La ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 privind modificarea ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de regia naţională a pădurilor - romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 155 din 4 martie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. i pct. 1, în loc de: "la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: «art. 1. - (1) valoarea ...

Monitorul Oficial 200 din 25 Martie 2015 (M. Of. 200/2015)

15. ORDIN nr. 747 din 25 martie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015

În baza:- art. 14 alin. (2) din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în românia;- art. 9 şi 10 din hotărârea guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii clasificării ocupaţiilor din românia - nivel grupă de bază, conform clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08, republicată;- ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui institutului naţional de statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea procedurii de actualizare ...

Monitorul Oficial 200 din 25 Martie 2015 (M. Of. 200/2015)

16. HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 martie 2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 alin. (1)-(3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă a domnului deputat theodor-cătălin nicolescu în dosarul nr. 700/p/2014 al direcţiei naţionale anticorupţie.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2015, cu respectarea art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  preŞedintele camerei deputaŢilor   valeriu-Ştefan ...

Monitorul Oficial 197 din 25 Martie 2015 (M. Of. 197/2015)

17. DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibilitatea instanţei de judecată învestite cu soluţionarea unei acţiuni în plata preţului de piaţă, întemeiată pe prevederile art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a acorda reclamantului, în lipsa unui capăt de cerere distinct, preţul actualizat plătit la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015

Dosar nr. 5/2014 iulia cristina tarcea - vicepreşedintele Înaltei curţi de casaţie şijustiţie, preşedintele completului lavinia curelea - preşedintele secţiei i civile roxana popa - preşedintele delegat al secţiei a ii-a civile ionel barbă - preşedintele secţiei de contenciosadministrativ şi fiscal corina michaela jîjîie - ...

Monitorul Oficial 197 din 25 Martie 2015 (M. Of. 197/2015)

18. DECIZIE nr. 43 din 17 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorandreea costin - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) teza a ...

Monitorul Oficial 197 din 25 Martie 2015 (M. Of. 197/2015)

19. DECIZIE nr. 27 din 3 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a IV-a şi a V-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorandreea costin - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror antonia constantin.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) şi art. ...

Monitorul Oficial 197 din 25 Martie 2015 (M. Of. 197/2015)

20. ORDIN nr. 700 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015

În baza prevederilor art. 17 pct. 10 din hotărârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,în baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5