Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 774 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 774/2014)

1. ORDIN nr. 103 din 15 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 118, 119 şi 157 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. i regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 34/2013, publicat ...

Monitorul Oficial 774 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 774/2014)

2. DECRET nr. 649 din 21 octombrie 2014 pentru promulgarea Legii privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa rasdaq sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.   preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 21 octombrie 2014.nr. 649. _________

Monitorul Oficial 774 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 774/2014)

3. LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe piaţa rasdaq, precum şi a acţiunilor tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale directivei 2004/39/ce a parlamentului european şi a consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a directivelor 85/611/cee şi 93/6/cee ale consiliului şi a directivei 2000/12/ce a parlamentului european şi a consiliului şi de abrogare a directivei 93/22/cee a consiliului.art. 2 (1) consiliile ...

Monitorul Oficial 773 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 773/2014)

4. HOTĂRÂRE nr. 916 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru administraţia naţională "apele române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul mediului şi schimbărilor climatice, attila korodip. ministrul delegat pentru ape, ...

Monitorul Oficial 773 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 773/2014)

5. ORDIN nr. 155 din 23 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei generale juridice, aprobat prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 9. - (1) conducerea ...

Monitorul Oficial 774 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 774/2014)

6. DECRET nr. 638 din 20 octombrie 2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.  preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 20 octombrie 2014.nr. 638._________

Monitorul Oficial 774 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 774/2014)

7. LEGE nr. 140 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 359 din 15 mai 2014, cu următoarea completare:- la articolul iii, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:«art. 22^1. - (1) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 ...

Monitorul Oficial 773 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 773/2014)

8. HOTĂRÂRE nr. 922 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu ...

Monitorul Oficial 773 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 773/2014)

9. ORDIN nr. 1.064 din 20 octombrie 2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru ...

Monitorul Oficial 773 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 773/2014)

10. ORDIN nr. 1.063 din 20 octombrie 2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 "Dezvoltarea carierei didactice" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 "Firme de exerciţiu pentru elevi" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 "România Start-up" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1., şi a schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru antreprenori" finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1. EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul ...

Monitorul Oficial 769 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 769/2014)

11. ORDIN nr. 1.211 din 20 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 8.923 al direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile anexei nr. 4 "tabel de concordanţă între conturile contabile de venituri şi codurile bugetare din clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice-venituri" la normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ...

Monitorul Oficial 769 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 769/2014)

12. ORDIN nr. 1.192 din 15 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. n.b. 8.719/2014,având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 336 şi 337 din legea nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 190 alin. (7) şi (8) din legea nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

13. NORME din 7 octombrie 2014 privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

Art. 1(1) prezentele norme stabilesc măsurile pentru aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, denumit în continuare sra. prevederile prezentelor norme se aplică în domeniul donării, testării, evaluării, prelevării, conservării, distribuirii, transportului şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.(2) sra reprezintă un sistem rapid de alertă în domeniul siguranţei procesului de donare, prelevare şi transplant în toate etapele.(3) prevederile prezentelor norme se aplică în domeniul donării, testării, evaluării, prelevării, conservării, distribuirii, transportului şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.(4) sra ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

14. ORDIN nr. 1.155 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 8.400/2014 al inspecţiei sanitare de stat din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 148 alin. (15) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2inspecţia sanitară de ...

Monitorul Oficial 769 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 769/2014)

15. HOTĂRÂRE nr. 912 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iianexele nr. 1 şi ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

16. ORDIN nr. 695 din 15 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. dg 1.696 din 15 octombrie 2014 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi legea bugetului de stat pentru anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

17. HOTĂRÂRE nr. 911 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2014 cu suma de 13.337 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul i "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

18. ORDIN nr. 159 din 16 octombrie 2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea art. 9 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 112/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.678/2014 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul călugăreni, judeţul prahova, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercială prominfo - s.a., municipiul ploieşti, judeţul prahova, în calitate de concesionar.art. 2se aprobă licenţa de ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

19. HOTĂRÂRE nr. 915 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele argeş, gorj, prahova, olt, teleorman şi vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 596 din 11 august 2014, la judeţul argeş, poziţiile nr. 12, 14, 16, 18, 19, 21 - 25 şi 28 - 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────┐│nr. │ ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

20. HOTĂRÂRE nr. 914 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. x alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii pe anul 2014 cu suma de 14.873 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru plata arieratelor înregistrate de spitalul clinic de urgenţă bucureşti.art. 2cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 "sănătate", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.03 "acţiuni ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5