Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

1. PROCEDURĂ din 14 octombrie 2014 de retragere sub control a subproduselor vitivinicole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

Art. 1În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:a) retragere sub control a subproduselor vitivinicole - măsura prin care producătorii sunt obligaţi să gestioneze distinct subprodusele (drojdia şi tescovina) rezultate la vinificare, pentru a fi denaturate sau utilizate în alte scopuri decât obţinerea vinului, conform prevederilor prezentei proceduri;b) producător - orice persoană fizică ori juridică sau orice grup de astfel de persoane care produce vin din struguri proaspeţi, din must de struguri, din must de struguri parţial fermentat sau din vin nou aflat încă în fermentare, din producţia proprie ori din achiziţii;c) drojdie de vin - reziduul care se ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

2. ORDIN nr. 1.914 din 16 octombrie 2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

3. HOTĂRÂRE nr. 880 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al companiei naţionale "administraţia porturilor dunării fluviale" - s.a. giurgiu, aflată sub autoritatea ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

4. HOTĂRÂRE nr. 879 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea de administrare a participaţiilor statului în energie - s.a., aflată sub autoritatea departamentului pentru energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:─────────────────  ministrul delegat ...

Monitorul Oficial 764 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 764/2014)

5. METODOLOGIE din 29 august 2014 de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 21 octombrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie cuprinde normele de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, denumit în continuare învăţământ profesional, organizat în conformitate cu prevederile art. 33 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.(2) absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de ...

Monitorul Oficial 764 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 764/2014)

6. ORDIN nr. 4.435 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 21 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 33 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, 2 şi 3 din hotărârea guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor şi ale metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,în baza prevederilor art. 5 din hotărârea guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

7. RECTIFICARE nr. 809 din 17 septembrie 2014 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 809/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

La hotărârea guvernului nr. 809/2014 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a funcţionarilor publici, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 703 din 25 septembrie 2014, se face următoarea rectificare:- la articolul unic, la textul art. 1 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.000/2006, în loc de: "str. mircea vodă" se va citi: "bd. mircea vodă".  -------

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

8. ORDIN nr. 1.562 din 14 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. 113.263 din 24 septembrie 2014, întocmit de direcţia generală politici agricole şi strategii,având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, cu completările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din secţiunea 7 eliminarea subproduselor a regulamentului (ce) nr. 555/2008 al comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 479/2008 ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

9. ORDIN nr. 1.419 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

10. HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 129 alin. (5)-(7) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prezenta hotărâre stabileşte cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale şi cuantumul alocaţiei de hrană, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial şi pentru mamele protejate în centre maternale, precum şi cuantumul alocaţiei de hrană pentru ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

11. HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice se stabileşte potrivit nivelurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocaţia zilnică de hrană se suportă din aceleaşi fonduri din care sunt finanţate instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială.art. 2(1) ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

12. HOTĂRÂRE nr. 902 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, la capitolul 54.01 "alte servicii publice generale", titlul "alte transferuri", cu suma de 30.000 mii lei, în vederea finanţării unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acordurile internaţionale privind asistenţa pentru dezvoltare.art. 2ministerul finanţelor publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

13. HOTĂRÂRE nr. 891 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii pe anul 2014, la capitolul 66.01 "sănătate", titlul 10 "cheltuieli de personal" cu suma de 3.069 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 71/2009 privind plata unor ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

14. HOTĂRÂRE nr. 883 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă actul adiţional nr. 1 la acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul ex - 25 luceafărul, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale şi petro ventures europe b.v., aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.022/2011, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale, gheorghe duţu  ministrul economiei,constantin niţă   ministrul delegat pentru energie, răzvan-eugen nicolescu ministrul mediului şi schimbărilor climatice, attila ...

Monitorul Oficial 764 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 764/2014)

15. DECIZIE nr. 283 din 21 octombrie 2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel-Călin Onaca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul gabriel-călin onaca se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul fondurilor europene.  prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează: ────────────────   secretarul general al guvernului,ion morarubucureşti, 21 octombrie 2014.nr. 283.  _________

Monitorul Oficial 762 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 762/2014)

16. HOTĂRÂRE nr. 885 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul bacău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. la anexa nr. 12 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei asău", după poziţia nr. 220 se ...

Monitorul Oficial 762 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 762/2014)

17. HOTĂRÂRE nr. 884 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri", str. Lunca Oltului fn, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sală de sport multifuncţională cu 3.000 de locuri", str. lunca oltului fn, municipiul sfântu gheorghe, judeţul covasna, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în ...

Monitorul Oficial 762 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 762/2014)

18. HOTĂRÂRE nr. 878 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 12 va avea următorul cuprins:"art. 12. - (1) autoritatea are în dotare 103 autoturisme operative pentru supraveghere, control şi investigaţii, cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant/autoturism, dintre care 97 de autoturisme pentru structurile subordonate.(2) autoritatea poate avea în dotare o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un ...

Monitorul Oficial 762 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 762/2014)

19. REGULAMENT din 13 octombrie 2014 de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de specialitate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

I. dispoziţii generaleart. 1comisiile naţionale de specialitate se constituie în baza prevederilor art. 94 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2comisiile naţionale de specialitate, numite în continuare c.n.s., se înfiinţează pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ.art. 3c.n.s. au drept scop fundamental desfăşurarea activităţilor specifice disciplinei/domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ pentru care s-au constituit şi de punere în practică a prevederilor ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare.ii. structura c.n.s.art. 4c.n.s. au următoarea structură:a) preşedinte: cadru didactic ...

Monitorul Oficial 762 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 762/2014)

20. ORDIN nr. 4.774 din 13 octombrie 2014 privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă înfiinţarea comisiilor naţionale de specialitate pe discipline/domenii de studiu/module de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ.art. 2se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de specialitate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 3direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, institutul de Ştiinţe ale educaţiei, centrul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5