Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 480 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 480/2015)

1. ORDIN nr. 468 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 815 din 30 iunie 2015 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 468 din 30 iunie 2015 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.989 din 30 iunie 2015 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.198 din 30 iunie 2015 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) şi (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

2. DECIZIE nr. 275 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii - nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea agenţiei domeniilor statului, precum şi ale art. 2 alin. (3) din ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ...

Monitorul Oficial 478 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 478/2015)

3. HOTĂRÂRE nr. 470 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "institutul de cercetări în transporturi - incertrans" - s.a., aflată ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

4. NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

Art. 1prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 83/2015 pentru completarea legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, denumită în continuare lege, se aplică tuturor persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia şi îndeplinesc condiţiile stabilite de lege, definit la art. 3 din legea nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, cu modificările şi completările ulterioare, şi remunerat pentru executarea activităţilor aeronautice civile prevăzute la art. 7 din acelaşi act normativ, denumit ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

5. ORDIN nr. 1.349 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

În temeiul art. vi din legea nr. 83/2015 pentru completarea legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:art. 1 se aprobă normele metodologice de aplicare a ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

6. DECIZIE nr. 274 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorioniţa cochinţu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, ...

Monitorul Oficial 482 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 482/2015)

7. DECIZIE nr. 217 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 102 lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorcristina teodora pop - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror antonia constantin.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. c) din ...

Monitorul Oficial 478 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 478/2015)

8. HOTĂRÂRE nr. 468 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională "nuclearelectrica" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 480 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 480/2015)

9. ORDIN nr. 815 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.989 din 30 iunie 2015 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.198 din 30 iunie 2015 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) şi (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările ...

Monitorul Oficial 480 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 480/2015)

10. NORME din 16 iunie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) În scopul îndeplinirii angajamentelor internaţionale asumate de românia, ministerul apărării naţionale selecţionează şi trimite personal militar şi civil, din structurile proprii, în misiune permanentă în străinătate, pentru a ocupa posturi în cadrul delegaţiilor şi misiunilor româniei pe lângă organizaţiile internaţionale, al reprezentanţelor militare naţionale, al structurilor onu, nato, ue, osce, precum şi în cadrul altor structuri internaţionale la care românia este parte, denumite în continuare posturi permanente.(2) În sensul prezentelor norme, posturile permanente sunt posturi din structurile prevăzute la alin. (1), care se încadrează pe durată determinată, mai mare de un an, prin eliberarea ...

Monitorul Oficial 480 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 480/2015)

11. ORDIN nr. M.59 din 16 iunie 2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015

Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

12. NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

Art. 1prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 83/2015 pentru completarea legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, denumită în continuare lege, se aplică tuturor persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia şi îndeplinesc condiţiile stabilite de lege, definit la art. 3 din legea nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, cu modificările şi completările ulterioare, şi remunerat pentru executarea activităţilor aeronautice civile prevăzute la art. 7 din acelaşi act normativ, denumit ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

13. ORDIN nr. 816 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

În temeiul art. vi din legea nr. 83/2015 pentru completarea legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:art. 1 se aprobă normele metodologice de aplicare a ...

Monitorul Oficial 482 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 482/2015)

14. DECIZIE nr. 322 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015

Daniel marius morar - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorfabian niculae - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din legea nr. 124/2014 privind unele măsuri ...

Monitorul Oficial 478 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 478/2015)

15. HOTĂRÂRE nr. 448 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională de radiocomunicaţii - s.a., aflată sub autoritatea ministerului pentru societatea informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru ...

Monitorul Oficial 481 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 481/2015)

16. DECRET nr. 594 din 30 iunie 2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 655/2015,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 1 septembrie 2015, doamna viorica iancu, judecător la Înalta curte de casaţie şi justiţie, se eliberează ...

Monitorul Oficial 481 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 481/2015)

17. DECRET nr. 593 din 30 iunie 2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 656/2015,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 1 septembrie 2015, doamna gheorghiţa luţac, judecător la Înalta curte de casaţie şi justiţie, se eliberează ...

Monitorul Oficial 481 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 481/2015)

18. DECRET nr. 591 din 30 iunie 2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. a şi ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,cu prilejul aniversării a 20 de ani de la constituirea alianţei naţionale a uniunilor de creatori din românia, în semn de înaltă apreciere pentru implicarea directă în promovarea arhitecturii şi urbanismului ca domenii ale culturii, pentru susţinerea cercetării de specialitate şi organizarea de concursuri de arhitectură, pentru stimularea salvgardării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural,preşedintele româniei decretează:articol unic se ...

Monitorul Oficial 482 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 482/2015)

19. DECIZIE nr. 324 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015

Daniel marius morar - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorfabian niculae - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 481 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 481/2015)

20. DECRET nr. 590 din 30 iunie 2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. a şi ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,cu prilejul aniversării a 20 de ani de la constituirea alianţei naţionale a uniunilor de creatori din românia, în semn de înaltă apreciere pentru implicarea directă şi constantă în promovarea cinematografiei naţionale, pentru susţinerea marilor momente aniversare ale filmului naţional şi internaţional, pentru valorificarea şi promovarea creaţiei cinematografice româneşti prin premii şi programe editoriale de cărţi, dedicate marilor personalităţi ale ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5