Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 578 din 03 August 2015 (M. Of. 578/2015)

1. HOTĂRÂRE nr. 524 din 8 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după ...

Monitorul Oficial 581 din 03 August 2015 (M. Of. 581/2015)

2. ORDIN nr. 524 din 30 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 8.036/2015 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi nr. dg. 1.359 din 30 iulie 2015 al casei naţionale de asigurări de sănătate şi adresa agenţiei naţionale a medicamentului şi dispozitivelor medicale nr. 47.158 din 7 iulie 2015, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 44.753 din 7 iulie 2015,ţinând cont de prevederile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de ...

Monitorul Oficial 581 din 03 August 2015 (M. Of. 581/2015)

3. ORDIN nr. 968 din 30 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 8.036/2015 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi nr. dg. 1.359 din 30 iulie 2015 al casei naţionale de asigurări de sănătate şi adresa agenţiei naţionale a medicamentului şi dispozitivelor medicale nr. 47.158 din 7 iulie 2015, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 44.753 din 7 iulie 2015,ţinând cont de prevederile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de ...

Monitorul Oficial 582 din 03 August 2015 (M. Of. 582/2015)

4. HOTĂRÂRE nr. 617 din 28 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale ...

Monitorul Oficial 568 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 568/2015)

5. HOTĂRÂRE nr. 543 din 8 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 29 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ...

Monitorul Oficial 580 din 03 August 2015 (M. Of. 580/2015)

6. ORDIN nr. 1.966 din 24 iulie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 3 august 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 50, 52 şi art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 153 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă modelul şi conţinutul formularului (088) "declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din ...

Monitorul Oficial 582 din 03 August 2015 (M. Of. 582/2015)

7. PLANUL SECTORIAL din 30 iunie 2015 al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015

Scopul planului sectorialcercetarea şi inovarea în domeniul sănătăţii reprezintă unul dintre instrumentele esenţiale de dezvoltare şi implementare a conceptului de medicină bazată pe dovezi prin furnizarea de noi tehnologii sau noi metode de diagnostic şi tratament, care vor conduce la o îmbunătăţire a calităţii asistenţei medicale furnizate, cu impact determinant asupra creşterii speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii pacienţilor.implementarea unor proiecte de cercetare va conduce implicit la o creştere a eficienţei în sectorul sanitar, întrucât determină o diminuare în timp a fondurilor cheltuite pentru diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor, folosind metodologii moderne de diagnostic şi tratament, de tipul celor care ...

Monitorul Oficial 582 din 03 August 2015 (M. Of. 582/2015)

8. ORDIN nr. 813 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 6.983 din 2015 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa academiei de Ştiinţe medicale din românia nr. 191 din 13 mai 2015, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 31.457 din 13 mai 2015,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. j) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile hotărârii guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,luând în considerare strategia naţională ...

Monitorul Oficial 581 din 03 August 2015 (M. Of. 581/2015)

9. DECIZIE nr. 419 din 28 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015

Augustin zegrean - preşedintepetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătoringrid alina tudora - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu drăgănescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a ...

Monitorul Oficial 581 din 03 August 2015 (M. Of. 581/2015)
Monitorul Oficial 581 din 03 August 2015 (M. Of. 581/2015)

11. DECIZIE nr. 77 din 20 iulie 2015 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015

În conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de referatul secretariatului general al corpului de arbitri nr. rg ii/5.845 din 17 iulie 2015,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor şi ale deciziei prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului leonard artur horvath în funcţia de director general al oficiului român pentru drepturile de ...

Monitorul Oficial 582 din 03 August 2015 (M. Of. 582/2015)

12. ORDIN nr. 82 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. iordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele ministerului afacerilor interne, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 din 9 octombrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, după alineatul ...

Monitorul Oficial 581 din 03 August 2015 (M. Of. 581/2015)

13. ORDIN nr. 4.487 din 10 iulie 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015

Luând în considerare prevederile deciziei consiliului naţional de soluţionare a contestaţiilor nr. 929/92 c10/759, 936 din data de 22 iunie 2015,în baza prevederilor legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu hotărârea guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional de evaluare şi examinare, cu modificările ulterioare,în temeiul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor legii ...

Monitorul Oficial 582 din 03 August 2015 (M. Of. 582/2015)

14. HOTĂRÂRE nr. 621 din 28 iulie 2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 ...

Monitorul Oficial 579 din 03 August 2015 (M. Of. 579/2015)

15. DECIZIE nr. 365 din 14 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015

Augustin zegrean - preşedintepetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorbianca drăghici - magistrat-asistent  cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de ...

Monitorul Oficial 579 din 03 August 2015 (M. Of. 579/2015)

16. DECIZIE nr. 364 din 14 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015

Augustin zegrean - preşedintepetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorbianca drăghici - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor ...

Monitorul Oficial 580 din 03 August 2015 (M. Of. 580/2015)

17. DECIZIE nr. 509 din 30 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 3 august 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror iuliana nedelcu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. (6) din legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, excepţie ridicată de vasile botomei în dosarul nr. 16.037/180/2013 al judecătoriei bacău - secţia penală. excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 403d/2015.2. la apelul nominal lipsesc părţile. procedura de citare este legal îndeplinită.3. magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că vasile botomei a depus la dosar înscrisuri şi note în susţinerea admiterii excepţiei de neconstituţionalitate.4. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă ...

Monitorul Oficial 578 din 03 August 2015 (M. Of. 578/2015)

18. ARANJAMENT din 22 octombrie 2014 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015

Ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din regatul belgiei, denumiţi în continuare participanţi,luând în considerare prevederile "memorandumului de înţelegere dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministrul apărării din regatul belgiei privind cooperarea în domeniul apărării şi al relaţiilor militare", semnat la bruxelles la 18 aprilie 2012,având în vedere prevederile "acordului între statele părţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor", încheiat la londra la 19 iunie 1951, denumit în continuare nato sofa,dorind să eficientizeze activităţile şi să îmbunătăţească metodele în domeniul geodeziei, hărţilor de navigaţie şi cartografie,au convenit următoarele:art. 1definiţiiÎn scopul prezentului aranjament ...

Monitorul Oficial 578 din 03 August 2015 (M. Of. 578/2015)

19. HOTĂRÂRE nr. 620 din 28 iulie 2015 pentru aprobarea Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2014 şi la Bruxelles la 5 decembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă aranjamentul dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministrul apărării din regatul belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la bucureşti la 22 octombrie 2014 şi la bruxelles la 5 decembrie 2014. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea ministrul apărării naţionale,  mircea duşa ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 28 iulie 2015.nr. 620.   aranjamentîntre ministerul apărării naţionale din românia   şi ministrul apărării din regatul belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor   de navigaţie şi geodeziei militareministerul apărării naţionale din românia ...

Monitorul Oficial 579 din 03 August 2015 (M. Of. 579/2015)

20. ORDIN nr. 1.965 din 24 iulie 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 153 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în monitorul oficial al româniei, partea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5