Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 81 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 81/2016)

1. ORDIN nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 4 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) şi ale art. 37 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 13 din ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1 (1) potrivit ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

2. PROTOCOL din 25 ianuarie 2016 privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

Subscrisele:dacin sara - drepturi de autor în cinematografie şi audiovizual - societatea autorilor români din audiovizual (dacin sara), cu sediul în bucureşti, str. mihai eminescu nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, având ro 9068034, cont bancar ro64rncb0285008414510181 deschis la bcr, sucursala unic, reprezentată legal de bogdan ficeac, în calitate de director general,şiuniunea producătorilor de fonograme din românia (upfr), cu sediul în bucureşti, str. nicolae titulescu nr. 88b, sectorul 1, având ro 9670110, cont bancar ro66brde445sv20971204450 deschis la brd, sucursala dorobanţi bucureşti, reprezentată legal de mihaela alexandrina scrioşteanu, în calitate de director executiv,având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

3. DECIZIE nr. 6 din 25 ianuarie 2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale, încheiat între Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (9) şi ale art. 138 alin (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare adresa uniunii producătorilor de fonograme din românia (upfr), înregistrată la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. rgii/400 din 20 ianuarie 2016, având în vedere referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rgii/526 din 25 ianuarie 2016,în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor ...

Monitorul Oficial 83 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 83/2016)

4. PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2016 de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 4 februarie 2016

Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice bucureşti, după caz, pentru:- contribuabilii persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului bucureşti, după caz;- sediile secundare înfiinţate de contribuabilii mijlocii care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului bucureşti, după caz, chiar dacă locul de desfăşurare a activităţii sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor regiuni/municipiul bucureşti;- contribuabilii nerezidenţi ...

Monitorul Oficial 83 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 83/2016)

5. ORDIN nr. 560 din 29 ianuarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 4 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,pentru creşterea eficienţei administrării contribuabililor mijlocii şi în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsă în anexa nr. 1.(2) se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:a) situaţia obligaţiilor la bugetul de stat şi a plăţilor efectuate ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

6. DECIZIE nr. 663 din 15 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, în forma iniţială a actului normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3)-(5) din ordonanţa guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului de investigaţii şi analiză pentru siguranţa aviaţiei civile, excepţie ridicată de autoritatea civilă aeronautică română în dosarul nr. 189/3/2013* al tribunalului bucureşti - secţia a vi-a civilă şi care formează obiectul dosarului nr. 315d/2015 al curţii constituţionale.2. la apelul nominal răspunde, pentru partea centrul de investigaţii şi analiză pentru siguranţa aviaţiei civile, consilierul juridic marioara racz, cu delegaţie depusă la dosar. lipseşte autorul excepţiei, faţă de care ...

Monitorul Oficial 84 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 84/2016)

7. DECIZIE nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorbenke karoly - magistrat-asistent-şefcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu drăgănescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

8. DECIZIE nr. 650 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi ale art. 167 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorandreea costin - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

Având în vedere că, prin decizia nr. 895/2015, curtea constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 666 din noul cod de procedură civilă, care privesc, în esenţă, încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc,dat fiind faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, de la data publicării deciziei curţii constituţionale în monitorul oficial al româniei, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale vor fi suspendate de drept, urmând a-şi înceta efectele juridice la 45 de zile de la publicare dacă, în acest interval, parlamentul sau guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile constituţiei,având în vedere faptul ...

Monitorul Oficial 84 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 84/2016)

10. ORDIN nr. 42 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, ale art. ii alin. (1) din legea nr. 125/2012 privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de ...

Monitorul Oficial 84 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 84/2016)

11. DECIZIE nr. 45 din 4 februarie 2016 privind numirea domnului Eduard Corjescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul eduard corjescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 4 februarie 2016.nr. 45. -----

Monitorul Oficial 84 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 84/2016)

12. HOTĂRÂRE nr. 30 din 3 februarie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă acordarea, în cursul anului 2016, a ajutoarelor de urgenţă prevăzute de hotărârea guvernului nr. 907/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015, pentru cazurile de deces pentru care familiile nu au beneficiat de ajutor.(2) sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la alin. (1) se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie ...

Monitorul Oficial 84 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 84/2016)

13. DECIZIE nr. 768 din 10 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi ale art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, excepţie ridicată de gabriel emanuel niţulescu în dosarul nr. 12.258/2/2009** al curţii de apel bucureşti - secţia a viii-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul dosarului curţii ...

Monitorul Oficial 84 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 84/2016)

14. DECIZIE nr. 744 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49, art. 50 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor şi, în special, a dispoziţiilor art. 44 din acestea EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror loredana veisa.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 24 alin. (4), art. 29 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 50 alin. (2) şi art. 51 din legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de stelian simion în dosarul nr. 8.412/94/2013 al judecătoriei buftea - secţia civilă şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 812d/2015.2. la apelul nominal se prezintă, pentru partea asociaţia de proprietari a blocului d buftea, preşedintele asociaţiei, cu împuternicire la dosar, lipsind autorul excepţiei ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

15. ORDIN nr. 85 din 19 ianuarie 2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 395/2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanţe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi de transfer al sumelor recuperate de autorităţile competente din alte state membre, reprezentând creanţe stabilite în România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1prin prezentul ordin se abrogă ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 395/2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în românia reprezentând creanţe stabilite în alte state membre ale uniunii europene, precum şi de transfer al sumelor recuperate de autorităţile competente din alte state membre, reprezentând creanţe stabilite în românia, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 131 din 20 februarie 2008.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

16. DECIZIE nr. 47 din 4 februarie 2016 privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Vasilică Ovidiu pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin adresa nr. 272.669 din 1 februarie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din cap. ii din anexa nr. vii la legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 77^1 alin. 1 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.490/2004 pentru ...

Monitorul Oficial 85 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 85/2016)

17. DECIZIE nr. 46 din 4 februarie 2016 privind eliberarea domnului colonel Cornea Nicolae din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin adresa nr. 272.668 din 1 februarie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei inspectoratului ...

Monitorul Oficial 82 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 82/2016)

18. ORDIN nr. 501 din 25 ianuarie 2016 privind stabilirea unor competenţe în sarcina Direcţiei Generale a Vămilor şi structurilor vamale subordonate şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de către Direcţia Generală a Vămilor şi structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016

Având în vedere prevederile art. 30 şi 342 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile pct. 2 alin. (7), pct. 12 alin. (7) şi (8) , pct. 134 alin. (5), pct. 140 alin. (4) şi pct. 141 alin. (4) din titlul viii din normele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite ...

Monitorul Oficial 82 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 82/2016)

19. DECIZIE din 5 noiembrie 2015 cu privire la Cererea nr. 24.820/14 introdusă de Mohamad Fadi Abdul Kader El Hamoui împotriva României şi alte 3 cereri (a se vedea lista anexată) EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016

Curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), în cadrul şedinţei desfăşurate la data de 15 octombrie 2015 în formaţiune de comitet compus din: valeriu griţco, preşedinte, branko lubarda, martins mits, judecători, şi karen reid, grefierul secţiei,având în vedere cererile de mai sus, introduse la diverse date, conform celor indicate în tabelul anexat,având în vedere declaraţiile înaintate de guvern, prin care se solicită curţii scoaterea cererilor de pe rol,în urma deliberărilor, hotărăşte cele ce urmează:   fapte Şi procedurĂlista reclamanţilor este stabilită în tabelul anexat.plângerile reclamanţilor, în baza art. 6 alin. 1 din convenţie privind durata excesivă a procedurilor penale, au fost ...

Monitorul Oficial 82 din 04 Februarie 2016 (M. Of. 82/2016)

20. DECIZIE nr. 752 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 165 alin. (2)-(4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror loredana veisa.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 165 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de marin voinea în dosarul nr. 5.293/118/2014 al tribunalului constanţa - secţia civilă şi care constituie obiectul dosarului nr. 241d/2015 al curţii constituţionale.2. la apelul nominal se constată lipsa părţilor. procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele curţii acordă cuvântul reprezentantului ministerului public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că textul de lege criticat reproduce conţinutul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5