Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 351 din 21 Mai 2015 (M. Of. 351/2015)

1. REGULAMENT din 6 mai 2015 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) institutul naţional de cercetare-dezvoltare în silvicultură "marin drăcea", denumit în continuare institut naţional, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortizări, organizează şi conduce contabilitatea potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.(2) institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.art. 2 (1) institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi ...

Monitorul Oficial 351 din 21 Mai 2015 (M. Of. 351/2015)

2. HOTĂRÂRE nr. 318 din 6 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut naţional de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se înfiinţează institutul naţional de cercetare-dezvoltare în silvicultură "marin drăcea", denumit în continuare institut naţional, persoană juridică de drept public care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea autorităţii naţionale pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare (ancsi), organ de specialitate, cu personalitate juridică, aflat în ...

Monitorul Oficial 354 din 22 Mai 2015 (M. Of. 354/2015)

3. DECIZIE nr. 168 din 19 martie 2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorcristina cătălina turcu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor ...

Monitorul Oficial 354 din 22 Mai 2015 (M. Of. 354/2015)

4. DECIZIE nr. 158 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 13 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorsimina popescu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 ...

Monitorul Oficial 354 din 22 Mai 2015 (M. Of. 354/2015)

5. DECIZIE nr. 170 din 19 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorioana marilena chiorean - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 354 din 22 Mai 2015 (M. Of. 354/2015)

6. DECIZIE nr. 128 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătortudorel toader - judecătorbianca drăghici - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cătălina gliga.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. ...

Monitorul Oficial 354 din 22 Mai 2015 (M. Of. 354/2015)

7. ORDIN nr. 774 din 20 aprilie 2015 privind aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind cerinţele tehnice specifice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului", indicativ ST 052-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 27/2014 al comitetului tehnic de specialitate nr. 8 "procedee şi echipamente tehnologice pentru construcţii" şi procesul-verbal de avizare nr. 2/2014 al comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 pct. ii lit. e) ...

Monitorul Oficial 354 din 22 Mai 2015 (M. Of. 354/2015)

8. ORDIN nr. 648 din 14 mai 2015 privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 "regulament de organizare şi funcţionare al autorităţii de siguranţă feroviară română - asfr" la anexa nr. 1 "regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii feroviare române - afer" la hotărârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii feroviare române - afer, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20-26 din hotărârea guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ...

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

9. DECIZIE nr. 209 din 31 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din codul penal, excepţie ridicată de gabriel darie aculov în dosarul nr. 464/64/2014 al curţii de apel braşov - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 828d/2014.2. dezbaterile au avut loc în şedinţa de 17 martie 2015, cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă, şi a autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care a fost reprezentat de domnul avocat costel toroiman, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când curtea, având în vedere cererea de ...

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

10. DECIZIE nr. 171 din 19 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. ii art. 18 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de viorel constantin, constantin ciulin, gheorghe-cristinel ciulin, vasilică ciulin, marian ciulin, petrică ciulin, alin-valentin mănăilă, mihai aurelian toader, răzvan cristian voinea, cristina ramona voinea, ionuţ-flavius voinea, felicia tudor, margareta oprea, felix apostol, aurelia-monica apostol, elena simona voican, ioan ...

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

11. DECIZIE nr. 161 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor art. 1 coroborate cu cele ale art. 8 din Legea nr. 285/2010, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 18 noiembrie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor art. 1 coroborat cu art. 8 din legea nr. 285/2010, excepţie ridicată de cristinel băloi în dosarul nr. 32.967/3/2013 al tribunalului bucureşti - secţia a ii-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul dosarului nr. 821d/2014 al curţii constituţionale.2. la apelul nominal se constată lipsa părţilor. procedura de citare este legal ...

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

12. DECIZIE nr. 157 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de dragoş cinca în dosarul nr. 9.488/118/2013 al tribunalului constanţa - secţia de contencios administrativ şi care formează obiectul dosarului nr. 796d/2014 al curţii constituţionale.2. la apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului ministerului public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care invocă ...

Monitorul Oficial 350 din 21 Mai 2015 (M. Of. 350/2015)

13. REGULAMENT din 15 mai 2015 de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015

Titlul idispoziţii generaleart. 1(1) direcţia naţională anticorupţie este organizată ca structură cu personalitate juridică în cadrul parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie şi este specializată în combaterea infracţiunilor de corupţie, potrivit legii.(2) direcţia naţională anticorupţie are sediul în municipiul bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul româniei, prin procurori specializaţi în combaterea infracţiunilor de corupţie.art. 2(1) direcţia naţională anticorupţie este înfiinţată şi funcţionează potrivit dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 43/2002 privind direcţia naţională anticorupţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) procurorul general al parchetului de pe lângă ...

Monitorul Oficial 350 din 21 Mai 2015 (M. Of. 350/2015)

14. ORDIN nr. 1.643/C din 15 mai 2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015

Având în vedere propunerile procurorului şef al direcţiei naţionale anticorupţie nr. 488/c/200/i-1/2015 din 11 februarie 2015 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară al direcţiei naţionale anticorupţie,luând în considerare hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 479/2015 prin care a fost avizat favorabil proiectul regulamentului de ordine interioară al direcţiei naţionale anticorupţie,în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul ...

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

15. RECTIFICARE nr. 4 din 9 ianuarie 2015 referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

La ordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 4/2015 privind aprobarea listei apelor minerale recunoscute în românia, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 41 din 16 ianuarie 2015, se face următoarea rectificare:- în anexă, la nr. crt. 45, în loc de: ┌─────┬────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐ │"45. │perenna │premier │calina dognecea (judeţul caraş-severin)" │ └─────┴────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┘se va citi: ┌─────┬────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐ │"45. │perenna premier │calina │dognecea (judeţul caraş-severin)" │ └─────┴────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┘ -----

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

16. LISTĂ din 21 mai 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Sibiu cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

Consiliul local al municipiului sibiuserviciul public de asistenŢĂ socialĂ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │judeţul/ │cuantumul │ │ │municipiul│subvenţiei│ │ ...

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 mai 2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

Având în vedere menţinerea de către organizaţia mondială a sănătăţii a valabilităţii alertei internaţionale determinate de epidemia de ebola şi rolul ministerului sănătăţii de asigurare a capacităţilor de răspuns la evenimente epidemiologice datorate unor boli infecţioase determinate de virusuri sau bacterii care determină mortalitate ridicată în cadrul populaţiei, este necesară asigurarea susţinerii în continuare a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pentru formaţiunea medicală rol 2, din bugetul ministerului sănătăţii, până la declararea de către organizaţia mondială a sănătăţii a închiderii alertei internaţionale determinate de epidemia de ebola. având în vedere faptul că formaţiunea medicală rol 2 este singura unitate desemnată ...

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

18. HOTĂRÂRE nr. 46 din 20 mai 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat nicolescu theodor-cătălin, începând cu data de 12 mai 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu ...

Monitorul Oficial 352 din 21 Mai 2015 (M. Of. 352/2015)

19. HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 mai 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat pană adriana-doina, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru;- domnul deputat steriu ...

Monitorul Oficial 350 din 21 Mai 2015 (M. Of. 350/2015)

20. DECRET nr. 475 din 19 mai 2015 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea în rezervă a acestuia cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 28/2015,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnului comandor fediuc gheorghe liviu i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad. preŞedintele romÂniei klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5