Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

1. STRATEGIE din 3 decembrie 2014 privind mai buna reglementare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

Cuprinslista tabelelorlista figurilorabrevieriglosar de termenii. informaţii generaleii. definirea problemeiiii. principii generaleiv. obiectivele strategieiv. direcţii de acţiunev.1. simplificarea fondului activ al legislaţieiv.1.1. sistematizarea şi unificarea legislaţieiv.1.2. reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceriv.2. creşterea calităţii fluxului reglementărilorv.2.1. fundamentarea actelor normativev.2.2. transparenţa şi calitatea procesului de consultarev.2.3. implementarea legislaţiei europenev.3. dezvoltarea capacităţii administrative pentru implementarea politicilor privind mai buna reglementarev.3.1. cadrul instituţionalv.3.2. specializarea resurselor umane în elaborarea studiilor de impactvi. rezultatele acţiunilor şi indicatorivii. implicaţii pentru bugetviii. implicaţii juridice şi cadrul instituţionalix. proceduri de monitorizare şi evaluarex. plan de acţiunibibliografieŢinte - indicatori raport doing businessmodel de raport de monitorizarelista tabelelortabelul 1. autorizaţia de ...

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

2. HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) şi art. 12 alin. (2) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,   ion moraru  Şeful cancelariei primului-ministru,   vlad Ştefan stoica ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescup. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar de statbucureşti, 3 decembrie 2014.nr. 1.076.anexĂ   strategiaprivind mai buna reglementare 2014-2020cuprinslista tabelelorlista figurilorabrevieriglosar de termenii. informaţii generaleii. definirea problemeiiii. principii generaleiv. obiectivele strategieiv. direcţii de ...

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

3. HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia" la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 42 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie s+p+3e pe amplasamentul acesteia" la institutul oncologic "prof. dr. i. chiricuţă" cluj-napoca, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sănătăţii, în ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

4. HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 10 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

5. ORDIN nr. 5.108 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În baza prevederilor art. 284 alin. (6) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. imetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 861 şi 861 bis din 26 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. la articolul 28, alineatele (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) În anul ...

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

6. DECIZIE nr. 626 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorafrodita laura tutunaru - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

7. HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 12 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul trezoreriei statului pe anul 2015 se stabileşte la venituri în sumă de 1.064.322 mii lei, la cheltuieli în sumă de 917.387 mii lei, cu un excedent în sumă de 146.935 mii lei.art. 2structura bugetului trezoreriei statului pe ...

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

8. DECIZIE nr. 554 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintetoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel-marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorpatricia marilena ionea - magistrat-asistent1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de gabi roxana spiridon în ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

9. HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al societăţii comerciale "biroul de turism pentru tineret" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului tineretului şi sportului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul tineretului şi ...

Monitorul Oficial 920 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 920/2014)

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014

Având în vedere hotărârea parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a guvernului româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 911 din 15 decembrie 2014,ţinând cont de imperativul consolidării cadrului legal şi îmbunătăţirii activităţii din domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei muncii, sistemului naţional de asistenţă socială, respectiv domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei ...

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

11. HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 223 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediu pentru specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole" la universitatea de Ştiinţe agricole şi medicină veterinară "ion ionescu de la brad" din iaşi, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la ...

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

12. DECIZIE nr. 552 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

Augustin zegrean - preşedintetoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorpatricia marilena ionea - magistrat-asistent1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de corneliu andrieş în dosarul nr. ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

13. HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 10 decembrie 2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea ministerului educaţiei naţionale - inspectoratul Şcolar judeţean hunedoara - palatul copiilor deva - ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

14. DECRET nr. 914 din 16 decembrie 2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.355/2014,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnul ghenadie ciobanu, procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria hârlău, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

15. DECRET nr. 913 din 16 decembrie 2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.228/2014,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnul mircea puşcaş, judecător la curtea de apel oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

16. DECRET nr. 904 din 16 decembrie 2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 35/2014 pentru completarea legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 16 decembrie 2014.nr. 904. ------

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

17. LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 din 24 iunie 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu următorul cuprins:"- la articolul 75 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:«i)preţuri reglementate pentru energia termică produsă în centralele de cogenerare;».- la articolul 124 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:«e)să pună ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

18. DECRET nr. 912 din 16 decembrie 2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 61 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.341/2014,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna livia burnar se eliberează din funcţia de judecător la judecătoria dragomireşti şi se numeşte în funcţia de procuror la parchetul de pe lângă judecătoria vişeu ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

19. DECRET nr. 911 din 16 decembrie 2014 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 83 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.268 din 27 noiembrie 2014,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnul iosif morcan se reîncadrează în funcţia de judecător, cu grad de curte de apel, la tribunalul hunedoara.  preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 16 decembrie ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

20. DECRET nr. 896 din 15 decembrie 2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. a şi ale art. 10 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată,în semn de apreciere deosebită a prestigioasei activităţi profesionale, pentru dăruirea şi abnegaţia dovedite în actul medical,preşedintele româniei decretează:articol unicse conferă ordinul naţional pentru merit în grad de cavaler doamnei sburlan cristina astrid, medic.   preŞedintele romÂniei  traian bĂsescuÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.   prim-ministruvictor-viorel pontabucureşti, 15 decembrie 2014.nr. 896.   -----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5