Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial Twitter Facebook

Cele mai recente acte normative adaugate

Monitorul Oficial 753 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 753/2015)

1. REGULAMENT din 5 octombrie 2015 de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 octombrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) academia de poliţie "alexandru ioan cuza", denumită în continuare academia, este organizată şi funcţionează în baza prevederilor hotărârii guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea academiei de poliţie "alexandru ioan cuza" din cadrul ministerului afacerilor interne, cu modificările ulterioare.(2) academia asigură formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pompieri, penitenciare, a arhiviştilor şi altor specialişti, prin programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi pregătirea postuniversitară prin programe postuniversitare şi postdoctorale.(3) academia este o instituţie publică de învăţământ superior acreditată, cu personalitate juridică, care face parte integrantă din sistemul naţional de învăţământ ...

Monitorul Oficial 753 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 753/2015)

2. ORDIN nr. 131 din 5 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea academiei de poliţie "alexandru ioan cuza" din cadrul ministerului afacerilor interne, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a academiei de poliţie "alexandru ioan cuza", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 753 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 753/2015)

3. SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM în contradictoriu cu pârâţii Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, având ca obiect "anulare act" EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 octombrie 2015

Dosar nr. 2.447/2/2012curtea compusă din:preşedinte - marius-cristian ispasgrefier - daniela Ştefanpe rol se află spre soluţionare acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi - credidam în contradictoriu cu pârâţii oficiul român pentru drepturile de autor (orda), asociaţia română pentru artişti interpreţi sau executanţi - araiex, având ca obiect "anulare act".dezbaterile orale ale părţilor au fost consemnate în Încheierea de şedinţă din data de 28 septembrie 2012 ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună la ...

Monitorul Oficial 753 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 753/2015)

4. DECIZIE nr. 4.789 din 11 decembrie 2014 privind examinarea recursului declarat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX împotriva Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 octombrie 2015

Dosar nr. 2.447/2/2012preşedinte: niculae măniguţiu - judecătorcarmen sîrbu - judecătorcarmen frumuşelu - judecătoranca mârţ - magistrat-asistentla data de 13 noiembrie 2014 s-a luat în examinare recursul declarat de asociaţia română pentru artişti interpreţi sau executanţi - araiex împotriva sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 a curţii de apel ...

Monitorul Oficial 753 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 753/2015)

5. DECIZIE nr. 97 din 30 septembrie 2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi a Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 octombrie 2015

Având în vedere referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rgii/7.878 din 30 septembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare, şi ale deciziei prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului leonard artur horvath în funcţia de director general al oficiului român pentru drepturile de autor,directorul general al oficiului ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

6. METODOLOGIE din 5 octombrie 2015 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) ministerul sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 15 noiembrie 2015. concursul se desfăşoară în centrele universitare:a) bucureşti: pentru posturile publicate în bucureşti şi judeţele argeş, brăila, buzău, călăraşi, constanţa, dâmboviţa, giurgiu, ialomiţa, ilfov, prahova, teleorman, tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare bucureşti şi constanţa;b) cluj-napoca: pentru posturile publicate în judeţele alba, bihor, cluj, maramureş, sălaj, satu mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare cluj-napoca şi oradea;c) craiova: pentru posturile publicate în judeţele braşov, dolj, gorj, olt ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

7. ORDIN nr. 5.414 din 5 octombrie 2015 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 9.772/2015 al direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 18 din ordonanţa guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit următorul ordin:art. 1se aprobă metodologia pentru desfăşurarea concursului de ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

8. ACTE ADIŢIONALE din 8 octombrie 2015 la Contractul de concesiune nr. 1/2004*) a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

──────────*) actele adiţionale se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 751 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1. contractul de concesiune nr. 1/2004 a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 298 bis din 30 aprilie 2015.──────────   ---------

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

9. RECTIFICARE din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

La cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - partidul social democrat - psd, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din data de 1 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:- la pct. 1 "cuantumul total al veniturilor din cotizaţii", în loc de: "14.318.190,26 lei" se va citi: "14.363.965,26 lei";- la pct. 3 "cuantumul total al veniturilor din alte surse", în loc de: "544.265,38 lei" se va citi: "575.225,27 lei";- la pct. 4 "lista membrilor de partid ...

Monitorul Oficial 753 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 753/2015)

10. ORDIN nr. 1.846 din 10 august 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 octombrie 2015

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei buget naţional nr. 114.521 din 13 iulie 2015,luând în considerare prevederile art. 24 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 944/2006 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru Îmbunătăţiri funciare - i.n.c.d.i.f. - "ispif" bucureşti,în temeiul art. 10 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

11. METODOLOGIE din 25 septembrie 2015 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) ministerul sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 15 noiembrie 2015. concursul se desfăşoară în centrele universitare:a) bucureşti: pentru posturile publicate în bucureşti şi judeţele argeş, brăila, buzău, călăraşi, constanţa, dâmboviţa, giurgiu, ialomiţa, ilfov, prahova, teleorman, tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare bucureşti şi constanţa;b) cluj-napoca: pentru posturile publicate în judeţele alba, bihor, cluj, maramureş, sălaj, satu mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare cluj-napoca şi oradea;c) craiova: pentru posturile publicate în judeţele braşov, dolj, gorj, olt ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

12. ORDIN nr. 1.195 din 25 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 9.772/2015 al direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 18 din ordonanţa guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit următorul ordin:art. 1se aprobă metodologia pentru desfăşurarea concursului de ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

13. ORDIN nr. 1.067 din 28 septembrie 2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 230/2011, ale art. 14 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin legea nr. 280/2013, ale art. xi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

14. ORDIN nr. 779 din 1 octombrie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru administraţie nr. 197/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 18 alin. (1) lit. l) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 174/2015,ţinând cont de prevederile ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

15. NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 28 septembrie 2015 privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare.(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.(4) prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

16. ORDIN nr. 199 din 28 septembrie 2015 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Emitent: comisia naŢionalĂ pentru controlul activitĂŢilor nucleare publicat În: monitorul oficial nr. 751 din 8 octombrie 2015 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 5 din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare referatul direcţiei ciclul combustibilului nuclear nr. 15.248 din 22 septembrie 2015,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare emite următorul ordin:art. ...

Monitorul Oficial 752 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 752/2015)

17. NORMĂ din 9 mai 2013 (*republicată*) pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015

Art. 1 programul naţional de dezvoltare locală, denumit în continuare program, este un program multianual, coordonat de ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în planul de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a iv-a - reţeaua de localităţi, aprobat prin legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii româniei.art. 2 programul ...

Monitorul Oficial 752 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 752/2015)

18. ORDIN nr. 1.851 din 9 mai 2013 (*republicat*) privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015

──────────*) republicat în temeiul art. iii al ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 465/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 613 din 13 august 2015.ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 282 din 20 mai 2013 şi ulterior a mai fost modificat şi completat prin:- ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 199/2014 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare locală, ...

Monitorul Oficial 752 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 752/2015)

19. GHID din 28 septembrie 2015 privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015

Cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei centrale nuclearoelectrice.art. 2(1) recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei centrale nuclearoelectrice.(2) recomandările din ...

Monitorul Oficial 752 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 752/2015)

20. ORDIN nr. 198 din 28 septembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 5 din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare referatul direcţiei ciclul combustibilului nuclear nr. 15.249 din 22 septembrie 2015,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare emite următorul ordin:art. 1se aprobă ghidul privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5