Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele (afisez 10479 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 1052

Monitorul Oficial 967 din 15 Noiembrie 2018 (M. Of. 967/2018)

 PROCEDURĂ din 5 noiembrie 2018 pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.171 din 5 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 967 din 15 noiembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.cap. iiautorităţi competenteart. 2(1) viza anuală se aplică sau se respinge de către ministerul mediului şi, respectiv, administraţia rezervaţiei biosferei „delta dunării“ pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.(2) viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră ...

 HOTĂRÂRE nr. 884 din 9 noiembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, publicată în monitorul oficial al româniei partea i, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7 litera d litera a), punctul 16 va avea următorul cuprins:"16. efectuează verificări în domeniul producţiei, deţinerii, importului, comercializării şi circulaţiei produselor accizabile, constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor referitoare la regimul produselor accizabile, reţine în vederea confiscării mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede ...

 HOTĂRÂRE nr. 883 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. imetodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 457/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 26 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. contestaţia se ...

 HOTĂRÂRE nr. 876 din 9 noiembrie 2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 313 din 10 aprilie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 36, numărul curent 4 va avea următorul cuprins:"┌─┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─┬──┬───┬───┐│ │ │ │economia ...

 HOTĂRÂRE nr. 872 din 9 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) responsabilitatea privind oportunitatea contractării/ garantării finanţării rambursabile supuse autorizării, selecţia finanţatorului, condiţiile de finanţare rezultate în urma selecţiei finanţatorului, precum şi respectarea destinaţiei finanţării rambursabile revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice ...

Monitorul Oficial 966 din 15 Noiembrie 2018 (M. Of. 966/2018)

 HOTĂRÂRE nr. 891 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei voluntare de participare a româniei, prin ministerul justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile convenţiei ocde privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale, pentru anul 2018, în limita echivalentului în lei al sumei de 89.930 euro.art. 2echivalentul în lei ...

Monitorul Oficial 962 din 14 Noiembrie 2018 (M. Of. 962/2018)

 PROCEDURĂ din 7 septembrie 2018 privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

──────────aprobată prin hotărârea nr. 72 din 7 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 962 din 14 noiembrie 2018.──────────1. lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale┌────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬────┬─────────┐│ │elemente │ │ │ │ ││nr. │privind │numele şi│funcţia │data│semnătura││crt.│responsabilii│prenumele│ ...

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 7 septembrie 2018 pentru adoptarea Procedurii privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

În temeiul prevederilor:- art. 1, art. 5 alin. (4) lit. c) şi alin. (6) lit. h) şi i) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3), (4) şi (5), art. 13 alin. (3) lit. i) şi art. 15 alin. (1)-(3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018; – hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei ...

Monitorul Oficial 961 din 14 Noiembrie 2018 (M. Of. 961/2018)

 NORME din 24 octombrie 2018 de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 824 din 24 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 961 din 14 noiembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1transmiterea bunurilor mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar ori de resortul tehnicii speciale specifice care îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi transmiterea deşeurilor metalice rezultate în urma casării armamentului şi muniţiei, astfel cum acestea sunt prevăzute în cuprinsul art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului ...

 HOTĂRÂRE nr. 824 din 24 octombrie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a ministerului apărării naţionale, ministerului afacerilor interne şi ministerului justiţiei - administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea ministerului economiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele de aplicare în cadrul ministerului justiţiei - administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor ...

‹‹ Pagina 1 din 1052
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice