Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele (afisez 15279 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 1528

Monitorul Oficial 60 din 20 Ianuarie 2021 (M. Of. 60/2021)

 COD DE CONDUITĂ ETICĂ din 14 ianuarie 2021 al personalului din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 60 din 20 ianuarie 2021

──────────aprobat prin decizia nr. 321 din 14 ianuarie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 60 din 20 ianuarie 2021.──────────cap. iconsiderente generaleart. 1rolul şi obiectivul codului de conduită etică al personalului din sistemului administraţiei penitenciare(1) codul de conduită etică, denumit în continuare codul de etică, stabileşte ansamblul normelor de conduită, valorile şi principiile morale pe care personalul din sistemul administraţiei penitenciare are obligaţia să le respecte în viaţa socioprofesională pe întreaga durată a activităţii. (2) rolul codului de etică este să ghideze comportamentul moral şi profesional al personalului sistemului administraţiei penitenciare, atât în timpul activităţii profesionale, ...

Monitorul Oficial 37 din 13 Ianuarie 2021 (M. Of. 37/2021)

 CUANTUMUL nr. 442 din 8 ianuarie 2021 datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 37 din 13 ianuarie 2021

┌────┬────────────────┬──────────────┬────────────┐│nr. │numele │tipul │datorii ││crt.│competitorului │competitorului│(lei) ││ │electoral │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│1 │partidul │partid politic│0 ││ │naŢiunea romÂnĂ ...

Monitorul Oficial 10 din 06 Ianuarie 2021 (M. Of. 10/2021)

 CONDIŢII MINIME TEHNICE din 16 decembrie 2020 de verificare a mijloacelor de joc EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 6 ianuarie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 404 din 16 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 10 din 6 ianuarie 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop, obiective, domeniu de aplicare şi definiţiicondiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc stabilesc cadrul tehnic de reglementare a mijloacelor de joc privind condiţiile de desfăşurare a activităţii, cerinţele tehnice generale necesare pentru funcţionarea legală a acestora, procedurile aplicabile în vederea exercitării controlului tehnic, precum şi condiţiile minime tehnice de verificare specifice maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc - pentru jocurile tradiţionale. i. scopurile documentului sunt următoarele:1. ...

Monitorul Oficial 1301 din 29 Decembrie 2020 (M. Of. 1301/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 16 decembrie 2020 de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 236 din 16 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.301 din 29 decembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului gnl, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din aceasta.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de operare a terminalului gnl.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de operare a terminalului gnl.art. 4(1) ...

Monitorul Oficial 1297 din 28 Decembrie 2020 (M. Of. 1297/2020)

 MODALITATE DE DECONTARE din 17 decembrie 2020 a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale şi indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1297 din 28 decembrie 2020

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1297 din 28 decembrie 2020.──────────art. 1(1) În condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, persoanele cu handicap, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru ...

Monitorul Oficial 1201 bis din 09 Decembrie 2020 (M. Of. 1201 bis/2020)

 REGULAMENT din 25 noiembrie 2020 de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1201 bis din 9 decembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 213 din 25 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1201 din 9 decembrie 2020.────────────────────*) notă ctce:forma consolidată a regulamentului din 25 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial nr. 1.201 bis din 9 decembrie 2020, la data de 18 decembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ordinul nr. 230 din 16 decembrie 2020.conţinutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.────────────────────reproducem mai jos prevederile art. 2-3 din ordinul nr. 230 din 16 decembrie 2020, ...

Monitorul Oficial 1208 din 10 Decembrie 2020 (M. Of. 1208/2020)

 DECRETUL-LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1208 din 10 decembrie 2020

*) republicat în temeiul art. iii din legea nr. 232/2020 pentru modificarea şi completarea decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1036 din 5 noiembrie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.decretul-lege nr. 118/1990 a mai fost republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 631 din 23 septembrie 2009, iar ulterior a mai fost modificat şi completat prin:- legea nr. 127/2013 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 1137 din 26 Noiembrie 2020 (M. Of. 1137/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 18 noiembrie 2020 de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de biogaz/biometan EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1137 din 26 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 212 din 18 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1137 din 26 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de biogaz/biometan, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de biogaz/biometan.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare de biogaz/biometan.art. 4titularul licenţei este responsabil pentru respectarea ...

Monitorul Oficial 1097 din 18 Noiembrie 2020 (M. Of. 1097/2020)

 MODALITATE din 12 noiembrie 2020 de calcul al chiriei acordate ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziţionate din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 18 noiembrie 2020

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 974 din 12 noiembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1097 din 18 noiembrie 2020.──────────art. 1prin chiria care se acordă ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziţionate din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare se înţelege suma de bani cuvenită proprietarilor sau deţinătorilor legali şi reprezintă cuantumul lunar necesar a se plăti pentru a acoperi lipsa de folosinţă a respectivelor spaţii de către proprietarii sau deţinătorii legali pentru toată perioada în care a operat rechiziţionarea.art. 2(1) chiria prevăzută la art. 1 se determină prin aplicarea formulei: (a se vedea imaginea asociată) în care:s_l ...

Monitorul Oficial 1090 din 17 Noiembrie 2020 (M. Of. 1090/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 11 noiembrie 2020 de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor noi instalaţii de producere a biogazului/biometanului EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1090 din 17 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 208 din 11 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1090 din 17 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a unor noi instalaţii de producere a biogazului/biometanului, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a unor noi instalaţii de producere a biogazului/biometanului.art. 3nu fac obiectul autorizaţiei activităţile titularului autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a unor ...

‹‹ Pagina 1 din 1528
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016