Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 1995 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 1995

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 1995‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 272 din 23 Noiembrie 1995 (M. Of. 272/1995)

 ANEXĂ din 9 mai 1995 Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*) EMITENT: COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: BROŞURA din 1995

---------*) aprobată prin ordinul nr. 138/17 aprilie 1995 al ministerului muncii Şi protecŢiei sociale şi ordinul nr. 1.949/9 mai 1995 al comisiei naŢionale pentru statisticĂ.anexa 1(publicată în broŞura din 1995)partea ÎntÂii. elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizareii. descrierea grupelor majorei. elemente de metodologie a elaborĂrii Şi mod de utilizarei.1. clasificarea ocupaţiilor - parte a sistemului integrat de clasificări şi nomenclatoareÎn practica economica se utilizează sisteme standardizate de clasificĂri, care constituie componentele de baza ale sistemului informaŢional economic. acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării şi analizei datelor.ansamblul acestora reprezintă ...

 ANEXĂ din 17 aprilie 1995 Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*) EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: BROŞURA din 1995

---------*) aprobată prin ordinul nr. 138/17 aprilie 1995 al ministerului muncii Şi protecŢiei sociale şi ordinul nr. 1.949/9 mai 1995 al comisiei naŢionale pentru statisticĂ.anexa 1(publicată în broŞura din 1995)partea ÎntÂii. elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizareii. descrierea grupelor majorei. elemente de metodologie a elaborĂrii Şi mod de utilizarei.1. clasificarea ocupaţiilor - parte a sistemului integrat de clasificări şi nomenclatoareÎn practica economica se utilizează sisteme standardizate de clasificĂri, care constituie componentele de baza ale sistemului informaŢional economic. acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării şi analizei datelor.ansamblul acestora reprezintă ...

Monitorul Oficial 285 din 08 Decembrie 1995 (M. Of. 285/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 947 din 24 noiembrie 1995 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 285 din 8 decembrie 1995

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae vĂcĂroiucontrasemnează:ministrul justiţiei,gavril iosif chiuzbaianministru de interne,doru ioan tărăcilăministru de stat,ministrul afacerilor externe,teodor viorel meleşcanubucureşti, 24 noiembrie 1995.nr. 947.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa ...

Monitorul Oficial 286 din 11 Decembrie 1995 (M. Of. 286/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2specialiştii cu activitate în construcţii, atestaţi conform hotărârii guvernului nr. 731/1991, îşi păstrează calitatea de specialişti atestaţi şi după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului va elabora indrumatorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului.art. 4prezenta hotărâre intră în ...

Monitorul Oficial 267 din 17 Noiembrie 1995 (M. Of. 267/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 906 din 10 noiembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. ihotărârea guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 17 august 1994, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 3 punctul (8) va avea următorul cuprins:"(8) elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează, în limitele competenţei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibilă cu obligaţiile asumate de românia prin convenţii internaţionale sau ca membră a diferite organizaţii internaţionale; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei, ...

Monitorul Oficial 238 din 18 Octombrie 1995 (M. Of. 238/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 792 din 4 octombrie 1995 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 18 octombrie 1995

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae vĂcĂroiucontrasemnează:ministrul justiţiei,gavril iosif chiuzbaianministru de interne,doru ioan tărăcilăministru de stat,ministrul afacerilor externe,teodor viorel meleşcanubucureşti, 4 octombrie 1995.nr. 792.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobatrenunţarea la cetăţenia română──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului ...

Monitorul Oficial 240 din 20 Octombrie 1995 (M. Of. 240/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 154 din 17 martie 1995 (*republicată*) referitoare la acordarea de alocaţii de la bugetul de stat producătorilor agricoli, în vederea procurării de efective matcă, reproducători şi pentru menţinerea în exploatare de efective matcă de vaci şi bivoliţe, precum şi cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare şi control al utilizării alocaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 20 octombrie 1995

Republicată în temeiul art. 9 din hotărârea guvernului nr. 528 din 14 iulie 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 26 iulie 1995.hotărârea guvernului nr. 154 din 17 martie 1995 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 20 martie 1995.guvernul româniei hotărăşte:art. 1În baza prevederilor art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, se acordă producătorilor agricoli, pentru anul 1995, alocaţii destinate procurării de efective matca şi reproducători pentru următoarele specii şi categorii de animale:a) vaci cu maximum două ...

Monitorul Oficial 269 din 20 Noiembrie 1995 (M. Of. 269/1995)

 INSTRUCŢIUNI nr. 5 din 23 octombrie 1995 privind raportarea rezultatelor Programului de ofertă publică de valori mobiliare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 20 noiembrie 1995

Articol unic(1) ofertantul de valori mobiliare şi/sau societăţile de intermediere implicate într-o ofertă publică, legal autorizată de comisia naţională a valorilor mobiliare, au obligaţia de a transmite acesteia un raport privind rezultatele ofertei publice în termen de 7 zile de la data încheierii acesteia, conform anexei la prezentele instrucţiuni.(2) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează potrivit legii.anexa 1la instrucţiuni*font 8*ofertant ..........................intermediar de plasament ..........situaŢia  privind rezultatele programului de ofertă publicădata Începerii subscripŢiei publicedata Încheierii subscripŢiei publiceconstituirea registrului acŢionarilor da nu[] []┌────────────────────────────┬────────────────┬──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────┐│ ...

Monitorul Oficial 301 din 29 Decembrie 1995 (M. Of. 301/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 450 din 29 iulie 1994 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 29 decembrie 1995

---------*) republicată în temeiul art. iii din hotărârea guvernului nr. 906 din 10 noiembrie 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 267 din 17 noiembrie 1995.hotărârea guvernului nr. 450 din 29 iulie 1994 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 17 august 1995 şi a mai fost modificată prin hotărârea guvernului nr. 263 din 25 aprilie 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 86 din 8 mai 1995.art. 1ministerul justiţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul administraţiei justiţiei, al ...

Monitorul Oficial 244 din 25 Octombrie 1995 (M. Of. 244/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 592 din 2 noiembrie 1993 (*Republicată*) pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 25 octombrie 1995

Art. 1se aprobă regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor, prevăzut în anexa.art. 2execuţia investiţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe bază de licitaţie publică, în condiţiile stabilite de ordonanţele guvernului nr. 12/1993 şi nr. 15/1993.art. 3prevederile prezentului regulament se aplică pentru investiţiile ale căror valori totale depăşesc 500 milioane lei. pentru investiţiile ale căror valori totale nu depăşesc cuantumul ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016