Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2011

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2011‹‹ Pagina 1 din 19

Monitorul Oficial 939 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 939/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.293 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al companiei naţionale "imprimeria naţională" - s.a., companie naţională aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 938 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 938/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011

În vederea respectării angajamentelor asumate de guvernul româniei în scrisoarea de intenţie şi în memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre românia şi fondul monetar internaţional, referitoare la reglementarea şi supravegherea sistemului financiar, precum şi la implementarea unor măsuri de reducere a numărului foarte mare al persoanelor înregistrate în scopuri de tva, prin anularea înregistrării în scopuri de tva a contribuabililor care ori nu desfăşoară nicio activitate, ori nu depun deconturi de tva la termenele prevăzute de lege,ţinând seama de necesitatea perfecţionării continue a legislaţiei fiscale, de conjunctura economică actuală, de principalele caracteristici ...

Monitorul Oficial 932 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 932/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 932 din 29 decembrie 2011

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii privind achiziţiile publice în domeniile apărării şi securităţii,ţinând seama de obligaţia prevăzută la art. 288 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene referitoare la transpunerea directivelor uniunii,luând în considerare recomandările comisiei europene,luând în considerare că netranspunerea urgentă a acestui act comunitar echivalează cu încălcarea obligaţiilor ce revin româniei, în calitate de stat membru al uniunii europene, din perspectiva armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, fiind de natură a conduce la declanşarea, de către comisia europeană, a unei proceduri de infringement împotriva statului român,luând în considerare faptul ...

Monitorul Oficial 922 bis din 27 Decembrie 2011 (M. Of. 922 bis/2011)

 NORME METODOLOGICE din 20 decembrie 2011 de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 bis din 27 decembrie 2011

──────────*) aprobate de ordinul nr. 1.723/950/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 922 din 27 decembrie 2011.──────────anexa 1 pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primarăcap. ipachetul minimal de servicii medicalea. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. a, b, c ale cap. i din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor ...

 NORME METODOLOGICE din 20 decembrie 2011 de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 bis din 27 decembrie 2011

──────────*) aprobate de ordinul nr. 1.723/950/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 922 din 27 decembrie 2011.──────────anexa 1 pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primarăcap. ipachetul minimal de servicii medicalea. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. a, b, c ale cap. i din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor ...

Monitorul Oficial 928 din 28 Decembrie 2011 (M. Of. 928/2011)

 NORME DE CONŢINUT din 9 decembrie 2011 privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazei de date aferente, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în monitorul oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011.──────────institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie şi protecţia mediului - icpa bucureşti (icpa) realizează sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, baza de date aferentă şi baza de date la nivel naţional aferentă sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.obiectivele principale ale sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km sunt: urmărirea sistematică a caracteristicilor calitative şi cantitative ale solurilor, elaborarea prognozelor cu privire la evoluţia calităţii solurilor, avertizarea ...

 NORME DE CONŢINUT din 9 decembrie 2011 pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazelor de date aferente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în monitorul oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011.──────────art. 1(1) prezentele norme de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării periodice a sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură stabilesc etapele ce trebuie parcurse în ceea ce priveşte execuţia, avizarea, recepţia şi decontarea în cadrul unei metodologii unice. prin aceasta se urmăreşte obţinerea unui material documentar unitar cu un fond de date care vor fi constituite într-o bancă de date pedologice integrate în sistemul de monitorizare la nivel de judeţ şi ţară şi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea programului naţional apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 213 din 28 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la capitolul vi, punctul 1, paragraful al şaselea se modifică şi va avea următorul cuprins:"ghidul de bune practici pentru apicultură se difuzează gratuit instituţiilor publice cu atribuţii în apicultură, respectiv ministerului agriculturii şi dezvoltării ...

Monitorul Oficial 925 din 27 Decembrie 2011 (M. Of. 925/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 27 decembrie 2011

Având în vedere directiva 2002/19/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (directiva privind accesul),având în vedere directiva 2002/20/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (directiva privind autorizarea),având în vedere directiva 2002/21/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directiva-cadru),având în vedere directiva 2002/22/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 martie 2002 ...

Monitorul Oficial 917 din 23 Decembrie 2011 (M. Of. 917/2011)

TRATAT*) din 29 iunie 2000 referitor la Sistemul european de informatii privind vehiculele si permisele de conducere (EUCARIS) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 23 decembrie 2011

-------*) traducere.regatul belgiei, republica federalã germania, marele ducat al luxemburgului, regatul Ţãrilor de jos, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord, denumite în continuare pãrţi contractante,considerând cã este în interesul autoritãţilor centrale responsabile cu înregistrarea datelor referitoare la vehicule şi permise de conducere sã contribuie la prevenirea, investigarea şi urmãrirea actelor ilegale comise împotriva reglementãrilor din fiecare stat,recunoscând necesitatea unui schimb reciproc eficient al informaţiilor referitoare la permisele de conducere cu scopul de a se garanta faptul cã persoanele sunt calificate sã conducã vehicule, în conformitate cu reglementãrile la nivel naţional şi internaţional,recunoscând totodatã necesitatea unui schimb reciproc ...

‹‹ Pagina 1 din 19
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016