Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele septembrie 2011 Twitter Facebook

Acte altele septembrie 2011

Monitorul Oficial 686 din 28 Septembrie 2011 (M. Of. 686/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 914 din 14 septembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad în administrarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 28 septembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 964/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale - direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală arad în administrarea agenţiei de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 603 din 31 august 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte ...

Monitorul Oficial 679 din 23 Septembrie 2011 (M. Of. 679/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 926 din 21 septembrie 2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 23 septembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi (3) din legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 896 din 31 decembrie 2010, se completează după cum urmează:- la articolul 4, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:"(6^1) În situaţia în care cazurile prevăzute la alin. (6) se identifică între ...

Monitorul Oficial 671 din 20 Septembrie 2011 (M. Of. 671/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 14 septembrie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, a Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 20 septembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 838 din 14 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, pentru cererile depuse în anul 2010, denumită în continuare primă pe exploataţie, în valoare unitară de 410 lei/cap bovină, în limita sumei de 533.817.950 lei, care se asigură de la ...

Monitorul Oficial 666 din 19 Septembrie 2011 (M. Of. 666/2011)

 PROCEDURĂ din 12 septembrie 2011 privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 19 septembrie 2011

Cap. i domeniul de aplicareart. 1 prezenta procedură stabileşte regulile generale de exercitare unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii la operatorii economici, după o procedură unitară pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu.art. 2 (1) procedura se aplică în exercitarea unitară a controlului de stat de către inspectoratul de stat în construcţii isc prin reprezentanţii săi, la operatori economici şi utilizatori, pentru produsele/familiile de produse pentru construcţii, cu excepţia celor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, în vederea asigurării că sunt respectate prevederile legale privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere a ...

Monitorul Oficial 644 din 08 Septembrie 2011 (M. Of. 644/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 882 din 31 august 2011 privind abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul cercetării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 8 septembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 137/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 110 din 20 februarie 2003, se abrogă de la data de 1 ianuarie 2012.art. iila articolul 9 din normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.266/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 776 din 25 august 2004, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:" a) ...

Monitorul Oficial 634 din 06 Septembrie 2011 (M. Of. 634/2011)

CODUL DE ETICA din 6 august 2011 al membrilor Consiliului de mediere EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011

Preambul● consiliul de mediere, denumit în continuare consiliul, este forul care îşi exercitã atribuţiile conform cadrului legal stabilit prin legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare legea, precum şi prin directivele uniunii europene, în interes public, asigurând calitatea serviciului de mediere prin organizarea şi administrarea activitãţii de mediere.● membrii consiliului îşi desfãşoarã activitatea cu respectarea normelor de eticã profesionalã prevãzute în cuprinsul prezentului cod.● În cuprinsul prezentului cod, activitatea membrilor consiliului trebuie înţeleasã în sensul activitãţii desfãşurate în cadrul consiliului de mediere ca organ de conducere, precum şi în ...

Monitorul Oficial 626 din 02 Septembrie 2011 (M. Of. 626/2011)

 ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 septembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.4 din legea nr. 131/2011 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) prezentul cod nu se aplică pentru administrarea creanţelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu excepţia redevenţelor miniere ...

Monitorul Oficial 1 din 01 Septembrie 2011 (M. Of. 1/2011)

CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864 (*actualizat*) actualizat pana la data de 1 septembrie 2011 EMITENT: PARLAMENTUL -------     *) Codul Civil a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 si pus in aplicare la 1 decembrie 1865.      Forma preluata reprezinta textul oficial al Codului Civil editat de Ministerul Justitiei in anul 1981, pe care au fost operate trimiteri la legislatia in vigoare la data de 1 septembrie 1996. Ulterior au fost operate si modificarile aduse de ORDONANTA nr. 9 din 21 ianuarie 2000 abrogata de ORDONANTA nr. 13 din 24 august 2011, ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 14 septembrie 2000, LEGEA nr. 356 din 6 iunie 2002, ORDONANTA nr. 13 din 24 august 2011.

Titlul preliminardespre efectele si aplicarea legilor in genereart. 1legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactivã. (cod civil 1589, 1911).-------a se vedea şi art. 15 alin. (2) din constituţia româniei, adoptatã la 8 decembrie 1991 şi publicatã în monitorul oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.art. 2(abrogat expres prin art. 183 din legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, publicatã în monitorul oficial nr. 245 din 1 octombrie 1992.)art. 3judecãtorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt ca legea nu prevede, sau ca este întunecatã sau neîndestulãtoare, va putea fi urmãrit ca culpabil ...

Monitorul Oficial 622 din 01 Septembrie 2011 (M. Of. 622/2011)

 INSTRUCŢIUNI nr. 171 din 17 august 2011 privind investigarea evenimentelor de navigaţie produse cu nave, ambarcaţiuni sau mijloace plutitoare aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor EMITENT: Ministerul Administraţiei şi Internelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 septembrie 2011

În temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următoarele instrucţiuni:cap. idispoziţii generaleart. 1prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică tuturor structurilor care au în dotare mijloace de mobilitate navală din cadrul ministerului administraţiei şi internelor, denumit în continuare mai, şi au competenţe/responsabilităţi în organizarea şi desfăşurarea misiunilor pe apă.art. 2prezentele instrucţiuni clasifică evenimentele de navigaţie produse cu nave, ambarcaţiuni sau mijloace plutitoare aparţinând mai, denumite în continuare nave, şi stabilesc procedurile de raportare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016