Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - normativ Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Normativ (afisez 50 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 5

Monitorul Oficial 407 din 02 Iunie 2014 (M. Of. 407/2014)

 NORMATIV din 28 mai 2014 cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014

Art. 1(1) inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.(2) contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în condiţiile prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora şi se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de muncă ce efectuează prestarea serviciului.art. 2(1) prestările de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care prin lege se precizează că ...

Monitorul Oficial 491 din 05 August 2013 (M. Of. 491/2013)

NORMATIV din 30 iulie 2013 cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 5 august 2013

Art. 1(1) inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.(2) contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în condiţiile prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora şi se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de muncă care efectuează prestarea serviciului.art. 2(1) prestările de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care prin lege se precizează că ...

Monitorul Oficial 632 din 04 Septembrie 2012 (M. Of. 632/2012)

NORMATIV FEROVIAR din 29 august 2012 Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate - NF 67-007:2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012

Normativul feroviar are caracter obligatoriu.preambulprezentul normativ feroviar stabileşte tipul reviziilor şi reparaţiilor planificate la care sunt supuse drezinele pantograf şi drezinele macara, succesiunea efectuării acestora, normele de timp (ore funcţionare zile, luni, ani) la care drezinele pantograf şi drezinele macara sunt retrase din serviciu pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate, precum şi lucrările minime obligatorii efectuate drezinelor pantograf şi drezinelor macara în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate.la baza elaborării prezentului normativ feroviar au stat, în principal, următoarele considerente:- propunerea de elaborare transmisă de către societatea comercială "electrificare c.f.r." - s.a.;- necesitatea ca ciclul de revizii şi reparaţii planificate să asigure ...

Monitorul Oficial 151 din 07 Martie 2012 (M. Of. 151/2012)

NORMATIV DE CONTINUT din 6 martie 2012 al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 7 martie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) emiterea avizului şi autorizaţiei de gospodãrire a apelor se realizeazã în baza unor documentaţii tehnice al cãror conţinut trebuie sã respecte prevederile prezentului normativ de conţinut.(2) documentaţiile tehnice sunt întocmite de unitãţi publice sau private certificate de autoritatea publicã centralã din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale, şi trebuie prezentate numai în limba românã, în formã tipãritã, precum şi în format electronic.(3) documentaţia tehnicã trebuie sã conţinã în mod obligatoriu şi copia certificatului de atestare a elaboratorului, în conformitate cu reglementãrile legale privind organizarea activitãţii de certificare a unitãţilor specializate în elaborarea de documentaţii tehnice ...

Monitorul Oficial 504 bis din 15 Iulie 2011 (M. Of. 504 bis/2011)

NORMATIV din 22 iunie 2011 pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare", indicativ I5-2010*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 bis din 15 iulie 2011

----------*) aprobat prin ordinul nr. 1.659/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 504 din 15 iulie 2011.anexÃnormativ  pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare indicativ i 5 - 2010cuprins1. obiect, domeniu de aplicare, cerinţe generale2. terminologie3. ventilarea clãdirilor4. climatizarea clãdirilor5. elemente generale de calcul6. componente generale ale sistemelor de ventilare/climatizare7. prevederi generale pentru echipamentele instalaţiilor de ventilare/climatizare8. soluţii de ventilare/climatizare pentru diferite destinaţii de clãdiri9. mãsuri şi soluţii pentru creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de ventilare/climatizare10. executarea instalaţiilor de ventilare/climatizare11. punerea în funcţiune şi recepţia instalaţiilor de ventilare/climatizare12. exploatarea, întreţinerea, reviziile şi reparaţiile instalaţiilor de ventilare/climatizare13. ...

Monitorul Oficial 418 din 15 Iunie 2011 (M. Of. 418/2011)

NORMATIV FEROVIAR din 4 mai 2011 "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate" - NF 67-006:2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 iunie 2011

Normativul feroviar are caracter obligatoriu.preambulprezentul normativ feroviar stabileşte tipul reviziilor şi reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare, succesiunea efectuării acestora, normele de timp (zile, luni, ani) sau normele de kilometri parcurşi la care vehiculele feroviare sunt retrase din serviciu pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate.la baza elaborării prezentului normativ feroviar au stat în principal următoarele considerente:- propunerile de modificare şi completare transmise de către operatorii de marfă şi de călători, societatea comercială de transport cu metroul bucureşti "metrorex" - s.a., operatorii de manevră feroviară, gestionarii infrastructurii feroviare şi de deţinători de vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară ...

Monitorul Oficial 67 din 26 Ianuarie 2011 (M. Of. 67/2011)

NORMATIV DE CONTINUT din 7 decembrie 2010 al planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011

I. introducerea. prezentarea operatorului/titularului de activitate:a) sediul social;b) datele de contact (adresã, telefon, fax, e-mail);c) statutul juridic;d) activitatea principalã;e) amplasamentul propus al instalaţiei pentru deşeuri, inclusiv orice amplasamente alternative posibile;f) alte informaţii.b. informaţii referitoare la:a) generalitãţi privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;b) prezentarea legislaţiei europene în domeniu;c) prezentarea legislaţiei naţionale în domeniu;d) prezentarea politicii naţionale în sectorul gestionãrii deşeurilor din industriile extractive şi a principiilor prevenirii generãrii deşeurilor;e) obiectivele planului de gestionare a deşeurilor.ii. instalaţii existente de gestionare a deşeurilor din industriile extractivea. performanţele realizate, dacã este vorba de revizuirea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractiveb. descrierea procesului ...

NORMATIV DE CONTINUT din 28 decembrie 2010 al planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011

I. introducerea. prezentarea operatorului/titularului de activitate:a) sediul social;b) datele de contact (adresã, telefon, fax, e-mail);c) statutul juridic;d) activitatea principalã;e) amplasamentul propus al instalaţiei pentru deşeuri, inclusiv orice amplasamente alternative posibile;f) alte informaţii.b. informaţii referitoare la:a) generalitãţi privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;b) prezentarea legislaţiei europene în domeniu;c) prezentarea legislaţiei naţionale în domeniu;d) prezentarea politicii naţionale în sectorul gestionãrii deşeurilor din industriile extractive şi a principiilor prevenirii generãrii deşeurilor;e) obiectivele planului de gestionare a deşeurilor.ii. instalaţii existente de gestionare a deşeurilor din industriile extractivea. performanţele realizate, dacã este vorba de revizuirea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractiveb. descrierea procesului ...

NORMATIV DE CONTINUT din 22 noiembrie 2010 al planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011

I. introducerea. prezentarea operatorului/titularului de activitate:a) sediul social;b) datele de contact (adresã, telefon, fax, e-mail);c) statutul juridic;d) activitatea principalã;e) amplasamentul propus al instalaţiei pentru deşeuri, inclusiv orice amplasamente alternative posibile;f) alte informaţii.b. informaţii referitoare la:a) generalitãţi privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;b) prezentarea legislaţiei europene în domeniu;c) prezentarea legislaţiei naţionale în domeniu;d) prezentarea politicii naţionale în sectorul gestionãrii deşeurilor din industriile extractive şi a principiilor prevenirii generãrii deşeurilor;e) obiectivele planului de gestionare a deşeurilor.ii. instalaţii existente de gestionare a deşeurilor din industriile extractivea. performanţele realizate, dacã este vorba de revizuirea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractiveb. descrierea procesului ...

Monitorul Oficial 46 din 20 Ianuarie 2010 (M. Of. 46/2010)

NORMATIV din 15 ianuarie 2010 cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniul de activitate al Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2010

Art. 1 (1) centrul de pregãtire şi perfecţionare profesionalã al inspecţiei muncii, denumit în continuare centrul, efectueazã, prin personalul propriu, activitãţi de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului propriu al inspecţiei muncii, a personalului ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, a personalului cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncã, securitãţii şi sãnãtãţii în muncã din toate sectoarele economiei naţionale. (2) de asemenea, centrul desfãşoarã şi alte tipuri de prestaţii legate de domeniul de activitate al personalului ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al inspecţiei muncii, în condiţiile legii. art. 2 ...

‹‹ Pagina 1 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice