Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - normativ Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Normativ (afisez 55 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 407 din 02 Iunie 2014 (M. Of. 407/2014)

 NORMATIV din 28 mai 2014 cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014

Art. 1(1) inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.(2) contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în condiţiile prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora şi se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de muncă ce efectuează prestarea serviciului.art. 2(1) prestările de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care prin lege se precizează că ...

Monitorul Oficial 491 din 05 August 2013 (M. Of. 491/2013)

 NORMATIV din 30 iulie 2013 cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 5 august 2013

Art. 1(1) inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.(2) contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în condiţiile prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora şi se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de muncă care efectuează prestarea serviciului.art. 2(1) prestările de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care prin lege se precizează că ...

Monitorul Oficial 632 din 04 Septembrie 2012 (M. Of. 632/2012)

 NORMATIV FEROVIAR din 29 august 2012 Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate - NF 67-007:2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012

Normativul feroviar are caracter obligatoriu.preambulprezentul normativ feroviar stabileşte tipul reviziilor şi reparaţiilor planificate la care sunt supuse drezinele pantograf şi drezinele macara, succesiunea efectuării acestora, normele de timp (ore funcţionare zile, luni, ani) la care drezinele pantograf şi drezinele macara sunt retrase din serviciu pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate, precum şi lucrările minime obligatorii efectuate drezinelor pantograf şi drezinelor macara în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate.la baza elaborării prezentului normativ feroviar au stat, în principal, următoarele considerente:- propunerea de elaborare transmisă de către societatea comercială "electrificare c.f.r." - s.a.;- necesitatea ca ciclul de revizii şi reparaţii planificate să asigure ...

Monitorul Oficial 151 din 07 Martie 2012 (M. Of. 151/2012)

 NORMATIV DE CONŢINUT din 6 martie 2012 al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 7 martie 2012

──────────aprobat prin ordinul nr. 799 din 6 decembrie 2012, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 151 din 7 martie 2012.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) emiterea avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează în baza unor documentaţii tehnice al căror conţinut trebuie să respecte prevederile prezentului normativ de conţinut.(2) documentaţiile tehnice sunt întocmite de unităţi publice sau private certificate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale, şi trebuie prezentate numai în limba română, în formă tipărită, precum şi în format electronic.(3) documentaţia tehnică trebuie să conţină în mod obligatoriu şi copia certificatului de atestare ...

Monitorul Oficial 504 bis din 15 Iulie 2011 (M. Of. 504 bis/2011)

 NORMATIV din 22 iunie 2011 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I5-2010*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 bis din 15 iulie 2011

----------*) aprobat prin ordinul nr. 1.659/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 504 din 15 iulie 2011.anexÃnormativ  pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare indicativ i 5 - 2010cuprins1. obiect, domeniu de aplicare, cerinţe generale2. terminologie3. ventilarea clãdirilor4. climatizarea clãdirilor5. elemente generale de calcul6. componente generale ale sistemelor de ventilare/climatizare7. prevederi generale pentru echipamentele instalaţiilor de ventilare/climatizare8. soluţii de ventilare/climatizare pentru diferite destinaţii de clãdiri9. mãsuri şi soluţii pentru creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de ventilare/climatizare10. executarea instalaţiilor de ventilare/climatizare11. punerea în funcţiune şi recepţia instalaţiilor de ventilare/climatizare12. exploatarea, întreţinerea, reviziile şi reparaţiile instalaţiilor de ventilare/climatizare13. ...

Monitorul Oficial 418 din 15 Iunie 2011 (M. Of. 418/2011)

 NORMATIV FEROVIAR din 4 mai 2011 "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate" - NF 67-006:2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 iunie 2011

Normativul feroviar are caracter obligatoriu.preambulprezentul normativ feroviar stabileşte tipul reviziilor şi reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare, succesiunea efectuării acestora, normele de timp (zile, luni, ani) sau normele de kilometri parcurşi la care vehiculele feroviare sunt retrase din serviciu pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate.la baza elaborării prezentului normativ feroviar au stat în principal următoarele considerente:- propunerile de modificare şi completare transmise de către operatorii de marfă şi de călători, societatea comercială de transport cu metroul bucureşti "metrorex" - s.a., operatorii de manevră feroviară, gestionarii infrastructurii feroviare şi de deţinători de vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară ...

Monitorul Oficial 67 din 26 Ianuarie 2011 (M. Of. 67/2011)

 NORMATIV DE CONŢINUT din 7 decembrie 2010 al planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011

I. introducerea. prezentarea operatorului/titularului de activitate:a) sediul social;b) datele de contact (adresã, telefon, fax, e-mail);c) statutul juridic;d) activitatea principalã;e) amplasamentul propus al instalaţiei pentru deşeuri, inclusiv orice amplasamente alternative posibile;f) alte informaţii.b. informaţii referitoare la:a) generalitãţi privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;b) prezentarea legislaţiei europene în domeniu;c) prezentarea legislaţiei naţionale în domeniu;d) prezentarea politicii naţionale în sectorul gestionãrii deşeurilor din industriile extractive şi a principiilor prevenirii generãrii deşeurilor;e) obiectivele planului de gestionare a deşeurilor.ii. instalaţii existente de gestionare a deşeurilor din industriile extractivea. performanţele realizate, dacã este vorba de revizuirea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractiveb. descrierea procesului ...

 NORMATIV DE CONŢINUT din 28 decembrie 2010 al planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011

I. introducerea. prezentarea operatorului/titularului de activitate:a) sediul social;b) datele de contact (adresã, telefon, fax, e-mail);c) statutul juridic;d) activitatea principalã;e) amplasamentul propus al instalaţiei pentru deşeuri, inclusiv orice amplasamente alternative posibile;f) alte informaţii.b. informaţii referitoare la:a) generalitãţi privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;b) prezentarea legislaţiei europene în domeniu;c) prezentarea legislaţiei naţionale în domeniu;d) prezentarea politicii naţionale în sectorul gestionãrii deşeurilor din industriile extractive şi a principiilor prevenirii generãrii deşeurilor;e) obiectivele planului de gestionare a deşeurilor.ii. instalaţii existente de gestionare a deşeurilor din industriile extractivea. performanţele realizate, dacã este vorba de revizuirea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractiveb. descrierea procesului ...

 NORMATIV DE CONŢINUT din 22 noiembrie 2010 al planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011

I. introducerea. prezentarea operatorului/titularului de activitate:a) sediul social;b) datele de contact (adresã, telefon, fax, e-mail);c) statutul juridic;d) activitatea principalã;e) amplasamentul propus al instalaţiei pentru deşeuri, inclusiv orice amplasamente alternative posibile;f) alte informaţii.b. informaţii referitoare la:a) generalitãţi privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;b) prezentarea legislaţiei europene în domeniu;c) prezentarea legislaţiei naţionale în domeniu;d) prezentarea politicii naţionale în sectorul gestionãrii deşeurilor din industriile extractive şi a principiilor prevenirii generãrii deşeurilor;e) obiectivele planului de gestionare a deşeurilor.ii. instalaţii existente de gestionare a deşeurilor din industriile extractivea. performanţele realizate, dacã este vorba de revizuirea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractiveb. descrierea procesului ...

Monitorul Oficial 46 din 20 Ianuarie 2010 (M. Of. 46/2010)

 NORMATIV din 15 ianuarie 2010 cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniul de activitate al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2010

Art. 1 (1) centrul de pregãtire şi perfecţionare profesionalã al inspecţiei muncii, denumit în continuare centrul, efectueazã, prin personalul propriu, activitãţi de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului propriu al inspecţiei muncii, a personalului ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, a personalului cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncã, securitãţii şi sãnãtãţii în muncã din toate sectoarele economiei naţionale. (2) de asemenea, centrul desfãşoarã şi alte tipuri de prestaţii legate de domeniul de activitate al personalului ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al inspecţiei muncii, în condiţiile legii. art. 2 ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice