Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial 2013 Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial 2013

1 2 3 ... 2265

Monitorul Oficial 843 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 843/2013)

1. METODOLOGIE din 29 octombrie 2013 de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara bazata pe excelenta a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2013 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

Art. 1(1) sumele stabilite pentru finanţarea de bază şi cea suplimentară bazată pe excelenţă, provenite de la bugetul ministerului educaţiei naţionale, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de învăţământ superior. În contract sunt specificate: numărul de studenţi (echivalenţi unitari) finanţaţi de la bugetul de stat, pe cicluri de studii, şi numărul de granturi doctorale finanţate.(2) contractele instituţionale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de ministerul educaţiei naţionale şi consiliul naţional pentru finanţarea Învăţământului superior (cnfis).art. 2(1) toate fondurile pentru finanţarea de bază şi suplimentară a universităţilor de stat sunt considerate ca venituri proprii.(2) veniturile ...

2. ORDIN nr. 5.364 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara bazata pe excelenta a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2013 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

Luând în considerare adresa nr. 407 din 18 februarie 2013, înregistrată la ministerului educaţiei naţionale cu nr. 8.180md din 19 februarie 2013, prin care consiliul naţional pentru finanţarea Învăţământului superior propune ministerului educaţiei naţionale, spre aprobare, metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din românia pentru anul 2013,în temeiul art. 193 alin. (10), art. 197, art. 219 alin. (2) şi art. 223 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei ...

3. ORDIN nr. 1.579 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. e.n. 13.084/2013,având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

4. HOTARARE nr. 1.062 din 11 decembrie 2013 privind modificarea regimului juridic al unei locuinte, precum si pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinte judetul Dolj si a totalului general locuinte din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate in administrarea consiliilor locale, si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i(1) se aprobă trecerea locuinţei situate în blocul t1, sc. 3, ap. 8, din bulevardul oltenia - bulevardul tineretului nr. 1 a, municipiul craiova, judeţul dolj, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului.(2) se aprobă trecerea locuinţei prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului craiova şi administrarea consiliului local craiova.art. iiÎn anexa nr. 2 la ...

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei şi a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ,luând în considerare decizia curţii constituţionale nr. 397/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 663 din 29 octombrie 2013,întrucât în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a sistemului naţional de învăţământ se impune, de urgenţă, punerea în acord a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ...

6. ORDIN nr. 5.578 din 2 decembrie 2013 privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

În conformitate cu prevederea expresă din hotărârea guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, care se referă la faptul că în cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, inclusiv pentru extensiuni universitare,luând în considerare nota nr. 090/dgis din 4 noiembrie 2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare, în cadrul cifrei totale aprobate prin hotărârea guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, aprobată ...

7. ORDIN nr. 7 din 23 decembrie 2013 privind amortizoarele de capital EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101, 126^1 şi ale art. 384 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255-290, 664, 665, art. 666 alin. (2) şi ale art. 682 alin. (1) şi (4) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, precum şi recomandarea comitetului naţional pentru stabilitate financiară nr. 1/2013 privind amortizoarele de capital,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din legea nr. 312/2004 ...

Monitorul Oficial 841 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 841/2013)

1. REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 30 decembrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 24, art. 51 alin. (1) lit. (d), art. 77, art. 101, art. 104, art. 106-110, art. 148, art. 149, art. 150 alin. (1), art. 152^1, art. 163, art. 163^1, art. 164 alin. (2), art. 166, art. 166^3, art. 169^1, art. 289, art. 320, art. 382, art. 384 alin. (1) şi ale art. 385 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 416 alin. (1) lit. (a) din regulamentul (ue) nr. 575/2013 al ...

Monitorul Oficial 842 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 842/2013)

1. ORDIN nr. 2.030 din 18 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu" EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (4) şi (4^1) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:art. i ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor "decizie de impunere din oficiu", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 6 septembrie ...

2. DECRET nr. 1.203 din 23 decembrie 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂniei  traian bĂsescubucureşti, 23 decembrie 2013.nr. 1.203._________

3. LEGE nr. 380 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 55 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) conform tabelului nr. 1^1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa i de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate ...

4. ORDIN nr. 1.020 din 13 decembrie 2013 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. dg 2.211/2013 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ...

5. ORDIN nr. 1.493 din 20 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.229/2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 81.221/2013 al direcţiei generale politici agricole şi strategii,în temeiul art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. iprocedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 din 1 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, ...

6. HOTARARE nr. 1.160 din 23 decembrie 2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

Având în vedere decizia comisiei europene din data de 25 octombrie 2010 (c (2013)7177 final) privind prelungirea până la data de 30 iunie 2014 a hărţii regionale 2007-2013,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 637 din 4 septembrie 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 11. - (1) perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, ...

7. HOTARARE nr. 1.159 din 23 decembrie 2013 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei Nationale in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, împreună cu mijloacele fixe, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului educaţiei naţionale în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat".art. 2predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, ...

8. DECRET nr. 1.226 din 23 decembrie 2013 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.307/2013,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 1 ianuarie 2014, domnul cornean dumitru, primprocuror la parchetul de pe lângă judecătoria lugoj, se eliberează din funcţie ...

9. DECRET nr. 1.225 din 23 decembrie 2013 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.304/2013,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 1 ianuarie 2014, domnul focşan gheorghe, primprocuror la parchetul de pe lângă tribunalul gorj, se eliberează din funcţie ...

10. DECRET nr. 1.224 din 23 decembrie 2013 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.305/2013,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnul almaşi nicolaie, procuror la parchetul de pe lângă tribunalul vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.preŞedintele romÂniei   traian bĂsescubucureşti, ...

11. DECRET nr. 1.223 din 23 decembrie 2013 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.302/2013,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnul chirilă niculaie, procuror general adjunct la parchetul de pe lângă curtea de apel galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare ...

12. DECRET nr. 1.222 din 23 decembrie 2013 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.308/2013,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna giurgiu gabriela, procuror la parchetul de pe lângă judecătoria sălişte, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.preŞedintele romÂniei   traian bĂsescubucureşti, ...

13. DECRET nr. 1.221 din 23 decembrie 2013 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.301/2013,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnul popa dan, procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.preŞedintele ...

14. DECRET nr. 1.220 din 23 decembrie 2013 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.218/2013,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 1 ianuarie 2014, doamna lungu nicoleta, procuror la serviciul teritorial piteşti din cadrul direcţiei de investigare a infracţiunilor ...

15. DECRET nr. 1.219 din 23 decembrie 2013 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 1.044/2013,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 1 ianuarie 2014, domnul zamfirescu gabriel doru, procuror la parchetul de pe lângă Înalta curte de casaţie şi ...

1 2 3 ... 2265
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5