Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 824 din 23 Decembrie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 824 din 23 Decembrie 2013

Monitorul Oficial 824 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 824/2013)

1. ORDIN nr. 1.014 din 11 decembrie 2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n. 12.857 din 17 decembrie 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.204 din 11 decembrie 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii ...

2. RECTIFICARE nr. 804 din 16 octombrie 2013 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 804/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

- la hotărârea guvernului nr. 804/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului tineretului şi sportului - complexul sportiv naţional "lia manoliu", precum şi pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului tineretului şi sportului - complexul sportiv naţional "lia manoliu", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 656 din 25 octombrie 2013, se face următoarea rectificare:- la art. 3, în loc de: "renovarea patinoarului artificial mihai flamaropol" se va citi: "refacerea patinoarului artificial mihai flamaropol".----------

3.  RECTIFICARE nr. 1.236/C din 16 septembrie 2009 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 23 decembrie 2013

La ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/c/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 280 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare:- în anexa nr. 1, la poziţia 3──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────---------

4. ORDIN nr. 96 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi ale metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 53/2013, şi ale metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 87/2013,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. ...

5. ORDIN nr. 1.538 din 17 decembrie 2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n. 12.857 din 17 decembrie 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.204 din 11 decembrie 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii ...

6. ORDIN nr. 1.529 din 13 decembrie 2013 privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. en 12.770 din 13 decembrie 2013, întocmit de direcţia de asistenţă medicală şi politici publice,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă lista de verificare a procedurilor chirurgicale, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2completarea listei de verificare a procedurilor chirurgicale se va face conform ...

7. ORDIN nr. 112 din 20 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 3.124 din 6 decembrie 2013, întocmit de direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul direcţiei generale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 882/2004 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări ...

8. ACORD din 25 noiembrie 2013 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la infiintarea reciproca a Institutului/Centrului Cultural EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze, denumite în continuare părţi,plecând de la dorinţa de a aprofunda relaţiile de prietenie dintre cele două state şi de a extinde cooperarea în domeniul cultural şi educativ, pe baza respectului şi încrederii reciproce,în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la bucureşti la 12 iulie 1994, şi cu memorandumul de înţelegere între guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind înfiinţarea institutului/centrului cultural, semnat la bucureşti la 20 octombrie 2009,au convenit următoarele:art. ipe baza principiului reciprocităţii, ...

9. HOTARARE nr. 1.117 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la infiintarea reciproca a Institutului/ Centrului Cultural, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a institutului/centrului cultural, semnat la bucureşti la 25 noiembrie 2013. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------  ministrul afacerilor externe,titus corlăţean  viceprim-ministru,  ministrul finanţelor publice,   daniel chiţoiup. ministrul delegat pentru buget,  gheorghe gherghina,  secretar de stat ministrul afacerilor interne, radu stroe ministrul muncii, familiei,   protecţiei sociale şi   persoanelor vârstnice,  mariana câmpeanu   ministrul culturii,  gigel-sorinel Ştirbubucureşti, 18 decembrie 2013.nr. 1.117.   acord   între guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze cu privire la înfiinţareareciprocă a institutului/centrului culturalguvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze, denumite în continuare părţi,plecând ...

10. HOTARARE nr. 1.043 din 11 decembrie 2013 privind modificarea si completarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scaderea unor imobile ca urmare a retrocedarii catre persoanele indreptatite, precum si transmiterea unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara "Dr. Benedek Geza" Covasna in administrarea Muzeului National al Carpatilor Rasariteni din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016