Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - amendament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Amendament (afisez 697 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 70

Monitorul Oficial 493 din 15 Iunie 2018 (M. Of. 493/2018)

 AMENDAMENT din 19 decembrie 2017 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 15 iunie 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 413 din 8 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, nr. 493 din 15 iunie 2018.──────────romÂniaministerul finanŢelor publicecătre: dl. dr. thierry poirel, director general   direcţia generală pentru Împrumuturi şi dezvoltare socială   banca de dezvoltare a consiliului europeifax: 331 47 55 37 5219 decembrie 2017subiect: fp 1566 (2006) - servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familiestimate dl poirel,În cadrul proiectului de mai sus au fost depuse pentru finanţare 187 de potenţiale subproiecte, dintre care 107 au fost excluse de la finanţare din diferite motive (respingerea subproiectelor din cauza lipsei capacităţii administrative sau evaluării din teren sau deciziei comitetului de ...

Monitorul Oficial 474 din 08 Iunie 2018 (M. Of. 474/2018)

 AMENDAMENT din 25 octombrie 2017 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 şi la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 8 iunie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 386 din 31 mai 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 474 din 8 iunie 2018.──────────biroul bĂncii mondiale, romÂniaasociaŢia pentru dezvoltare internaŢionalĂclĂdirea uti, etaj 6strada vasile lascĂr nr. 31,sectorul 2, 020492bucureŞti, romÂniatel.: (+4) 021-201-0311fax: (+4) 021-201-033811 octombrie 2017e.s. ionuţ mişa,ministrul finanţelor publiceministerul finanţelor publicestrada apolodor nr. 17, sectorul 5050741 bucureşti, româniare: proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţiÎmprumut bird nr. 4873-roanularea soldului netras şi încheierea acordului de împrumutne referim la acordul de împrumut („acord“) menţionat mai sus dintre românia („Împrumutat“) şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare („banca“), datat 28 decembrie 2007.după cum ştiţi, ...

Monitorul Oficial 470 din 07 Iunie 2018 (M. Of. 470/2018)

 AMENDAMENTE din 28 octombrie 2016 la anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.277(70) din 28 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial, parte i, nr. 470 din 7 iunie 2018.──────────anexa v - reguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la naveregula 4evacuarea gunoiului în afara zonelor speciale1. În a doua propoziţie a paragrafului 1.3, cuvintele „luând în considerare liniile directoare elaborate de către organizaţie“ sunt înlocuite cu cuvintele „în conformitate cu criteriile stabilite în apendicele i al prezentei anexe“.2. un nou paragraf 3 este adăugat, după cum urmează:"3. mărfurile solide în vrac, astfel cum sunt definite în regula vi/1-1.2 din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas), aşa ...

Monitorul Oficial 457 din 04 Iunie 2018 (M. Of. 457/2018)

 AMENDAMENTE din 28 octombrie 2016 la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 4 iunie 2018

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.278(70) din 28 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 457 din 4 iunie 2018.──────────anexa vi reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către naveregula 1aplicare1. referirea la „regulile 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 şi 22“ este înlocuită cu „regulile 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 şi 22a“.regula 2definiţii2. după paragraful existent 47 sunt adăugate paragrafele noi 48, 49 şi 50, după cum urmează:"48. an calendaristic înseamnă perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie inclusiv.49. companie înseamnă proprietarul navei sau orice altă organizaţie ...

Monitorul Oficial 455 din 31 Mai 2018 (M. Of. 455/2018)

 AMENDAMENTE din 28 octombrie 2016 la Anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 31 mai 2018

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.276(70) din 28 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 455 din 31 mai 2018. ──────────anexa la rezoluţia mepc.276(70) amendamente la anexa i la marpol (formular b al suplimentului la certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi)anexa ireguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburiapendice iimodelul certificatului iopp şi al suplimentelorformular b al suplimentului la certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburifiŞa de construcŢie Şi echipament pentru petrolieresecţiunea 1 caracteristicile navei1 paragrafele 1.11.8 şi 1.11.9 sunt şterse.secţiunea 5 construcţie (regulile 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 şi 33)2 ...

Monitorul Oficial 436 din 23 Mai 2018 (M. Of. 436/2018)

 AMENDAMENT din 2018 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 23 mai 2018

──────────conţinut de ordinul nr. 941 din 8 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 436 din 23 mai 2018.──────────notă a secretariatului: proiectele de amendament de mai jos au fost adoptate de către grupul de lucru wp.15 drept corecturi. cu toate acestea, în urma adoptării raportului, a fost consultată secţiunea pentru tratate a oficiului pentru afaceri juridice al organizaţiei naţiunilor unite care şi-a exprimat opinia conform căreia majoritatea corecturilor propuse nu îndeplineau criteriile de corectare a erorilor sau a lipsei de concordanţă în originalul unui tratat multilateral, astfel cum este prevăzut în rezumatul practicii secretarului general în calitate de ...

Monitorul Oficial 431 din 22 Mai 2018 (M. Of. 431/2018)

 AMENDAMENT din 19 decembrie 2017 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 344 din 16 mai 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 431 din 22 mai 2018.──────────reprezentanţa băncii mondiale, româniabanca internaŢionalĂ pentrureconstrucŢie Şi dezvoltareasociaŢia internaŢionalĂ pentru dezvoltareclădirea uti, etaj 6, str. vasile lascăr nr. 31, sectorul 2, 020492 bucureşti, româniatel.: (+4)021-201-0311fax: (+4)021-201-033810 octombrie 2017excelenţei saleionuţ mişa,ministrul finanţelor publiceministerul finanţelor publicebucureşti, româniaref. - proiectul reforma sistemului judiciarÎmprumut nr. 4.811-roanulare sumă rămasă netrasă şi Închidere cont de împrumutne referim la acordul de împrumut menţionat mai sus („acord“) dintre românia („Împrumutatul“) şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare („banca“), datat 27 ianuarie 2006.după cum cunoaşteţi, data de închidere a ...

Monitorul Oficial 430 din 21 Mai 2018 (M. Of. 430/2018)

 AMENDAMENTE din 2018 la Convenţia privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 21 mai 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 725 din 4 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 430 din 21 mai 2018.──────────sc-8/10: listarea decabromodifenil eteruluiconferinţa părţilor,luând în considerare profilul de risc, evaluarea managementului riscului şi documentul adiţional la evaluarea managementului riscului pentru decabromodifenil eter (amestec comercial, c-decabde) transmise de comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi,^1^1 unep/pops/poprc.10/10/add.2; unep/pops/poprc.11/10/add.1; unep/pops/poprc.12/11/add.4.luând notă de recomandarea comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi care specifică că decabromodifenil eterul (bde-209) din c-decabde să fie listat în anexa a la convenţie cu derogări specifice,^2^2 unep/pops/cop.8/13.1. decide să modifice partea i a anexei a la convenţia de la stockholm privind ...

Monitorul Oficial 393 din 08 Mai 2018 (M. Of. 393/2018)

 AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2018 la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

──────────adoptate prin rezoluţia msc.412(97) din 25 noiembrie 2016, acceptată prin ordinul nr. 409 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 8 mai 2018.──────────anexa a codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachierepartea a codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachierele cu simplu bordaj1. paragraful 1.5 se înlocuieşte cu următorul:"1.5. măsurători de grosime şi inspecţii amănunţiteÎn cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţiile de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede ...

 AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2016 la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

────────────────────adoptate prin rezoluţia msc.416(97) din 25 noiembrie 2016, acceptată prin ordinul nr. 408 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 8 mai 2018.cap. iprevederi generale1. În regula i/1.1 se adaugă următoarele definiţii noi:".42 cod polar înseamnă codul internaţional pentru nave care operează în ape polare, aşa cum a fost definit în regula xiv/1.1 din solas..43 ape polare înseamnă apele arctice şi/sau zona antarctica, aşa cum au fost definite în regulile xiv/1.2. la xiv/1.4. din solas."2. În regula i/11, după paragraful 3 existent se introduce următorul paragraf nou şi paragrafele următoare se renumerotează în consecinţă:"4. fiecare ...

‹‹ Pagina 1 din 70
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice