Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - amendament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Amendament (afisez 680 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 68

Monitorul Oficial 86 din 30 Ianuarie 2018 (M. Of. 86/2018)

 AMENDAMENT din 15 noiembrie 2017 convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 86 din 30 ianuarie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 21 din 25 ianuarie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 86 din 30 ianuarie 2018.────────── (a se vedea imaginea asociată) ministerul finanŢelor publicecabinet secretar de statnr. 705.917/15.11.2017 banca de dezvoltare a consiliului europei domnul thierry poirel, director generaldirecţia generală pentru Împrumuturi şi dezvoltare socialăfax: +33 (0)1 47 55 37 52ref.: acordul-cadru de împrumut f/p 1.450 (2002) - proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolarestimate domnule poirel,În ultima perioadă de timp au fost înregistrate realizări importante în implementarea proiectului, datorită unei organizări mai bune şi muncii intense a unităţii de management a proiectelor pentru modernizarea reţelei Şcolare ...

Monitorul Oficial 42 din 17 Ianuarie 2018 (M. Of. 42/2018)

 AMENDAMENTE din 13 decembrie 2012 adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 42 din 17 ianuarie 2018

──────────adoptate prin legea nr. 263 din 20 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 42 din 17 ianuarie 2018.────────────────────traducere──────────decizia 2012/5modificare la textul şi anexele protocolului din 1998 privind metalele grele, cu excepţia anexelor iii şi vii art. 1modificarepărţile la protocolul din 1998 privind metalele grele reunite în cadrul celei de-a treizeci şi una sesiuni a organismului executiv decid să modifice protocolul din 1998 privind metalele grele la convenţia privind poluarea atmosferică transfrontieră pe distanţe lungi astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta decizie.art. 2relaţia cu protocolulniciun stat sau nicio organizaţie de integrare economică regională nu poate depune un instrument de acceptare ...

 AMENDAMENTE din 4 mai 2012 adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 42 din 17 ianuarie 2018

──────────adoptate prin legea nr. 263 din 20 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 42 din 17 ianuarie 2018.────────────────────*) traducere──────────decizia 2012/1modificarea anexei i a protocolului din 1999 referitor la reducerea acidificării, eutrofizării şi nivelului de ozon troposfericpărţile la protocolul din 1999 referitor la reducerea acidificării, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, întrunite în cadrul celei de-a treizecea întrunire a comitetului executivse decide modificarea anexei i la protocolul din 1999 referitor la reducerea acidificării, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic (protocolul gothenburg) la convenţia privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi după cum urmează:art. 1modificarea anexei i1. În alineatul 1:(a) cuvintele „manualul privind ...

Monitorul Oficial 10 din 05 Ianuarie 2018 (M. Of. 10/2018)

 AMENDAMENT din 27 septembrie 2017 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

 (a se vedea imaginea asociată) ministerul finanŢelor publicecabinet ministru bucureşti, 13 aprilie 2017domnului arup banerji, directorregiunea europa şi asia centralăbanca mondialăref.: românia - proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socialăÎmprumut nr. 8056 rorestructurare acord de împrumutstimate domnule banerji,În baza concluziilor misiunii de monitorizare efectuate de banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare (bird) şi a întâlnirii noastre care a avut loc pe parcursul vizitei dumneavoastră în românia, având în vedere stadiul actual al proiectului şi evoluţiile în cadrul acestuia, la solicitarea ministerului muncii şi justiţiei sociale (mmjs), dorim să propunem o nouă restructurare a acordului de împrumut, după ...

Monitorul Oficial 800 din 10 Octombrie 2017 (M. Of. 800/2017)

 AMENDAMENT din 23 iunie 2017 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 716 din 5 octombrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 800 din 10 octombrie 2017.────────── romÂnia ministerul finanŢelor publicedomnului dr. thierry poirel, director generaldirecţia generală pentru Împrumuturi şi dezvoltare socialăbanca de dezvoltare a consiliului europei23 iunie 2017fax: 331.47.55.37.52referitor: Împrumut nr. f/p 1568 (2006) - „sistem integrat de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori“stimate domnule poirel,la solicitarea ministerului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene şi pe baza ultimelor cifre furnizate de ...

Monitorul Oficial 778 din 02 Octombrie 2017 (M. Of. 778/2017)

 AMENDAMENT din 31 iulie 2017 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 693 din 27 septembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 778 din 2 octombrie 2017.────────── biroul bĂncii mondiale, romÂnia clădirea uti tel. 021 201 03 11banca internaŢionalĂ pentru reconstrucŢie Şi dezvoltare str. vasile lascăr fax 021 201 03 38asociaţia de dezvoltare ...

Monitorul Oficial 756 din 21 Septembrie 2017 (M. Of. 756/2017)

 AMENDAMENT din 20 iunie 2017 convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 674 din 21 septembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 756 din 21 septembrie 2017.────────── ministerul finanŢelor al republicii moldovamd-2005, mun. chişinău, 7 cosmonauţilor str.,www.mf.gov.md, tel. (022) 26-25-23, fax 022-26-25-17no. 13/1-14/92 06.04.2017domnului viorel Ştefan,ministrul finanţelor publice din româniastimate domnule ministru,În contextul intenţiei guvernului republicii moldova de a solicita cea de-a treia tranşă din împrumutul acordat de către guvernul româniei, cu referire la acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între românia, în calitate de împrumutător, şi republica moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la chişinău la ...

Monitorul Oficial 672 din 17 August 2017 (M. Of. 672/2017)

 AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016 la Codul tehnic NO(x) 2008 - (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.272(69) din 22 aprilie 2016, publicată în în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 17 august 2017.──────────  abrevieri, indici şi simboluri1. În subparagrafele .1 şi .2 şi în titlul tabelului 2, cuvântul "naval/navale" este adăugat după cuvântul "diesel".2. În tabelul 2, rândul 4 este înlocuit cu următorul:"┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ (h)fid │detector de ionizare în flacără (incandescentă) │└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘"capitolul 1 - generalităţi3. În paragraful 1.3.10., următoarea propoziţie nouă este inserată după prima propoziţie:"suplimentar, un motor cu combustibil gazos instalat pe o navă construită la ...

 AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016 la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

──────────adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.271(69), publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 672 din 17 august 2017.────────── amendamente la anexa vi la marpol(cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul iii de no_x în zonele de control al emisiilor)anexa vireguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave capitolul 3 cerinţe privind controlul emisiilor provenite de la naveregula 13 - oxizi de azot (no_x) 1. un nou paragraf 5.3 este adăugat după paragraful 5.2 existent, după cum urmează:"5.3. nivelul emisiilor şi modul pornit/oprit al motoarelor diesel navale care sunt instalate la bordul unei nave cărora ...

Monitorul Oficial 653 din 08 August 2017 (M. Of. 653/2017)

 AMENDAMENTE din 12 iunie 2015 la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017

──────────conţinute de ordinul ministrului transporturilor nr. 1195 din 24 iulie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 653 din 8 august 2017──────────  organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂ stcw.6/circ.11 12 iunie 2015  amendamente la partea b din codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul stcw)1. comitetul de siguranţă maritimă, la a nouăzeci şi cincea sesiune a sa (între 3 şi 12 iunie 2015), a adoptat următoarele amendamente la partea b din codul stcw.2. tabelul b-i/2 din secţiunea b-i/2 se înlocuieşte cu următorul:"tabelul b-i/2 lista certificatelor sau a documentelor justificative solicitate în temeiul convenţiei stcw lista de ...

‹‹ Pagina 1 din 68
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice