Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - amendament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Amendament (afisez 711 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 72

Monitorul Oficial 821 din 25 Septembrie 2018 (M. Of. 821/2018)

 AMENDAMENT din 7 iunie 2018 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 25 septembrie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 755 din 20 septembrie 2018, publicată in monitorul oficial, partea i, nr. 821 din 25 septembrie 2018.──────────romÂniaministerul finanŢelor publicecabinet secretar de statdomnului: dr. thierry poirel, director generaldirecţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socialăbanca de dezvoltare a consiliului europei7 iunie 2018fax: 331.47.55.37.52referitor: Împrumut nr. f/p 1568(2006) - sistem integrat de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitoristimate domnule poirel,la solicitarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi în baza ultimelor cifre furnizate de compania naţională de investiţii, vă ...

Monitorul Oficial 805 din 20 Septembrie 2018 (M. Of. 805/2018)

 AMENDAMENT din 13 iunie 2018 convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 13 iunie 2018 şi la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 734 din 13 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 805 din 20 septembrie 2018.──────────romÂniaministerul finanŢelor publicedomnului: dr. thierry poirel, director generaldirecţia generală pentru Împrumuturi şi dezvoltare socialăbanca de dezvoltare a consiliului europeifax: 331 47 55 37 5213 iunie 2018subiect: f/p 1556 (2006) - reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi reabilitarea torentelor mici din zonele forestierestimate domnule poirel,la solicitarea ministerului apelor şi pădurilor şi a regiei naţionale a pădurilor romsilva şi în concordanţă cu recomandările ultimei misiuni tehnice a bdce, vă rugăm să fiţi de acord cu extinderea cu 3 ani a ...

Monitorul Oficial 802 din 19 Septembrie 2018 (M. Of. 802/2018)

 AMENDAMENTE din 20 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 19 septembrie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 718/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 802 din 19 septembrie 2018.──────────┌────────────────────┬─────────────────┐│ministerul │bucureşti, 20 ││finanŢelor publice │iulie 2018 ││cabinet secretar de │ ││stat │ │└────────────────────┴─────────────────┘ ...

Monitorul Oficial 777 din 10 Septembrie 2018 (M. Of. 777/2018)

 AMENDAMENT din 19 iunie 2018 convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 695 din 5 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 777 din 10 septembrie 2018.──────────romÂniaministerul finanŢelor publicecabinet secretar de statnr. 741.078 din 19.06.2018banca de dezvoltare a consiliului europeidomnul thierry poirel, director generaldirecţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socialăfax: +33 (0)1 47 55 37 52ref.: acordul-cadru de împrumut f/p 1.450 (2002) - proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolarestimate domnule poirel,În ultima perioadă de timp au fost înregistrate realizări importante în implementarea proiectului, datorită unei organizări mai bune şi muncii intense a unităţii de management a proiectelor pentru modernizarea reţelei şcolare şi universitare din cadrul ministerului educaţiei ...

Monitorul Oficial 749 din 30 August 2018 (M. Of. 749/2018)

 AMENDAMENTE din 16 iunie 2017 la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 1.290 din 27 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 749 din 30 august 2018.──────────stcw.6/circ.1316 iunie 2017amendamente la partea b din codul privind pregătirea,brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul stcw)1. comitetul de siguranţă maritimă, la a nouăzeci şi opta sesiune a sa (între 7 şi 16 iunie 2017), a adoptat următoarele amendamente la partea b din codul stcw.2. În secţiunea b-v/f, la sfârşitul titlului existent se adaugă o notă de subsol după cum urmează:" secŢiunea b-v/f Îndrumări privind instruirea şi experienţa pentru personalul care operează sistemele de ...

Monitorul Oficial 493 din 15 Iunie 2018 (M. Of. 493/2018)

 AMENDAMENT din 19 decembrie 2017 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 15 iunie 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 413 din 8 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, nr. 493 din 15 iunie 2018.──────────romÂniaministerul finanŢelor publicecătre: dl. dr. thierry poirel, director general   direcţia generală pentru Împrumuturi şi dezvoltare socială   banca de dezvoltare a consiliului europeifax: 331 47 55 37 5219 decembrie 2017subiect: fp 1566 (2006) - servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familiestimate dl poirel,În cadrul proiectului de mai sus au fost depuse pentru finanţare 187 de potenţiale subproiecte, dintre care 107 au fost excluse de la finanţare din diferite motive (respingerea subproiectelor din cauza lipsei capacităţii administrative sau evaluării din teren sau deciziei comitetului de ...

Monitorul Oficial 474 din 08 Iunie 2018 (M. Of. 474/2018)

 AMENDAMENT din 25 octombrie 2017 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 şi la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 8 iunie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 386 din 31 mai 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 474 din 8 iunie 2018.──────────biroul bĂncii mondiale, romÂniaasociaŢia pentru dezvoltare internaŢionalĂclĂdirea uti, etaj 6strada vasile lascĂr nr. 31,sectorul 2, 020492bucureŞti, romÂniatel.: (+4) 021-201-0311fax: (+4) 021-201-033811 octombrie 2017e.s. ionuţ mişa,ministrul finanţelor publiceministerul finanţelor publicestrada apolodor nr. 17, sectorul 5050741 bucureşti, româniare: proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţiÎmprumut bird nr. 4873-roanularea soldului netras şi încheierea acordului de împrumutne referim la acordul de împrumut („acord“) menţionat mai sus dintre românia („Împrumutat“) şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare („banca“), datat 28 decembrie 2007.după cum ştiţi, ...

Monitorul Oficial 470 din 07 Iunie 2018 (M. Of. 470/2018)

 AMENDAMENTE din 28 octombrie 2016 la anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.277(70) din 28 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial, parte i, nr. 470 din 7 iunie 2018.──────────anexa v - reguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la naveregula 4evacuarea gunoiului în afara zonelor speciale1. În a doua propoziţie a paragrafului 1.3, cuvintele „luând în considerare liniile directoare elaborate de către organizaţie“ sunt înlocuite cu cuvintele „în conformitate cu criteriile stabilite în apendicele i al prezentei anexe“.2. un nou paragraf 3 este adăugat, după cum urmează:"3. mărfurile solide în vrac, astfel cum sunt definite în regula vi/1-1.2 din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas), aşa ...

Monitorul Oficial 457 din 04 Iunie 2018 (M. Of. 457/2018)

 AMENDAMENTE din 28 octombrie 2016 la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 4 iunie 2018

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.278(70) din 28 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 457 din 4 iunie 2018.──────────anexa vi reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către naveregula 1aplicare1. referirea la „regulile 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 şi 22“ este înlocuită cu „regulile 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 şi 22a“.regula 2definiţii2. după paragraful existent 47 sunt adăugate paragrafele noi 48, 49 şi 50, după cum urmează:"48. an calendaristic înseamnă perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie inclusiv.49. companie înseamnă proprietarul navei sau orice altă organizaţie ...

Monitorul Oficial 455 din 31 Mai 2018 (M. Of. 455/2018)

 AMENDAMENTE din 28 octombrie 2016 la Anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 31 mai 2018

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.276(70) din 28 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 455 din 31 mai 2018. ──────────anexa la rezoluţia mepc.276(70) amendamente la anexa i la marpol (formular b al suplimentului la certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi)anexa ireguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburiapendice iimodelul certificatului iopp şi al suplimentelorformular b al suplimentului la certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburifiŞa de construcŢie Şi echipament pentru petrolieresecţiunea 1 caracteristicile navei1 paragrafele 1.11.8 şi 1.11.9 sunt şterse.secţiunea 5 construcţie (regulile 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 şi 33)2 ...

‹‹ Pagina 2 din 72
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice