Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - amendament 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Amendament 2017





Selectati luna pentru care doriti sa afisam amendament din 2017



‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 800 din 10 Octombrie 2017 (M. Of. 800/2017)

 AMENDAMENT din 23 iunie 2017 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 716 din 5 octombrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 800 din 10 octombrie 2017.────────── romÂnia ministerul finanŢelor publicedomnului dr. thierry poirel, director generaldirecţia generală pentru Împrumuturi şi dezvoltare socialăbanca de dezvoltare a consiliului europei23 iunie 2017fax: 331.47.55.37.52referitor: Împrumut nr. f/p 1568 (2006) - „sistem integrat de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori“stimate domnule poirel,la solicitarea ministerului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene şi pe baza ultimelor cifre furnizate de ...

Monitorul Oficial 647 bis din 07 August 2017 (M. Of. 647 bis/2017)

 AMENDAMENT din 1 ianuarie 2017 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 EMITENT: Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 bis din 7 august 2017

──────────conţinut de ordinul nr. 1.183 din 21 iulie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 647 din 7 august 2017──────────  (a se vedea imaginea asociată) ┌──────────────────────────────────────┐│ otif/rid/not/2017││ ││ ...

Monitorul Oficial 778 din 02 Octombrie 2017 (M. Of. 778/2017)

 AMENDAMENT din 31 iulie 2017 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 693 din 27 septembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 778 din 2 octombrie 2017.────────── biroul bĂncii mondiale, romÂnia clădirea uti tel. 021 201 03 11banca internaŢionalĂ pentru reconstrucŢie Şi dezvoltare str. vasile lascăr fax 021 201 03 38asociaţia de dezvoltare ...

Monitorul Oficial 756 din 21 Septembrie 2017 (M. Of. 756/2017)

 AMENDAMENT din 20 iunie 2017 convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 674 din 21 septembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 756 din 21 septembrie 2017.────────── ministerul finanŢelor al republicii moldovamd-2005, mun. chişinău, 7 cosmonauţilor str.,www.mf.gov.md, tel. (022) 26-25-23, fax 022-26-25-17no. 13/1-14/92 06.04.2017domnului viorel Ştefan,ministrul finanţelor publice din româniastimate domnule ministru,În contextul intenţiei guvernului republicii moldova de a solicita cea de-a treia tranşă din împrumutul acordat de către guvernul româniei, cu referire la acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între românia, în calitate de împrumutător, şi republica moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la chişinău la ...

Monitorul Oficial 672 din 17 August 2017 (M. Of. 672/2017)

 AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016 la Codul tehnic NO(x) 2008 - (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

──────────adoptate prin rezoluţia mepc.272(69) din 22 aprilie 2016, publicată în în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 17 august 2017.──────────  abrevieri, indici şi simboluri1. În subparagrafele .1 şi .2 şi în titlul tabelului 2, cuvântul "naval/navale" este adăugat după cuvântul "diesel".2. În tabelul 2, rândul 4 este înlocuit cu următorul:"┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ (h)fid │detector de ionizare în flacără (incandescentă) │└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘"capitolul 1 - generalităţi3. În paragraful 1.3.10., următoarea propoziţie nouă este inserată după prima propoziţie:"suplimentar, un motor cu combustibil gazos instalat pe o navă construită la ...

 AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016 la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017

──────────adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.271(69), publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 672 din 17 august 2017.────────── amendamente la anexa vi la marpol(cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul iii de no_x în zonele de control al emisiilor)anexa vireguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave capitolul 3 cerinţe privind controlul emisiilor provenite de la naveregula 13 - oxizi de azot (no_x) 1. un nou paragraf 5.3 este adăugat după paragraful 5.2 existent, după cum urmează:"5.3. nivelul emisiilor şi modul pornit/oprit al motoarelor diesel navale care sunt instalate la bordul unei nave cărora ...

Monitorul Oficial 653 din 08 August 2017 (M. Of. 653/2017)

 AMENDAMENTE din 12 iunie 2015 la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017

──────────conţinute de ordinul ministrului transporturilor nr. 1195 din 24 iulie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 653 din 8 august 2017──────────  organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂ stcw.6/circ.11 12 iunie 2015  amendamente la partea b din codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul stcw)1. comitetul de siguranţă maritimă, la a nouăzeci şi cincea sesiune a sa (între 3 şi 12 iunie 2015), a adoptat următoarele amendamente la partea b din codul stcw.2. tabelul b-i/2 din secţiunea b-i/2 se înlocuieşte cu următorul:"tabelul b-i/2 lista certificatelor sau a documentelor justificative solicitate în temeiul convenţiei stcw lista de ...

Monitorul Oficial 604 din 26 Iulie 2017 (M. Of. 604/2017)

 AMENDAMENT din 13 iunie 2017 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 513 din 20 iulie 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 604 din 26 iulie 2017.────────── romÂnia ministerul finanŢelor publice  către: domnul dr. thierry poirel, director general direcţia generală pentru Împrumuturi şi dezvoltare socială banca de dezvoltare a consiliului europei fax: 331 47 55 37 52  13 iunie 2017  subiect: fp 1566 (2006) - servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie  stimate domnule poirel, În cadrul proiectului de mai sus au fost depuse pentru finanţare 187 de potenţiale subproiecte, dintre care 105 au fost excluse de ...

Monitorul Oficial 464 din 21 Iunie 2017 (M. Of. 464/2017)

 AMENDAMENT din 13 februarie 2017 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017

──────────aprobat de hotărârea nr. 421 din 9 iunie 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 464 din 21 iunie 2017──────────  banca europeanĂ pentru reconstrucŢie Şi dezvoltare românia ministerul finanţelor publice, strada apolodor nr.17, sectorul 5, bucureşti, românia În atenţia: doamnei boni cucu director general c.c: compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia bulevardul dinicu golescu nr. 38, bucureşti, sectorul 1 În atenţia: director general 2 februarie 2017 românia - proiectul bypass constanţa - operaţiunea nr. 33391 extinderea datei-limită de tragere vă rugăm să faceţi referire la acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 ("acordul de împrumut") dintre românia şi banca europeană pentru ...

Monitorul Oficial 450 din 16 Iunie 2017 (M. Of. 450/2017)

 AMENDAMENT din 14 aprilie 2016 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017

──────────conţinut de hotărârea guvernului nr. 396 din 31 mai 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 450 din 16 iunie 2017.────────── banca mondialĂbird ▪ida │grupul bĂncii mondiale14.04.2016doamnei anca dana draguministrul finanţelor publicebucureşti, româniasubiect: românia: proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi(acord de împrumut nr. 4873-ro şi acord de asistenţă financiară nerambursabilă nr. tf058040-ro)amendament la acordurile de împrumut şi de asistenţă financiară nerambursabilăstimată doamnă ministru, ne referim la: (a) acordul de împrumut dintre românia (Împrumutatul sau primitorul, după caz) şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare (banca), datat 28 decembrie 2007, aşa cum a fost amendat (acordul de ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016