Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura (afisez 761 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 77

Monitorul Oficial 1133 din 25 Noiembrie 2020 (M. Of. 1133/2020)

 PROCEDURĂ din 19 noiembrie 2020 de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1133 din 25 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.673 din 19 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1133 din 25 noiembrie 2020.──────────art. 1prezenta procedură are ca scop furnizarea, în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor solicitate de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, denumite în continuare agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, sau inspectoratele teritoriale de muncă, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 din hotărârea guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza ordonanţei de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 1104 din 19 Noiembrie 2020 (M. Of. 1104/2020)

 PROCEDURĂ din 11 noiembrie 2020 de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1104 din 19 noiembrie 2020.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eşalonare la plată.(2) prin obligaţii fiscale administrate de organul fiscal se înţelege:a) obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general ...

Monitorul Oficial 1098 din 18 Noiembrie 2020 (M. Of. 1098/2020)

 PROCEDURĂ din 17 noiembrie 2020 de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2020

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 23 din 17 noiembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1098 din 18 noiembrie 2020.──────────art. 1(1) la alegerile pentru senat şi camera deputaţilor, monitorizarea video a localurilor secţiilor de votare din străinătate se realizează numai cu acordul proprietarilor imobilelor în care acestea sunt organizate.(2) până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data alegerilor, misiunile diplomatice întreprind demersurile necesare obţinerii acordului proprietarilor imobilelor în care sunt organizate secţii de votare privind monitorizarea video a respectivelor localuri.(3) refuzul proprietarului unui imobil în care este organizată o secţie de votare de a ...

Monitorul Oficial 1063 din 11 Noiembrie 2020 (M. Of. 1063/2020)

 PROCEDURI ŞI CRITERII din 22 octombrie 2020 de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1063 din 11 noiembrie 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 92 din 22 octombrie 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.063 din 11 noiembrie 2020.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele proceduri şi criterii de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi criteriile şi normele de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă sunt denumite în continuare procedură.(2) educaţia medicală continuă, denumită în continuare emc, constă în activităţi educaţionale care au ca scop menţinerea, dezvoltarea sau creşterea nivelului de cunoştinţe, abilităţi, atitudini profesionale şi sociale în scopul exercitării competente, fără riscuri, autonome şi independente a ...

 PROCEDURĂ din 5 noiembrie 2020 de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1063 din 11 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul 2.031 din 5 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.063 din 11 noiembrie 2020.──────────a. dispoziţii generaleart. 1domeniul de aplicare(1) avizul ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor se solicită de către terţi conform prezentei proceduri, pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism, pentru construcţiile, instalaţiile şi amenajările noi sau existente, al căror amplasament este situat în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare sau de metrou.(2) limitele zonelor infrastructurilor de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare şi se reprezintă ...

Monitorul Oficial 1051 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1051/2020)

 PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020 privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1051 din 10 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 195 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.051 din 10 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură reglementează condiţiile şi criteriile pentru alimentarea cu energie electrică sau cu gaze naturale a consumatorilor prin intermediul sistemelor de distribuţie închise, denumite în continuare sisteme închise, precum şi condiţiile şi criteriile pentru confirmarea încadrării într-un sistem de distribuţie închis.(2) prezenta procedură stabileşte condiţiile în care autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei confirmă unui operator economic încadrarea într-un sistem închis de energie electrică sau de gaze naturale, care:a) se ...

Monitorul Oficial 1048 din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 1048/2020)

 PROCEDURĂ din 18 septembrie 2020 de autorizare a unităţilor protejate EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.423 din 18 septembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.048 din 9 noiembrie 2020.──────────art. 1prezenta procedură stabileşte modalitatea de autorizare a unităţilor protejate pe baza autorizaţiei eliberate în condiţiile legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată este eliberată de către autoritatea naţională pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adopţii, denumită în continuare autoritate, prin ordin al preşedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate. modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.art. ...

Monitorul Oficial 1037 din 06 Noiembrie 2020 (M. Of. 1037/2020)

 PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020 privind preluarea în proprietate a bunurilor din sectorul gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 204 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, nr. 1.037 din 6 noiembrie 2020.──────────cap. iscopart. 1prezenta procedură are ca scop stabilirea condiţiilor financiare pentru preluarea în proprietate de către operatorul de transport şi de sistem sau de către operatorul de distribuţie a bunurilor necesare desfăşurării activităţii de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale aflate în proprietatea terţilor, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) din lege.art. 2prevederile prezentei proceduri se aplică:a) operatorului de transport şi de sistem şi operatorului de distribuţie al/a gazelor naturale;b) persoanelor fizice/juridice şi autorităţilor administraţiei publice din ...

Monitorul Oficial 1033 din 05 Noiembrie 2020 (M. Of. 1033/2020)

 PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020 privind soluţionarea reclamaţiilor părţilor interesate în sectorul energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1033 din 5 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 194 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 din 5 noiembrie 2020.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta procedură stabileşte modalitatea de soluţionare a petiţiilor/sesizărilor/reclamaţiilor adresate autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, denumită în continuare anre, de persoane fizice şi juridice din sectorul energiei.art. 2(1) În înţelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:a) audiere - etapă a procedurii de soluţionare a reclamaţiei în cadrul căreia părţile expun anre punctele proprii de vedere;b) compartiment de resort - structură organizatorică din cadrul anre care iniţiază şi ...

Monitorul Oficial 1026 din 04 Noiembrie 2020 (M. Of. 1026/2020)

 PROCEDURĂ din 19 octombrie 2020 de selecţie a organizaţiilor profesionale din sectorul agricol şi agroalimentar în grupurile de dialog civil naţionale EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1026 din 4 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 304 din 19 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1026 din 4 noiembrie 2020.──────────art. 1prezenta procedură constituie cadrul pentru selectarea organizaţiilor profesionale din sectorul agricol şi agroalimentar, membre în grupurile de dialog civil naţionale care se ocupă de chestiunile reglementate de politica agricolă comună.art. 2se instituie la nivelul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale o structură consultativă formată din următoarele grupuri de dialog civil naţionale, similară structurii grupurilor de dialog civil pe agricultură constituite la nivelul uniunii europene:a) politica agricolă comună;b) calitate şi promovare;c) agricultura ecologică;d) mediu şi schimbări climatice; e) plăţi ...

‹‹ Pagina 1 din 77
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016