Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura 2011

Selectati luna pentru care doriti sa afisam procedura din 2011‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 922 din 27 Decembrie 2011 (M. Of. 922/2011)

PROCEDURA din 13 decembrie 2011 de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) atribuirea denumirii unitãţilor de învãţãmânt se realizeazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentei proceduri.(2) prin denumirea unei unitãţi de învãţãmânt se înţelege textul complet în care sunt conţinute date relevante referitoare la funcţionarea unitãţii de învãţãmânt respective:a) numele, titulatura/nr. atribuit;b) tipul unitãţii de învãţãmânt, respectiv nivelul de învãţãmânt pentru care este emisã denumirea;c) nivelul/nivelurile de învãţãmânt şcolarizate în unitatea de învãţãmânt;d) localitatea;e) adresa completã.art. 2denumirea unitãţii de învãţãmânt trebuie sã reflecte nivelul cel mai înalt de învãţãmânt şcolarizat în unitatea de învãţãmânt respectivã.art. 3atribuirea denumirii se realizeazã ca urmare a:a) înfiinţãrii unei ...

Monitorul Oficial 775 din 02 Noiembrie 2011 (M. Of. 775/2011)

PROCEDURA din 12 octombrie 2011 pentru evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 2 noiembrie 2011

Art. 1(1) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţã profesionalã şi de performanţã, membrii consiliului naţional de soluţionare a contestaţiilor, denumit în continuare consiliul, sunt supuşi anual unei evaluãri privind eficienţa, calitatea activitãţii, integritatea şi obligaţia de formare profesionalã continuã şi, dupã caz, unei evaluãri privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.(2) criteriile de evaluare aplicabile sunt cele prevãzute în fişa postului, în condiţiile prezentei proceduri.art. 2(1) evaluarea membrilor consiliului se face în luna ianuarie a fiecãrui an şi are în vedere perioada cuprinsã între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului anterior.(2) În mod excepţional, evaluarea membrilor consiliului ...

Monitorul Oficial 754 din 26 Octombrie 2011 (M. Of. 754/2011)

PROCEDURA din 20 octombrie 2011 de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati (Anexa nr. 4) EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 26 octombrie 2011

1. pentru contribuabilii care au fost declaraţi inactivi şi care îşi înceteazã activitatea se actualizeazã corespunzãtor, de cãtre organele fiscale în a cãror evidenţã fiscalã aceştia sunt înregistraţi, registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.2. În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care îşi înceteazã activitatea, denumiţi în continuare contribuabili radiaţi, sunt:a) comercianţii radiaţi din registrul comerţului;b) ceilalţi contribuabili, cu excepţia comercianţilor, care la încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscalã au depus certificatul de înregistrare fiscalã, în vederea anulãrii.3. În prima zi a fiecãrei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:- datele de identificare ale ...

PROCEDURA din 20 octombrie 2011 de indreptare a erorilor materiale (Anexa nr. 3) EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 26 octombrie 2011

1. procedura de îndreptare a erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi se aplicã, din oficiu, de cãtre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisã a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupã caz.2. În cazul în care un contribuabil constatã cã, din eroare, a fost înscris în registrul contribuabililor inactivi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.3. dupã primirea cererii, organul fiscal verificã în evidenţele fiscale proprii dacã respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului fiscal.4. ...

PROCEDURA din 20 octombrie 2011 de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 26 octombrie 2011

A. prevederi generale1. pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:a) sã îşi îndeplineascã toate obligaţiile declarative prevãzute de lege;b) sã îşi îndeplineascã toate obligaţiile de platã;c) organele fiscale sã constate cã aceştia funcţioneazã la domiciliul fiscal declarat.2. condiţia prevãzutã la pct. 1 lit. a) se considerã îndeplinitã şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de cãtre organele de inspecţie fiscalã.3. contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formã simplificatã, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptatã o hotãrâre de ...

PROCEDURA din 20 octombrie 2011 privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 26 octombrie 2011

A. prevederi generale1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din codul de procedurã fiscalã sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitãţi fãrã personalitate juridicã care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativã prevãzutã de lege.2. În sensul ordinului, prin obligaţie declarativã se înţelege obligaţia de depunere a urmãtoarelor formulare:- 100 "declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetul de stat";- 112 "declaraţie privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate";- 101 "declaraţie privind impozitul pe profit";- 300 "decont de taxã ...

Monitorul Oficial 698 din 03 Octombrie 2011 (M. Of. 698/2011)

PROCEDURA din 27 septembrie 2011 de eliberare a Certificatului privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport si a Certificatului EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 3 octombrie 2011

Cap. idispoziţii generale1. prezenta procedurã se aplicã pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculãrii în românia a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale uniunii europene de cãtre persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie sã se înregistreze în scopuri de tva în românia conform art. 153 din codul fiscal.2. prezenta procedurã nu se aplicã pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de tva în românia conform art. 153 din codul fiscal.3. prezenta procedurã nu se aplicã pentru mijloacele de transport achiziţionate din românia sau importate din afara uniunii europene.4. mijloace de ...

Monitorul Oficial 633 din 05 Septembrie 2011 (M. Of. 633/2011)

PROCEDURA din 17 august 2011 de inregistrare in sistemul comunitar de management de mediu si audit - EMAS EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011

Cap. i prevederi generaleart. 1 organismul competent desemnat prin prevederile art. 2 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea aplicãrii prevederilor regulamentului (ce) nr. 1.221/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntarã a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (emas) şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/ce şi 2006/193/ce ale comisiei ca responsabil pentru înregistrarea organizaţiilor în sistemul comunitar de management de mediu şi audit, denumit în continuare emas, împreunã ...

Monitorul Oficial 587 din 19 August 2011 (M. Of. 587/2011)

PROCEDURA din 25 iulie 2011 si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si procedura privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 19 august 2011

Cap. idispoziţii generale1. au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite registrul general de evidenţã a salariaţilor în format electronic angajatorii, persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt definiţi la art. 14 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicatã, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în românia, respectiv, dupã caz, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în românia, pentru personalul angajat local care are cetãţenia românã sau reşedinţa permanentã în românia, potrivit art. 2 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţã a salariaţilor, denumitã ...

Monitorul Oficial 542 din 01 August 2011 (M. Of. 542/2011)

PROCEDURA din 4 mai 2011 privind pregatirea anuala a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 august 2011

Art. 1(1) obiectul prezentelor proceduri îl constituie menţinerea şi dezvoltarea pregãtirii profesionale a formatorilor camerei auditorilor financiari din românia, denumitã în continuare cafr, prin intermediul cursului de pregãtire a formatorilor organizat de cãtre cafr.(2) formatorii sunt persoane fizice acreditate de cafr, în conformitate cu hotãrârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 124/2008 privind aprobarea procedurilor de acreditare a formatorilor camerei auditorilor financiari din românia*), în perioada ce precedã cursurile de pregãtire profesionalã a stagiarilor cafr şi a auditorilor.-----------*) hotãrârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 124/2008 privind aprobarea procedurilor de acreditare a formatorilor camerei auditorilor financiari din românia ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016