Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura 2020

Selectati luna pentru care doriti sa afisam procedura din 2020‹‹ Pagina 1 din 5

Monitorul Oficial 1323 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1323/2020)

 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2020 de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1323 din 31 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul 7.324/c din 16 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.323 din 31 decembrie 2020.──────────art. 1prezenta procedură priveşte schimbul de informaţii şi de documente între autorităţile/entităţile la care se referă art. 19 alin. (7)-(7^2) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 129/2019.art. 2(1) În vederea asigurării caracterului adecvat, corect şi actualizat al informaţiilor cuprinse în registrul beneficiarilor reali, oficiul naţional al registrului comerţului (onrc) verifică, unde este cazul, ...

 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2020 de înregistrare online şi de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1323 din 31 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul 7.323/c din 16 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.323 din 31 decembrie 2020.──────────art. 1prezenta procedură de înregistrare online se aplică persoanelor fizice sau juridice pentru accesul la datele din registrul beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (9) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare (legea nr. 129/2019).art. 2(1) autorităţile care au competenţe de supraveghere şi control, organele judiciare, în condiţiile legii nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, cu modificările ...

Monitorul Oficial 1322 din 31 Decembrie 2020 (M. Of. 1322/2020)

 PROCEDURĂ din 21 decembrie 2020 privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1322 din 31 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 556 din 21 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1322 din 31 decembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit la bugetul autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice (a.n.r.s.c.) şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare, sume care sunt administrate de către a.n.r.s.c. şi sunt provenite din:a) tarifele percepute pentru acordarea licenţelor/autorizaţiilor/ atestatelor;b) tarifele percepute pentru menţinerea/monitorizarea licenţelor/autorizaţiilor/atestatelor;c) tarifele pentru prestări de servicii acordate la cerere;d) orice alte sume încasate în condiţiile legii, precum şi contribuţiile datorate ...

Monitorul Oficial 1304 din 29 Decembrie 2020 (M. Of. 1304/2020)

 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2020 pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1304 din 29 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 233 din 16 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1304 din 29 decembrie 2020.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1procedura stabileşte modul de determinare a valorilor realizate în fiecare interval de decontare ale consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice de distribuţie în baza celor determinate la nivel lunar, în scopul creării unui cadru unitar de separare a activităţilor de distribuţie de cele de furnizare prin utilizarea acestora drept valori măsurate, necesare decontării pe piaţa angro de energie electrică a dezechilibrelor părţii responsabile cu echilibrarea care îşi asumă responsabilitatea dezechilibrelor pentru acest consum.art. 2procedura ...

 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2020 pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1304 din 29 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 232 din 16 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1304 din 29 decembrie 2020.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta procedură stabileşte modul de determinare a profilului rezidual de consum la nivelul unui operator de distribuţie concesionar, precum şi modul de utilizare a acestuia pentru determinarea pe fiecare interval de decontare a consumului de energie electrică a locurilor de consum din portofoliul unui furnizor racordate la reţeaua operatorului de distribuţie concesionar.art. 2procedura se aplică de către operatorii de distribuţie concesionari pentru determinarea cantităţilor de energie electrică pe intervale de decontare, aferente locurilor de ...

Monitorul Oficial 1226 bis din 14 Decembrie 2020 (M. Of. 1226 bis/2020)

 PROCEDURĂ din 14 decembrie 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1226 bis din 14 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 228 din 14 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1226 din 14 decembrie 2020.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (anre).(2) prin obligaţii bugetare administrate de anre se înţeleg obligaţiile bugetare principale reprezentând tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare instalaţii electrice şi de ...

Monitorul Oficial 1214 din 11 Decembrie 2020 (M. Of. 1214/2020)

 PROCEDURĂ din 23 noiembrie 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1214 din 11 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.088 din 23 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.214 din 11 decembrie 2020.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură de anulare a obligaţiilor de plată accesorii conform cap. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, denumită în continuare procedura, se aplică obligaţiilor administrate de administraţia fondului pentru mediu.(2) În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii la bugetul fondului pentru mediu se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând taxe şi contribuţii, precum şi obligaţii ...

Monitorul Oficial 1210 din 11 Decembrie 2020 (M. Of. 1210/2020)

 PROCEDURĂ din 9 decembrie 2020 de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1210 din 11 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.077 din 9 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1210 din 11 decembrie 2020.──────────1. scopul proceduriiprocedura de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală are ca scop definirea acţiunilor ce trebuie efectuate pentru parcurgerea etapelor specifice pentru finalizarea unei inspecţii fiscale.procedura urmăreşte standardizarea acţiunilor de efectuat pentru înscrierea constatărilor, avizarea de şeful de serviciu şi aprobarea de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.2. documente de referinţăÎn cadrul acestei proceduri se vor întocmi sau utiliza următoarele documente:- raportul de inspecţie fiscală (parţială sau generală) încheiat cu respectarea modelului şi conţinutului aprobat ...

Monitorul Oficial 1208 din 10 Decembrie 2020 (M. Of. 1208/2020)

 PROCEDURĂ din 9 decembrie 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1208 din 10 decembrie 2020

──────────aprobată prin decizia nr. 1.212 din 9 decembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1208 din 10 decembrie 2020.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică obligaţiilor bugetare administrate de autoritatea naţională pentru administrare şi reglementare în comunicaţii (ancom).(2) prin obligaţii bugetare administrate de ancom se înţelege obligaţiile bugetare principale reprezentând tarif de monitorizare, tarif de utilizare a spectrului, tarif de utilizare a resurselor de numerotaţie, contribuţie pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, amendă administrativă, alte sume datorate bugetului ancom, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora, după caz.(3) debitorii care ...

Monitorul Oficial 1163 bis din 02 Decembrie 2020 (M. Of. 1163 bis/2020)

 PROCEDURĂ din 27 noiembrie 2020 de implementare a măsurii "Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1163 bis din 2 decembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.396 din 27 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.163 din 2 decembrie 2020.──────────1. obiectivul măsuriiobiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operaţional competitivitate 2014-2020, denumit în continuare poc, în contextul crizei provocate de covid-19, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sars-cov-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.măsura este implementată de către ministerul economiei, energiei ...

‹‹ Pagina 1 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016