Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam procedura din 2010‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 864 din 23 Decembrie 2010 (M. Of. 864/2010)

PROCEDURI din 22 septembrie 2010 de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 23 decembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele proceduri urmãresc instituirea unei proceduri transparente, obiective şi flexibile de acreditare a formatorilor de cãtre camera auditorilor financiari din românia, denumitã în continuare cafr sau camera.art. 2În sensul prezentelor proceduri, urmãtorii termeni se definesc astfel:a) formator - persoana fizicã ce are dreptul de a furniza membrilor camerei şi stagiarilor în activitatea de audit financiar servicii de pregãtire profesionalã, în condiţiile prevãzute de prezentele proceduri;b) pregãtire profesionalã continuã - sistem de perfecţionare a cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale ale membrilor camerei, desfãşurat potrivit regulilor specifice, aprobate prin hotãrâre a consiliului cafr;c) pregãtire profesionalã - sistem de acumulare şi ...

Monitorul Oficial 794 din 26 Noiembrie 2010 (M. Of. 794/2010)

PROCEDURA din 1 noiembrie 2010 de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010

Art. 1În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:a) reevaluare - procedura dispusã de cãtre comisia superioarã de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandãrilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care comisia superioarã de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizeazã din oficiu în cazul eliberãrii unor certificate de încadrare în grad de handicap fãrã respectarea prevederilor legale;b) comisia superioarã - comisia superioarã de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul ministerului muncii, ...

Monitorul Oficial 768 din 17 Noiembrie 2010 (M. Of. 768/2010)

PROCEDURA din 4 octombrie 2010 de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 17 noiembrie 2010

I. prevederi generaleart. 1(1) cercetarea arheologicã se realizeazã de cãtre instituţiile organizatoare numai pe baza autorizaţiilor emise de cãtre ministerul culturii şi patrimoniului naţional, prin direcţia de specialitate, potrivit legii.(2) În sensul prezentei proceduri, prin instituţie organizatoare a cercetãrii arheologice, denumitã în continuare instituţie organizatoare, se înţelege instituţia de profil muzeal care are calitatea de proprietar, administrator sau titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se aflã situl arheologic ori care este solicitatã sã efectueze cercetarea arheologicã pe terenuri aferente unor obiective investiţionale.(3) În cazul în care cercetarea arheologicã vizeazã situri arheologice, zone cu patrimoniu arheologic reperat sau ...

Monitorul Oficial 732 din 03 Noiembrie 2010 (M. Of. 732/2010)

PROCEDURA din 21 octombrie 2010 de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 3 noiembrie 2010

1. termeni 1.1. expresiile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au urmãtoarele semnificaţii: a) organ de control - organ de control competent, potrivit legii, al gãrzii financiare, direcţiei generale coordonare inspecţie fiscalã, autoritãţii naţionale a vãmilor, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora şi al direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili; b) organ de executare - organ de executare competent, potrivit legii, al autoritãţii naţionale a vãmilor, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora şi al direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili; c) creanţe bugetare - sume ...

Monitorul Oficial 719 din 28 Octombrie 2010 (M. Of. 719/2010)

PROCEDURA din 18 octombrie 2010 de determinare a riscului de arson EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 28 octombrie 2010

Art. 1 procedura de determinare a riscului de arson, denumitã în continuare procedurã, cuprinde etapele practice de parcurs pentru determinarea riscului de arson în vederea prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a acestuia. art. 2 procedura se utilizeazã de evaluatorii de risc de incendiu, conducãtorii operatorilor economici/instituţiilor publice, indiferent de domeniul de activitate, precum şi de cãtre poliţie, serviciile profesioniste/private/voluntare pentru situaţii de urgenţã şi societãţile de asigurãri. art. 3 prin arson, în sensul prezentei proceduri, se înţelege un incendiu provocat printr-o acţiune intenţionatã, în scopul de a distruge. art. 4 determinarea riscului de arson presupune parcurgerea a 3 etape: a) etapa i - identificarea şi evaluarea pericolului ...

Monitorul Oficial 716 din 27 Octombrie 2010 (M. Of. 716/2010)

PROCEDURA DE RESTITUIRE din 20 octombrie 2010 a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 27 octombrie 2010

1. prezenta procedurã reglementeazã modalitatea de restituire a sumelor încasate de autoritãţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeanã şi fondul monetar internaţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reprezentând sume plãtite în plus faţã de obligaţia legalã ori sume plãtite în vederea realizãrii unei prestaţii care nu a mai fost efectuatã. 2. sumele prevãzute la pct. 1 se restituie la cerere, în conformitate cu ...

Monitorul Oficial 696 din 19 Octombrie 2010 (M. Of. 696/2010)

PROCEDURA din 11 octombrie 2010 de verificare a incadrarii in grad de invaliditate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 19 octombrie 2010

Art. 1 la nivelul serviciilor de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã se înfiinţeazã comisii de verificare a pensionarilor de invaliditate, denumite în continuare comisii, constituite din medici experţi ai asigurãrilor sociale din cadrul serviciului de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã. art. 2 (1) comisia verificã corectitudinea încadrãrii în grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii. (2) din comisie nu poate face parte medicul expert care a efectuat ultima expertizare a pensionarului de invaliditate. (3) În situaţia în care, în mod excepţional, nu se poate constitui o comisie, acţiunea de verificare se efectueazã de cãtre un alt ...

PROCEDURA din 11 octombrie 2010 de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 19 octombrie 2010

Art. 1 persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã au dreptul la pensie de invaliditate. art. 2 evaluarea capacitãţii de muncã şi încadrarea în gradul i, ii sau iii de invaliditate se fac pe baza normelor şi criteriilor medicale de diagnostic clinic şi diagnostic funcţional aprobate prin hotãrâre a guvernului. art. 3 (1) expertiza medicalã a capacitãţii de muncã în vederea pensionãrii de invaliditate se face la cerere. persoana care solicitã evaluarea capacitãţii de muncã în vederea încadrãrii într-un grad de invaliditate va depune o cerere de expertizare a capacitãţii de muncã la serviciul de expertizã medicalã a capacitãţii ...

Monitorul Oficial 695 din 18 Octombrie 2010 (M. Of. 695/2010)

PROCEDURA DE LUCRU din 12 octombrie 2010 privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricola EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 18 octombrie 2010

ProcedurĂ? de lucru din 12 octombrie 2010  privind implementarea regulamentului (ce) nr. 485/2008 al consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin fondul european de garantare agricolã emitent: ministerul agriculturii Şi dezvoltÃrii rurale publicat În: monitorul oficial nr. 695 din 18 octombrie 2010 art. 1  obiectul procedurii de lucru  prezenta procedurã de lucru stabileşte cadrul juridic, administrativ şi operaţional în temeiul cãruia se asigurã implementarea ...

Monitorul Oficial 689 din 13 Octombrie 2010 (M. Of. 689/2010)

PROCEDURA din 5 octombrie 2010 de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2010

ProcedurĂ? din 5 octombrie 2010 de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din regulamentul (ce) nr. 1.186/2009 al consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 689 din 13 octombrie 2010 art. 1 În aplicarea dispoziţiilor art. 61-65, respectiv ale art. 74-80 din regulamentul (ce) nr. 1.186/2009 al consiliului din 16 ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016