Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura 2014

Selectati luna pentru care doriti sa afisam procedura din 2014‹‹ Pagina 1 din 5

Monitorul Oficial 835 din 17 Noiembrie 2014 (M. Of. 835/2014)

 PROCEDURĂ din 5 noiembrie 2014 privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015 EMITENT: Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 835 din 17 noiembrie 2014

──────────aprobată prin ordinul nr. 917 din 5 noiembrie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 835 din 17 noiembrie 2014.──────────cap. iprevederi generaleart. 1În sensul prezentei proceduri, următoarele sintagme au semnificaţiile detaliate mai jos:a) experţi avizaţi - experţi tehnici sau verificatori de proiecte atestaţi de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice pentru construcţii hidrotehnice în domeniile de exigenţă a7 (rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice), b5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi avizaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru evaluarea stării de ...

Monitorul Oficial 692 din 22 Septembrie 2014 (M. Of. 692/2014)

 PROCEDURĂ din 10 septembrie 2014 de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură are ca scop stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale.art. 2examenul constă în susţinerea unei probe scrise din care să rezulte competenţele solicitanţilor în activitatea pentru care solicită autorizarea.art. 3autorizaţiile care se acordă persoanelor fizice ca urmare a promovării examenului sunt structurate pe tipuri, potrivit domeniilor de competenţă precizate în regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, denumit în continuare regulament.art. 4examinarea solicitanţilor se face de către comisii numite prin decizie a preşedintelui ...

Monitorul Oficial 669 din 11 Septembrie 2014 (M. Of. 669/2014)

 PROCEDURĂ din 18 august 2014 referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014

Cap. iprevederi generalesecŢiunea 1aplicabilitateart. 1prezenta procedură reglementează totalitatea aspectelor cu privire la procesul de selectare a metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor/reţinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră, în vederea construirii optime a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (ineges).art. 2autoritatea competentă reprezintă instituţia responsabilă pentru activităţile de selectare a metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor/reţinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră.art. 3datele şi informaţiile necesare realizării ineges sunt furnizate conform hotărârii guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea sistemului naţional pentru ...

Monitorul Oficial 664 din 10 Septembrie 2014 (M. Of. 664/2014)

 PROCEDURĂ din 4 septembrie 2014 de înregistrare a furnizorilor SETRE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014

Art. 1 În vederea înregistrării în registrul setre în calitate furnizor setre, fiecare persoană juridică interesată depune la a.r.r. un dosar care conţine informaţiile necesare prin care să facă dovada că îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 3 din decizia comisiei 2009/750/ce.art. 2 dosarul prevăzut la art. 1 trebuie să conţină, după caz, următoarele documente:a) cerere de înregistrare a solicitantului în registrul setre, care cuprinde datele de identificare şi informaţiile de contact ale acestuia. modelul cererii de înregistrare se publică pe site-ul a.r.r., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii;b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ...

 PROCEDURĂ din 4 septembrie 2014 de înregistrare a domeniilor SETRE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014

Art. 1 În vederea înregistrării domeniului setre în registrul setre, autoritatea care impune tarifele rutiere depune la a.r.r., cu cel puţin 3 luni înainte de începerea activităţii de tarifare pe domeniul setre aflat în responsabilitatea sa, un dosar care conţine informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din hotărâre.art. 2 dosarul prevăzut la art. 1 trebuie să conţină următoarele documente:a) cerere de înregistrare a domeniului setre în registrul setre;b) declaraţie privind tarifele rutiere impuse, în original;c) declaraţia privind domeniul setre;d) lista furnizorilor setre care deţin contracte cu autoritatea care impune tarifele rutiere şi care îşi desfăşoară activitatea în ...

Monitorul Oficial 646 din 02 Septembrie 2014 (M. Of. 646/2014)

 PROCEDURA din 1 septembrie 2014 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014

Cap. ireguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între agenţia naţională de administrare fiscală şi persoanele fiziceart. 1comunicarea prin "spaţiul privat virtual"(1) persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul agenţiei naţionale de administrare fiscală, prin accesarea serviciului "spaţiul privat virtual".(2) accesarea serviciului "spaţiul privat virtual" reprezintă opţiune în sensul art. 44 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) prin serviciul prevăzut la alin. (1) persoanele ...

Monitorul Oficial 615 din 20 August 2014 (M. Of. 615/2014)

 PROCEDURĂ din 1 august 2014 privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

I. dispoziţii generale1. procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă. pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 83 alin. (11) din cuprinsul aceluiaşi act normativ;b) încetarea activităţii în cursul anului ...

Monitorul Oficial 603 din 13 August 2014 (M. Of. 603/2014)

 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 7 august 2014 a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014

Art. 1autorităţile administraţiei publice locale din românia pot finanţa din bugetele locale proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din republica moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate, în condiţiile legii.art. 2(1) acordurile de finanţare trebuie să vizeze finanţarea proiectelor, obiectivelor şi acţiunilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi să respecte formatul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.(2) autorităţile administraţiei publice locale din românia pot încheia acordurile de finanţare prevăzute la alin. (1) doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:a) între unitatea administrativ-teritorială din românia şi ...

 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 1 iulie 2014 a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014

Art. 1autorităţile administraţiei publice locale din românia pot finanţa din bugetele locale proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din republica moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate, în condiţiile legii.art. 2(1) acordurile de finanţare trebuie să vizeze finanţarea proiectelor, obiectivelor şi acţiunilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi să respecte formatul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.(2) autorităţile administraţiei publice locale din românia pot încheia acordurile de finanţare prevăzute la alin. (1) doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:a) între unitatea administrativ-teritorială din românia şi ...

Monitorul Oficial 579 din 04 August 2014 (M. Of. 579/2014)

 PROCEDURĂ din 7 iulie 2014 privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014

Art. 1obiectul prezentei proceduri îl constituie clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar.art. 2clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit se realizează de către consiliul pentru supravegherea în interes public a profesiei contabile (csippc), prin departamentul monitorizare şi investigaţii (dmi).art. 3(1) criteriile care stau la baza clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare sunt următoarele:a) gradul în care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu standardele internaţionale de audit ...

‹‹ Pagina 1 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016