Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 7 iulie 2014  privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 7 iulie 2014 privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare

EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014

    ART. 1
    Obiectul prezentei proceduri îl constituie clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar.
    ART. 2
    Clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit se realizează de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), prin Departamentul Monitorizare şi Investigaţii (DMI).
    ART. 3
    (1) Criteriile care stau la baza clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare sunt următoarele:
    a) gradul în care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR);
    b) numărul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar;
    c) rezultatele inspecţiilor anterioare;
    d) existenţa unui sistem de control al calităţii;
    e) existenţa unei sancţiuni disciplinare rămase definitive;
    f) numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public;
    g) mărimea onorariilor stabilite prin contract de către auditorii statutari sau firmele de audit pentru prestarea serviciilor de audit statutar la entităţile de interes public;
    h) cifra de afaceri din activitatea de audit statutar aferentă entităţilor de interes public;
    i) valoarea contractelor de non-audit încheiate cu clienţi-entităţi de interes public supuse auditării;
    j) depăşirea termenului de încasare a onorariilor prevăzut prin contract;
    k) existenţa raportului privind transparenţa, prevăzut la art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru criteriile prevăzute la alin. (1) lit. f)-j), se are în vedere acelaşi exerciţiu financiar.
    ART. 4
    În măsura în care CSIPPC nu are colectate informaţii privind anumiţi auditori statutari sau anumite firme de audit, se consideră drept criteriu de clasificare calificativele acordate de CAFR.
    ART. 5
    Criteriile menţionate la art. 3 alin. (1) se ierarhizează pe 3 categorii, în funcţie de gradul în care pot afecta credibilitatea rapoartelor financiare, astfel:
    a) principal - criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), fiecare având o pondere de 15%;
    b) secundar - criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), d), e) şi f), fiecare având o pondere de 10%;
    c) terţiar - criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g), h), i), j) şi k), fiecare având o pondere de 6%.
    ART. 6
    (1) Pentru fiecare criteriu în parte se acordă note de la 1 la 4, care se calculează conform prevederilor art. 8.
    (2) Pe baza notelor acordate şi a ponderii fiecărui criteriu în parte în funcţie de categoria în care este încadrat, se foloseşte următoarea formulă de calcul:

         m
    S = Σ n(i) ● p(i) ,
        i=1


    unde:
    S = scor;
    i = criteriu de clasificare;
    m = numărul total al criteriilor de clasificare;
    n(i) = nota obţinută pe fiecare criteriu în parte;
    p(i) = ponderea acordată fiecărei categorii în parte.
    ART. 7
    Evaluarea riscului de a afecta credibilitatea raportărilor financiare, în vederea stabilirii nivelului de prioritate în efectuarea inspecţiilor, se face în urma încadrării auditorului statutar sau firmei de audit în unul dintre următoarele 3 grade de risc, pe baza scorului obţinut conform prevederilor art. 6 alin. (2):
    a) gradul 1 de risc (mare): cu un scor de maximum 2;
    b) gradul 2 de risc (mediu): cu un scor mai mare de 2 şi maximum 3,5;
    c) gradul 3 de risc (scăzut): cu un scor mai mare de 3,5.
    ART. 8
    Modalitatea de acordare a notelor pentru fiecare criteriu în parte este următoarea:
    a) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) se urmăreşte în ce măsură raportul auditorului statutar urmează structura şi cerinţele ISA 700 "Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare", ISA 705 "Modificări ale opiniei raportului auditorului independent" şi ISA 706 "Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul auditorului independent", astfel:
     (i) se acordă nota 4 pentru respectarea cerinţelor ISA 700, ISA 705 şi ISA 706 în proporţie de cel puţin 91%;
     (ii) se acordă nota 3 pentru respectarea cerinţelor ISA 700, ISA 705 şi ISA 706 într-o proporţie cuprinsă între 71% şi 90%;
     (iii) se acordă nota 2 pentru respectarea cerinţelor ISA 700, ISA 705 şi ISA 706 într-o proporţie cuprinsă între 41% şi 70%;
     (iv) se acordă nota 1 pentru respectarea cerinţelor ISA 700, ISA 705 şi ISA 706 în proporţie de cel mult 40%;
    b) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) se urmăreşte numărul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar, astfel:
     (i) dacă misiunea de audit statutar implică un singur auditor statutar, se acordă nota 1;
     (ii) dacă misiunea de audit statutar implică un singur auditor statutar şi unul sau doi stagiari sau experţi, se acordă nota 2;
     (iii) dacă misiunea de audit statutar implică 2 auditori statutari, se acordă nota 3;
     (iv) dacă misiunea de audit statutar implică cel puţin 3 auditori statutari, se acordă nota 4;
    c) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) se ţine cont de indicativul de calitate acordat de către CSIPPC, respectiv de calificativele acordate de către CAFR, conform art. 24 alin. (2) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013, după cum urmează:
     (i) indicativ de calitate I sau calificativ A - nota 4;
     (ii) indicativ de calitate II sau calificativ B - nota 3;
     (iii) indicativ de calitate III sau calificativ C - nota 2;
     (iv) indicativ de calitate IV sau calificativ D sau prima inspecţie - nota 1;
    d) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. d), dacă există un sistem de control al calităţii, se acordă nota 4, iar în caz contrar se acordă nota 1;
    e) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. e), dacă există o sancţiune disciplinară rămasă definitivă, se acordă nota 1, iar în caz contrar se acordă nota 4;
    f) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. f) se urmăreşte numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public, separat, pe cele două categorii de auditori statutari în parte, astfel:
    A. pentru persoanele fizice (auditorii statutari) care au:
     (i) cel mult 2 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 4;
     (ii) 3 sau 4 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 3;
     (iii) 5 sau 6 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 2;
     (iv) cel puţin 7 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 1;
    B. pentru firmele de audit care au:
     (i) cel mult 3 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 4;
     (ii) între 4 şi 6 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 3;
     (iii) între 7 şi 10 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 2;
     (iv) cel puţin 11 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 1;
    g) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. g) se urmăreşte mărimea onorariilor, separat pe cele două categorii de auditori statutari, astfel:
    A. persoane fizice:
     (i) dacă onorariul este de cel mult 5.000 de lei, se acordă nota 1;
     (ii) dacă onorariul este cuprins între 5.001 lei şi 15.000 de lei, se acordă nota 2;
     (iii) dacă onorariul este cuprins între 15.001 lei şi 45.000 de lei, se acordă nota 3;
     (iv) dacă onorariul este de cel puţin 45.001 lei, se acordă nota 4;
    B. firme de audit:
     (i) dacă onorariul este de cel mult 10.000 de lei, se acordă nota 1;
     (ii) dacă onorariul este cuprins între 10.001 lei şi 20.000 de lei, se acordă nota 2;
     (iii) dacă onorariul este cuprins între 20.001 lei şi 40.000 de lei, se acordă nota 3;
     (iv) dacă onorariul este de cel puţin 40.001 lei, se acordă nota 4;
    h) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. h), notele se stabilesc în funcţie de valoarea cifrei de afaceri din activitatea de audit financiar, după cum urmează:
     (i) dacă cifra de afaceri din activitatea de audit financiar este de cel mult 50.000 de lei, se acordă nota 4;
     (ii) dacă cifra de afaceri din activitatea de audit financiar este cuprinsă între 50.001 lei şi 200.000 de lei, se acordă nota 3;
     (iii) dacă cifra de afaceri din activitatea de audit financiar este cuprinsă între 200.001 lei şi 600.000 de lei, se acordă nota 2;
     (iv) dacă cifra de afaceri din activitatea de audit financiar este de cel puţin 600.001 lei, se acordă nota 1;
    i) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. i) se ţine cont de valoarea cumulată a contractelor de non-audit încheiate cu acelaşi client raportată la valoarea onorariului din activitatea de audit statutar pentru clientul respectiv, astfel:
     (i) dacă raportul obţinut este de cel mult 25%, se acordă nota 4;
     (ii) dacă raportul obţinut este cuprins între 26% şi 50%, se acordă nota 3;
     (iii) dacă raportul obţinut este cuprins între 51% şi 80%, se acordă nota 2;
     (iv) dacă raportul obţinut este de cel puţin 81%, se acordă nota 1;
    j) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. j) se urmăreşte dacă s-a depăşit termenul de încasare, stabilit prin contract, a onorariilor a căror valoare reprezintă 10% din cifra de afaceri din activitatea de audit statutar, astfel:
     (i) dacă încasarea onorariilor se face la termen, se acordă nota 4;
     (ii) dacă termenul de încasare a onorariilor este depăşit cu cel mult 60 de zile, se acordă nota 3;
     (iii) dacă termenul de încasare este depăşit cu o perioadă cuprinsă între 61 de zile şi 6 luni, se acordă nota 2;
     (iv) dacă termenul de încasare este depăşit cu mai mult de 6 luni, se acordă nota 1;
    k) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. k), dacă există raportul privind transparenţa, se acordă nota 4, iar în caz contrar se acordă nota 1.
    ART. 9
    (1) Procentajele prevăzute la art. 8 lit. a) se calculează în conformitate cu gradul de respectare şi includere în raportul de audit statutar a elementelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) În înţelesul art. 8 lit. b), termenul de auditor statutar implicat în misiunea de audit statutar include şi auditorul statutar care asigură supervizarea sau revizuirea misiunii.
    (3) Referitor la art. 8 lit. g), în cazul în care auditorul statutar sau firma de audit are mai mulţi clienţi de audit statutar, se are în vedere media celor mai mici 3 onorarii.
    (4) În vederea aplicării prevederilor art. 8 lit. i), se au în vedere contractele de audit statutar, astfel:
    a) toate contractele de audit statutar, dacă numărul acestora este de cel mult 5 contracte;
    b) 50% din totalul contractelor de audit statutar, dacă numărul acestora este cuprins între 6 şi 10 contracte;
    c) 40% din totalul contractelor de audit statutar, dacă numărul acestora este cuprins între 11 şi 30 de contracte;
    d) 20% din totalul contractelor de audit statutar, dacă numărul acestora este de cel puţin 31 de contracte.
    (5) Selecţia contractelor de audit statutar prevăzute la alin. (4) se realizează prin sondaj astfel: se listează numărul de identificare al contractelor, ordonate cronologic, se stabileşte un pas mecanic şi un număr de contract pentru pornire şi se verifică contractele astfel selectate.
    (6) Referitor la art. 8 lit. j), se exceptează onorariile neîncasate la termen pentru care se face dovada intrării în insolvenţă a clientului de audit statutar.
    ART. 10
    Dacă rezultatele obţinute prin aplicarea prevederilor prezentei proceduri sunt numere zecimale, pentru stabilirea rezultatelor ce sunt luate în considerare se aplică procedeul rotunjirii la cel mai apropiat număr.
    ART. 11
    (1) Planificarea inspecţiilor se ajustează în funcţie de noi informaţii sau în urma unor sesizări.
    (2) Se acordă prioritate investigaţiilor solicitate de către Comisia de disciplină a CSIPPC.
    ART. 12
    Informaţiile necesare clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în vederea planificării inspecţiilor se colectează de către CSIPPC, astfel:
    a) prin solicitări de informaţii adresate CAFR;
    b) în urma inspecţiilor efectuate de către CSIPPC;
    c) prin efectuarea de inspecţii preliminare la auditorii statutari şi firmele de audit cu scopul exclusiv al colectării informaţiilor;
    d) în cazul în care, într-un anumit judeţ, numărul auditorilor statutari sau firmelor de audit ai/ale entităţilor de interes public este mai mic de 5, informaţiile se pot solicita şi prin intermediul corespondenţei;
    e) prin analiza realizată de către CSIPPC a rapoartelor de audit statutar a situaţiilor financiare anuale existente pe piaţa financiară şi puse la dispoziţia CSIPPC de către instituţiile abilitate ale statului.
    ART. 13
    Refuzul neîntemeiat al auditorilor statutari sau firmelor de audit de a pune la dispoziţia inspectorilor CSIPPC documentele care cuprind informaţiile solicitate constituie abatere disciplinară. În această situaţie, CSIPPC propune organelor competente următoarele sancţiuni:
    a) avertisment scris, în cazul primului refuz;
    b) suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an, în cazul celui de-al doilea refuz;
    c) retragerea calităţii de membru al CAFR, în cazul celui deal treilea refuz.


    ANEXĂ
    ──────
la procedură
─────────────

    1. În aplicarea art. 8 lit. a) din procedură se stabileşte gradul în care rapoartele de audit sunt conforme cu ISA 700 "Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare", ISA 705 "Modificări ale opiniei raportului auditorului independent" şi ISA 706 "Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul auditorului independent".
    2. Se acordă puncte pentru respectarea fiecărui element pe care trebuie să îl conţină rapoartele auditorilor cu privire la auditurile efectuate, conform prevederilor Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), astfel:
    a) Titlul
    Raportul auditorului trebuie să aibă un titlu care să indice clar că este un raport al unui auditor statutar independent - 1 pct.
    b) Destinatarul
    Raportul auditorului trebuie să fie adresat aşa cum prevăd circumstanţele misiunii - 1 pct.
    c) Paragraful introductiv
    Paragraful introductiv din raportul auditorului trebuie:
     (i) să precizeze entitatea ale cărei situaţii financiare au fost supuse auditului - 1 pct.;
     (ii) să precizeze faptul că situaţiile financiare au fost supuse auditului - 1 pct.;
     (iii) să precizeze titlul fiecărei componente din situaţiile financiare - 1 pct.;
     (iv) să facă referire la sumarul politicilor contabile semnificative şi la alte informaţii explicative - 1 pct.; şi
     (v) să specifice data sau perioada acoperită de fiecare componentă din situaţiile financiare - 1 pct.
    d) Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
    Raportul auditorului trebuie să includă o secţiune cu titlul "Responsabilitatea conducerii (sau alt termen adecvat) pentru situaţiile financiare" - 1 pct.
    Raportul auditorului trebuie să descrie responsabilitatea conducerii pentru întocmirea situaţiilor financiare. Descrierea trebuie să includă o explicaţie a faptului că membrii conducerii sunt responsabili de întocmirea situaţiilor financiare (1 pct.), în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil (1 pct.), şi pentru acel control intern pe care îl consideră necesar pentru a asigura că situaţiile financiare întocmite sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare (1 pct.).
    Atunci când situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu un cadru general de prezentare fidelă, explicaţia responsabilităţii conducerii pentru situaţiile financiare din raportul auditorului trebuie să facă referire la "întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare" sau la "întocmirea de situaţii financiare care furnizează o imagine corectă şi fidelă", aşa cum este cazul în circumstanţele respective - 1 pct.
    e) Responsabilitatea auditorului
    Raportul auditorului trebuie să includă o secţiune cu titlul "Responsabilitatea auditorului" - 1 pct.
    Raportul auditorului trebuie să precizeze că responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare în urma auditului - 1 pct.
    Raportul auditorului trebuie să precizeze că auditul a fost desfăşurat în conformitate cu ISA - 1 pct.
    Raportul auditorului trebuie să explice, de asemenea, că ISA prevăd ca auditorul să se conformeze cerinţelor etice şi că auditorul planifică şi efectuează auditul în aşa fel încât să obţină o asigurare rezonabilă a măsurii în care situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative - 1 pct.
    Raportul auditorului trebuie să descrie un audit prin precizarea următoarelor:
     (i) un audit implică efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit referitoare la valorile şi prezentările din situaţiile financiare - 1 pct.;
     (ii) procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului (1 pct.), inclusiv de evaluarea riscului ca situaţiile financiare să prezinte denaturări semnificative cauzate fie de fraudă, fie de eroare (1 pct.). În efectuarea acestor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea situaţiilor financiare ale entităţii, în vederea elaborării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern (1 pct.). În circumstanţele în care auditorul are, de asemenea, responsabilitatea de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern în paralel cu auditul situaţiilor financiare, auditorul trebuie să omită formularea în care se menţionează că analiza controlului intern nu are ca scop exprimarea opiniei cu privire la eficacitatea controlului intern (1 pct.); şi
     (iii) un audit trebuie să includă, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile utilizate (1 pct.) şi a caracterului rezonabil al estimărilor contabile realizate de către conducere (1 pct.), precum şi prezentarea generală a situaţiilor financiare (1 pct.);
     (iv) atunci când situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu un cadru general de prezentare fidelă, descrierea auditului din raportul auditorului trebuie să facă referire la "întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale entităţii" sau "întocmirea de către entitate a unor situaţii financiare care oferă o imagine corectă şi fidelă", după cum este adecvat în circumstanţele respective - 1 pct.;
     (v) raportul auditorului trebuie să precizeze dacă auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia auditorului - 1 pct.;
    f) Opinia auditorului (5 pct.)
    Raportul auditorului trebuie să includă o secţiune cu titlul "Opinia". Secţiunea se redactează în conformitate cu cerinţele ISA 700 "Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare".
    g) Alte responsabilităţi de raportare (3 pct.)
    În cazul în care auditorul abordează alte responsabilităţi de raportare în raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare care sunt suplimentare responsabilităţii auditorului conform ISA-urilor - de a raporta cu privire la situaţiile financiare - aceste alte responsabilităţi de raportare trebuie să fie abordate într-o secţiune distinctă din raportul auditorului al cărei subtitlu va fi "Raport cu privire la alte cerinţe legale şi de reglementare", sau un alt subtitlu adecvat conţinutului secţiunii.
    Dacă raportul auditorului conţine o secţiune distinctă cu privire la alte responsabilităţi de raportare, titlurile, situaţiile şi explicaţiile la care se face referire de la lit. c) până la lit. f) trebuie să se regăsească sub subtitlul "Raport cu privire la Situaţiile financiare". "Raportul cu privire la alte cerinţe legale şi de reglementare" va succeda "Raportul cu privire la Situaţiile financiare".
    h) Semnătura auditorului
    Raportul auditorului trebuie să fie semnat - 1 pct.
    i) Data raportului auditorului (1 pct.)
    Raportul auditorului trebuie să fie datat nu mai devreme de data la care auditorul a obţinut suficiente probe de audit adecvate pe care să îşi bazeze opinia cu privire la situaţiile financiare, inclusiv probe că:
     (i) toate componentele incluse în situaţiile financiare, inclusiv notele aferente au fost întocmite; şi
     (ii) persoanele cu autoritatea recunoscută au declarat că şi-au asumat responsabilitatea pentru acele situaţii financiare.
    j) Adresa auditorului
    Raportul auditorului trebuie să specifice adresa din jurisdicţia în care auditorul îşi desfăşoară activitatea - 1 pct.
    3. Gradul de respectare a cerinţelor ISA enumerate în prezenta anexă se stabileşte prin raportarea punctajului obţinut la punctajul maxim posibil.
    4. Punctajul se acordă numai dacă se respectă exprimarea din ISA, cea mai recentă versiune în limba română sau în limba engleză, de la data întocmirii raportului.
    5. Orice abatere de la terminologia utilizată în ISA se justifică temeinic de către auditorul statutar sau de firma de audit inspectată, pentru a putea fi luată în calculul punctajului.

                   _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016