Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
acte monitorul oficial

‹‹ Pagina 1 din 2418

Monitorul Oficial 853 din 22 Octombrie 2019 (M. Of. 853/2019)

 DECIZIA nr. 22 din 24 iunie 2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 22 octombrie 2019

Dosar nr. 852/1/2019 ┌──────────────┬───────────────────────┐│ │- preşedintele Înaltei ││iulia cristina│curţi de casaţie şi ││tarcea │justiţie, preşedintele ││ │completului │├──────────────┼───────────────────────┤│eugenia │- pentru preşedintele ││puşcaşiu │secţiei i civile │├──────────────┼───────────────────────┤│eugenia ...

Monitorul Oficial 849 din 21 Octombrie 2019 (M. Of. 849/2019)

 ORDIN nr. 20.155 din 19 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ICTCM - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 849 din 21 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 9 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru valorificarea activelor statului, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 32 alin. (1) lit. m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul ...

 ORDIN nr. 1.536 din 11 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 849 din 21 octombrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. sp 12.956 din 9.10.2019 al agenţiei naţionale de programe de sănătate din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 51 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. inormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică ...

Monitorul Oficial 850 din 21 Octombrie 2019 (M. Of. 850/2019)

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea cu măsuri compensatorii a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────procedura se aplică moaşelor a căror formare sau, după caz, experienţă profesională, dobândită într-un alt stat membru ue, într-un stat aparţinând see sau în confederaţia elveţiană, nu îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute în acest sens de directiva nr. 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. recunoaşterea cu măsuri compensatorii a calificării de moaşă are ca scop facilitarea accesului acestora la profesie şi, respectiv, facilitarea exercitării dreptului de stabilire pe ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────procedura se aplică moaşelor a căror formare sau, după caz, experienţă profesională, dobândită într-un alt stat membru ue, într-un stat aparţinând see sau în confederaţia elveţiană, îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute în acest sens de directiva 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. recunoaşterea automată a calificării de moaşă are ca scop facilitarea accesului acestora la profesie şi, respectiv, facilitarea exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul româniei a profesioniştilor ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────particularităţidenumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cea de asistent medical generalist sau cea de moaşă.recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical format în alt stat membru ue are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul româniei. exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia (oamgmamr), ca urmare a recunoaşterii calificării.această procedură ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR a moaşelor formate într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────procedura se aplică exclusiv în cazul în care moaşele cu formare profesională care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de directiva nr. 2005/36/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale însuşită într-un alt stat membru ue, un stat see sau în confederaţia elveţiană se deplasează pe teritoriul româniei pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă.particularităţicaracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor profesionale de moaşă este stabilit, de la ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a moaşelor cu formare însuşită într-un alt stat membru UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul acestor state EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────procedura se aplică exclusiv în cazul în care moaşele care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul ue, see sau în confederaţia elveţiană stabilite în vederea exercitării profesiei în unul dintre aceste state se deplasează pe teritoriul româniei pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă.particularităţicaracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de moaşă este stabilit, de la caz la caz, de către ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia (oamgmamr), în funcţie de durata, frecvenţa, ...

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a asistenţilor medicali stabiliţi într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană, pe durata prestării temporare sau ocazionale a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 850 din 21 octombrie 2019.──────────denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cele de asistent medical generalist şi de moaşă.procedura se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali, stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru ue, se deplasează pe teritoriul româniei pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile profesionale.particularităţi– caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor profesionale de asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către ordinul asistenţilor ...

Monitorul Oficial 847 din 18 Octombrie 2019 (M. Of. 847/2019)

 NORME METODOLOGICE din 8 octombrie 2019 privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice EMITENT: Secretariatul General al Guvernului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 18 octombrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.054 din 8 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 847 din 18 octombrie 2019.──────────1. definiţii coordonare - armonizarea deciziilor şi a acţiunilor componentelor structurale ale organizaţiei, pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteiaconstatare - situaţia de fapt evidenţiată de către echipa direcţiei de control intern managerial şi relaţii interinstituţionale în misiunea de îndrumare metodologică la entitatea publicădirecţia de control intern managerial şi relaţii interinstituţionale (dcimri) - structură centrală de specialitate care funcţionează în cadrul secretariatului general al guvernului, având ca responsabilitate principală elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemului de ...

‹‹ Pagina 1 din 2418
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice