Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
acte monitorul oficial

‹‹ Pagina 1 din 2705

Monitorul Oficial 892 din 17 Septembrie 2021 (M. Of. 892/2021)

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 16 septembrie 2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 17 septembrie 2021

Având în vedere propunerile institutului naţional de sănătate publică referitoare la clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în românia, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de ...

 NORMĂ nr. 26 din 6 septembrie 2021 privind activitatea desfăşurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terţe prin intermediul sucursalelor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 17 septembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 101 şi art. 115-122 din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară în cadrul şedinţei din data de 1.09.2021,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1domeniul de aplicare şi semnificaţii(1) ...

Monitorul Oficial 893 din 17 Septembrie 2021 (M. Of. 893/2021)

 HOTĂRÂRE nr. 931 din 1 septembrie 2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 17 septembrie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 625 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta hotărâre reglementează:a) procedura de desemnare a consilierului de etică;b) atribuţiile şi modalitatea de organizare a activităţii consilierului de etică;c) procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică;d) modalitatea de raportare a instituţiilor şi autorităţilor publice în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici.art. 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de ...

Monitorul Oficial 18 din 16 Septembrie 2021 (M. Of. 18/2021)

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 16 septembrie 2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 16 septembrie 2021

Având în vedere propunerile institutului naţional de sănătate publică referitoare la clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 43 din 01.07.2021, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) şi art. 15 alin. (4) din legea ...

Monitorul Oficial 891 din 16 Septembrie 2021 (M. Of. 891/2021)

 LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta lege stabileşte criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.(2) prezenta lege urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: a) asigurarea accesibilităţii energiei din punctul de vedere al preţului pentru toţi cetăţenii;b) asigurarea disponibilităţii fizice neîntrerupte a resurselor energetice pentru toţi consumatorii vulnerabili;c) promovarea accesului la măsurile de creştere a performanţei energetice a clădirilor cu destinaţie de locuinţe;d) ...

Monitorul Oficial 887 din 15 Septembrie 2021 (M. Of. 887/2021)

 METODOLOGIE-CADRU din 30 august 2021 de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 887 din 15 septembrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.154 din 30 august 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 887 din 15 septembrie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unităţi de învăţământ, sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta este legal constituită, şi cu autorităţile administraţiei publice locale.art. 2consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentei metodologii, ...

Monitorul Oficial 886 din 15 Septembrie 2021 (M. Of. 886/2021)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 26 august 2021 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2021 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 886 din 15 septembrie 2021

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 11/2020, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 26 august 2021, hotărăşte:art. 1(1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2021, denumit în continuare ...

Monitorul Oficial 884 din 15 Septembrie 2021 (M. Of. 884/2021)

 DECIZIA nr. 2.073 din 31 martie 2021 referitoare la anularea în parte Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu privire la pct. 94 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 15 septembrie 2021

Dosar nr. 744/54/2019 ┌───────────────────┬──────────────────┐│preşedinte: mona │- judecător ││magdalena baciu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│mariana │- judecător ││constantinescu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│horaţiu pătraşcu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│florica voinea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 15 septembrie 2021

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează nivelul antepreşcolar ca făcând parte din educaţia timpurie. educaţia antepreşcolară se organizează în creşe, grădiniţe şi în centre de zi.prin art. i din legea nr. 201/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei se stabileşte faptul că statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii, iar la art. ii se reglementează: creşele înfiinţate prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, sunt parte a sistemului public educaţional. ca urmare a acestor modificări legislative preluarea creşelor în cadrul sistemului de educaţie trebuia să se realizeze începând cu anul şcolar ...

Monitorul Oficial 878 din 14 Septembrie 2021 (M. Of. 878/2021)

 SENTINŢA nr. 42 din 24 mai 2021 referitoare la pronunţarea asupra cererii de anulare acte administrative cu caracter normativ EMITENT: Curtea de Apel Suceava PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021

Şedinţa publică din 24 mai 2021 dosar nr. 479/32/2020preşedinte - marius galangrefier - paraschiva străjeriu pe rol, pronunţarea asupra cererii de anulare acte administrative cu caracter normativ formulate de reclamantul căluş florin, domiciliat în comuna xxxxxx, str. xxxxxx nr. xxxxx, judeţul xxxxx, având domiciliul ales la xxxxxxxxx din municipiul xxxxxx, str. xxxxxxx nr. xx, judeţul xxxxxx, în contradictoriu cu pârâtul guvernul româniei - comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă (c.n.s.u.), cu sediul în sectorul 1 al municipiului bucureşti, palatul victoria, piaţa victoriei nr. 1.dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din 17 mai 2021, susţinerile şi concluziile părţilor ...

‹‹ Pagina 1 din 2705
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016