Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
acte monitorul oficial

‹‹ Pagina 1 din 2402

Monitorul Oficial 692 din 21 August 2019 (M. Of. 692/2019)

 RECTIFICARE nr. 9 din 8 august 2019 referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2019 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

În cuprinsul ordonanţei guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 668 din 9 august 2019, se face următoarea rectificare:- la art. viii, în loc de: „... la art. 581 din...“ se va citi: „... la art. 58^1 din...“.----

 ORDIN nr. 494 din 30 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018 EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

În temeiul prevederilor art. 6,51,54,73,75 şi 77 din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,ţinând cont de prevederile regulamentului (ue) nr. 537/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a deciziei 2005/909/ce a comisiei,preşedintele autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar emite prezentul ordin.art. inormele privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în românia, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea ...

 NORME din 12 august 2019 privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. m.161 din 12 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 692 din 21 august.──────────art. 1(1) persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate prin absolvirea studiilor militare pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor încheie cu ministerul apărării naţionale, reprezentat de comandantul/ rectorul instituţiei/unităţii militare de învăţământ, contracte de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate, denumite în continuare contracte, prin care se obligă să îşi desfăşoare activitatea în structurile armatei timp de 8 ani de la numirea în prima funcţie, respectiv 12 ani de la numirea în prima funcţie -personalul ...

Monitorul Oficial 691 din 21 August 2019 (M. Of. 691/2019)

 PROCEDURĂ din 31 iulie 2019 de identificare a persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 21 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.643 din 31 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 691 din 21 august 2019.──────────i. dispoziţii generale1. identificarea persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de ...

Monitorul Oficial 690 din 21 August 2019 (M. Of. 690/2019)

 ORDIN nr. 178 din 13 august 2019 privind modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 690 din 21 august 2019

Având în vedere prevederile art. iv din legea nr. 184/2018 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. iregulamentul privind ...

Monitorul Oficial 688 din 20 August 2019 (M. Of. 688/2019)

 ORDIN nr. 2.010 din 17 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 20 august 2019

În temeiul prevederilor art. 16 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al ...

Monitorul Oficial 686 din 20 August 2019 (M. Of. 686/2019)

 ORDIN nr. 177 din 13 august 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 20 august 2019

Având în vedere prevederile art. 118 şi 119 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iregulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 34/2013, publicat ...

Monitorul Oficial 684 din 19 August 2019 (M. Of. 684/2019)

 NORME METODOLOGICE din 12 august 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 19 august 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.158/2.336/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 684 din 19 august 2019.──────────art. 1prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispoziţiilor art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.art. 2transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate la nivel judeţean se poate efectua numai pe traseele cuprinse în programul de transport judeţean.art. 3transportul rutier contra cost de persoane la nivel judeţean se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze înmatriculate în românia, la bordul cărora se află, pe ...

 ORDIN nr. 1.158 din 12 august 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 19 august 2019

În baza prevederilor art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:art. 1se aprobă normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate ...

 DECIZIA nr. 298 din 7 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 19 august 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│simona-maya ...

‹‹ Pagina 1 din 2402
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice