Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - anexa Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Anexa (afisez 1047 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 105

Monitorul Oficial 461 bis din 20 Mai 2024 (M. Of. 461 bis/2024)

 ANEXE din 16 mai 2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 127/2024 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2024 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 bis din 20 mai 2024

──────────conţinute de ordinul nr. 199 din 16 mai 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 461 din 20 mai 2024.──────────anexa 1 operator de date cu caracter personal:┌─────────────────┬────────────────────┐│ │nr. cerere şi data ││ │din registrul ││judeţul │electronic de ││ ...

Monitorul Oficial 449 bis din 15 Mai 2024 (M. Of. 449 bis/2024)

 ANEXE din 30 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Q şi (**)1p în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea GuVernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 bis din 15 mai 2024

──────────conţinute de ordinul nr. 539 din 30 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 15 aprilie 2024.──────────anexa 1 cod formular specific: l01xc18.2  formular pentru verificarea respectĂrii criteriilor   de eligibilitate aferente protocolului terapeutic  dci pembrolizumabum   - melanom malign -secŢiunea idate generale1. unitatea medicală: .......................................................2. cas/nr. contract: ........................../...........................3. cod parafă medic: [ ][ ][ ][ ][ ][ ]4. nume şi prenume pacient: .................................................cnp/cid: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]5. fo/rc: [ ][ ][ ][ ][ ][ ] în data: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]6. s-a completat "secţiunea ...

Monitorul Oficial 441 bis din 14 Mai 2024 (M. Of. 441 bis/2024)

 ANEXĂ din 9 mai 2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 bis din 14 mai 2024

──────────conţinută de ordinul nr. 2.497/560/2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 441 din 14 mai 2024.──────────1. la anexa nr. 1, după poziţia 355 se introduc opt noi poziţii, poziţiile 356 - 363, cu următorul cuprins:"┌───┬────────────┬─────────────────────┐│nr.│cod protocol│denumire │├───┼────────────┼─────────────────────┤│356│a16aa07 │metreleptinum │├───┼────────────┼─────────────────────┤│357│l01fx25 │mosunetuzumabum │├───┼────────────┼─────────────────────┤│358│l03aa14 │lipegfilgrastimum │├───┼────────────┼─────────────────────┤│359│l04aa43-shua│ravulizumabum │├───┼────────────┼─────────────────────┤│360│l04aa43-hpn │ravulizumabum ...

Monitorul Oficial 427 bis din 09 Mai 2024 (M. Of. 427 bis/2024)

 ANEXE din 22 aprilie 2024 privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023 EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 bis din 9 mai 2024

──────────conţinute de ordinul nr. 1.105 din 22 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 din 9 mai 2024.──────────anexa 1  (anexa nr. 2 la procedură)  acord de finanŢare   nr. .... din .....În conformitate cu prevederile ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. ...../......., privind aprobarea schemei de minimis aferente programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, se încheie prezentul acord de finanţare între:agenţia teritorială pentru imm şi turism .......... denumită în continuare atimmt, cu sediul în ............., str. ......... nr. ........, sectorul ............., telefon ............, e-mail: ..........., reprezentată prin ordonator terţiar de credite - director ...

 ANEXE din 22 aprilie 2024 privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 603/2023 EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 bis din 9 mai 2024

──────────conţinute de ordinul nr. 1.104 din 22 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 din 9 mai 2024.──────────anexa 1  (anexa nr. 2 la procedură)  acord de finanŢare  nr. ...... din ......În conformitate cu prevederile ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. ...../......., privind aprobarea schemei de minimis aferente programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, se încheie prezentul acord de finanţare între:agenţia teritoriala pentru imm şi turism ............ denumită în continuare atimmt, cu sediul în .........., str. ........ nr. ........, sectorul ......., telefon .........., e-mail: .........., reprezentată prin ordonator terţiar ...

Monitorul Oficial 395 bis din 29 Aprilie 2024 (M. Of. 395 bis/2024)

 ANEXE din 23 aprilie 2024 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2024-2025 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 bis din 29 aprilie 2024

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 412 din 23 aprilie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 395 din 29 aprilie 2024.──────────anexa 1  nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor  de studii universitare corelat cu isced f - 2013┌───┬───────────┬───┬───────────────┬────┬───────────────┬───┬───────────────┬───┬──────────────────┬───────┬─────┬─────────────────┬┐│ │ │ │ │ │domeniul de │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 397 bis din 29 Aprilie 2024 (M. Of. 397 bis/2024)

 ANEXE din 23 aprilie 2024 privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2024-2025 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 bis din 29 aprilie 2024

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 413 din 23 aprilie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 397 din 29 aprilie 2024.──────────anexa 1  domeniile şi programele de studii universitare   de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare  program de studii universitare, formă de învăţământsau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar   2024-2025, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat1. universitatea naŢionalĂ de ŞtiinŢĂ Şi tehnologie politehnica bucureŞti┌────┬───────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐│ │domeniul de │denumire program de │ ...

Monitorul Oficial 406 bis din 30 Aprilie 2024 (M. Of. 406 bis/2024)

 ANEXĂ din 29 aprilie 2024 privind cotele de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2024-30 aprilie 2025 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 bis din 30 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 905 din 29 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 406 din 30 aprilie 2024.────────── centralizator  privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 01.05.2024 - 30.04.2025,   la specia căprior┌────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ │ │gestionari │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la: ││ │ ├──────────────────────┼───┬───────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │fonduri cinegetice ...

Monitorul Oficial 399 bis din 29 Aprilie 2024 (M. Of. 399 bis/2024)

 ANEXE din 5 aprilie 2024 privind aprobarea programelor şcolare "Comunicare relaţională", clasele a II-a/a III-a/a IV-a, învăţământ primar, "Realitatea din spatele ficţiunii", clasele a V-a/a VI-a şi a VII-a/a VIII-a, învăţământ gimnazial, "Ora de ştiut", clasele a VI-a/a VII-a, învăţământ gimnazial, "Design thinking - eu fac schimbarea!", clasele a III-a/IV-a, învăţământ primar, "Design thinking - eu fac schimbarea!", clasele a V-a/VI-a/a VII-a/a VIII-a, învăţământ gimnazial, "Scriere creativă", clasele IX-a/ a X-a/a XI-a/a XII-a, învăţământ liceal, opţionale ca disciplină nouă din curriculumul la decizia elevului din oferta şcolii EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 bis din 29 aprilie 2024

──────────aprobate prin ordinul nr. 4.165 din 5 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 399 din 29 aprilie 2024.──────────anexa 1   ministerul educaŢiei  programa şcolară pentru disciplina opţională comunicare relaŢionalĂ   Învăţământ primarclasa a ii-a/clasa a iii-a/clasa a iv-a  2024programa şcolară pentru disciplina opţională comunicare relaŢionalĂ, învăţământ primar, clasa a ii-a/clasa a iii-a/clasa a iv-anotă de prezentareprezenta programă pentru disciplina opţională comunicare relaţională reprezintă o ofertă pentru curriculum la decizia elevului din oferta şcolii, pentru trei ani de studiu din ciclul primar (clasa a ii-a, clasa a iii-a, clasa a iv-a). disciplina necesită un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe ...

‹‹ Pagina 1 din 105
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016