Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - anexa Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Anexa (afisez 776 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 78

Monitorul Oficial 471 bis din 11 Mai 2022 (M. Of. 471 bis/2022)

 ANEXE din 5 mai 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 bis din 11 mai 2022

──────────conţinute de ordinul nr. 260 din 5 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 471 din 11 mai 2022.──────────anexa 1 cod formular specific: l01xx52 formular pentru verificarea respectĂrii criteriilor de eligibilitate aferente protocolului terapeutic dci venetoclaxsecŢiunea idate generale1. unitatea medicală: ...........2. cas/nr. contract: ...../......3. cod parafă medic: [][][][][][]4. nume şi prenume pacient: ..................cnp/cid: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]5. fo/rc: [][][][][][] în data: [][][][][][][][]6. s-a completat "secţiunea ii - date medicale" din formularul specific cu codul: .....7. tip evaluare: [] iniţiere [] continuare [] întrerupere8. Încadrare medicament recomandat în listă:[] boala cronică (sublista c secţiunea c1), cod g: [][][][] pns (sublista c secţiunea c2), ...

Monitorul Oficial 469 bis din 11 Mai 2022 (M. Of. 469 bis/2022)

 ANEXE din 20 aprilie 2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 bis din 11 mai 2022

──────────conţinute de ordinul nr. 3.610 din 20 aprilie 2022, publicat monitorul oficial, partea i, nr. 469 din 11 mai 2022.──────────anexa 1 plan de ÎnvĂŢĂmÂntclasa a ix-aÎnvăţământ liceal-filiera tehnologicăaria curriculară tehnologiidomeniul de pregătire profesională: estetica Şi igiena corpului omenesccultură de specialitate şi pregătire practică săptămânalămodul i: organizarea locului de muncătotal ore/an: 27din care:laborator tehnologic -instruire practică 9modul ii: consilierea clientuluitotal ore/an: 102din care:laborator tehnologic -instruire practică 34modul iii: Îngrijirea păruluitotal ore/an: 27din care:laborator tehnologic -instruire practică 9modul iv: bărbieritul şi a îngrijirile facialetotal ore/an: 75din care:laborator tehnologic -instruire practică 25modul v: tunsori bărbăteştitotal ore/an: 75din care:laborator tehnologic -instruire practică 25total ...

Monitorul Oficial 459 bis din 09 Mai 2022 (M. Of. 459 bis/2022)

 ANEXĂ din 5 mai 2022 referitoare la modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 bis din 9 mai 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 1.322 din 5 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 din 9 mai 2022.──────────modificări şi completări ale anexei la ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în  românia care pot fi utilizate/comercializateexclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cucircuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de  sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi amunicipiului bucureşti sau/şi cu   ministerul sănătăţii, cuprinse în catalogul public1. după poziţia nr. 6277 se introduc 37 poziţii noi, poziţiile nr. 6278- 6314, cu următorul cuprins:┌────┬─────────┬─┬──────────┬─────┬────────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────┬──────────┬────────────┐│ ...

Monitorul Oficial 434 bis din 04 Mai 2022 (M. Of. 434 bis/2022)

 ANEXE din 27 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 bis din 4 mai 2022

──────────conţinute de ordinul nr. 246 din 27 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 434 din 4 mai 2022.──────────anexa 1 cod formular specific: l01xe35 formular pentru verificarea respectĂrii criteriilor de eligibilitate aferente protocolului terapeutic dci osimertinib  - cancer pulmonar non-microcelular -secŢiunea idate generale1. unitatea medicală: ................................2. cas/nr. contract: ............../..................3. cod parafă [][][][][][]4. nume şi prenume pacient: ...........................cnp/cid: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]5. fo/rc: [][][][][][] în data: [][][][][][][][]6. s-a completat "secţiunea ii - date medicale" din formularul specific cu codul: ..........7. tip evaluare: [] iniţiere [] continuare [] întrerupere8. Încadrare medicament recomandat în listă:[] boala cronică (sublista c secţiunea c1), cod g: [][][][] pns (sublista ...

Monitorul Oficial 399 bis din 27 Aprilie 2022 (M. Of. 399 bis/2022)

 ANEXĂ din 15 aprilie 2022 privind Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT şi Schema de ajutor de stat asociate Programului EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 bis din 27 aprilie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 999/628/2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 399 din 27 aprilie 2022.──────────secŢiunea 1   procedura de implementare a programului garant construct şi schema de ajutor de stat asociată programului garant constructcap. idispoziţii generale şi definiţiiart. 1(1) obiectivul principal al programului garant construct constă în susţinerea finanţărilor destinate implementării proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de imm-uri din sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ- teritoriale, prin acordarea de garanţii guvernamentale în mod transparent şi nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanţărilor accesate de ...

Monitorul Oficial 409 bis din 28 Aprilie 2022 (M. Of. 409 bis/2022)

 ANEXE din 21 aprilie 2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 bis din 28 aprilie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 234 din 21 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 409 din 28 aprilie 2022.──────────anexa 1.1 unitatea sanitarĂ ...........programul naŢional de boli cardiovasculareraportare pentru ............(se completează luna sau perioada de raportare conform normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)tabel 1 situaŢia bolnavilor pe tipuri de afecŢiune┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de: ...

Monitorul Oficial 407 bis din 28 Aprilie 2022 (M. Of. 407 bis/2022)

 ANEXĂ din 20 aprilie 2022 referitoare la aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2022-30 aprilie 2023 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 bis din 28 aprilie 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 912 din 20 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 407 din 28 aprilie 2022.──────────centralizator privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 01.05.2022 - 30.04.2023,  la specia căprior┌────┬────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┐│ │ │ │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la: ││ │ │ ...

Monitorul Oficial 405 bis din 28 Aprilie 2022 (M. Of. 405 bis/2022)

 ANEXĂ din 20 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 bis din 28 aprilie 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 1.209 din 20 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 405 din 28 aprilie 2022.──────────modificări şi completări ale anexelor nr. 1 şi 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale  medicamentelor de uz uman, valabile în românia, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora,distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicaleşi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu   ministerul sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti,   cuprinse în catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate ...

Monitorul Oficial 400 bis din 27 Aprilie 2022 (M. Of. 400 bis/2022)

 ANEXE din 15 martie 2022 pentru modificarea unor anexe din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2021 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 bis din 27 aprilie 2022

──────────conţinute de ordinul nr. 32 din 15 martie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 400 din 27 aprilie 2022.──────────anexa 1 a. tarif pentru analize şi examene de laborator în domeniul sănătăţii animalelor şi în domeniul organismelor modificate genetic┌────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │ │ ...

‹‹ Pagina 1 din 78
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016