Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - anexa 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Anexa 2020

Selectati luna pentru care doriti sa afisam anexa din 2020‹‹ Pagina 1 din 3

Monitorul Oficial 1304 bis din 29 Decembrie 2020 (M. Of. 1304 bis/2020)

 ANEXE din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1304 bis din 29 decembrie 2020

──────────conţinute de norma nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.304 din 29 decembrie 2020.──────────anexa 1 la normăanexa 2^1 la norma nr. 21/2016 raportare suplimentară de lichiditate.   determinarea indicatorului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale   - raportare lunară - la data de: i.............ia. total titluri de stat (în lei şi valută), inclusiv certificate de trezorerie┌──────────────────────────────────────┐│-lei- │├───────────┬───────────┬──────────────┤│ ...

Monitorul Oficial 1310 bis din 30 Decembrie 2020 (M. Of. 1310 bis/2020)

 ANEXE din 5 noiembrie 2020 la Hotărârea nr. 959/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1310 bis din 30 decembrie 2020

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 959 din 5 noiembrie 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1310 din 30 decembrie 2020.──────────anexa 1    datele de identificare ale unor bunuri în  domeniul public al statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al   statului şi se dau în administrare regiei autonome  tehnologii pentru energia nucleară - raten mioveni, având cui: ro 32306920, aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, cif 24931499┌────┬───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┐│ │ │ ...

Monitorul Oficial 1222 bis din 14 Decembrie 2020 (M. Of. 1222 bis/2020)

 ANEXE din 4 decembrie 2020 privind conţinutul, modalitatea de completare şi modul de utilizare a documentelor standard "Instrucţiuni pentru ofertanţi/candidaţi" şi "Caiet de sarcini" la atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică/sectorial având ca obiect măşti de protecţie de uz sanitar de tip II, II R, FFP2, FFP3 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1222 bis din 14 decembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.376 din 4 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.222 din 14 decembrie 2020.──────────anexa 1 instrucţiuni pentru ofertanţi/candidaţiatenţionare: autorităţile/entităţile contractante vor completa formular ui electronic din sistemul electronic de achiziţii publice (seap) cu formalităţile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare, precizările privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile ...

Monitorul Oficial 1199 bis din 09 Decembrie 2020 (M. Of. 1199 bis/2020)

 ANEXĂ din 4 decembrie 2020 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.077/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.674/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 bis din 9 decembrie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 2.077 din 4 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.199 din 9 decembrie 2020.──────────modificări şi completări ale anexei la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1674/2020 pentru aprobarea preţurilor maximaleale medicamentelor de uz uman valabile în românia care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciilecomunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractualăcu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti sau/şicu ministerul sănătăţii, cuprinse în catalogul public1. după poziţia nr. 6316 se introduc 76 poziţii noi, poziţiile numerotate de la nr. 6317 ...

Monitorul Oficial 1048 bis din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 1048 bis/2020)