Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - anexa 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Anexa 2013

Selectati luna pentru care doriti sa afisam anexa din 2013‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 805 bis din 19 Decembrie 2013 (M. Of. 805 bis/2013)

ANEXE din 18 decembrie 2013 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 (Anexele 1,2 si 4-10) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 bis din 19 decembrie 2013

Anexa 1*font 7*totalbugetul de stat   pe anii 2014-2017  - sinteza -  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ca- │sub-│pa- │gru-│ar-│a- │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 640 bis din 17 Octombrie 2013 (M. Of. 640 bis/2013)

ANEXE din 9 octombrie 2013 Anexele nr. 1-30 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.170/606/2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii pubice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare*) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 bis din 17 octombrie 2013

__________*) aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.170/606/2013 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 640 din 17 octombrie 2013.anexa 1 (anexa 2 la ordinul nr. 1211/325/2006)regulamentul de organizare Şi funcŢionare a subcomisiei naŢionale de evaluare a unitĂŢilor de dializĂ publice Şi privateart. 1 (1) prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea subcomisiei naţionale de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private (scneud) conform prevederilor legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza ordinului nr. 637/241/2006 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate.(2) regulamentul ...

ANEXE din 9 octombrie 2013 Anexele nr. 1-30 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.170/606/2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii pubice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 bis din 17 octombrie 2013

__________*) aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.170/606/2013 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 640 din 17 octombrie 2013.anexa 1 (anexa 2 la ordinul nr. 1211/325/2006)regulamentul de organizare Şi funcŢionare a subcomisiei naŢionale de evaluare a unitĂŢilor de dializĂ publice Şi privateart. 1 (1) prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea subcomisiei naţionale de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private (scneud) conform prevederilor legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza ordinului nr. 637/241/2006 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate.(2) regulamentul ...

Monitorul Oficial 525 bis din 21 August 2013 (M. Of. 525 bis/2013)

ANEXE din 8 august 2013 anexele nr. 1-47 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 961/536 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 bis din 21 august 2013

Anexa 1    dci paricalcitolumi. indicaţii1. bcr stadiile 3-5 pre-dializă (erfg < 60 ml/min) ca terapie de linia a treia a hiperparatiroidismului sever, în cazuri selecţionate: cu ipth crescut peste limita corespunzătoare stadiului bolii [> 70 pg/ml, bcr3; > 110 pg/ml, bcr4; > 190 pg/ml, bcr 5] după corectarea carenţei/deficienţei de vitamină d [25(oh)d serică > 30 ng/ml], dacă administrarea calcitriolum/alfacalcidolum a produs hipercalcemie şi/sau hiperfosfatemie repetate, chiar în condiţiile reducerii corespunzătoare a dozelor, la bolnavi care au fosfatemie (≤ 4,6 mg/dl) şi calcemie normale (≤ 10,5 mg/dl), spontan sau după intervenţie terapeutică.2. bcr stadiul 5 dializă, ca terapie de linia ...

ANEXE din 6 august 2013 anexele nr. 1-47 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 961/536 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 bis din 21 august 2013

Anexa 1    dci paricalcitolumi. indicaţii1. bcr stadiile 3-5 pre-dializă (erfg < 60 ml/min) ca terapie de linia a treia a hiperparatiroidismului sever, în cazuri selecţionate: cu ipth crescut peste limita corespunzătoare stadiului bolii [> 70 pg/ml, bcr3; > 110 pg/ml, bcr4; > 190 pg/ml, bcr 5] după corectarea carenţei/deficienţei de vitamină d [25(oh)d serică > 30 ng/ml], dacă administrarea calcitriolum/alfacalcidolum a produs hipercalcemie şi/sau hiperfosfatemie repetate, chiar în condiţiile reducerii corespunzătoare a dozelor, la bolnavi care au fosfatemie (≤ 4,6 mg/dl) şi calcemie normale (≤ 10,5 mg/dl), spontan sau după intervenţie terapeutică.2. bcr stadiul 5 dializă, ca terapie de linia ...

Monitorul Oficial 294 bis din 23 Mai 2013 (M. Of. 294 bis/2013)

 ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si cele privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finantate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 si 2) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 bis din 23 mai 2013

Anexa 1  condiŢiile speciale ale contractului pentruechipamente Şi construcŢii, inclusiv proiectarecondiţiile speciale ale contractului sunt prezentate în cele ce urmează.aceste condiţii speciale completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la condiţiile generale de contract.prevederile clauzelor neschimbate sau neanulate de prezentele condiţii speciale sunt valabile în forma dată de condiţiile generale.În cazul unor neconcordante între condiţiile speciale şi condiţiile generale, primează prevederile condiţiilor speciale.numerotarea clauzelor condiţiilor speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor condiţiilor generale.subclauza 1.1.1.1. "contract" se modifică, se completează şi va avea următorul cuprins:1.1.1.1. "contract" înseamnă acordul contractual, formularul de ofertă cu anexa la ofertă, memorandumul ...

Monitorul Oficial 370 bis din 21 Iunie 2013 (M. Of. 370 bis/2013)

ANEXA din 6 iunie 2013 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.121/2013 privind aprobarea modelului de contract de finantare pentru accesarea axei prioritare 7 "Asistenta tehnica" de catre organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 bis din 21 iunie 2013

Investeşte în oameni!fondul social europeanprogramul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 2007-2013axa prioritară nr. 7domeniul major de intervenţie . .. .. .. .. .. .. ..contract de finanŢarenumărul de identificare al contractului:posdru/ap7/dmi ............./oi posdru ............./cf/.............- titlul proiectului: "............................."cererea de finanţare "............" din data de ..........., a fost aprobată în data de ......... pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de ................... lei.preambulbaza legală pentru acordarea finanţării:● programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, aprobat prin decizia ce nr. 5811/22.11.2007;● regulamentul ce nr. 1081/2006 privind fondul social european (fse);● regulamentul ce nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru ...

Monitorul Oficial 164 bis din 27 Martie 2013 (M. Of. 164 bis/2013)

 ANEXE din 1 februarie 2013 privind stabilirea metodologiei de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 164 bis din 27 martie 2013

──────────conţinute de instrucŢiunile nr. 9 din 1 februarie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 164 din 27 martie 2013.──────────anexa 1 grilĂ de evaluare a nivelului derisc pentru instituŢiile de creditare (bĂnci)┌─────────────────────────────────────┬┐│denumire unitate ││├─────────────────────────────────────┼┤│denumire obiectiv ││├─────────────────────────────────────┼┤│adresa obiectiv ││├─────────────────────────────────────┼┤│obiecte ...

Monitorul Oficial 268 bis din 14 Mai 2013 (M. Of. 268 bis/2013)

ANEXE din 29 aprilie 2013 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 bis din 14 mai 2013

Anexa 1-a casa de asigurări de sănătate.............................furnizorul de servicii medicale reprezentantul legal al furnizorului............................... ....................................localitate .................... medic de familie ...................judeţ ......................... (nume prenume)cnp medic de familie ..............i. lista persoanelor asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bazĂ, respectiv pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asicurĂ facultativgrupa de vârstă ...........*)*font 9*┌────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬──────────┬───────┬───────┬─────────────┐│nr. │ numele şi ...

Monitorul Oficial 146 bis din 19 Martie 2013 (M. Of. 146 bis/2013)

ANEXA*) din 18 ianuarie 2013 privind Continutul educativ pentru interventie timpurie anteprescolara destinat copiilor cu deficiente senzoriale multiple/surdocecitate EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 bis din 19 martie 2013

______*) aprobată de ordinul nr. 3.071 din 18 ianuarie 2013 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 146 din 19 martie 2013.cuprinsintroducereimplicaţiile surdocecităţii/deficienţei senzoriale multiple asupra dezvoltăriirolul întervenţiei timpuriicomunicareeducaţie senzorială şi cognitivăorientare, mobilitate şi stimulare motorie generalădezvoltare emoţională şi socialăglosarbibliografieautoriintroduceresurdocecitatea este o deficienţă gravă, multisenzorială (combinaţie de deficienţe de văz şi de auz), de cele mai multe ori asociată şi cu alte tipuri de deficienţe.surdocecitatea cauzează dificultăţi majore în sfera comunicării, a accesului la informaţie, orientare şi mobilitate.În categoria copiilor cu surdocecitate/deficienţă senzorială multiplă putem întâlni copii care prezintă:● deficienţă de auz şi deficienţă de vedere congenitale sau ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016