Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - anexa 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Anexa 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam anexa din 2010‹‹ Pagina 1 din 3

Monitorul Oficial 872 bis din 28 Decembrie 2010 (M. Of. 872 bis/2010)

ANEXE din 11 noiembrie 2010 privind programele pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 bis din 28 decembrie 2010

-----------   *) ordin nr. 5.620/2010 publicat în monitorul oficial nr. 872 din 28 decembrie 2010amexa 1lista   cuprinzând programele pentru concursul pentru ocuparea posturilor   didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate  în învãţãmântul preuniversitar*t*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │ proba de concurs ││crt.│ ...

Monitorul Oficial 856 bis din 21 Decembrie 2010 (M. Of. 856 bis/2010)

ANEXA din 22 septembrie 2010 cuprinzand anexele nr. 1-9 la Hotararea nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari EMITENT: CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 bis din 21 decembrie 2010

Anexa 1 lista de obiective pentru revizuirea calitãţiiactivitãţii de audit financiar/audit statutar*t**font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│nr. │ obiective ale revizuirii calitãţii activitãţii desfãşurate de cãtre membrii cafr, auditori │ da/nu ││crt.│ persoane fizice şi firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea │ explicaţii ││ ...

Monitorul Oficial 657 bis din 23 Septembrie 2010 (M. Of. 657 bis/2010)

ANEXA din 31 august 2010 privind Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012*) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 bis din 23 septembrie 2010

-----------*) aprobatã de ordinul nr. 4.802/2010, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 657 din 23 septembrie 2010.*t*┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ data │ evenimentul ││ limitĂ/perioada │ ...

ANEXA din 31 august 2010 cuprinzand anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 bis din 23 septembrie 2010

Anexa 1 calendarulde desfãşurare a evaluãrii naţionale pentru elevii clasei a viii-a,   în anul şcolar 2010-2011*t*10 iunie 2011 Încheierea cursurilor pentru clasa a viii-a   13-15 iunie 2011 Înscrierea la evaluarea naţionalã20 iunie 2011 limba şi literatura românã - probã scrisã21 iunie 2011 limba şi literatura maternã - probã scrisã22 iunie 2011 matematica - probã scrisã24 iunie 2011 afişarea rezultatelor (pânã la ora 14)24 iunie 2011 depunerea contestaţiilor (orele 14-18)   25-26 iunie 2011 rezolvarea contestaţiilor27 iunie 2011 ...

Monitorul Oficial 886 bis din 29 Decembrie 2010 (M. Of. 886 bis/2010)

ANEXE din 13 decembrie 2010 la Ordinul nr. 26 din 13 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 bis din 29 decembrie 2010

Anexa 1   modificãri şi completãri ale  reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene,  aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar1. la punctul 5 se abrogã prevederile alineatului (3), iar alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"(2) prin valutã se înţelege altã monedã decât leul."2. punctul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"12. dacã aplicarea prevederilor prezentelor reglementãri nu este suficientã pentru a oferi o imagine fidelã în înţelesul prevederilor pct. 11, instituţia trebuie sã prezinte informaţii suplimentare în notele explicative."3. punctul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"15. situaţiile financiare anuale trebuie ...

Monitorul Oficial 893 bis din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 893 bis/2010)

ANEXA din 8 decembrie 2010 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.492/1.027/2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 bis din 30 decembrie 2010

AnexÃ(anexa 17 b ii la ordinul 265/408/2010)   anexa 17 b ii - lista grupelor de diagnostice, valorilor relative si a limitelor duratelor de spitalizare*t**font 7*┌────┬───────┬───────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┐│nr. │catego-│cate- │grupa │ ...

Monitorul Oficial 308 bis din 12 Mai 2010 (M. Of. 308 bis/2010)