Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - anexa 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Anexa 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam anexa din 2010‹‹ Pagina 2 din 3

Monitorul Oficial 264 bis din 22 Aprilie 2010 (M. Of. 264 bis/2010)

ANEXE din 4 martie 2010 la Ordinul nr. 393/2010 privind aprobarea lansarii Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie" - partea de distributie (Anexe 1 si 2) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 bis din 22 aprilie 2010

Anexa 1 ministerul economiei, comerţului şi mediului de afaceri direcţiageneralã energie, petrol şi gaze - organismul intermediar pentru energie  cerere de propuneri de proiecte   pentru asistenŢà financiarà nerambursabilà acordatà din fondurileprogramului operaŢional sectorial "creŞterea competitivitÃŢii economice"cofinanŢat din fondul european de dezvoltare regionalà -  axa prioritarã 4: "creşterea eficienţei energetice şi a securitãţii   furnizãrii în contextul combaterii schimbãrilor climatice" domeniul major de intervenţie 1: "energie eficientã şi durabilã (îmbunãtãţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilã a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)" operaţiunea 4.1. b): "sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, cât şi ale reţelelor de ...

Monitorul Oficial 246 bis din 16 Aprilie 2010 (M. Of. 246 bis/2010)

ANEXA din 31 martie 2010 la Hotararea Guvernului nr. 278/2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finantarii acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 bis din 16 aprilie 2010

AnexĂ? din 31 martie 2010 la hotãrârea guvernului nr. 278/2010 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea planului indicativ facilitatea schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţãrii acordate româniei de cãtre uniunea europeanã emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 246 bis din 16 aprilie 2010 *t* *font 9**font 9* ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ...

Monitorul Oficial 138 bis din 02 Martie 2010 (M. Of. 138 bis/2010)

ANEXA din 22 iunie 2009 cuprinzand modelul Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 2 martie 2010

*t* *font 9**font 9* ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐ │ │ │ an 1 │ an 2 │ total │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤ │ 1 │resurse umane ...

Monitorul Oficial 307 bis din 11 Mai 2010 (M. Of. 307 bis/2010)

ANEXA din 15 aprilie 2010 cuprinzand modelul de Contract de finantare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 bis din 11 mai 2010

AnexĂ? din 15 aprilie 2010 cuprinzând modelul de contract de finanţare pentru programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*) emitent: ministerul muncii, familiei Şi protecŢiei sociale publicat În: monitorul oficial nr. 307 bis din 11 mai 2010 ----------- *) aprobate prin ordinul nr. 300 din 15 aprilie 2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 307 din 11 mai 2010. [siglÃ] [siglÃ] ...

ANEXE din 14 aprilie 2010 cuprinzand modele de contracte de finantare aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis "Angajati mai multi, mai competenti, mai sanatosi - 3 Propuneri in sprijinul angajatilor tai: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesionala; Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor", necesar implementarii Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 bis din 11 mai 2010

Anexe din 14 aprilie 2010 cuprinzand modele de contracte de finanţare aferente ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis "angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sãnãtoşi - 3 propuneri în sprijinul angajaţilor tãi: bani pentru completarea echipei; bani pentru formare profesionalã; bani pentru sãnãtatea şi siguranţa salariaţilor", necesar implementãrii programului operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" emitent: ministerul muncii, familiei Şi protecŢiei sociale publicat În: monitorul oficial nr. 307 bis din 11 mai 2010 ----------- *) ...

Monitorul Oficial 222 bis din 08 Aprilie 2010 (M. Of. 222 bis/2010)

ANEXA din 18 martie 2010 pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal*) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 bis din 8 aprilie 2010

AnexĂ? din 18 martie 2010 pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanţelor bugetare ale autoritãţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, precum şi a modelului legitimaţiei de executor fiscal*) emitent: autoritatea naŢionalà pentru administrare Şi reglementare În comunicaŢii publicat În: monitorul oficial nr. 222 bis din 8 aprilie 2010 ------- *) aprobatã de decizia nr. 199 din 18 martie 2010, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 222 din 8 aprilie 2010. ...

Monitorul Oficial 243 bis din 16 Aprilie 2010 (M. Of. 243 bis/2010)

ANEXA din 31 martie 2010 privind anexele nr. 1-3 la Hotararea Guvernului nr. 267/2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 bis din 16 aprilie 2010

_________ *) aprobatã prin hotãrârea guvernului nr. 267 din 31 martie 2010 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 243 din 16 aprilie 2010 anexa 1*t* ───────(anexa a la hotãrârea guvernului nr. 494/2006 )────────────────────────────────────────────── lista abrevierilor utilizate a.1, amendament 1 cu privire la alte documente standard decât imo. a.2, amendament 2 cu privire la alte documente standard decât imo. ac, rectificare cu privire la alte documente ...

Monitorul Oficial 296 bis din 06 Mai 2010 (M. Of. 296 bis/2010)

ANEXE din 16 aprilie 2010 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 , pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special (Anexele nr. 1-7) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 bis din 6 mai 2010

Anexe din 16 aprilie 2010 la ordinul preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 428/2010 , pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitãţii realizate de cãtre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţarã, fãrã regim special (anexele nr. 1-7) emitent: casa naŢionalà de asigurÃri de sÃnÃtate publicat În: monitorul oficial nr. 296 bis din 6 mai 2010 anexa 1-a *t* casa de asigurãri de sãnãtate .............................. ...

Monitorul Oficial 223 bis din 09 Aprilie 2010 (M. Of. 223 bis/2010)

ANEXE din 9 aprilie 2010 nr. 1 si 2 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 38/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 bis din 9 aprilie 2010

Anexe din 9 aprilie 2010 2 la ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 38/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010 şi a programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010 emitent: autoritatea naŢionalà sanitarà veterinarà Şi ...

Monitorul Oficial 154 bis din 10 Martie 2010 (M. Of. 154 bis/2010)

ANEXE din 9 februarie 2010 la Centralizatorul privind disciplinele de invatamant*) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 bis din 10 martie 2010

---------- *) aprobatã de ordinul nr. 3.236 din 9 februarie 2010 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 154, din data de 10 martie 2010. anexa anexa 1: domeniul mecanicĂ anexa 1.1: mecanicĂ/mecanicĂ*t**font 9**font 9*┌───────┬────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────┐│nivel │ domeniul │ profilul │ discipline din profilul │nr. ││ ...

‹‹ Pagina 2 din 3
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016