Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - anexa 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Anexa 2011

Selectati luna pentru care doriti sa afisam anexa din 2011‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 350 bis din 19 Mai 2011 (M. Of. 350 bis/2011)

ANEXE din 6 aprilie 2011 la Hotararea Guvernului nr. 362/2011 privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Anexele nr. 1-64) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 bis din 19 mai 2011

Anexa 1  inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului la data 31.12.2010*t* ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ cod fiscal │ denumire │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ ...

Monitorul Oficial 846 bis din 29 Noiembrie 2011 (M. Of. 846 bis/2011)

ANEXE din 29 septembrie 2011 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2.387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 bis din 29 noiembrie 2011

Anexa 1(anexa nr. 1 la ommdd 1964/2007)lista siturilor de importanŢĂ comunitarĂ*t*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── denumirea sitului, unitãţile administrativ-teritoriale în care este   localizat situl şi suprafaţa unitãţii administrativ-teritoriale cuprinsã în sit (în procente)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*st*1.rosci0001 aninişurile de pe tãrlungjudeţul braşov: sãcele(<1%)2.rosci0002 apusenijudeţul alba: albac(31%), arieşeni(60%), gârda de sus(64%), horea(55%), scãrişoara(67%)judeţul bihor: budureasa(28%), bunteşti(11%), câmpani(46%), nucet(46%), pietroasa(84%)judeţul cluj: beliş(99%), cãlãţele(11%), mãguri-rãcãtãu(<1%), mãrgãu(30%), mãrişel(5%), sãcuieu(6%)3.rosci0003 arboretele de castan comestibil de la baia marejudeţul maramureş: baia mare(9%)4.rosci0004 bãgãujudeţul alba: aiud(8%), hopârta(2%), lopadea nouã(7%), ocna mureş(18%)5.rosci0005 balta albã - amara - jirlãu - lacul sãrat câinenijudeţul brãila: galbenu(7%), gradiştea(10%), jirlãu(9%), vişani(15%)judeţul buzãu: balta albã(30%), boldu(12%)6.rosci0006 balta micã a brãileijudeţul constanţa: hârşova(<1%)judeţul ialomiţa: giurgeni(2%)judeţul ...

Monitorul Oficial 772 bis din 01 Noiembrie 2011 (M. Of. 772 bis/2011)

ANEXA din 4 octombrie 2011 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.528/2011 privind aprobarea programelor scolare integrate prin care se realizeaza educatia de baza in cadrul programului "A doua sansa" - invatamant primar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 bis din 1 noiembrie 2011

Ministerul educaŢiei, cercetĂrii, tineretului Şi sportului   limba Şi literatura romÂnĂprogramĂ ŞcolarĂ  pentru programul "a doua şansã" - învãţãmânt primarnivelul i   aprobatã prin ordinul ministruluieducaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportuluinr. 5528bucureşti, 2011 1. notĂ de prezentareprograma de limba şi literatura românã pentru modulul i - a.b.c. este conceputã pentru primul an de studiu al acestei discipline şi este destinatã şcolilor în care se desfãşoarã programul "a doua şansã" - învãţãmânt primar. pornind de la particularitãţile elevilor care vor fi cuprinşi în aceastã formã de învãţãmânt, persoane care nu au finalizat ciclul primar, programele şcolare permit:● dobândirea de cunoştinţe, conform potenţialului şi nevoilor acestora;● valorificarea experienţei de ...

Monitorul Oficial 722 bis din 13 Octombrie 2011 (M. Of. 722 bis/2011)

ANEXE din 28 septembrie 2011 cuprinzand anexele nr. 1/1.a, 1/1.b, 1/1.c, 2/1.a/1-2/1.a/64, 2/1.b/1-2/1.b/73 si 2/1.c/1-2/1.c/73 la Hotararea Guvernului nr. 963/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 210 obiective de investitii, gradinite cu program normal cu doua sali de grupa, cuprinse in Proiectul "Reforma educatiei timpurii in Romania", componentele 1.a, 1.b si 1.c EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 bis din 13 octombrie 2011

 anexa 1/1.a  lista obiectivelor de investiţii  grãdiniţe cu program normal cu 2 grupe (pret componenta 1.a)*t**font 8*┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│nr. │ │ unitatea de învãţãmânt preşcolar │ ││crt.│ judeţ │ ...

Monitorul Oficial 399 bis din 07 Iunie 2011 (M. Of. 399 bis/2011)