Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - anexa 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Anexa 2022

Selectati luna pentru care doriti sa afisam anexa din 2022‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 581 bis din 15 Iunie 2022 (M. Of. 581 bis/2022)

 ANEXE din 8 iunie 2022 privind modificarea adresei, denumirii, a caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 bis din 15 iunie 2022

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 757 din 8 iunie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 581 din 15 iunie 2022.──────────anexa 1  datele de identificareale mijloacelor fixe aflate în domeniul   public al statului la care se modifică adresa (exploatarea teritorială) ca urmare a reorganizării teritoriale a sntgn transgaz sa┌────┬─────┬───────────────┬────────────┬────┬─────────────┬────────────┐│ │ │ │elemente de │ │adresa │actuala ││ │ ...

Monitorul Oficial 576 bis din 14 Iunie 2022 (M. Of. 576 bis/2022)

 ANEXĂ din 9 iunie 2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 bis din 14 iunie 2022

────────── conţinută de ordinul nr. 1.584 din 9 iunie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 576 din 14 iunie 2022.──────────modificări şi completări ale anexei la ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2020 pentru aprobareapreţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în românia care pot fi utilizate/comercializateexclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriilecare nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publicăjudeţene şi a municipiului bucureşti sau/şi cu ministerul sănătăţii, cuprinse în catalogul public1. după poziţia nr. 6314 se introduc 94 poziţii noi, poziţiile nr. 6315 - 6408, cu ...

Monitorul Oficial 541 bis din 02 Iunie 2022 (M. Of. 541 bis/2022)

 ANEXĂ din 27 mai 2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 bis din 2 iunie 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 1.462/347/2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 541 din 2 iunie 2022.──────────1. la anexa nr. 1, în tabel, după poziţia 316 se introduc 7 noi poziţii, poziţiile 317 - 323, cu următorul cuprins:┌───┬────────┬─────────────────────────┐│nr.│cod │denumire ││ │protocol│ │├───┼────────┼─────────────────────────┤│317│b01ac27 │selexipagum ...

Monitorul Oficial 529 bis din 30 Mai 2022 (M. Of. 529 bis/2022)

 ANEXĂ din 26 mai 2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 bis din 30 mai 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 1.460 din 26 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 529 din 30 mai 2022.──────────modificări şi completări ale anexelor nr. 1 şi 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale  medicamentelor de uz uman, valabile în românia, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora,distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicaleşi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu   ministerul sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti,   cuprinse în catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate ...

Monitorul Oficial 471 bis din 11 Mai 2022 (M. Of. 471 bis/2022)

 ANEXE din 5 mai 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 bis din 11 mai 2022

──────────conţinute de ordinul nr. 260 din 5 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 471 din 11 mai 2022.──────────anexa 1 cod formular specific: l01xx52 formular pentru verificarea respectĂrii criteriilor de eligibilitate aferente protocolului terapeutic dci venetoclaxsecŢiunea idate generale1. unitatea medicală: ...........2. cas/nr. contract: ...../......3. cod parafă medic: [][][][][][]4. nume şi prenume pacient: ..................cnp/cid: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]5. fo/rc: [][][][][][] în data: [][][][][][][][]6. s-a completat "secţiunea ii - date medicale" din formularul specific cu codul: .....7. tip evaluare: [] iniţiere [] continuare [] întrerupere8. Încadrare medicament recomandat în listă:[] boala cronică (sublista c secţiunea c1), cod g: [][][][] pns (sublista c secţiunea c2), ...

Monitorul Oficial 469 bis din 11 Mai 2022 (M. Of. 469 bis/2022)

 ANEXE din 20 aprilie 2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 bis din 11 mai 2022

──────────conţinute de ordinul nr. 3.610 din 20 aprilie 2022, publicat monitorul oficial, partea i, nr. 469 din 11 mai 2022.──────────anexa 1 plan de ÎnvĂŢĂmÂntclasa a ix-aÎnvăţământ liceal-filiera tehnologicăaria curriculară tehnologiidomeniul de pregătire profesională: estetica Şi igiena corpului omenesccultură de specialitate şi pregătire practică săptămânalămodul i: organizarea locului de muncătotal ore/an: 27din care:laborator tehnologic -instruire practică 9modul ii: consilierea clientuluitotal ore/an: 102din care:laborator tehnologic -instruire practică 34modul iii: Îngrijirea păruluitotal ore/an: 27din care:laborator tehnologic -instruire practică 9modul iv: bărbieritul şi a îngrijirile facialetotal ore/an: 75din care:laborator tehnologic -instruire practică 25modul v: tunsori bărbăteştitotal ore/an: 75din care:laborator tehnologic -instruire practică 25total ...

Monitorul Oficial 459 bis din 09 Mai 2022 (M. Of. 459 bis/2022)

 ANEXĂ din 5 mai 2022 referitoare la modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 bis din 9 mai 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 1.322 din 5 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 din 9 mai 2022.──────────modificări şi completări ale anexei la ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în  românia care pot fi utilizate/comercializateexclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cucircuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de  sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi amunicipiului bucureşti sau/şi cu   ministerul sănătăţii, cuprinse în catalogul public1. după poziţia nr. 6277 se introduc 37 poziţii noi, poziţiile nr. 6278- 6314, cu următorul cuprins:┌────┬─────────┬─┬──────────┬─────┬────────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────┬──────────┬────────────┐│ ...

Monitorul Oficial 434 bis din 04 Mai 2022 (M. Of. 434 bis/2022)

 ANEXE din 27 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 bis din 4 mai 2022

──────────conţinute de ordinul nr. 246 din 27 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 434 din 4 mai 2022.──────────anexa 1 cod formular specific: l01xe35 formular pentru verificarea respectĂrii criteriilor de eligibilitate aferente protocolului terapeutic dci osimertinib  - cancer pulmonar non-microcelular -secŢiunea idate generale1. unitatea medicală: ................................2. cas/nr. contract: ............../..................3. cod parafă [][][][][][]4. nume şi prenume pacient: ...........................cnp/cid: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]5. fo/rc: [][][][][][] în data: [][][][][][][][]6. s-a completat "secţiunea ii - date medicale" din formularul specific cu codul: ..........7. tip evaluare: [] iniţiere [] continuare [] întrerupere8. Încadrare medicament recomandat în listă:[] boala cronică (sublista c secţiunea c1), cod g: [][][][] pns (sublista ...

Monitorul Oficial 405 bis din 28 Aprilie 2022 (M. Of. 405 bis/2022)

 ANEXĂ din 20 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 bis din 28 aprilie 2022

──────────conţinută de ordinul nr. 1.209 din 20 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 405 din 28 aprilie 2022.──────────modificări şi completări ale anexelor nr. 1 şi 2 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale  medicamentelor de uz uman, valabile în românia, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora,distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicaleşi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu   ministerul sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti,   cuprinse în catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016