Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXA din 22 septembrie 2010  cuprinzand anexele nr. 1-9 la Hotararea nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXA din 22 septembrie 2010 cuprinzand anexele nr. 1-9 la Hotararea nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 856 bis din 21 decembrie 2010

    ANEXA 1

    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii
    Activitãţii de audit financiar/audit statutar┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calitãţii activitãţii desfãşurate de cãtre membrii CAFR, auditori │ DA/NU │
│crt.│ persoane fizice şi firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea │ Explicaţii │
│ │ ISA 220, ISQC1 şi a Standardelor Internaţionale de Audit relevante │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor misiunilor de audit financiar şi concordanţa │ │
│ │acestora cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) relevante │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul exerciţiului copii ale situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor │Precizarea │
│ │cadrului de raportare financiarã aplicabil, dupã caz, respectiv: │reglementã- │
│ │ - Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene (OMFP nr. 3055/2009); │rilor aplica- │
│ │ - Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS); │bile │
│ │ - Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã (IFRS), semnate şi ştampilate de │ │
│ │ conducerea entitãţii şi înregistrate la Registrul Comerţului? (Secţiunea A1 'Copie dupã │ │
│ │ situaţiile financiare semnate' din Ghidul privind auditul calitãţii). │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Conţine dosarul de audit: │ │
│ │- scrisoarea misiunii de audit sau altã formã de acord scris (Contractul de prestãri servicii), precum │- Idem │
│ │şi │- Obiectiv nou│
│ │- numirea auditorului financiar sau firmei de audit de cãtre Adunarea Generalã a │ │
│ │Acţionarilor/Asociaţilor entitãţii auditate, conform prevederilor art. 44 din OUG nr. 90/24 iunie 2008 │ │
│ │privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitãţii dupã încheierea misiunii, care │ idem │
│ │pot fi: │ │
│ │[ ] Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare, întocmit conform ISA 700 'Formarea unei │ │
│ │opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare', respectiv, dupã caz, conform ISA 705 │ │
│ │'Modificãri ale opiniei raportului auditorului independent', sau ISA 706 'Paragrafele de observaţii │ │
│ │şi paragrafele explicative din raportului auditorului independent'; │ │
│ │[ ] Scrisoarea de comunicare a deficienţelor reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi │ │
│ │de control intern, conform ISA 265 'Comunicarea deficienţelor în controlul intern cãtre │ │
│ │persoanele însãrcinate cu guvernanţa'? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │Existã la dosarul de audit aprobarea Adunãrii Generale a Acţionarilor/Asociaţilor a situaţiilor │ │
│ │financiare anuale pentru exerciţiul auditat? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │Existã la dosarul de audit Declaraţia scrisã semnatã de conducerea entitãţii conform ISA 580 │ idem │
│ │'Declaraţii scrise'? (Secţiunea A2 din Ghidul privind auditul calitãţii) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ B │TERMENII ANGAJAMENTULUI │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Conţine scrisoarea de misiune/contractul de prestãri servicii principalele clauze prevãzute de pct. │ Idem │
│ │10 din ISA 210 'Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit'? Acestea se referã la: │ Reformulare │
│ │[ ] Obiectivul auditului situaţiilor financiare; │ │
│ │[ ] Domeniul de aplicare a auditului, incluzând referiri la legislaţia aplicabilã, reglementãri ISA sau │ │
│ │hotãrâri ale CAFR aplicabile; │ │
│ │[ ] Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea situaţiilor financiare; │ │
│ │[ ] Forma rapoartelor sau a altor comunicãri ca rezultat al executãrii misiunii de audit; │ │
│ │[ ] Existenţa riscului de nedetectare a unor erori semnificative, ca urmare a limitãrilor inerente ale │ │
│ │controlului intern şi efectuãrii auditului prin testarea unor eşantioane statistice; │ │
│ │[ ] Accesul nelimitat al auditorului la orice înregistrãri, documentate, informaţii în legãturã cu auditul; │ │
│ │[ ] Cerinţa de recunoaştere de cãtre conducere a primirii scrisorii misiunii/contractului de prestãri │ │
│ │servicii şi acceptarea termenilor misiunii descrişi în ace(a)sta. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestãri servicii referiri la faptul cã se aşteaptã primirea │Precizarea │
│ │din partea conducerii o confirmare scrisã privind declaraţiile fãcute în legãturã cu auditul, conform │reglementãri- │
│ │ISA 580 'Declaraţii scrise'? │lor aplicabile│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestãri servicii referiri la desfãşurarea auditului, conform │ idem │
│ │ISA 300 'Planificarea unui audit al situaţiilor financiare'? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │Conţine scrisoarea angajament orice restricţie asupra rãspunderii auditorului financiar, atunci când │ idem │
│ │aceastã posibilitate existã (eventual în limita onorariului), conform prevederilor ISA 210 │ │
│ │'Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit'? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │Conţine scrisoarea misiunii referiri privind bazele de la care pleacã calcularea onorariului şi orice │ │
│ │acord privind eşalonarea plãţii acestuia? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │Au fost încheiate contracte de colaborare cu auditorii financiari sau experţi atraşi în echipa de │ │
│ │audit, care sã conţinã clauze similare cu cele din scrisoarea misiunii, inclusiv cu privire la │ │
│ │rãspunderile auditorilor? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ II │Verificarea conformitãţii activitãţii desfãşurate cu declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de │ │
│ │exercitare a profesiei. Raportarea veniturilor, îndeplinirea îndatoririlor faţã de Camera │ │
│ │Auditorilor Financiari din România │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Identificarea eventualelor acte adiţionale la actul constitutiv al firmei de audit, privind modificarea │Precizarea │
│ │obiectului de activitate, a structurii acţionariatului, fuziuni etc, care modificã condiţiile de │reglementãri- │
│ │funcţionare faţã de cele declarate iniţial şi determinarea de mãsuri pentru actualizarea informaţiilor │lor aplicabile│
│ │înregistrate la CAFR conform art. 17 din OUG nr. 90/2008; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Verificarea îndeplinirii de cãtre firma de audit a condiţiilor prevãzute de Regulamentul de │Reformulare │
│ │Organizare şi Funcţionare (ROF) al CAFR, inclusiv cea referitoare la deţinerea majoritãţii │ │
│ │drepturilor de vot de cãtre auditori financiari, membri ai Camerei. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Dacã firma de audit/persoana fizicã autorizatã întocmeşte pentru activitatea proprie şi pãstreazã, │ │
│ │potrivit normelor legale, situaţii financiare anuale, depuse şi înregistrate la Registrul Comerţului. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │Existenţa poliţei de asigurare profesionalã pentru anul în curs (art. 37 din OUG nr. 90/2008) şi │Precizarea │
│ │concordanţa acesteia cu Normele privind asigurarea pentru risc profesional, aprobate prin │reglementãri- │
│ │Hotãrârea Consiliului Camerei nr. 45/23 martie 2005; │lor aplicabile│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │Depunerea raportului anual al membrilor Camerei, respectiv a declaraţiei pentru persoane fizice │ idem │
│ │fãrã angajament; conformitatea acestora cu prevederile Hotãrârii Consiliului Camerei nr. 156/2010; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │Depunerea declaraţiei de auditor financiar activ/nonactiv şi existenţa vizei corespunzãtoare în │ │
│ │legitimaţia de auditor financiar. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7 │Dacã auditorul financiar îndrumãtor al unor stagiari în activitatea de audit a completat caietul de │ │
│ │practicã al acestora şi a depus la CAFR referatul de evaluare anualã (Hotãrârea Consiliului │ │
│ │Camerei nr. 115/25 martie 2008). │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8 │Structura veniturilor declarate în situaţiile financiare ale exerciţiilor supuse inspecţiei şi │Înglobarea H. │
│ │determinarea veniturilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea cotizaţiilor variabile │nr. 143/2009 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┼──────────────┤
│ 9 │Documentarea modului de stabilire şi plata cotizaţiilor fixe şi variabile, potrivit Hotãrârii CAFR │Raportat de│ Calculat la │
│ │nr. 140/2009. Proceduri analitice de verificare a bazei de calcul: │ auditor │ inspecţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ a │Verificarea, pe baza datelor de bilanţ, a onorariilor facturate în cursul perioadei de raportare │ │ │
│ │pentru toate activitãţile desfãşurate de auditorul financiar; │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ b │Stabilirea, pe baza bugetelor misiunilor de audit financiar desfãşurate în perioada inspectatã, │ │ │
│ │a onorariilor orare declarate de cãtre auditorii financiari/firma de audit; │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ c │Stabilirea onorariilor orare admisibile ca bazã de calcul a cotizaţiilor variabile, aferente │ │ │
│ │misiunilor de audit financiar desfãşurate în perioada inspectatã, în conformitate cu modul de │ │ │
│ │calcul prevãzut de art. 3(4) din Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 140/14 aprilie 2009: │ │ │
│ │'Numãrul de ore declarate ca fiind efectuate pentru finalizarea fiecãrei misiuni de audit, în │ │ │
│ │conformitate cu Hotãrârea nr. 44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea │ │ │
│ │numãrului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar cu onorariul │ │ │
│ │mediu orar calculat ca urmare a inspecţiilor de calitate efectuate în exerciţiul anterior şi │ │ │
│ │publicat conform art. 3 alin. (5) din Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 140/2009' │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ d │Verificarea, pe baza documentelor justificative (facturi şi OP acceptate la platã), pentru toate │ │ │
│ │activitãţile desfãşurate de auditorul financiar, a sumelor nete de TVA, cedate colaboratorilor, │ │ │
│ │auditori financiari membri ai Camerei, în cursul perioadei de raportare, conform art. 3(3) │ │ │
│ │ultima frazã, din Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 140/2009; Documentarea acestor │ │ │
│ │scãzãminte pe baza contractelor încheiate. │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ e │Stabilirea sumelor finale datorate cu titlul de cotizaţii variabile, prin aplicarea cotei │ │ │
│ │procentuale prevãzutã la art. 3(2) din Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 140/2009, asupra │ │ │
│ │onorariilor calculate potrivit procedurii de la pct. 'c' de mai sus, din care s-au scãzut sumele │ │ │
│ │cedate (conform pct. 'd') │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ f │Determinarea mãsurilor pentru corectarea eventualelor erori de calcul şi vãrsarea în contul │ │ │
│ │CAFR a diferenţelor de cotizaţii stabilite în plus. │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┼──────────────┤
│III │Îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregãtirea continuã a auditorilor financiari │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Dacã auditorul financiar a întocmit şi depus la CAFR Fişa individualã de pregãtire profesionalã │Obiectiv nou │
│ │conform cerinţelor Hotãrârii Consiliului CAFR nr. 110/29 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor │ │
│ │privind pregãtirea profesionalã continuã a auditorilor financiari; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Verificarea documentatã a faptului dacã auditorul financiar din firma de audit/persoana fizicã │Precizarea │
│ │autorizatã a participat la cursurile anuale de pregãtire continuã, pe baza documentelor doveditoare │Reglementãri- │
│ │pãstrate de auditor conform art. 14 din reglementarea menţionatã mai sus. │lor aplicabile│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Verificarea documentatã a faptului dacã auditorul financiar, aflat în monitorizarea CAFR ca urmare │ idem │
│ │a atribuirii, la inspecţia anterioarã, a calificativelor D, C sau B, a participat la cursurile suplimentare │ │
│ │de pregãtire profesionalã, conform prevederilor art. 29 din Normele privind revizuirea calitãţii │ │
│ │activitãţii de audit financiar şi a altor activitãţi desfãşurate de auditorii financiari, aprobate prin │ │
│ │Hotãrârea Consiliului Camerei nr. 169/2010 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ IV │Evaluarea şi implementarea sistemului de control al calitãţii utilizat de firma de audit, sub │ │
│ │aspectul conformitãţii cu ISA şi cu cerinţele de independenţã │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Documentarea de cãtre auditorul financiar/firma de audit a existentei şi aplicãrii politicilor şi │ idem │
│ │procedurilor generale de control al calitãţii, potrivit prevederilor Standardului Internaţional privind │ │
│ │Controlul Calitãţii (ISQC 1) şi ISA 220 'Controlul calitãţii pentru un audit al situaţiilor financiare'; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Cuprinde sistemul de control al calitãţii, adoptat de firma de audit, politici şi proceduri referitoare la │ │
│ │elementele principale prevãzute de paragraful 16 din ISQC 1? Aceste elemente constau în: │ │
│ │[ ] responsabilitãţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei; │Actualizarea │
│ │[ ] îndeplinirea cerinţelor relevante de eticã (integritate, obiectivitate, competenţã profesionalã şi │conform ISQC1 │
│ │atenţia cuvenitã, confidenţialitatea, comportamentul profesional); │clarificat │
│ │[ ] acceptarea sau continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice; │ │
│ │[ ] resursele umane; │ │
│ │[ ] realizarea misiunii; │ │
│ │[ ] monitorizarea. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │A obţinut anual societatea, din partea personalului şi a colaboratorilor confirmarea scrisã a │ │
│ │respectãrii cerinţelor de independenţã şi a politicii firmei în acest domeniu? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │La acceptarea unei noi misiuni ori a continuãrii relaţiilor cu un client, s-au luat în seamã criteriile │ │
│ │prevãzute de paragraful 26 din ISQC 1? Aceste criterii se referã la: │ │
│ │[ ] existenţa competenţei, a capacitãţii şi resurselor auditorului financiar pentru executarea │ │
│ │misiunii; │ │
│ │[ ] conformarea de cãtre acesta cerinţelor relevante de eticã; │ │
│ │[ ] luarea în considerare a integritãţii clientului; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │A elaborat firma de audit şi aplicã politici şi proceduri referitoare la retragerea din cadrul unei │ │
│ │misiuni sau din cadrul relaţiei cu un client? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │Deţine societatea personalul adecvat cu capacitatea, competenţa şi timpul necesar pentru a │ │
│ │îndeplini misiunile în conformitate cu standardele profesionale şi cerinţele legale? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7 │Utilizeazã societatea procedurile specifice de supervizare şi consultanţã adecvatã cu specialişti din │ │
│ │afara firmei cu privire la problemele dificile şi contencioase? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8 │A documentat firma de audit concluziile obţinute prin aplicarea procedurilor de rezolvare a │ │
│ │diferenţelor de opinie în cadrul echipei misiunii, înainte de emiterea raportului de audit? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9 │Dacã societatea aplicã politici şi proceduri de monitorizare şi de evaluare a deficienţelor identificate │ │
│ │în acest proces ca fiind 'scãpãri' sau deficienţe sistematice, repetate sau semnificative. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 10 │Conţine sistemul de revizuire a calitãţii auditului obiectivele prevãzute de pct. 16 (A17) din ISA 220 │ │
│ │Controlul calitãţii pentru un audit al situaţiilor financiare? Aceste obiective exprimã cel puţin │ │
│ │mãsura în care: │ │
│ │[ ] activitatea s-a desfãşurat în conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale │ Actualizarea │
│ │aplicabile; │ conform ISA │
│ │[ ] s-au relevat aspectele semnificative pentru a fi luate în considerare ulterior; │220 clarificat│
│ │[ ] au avut loc consultãri corespunzãtoare, iar concluziile obţinute au fost documentate în mod │ │
│ │adecvat; │ │
│ │[ ] activitatea desfãşuratã sprijinã concluziile obţinute şi este documentatã corespunzãtor; │ │
│ │[ ] probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a sprijini raportul auditorului; │ │
│ │[ ] obiectivele procedurilor misiunii au fost îndeplinite. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 11 │A întocmit societatea un program de revizuire a controlului calitãţii misiunilor, precum şi politici şi │ Precizarea │
│ │proceduri care sã asigure: │termenilor de │
│ │a) efectuarea controlului calitãţii la toate misiunile de audit al situaţiilor financiare ale societãţilor de │ referinţã │
│ │interes public, inclusiv la cele cotate; │ │
│ │b) stabilirea criteriilor de evaluare a celorlalte misiuni pentru a determina dacã este necesar un │ │
│ │control al calitãţii? │ │
│ │c) efectuarea unui control al calitãţii pentru toate misiunile care îndeplinesc criteriile stabilite în │ │
│ │conformitate cu litera b) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 12 │Conţine sistemul de revizuire a calitãţii misiunilor de audit asupra situaţiilor financiare ale entitãţilor │ │
│ │de interes public, inclusiv la cele cotate, obiectivele specifice prevãzute de paragraful 38 din ISQC1? │ │
│ │Aceste obiective specifice sunt enumerate la capitolul V/5 din prezentele proceduri. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 13 │Asigurã politicile şi procedurile aplicate de societate, în ceea ce priveşte revizuirea controlului │ idem │
│ │calitãţii misiunilor, o evaluare obiectivã a raţionamentelor semnificative utilizate de echipa de │ │
│ │auditori şi a concluziilor formulate în raport. Conform pct. 35 din ISQC1? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 14 │Conţine sistemul de revizuire a calitãţii auditului politici şi proceduri ce stabilesc: │ │
│ │[ ] natura, durata şi întinderea unui control al calitãţii; │ │
│ │[ ] criteriile pentru alegerea persoanelor responsabile cu controlul calitãţii; │ │
│ │[ ] documentarea necesarã pentru efectuarea unui control al calitãţii. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 15 │Urmãreşte societatea de audit finalizarea revizuirii controlului calitãţii asupra misiunii înainte de │ │
│ │emiterea raportului şi a opiniei? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 16 │Sunt precizate politici şi proceduri referitoare la documentarea adecvatã a fiecãrui element al │ │
│ │controlului calitãţii, prevãzute de paragraful 57 din ISQC 1, care sã prevadã cel puţin │ │
│ │documentarea urmãtoarelor aspecte: │ │
│ │[ ] au fost urmate procedurile cerute de politicile societãţii legate de controlul calitãţii; │ │
│ │[ ] controlul calitãţii s-a încheiat înainte de elaborarea raportului; │ │
│ │persoana care efectueazã controlul calitãţii nu are cunoştinţã de probleme nerezolvate care l-ar │ │
│ │face sã creadã cã raţionamentele semnificative şi concluziile echipei de angajament nu au fost │ │
│ │adecvate. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 17 │Dacã auditorul financiar inspectat a documentat faptul cã atât el, cât şi membrii echipei lui │ Înglobarea │
│ │îndeplinesc cerinţele secţiunii 290 din Codul etic al profesioniştilor contabili, referitoare la aplicarea │Procedurii H. │
│ │principiului independenţei auditorului financiar faţã de client, în cadrul misiunilor de asigurare care │ nr. 143/2009 │
│ │fac obiectul inspecţiei. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 18 │Obţinerea din partea auditorului financiar inspectat a Declaraţiei al cãrui model standard este redat │ idem │
│ │în Anexa 1 la prezenta. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ V │Verificarea elaborãrii de cãtre societãţile de audit a unor proceduri de revizuire a asigurãrii │Extinderea │
│ │calitãţii specifice misiunilor de audit al situaţiilor financiare ale entitãţilor de interes public, │cerinţelor │
│ │inclusiv ale entitãţilor cotate, conform ISQC1 clarificat şi Codului Etic al profesioniştilor │pentru enti- │
│ │contabili ediţia 2010 │tãţi cotate la│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤toate entitã- │
│ 1 │Documentarea de cãtre auditorul financiar/firma de audit a existenţei a politicilor şi procedurilor de │ţile de inte- │
│ │control al calitãţii pentru misiunile de audit financiar, iar în cadrul acestora a auditului statutar │res public │
│ │efectuat la entitãţi cotate şi alte entitãţi de interes public. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Cuprinde sistemul de control al calitãţii misiunilor de audit asupra situaţiilor financiare ale entitãţilor │Precizarea │
│ │de interes public, inclusiv a celor aflate sub supravegherea CNVM, proceduri şi mãsuri de │reglementãri- │
│ │siguranţã pentru a reduce ameninţarea de familiaritate pânã la un nivel acceptabil şi, dupã caz, │lor aplicabile│
│ │pentru a solicita rotaţia partenerului principal de misiune dupã o perioadã de şapte ani, conform │ │
│ │cerinţelor secţiunii 290.151 din Codul etic pentru profesioniştii contabili? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Utilizeazã societatea, pentru realizarea misiunilor de audit asupra situaţiilor financiare ale entitãţilor │ idem │
│ │cotate, personal specializat care a absolvit Cursul privind auditul financiar al entitãţilor din piaţa de │ │
│ │capital având capacitatea, competenţa şi timpul necesar pentru a îndeplini misiunile în conformitate │ │
│ │cu standardele profesionale şi cerinţele legale? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │Au fost revizuite pentru controlul calitãţii toate misiunile de audit al situaţiilor financiare ale │ idem │
│ │entitãţilor de interes public conform Secţiunii 290.25 din Codul etic pentru profesioniştii contabili? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │Dacã inspecţia pentru controlul propriu al calitãţii misiunilor de audit asupra situaţiilor financiare ale │ │
│ │entitãţilor de interes public, inclusiv a celor cotate, a avut în vedere analiza tuturor aspectelor │ │
│ │prevãzute de paragraful 38 din ISQC 1? Aceste aspecte sunt urmãtoarele: │ │
│ │[ ] evaluarea fãcutã de echipa misiunii cu privire la independenţa firmei de audit în legãturã cu │ Actualizarea │
│ │respectiva misiune; │conform ISQC 1│
│ │[ ] dacã a fost solicitatã o consultanţã adecvatã cu privire la problemele legate de diferenţele de │ clarificat │
│ │opinie sau alte probleme dificile sau contencioase şi concluziile discuţiilor purtate; │ │
│ │[ ] dacã documentaţia (foile de lucru) selectatã pentru revizuirea calitãţii, reflectã activitatea │ │
│ │efectuatã în legãturã cu raţionamentele semnificative şi dacã susţin concluziile formulate; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │Este asiguratã comunicarea auditorului cu organismele de supraveghere şi reglementare, în speţã │ idem │
│ │CNVM, CSA, BNR sau CSPP, dupã caz, conform paragrafului A35 din ISA 260 'Comunicarea cu │ │
│ │persoanele însãrcinate cu guvernanţa', în condiţiile aplicãrii principiului confidenţialitãţii prevãzut în │ │
│ │Codul etic al profesionistului contabil? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului financiar în │ │
│ │conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitãţii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de independenţã, conform cerinţelor Codului │Precizarea │
│ │etic al profesioniştilor contabili, ISA 300 'Planificarea unui audit al situaţiilor financiare' şi testelor │Reglementãri- │
│ │din cadrul secţiunii B2 'Acceptarea desemnãrii sau a redesemnãrii' din Ghidul privind Auditul │lor aplicabile│
│ │Calitãţii? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │S-a desfãşurat şi documentat discuţia iniţialã cu clientul asupra aspectelor cerute de Secţiunea B1 │Procedurã nouã│
│ │'lista de verificare a planificãrii', pct. 6, legate de aplicarea ISA 240 'Responsabilitatea auditorului │ │
│ │privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare' şi ISA 315 'Identificarea şi evaluarea │ │
│ │riscurilor de denaturare semnificativã' │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │A fost documentatã de auditor, în cadrul dosarului permanent, revizuirea/actualizarea cunoaşterii │Precizarea │
│ │generale a activitãţii clientului, conform cerinţelor secţiunii B3 'Cunoaşterea clientului şi evaluarea │reglementãri- │
│ │riscurilor'; │lor aplicabile│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │A fost documentatã existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de control intern al clientului de │ Idem │
│ │audit conform cerinţelor secţiunii C1 'Sistemele contabile şi controalele interne' │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │A fost realizatã testarea controalelor interne în desfãşurare, conform ISA 315 'Identificarea şi │Precizarea │
│ │evaluarea riscurilor de denaturare semnificativã' (secţiunea B1 pct. 9)? │reglementãri- │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤lor aplicabile│
│ 6 │A fost documentatã evaluarea riscului inerent prin utilizarea listei de verificãri de la secţiunea B4 'Evaluarea │ │
│ │riscului inerent'? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7 │A fost documentatã evaluarea riscului specific de denaturare semnificativã atât la nivelul situaţiilor │ │
│ │financiare, cât şi la nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor (secţiunea B7 │ │
│ │'Sumarul evaluãrii riscului şi planul de eşantionare')? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8 │A fost stabilitã metoda de eşantionare care urmeazã a fi utilizatã şi dimensiunea eşantionului şi a │ Idem │
│ │intervalului de eşantionare (secţiunea B7)? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9 │A fost documentatã calcularea pragului de semnificaţie conform ISA 320 'Pragul de semnificaţie în │ Idem │
│ │planificarea şi desfãşurarea unui audit' (Secţiunea B 5 'Pragul de semnificaţie')? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 10 │În cazul unui nou angajament, s-a obţinut asigurarea cã soldurile iniţiale şi datele comparative sunt │ Idem │
│ │corecte, conform cerinţelor ISA 510 'Misiuni de audit iniţiale - solduri iniţiale' şi ale Secţiunii B8 │ │
│ │'Solduri iniţiale/cifre comparative'? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 11 │S-a efectuat o evaluare preliminarã a respectãrii principiului continuitãţii activitãţii conform ISA 570 │ Idem │
│ │'Principiul continuitãţii activitãţii' (secţiunea B1 pct. 22)? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 12 │S-au întocmit tabele cu informaţiile financiare - cheie şi s-a efectuat o examinare analiticã │ Idem │
│ │preliminarã a acestora (secţiunea B 6 'Revizuirea analiticã preliminarã')? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 13 │A fost documentatã evaluarea muncii unui alt expert/auditor şi utilitatea acesteia pentru realizarea │ Idem │
│ │obiectivelor auditului (secţiunea B1 'Lista de verificare a planificãrii' pct. 26)? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 14 │A fost documentatã consultarea auditorului financiar precedent şi s-a stabilit influenţa asupra │ Idem │
│ │auditului a activitãţii auditorului intern (ISQC1- paragraf A 20; ISA 300 'Planificarea unui audit al │ │
│ │situaţiilor financiare' paragraf 13 b) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 15 │Documentarea în dosarul de audit a pãrţilor afiliate cunoscute, precum şi a riscului apariţiei unor │ Idem │
│ │pãrţi afiliate sau tranzacţii nedeclarate, conform ISA 550 'Pãrţi afiliate' şi prezentarea adecvatã a │ │
│ │acestor informaţii în situaţiile financiare, conform pct. 275 din OMFP nr. 3055/2009/ISA 24, dupã caz │ │
│ │(secţiunea R 'Pãrţi afiliate') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 16 │Documentarea cerinţelor administrative necesare desfãşurãrii misiunii (secţiunea B1 pct. 27) inclusiv: │ Precizarea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ a) │- transmiterea cãtre terţi a scrisorilor bancare şi a cererilor de confirmare a soldurilor debitoare şi │reglementãri- │
│ │creditoare, conform cerinţelor ISA 505 'Confirmãri externe'; │lor aplicabile│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ b) │- stabilirea sarcinilor ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu întocmirea unor situaţii cuprinzând │ │
│ │componenţa soldurilor conturilor, │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ c) │- trimiterea de scrisori avocaţilor pentru investigaţii privind litigiile şi revendicãrile; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ d) │- confirmarea participãrii auditorilor la procesul de inventariere, conform ISA 501 'Probe de audit - │ │
│ │consideraţii specifice pentru elemente selectate'; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 17 │S-au obţinut informaţii detaliate privind inspecţiile/rapoartele autoritãţilor de supraveghere şi │ │
│ │control efectuate în exerciţiul auditat? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 18 │Documentarea faptului dacã, planul de audit general, bazat pe revizuirea analiticã preliminarã şi evaluarea │Procedurã nouã│
│ │riscului, întocmit de auditor conform ISA 300 'Planificarea unui audit al situaţiilor financiare', este: │ │
│ │- confirmat, prin semnare, de cãtre partenerul de misiune, partenerul de revizuire, precum şi de cãtre echipa │ │
│ │misiunii de audit; │ │
│ │- comunicat celor însãrcinaţi cu guvernanţa, conform cerinţelor ISA 260 'Comunicarea cu persoanele │ │
│ │însãrcinate cu guvernanţa' (secţiunea B9 'Planificarea auditului') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 19 │Documentarea faptului dacã s-a întocmit agenda de lucru a întâlnirilor cu clientul pentru planificare │ │
│ │şi a discuţiilor cu echipa misiunii (secţiunea B 11); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 20 │Au fost identificate şi detaliate, legislaţia, reglementãrile, standardele contabile şi de audit adecvate │Precizarea │
│ │acestui client cu relevanţã deosebitã pentru misiune conform ISA 250 'Luarea în considerare a │reglementãri- │
│ │legii şi reglementãrilor într-un audit al situaţiilor financiare'? (Secţiunea T 'Conformitatea cu legile şi │lor aplicabile│
│ │reglementãrile') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 21 │S-a revizuit dosarul permanent şi conţine acesta informaţiile actualizate referitoare la entitatea │ Obiectiv nou │
│ │auditatã şi la planificarea misiunii, conform obiectivelor prevãzute de Secţiunea B 10 'Lista de │ │
│ │verificare permanentã a informaţiilor?' │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ B │ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Dacã au fost asigurate probe de audit, conform ISA 500 'Probe de audit' interne sau externe, în │Precizarea │
│ │legãturã cu toate aserţiunile conducerii referitoare la situaţiile financiare. În cazul neobţinerii de │reglementãri- │
│ │probe suficiente şi adecvate, auditorul trebuie sã exprime o opinie modificatã, potrivit │lor aplicabile│
│ │circumstanţelor, conform ISA 705 'Modificãri ale opiniei raportului auditorului independent'. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate secţiunile prevãzute în Ghidul privind │ idem │
│ │Auditul Calitãţii şi conformitatea acestora cu conturile contabile. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Dacã societatea utilizeazã un sistem de referenţiere adecvat care permite evidenţa probelor de │ │
│ │audit. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │Verificarea calculelor matematice şi existenţa unui sistem de bifare. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul auditat, data desfãşurãrii Activitãţii, │ │
│ │referinţa, obiectivul, procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi propuneri, semnãtura │ │
│ │celui care a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │Dacã auditorul financiar a documentat evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile ale │Procedurã nouã│
│ │entitãţii auditate pentru fiecare element de bilanţ şi din contul de profit şi pierdere şi dacã aceste │ │
│ │politici contabile sunt în conformitate cu Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene │ │
│ │(pct. 267 din OMFP nr. 3055/2009), sau IFRS, dupã caz. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7 │A documentat auditorul faptul cã imobilizãrile necorporale şi imobilizãrile corporale, completãrile şi │ idem │
│ │cedãrile acestora sunt prezentate fidel în toate conturile, în conformitate cu legislaţia adecvatã şi │ │
│ │standardele contabile aplicabile, iar entitatea deţine titluri valide de proprietate asupra acestora? │ │
│ │(Secţiunile D 'Imobilizãri necorporale' şi E 'Imobilizãri corporale', obiectivul 1) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8 │Dacã a fost verificat fizic un eşantion al elementelor de imobilizãri corporale, iar pentru cele intrate │Precizarea │
│ │în cursul exerciţiului au fost verificate facturile aferente/documentele justificative (secţiunea E 1, │Reglementãri- │
│ │'Imobilizãri corporale' referinţa 12); │lor aplicabile│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9 │Verificarea caracterului adecvat şi consecvenţei metodei de amortizare utilizatã şi a calculului │ idem │
│ │amortizãrii pentru un eşantion de mijloace fixe (secţiunii E1, 'Imobilizãri corporale' obiectivul 7); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 10 │Analizarea caracterului rezonabil a tuturor ajustãrilor pentru depreciere aferente: │ idem │
│ │- revizuirea duratei de utilizare economicã/durata de viaţã utilã estimate a imobilizãrilor corporale, │ │
│ │conform art. 110 din OMF nr. 3055/2009, Standardului Internaţional de Contabilitate (IAS) 16, dupã caz; │ │
│ │- valorii reziduale (Secţiunea E 1 'Imobilizãri corporale' referinţa 18) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 11 │Dacã au fost revizuite contractele de leasing financiar şi dacã au fost corect evaluate şi prezentate │ idem │
│ │în situaţiile financiare activele deţinute cu acest titlu şi obligaţiile aferente (secţiunea E1 'Imobilizãri │ │
│ │corporale' referinţa 16; Secţiunea J1 'Creditori' referinţa 17) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 12 │Verificarea modului de asigurare a faptului cã imobilizãrile corporale care au fost acordate drept │ idem │
│ │garanţii au fost identificate (Secţiunea E1 'Imobilizãri corporale', obiectivul 9) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 13 │Existã în dosarul de audit documentele relevante ale reevaluãrilor imobilizãrilor corporale efectuate │Procedurã nouã│
│ │de entitate? (Secţiunea E 1 'Imobilizãri corporale' referinţa 8). Dacã auditorul a documentat │ │
│ │opţiunea entitãţii de a efectua reevaluarea imobilizãrilor corporale la valoarea justã, la data │ │
│ │bilanţului, de cãtre un profesionist calificat în evaluare şi respectarea regulilor prevãzute de OMFP nr. │ │
│ │3055/2009 pct. 122 şi urmãtoarele. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 14 │Dacã s-au obţinut suficiente probe de audit cu privire la existenţa, evaluarea şi prezentarea │ Completarea │
│ │adecvatã în situaţiile financiare a investiţiilor/plasamentelor, mişcãrilor acestora pe parcursul │ obiectivului │
│ │exerciţiului, precum şi cu privire la recunoaşterea veniturilor din plasamente, a bonusurilor acordate │ │
│ │(secţiunea F 'Investiţii') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 15 │A documentat auditorul financiar prezentarea de cãtre entitate a tuturor investiţiilor cotate la │Procedurã nouã│
│ │valoarea de piaţã la data bilanţului (confirmatã prin intermediul unei surse autorizate conform ISA │ │
│ │501 'Probe de audit - consideraţii specifice pentru elemente selectate') şi a celor necotate la cost │ │
│ │istoric mai puţin orice ajustãri pentru pierdere de valoare, conform pct. 56(5) din OMFP nr. 3055/2009? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 16 │Dacã este documentatã prezenţa auditorului la inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ale societãţii │ Precizarea │
│ │auditate conform cerinţelor ISA 501 'Probe de audit -consideraţii specifice pentru elemente selectate' │ reglement │
│ │(secţiunea G 2 'Stocul şi producţia în curs de execuţie- teste de fond pe bazã de participare'). În caz │ aplicabile │
│ │contrar, se va urmãri dacã s-a exprimat o opinie cu rezerve în raportul de audit, cu privire la existenţa │ │
│ │şi evaluarea stocurilor. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 17 │Dacã s-au obţinut suficiente probe de audit cu privire la existenţa, evaluarea şi prezentarea │ idem │
│ │adecvatã în situaţiile financiare a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie (secţiunea G1 'Stocul │ │
│ │şi producţia în curs de execuţie' obiectiv 1) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 18 │Documentarea de cãtre auditor a testãrii valorii realizabile nete (VRN), ca valoare la care trebuie │ Completarea │
│ │prezentate în bilanţ stocurile, conform IAS 2, respectiv art. 166 din OMFP nr. 3055/2009; precum şi a │ obiectivului │
│ │bazei de evaluare a producţiei în curs de execuţie şi a stocurilor cu mişcare lentã, deteriorate şi │ │
│ │ieşite din uz (secţiunea G1 'Stocul şi producţia în curs de execuţie' - obiective 7 şi 8, referinţa 11 │ │
│ │şi 14) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 19 │Dacã auditorul financiar a documentat consecvenţa şi conformitatea cu politica contabilã adoptatã │Procedurã nouã│
│ │de entitate metoda de evaluare a elementelor de natura stocurilor (FIFO,CMP, LIFO) conform pct. │ │
│ │162 din nr. OMFP 3055/2009 sau IAS 2, dupã caz. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 20 │Verificarea respectãrii principiului independenţei exerciţiului financiar pentru vânzãri/debitori/ │Precizarea │
│ │încasãri (Secţiunea H 'Debitori' obiectiv 8; secţiunea N 'Vânzãri şi venituri' ref. 10) şi respectiv │reglementãri- │
│ │cumpãrãri/creditori/plãţi (secţiunea J1 'Creditori' obiectiv 7; secţiunea O 'Achiziţii şi cheltuieli', │lor aplicabile│
│ │referinţa 3); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 21 │Dacã s-au primit confirmãri din partea debitorilor ca urmare a circularizãrii soldurilor, iar în caz │ Idem │
│ │contrar dacã s-a revenit la cererile de confirmare [Secţiunea H 'Debitori' referinţa 4(i)]; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 22 │Dacã echipa de auditori a examinat anulãrile de facturi/stornãrile de venituri efectuate dupã data │ idem │
│ │vânzãrii sau încheierii exerciţiului financiar (Secţiunea H 'Debitori' referinţa 4(iv); Secţiunea N │ │
│ │'Vânzãri şi venituri' referinţa 7) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 23 │Documentarea concilierii informaţiilor contabile cuprinse în registrele de vânzãri şi de cumpãrãri cu │ Idem │
│ │deconturile de TVA şi documentele justificative (secţiunea H 'Debitori' referinţa 6, Secţiunea J │ │
│ │'Creditori' referinţa 11) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 24 │Dacã s-au obţinut suficiente probe de audit, inclusiv prin obţinerea de confirmãri standard de la │Procedura │
│ │bãnci, cu privire la existenţa şi prezentarea adecvatã în situaţiile financiare a depozitelor, │reformulatã, │
│ │disponibilului din bancã, numerarului din casierie şi descoperitului de cont, precum şi cu privire la │actualizatã │
│ │recunoaşterea veniturilor din dobânzi (secţiunea I 'Soldurile la bãnci şi numerarul disponibil' │ │
│ │obiectiv 1, referinţa 4, secţiunea S 'Fluxurile de numerar') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 25 │Dacã s-au verificat operaţiunile în numerar de valoare mare sau neobişnuitã (secţiunea I 'Soldurile │ │
│ │la bãnci şi numerarul disponibil' referinţa 8); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 26 │Dacã s-a documentat, prezentarea în situaţiile financiare, corespunzãtor contractelor încheiate cu │ Procedurã │
│ │banca, împrumuturile angajate, descoperitul de cont şi garanţiile aferente; │ nouã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 27 │Conţine dosarul de audit probe care sã dea asigurarea prezentãrii fidele în bilanţ a datoriilor cu │Procedurã nouã│
│ │termen de platã pânã la un an şi a datoriilor cu termen de platã mai mare de un an? (secţiunea J │ │
│ │'Creditori' obiectiv 2) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 28 │Dacã s-a documentat, corespunzãtor reglementãrilor legale şi standardelor contabile aplicabile, │ Procedurã │
│ │modul de înregistrare a obligaţiilor şi de platã a impozitului pe profit (Secţiunea K 'Taxe'); │ nouã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 29 │Dacã echipa de audit a documentat probele de audit referitoare la evidenţierea şi prezentarea, │ idem │
│ │corespunzãtor reglementãrilor legale şi standardelor contabile aplicabile, obligaţiile, datoriile │ │
│ │contingente şi angajamentele entitãţii (Secţiunea L 'Obligaţii, datorii contingente şi angajamente') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 30 │Dacã echipa de audit a documentat probele de audit referitoare la capitalul social, inclusiv pe baza │Precizarea │
│ │informaţiilor furnizate, la solicitare, de cãtre Oficiul Registrului Comerţului (secţiunii M 'Capitalul │Reglementãri- │
│ │propriu şi rezerve'). │lor aplicabile│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 31 │Dacã echipa de auditori a examinat stornãrile de cheltuieli efectuate dupã încheierea exerciţiului │ idem │
│ │financiar şi impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere în condiţiile ISA 560 'evenimente │ │
│ │ulterioare' (secţiunea O 'Achiziţii şi cheltuieli' referinţa 6) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 32 │Stabilirea provizioanelor pentru risc şi cheltuieli conform cu capitolul 8.7 din OMFP nr. 3055/2009 şi │ idem │
│ │concilierea lor cu stadiul litigiilor şi revendicãrilor confirmat de juriştii societãţii, conform ISA 501 │ │
│ │'Probe de audit -consideraţii specifice pentru elemente selectate' │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 33 │Dacã s-a documentat verificarea modului de calcul şi plata a impozitului pe veniturile din salarii şi a │ idem │
│ │contribuţiilor pentru asigurãri sociale, asigurãri de sãnãtate şi la fondul de şomaj şi prezentarea │ │
│ │acestora în situaţiile financiare (secţiunea P 'Salarii') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 34 │A efectuat auditorul financiar testele privind recunoaşterea, clasificarea şi prezentarea în situaţiile │Procedurã nouã│
│ │financiare a veniturilor şi cheltuielilor entitãţii auditate (Secţiunea Q 'Contul de profit şi pierdere- │ │
│ │Analizã şi suport')? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 35 │Dacã s-au realizat obiectivele specifice din secţiunea U 'Balanţa de verificare' sub aspectul │ idem │
│ │evidenţierii tuturor ajustãrilor contabile şi prezentãrii adecvate a soldurilor finale ale conturilor │ │
│ │exerciţiului auditat │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 36 │Controlul modului de respectare de cãtre auditorii financiari a prevederilor Normelor pentru │Înglobarea │
│ │stabilirea numãrului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate │procedurii H. │
│ │prin Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 44/23 03 2005. Proceduri analitice: │nr. 98/2009 07│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ a) │Documentarea abordãrii auditului, cu identificarea domeniilor esenţiale pentru misiune, a riscurilor │ │
│ │şi abordarea acestora, precum şi a metodei de eşantionare. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ b) │Dacã Programul calendaristic de desfãşurare a misiunii de audit financiar asigurã realizarea │ │
│ │cerinţei Standardului Internaţional de Audit 300 'Planificarea unui audit al situaţiilor financiare', │ │
│ │potrivit cãrora 'auditorul trebuie sã planifice auditul astfel încât misiunea sã se desfãşoare într-un │ │
│ │mod eficient şi eficace' │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ c) │Selectarea de cãtre auditorul financiar a echipei de auditori corespunzãtori misiunii şi punerea în │ │
│ │temã a acestora cu programul misiunii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ d) │Dacã s-a întocmit bugetul de timp al misiunii, la nivelul minim de 240 ore prevãzut de Normele │ │
│ │pentru stabilirea numãrului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, │ │
│ │aprobate prin Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 44/23 03 2005? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ e) │Modul de alocare a bugetului de timp membrilor echipei de audit. Se va avea în vedere ca echipei │ │
│ │de audit trebuie sã i se repartizeze cel puţin 180 ore-om, corespunzãtoare procedurilor de fond şi │ │
│ │evaluãrii controlului intern şi riscului legat de control; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ f) │Evaluarea, pe baza consultãrii situaţiilor financiare ale clientului, a justificãrii reducerii cu maxim │ │
│ │25% a numãrului mediu de ore pentru audit, la entitãţi considerate de auditorul financiar cã ar │ │
│ │prezenta un grad mai mic de complexitate a activitãţii. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ g) │Dacã nivelul mediu orar al onorariului încasat efectiv, determinat avându-se în vedere programul │ │
│ │de lucru şi bugetul de timp, poate fi considerat satisfãcãtor, în raport cu cerinţele de calitate şi ale │ │
│ │art. 27 din OUG nr. 90/2008, potrivit cãrora: │ │
│ │'Organismul de supraveghere publicã emite norme corespunzãtoare care sã prevadã cã onorariile │ │
│ │pentru auditurile statutare: │ │
│ │- nu sunt influenţate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entitãţii auditate; │ │
│ │- nu se pot baza pe nici un fel de condiţionãri, aşa cum prevede Codul Etic şi, │ │
│ │- sunt adecvate pentru activitatea ce urmeazã sã fie efectuatã'. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ C │FINALIZAREA AUDITULUI │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │A documentat auditorul în dosarul misiunii concluzia la care a ajuns conform cerinţelor ISA 700 │ Procedurã │
│ │'Formularea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare' cu privire la asigurarea │ nouã ISA 700 │
│ │rezonabilã privind mãsura în care situaţiile financiare, luate în ansamblu, nu conţin denaturãri │ clarificat │
│ │semnificative cauzate de fraudã sau eroare? Dacã auditorul a luat în considerare urmãtoarele: │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ a) │Concluzia auditului în conformitate cu ISA 700 'Formularea unei opinii şi raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare' cu privire la revizuirea şi evaluarea concluziilor care au reieşit din probele de │ │
│ │audit obţinute, ca fundament al exprimãrii unei opinii cu privire la situaţiile financiare (Secţiunea │ │
│ │A5/1 'Concluzia auditului' Referinţa 16); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ b) │Concluzia auditorului în conformitate cu ISA 450 'Evaluarea denaturãrilor identificate pe parcursul │ │
│ │auditului' cu privire la mãsura în care denaturãrile necorectate sunt semnificative, individual sau în │ │
│ │ansamblu (Secţiunea A9 'Sumarul erorilor'); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ c) │Evaluarea de cãtre auditor a mãsurii în care situaţiile financiare sunt întocmite, din toate punctele │ │
│ │de vedere semnificative în conformitate cu cerinţele cadrului general de raportare financiarã │ │
│ │aplicabil, conform cerinţelor pct. 13 din ISA 700 'Formularea unei opinii şi raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare' (Secţiunea A10 'Revizuirea listelor de verificare cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare şi de prezentare a informaţiilor'): │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │(i) situaţiile financiare prezintã în mod adecvat politicile contabile semnificative; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │(ii) politicile contabile selectate şi aplicate sunt consecvente cu cadrul general de raportare │ │
│ │financiarã aplicabil; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │(iii) estimãrile contabile realizate de conducere sunt rezonabile; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │(iv) informaţiile prezentate în situaţiile financiare sunt relevante, credibile, comparabile şi │ │
│ │inteligibile; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │(v) situaţiile financiare furnizeazã prezentãri adecvate care le permite utilizatorilor sã înţeleagã │ │
│ │efectul tranzacţiilor şi al evenimentelor semnificative asupra situaţiilor financiare; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │(vi) terminologia utilizatã în situaţiile financiare este adecvatã. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Dacã firma de audit a documentat, în cadrul dosarului de audit, obiectivele cuprinse în Secţiunea A │Proceduri noi │
│ │'Finalizarea auditului' şi componentele sale, sub aspectele: │conform Ghidu-│
│ │ │lui privind │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Auditul Cali- │
│ a) │- identificãrii problemelor relevante pentru anul urmãtor (Secţiunea A3 'Finalizarea auditului - Lista │tãţii │
│ │de verificare a aspectelor de luat în considerare în viitor'); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ b) │- stabilirii obiectivelor relevante care ar trebui sã facã obiectul unei revizuiri 'la cald' de cãtre │ │
│ │partenerul de revizuire, conform ISA 200 'Obiective generale ale auditorului independent şi │ │
│ │desfãşurarea unui audit în conformitate cu ISA şi ISA 220 Controlul calitãţii pentru un audit al │ │
│ │situaţiilor financiare' (Secţiunea A4 'Revizuirea la cald a dosarului'); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ c) │- documentãrii Listei de verificare privind finalizarea dosarului, conform cerinţelor ISA 230 │ │
│ │'Documentaţia de audit' şi ISA 220 (Secţiunea A5 'Definitivarea auditului - Concluziile partenerului │ │
│ │de audit') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ d) │- întocmirii memorandumului privind aspectele semnificative (Secţiunea A6 'Aspecte │ │
│ │semnificative'); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ e) │- documentãrii obiectivelor specifice ISA 265 'Comunicarea deficienţelor în controlul intern cãtre │ │
│ │persoanele însãrcinate cu guvernanţa şi cãtre conducere' (Secţiunea A7 'Revizuirea scrisorii cãtre │ │
│ │persoanele însãrcinate cu guvernanţa') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ f) │- cuprinderii în declaraţia conducerii a obiectivelor prevãzute de ISA 580 'Declaraţii scrise' │ │
│ │(Secţiunea A8 'Revizuirea scrisorii de reprezentare'); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ g) │- întocmirii sintezei erorilor neajustate, care a fost comparatã cu pragul de semnificaţie întocmit de │ │
│ │ISA 320 'Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfãşurãrii unui audit' (Secţiunea A9 'Sumarul │ │
│ │erorilor'); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ h) │- documentãrii Secţiunii A10 'Revizuirea listelor de verificare cu privire la situaţiile financiare şi de │ │
│ │prezentare a informaţiilor', sub aspectele: │ │
│ │ " evaluãrii adecvãrii estimãrilor contabile (ISA 330 'Rãspunsul auditorului la riscurile │ │
│ │ evaluate'); │ │
│ │ " conformitãţii situaţiilor financiare cu rezultatele procedurilor de audit (ISA 520 'Proceduri │ │
│ │ analitice'; │ │
│ │ " exprimãrii opiniei auditorului asupra conformitãţii informaţiilor din raportul administratorilor │ │
│ │ cu situaţiile financiare (ISA 720 'Responsabilitãţile auditorului cu privire la alte informaţii din │ │
│ │ documentele care conţin situaţii financiare auditate'); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ i) │- documentãrii obiectivelor din Secţiunea A11 'Revizuirea analiticã finalã'; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ j) │- documentãrii obiectivelor şi procedurilor prevãzute de ISA 560 'Evenimente ulterioare' (Secţiunea │ │
│ │A12 'Evenimente ulterioare bilanţului') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ k) │- evaluãrii caracterului adecvat al aplicãrii principiului continuitãţii activitãţii, conform cerinţelor ISA │ │
│ │570 'Principiul continuitãţii activitãţii' (Secţiunea A13 'Continuitatea Activitãţii') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ l) │- revizuirii concluziilor ce decurg din probele de audit obţinute, ca bazã a exprimãrii opiniei conform │ │
│ │ISA 700 'Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare' Secţiunea A14 │ │
│ │'Raportul de audit') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Dacã s-a realizat şi documentat întâlnirea finalã cu clientul conform secţiunii B11 'Agenda de lucru │ actualizare │
│ │a întâlnirilor pentru planificare', pentru discutarea: │ │
│ │[ ] punctelor finale ale auditului/aspectelor apãrute şi discutate cu clientul │ │
│ │[ ] proiectului scrisorii de comunicare cãtre conducere/persoanele însãrcinate cu guvernanţa │ │
│ │(Secţiunea A7 revizuirea scrisorii cãtre persoanele însãrcinate cu guvernanţa); │ │
│ │[ ] evenimentelor ulterioare datei bilanţului (Secţiunea A8 'Revizuirea scrisorii de reprezentare'); │ │
│ │[ ] proiectului raportului de audit (Secţiunea A14); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │A întocmit auditorul un raport în forma scrisã, cuprinzând elementele prevãzute la pct. 21 din ISA │procedurã nouã│
│ │700 'Formularea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare' (Secţiunea A14 'Raportul │ISA 700 clari-│
│ │de audit')? Aceste elemente constau în: │ficat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ a) │Titlul raportului (Raportul auditorului independent); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ b) │Destinatarul; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ c) │Paragraful introductiv, cuprinzând: │ │
│ │[ ] identificarea entitãţii auditate; │ │
│ │[ ] precizarea faptului cã situaţiile financiare au fost auditate; │ │
│ │[ ] identificarea titlului componentelor situaţiilor financiare; │ │
│ │[ ] referire la sumarul politicilor contabile şi la alte informaţii explicative; │ │
│ │[ ] specificarea perioadei acoperite de situaţiile financiare. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ d) │Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ e) │Responsabilitatea auditorului de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare în urma auditului; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ f) │Paragraful care descrie un audit; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ g) │Precizarea faptului cã auditorul crede cã probele obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a │ │
│ │furniza o bazã pentru opinia auditorului; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ h) │Alte responsabilitãţi de raportare; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ i) │Semnãtura auditorului; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ j) │Data raportului; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ k) │Adresa auditorului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │A fost formulatã în raportul auditorului o opinie corectã, potrivit circumstanţelor, conform │ │
│ │prevederilor standardelor aplicabile (Secţiunea A14 'Raportul de audit')? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ a) │A exprimat auditorul o opinie nemodificatã, conform ISA 700 'Formularea unei opinii şi raportarea │procedurã nouã│
│ │cu privire la situaţiile financiare' atunci când acesta a ajuns la concluzia cã situaţiile financiare sunt │ISA 700 clari-│
│ │întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de │ficat │
│ │raportare aplicabil? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ b) │A exprimat auditorul o opinie modificatã, conform ISA 705 'Modificãri ale opiniei raportului │procedurã nouã│
│ │auditorului independent', în cazul constatãrii, pe baza probelor de audit obţinute, cã situaţiile │ISA 705 clari-│
│ │financiare nu sunt lipsite de denaturãri semnificative, sau cã nu poate obţine probe de audit │ficat │
│ │adecvate pentru a ajunge la concluzia cã situaţiile financiare sunt lipsite de denaturãri │ │
│ │semnificative? │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ c) │În cazul constatãrii unui aspect important prezentat în situaţiile financiare, fundamental pentru │procedurã nouã│
│ │înţelegerea de cãtre utilizatori a situaţiilor financiare, a inclus auditorul în raportul auditorului │ISA 706 clari-│
│ │independent, un Paragraf de Observaţii, în conformitate cu ISA 706 'Paragrafele de observaţii şi │ficat │
│ │paragrafele explicative din Raportul auditorului independent'?. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ d) │În cazul constatãrii unui aspect important care nu a fost prezentat în situaţiile financiare, este │ │
│ │relevant pentru înţelegerea de cãtre utilizatorii a situaţiilor financiare, a inclus auditorul în raportul │ │
│ │auditorului independent, un Paragraf Explicativ, în conformitate cu ISA 706 'Paragrafele de │ │
│ │observaţii şi paragrafele explicative din Raportul auditorului independent'?. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │Dacã auditorul financiar a consemnat, în finalul raportului de audit, faptul dacã raportul │Obiectiv nou │
│ │administratorilor conţine sau nu inconsecvenţe semnificative faţã de informaţiile cuprinse în │ │
│ │situaţiile financiare, conform ISA 720 clarificat 'Responsabilitãţile auditorului cu privire la alte │ │
│ │informaţii din documentele care conţin situaţii financiare auditate' şi pct. 320 din OMFP nr. 3055/2009 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7 │A revizuit auditorul Scrisoarea cãtre Persoanele însãrcinate cu guvernanţa, în care sunt incluse │procedurã nouã│
│ │observaţii şi recomandãri cu privire la orice puncte slabe identificate în sistemul contabil şi de │ISA 265 clari-│
│ │control intern al entitãţii, documentate conform obiectivelor specifice ale ISA 265 'Comunicarea │ficat │
│ │deficienţelor în controlul intern cãtre persoanele însãrcinate cu guvernanţa şi cãtre conducere' │ │
│ │(Secţiunea A 7 'Revizuirea scrisorii cãtre persoanele însãrcinate cu guvernanţa') │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│VII │Verificarea modului de realizare a obligaţiilor stabilite prin Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 91/26 06 2007 │ Înglobarea │
│ │referitoare la aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spãlare a banilor │procedurii H │
│ │şi/sau de finanţare a actelor de terorism de cãtre auditorii financiari │98/20 09 2006 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Documentarea faptului dacã auditorul financiar/firma de audit inspectatã, în temeiul obligaţiilor stabilite prin │ │
│ │Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 91/26 06 2007, a adoptat proceduri specifice de audit, care sã ofere probe privind │ │
│ │posibilitatea cã entitãţile cãrora le-a prestat servicii în calitate de auditor, sã fi avut contacte cu persoane │ │
│ │suspecte de acte de terorism sau, prin intermediul lor, sã fi avut loc operaţiuni de spãlare a banilor şi/sau de │ │
│ │finanţare de acte de terorism, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 656/2002; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Documentarea faptului dacã, în perioada supusã inspecţiei, ca urmare a procedurilor de audit aplicate, auditorul │ │
│ │financiar a identificat cazuri de natura celor descrise la pct. 1 de mai sus, iar în caz afirmativ, dacã a informat │ │
│ │operativ, asupra acestor fapte, organismele abilitate, conform Legii nr. 656/2002 şi Camera Auditorilor Financiari │ │
│ │din România. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│VIII│Evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de auditorii statutari sau firmele │ Înglobare │
│ │inspectate, conform cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008 │ Proceduri │
│ │ │H. nr. 143/09 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │Dacã auditorul financiar/firma de audit inspectatã, care a efectuat, în perioada supusã inspecţiei, misiuni de audit │ │
│ │statutar la entitãţi de interes public, a publicat pe website-ul propriu, în termen de trei luni de la sfârşitul │ │
│ │exerciţiului financiar, raportul anual privind transparenţa, semnat de auditorul statutar sau de reprezentantul │ │
│ │legal al firmei de audit, dupã caz. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Dacã raportul de transparenţã include toate elementele prevãzute de art. 46 din OUG nr. 90/2008 privind auditul │ │
│ │statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, respectiv: │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │a) o descriere a formei legale şi a acţionariatului firmei de audit; │ │
│ │b) o descriere a reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din reţea, în cazul în care firma de audit aparţine │ │
│ │unei reţele; │ │
│ │c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit; │ │
│ │d) o descriere a sistemelor interne de control al calitãţii existente în firma de audit şi o declaraţie a organului │ │
│ │administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea funcţionãrii acestora; │ │
│ │e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independentã pentru asigurarea calitãţii; │ │
│ │f) o listã cu entitãţile de interes public auditate de firma de audit în exerciţiul financiar precedent; │ │
│ │g) o declaraţie în legãturã cu politicile firmei de audit privind independenţa, care confirmã, de asemenea, cã a avut│ │
│ │loc o verificare internã a modului în care a fost respectatã independenţa; │ │
│ │h) o declaraţie privind politica pe care o urmeazã firma de audit cu privire la formarea profesionalã continuã a │ │
│ │auditorilor statutari prevãzutã la art. 11 din OUG nr. 90/2008; │ │
│ │i) informaţii financiare cheie: cifra totalã de afaceri divizatã pe onorarii din auditul statutar al situaţiilor │ │
│ │financiare, precum şi onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare îmbunãtãţirii calitãţii │ │
│ │informaţiilor, servicii de consultanţã fiscalã şi alte servicii care nu sunt de audit); │ │
│ │j) informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Dacã este asiguratã conformitatea conţinutului raportului de transparenţã, cu informaţiile cuprinse în evidenţele │ Completarea │
│ │auditorului financiar/firmei de audit, în dosarele misiunilor de asigurare derulate în perioada inspectatã. În cazul │ obiectivului │
│ │constatãrii unor denaturãri semnificative se vor aplica procedurile din Normele de lucru anexate (Anexa 2) │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘   Anexa 1

    Declaraţia de independenţã a auditorului financiar inspectat faţã de entitatea auditatã, în conformitate cu cerinţele Codului etic al profesioniştilor contabili:

                                DECLARAŢIE

    SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA ....................................., AUDITOR FINANCIAR CU CERTIFICAT NR. ..........., DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE CÃ ATÂT EU CÂT ŞI ECHIPA MEA DE AUDIT AVEM CUNOŞTINŢE LA ZI CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE DIN CODUL ETIC AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI, RESPECTIV: INDEPENDENŢA, INTEGRITATE, OBIECTIVITATE, CONFIDENŢIALITATE ŞI CONDUITÃ PROFESIONALÃ, RESPECTÂNDU-LE ÎN TOTALITATE.
    DE ASEMENEA, SUBSEMNATUL, DECLAR CÃ NU MÃ AFLU (ATÂT EU CÂT ŞI ECHIPA DE AUDIT) ÎN NICI UNA DIN SITUAŢIILE DE CONFLICT DE INTERESE PREVÃZUTE DE SECŢIUNEA 290 DIN CODUL ETIC AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ÎN RAPORT CU CLIENŢII DE AUDIT LA CARE AM DESFÃŞURAT MISIUNI ÎN ANUL ...........

    SEMNÃTURA: ...ŞTAMPILA AUDITORULUI ŞTAMPILA FIRMEI DE AUDIT FINANCIAR


    Norme de lucru pentru echipa de inspecţie

    Declaraţia de independenţã se anexeazã la Nota de inspecţie cu urmãtoarea formulare:
    'În baza Declaraţiei ce constituie anexa 2 la prezenta, reprezentantul firmei de audit declarã, pe proprie rãspundere, cã au fost îndeplinite cerinţele Codului etic pentru profesioniştii contabili secţiunea 290, în sensul cã toţi membrii echipelor de asigurare sunt independenţi faţã de clienţii de audit selectaţi pentru efectuarea inspecţiei de calitate'.


   Anexa 2

    Norme de lucru pentru echipa de inspecţie, referitoare la evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de auditorii financiari, conform cerinţelor art. 46 in OUG nr. 90/2008.

    Evaluarea raportului privind transparenţa se materializeazã prin emiterea de cãtre echipa de inspecţie a unei asigurãri negative care va fi inclusã în Nota de inspecţie încheiatã, conţinutul acesteia putând diferi în funcţie de modul de realizare a obiectivelor descrise în procedurile specifice de calitate:
    a) În situaţia neconstatãrii de omisiuni şi neconformitãţi:
    'Noi am citit raportul anual privind transparenţa pentru anul 20xx, numerotat de la pag y la pag.z. În raportul de transparenţã noi nu am identificat informaţii care sã fie în mod semnificativ neconcordanţe cu informaţiile obţinute ca urmare a inspecţiei efectuate.'
    b) În situaţia constatãrii unor neconformitãţi sau omiterii din raportul pentru transparenţa a unor informaţii, aceste aspecte se vor consemna în Nota de inspecţie, iar textul asigurãrii, prezentat mai sus, va fi continuat cu expresia
    'cu excepţia ........ [urmeazã enunţarea lipsurilor şi neconformitãţilor]'.
    c) În cazurile în care în cursul unei inspecţii s-a constatat cã un raport privind transparenţa conţine informaţii denaturate semnificativ, inclusiv cele cu privire la eficienţa sistemului de control al calitãţii firmei de audit se va proceda astfel:
    - echipa de inspecţie va exprima o rezervã în privinţa asigurãrii negative oferite, sau nu va oferi nici o asigurare, atunci când posibilul efect al limitãrii este profund semnificativ;
    - conform art. 30 (2) din Normele pentru controlul calitãţii, aprobate prin Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 139/24 martie 2009, Camera poate propune autoritãţii de supraveghere publicã amendarea în consecinţã a acestui raport, fãrã întârziere.
    Propunerea de amendare a raportului pentru transparenţã se va înscrie în Recomandãrile adresate auditorului statutar de cãtre conducerea executivã a Camerei, dupã încheierea inspecţiei.

    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii activitãţii de audit financiar

                                 RECAPITULAŢIE┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ NR.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ NUMÃR │
│ CRT.│ │PROCEDURI│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit financiar şi concordanţa │ 11 │
│ │acestora cu ISA relevante │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Obiective generale │ 5 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Termenii angajamentului │ 6 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ II │Verificarea conformitãţii Activitãţii desfãşurate cu declaraţia pentru obţinerea │ 9 │
│ │autorizaţiei de exercitare a profesiei.Raportarea veniturilor, îndeplinirea │ │
│ │îndatoririlor faţã de Camera Auditorilor Financiari din România │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ III│Îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregãtirea continuã a auditorilor financiari │ 3 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ IV │Evaluarea şi implementarea sistemului de control al calitãţii utilizat de firma de │ 20 │
│ │audit, sub aspectul conformitãţii cu ISA şi cu cerinţele de independenţã │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ V │Verificarea elaborãrii de cãtre societãţile de audit a unor proceduri de revizuire a │ 6 │
│ │asigurãrii calitãţii specifice angajamentelor de audit al situaţiilor financiare ale │ │
│ │entitãţilor cotate │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului financiar │ 64 │
│ │în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitãţii │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Planificarea auditului │ 21 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Activitatea de audit │ 36 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ C │Finalizarea auditului │ 7 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ VII│Controlul modului de realizare a obligaţiilor stabilite prin Hotãrârea Consiliului CAFR│ 2 │
│ │nr. 91/26 06 2007 privind aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi │ │
│ │prevenirea operaţiunilor de spãlare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism│ │
│ │de cãtre auditorii financiari, │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ VIII│Evaluarea conţinutului cel mai recent raport privind transparenţa, publicat de │ 3 │
│ │auditorii financiari/firmele inspectate, conform cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008#9474; │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ 118 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Anexa│Declaraţia de independenţã a auditorului financiar inspectat faţã de entitatea auditatã│ │
│ 1 │în conformitate cu cerinţele Codului etic al profesioniştilor contabili │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Anexa│Norme de lucru pentru echipa de inspecţie, referitoare la evaluarea conţinutului celui │ │
│ 2 │mai recent raport privind transparenţa, publicat de auditorii financiari, conform │ │
│ │cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008. │ │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 2

    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii activitãţii de audit al situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele generale cu scop special (ISA 800)┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calitãţii activitãţii desfãşurate de cãtre membrii CAFR, auditori │ DA/NU │
│crt.│ persoane fizice şi firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea ISA │ Explicaţii │
│ │ 220, ISQC1, a Standardului Internaţional de Audit (ISA) 800 şi a celorlalte ISA relevante │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit al situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu │ │
│ │cadrele generale cu scop special şi concordanţa acestora cu ISA 800 şi celelalte ISA relevante │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale situaţiilor financiare întocmite potrivit bazei contabile de │ Precizarea │
│ │raportare convenite, conform ISA 800 'Considerente speciale - auditul situaţiilor financiare întocmite │reglementãrilor│
│ │în conformitate cu cadrele generale cu scop special', semnate şi ştampilate de conducerea societãţii? │ aplicabile │
│ │(Secţiunea A1 'Copie dupã situaţiile financiare semnate' din Ghidul privind auditul calitãţii); │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Conţine dosarul de audit scrisoarea misiunii de audit sau altã formã de acord scris (Contractul de prestãri │ │
│ │servicii)? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitãţii dupã încheierea misiunii, respectiv: │ idem │
│ │[ ] Raportul auditorului independent asupra situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu │ │
│ │cadrele generale cu scop special, potrivit cerinţelor ISA 800; │ │
│ │Scrisoarea de recomandãri pentru remedierea aspectelor reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi │ │
│ │de control intern, conform ISA 265 'Comunicarea deficienţelor în controlul intern cãtre persoanele însãrcinate │ │
│ │cu guvernanţa'?; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ B │TERMENII MISIUNII │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit referiri cu privire la natura misiunii de audit/a cadrului │ Actualizat │
│ │general cu scop special pe baza cãruia s-a întocmit un set complet de situaţii financiare? │ conform ISA │
│ │Aceasta poate fi: │800 clarificat │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ a) │contabilizare bazatã pe taxe pentru un set de situaţii financiare, care însoţeşte declaraţia privind │ │
│ │taxele/impozitul pe venituri/ale unei entitãţii (cadru de conformitate); │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ b) │contabilizare bazatã pe informaţiile legate de încasãrile şi plãţile în numerar ale unei entitãţi, pe care │ │
│ │aceasta le poate avea de întocmit la cererea creditorilor; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ c) │prevederile de raportare financiarã ale unei agenţii guvernamentale de reglementare/regulator/pentru un set de │ │
│ │situaţii financiare întocmit conform reglementãrilor emise de aceasta (cadru de prezentare justã); │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ d) │prevederile dintr-un contract (privind obligaţiunile, împrumuturile, alocarea unui proiect) legate de │ │
│ │raportarea financiarã (cadru de conformitate); │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special referiri cu privire la obiectivul auditorului │ Procedura │
│ │financiar, de a aplica Standardele Internaţionale de Audit (ISA), prin abordarea adecvatã a considerentelor │ nouã │
│ │speciale privind: │ Conform ISA │
│ │ (a) acceptarea misiunii, │800 clarificat │
│ │ (b) planificarea şi efectuarea misiunii; │ │
│ │ (c) formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare, potrivit cerinţelor ISA 800? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Dacã scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special conţine referiri cu privire la acceptabilitatea │ Procedurã │
│ │cadrului de raportare financiarã aplicat în pregãtirea situaţiilor financiare, conform cerinţelor ISA 210 │ completã şi │
│ │'Convenirea asupra termenilor misiunii de audit', în vederea obţinerii unei înţelegeri asupra: │ actualizatã │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ a) │- scopului pentru care sunt pregãtite situaţiile financiare, │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ b) │- utilizatorilor vizaţi/limitãrilor existente în distribuirea şi utilizarea raportului de audit cu scop special;│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ c) │- responsabilitãţii conducerii pentru acceptabilitatea cadrului de raportare, în circumstanţele date; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │Dacã s-a stabilit în scrisoarea de misiune/contractul de audit cu scop special natura informaţiilor ce │ Actualizarea │
│ │trebuie furnizate şi semnate de cãtre conducerea clientului de audit, în funcţie de natura misiunii de │ termenilor │
│ │audit cu scop special, în circumstanţele date; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special referiri cu privire la forma aşteptatã │ idem │
│ │şi conţinutul raportului auditorului privind misiunea de audit cu scop special ce trebuie elaborat? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului cu scop special în conformitate cu │ │
│ │ISA 800, celelalte ISA aplicabile şi Procedurile cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitãţii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │A documentat auditorul, în circumstanţele date, considerentele speciale necesitate de aplicarea │ Procedurã │
│ │Standardelor Internaţionale de Audit relevante, conform cerinţelor ISA 200 'Obiectivele generale ale │ nouã │
│ │auditorului independent şi desfãşurarea unui audit în conformitate cu ISA'? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │A documentat auditorul financiar, în mod fundamentat, cauzele neaplicãrii cerinţelor unor ISA │ idem │
│ │nerelevante pentru scopul misiunii, în circumstanţele date (Ex: ISA 260 'Comunicarea cu persoanele │ │
│ │însãrcinate cu guvernanţa, când situaţiile financiare sunt pregãtite exclusiv pentru uzul conducerii)'? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de independenţã, conform cerinţelor Codului etic al │ Precizarea │
│ │profesioniştilor contabili, ISA 200 'Obiectivele generale ale auditorului independent şi desfãşurarea unui │reglementãrilor│
│ │audit în conformitate cu ISA' şi testelor din cadrul secţiunii B 2 'Acceptarea desemnãrii sau a redesemnãrii' │ aplicabile │
│ │din Ghidul privind Auditul Calitãţii? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │A documentat auditorul financiar rezultatul analizei oricãror interpretãri semnificative ale unui acord/ │ Precizarea │
│ │contract, pe care se bazeazã informaţiile financiare, care trebuie sã fie descrise în mod adecvat în situaţiile │reglementãrilor│
│ │financiare, fãcând referire la Nota din situaţiile financiare în care sunt descrise aceste interpretãri (pct. │ aplicabile │
│ │10 din ISA 800)? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │A fost documentatã de auditor, în cadrul dosarului permanent, revizuirea/actualizarea cunoaşterii generale a │ Idem │
│ │activitãţii clientului, conform cerinţelor ISA 315 'Înţelegerea entitãţii şi a mediului sãu şi evaluarea │ │
│ │riscurilor unor denaturãri semnificative' şi ale secţiunii B3 'Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor'? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6 │S-a desfãşurat şi documentat discuţia iniţialã cu clientul asupra aspectelor cerute de Secţiunea B1 │ idem │
│ │'lista de verificare a planificãrii', pct. 6, legate de aplicarea ISA 240 'Responsabilitãţile auditorului │ │
│ │privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare' şi ISA 315 'Identificarea şi evaluarea │ │
│ │riscurilor de denaturare semnificativã prin înţelegerea entitãţii şi a mediului sãu'?; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7 │S-au întocmit tabele cu informaţiile financiare-cheie şi s-a efectuat o examinare analiticã preliminarã │ Actualizare │
│ │a acestora (secţiunea B6 'Revizuirea analiticã preliminarã')? │ reglementãri │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8 │A fost documentatã evaluarea riscului inerent prin utilizarea listei de verificãri de la secţiunea B4 │ aplicabile │
│ │'Evaluarea riscului inerent'? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9 │A fost documentatã evaluarea riscului specific de denaturare semnificativã atât la nivelul situaţiilor │ Idem │
│ │financiare, cât şi la nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor (secţiunea B7 │ │
│ │'Sumarul evaluãrii riscului şi planul de eşantionare')? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │A fost stabilitã metoda de eşantionare care urmeazã a fi utilizatã şi dimensiunea eşantionului şi a │ idem │
│ │intervalului de eşantionare (secţiunea B7)? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 11 │S-a efectuat o evaluare preliminarã a respectãrii principiului continuitãţii activitãţii conform ISA 570 │ │
│ │'Principiul continuitãţii activitãţii' (secţiunea B1 pct. 22)? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 12 │Au fost identificate şi detaliate, legislaţia, reglementãrile, standardele contabile şi de audit adecvate │ idem │
│ │acestui client cu relevanţa deosebitã pentru misiune conform ISA 250 'Luarea în considerare a legii şi │ │
│ │reglementãrilor într-un audit al situaţiilor financiare'? (Secţiunea T 'Conformitatea cu legile şi │ │
│ │reglementãrile'). │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ B │ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Existã în dosarul curent informaţiile financiare întocmite conform cadrului de raportare cu scop │ │
│ │special stabilit în contract, semnate şi ştampilate de conducerea clientului? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │A documentat auditorul evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile ale entitãţii auditate │ idem │
│ │pentru fiecare element de bilanţ şi din contul de profit şi pierdere, în funcţie de natura misiunii şi │ │
│ │dacã aceste politici contabile sunt în conformitate cu Cadrul de raportare financiarã cu scop special? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │A fost documentatã, în scopul planificãrii şi efectuãrii auditului situaţiilor financiare cu scop special, │ Armonizarea │
│ │calcularea pragului de semnificaţie conform ISA 320 'Pragul de semnificaţie în planificarea şi │ termenilor cu │
│ │desfãşurarea unui audit', prin luarea în considerare a nevoilor de informaţii financiare ale utilizatorilor │ ISA 800 │
│ │misiunii (Secţiunea B 5 'Pragul de semnificaţie')? │ clarificat │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │A documentat auditorul financiar rezultatul analizei oricãror eventuale conflicte între standardele de │ Reformulare │
│ │raportare financiarã stabilite de un regulator/organizaţie autorizatã sau recunoscutã de emitere a │ conform ISA │
│ │standardelor şi cerinţele adiţionale legislative sau de reglementare şi a luat mãsurile prevãzute de │800 clarificat │
│ │pct. 18 din ISA 210 'Convenirea termenilor misiunii de audit', în sensul: │ │
│ │[ ] prezentãrii suplimentare a cerinţelor adiacente în situaţiile financiare; │ │
│ │[ ] modificãrii descrierii în situaţiile financiare a cadrului de raportare financiarã aplicabil; │ │
│ │[ ] modificãrii opiniei de audit în cadrul Raportului auditorului independent? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │A documentat auditorul financiar toate probele de audit care sã susţinã opinia sa, conform ISA 500 │ Actualizare │
│ │'Probe de audit' şi cerinţelor specifice ale fiecãrei secţiuni din dosarul de audit şi procedurile de │ conform │
│ │audit aplicabile, adaptate la circumstanţele date, cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitãţii (Secţiunile │reglementãrilor│
│ │nominalizate de la litera 'D' la litera 'U' aplicabile)? Obiectivele şi referinţele concrete, pe fiecare │ aplicabile │
│ │secţiune în parte, sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activitãţii de audit al situaţiilor │ │
│ │financiare cu scop general. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6 │Au fost utilizate procedurile specifice pentru obţinerea probelor de audit prevãzute de ISA 500 'Probe │ idem │
│ │de audit' (inspecţia, observaţia, investigarea şi confirmarea, calculul, procedurile analitice)? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7 │Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate secţiunile aplicabile, prevãzute în Ghidul │ │
│ │privind Auditul Calitãţii, în funcţie de obiectivul auditului cu scop special şi conformitatea acestora cu │ │
│ │conturile contabile; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul auditat, data desfãşurãrii activitãţii, │ │
│ │referinţa, obiectivul, procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi propuneri, semnãtura │ │
│ │celui care a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului); │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9 │Dacã au fost asigurate probe de audit, interne sau externe, conform ISA 500 'Probe de audit' în legãturã cu │ │
│ │toate aserţiunile conducerii referitoare la situaţiile financiare care fac obiectul auditului. │ │
│ │În cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate, a exprimat auditorul o opinie modificatã, conform ISA │ │
│ │800? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │Pentru oricare eroare semnificativã, s-au documentat discuţiile cu conducerea prin probe semnate şi ştampilate │ │
│ │de client? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 11 │A fost obţinutã declaraţia conducerii, pentru asumarea responsabilitãţii acesteia pentru întocmirea situaţiilor │ │
│ │financiare conform cadrului de raportare cu scop special? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ C │FINALIZAREA MISIUNII │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Dacã firma de audit a documentat Secţiunea A 'finalizarea auditului' din Ghidul privind Auditul Calitãţii şi │ Precizarea │
│ │componentele sale (secţiunile A3-A14); │reglementãrilor│
│ │ │ aplicabile │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │S-a întocmit o sintezã a erorilor neajustate care a fost comparatã cu pragul de semnificaţie │ │
│ │determinat pentru efectuarea auditului cu scop special (secţiunea A9 'Sumarul erorilor')? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Dacã s-a realizat şi documentat întâlnirea finalã cu clientul conform secţiunii B11, pentru discutarea │ idem │
│ │problemelor constatate în realizarea misiunii de audit cu scop special; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obţinute, ca bazã a exprimãrii opiniei de │ idem │
│ │audit, în funcţie de cadrul de raportare financiarã aplicabil, conform ISA 200 'Obiectivele generale ale │ │
│ │auditorului independent şi desfãşurarea unui audit în conformitate cu ISA' (Secţiunea A14 'Raportul de audit')? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │S-a întocmit un raport al auditorului ca urmare a efectuãrii misiunii de audit cu scop special, │ idem │
│ │cuprinzând elementele de bazã prevãzute de paragrafele 12 - 14 din ISA 800 Considerente speciale │ │
│ │- Auditul situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele generale cu scop special? │ │
│ │Aceste elemente se referã la: │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ a) │Descrierea elementelor prevãzute de ISA 700 'Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare'; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ b) │Descrierea cadrului de raportare financiarã cu scop special, aplicabil; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ c) │Descrierea scopului pentru care sunt pregãtite situaţiile financiare; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ d) │Descrierea utilizatorilor vizaţi/a limitãrilor existente în distribuirea şi utilizarea raportului de audit cu │ │
│ │scop special; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ e) │Explicaţii privind responsabilitatea conducerii pentru determinarea acceptabilitãţii cadrului de raportare │ │
│ │financiarã ales pentru pregãtirea situaţiilor financiare, în circumstanţele date; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ f) │Opinia auditorului independent; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ g) │Inserarea unui paragraf de atenţionare a utilizatorilor cu privire la faptul cã situaţiile financiare sunt │ │
│ │pregãtite în conformitate cu un cadru special; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ h) │Data şi semnãtura. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6 │A fost exprimatã o opinie clarã în raportul de audit cu scop special, potrivit circumstanţelor date şi a │ Procedurã │
│ │cerinţelor ISA 800 'Considerente speciale - Auditul situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu │ nouã │
│ │cadrele generale cu scop special'? Aceste cerinţe speciale sunt: │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ a) │În cazul auditului unor situaţii financiare întocmite pe baza unui cadru de conformitate (prevederile │ │
│ │legate de raportare financiarã ale unui contract, contabilizarea bazatã pe taxe pentru un set de │ │
│ │situaţii financiare, care însoţeşte declaraţia privind impozitul pe venit), se exprimã o opinie de tipul: │ │
│ │'În opinia noastrã, situaţiile financiare pentru anul .... sunt pregãtite, sub toate aspectele │ │
│ │semnificative, în conformitate cu prevederile cadrului de raportare ale secţiunii X din Contract/cu │ │
│ │Legea impozitului pe venit din Jurisdicţia Y, dupã caz'; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ b) │În cazul auditului unor situaţii financiare întocmite pe baza unui cadru de prezentare justã │ │
│ │(prevederile de raportare financiarã stabilite de un regulator) se exprimã o opinie de tipul: │ │
│ │'În opinia noastrã, situaţiile financiare pentru anul ...... prezintã în mod fidel, sub toate aspectele │ │
│ │semnificative, poziţia financiarã a entitãţii Z la 1 decembrie 20x1, performanţa financiarã şi situaţia │ │
│ │fluxurilor de numerar, în conformitate cu prevederile de raportare financiarã ale Regulamentului W'; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ c) │În toate cazurile, se precizeazã utilizatorii, precum şi posibilitatea ca situaţiile financiare sã nu fie │ │
│ │adecvate pentru un alt scop. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Nota: sunt aplicabile şi procedurile prevãzute în capitolele II, III, IV, V şi VII prezentate în │ │
│ │cadrul procedurilor de revizuire a calitãţii activitãţii de audit financiar │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii

    Activitãţii de audit al situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele generale cu scop special

                                  RECAPITULAŢIE┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│NR. │ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ NUMÃR │
│CRT.│ │PROCEDURI│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit cu scop special şi │ 8 │
│ │concordanţa acestora cu ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Obiective generale │ 3 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Termenii angajamentului │ 5 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului cu scop│ 29 │
│ │special în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse în Ghidul privind Auditul │ │
│ │Calitãţii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Planificarea auditului │ 12 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Activitatea de audit - obiective specifice │ 11 │
│ │ - obiective comune cu auditul financiar │dupã caz │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ C │Finalizarea auditului │ 6 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Total │ 37 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 3

    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii Activitãţii de audit al componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare (ISA 805)┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Nr. │ Obiective ale revizuirii calitãţii activitãţii desfãşurate de cãtre membrii CAFR, auditori │ │
│crt. │ persoane fizice şi firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea ISA │ DA/NU │
│ │ 220, ISQC1, a Standardului Internaţional de Audit (ISA) 805 şi a celorlalte ISA relevante │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit al componentelor individuale ale situaţiilor │Proced.│
│ │financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare şi concordanţa │noi ISA│
│ │acestora cu ISA 805 şi celelalte ISA relevante │ 805 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaţiilor financiare/componentelor individuale, elementelor │ │
│ │specifice,conturilor sau altor aspecte ale situaţiilor financiare, dupã caz, întocmite potrivit bazei contabile │ │
│ │de raportare convenite, semnate şi ştampilate de conducerea societãţii (Secţiunea A1 'Copie dupã situaţiile │ │
│ │financiare semnate' din Ghidul privind auditul calitãţii)? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Conţine dosarul de audit scrisoarea misiunii de audit cu scop special sau altã formã de acord scris (Contractul │ │
│ │de prestãri servicii)? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitãţii dupã încheierea misiunii, respectiv: │ │
│ │[ ] Raportul auditorului independent asupra componentei individuale, elementului specific, aspectului │ │
│ │situaţiilor financiare auditate, întocmit potrivit cerinţelor ISA 805 'Considerente speciale │ │
│ │- Audituri ale componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau │ │
│ │alte aspecte ale situaţiilor financiare'; │ │
│ │[ ] Scrisoarea de recomandãri pentru remedierea aspectelor reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate │ │
│ │şi de control intern, conform ISA 265 'Comunicarea deficienţelor în controlul intern cãtre persoanele │ │
│ │însãrcinate cu guvernanţa'?; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B │TERMENII MISIUNII │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit referiri cu privire la natura misiunii de audit cu scop │ │
│ │special? Aceasta poate fi: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │O componentã individualã a setului complet de situaţii financiare (exemplu: bilanţul), întocmitã în │ │
│ │conformitate cu un cadru de interes general şi notele aferente(cadru de prezentare fidelã); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │Un element specific, cont sau aspect al unei situaţii financiare individuale, întocmite în conformitate │Proced.│
│ │cu un cadru cu scop special (cadru de conformitate), cum ar fi: │noi ISA│
│ │- clauze în cadrul unui portofoliu de asigurare, privind conturile de creanţe, provizioane, stoc, valoarea de │ 805 │
│ │înregistrare a imobilizãrilor necorporale şi notele aferente; │ │
│ │- un program privind activele administrate extern şi venitul dintr-un plan privat de pensii şi notele aferente; │ │
│ │- un program privind cheltuielile de leasing angajate, inclusiv notele explicative; │ │
│ │- un program privind participarea la profit a angajaţilor şi notele aferente; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit referiri cu privire la obiectivul auditorului financiar, de a │ │
│ │aplica Standardele Internaţionale de Audit (ISA), prin abordarea adecvatã a considerentelor speciale privind: │ │
│ │ (a) acceptarea misiunii, │ │
│ │ (b) planificarea şi efectuarea misiunii; │ │
│ │ (c) formarea unei opinii şi raportarea cu privire la componenţa situaţiilor financiare/elementele │ │
│ │ specifice, dupã caz, potrivit cerinţelor ISA 805? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special referiri cu privire la acceptabilitatea │ │
│ │cadrului de raportare financiarã aplicat în pregãtirea informaţiilor financiare/componentei individuale sau a │ │
│ │elementului specific, conform cerinţelor ISA 210 'Convenirea asupra termenilor misiunii de audit', în vederea │ │
│ │obţinerii unei înţelegeri asupra: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │- scopului pentru care sunt pregãtite informaţiile financiare, │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │- utilizatorilor vizaţi/limitãrilor existente în distribuirea şi utilizarea raportului de audit cu scop special;│ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c) │- responsabilitãţii conducerii pentru acceptabilitatea cadrului de raportare, în circumstanţele date? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Dacã s-a stabilit în scrisoarea de misiune/contractul de audit natura informaţiilor ce trebuie furnizate şi │ │
│ │semnate de cãtre conducerea clientului de audit, în funcţie de natura misiunii de audit a componentei, │ │
│ │elementului special, aspectului din situaţiile financiare, în circumstanţele date; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit referiri cu privire la forma aşteptatã şi conţinutul │ │
│ │raportului auditorului privind misiunea de audit ce trebuie elaborate, conform ISA 210? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului cu scop special în conformitate cu │ │
│ │ISA 805 şi Procedurile cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitãţii │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │A documentat auditorul considerentele speciale necesitate de aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit │ │
│ │relevante, respectiv adaptarea lor în funcţie de necesitatea circumstanţelor date, conform cerinţelor ISA 200 │ │
│ │'Obiectivele generale ale auditorului independent şi desfãşurarea unui audit în conformitate cu ISA'? (Ex: │ │
│ │Aplicarea ISA 580 'Declaraţii scrise': declaraţiile conducerii asupra unui set complet de situaţii financiare │ │
│ │vor fi înlocuite de declaraţii scrise pentru prezentarea componenţei)? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │A documentat auditorul financiar, în mod fundamentat, cauzele neaplicãrii cerinţelor unor ISA nerelevante │Proced.│
│ │pentru scopul misiunii, în circumstanţele date (Ex: ISA 570 'Continuitatea activitãţii', când auditorul nu este │noi ISA│
│ │angajat sã auditeze setul complet de situaţii financiare ale entitãţii)? │ 805 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de independenţã, conform cerinţelor Codului │ │
│ │etic al profesioniştilor contabili, ISA 200 şi a testelor din cadrul secţiunii B2 'Acceptarea desemnãrii │ │
│ │sau a redesemnãrii' din Ghidul privind Auditul Calitãţii? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │A fost documentatã de auditor revizuirea/actualizarea cunoaşterii generale a activitãţii clientului, │ │
│ │conform cerinţelor ISA 315 'Înţelegerea entitãţii şi a mediului sãu şi evaluarea riscurilor unei │ │
│ │denaturãri semnificative' şi ale secţiunii B3 'Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor'? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │S-a desfãşurat şi documentat discuţia iniţialã cu clientul asupra aspectelor cerute de Secţiunea B1 │ │
│ │'lista de verificare a planificãrii', pct. 6, legate de aplicarea ISA 240 'Responsabilitãţile auditorului │ │
│ │privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare' şi ISA 315 'Identificarea şi evaluarea │ │
│ │riscurilor de denaturare semnificativã prin înţelegerea entitãţii şi a mediului sãu'?; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │A fost documentatã, în scopul planificãrii şi efectuãrii auditului componentei individuale, elementului │ │
│ │specific, aspectului din situaţiile financiare, calcularea pragului de semnificaţie, conform ISA 320 │ │
│ │'Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfãşurarea unui audit' şi s-au stabilit, în consecinţã, │ │
│ │natura, durata şi amploarea procedurilor de audit şi evaluarea denaturãrilor necorectate? (Secţiunea │ │
│ │B5 'Pragul de semnificaţie'); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │S-au întocmit tabele cu informaţiile financiare - cheie şi s-a efectuat o examinare analiticã preliminarã │ │
│ │a acestora (Secţiunea B6 'Revizuirea analiticã preliminarã')? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 8 │A fost documentatã evaluarea riscului inerent prin utilizarea listei de verificãri de la Secţiunea B4 │ │
│ │'Evaluarea riscului inerent'? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 9 │A fost documentatã evaluarea riscului specific de denaturare semnificativã atât la nivelul situaţiilor │ │
│ │financiare, cât şi la nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor? (Secţiunea B7 │ │
│ │'Sumarul evaluãrii riscului şi planul de eşantionare'); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 10 │A fost stabilitã metoda de eşantionare care urmeazã a fi utilizatã şi dimensiunea eşantionului şi a │ │
│ │intervalului de eşantionare? (Secţiunea B7); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 11 │Au fost identificate şi detaliate, legislaţia, reglementãrile, standardele contabile şi de audit adecvate │ │
│ │acestui client cu relevanţa deosebitã pentru misiune conform ISA 250 Luarea în considerare a legii şi │ │
│ │reglementãrilor într-un audit al situaţiilor financiare? (Secţiunea T 'Conformitatea cu legile şi │ │
│ │reglementãrile'); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B │ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Dacã auditorul financiar a documentat evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile ale entitãţii │Proced │
│ │auditate pentru fiecare element de bilanţ şi din contul de profit şi pierdere, în funcţie de natura misiunii şi │noi ISA│
│ │dacã aceste politici contabile sunt în conformitate cu Cadrul de raportare financiarã cu scop special; │ 805 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Existã în dosarul curent informaţiile financiare întocmite conform cadrului de raportare cu scop │ │
│ │special stabilit în contract, semnate şi ştampilate de conducerea clientului? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │A documentat auditorul financiar, în funcţie de natura misiunii de audit cu scop special, toate probele de │ │
│ │audit şi procedurile aplicabile, cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitãţii (Secţiunile de la D la U), │ │
│ │adaptate la circumstanţele date, care sã susţinã opinia sa? Obiectivele şi referinţele concrete, pe fiecare │ │
│ │secţiune în parte, sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activitãţii de audit al situaţiilor │ │
│ │financiare cu scop general. │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate secţiunile aplicabile, prevãzute în Ghidul │ │
│ │privind Auditul Calitãţii, în funcţie de obiectivul auditului cu scop special şi conformitatea acestora cu │ │
│ │conturile contabile; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul auditat, data desfãşurãrii activitãţii, │ │
│ │referinţa, obiectivul, procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi propuneri, semnãtura │ │
│ │celui care a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │Au fost utilizate procedurile specifice pentru obţinerea probelor de audit prevãzute de ISA 500 'Probe │ │
│ │de audit' (inspecţia, observaţia, investigarea şi confirmarea, calculul, procedurile analitice)? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │Dacã au fost asigurate probe de audit, interne sau externe, în legãturã cu toate aserţiunile conducerii │ │
│ │referitoare la componentele individuale, elementele speciale, aspectele situaţiilor financiare care fac │ │
│ │obiectul auditului. În cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate, auditorul trebuie sã exprime o │ │
│ │opinie modificatã, conform ISA 805; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 9 │Pentru oricare eroare semnificativã, s-au documentat discuţiile cu conducerea prin probe semnate şi │ │
│ │ştampilate de client? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 10 │A fost obţinutã declaraţia conducerii, pentru asumarea responsabilitãţii acesteia pentru întocmirea │ │
│ │componentelor individuale, elementelor speciale, aspectelor din situaţiile financiare întocmite │ │
│ │conform cadrului de raportare cu scop special? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C │FINALIZAREA MISIUNII │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Dacã firma de audit a documentat Secţiunea A 'finalizarea auditului' din Ghidul privind Auditul │ │
│ │Calitãţii şi componentele sale (secţiunile A3-A14); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │S-a întocmit o sintezã a erorilor neajustate care a fost comparatã cu pragul de semnificaţie │Proced.│
│ │determinat pentru efectuarea auditului cu scop special (secţiunea A9 'Sumarul erorilor')? │noi ISA│
│ │ │ 805 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Dacã s-a realizat şi documentat întâlnirea finalã cu clientul conform secţiunii B 11, pentru discutarea │ │
│ │problemelor constatate în realizarea misiunii de audit cu scop special; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obţinute, ca bazã a exprimãrii │ │
│ │opiniei de audit, în funcţie de cadrul de raportare financiarã aplicabil, conform ISA 200 'Obiectivele │ │
│ │generale ale auditorului independent şi desfãşurarea unui audit în conformitate cu ISA'? (Secţiunea │ │
│ │A14 'Raportul de audit'); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │S-a întocmit un raport al auditorului ca urmare a efectuãrii misiunii de audit cu scop special, │ │
│ │cuprinzând elementele de bazã prevãzute de exemplele prezentate la ISA 805 'Considerente │ │
│ │speciale - Audituri ale componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale elementelor specifice, │ │
│ │conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare'? Aceste elemente se referã la: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │Descrierea elementelor prevãzute de ISA 700 'Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare'; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │Descrierea cadrului de raportare financiarã cu scop special, aplicabil; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c) │Explicaţii privind responsabilitatea conducerii pentru determinarea acceptabilitãţii cadrului de │ │
│ │raportare financiarã ales pentru pregãtirea situaţiilor financiare, în circumstanţele date; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ d) │Inserarea unui paragraf de atenţionare a utilizatorilor cu privire la faptul cã informaţia │ │
│ │financiarã/Componenţa/elementul special/aspectul din situaţiile financiare/sunt pregãtite în │ │
│ │conformitate cu un cadru special, fãcând diferenţierea între opinia asupra acesteia şi opinia asupra │ │
│ │setului complet al situaţiilor financiare; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │A fost exprimatã o opinie clarã în raportul de audit cu scop special, în acord cu cerinţele specifice ale ISA │ │
│ │805 'Considerente speciale - Audituri ale componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale elementelor │ │
│ │specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare', care se referã la urmãtoarele aspecte: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │Auditorul financiar nu trebuie sã exprime o opinie nemodificatã cu privire la o componentã individualã │ │
│ │dintr-un set complet de situaţii financiare, dacã auditorul a exprimat o opinie contrarã, ori s-a aflat în │ │
│ │imposibilitatea exprimãrii unei opinii asupra setului complet al situaţiilor financiare ca întreg, în │ │
│ │conformitate cu ISA 705 'Modificãri ale opiniei raportului auditorului independent'; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │Dacã totuşi auditorul considerã adecvat sã exprime o opinie nemodificatã asupra acelui element, în │Proced.│
│ │circumstanţele de la pct. a) de mai sus, a documentat auditorul faptul cã: │noi ISA│
│ │ (i) nu este interzis prin lege sau reglementãri un astfel de procedeu; │ 805 │
│ │ (ii) opinia este exprimatã într-un raport al auditorului care nu este publicat alãturi de raportul │ │
│ │ auditorului care Conţine opinia contrarã şi, │ │
│ │ (iii) elementul specific nu constituie o parte semnificativã a setului complet de situaţii financiare ale │ │
│ │ entitãţii? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c) │Auditorul a considerat adecvat sã-şi modifice opinia asupra unei componente individuale a situaţiilor │ │
│ │financiare, prin introducerea unui paragraf explicativ, atunci când existã o modificare a opiniei asupra │ │
│ │setului complet al situaţiilor financiare, formulatã conform ISA 706 'Paragrafele de Observaţii şi │ │
│ │Paragrafele Explicative în raportul auditorului independent'? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Notã: sunt aplicabile şi procedurile prevãzute în capitolele II, III, IV, V şi VII prezentate în cadrul │ │
│ │procedurilor de revizuire a calitãţii activitãţii de audit financiar. │ │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii activitãţii de audit al componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare (ISA 805)

                                   RECAPITULAŢIE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│NR. │ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ NUMÃR │
│CRT.│ │PROCEDURI│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit al componentelor individuale │ 8 │
│ │ale situaţiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale │ │
│ │situaţiilor financiare şi concordanţa acestora cu ISA 805 şi celelalte ISA relevante │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Obiective generale │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Termenii misiunii │ 5 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului cu scop │ 27 │
│ │special în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitã-│ │
│ │ţii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Planificarea auditului │ 11 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Activitatea de audit - obiective specifice │ 10 │
│ │ - obiective comune cu auditul financiar │dupã caz │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ C │Finalizarea auditului │ 6 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Total │ 35 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 4

    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii misiunilor de raportare cu privire la situaţii financiare simplificate (ISA 810)┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Nr. │ Obiective ale revizuirii calitãţii activitãţii desfãşurate de cãtre membrii CAFR, auditori persoane │ │
│crt. │ fizice şi firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1, │ DA/NU │
│ │ a Standardului Internaţional de Audit (ISA) 810 şi a celorlalte ISA relevante │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de raportare cu privire la situaţiile financiare │Proced.│
│ │simplificate şi concordanţa acestora cu ISA 810 şi celelalte ISA relevante │noi ISA│
│ │ │ 810 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale: │ │
│ │[ ] situaţiilor financiare auditate, întocmite în conformitate cu ISA, semnate şi ştampilate de conducerea │ │
│ │societãţii? │ │
│ │[ ] situaţiilor financiare simplificate derivate din situaţiile financiare auditate de acelaşi auditor (Secţiunea │ │
│ │A1 'Copie dupã situaţiile financiare semnate' din Ghidul privind Auditul Calitãţii)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Conţine dosarul de audit scrisoarea misiunii de raportare cu privire la situaţiile financiare simplificate, │ │
│ │sau altã formã de acord scris (Contractul de prestãri servicii)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitãţii dupã încheierea misiunii, respectiv: │ │
│ │[ ] Raportul auditorului independent cu privire la situaţiile financiare simplificate, întocmit potrivit │ │
│ │cerinţelor ISA 810 'Misiuni de raportare cu privire la situaţii financiare simplificate'; │ │
│ │[ ] Scrisoarea de recomandãri pentru remedierea aspectelor reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi │ │
│ │de control intern, conform ISA 265 'Comunicarea deficienţelor în controlul intern cãtre persoanele însãrcinate cu │ │
│ │guvernanţa'?; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B │TERMENII MISIUNII │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestãri servicii referiri cu privire la obiectivele auditorului │ │
│ │financiar, constând în: │ │
│ │ (a) Sã determine caracterul adecvat al acceptãrii misiunii; │ │
│ │ (b) Dacã se angajeazã sã raporteze cu privire la situaţiile financiare simplificate: │ │
│ │ (i) sã îşi formeze o opinie cu privire la situaţiilor financiare simplificate în baza unei evaluãri │ │
│ │ a concluziilor trase din probele obţinute şi │ │
│ │ (ii) sã îşi exprime în mod clar acea opinie într-un raport scris, care conţine şi baza pentru │ │
│ │ acea opinie? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea misiunii de raportare cu privire la situaţiile financiare simplificate/contractul de │Proced.│
│ │prestãri servicii referiri cu privire la acceptabilitatea misiunii? Condiţiile de acceptare sunt: │noi ISA│
│ │ │ 810 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │Numai dacã auditorul a fost angajat sã efectueze auditul situaţiilor financiare din care derivã situaţiile │ │
│ │financiare simplificate (pct. 5 din ISA 810); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │Dacã criteriile de selectare a informaţiilor care trebuie reflectate în situaţiile financiare simplificate │ │
│ │asigurã consecvenţa acestora, sub toate aspectele semnificative, cu situaţiile financiare din care derivã │ │
│ │(un sumar fidel al situaţiilor financiare auditate); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c) │Dacã s-a obţinut acceptul conducerii de a-şi asuma rãspunderea pentru: │ │
│ │- pregãtirea situaţiilor financiare simplificate în conformitate cu criteriile aplicate; │ │
│ │- disponibilizarea fãrã dificultate a situaţiilor financiare simplificate în favoarea utilizatorilor vizaţi; │ │
│ │- includerea raportului auditorului cu privire la situaţiile financiare simplificate în orice document care │ │
│ │conţine sumarul situaţiilor financiare; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ d) │Dacã s-a stabilit cu conducerea forma opiniei ce urmeazã a fi exprimatã cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Dacã s-a stabilit în scrisoarea de misiune/contractul de prestãri servicii natura informaţiilor ce trebuie │ │
│ │furnizate şi semnate de cãtre conducerea clientului de audit, în funcţie de natura misiunii de audit a │ │
│ │componentei, elementului special, aspectului din situaţiile financiare, în circumstanţele date; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestãri servicii referiri cu privire la forma aşteptatã şi conţinutul │ │
│ │raportului auditorului privind misiunea de audit ce trebuie elaborate, conform ISA 210 'Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunii de audit'? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã cu privire la situaţiile financiare simplificate │ │
│ │în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitãţii │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │PLANIFICAREA MISIUNII │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de independenţã, conform cerinţelor Codului etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili, ISA 200 'Obiectivele generale ale auditorului independent în desfãşurarea unui audit │ │
│ │în conformitate cu ISA' şi a testelor din cadrul secţiunii B.2 'Acceptarea desemnãrii sau a redesemnãrii' din │ │
│ │Ghidul privind Auditul Calitãţii? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │A fost documentat 'Acordul de planificare a auditului', conform cerinţelor ISA 300 'Planificarea unui │ │
│ │audit al situaţiilor financiare' şi secţiunii B9 din Ghidul privind Auditul Calitãţii? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Dacã existã şi au fost documentate criteriile de pregãtire a situaţiilor financiare simplificate şi acestea │ │
│ │asigura calitatea situaţiilor financiare simplificate, în sensul cã: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │a) se prezintã în mod adecvat natura lor simplificatã şi se identificã situaţiile financiare auditate. ISA │Proced.│
│ │810 recomandã titulatura: 'Situaţii financiare simplificate pregãtite în baza situaţiilor financiare auditate │noi ISA│
│ │pentru anul încheiat la 31 decembrie 2001'; │ 810 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │b) sunt descrise în mod clar de la cine sau de unde sunt disponibile situaţiile financiare auditate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │c) sunt prezentate în mod adecvat criteriile aplicate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │d) pot fi recalculate în situaţiile financiare auditate, în baza informaţiilor legate de aceasta; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │e) conţin informaţiile necesare şi sunt la un nivel adecvat de agregare, astfel încât sã nu inducã în │ │
│ │eroare, în circumstanţele date; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │În cazul când auditorul concluzioneazã cã aceste criterii nu sunt acceptabile, sau cã cei însãrcinaţi cu │ │
│ │guvernanţa nu şi-au asumat responsabilitãţile prevãzute la pct. 6 b) din ISA 810, a procedat auditorul conform │ │
│ │pct. 7 din ISA 810, în sensul neacceptãrii misiunii? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │A fost documentatã 'agenda de lucru a întâlnirilor pentru planificare' conform secţiunii B 11 din Ghidul privind │ │
│ │Auditul Calitãţii? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │S-a desfãşurat şi documentat discuţia iniţialã cu clientul asupra aspectelor cerute de Secţiunea B1 'lista de │ │
│ │verificare a planificãrii', pct. 6?; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B │ACTIVITATEA DE RAPORTARE CU PRIVIRE LA SITUAŢIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │A documentat auditorul financiar, în cadrul dosarului de audit, toate probele şi procedurile de audit care sã │ │
│ │susţinã opinia sa, conform cerinţelor pct. 8 din ISA 810. Pentru fiecare dintre procedurile descrise mai jos │ │
│ │auditorul va obţine şi documenta probe de audit, aceste proceduri constând în: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Evaluarea faptului dacã situaţiile financiare simplificate prezintã în mod adecvat sumarul naturii şi identitatea │ │
│ │situaţiilor financiare; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Evaluarea faptului dacã, atunci când situaţiile financiare simplificate nu sunt însoţite de situaţiile │ │
│ │financiare auditate, acestea descriu în mod clar: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ (i) de la cine sau unde sunt disponibile situaţiile financiare auditate; │ │
│ │ (ii) legea sau regulamentul care specificã faptul cã situaţiile financiare auditate nu trebuie sã fie puse la │ │
│ │ dispoziţia utilizatorilor situaţiilor financiare simplificate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Evaluarea faptului dacã situaţiile financiare simplificate prezintã în mod adecvat criteriile aplicate │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │Verificarea concordantei informaţiilor legate de situaţiile financiare simplificate cu cele din situaţiile │ │
│ │financiare auditate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │Verificarea faptului dacã situaţiile financiare simplificate sunt pregãtite în concordanţã cu criteriile │ │
│ │aplicate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │Evaluarea faptului dacã, având în vedere scopul situaţiilor financiare simplificate, acestea conţin informaţiile │ │
│ │necesare şi dacã sunt la un nivel de agregare adecvat, pentru a nu induce în eroare, în circumstanţele date; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 8 │Evaluarea faptului dacã, situaţiile financiare auditate sunt disponibile pentru utilizatorii situaţiilor │ │
│ │financiare simplificate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 9 │A documentat auditorul factorii care influenţeazã gradul de disponibilitate a situaţiilor financiare │Proced.│
│ │auditate? Aceşti factori pot fi: │noi ISA│
│ │ │ 810 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- situaţiile financiare simplificate descriu în mod clar de la cine, sau unde sunt disponibile situaţiile │ │
│ │financiare auditate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- situaţiile financiare auditate sunt un document public; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- conducerea a stabilit un proces prin care utilizatorii situaţiilor financiare simplificate pot obţine acces │ │
│ │la situaţiile financiare auditate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 10 │Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate secţiunile aplicabile, prevãzute în Ghidul │ │
│ │privind Auditul Calitãţii şi conformitatea acestora cu informaţiile din situaţiile financiare auditate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 11 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul auditat, data desfãşurãrii activitãţii, │ │
│ │referinţã, obiectivul, procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi propuneri, semnãtura celui │ │
│ │care a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 12 │A fost obţinutã declaraţia conducerii, pentru asumarea responsabilitãţii acesteia pentru întocmirea situaţiilor │ │
│ │financiare simplificate? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C │FINALIZAREA MISIUNII │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Dacã firma de audit a documentat Secţiunea A 'finalizarea auditului' din Ghidul privind Auditul Calitãţii │ │
│ │şi componentele sale (secţiunile A3-A14); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obţinute, ca baza a exprimãrii opiniei de │ │
│ │audit, conform ISA 200 'Obiectivele generale ale auditorului independent şi desfãşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA' (Secţiunea A14 'Raportul de audit')? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │În cazul în care auditorul concluzioneazã cã este adecvatã o opinie nemodificatã, a ales auditorul una din formele │ │
│ │recomandate de pct. 9 din ISA 810, respectiv: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │(a) situaţiile financiare simplificate sunt, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu criteriile │ │
│ │aplicabile; sau │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │(b) situaţiile financiare simplificate sunt un sumar al situaţiilor financiare auditate, în conformitate cu │ │
│ │criteriile aplicabile? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Dacã auditorul a procedat conform prevederilor pct. 11 din ISA 810, neacceptând misiunea, în cazul în care o │ │
│ │lege/regulament impune exprimarea în alţi termeni a opiniei cu privire la situaţiile financiare simplificate, iar │ │
│ │aplicarea de proceduri suplimentare nu determinã atenuarea eventualelor neînţelegeri; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │S-a întocmit un raport cu privire la situaţiile financiare simplificate, care sã conţinã elementele prevãzute la │ │
│ │pct. 14 din ISA 810? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │Titlul care sã indice în mod clar cã raportul este emis de un auditor independent; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │Destinatarul/Dacã destinatarul este altul decât al situaţiilor financiare auditate, auditorul va evalua │Proced.│
│ │gradul de adecvare al folosirii unui destinatar distinct; │noi ISA│
│ │ │ 810 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c) │Paragraful introductiv, care cuprinde: │ │
│ │- identificarea situaţiilor financiare simplificate pe baza cãrora auditorul raporteazã; │ │
│ │- identificarea situaţiilor financiare auditate; │ │
│ │- referirea la raportul auditorului şi opinia nemodificatã exprimatã referitor la situaţiile financiare auditate; │ │
│ │- referirea la faptul cã situaţiile financiare simplificate nu reflectã efectele unor evenimente care au avut loc │ │
│ │dupã data raportului auditorului, pânã la data raportãrii cu privire la situaţiile financiare simplificate; │ │
│ │- o declaraţie care sã indice faptul cã situaţiile financiare simplificate nu conţin toate prezentãrile cerute în │ │
│ │cadrul de raportare financiarã aplicat în pregãtirea situaţiilor financiare auditate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ d) │Descrierea responsabilitãţii conducerii pentru pregãtirea situaţiilor financiare simplificate în conformitate │ │
│ │cu criteriile aplicabile; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ e) │Declaraţie privind responsabilitatea auditorului pentru exprimarea unei opinii cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate, pe baza procedurilor impuse de ISA 810; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ f) │Paragraful cuprinzând opinia; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ g) │Semnãtura auditorului; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ h) │Data raportului auditorului; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ i) │Adresa auditorului; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │Este corelatã data raportului cu privire la situaţiile financiare simplificate cu: │ │
│ │- data la care auditorul a primit declaraţia conducerii prin care îşi asumã rãspunderea pentru pregãtirea │ │
│ │situaţiilor financiare simplificate; │ │
│ │- data raportului auditorului cu privire la situaţiile financiare auditate?; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │Dacã s-a realizat şi documentat întâlnirea finalã cu clientul conform secţiunii B.11, pentru discutarea │ │
│ │problemelor constatate în realizarea misiunii de raportare cu privire la situaţiile financiare simplificate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 8 │A fost exprimatã o opinie clarã în raportul cu privire la situaţiile financiare simplificate, corelatã cu │ │
│ │opinia asupra situaţiilor financiare auditate, conform cerinţelor specifice ale ISA 810 şi Secţiunii A 14 │ │
│ │'Raportul auditorului' din Ghidul privind Auditul Calitãţii? Aceste cerinţe constau în: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │Când raportul de audit conţine o opinie modificatã, conform ISA 705 'Modificãri ale opiniei raportului │Proced.│
│ │auditorului independent' sau un paragraf de observaţii sau un paragraf explicativ, conform ISA 706 │noi ISA│
│ │'Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative în raportul auditorului independent', a înscris │ 810 │
│ │auditorul în raportul cu privire la situaţiile financiare simplificate urmãtoarele elementele suplimentare: │ │
│ │[ ] menţiunea cã raportul de audit al situaţiilor financiare auditate conţine o opinie modificatã; │ │
│ │[ ] descrierea bazei pentru opinia modificatã şi a │ │
│ │[ ] efectului acestui fapt asupra situaţiilor financiare simplificate? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │Atunci când auditorul a exprimat o opinie contrarã, ori s-a aflat în imposibilitatea exprimãrii unei opinii │ │
│ │asupra situaţiilor financiare auditate, a consemnat auditorul, în raportul cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate; faptul cã este inadecvat sã exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare simplificate │ │
│ │(negarea opiniei)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c) │Dacã situaţiile financiare simplificate nu sunt consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu situaţiile │ │
│ │financiare auditate, în conformitate cu criteriile aplicabile, iar conducerea nu acceptã sã facã schimbãrile │ │
│ │necesare, a considerat auditorul adecvat sã exprime o opinie contrarã cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 9 │A restricţionat auditorul distribuirea sau folosirea raportului cu privire la situaţiile financiare simplificate, │ │
│ │atunci când situaţiile financiare auditate sunt pregãtite în conformitate cu un cadru de raportare cu scop │ │
│ │special, având un cadru mai restrâns al utilizatorilor? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 10 │A solicitat auditorul în scris, clientului de audit sã prezinte, diferenţiat de situaţiile financiare simplificate,│ │
│ │orice informaţie financiarã neauditatã? În caz contrar a menţionat în Raport cã acesta nu acoperã │ │
│ │asemenea informaţii neauditate? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Nota: sunt aplicabile şi procedurile prevãzute în capitolele II, III, IV, V şi VII prezentate în cadrul │ │
│ │procedurilor de revizuire a calitãţii activitãţii de audit financiar. │ │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii activitãţii de raportare cu privire la situaţiile financiare simplificate (ISA 810)

                                    RECAPITULAŢIE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│NR. │ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ NUMÃR │
│CRT.│ │PROCEDURI│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de raportare cu privire la situaţiile│ 7 │
│ │financiare simplificate şi concordanţa acestora cu ISA 810 şi celelalte ISA │ │
│ │relevante │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Obiective generale │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Termenii misiunii │ 4 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a raportãrii cu │ 28 │
│ │privire la situaţiile financiare simplificate, în conformitate cu ISA 810 şi │ │
│ │Procedurile cuprinse în Ghidul privind Auditul Calitãţii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Planificarea auditului │ 6 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Activitatea de audit - obiective specifice │ 12 │
│ │ - obiective comune cu auditul financiar │dupã caz │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ C │Finalizarea auditului │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Total │ 35 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 5

    Lista de obiective pentru verificarea calitãţii misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare (ISRE 2400)┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Nr. │ Obiective de revizuire a calitãţii misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare, desfãşurate de │ DA/NU │
│crt. │ cãtre membrii CAFR - auditori persoane juridice şi firme de audit, pe baza politicilor şi │ Explicaţii │
│ │ procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 şi a I.S.R.E. 2400 │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de revizuire a situaţiilor financiare şi concordanţa acestora │ │
│ │cu Standardul Internaţional pentru misiuni de revizuire (ISRE) 2400 │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale situaţiilor financiare, aprobate de AGA, întocmite potrivit │ Actualiz. │
│ │prevederilor cadrului de raportare financiarã aplicabil, semnate şi ştampilate de conducerea societãţii şi │ prevederi │
│ │înregistrate la Registrul Comerţului(Secţiunea A1 din Ghidul privind Auditul Calitãţii)? │ aplicabile │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │Este anexatã la dosarul misiunii o copie dupã Raportul auditorului independent, emis de cãtre auditorul │Reformulare │
│ │financiar al entitãţii în legãturã cu situaţiile financiare supuse revizuirii unui practician? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │Conţine dosarul de lucru: │ idem │
│ │[ ] Contractul de prestãri servicii/scrisoarea de acceptare a misiunii, care confirmã acceptarea de cãtre │ │
│ │practician a numirii lui şi ajutã la prevenirea neînţelegerilor privind unele probleme (obiectivele, aria de │ │
│ │aplicabilitate a misiunii, aria de cuprindere a responsabilitãţilor auditorului, forma raportului); │ │
│ │[ ] Raportul de revizuire prezentat conducerii societãţii? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ B │TERMENII MISIUNII DE REVIZUIRE │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Defineşte scrisoarea misiunii/contractul de prestãri servicii obiectivul misiunii de revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare: sesizarea de cãtre practician, pe baza procedurilor aplicate, care nu oferã toate probele │ │
│ │cerute într-un audit, a unor aspecte care îl determinã sã creadã cã situaţiile financiare nu sunt întocmite, │ │
│ │sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiarã aplicabil (ISRE │ │
│ │2400-pct 3)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestãri servicii referiri la principalele clauze prevãzute de │ │
│ │paragraful 12 din ISRE 2400? Acestea constau în: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ a) │Obiectivul misiunii de revizuire a situaţiilor financiare; │ Completare │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ b) │Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea şi prezentarea adecvatã a situaţiilor financiare; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ c) │Aria de aplicabilitate a revizuirii/Procedurile necesare pentru a efectua o revizuire a situaţiilor │ idem │
│ │financiare/incluzând trimiterile la ISRE 2400, standarde şi practici naţionale relevante şi, dupã caz, la │ │
│ │termenii misiunii (ISRE 2400 pct. 8); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ d) │Accesul fãrã restricţii la registre, documentaţii şi alte informaţii cerute în legãturã cu revizuirea; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ e) │O mostrã din Raportul care se preconizeazã a fi predat; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ f) │Faptul cã nu este sigur cã misiunea va prezenta acte ilegale sau alte neregularitãţi, de exemplu, fraude, │Reformulare │
│ │sau delapidãri care ar putea exista; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ g) │O declaraţie conform cãreia nu se desfãşoarã un audit şi nu va fi exprimatã o opinie de audit. │ Completare │
│ │Precizarea faptului cã, potrivit pct. 9 din ISRE 2400, misiunea de revizuire va furniza un nivel moderat de │ │
│ │asigurare, de natura unei asigurãri negative, conform cãreia, informaţiile care fac obiectul revizuirii nu │ │
│ │conţin denaturãri semnificative; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │Dacã sunt încheiate contracte/convenţii cu alţi practicieni sau experţi, s-a asigurat concordanţa lor cu │Obiectiv nou│
│ │termenii misiunii de revizuire, astfel încât practicianul sã concluzioneze cã activitatea respectivã este │ │
│ │adecvatã scopurilor revizuirii (pct. 16 din ISRE 2400)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a misiunii de revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ A │PLANIFICAREA MISIUNII DE REVIZUIRE │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre practician aspectele legate de independenţa, conform cerinţelor Codului etic al │ Precizarea │
│ │profesioniştilor contabili, pct. 4 din ISRE 2400 şi testelor din cadrul secţiunii B2 'Acceptarea desemnãrii │ reglem. │
│ │sau a redesemnãrii' din Ghidul privind Auditul Calitãţii? │ aplicabile │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │A fost documentatã de practician, revizuirea/actualizarea cunoaşterii generale a activitãţii clientului, │ idem │
│ │incluzând considerente cu privire la organizarea entitãţii, sistemele de contabilitate ale entitãţii, │ │
│ │caracteristicile operaţionale ale acesteia, natura activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor sale │ │
│ │(Secţiunea B3 'Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor' din Ghidul privind Auditul Calitãţii)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │A fost documentatã de practician, revizuirea/actualizarea cunoaşterii generale a activitãţii clientului, │ Precizarea │
│ │incluzând considerente cu privire la organizarea entitãţii, sistemele de contabilitate ale entitãţii, │ reglem. │
│ │caracteristicile operaţionale ale acesteia, natura activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor sale │ aplicabile │
│ │(Secţiunea B3 'Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor' din Ghidul privind Auditul Calitãţii)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu întocmirea unor situaţii cuprinzând │ │
│ │componenţa soldurilor conturilor? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4 │Dacã s-a determinat în cadrul Secţiunii B9 'Planificarea auditului', adaptatã, bugetul de timp al misiunii │ idem │
│ │şi dacã acesta s-a alocat echipei de audit; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5 │Dacã auditorul a întocmit un plan de abordare a activitãţii de revizuire, astfel încât sã efectueze o │ idem │
│ │misiune eficientã (Secţiunea B9 'Planificarea auditului'); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6 │A fost documentatã calcularea pragului de semnificaţie conform cerinţelor pct. 19 din ISRE 2400 şi ISA 320 │ idem │
│ │'Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfãşurarea unui audit' (Secţiunea B5 'Pragul de semnificaţie')? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7 │A fost documentatã evaluarea riscului inerent prin utilizarea listei de verificãri de la secţiunea B4 │ │
│ │'Evaluarea riscului inerent'? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8 │A fost documentatã evaluarea riscului specific de denaturare semnificativã atât la nivelul situaţiilor │ │
│ │financiare, cât şi la nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor (secţiunea B7 │ │
│ │'Sumarul evaluãrii riscului şi planul de eşantionare')? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 9 │A fost stabilitã metoda de eşantionare care urmeazã a fi utilizatã şi dimensiunea eşantionului şi a │ │
│ │intervalului de eşantionare (secţiunea B7)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 10 │A fost documentatã existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de control intern al clientului de audit │ │
│ │conform cerinţelor secţiunii C1 'Sistemele contabile şi controalele interne', adaptatã? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 11 │Au fost considerate rezultatele din activitatea altui auditor sau a unui expert? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 12 │Documentarea faptului dacã s-a întocmit agenda de lucru a întâlnirilor cu clientul pentru planificare şi a │Obiectiv nou│
│ │discuţiilor cu echipa misiunii (secţiunea B11); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ B │ACTIVITATEA DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │A fost întocmit dosarul de lucru, care sã conţinã documentarea aspectelor importante în furnizarea │ idem │
│ │probelor care susţin raportul de revizuire, precum şi probele conform cãrora misiunea a fost efectuatã în │ │
│ │conformitate cu ISRE 2400 şi termenii misiunii, conform cerinţelor pct. 21 din ISRE 2400? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │S-a desfãşurat şi documentat discuţia iniţialã cu clientul asupra aspectelor cerute de Secţiunea B1 'lista │ idem │
│ │de verificare a planificãrii', │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │Obţineţi lista procedurilor de revizuire efectuate. A fost aplicat de cãtre practician raţionamentul │ Completare │
│ │profesional în determinarea naturii, momentului şi ariei de cuprindere specifice a procedurilor de │ obiectiv │
│ │revizuire, ţinând seama de aspectele prevãzute la pct. 18 din ISRE 2400? Aceste aspecte sunt: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ a) │Experienţa anterioarã a practicianului şi cunoştinţele însuşite de acesta prin efectuarea de audituri; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ b) │Documentarea de cãtre practician a cunoaşterii principiilor de contabilitate ale clientului, practicilor din │ │
│ │sectorul în care opereazã entitatea; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ c) │Sistemele contabile ale entitãţii; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ d) │Mãsura în care un element particular este afectat de raţionamentul conducerii; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ e) │Pragul de semnificaţie al tranzacţiilor şi soldurilor conturilor; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4 │Sunt incluse în procedurile de revizuire utilizate elementele prevãzute de paragraful 20 din ISRE 2400? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Obţinerea unei înţelegeri a activitãţilor entitãţii şi a sectorului în care aceasta opereazã; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Intervievãri privind principiile de contabilitate şi practicile entitãţii; │Actualizare │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Intervievãri privind procedurile entitãţii în legãturã cu înregistrarea, clasificarea, sintetizarea │ idem │
│ │tranzacţiilor, acumularea de informaţii pentru prezentarea lor în situaţiile financiare şi prezentarea │ │
│ │acestora; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Intervievãri privind toate aserţiunile semnificative din situaţiile financiare; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Procedurile analitice proiectate pentru a identifica relaţiile şi elementele individuale care par │ │
│ │neobişnuite. Astfel de proceduri includ: │ │
│ │ o Compararea situaţiilor financiare cu situaţiile din perioadele anterioare; │ │
│ │ o Compararea situaţiilor financiare cu rezultatele şi poziţia financiarã; │ │
│ │ o Studiul relaţiilor dintre elementele situaţiilor financiare care se aşteaptã sã fie în conformitate │ │
│ │ cu un model previzionat bazat pe experienţa entitãţii sau pe normele din sectorul de activitate; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5 │Au fost considerate de auditor tipurile de aspecte care cer ajustãri contabile în perioadele anterioare? │ │
│ │Aceste aspecte sunt: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Intervievãri privind acţiuni ce au avut loc la întâlnirile acţionarilor, ale Consiliului de Administraţie, │ │
│ │comitetelor CA şi la alte întâlniri, care pot afecta situaţiile financiare; │ │
│ │[ ] Citirea situaţiilor financiare pentru a stabili dacã, pe baza informaţiilor ce vin în atenţia auditorului, │ │
│ │situaţiile financiare par sã fie în conformitate cu baza de contabilitate indicatã; │ │
│ │[ ] Obţinerea de rapoarte de la alţi auditori, care au fost angajaţi pentru a audita sau revizui situaţiile │ │
│ │financiare ale componentelor entitãţii; │ │
│ │[ ] Intervievarea persoanelor ce au responsabilitatea aspectelor financiare şi de contabilitate privind: │ │
│ │ - Dacã toate tranzacţiile au fost înregistrate corect; │ │
│ │ - Dacã situaţiile financiare au fost întocmite în concordanţã cu baza de contabilitate indicatã; │ │
│ │ - Modificãri ale activitãţilor entitãţii şi ale principiilor şi practicilor contabile; │ │
│ │ - Aspecte în legãturã cu care au apãrut întrebãri pe parcursul aplicãrii procedurilor anterioare; │ │
│ │ - Obţinerea de declaraţii scrise din partea conducerii când acest lucru se considera adecvat. │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6 │Au fost utilizate procedurile ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-o misiune de revizuire a │ │
│ │situaţiilor financiare, descrise în lista ilustrativã ce constituie anexa 2 la ISRE 2400? │ │
│ │Aceste proceduri sunt: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Proceduri de ordin general (20 proceduri); │ │
│ │[ ] Proceduri pentru revizuirea unor elemente specifice (70 proceduri), cum sunt: │ │
│ │ o numerar, creanţe, stocuri, plasamente, mijloace fixe şi amortizarea, cheltuieli în avans, imobilizãri │ │
│ │ necorporale şi alte active (40 proceduri); │ │
│ │ o împrumuturi, datorii comerciale, obligaţii angajate şi datorii contigente (17 proceduri); │ │
│ │ o venituri şi alte taxe, evenimente ulterioare, litigii, capitalul propriu (13 proceduri); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7 │A documentat auditorul financiar, în funcţie de natura misiunii, cerinţele specifice ale fiecãrei secţiuni │ Precizarea │
│ │aplicabile din Ghidul privind Auditul Calitãţii? Obiectivele şi referinţele concrete, pe fiecare secţiune în │ reglem. │
│ │parte, sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activitãţii de audit al situaţiilor financiare; │ aplicabile │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8 │Dacã societatea utilizeazã un sistem de referenţiere adecvat care permite evidenţa probelor de audit; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 9 │Verificarea calculelor matematice şi existenţa unui sistem de bifare; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 10 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul auditat, data desfãşurãrii activitãţii, │ │
│ │referinţa, obiectivul, procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi propuneri, semnãtura celui │ │
│ │care a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului); │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 11 │În cazul în care, cu ocazia documentãrii obiectivelor din Secţiunea A11 'revizuirea analiticã finalã, │ idem │
│ │practicianul are motive sã creadã cã informaţiile care fac obiectul revizuirii pot fi denaturate în mod │ │
│ │semnificativ, a efectuat acesta proceduri suplimentare sau mult extinse, pentru a putea exprima o │ │
│ │certificare negativã sau sã confirme cã se cere un raport modificat (pct. 22 din ISRE 2400)'? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ C │FINALIZAREA MISIUNII DE REVIZUIRE │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Dacã s-a realizat şi documentat întâlnirea finalã cu clientul conform secţiunii B 11, pentru discutarea: │ idem │
│ │[ ] punctelor finale ale revizuirii; │ │
│ │[ ] evenimentelor ulterioare datei bilanţului; │ │
│ │[ ] raportului de revizuire; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │Dacã firma de audit a documentat Secţiunea A 'finalizarea auditului' din Ghidul privind Auditul Calitãţii; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │Au fost revizuite şi evaluate de cãtre auditor concluziile ce reies din probele obţinute ca bazã a exprimãrii │ │
│ │certificãrii negative? Bazându-se pe activitatea desfãşuratã, auditorul trebuie sã evalueze dacã oricare din │ │
│ │informaţiile obţinute pe parcursul revizuirii indicã faptul cã situaţiile financiare nu oferã o imagine fidelã │ │
│ │în conformitate cu cadrul identificat de raportare financiarã; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4 │Au fost cercetate evenimentele ulterioare datei situaţiilor financiare care pot implica ajustarea sau │ Precizarea │
│ │prezentarea lor în situaţiile financiare, conform cerinţelor pct. 21 din ISRE 2400 şi ISA 560 'Evenimente │ reglem. │
│ │ulterioare, fãrã a fi aplicabile procedurile recomandate pentru identificarea evenimentelor apãrute dupã │ aplicabile │
│ │data raportului de revizuire' (Secţiunea. A12 'Evenimente ulterioare bilanţului')? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5 │S-a întocmit un raport de revizuire, care conţine o formã clarã scrisã a certificãrii negative (Secţiunea │ idem │
│ │14 'Raportul de audit', adaptatã), care cuprinde elementele de bazã prevãzute de paragraful 26 din │ │
│ │ISRE 2400? Aceste elemente sunt: │ │
│ │[ ] Identificarea situaţiilor financiare asupra cãrora s-a fãcut revizuirea; │ │
│ │[ ] O declaraţie privind responsabilitatea conducerii entitãţii pentru elaborarea situaţiilor financiare şi │ │
│ │responsabilitatea auditorului de a emite un raport asupra acestor situaţii financiare; │ │
│ │[ ] Data emiterii raportului, care nu trebuie sã fie alta decât data aprobãrii situaţiilor financiare; │ │
│ │[ ] Un paragraf ce cuprinde aria de aplicabilitate, descriind natura revizuirii şi incluzând: │ │
│ │ - O declaraţie a faptului ca misiunea a fost efectuatã în conformitate cu ISRS 2400 aplicabil misiunilor de │ │
│ │ revizuire sau alte standarde sau practice naţionale relevante; │ │
│ │ - O declaraţie a faptului ca revizuirea este limitatã la investigaţii şi proceduri analitice; │ │
│ │[ ] O declaraţie cã nu a fost efectuat un audit, cã procedurile întreprinse oferã o asigurare moderatã şi cã │ │
│ │nu este exprimatã o opinie de audit; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Declaraţia de asigurare negativã; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6 │Conţine raportul de revizuire menţiunea cã în timpul revizuirii nimic nu a atras atenţia practicianului │ │
│ │pentru a-l determina sã creadã cã situaţiile financiare nu oferã o imagine fidelã, sub toate aspectele │ │
│ │semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiarã aplicabil (asigurarea negativã)? │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7 │Dacã anumite aspecte au atras atenţia practicianului cã deterioreazã imaginea fidelã, sunt descrise │ Precizarea │
│ │aceste aspecte în raportul de revizuire, cu cuantificarea efectelor posibile asupra situaţiilor financiare şi │ reglem. │
│ │modificarea corespunzãtoare a opiniei asupra certificãrii negative? │ aplicabile │
│ │Potrivit pct. 27 'b' din ISRE 2400, aceste modificãri pot fi: │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │[ ] Exprimarea unei rezerve în privinţa asigurãrii negative oferite sau; │ │
│ │[ ] Inserarea în raportul de revizuire a unei declaraţii contrare, din care sã rezulte cã situaţiile │ │
│ │financiare nu oferã o imagine fidelã, în conformitate cu cadrul general de raportare financiarã; │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8 │Dacã existã o limitare semnificativã a sferei misiunii, a fost descrisã limitarea în raportul de revizuire şi a│ │
│ │fost exprimatã o opinie corespunzãtoare asupra asigurãrii negative? │ │
│ │Aceastã concluzie, potrivit cerinţelor paragrafului 27 din ISRE 2400 poate fi: │ │
│ │[ ] O opinie cu rezerve asupra certificãrii negative privind posibila ajustare a situaţiilor financiare care │ │
│ │ar fi putut fi determinatã ca fiind necesarã dacã limitarea nu ar fi existat, sau │ │
│ │[ ] Nu se oferã nici o certificare, atunci când posibilul efect al limitãrii este atât de semnificativ şi │ │
│ │cuprinzãtor încât auditorul conchide cã nu poate fi oferit nici un nivel de certificare. │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Notã: sunt aplicabile şi procedurile prevãzute în capitolele II, III, IV, V şi VII prevãzute în cadrul │ │
│ │procedurilor de revizuire a calitãţii activitãţii de audit financiar. │ │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘    Lista de obiective pentru verificarea calitãţii activitãţii de revizuire a situaţiilor financiare

                               RECAPITULAŢIE┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│NR.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │NR. PROCEDURI│
│CR.│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de revizuire a │ 7 │
│ │situaţiilor financiare şi concordanţa acestora cu ISRE 4400 │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ A │Obiective generale │ 3 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ B │Termenii misiunii │ 4 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a │ 31 │
│ │misiunii de revizuire în conformitate cu prevederile ISRE 2400 │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ A │Planificarea misiunii de revizuire │ 12 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ B │Activitatea de revizuire - obiective generale │ 11 │
│ │ - obiective specifice │ dupã caz │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ C │Finalizarea misiunii │ 8 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │ 38 │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 6

    Lista de obiective pentru verificarea calitãţii misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare interimare efectuatã de un auditor independent al entitãţii (ISRE 2410)┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Nr. │ Obiective de revizuire a calitãţii misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare interimare, │ │
│crt. │ desfãşurate de cãtre membrii CAFR - auditori persoane juridice şi firme de audit, pe baza politicilor │ DA/NU │
│ │ şi procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 şi a ISRE 2410 │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de prestãri servicii şi concordanţa acestora cu Standardul │ │
│ │Internaţional pentru misiuni de revizuire a situaţiilor financiare interimare efectuatã de un auditor independent │ │
│ │al entitãţii (ISRE 2410) │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale situaţiilor financiare interimare, întocmite potrivit prevederilor │Proced.│
│ │cadrului de raportare financiarã aplicabil, semnate şi ştampilate de conducerea societãţii (Secţiunea A1 din Ghidul │ noi │
│ │privind Auditul Calitãţii)? │ ISRE │
│ │ │ 2410 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Este anexatã la dosarul misiunii o copie dupã Raportul auditorului independent, emis de cãtre auditorul financiar │ │
│ │al entitãţii pentru exerciţiul anterior? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Conţine dosarul misiunii: │ │
│ │[ ] Contractul de prestãri servicii/scrisoarea misiunii de revizuire a situaţiilor financiare interimare, │ │
│ │[ ] Numirea auditorului financiar independent de cãtre Comitetul de Audit/AGA. │ │
│ │În cazul în care practicianul nu este auditorul societãţii, acesta va efectua revizuirea informaţiilor interimare │ │
│ │conform ISRE 2400; │ │
│ │[ ] Raportul de revizuire a situaţiilor financiare interimare prezentat conducerii societãţii? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B │TERMENII MISIUNII DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE INTERIMARE │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Defineşte scrisoarea misiunii obiectivul misiunii de revizuire a situaţiilor financiare interimare: de a se permite │ │
│ │auditorului sã exprime o concluzie, în care sã precizeze dacã, pe baza revizuirii, auditorul a sesizat aspecte care │ │
│ │îl determinã sã considere cã situaţiile financiare interimare nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, │ │
│ │în conformitate cu cadrul de raportare financiarã aplicabil? (ISRE 2400-pct 7); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestãri servicii referiri la principalele clauze prevãzute de paragraful │ │
│ │11 din ISRE 2410? Acestea constau în: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │Obiectivul misiunii de revizuire a situaţiilor financiare interimare │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │Aria de aplicabilitate a revizuirii situaţiilor financiare interimare: │ │
│ │[ ] Procedurile utilizate de auditor pentru efectuarea revizuirii situaţiilor financiare interimare constau în: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │[ ] intervievarea persoanelor responsabile de aspectele financiar - contabile, │Proced.│
│ │[ ] aplicarea unor proceduri analitice şi alte proceduri de revizuire, │ noi │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c) │Responsabilitatea conducerii cu privire la: │ │
│ │[ ] informaţiile financiare interimare; │ │
│ │[ ] stabilirea şi menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea informaţiilor financiare │ │
│ │interimare; │ │
│ │[ ] furnizarea la cererea auditorului, a tuturor situaţiilor financiare şi a informaţiilor colaterale; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ d) │Acceptul conducerii de a furniza auditorului declaraţii în scris care sã susţinã declaraţiile date verbal pe │ │
│ │parcursul revizuirii, precum şi declaraţiile ce existã în mod implicit în înregistrãrile entitãţii; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ e) │Forma şi conţinutul preliminar al raportului ce urmeazã a fi întocmit, inclusiv identitatea destinatarului │ │
│ │raportului; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ f) │Faptul cã nu este sigur cã misiunea poate detecta existenţa unor fraude, a unor erori sau acte ilegale; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ g) │O declaraţie conform cãreia, misiunea de revizuire poate aduce în atenţia auditorului aspecte semnificative care │ │
│ │pot afecta informaţiile financiare interimare, dar nu furnizeazã toate probele necesare într-un audit. Ca urmare nu │ │
│ │va fi exprimatã o opinie de audit; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ h) │Acceptul conducerii cã, atunci când un document conţinând situaţii financiare interimare indicã faptul cã │ │
│ │informaţiile financiare interimare au fost revizuite de auditorul entitãţii, raportul de revizuire sã fie inclus în │ │
│ │document; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa │ │
│ │soldurilor conturilor? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a misiunii de revizuire a situaţiilor financiare │ │
│ │interimare │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A │PLANIFICAREA MISIUNII │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de independenţã, conform cerinţelor Codului etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili, pct. 4 din ISRE 2410 şi testelor din cadrul secţiunii B2 'Acceptarea desemnãrii sau a │ │
│ │redesemnãrii' din Ghidul privind Auditul Calitãţii? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │A fost documentatã de cãtre auditor, actualizarea cunoaşterii generale a activitãţii clientului, inclusiv a │ │
│ │controlului intern (Secţiunea B3 'Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor'), pentru a planifica şi realiza │ │
│ │misiunea, astfel încât auditorul sã fie capabil sã: │ │
│ │a) identifice tipurile de denaturãri semnificative; │ │
│ │b) selecteze întrebãrile, procedurile analitice, care vor furniza o bazã pentru raportarea concluziei revizuirii? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │S-au efectuat procedurile pentru aducerea la zi a înţelegerii entitãţii şi a mediului sãu, inclusiv controlul sãu │ │
│ │intern, recomandate de punctul 15 din ISRE 2410, respectiv: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- citirea documentaţiei privind auditul precedent şi revizuirile anterioare; │Proced.│
│ │- luarea în considerare a riscurilor de eludare a controlului intern al conducerii; │ Noi │
│ │- studierea situaţiilor financiare anuale cele mai recente şi a celor interimare anterioare, comparabile; │ ISRE │
│ │- analizarea pragului de semnificaţie referitor la cadrul de raportare financiarã; │ 2410 │
│ │- analizarea naturii denaturãrilor semnificative corectate; │ │
│ │- analizarea aspectelor semnificative, a punctelor slabe din sistemul de control; │ │
│ │- analizarea rezultatelor auditurilor interne; │ │
│ │- intervievarea conducerii cu privire la: │ │
│ │ - evaluarea riscului ca situaţiile financiare interimare sã fie denaturate semnificativ ca urmare a fraudei │ │
│ │ - efectul schimbãrilor intervenite în activitatea entitãţii; │ │
│ │ - schimbãrile în controlul intern; │ │
│ │ - consecvenţa politicilor contabile? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Dacã s-au determinat natura procedurilor de revizuire care trebuie aplicate asupra componentelor, bugetul │ │
│ │de timp al misiunii şi dacã acesta s-a alocat echipei de audit(Secţiunea B 9 'Planificarea auditului' adaptatã) │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │A fost documentatã calcularea pragului de semnificaţie conform cerinţelor punctului 19 din ISRE 2400 │ │
│ │(Secţiunea B 5 'Pragul de semnificaţie', adaptatã)? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │A fost documentatã evaluarea riscului inerent prin utilizarea listei de verificãri de la secţiunea B 4 │ │
│ │'Evaluarea riscului inerent'? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │A fost documentatã evaluarea riscului specific de denaturare semnificativã atât la nivelul situaţiilor │ │
│ │financiare, cât şi la nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor (secţiunea B.7 │ │
│ │'Sumarul evaluãrii riscului şi planul de eşantionare')? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 8 │A fost documentatã existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de control intern al clientului de audit │ │
│ │conform cerinţelor punctului 17 din ISRE 2410 (Secţiunea C 1. 'Sistemele contabile şi controalele interne') │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 9 │Au fost considerate rezultatele din activitatea auditorului precedent, atunci când auditorul entitãţii a fost │ │
│ │numit recent şi nu a executat încã un audit al situaţiilor financiare? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 10 │Documentarea faptului dacã s-a întocmit agenda de lucru a întâlnirilor cu clientul pentru planificare şi a │ │
│ │discuţiilor cu echipa misiunii (secţiunea B 11); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B │ACTIVITATEA DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE INTERIMARE │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │A fost întocmit un dosar de lucru, care sã conţinã documentaţia de revizuire, care sã fie suficientã şi │ │
│ │adecvatã pentru a furniza probe care sã ateste cã revizuirea a fost realizatã în conformitate cu ISRE 2410 │ │
│ │şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile (punctul 64 din ISRE 2410)? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │S-a desfãşurat şi documentat discuţia iniţialã cu clientul asupra aspectelor cerute de Secţiunea B1 'lista de │ │
│ │verificare a planificãrii'? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │Conţine dosarul de revizuire a informaţiilor financiare interimare probe conform cãrora situaţiile financiare │Proced.│
│ │interimare corespund sau se reconciliazã cu înregistrãrile contabile aferente? │ noi │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Au fost realizate de cãtre auditor procedurile prevãzute la pct. 21 din ISRE 2410? Aceste proceduri sunt: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ a) │Citirea minutelor şedinţelor acţionarilor, a persoanelor însãrcinate cu guvernanţa, pentru identificarea │ │
│ │aspectelor ce pot afecta informaţiile financiare interimare; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ b) │Analizarea efectului aspectelor ce pot aduce modificãri raportului de audit sau de revizuire, sau a ajustãrilor │ │
│ │contabile necorectate în cadrul auditului precedent sau al revizuirilor precedente; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ c) │Comunicarea cu alţi auditori care efectueazã revizuiri ale situaţiilor financiare interimare raportate de │ │
│ │componentele semnificative ale entitãţii; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ d) │Intervievarea persoanelor responsabile cu aspectele financiar-contabile despre urmãtoarele aspecte: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- dacã informaţiile financiare interimare au fost întocmite şi prezentate în conformitate cu cadrul de │ │
│ │raportare financiarã aplicabil; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- dacã au existat modificãri cu privire la principiile de contabilitate sau la metodele de aplicare a acestora; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- dacã oricare dintre tranzacţiile noi a necesitat aplicarea unor metode de contabilitate noi; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- dacã informaţiile financiare interimare conţin denaturãri necorectate; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- situaţii complexe sau neobişnuite, precum şi combinãri de afaceri sau înlãturarea unui segment de activitate; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- presupuneri semnificative relevante pentru mãsurarea valorii juste sau prezentãrile de informaţii; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- dacã tranzacţiile cu pãrţi afiliate au fost contabilizate în mod corespunzãtor şi menţionate în informaţiile │ │
│ │financiare interimare; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- schimbãri semnificative în cadrul angajamentelor şi obligaţiilor contractuale; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- schimbãri semnificative ale datoriilor contingente, inclusiv litigii sau cereri; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- conformare cu obligaţiile referitoare la datorii; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- aspecte asupra cãrora au fost ridicate semne de întrebare în cursul aplicãrii procedurilor de revizuire; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- tranzacţii semnificative care au avut loc în ultimele zile ale perioadei interimare; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- informaţii referitoare la o fraudã/suspiciunea de fraudã, aceasta implicând: │ │
│ │ - conducerea; │ │
│ │ - angajaţii cu rol important în controlul intern; │ │
│ │ - alte cazuri în care frauda ar putea avea efect semnificativ asupra informaţiilor financiare interimare; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- informaţii despre orice nerespectare a legii sau reglementãrilor, care ar putea avea efect semnificativ asupra │ │
│ │informaţiilor financiare interimare; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ e) │Aplicarea procedurilor analitice asupra informaţiilor financiare interimare, pentru a identifica relaţiile şi │ │
│ │elementele individuale neobişnuite, care pot reflecta o denaturare semnificativã. Aceste proceduri includ: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- Compararea situaţiilor financiare interimare cu situaţiile din perioadele anterioare, comparabile; │Proced.│
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ noi │
│ │- Compararea situaţiilor financiare interimare curente cu informaţiile non-financiare relevante; │ ISRE │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 2410 │
│ │- Compararea indicilor şi a indicatorilor perioadelor interimare curente cu cei ai entitãţilor din acelaşi │ │
│ │sector de activitate; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- Compararea elementelor din situaţiile financiare interimare curente cu cele din perioadele anterioare │ │
│ │(cheltuieli pe categorii, ca procent din vânzãri, active pe categorii, ca procent din activele totale, modificãri │ │
│ │procentuale în ce priveşte vânzãri, creanţe etc.); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │- Compararea datelor dezagregate (pe perioade, pe baza locaţiei, a liniei de fabricaţie etc.) │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ f) │Parcurgerea informaţiilor financiare interimare şi analizarea oricãrui aspect care îl face pe auditor sã considere │ │
│ │cã acestea nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, conform cadrului de raportare financiarã aplicabil;│ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │A documentat auditorul financiar, în funcţie de natura elementului supus revizuirii şi a procedurii realizate, │ │
│ │secţiunile aplicabile din dosarul misiunii, în conformitate cu Ghidul privind Auditul Calitãţii, adaptate? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │Dacã a fost respectatã structura foilor de lucru (denumire client, perioada interimarã, data desfãşurãrii │ │
│ │activitãţii, referinţa, obiectivul, procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii, semnãtura celui care │ │
│ │a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │A efectuat auditorul intervievarea conducerii cu privire la evenimentele ulterioare, pânã la data raportului de │ │
│ │revizuire, care pot necesita ajustãri ale situaţiilor financiare interimare, sau prezentãri în aceste situaţii │ │
│ │(Secţiunea A12 'Evenimente ulterioare bilanţului')? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 8 │A efectuat auditorul intervievarea conducerii cu privire la mãsura în care a schimbat modalitãţile de │ │
│ │evaluare a capacitãţii entitãţii de a continua activitatea (Secţiunea A13 'Continuitatea activitãţii'). │ │
│ │În cazul identificãrii unor condiţii ce pun la îndoialã capacitatea entitãţii de a continua activitatea, auditorul │ │
│ │trebuie: │ │
│ │ - sã intervieveze conducerea despre planurile de viitor, bazate pe evaluarea principiului continuitãţii; │ │
│ │ - sã analizeze caracterul adecvat al prezentãrii acestor aspecte în cadrul situaţiilor financiare interimare; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 9 │În cazul în care, cu ocazia documentãrii obiectivelor din Secţiunea A11 'revizuirea analiticã finalã', auditorul are│ │
│ │motive sã creadã cã informaţiile care fac obiectul revizuirii pot fi denaturate în mod semnificativ, a efectuat │ │
│ │acesta proceduri suplimentare, pentru a putea formula o concluzie în cadrul raportului de revizuire (pct. 29 din │ │
│ │ISRE 2410)? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 10 │A evaluat auditorul, atât individual cât şi în ansamblu, dacã denaturãrile necorectate pe care le-a sesizat │ │
│ │sunt semnificative pentru situaţiile financiare interimare, în raport cu pragul de semnificaţie? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 11 │Dacã auditorul a obţinut declaraţia scrisã a conducerii, prin care aceasta confirma cã: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │a) îşi recunoaşte responsabilitatea de a implementa un control intern pentru prevenirea şi detectarea fraudei şi │Proced │
│ │erorii; │ Noi │
│ │ │ ISRE │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │b) situaţiile financiare interimare sunt întocmite şi prezentate conform cadrului de raportare financiarã 2410 │ │
│ │aplicabil; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │c) efectul denaturãrilor agregate nu este semnificativ pentru situaţiile financiare interimare; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │d) i-a prezentat auditorului toate cazurile de fraudã sau suspiciune de fraudã cunoscute; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │e) i-a prezentat auditorului rezultatele evaluãrii riscurilor de denaturare semnificativã a situaţiilor financiare │ │
│ │interimare ca urmare a fraudei; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │f) i-a prezentat auditorului toate cazurile de nerespectare a legislaţiei şi reglementãrilor; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │g) i-a prezentat auditorului toate evenimentele semnificative care au avut loc între data încheierii bilanţului │ │
│ │şi data raportului de revizuire; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 12 │Dacã auditorul a discutat cu conducerea despre eventualele inconsecvenţe constatate în celelalte │ │
│ │informaţii anexate la situaţiile financiare (ex: raportul administratorilor); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 13 │În cazul în care, ca rezultat al revizuirii situaţiilor financiare interimare, auditorul a sesizat un aspect care îl│ │
│ │face sã considere cã este necesarã o modificare substanţialã a situaţiilor financiare interimare, a │ │
│ │documentat auditorul comunicarea acestui fapt persoanelor însãrcinate cu guvernanţa? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 14 │În cazul în care persoanele însãrcinate cu guvernanţa nu au rãspuns corespunzãtor în decursul unei │ │
│ │perioade rezonabile, a luat auditorul mãsurile prevãzute de pct. 40 din ISRE 2410: │ │
│ │ a) modificarea raportului; │ │
│ │ b) analiza posibilitãţii de a se retrage din misiune; │ │
│ │ c) analiza posibilitãţii de a se retrage din misiunea de audit al situaţiilor financiare anuale? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C │FINALIZAREA MISIUNII DE REVIZUIRE │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1 │Dacã s-a realizat şi documentat întâlnirea finalã cu clientul conform secţiunii B 11, pentru discutarea: │ │
│ │" punctelor finale ale revizuirii; │ │
│ │" evenimentelor ulterioare datei bilanţului; │ │
│ │" raportului de revizuire; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2 │Dacã firma de audit a documentat Secţiunea A 'finalizarea auditului', adaptatã din Ghidul privind Auditul │ │
│ │Calitãţii şi componentele sale (secţiunile A3-A14); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3 │S-a întocmit un raport de revizuire, care conţine elementele de bazã prevãzute de pct. 43 din ISRE 2410? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │a) titlul adecvat; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │b) destinatarul │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │c) identificarea situaţiilor financiare interimare revizuite; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │d) o declaraţie privind responsabilitatea conducerii entitãţii pentru elaborarea şi prezentarea adecvatã a │Proced.│
│ │situaţiilor financiare interimare conform cadrului de raportare financiarã aplicabil; │ noi │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ISRE │
│ │e) o declaraţie privind responsabilitatea auditorului de a exprima o concluzie asupra situaţiilor financiare 2410 │ │
│ │interimare, bazatã pe revizuirea efectuatã; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │f) o declaraţie a faptului cã misiunea a fost efectuatã în conformitate cu ISRE 2410 aplicabil misiunilor de │ │
│ │revizuire a situaţiilor financiare interimare de cãtre un auditor independent al entitãţii şi o declaraţie a │ │
│ │faptului cã revizuirea constã în efectuarea de intervievãri ale persoanelor responsabile de situaţiile │ │
│ │financiar-contabile, precum şi în aplicarea de proceduri analitice şi alte proceduri de revizuire; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │g) o declaraţie conform cãreia o revizuire are o arie de aplicabilitate semnificativ mai redusã decât cea a unui │ │
│ │audit efectuat în conformitate cu ISA şi ca urmare auditorul nu a obţinut asigurarea cã a sesizat toate aspectele │ │
│ │semnificative, şi nu va putea exprima o opinie de audit; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │h) O concluzie privitoare la faptul dacã auditorul a sesizat aspecte care îl fac sã afirme cã situaţiile financiare │ │
│ │interimare nu oferã o imagine fidelã, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul general de │ │
│ │raportare financiarã aplicabil (asigurarea negativã); │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │i) Data emiterii raportului, │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │j) Semnãtura auditorului; │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4 │Dacã anumite aspecte au atras atenţia auditorului fãcându-l sã creadã cã este necesarã modificarea semnificativã a │ │
│ │situaţiilor financiare interimare, pentru ca acestea sã fie întocmite sub toate aspectele semnificative în │ │
│ │conformitate cu cadrul de raportare financiarã aplicabil, a procedat auditorul conform pct. 45 din ISRE 2410, la │ │
│ │modificarea raportului de revizuire prin: │ │
│ │- exprimarea unei concluzii cu rezerve; │ │
│ │- exprimarea unei concluzii contrare? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5 │Dacã existã o limitare semnificativã a sferei misiunii, a comunicat auditorul, în scris, persoanelor │ │
│ │însãrcinate cu guvernanţa, motivul pentru care revizuirea nu poate fi finalizatã şi cã este necesar sã │ │
│ │analizeze dacã este adecvat sã întocmeascã un raport (pct. 48 din ISRE 2410)? │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6 │Dacã auditorul a modificat, corespunzãtor circumstanţelor, concluzia revizuirii dacã a reţinut aspecte care │ │
│ │atrag dubii semnificative asupra capacitãţii entitãţii de a funcţiona pe baza principiului continuitãţii, prin: │ │
│ │- includerea în raport a unui paragraf de evidenţiere a aspectului, atunci când acesta este prezentat │ │
│ │adecvat în situaţiile financiare interimare (pct. 56 din ISRE 2410); │ │
│ │- exprimarea unei concluzii cu rezerve sau contrarã, atunci când aspectul prezintã un grad mare de │ │
│ │incertitudine şi nu este prezentat adecvat în situaţiile financiare interimare (pct. 60 din ISRE 2410) │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 7 │Dacã auditorul a comunicat aspectele de interes pentru guvernanţã ce reies din revizuirea situaţiilor │ │
│ │financiare interimare │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Notã: Sunt aplicabile şi procedurile cuprinse în capitolele II, III, IV, V şi VII prevãzute în cadrul │ │
│ │procedurilor de revizuire a calitãţii activitãţii de audit financiar. │ │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    Lista de obiective pentru verificarea calitãţii Activitãţii de revizuire a situaţiilor financiare interimare de cãtre auditorul independent al entitãţii

                                RECAPITULAŢIE┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│NR. │ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ NUMÃR │
│CRT.│ │PROCEDURI│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de revizuire a situaţiilor │ 6 │
│ │financiare interimare şi concordanţa acestora cu ISRE 4410 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Obiective generale │ 3 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Termenii misiunii │ 3 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a misiunii│ 31 │
│ │de revizuire în conformitate cu prevederile ISRE 2410 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │Planificarea misiunii de revizuire a situaţiilor financiare interimare │ 10 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Activitatea de revizuire │ 14 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ C │Finalizarea misiunii │ 7 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ 37 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 7

    Lista de obiective pentru revizuirea calitãţii Misiunilor pe baza efectuãrii procedurilor convenite privind informaţiile financiare (ISRS 4400)┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Nr. │ Obiective ale revizuirii calitãţii activitãţii desfãşurate de cãtre membrii CAFR, auditori persoane │ DA/NU │
│crt. │ fizice şi firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 şi │ Explicaţii │
│ │ a Standardelor Internaţionale pentru servicii conexe (ISRS 4400) │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor misiunilor pe baza efectuãrii procedurilor convenite şi │ │
│ │concordanţa acestora cu ISRS 4400 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │