Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de alte-institutii Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Alte Institutii


Monitorul Oficial 496 din 19 Mai 2022 (M. Of. 496/2022)

 ORDIN nr. 1.973/C din 6 mai 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 din 19 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 13 şi ale art. 23 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului justiţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul ministrului justiţiei nr. 120/c/2011 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului justiţiei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.art. 3compartimentele din cadrul ministerului justiţiei vor aduce la îndeplinire dispoziţiile ...

 REGULAMENT din 6 mai 2022 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 din 19 mai 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.973/c din 6 mai 2022, publicat in monitorul oficial, partea i, nr. 496 din 19 mai 2022.──────────titlul idispoziţii generaleart. 1ministerul justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.art. 2(1) organizarea şi funcţionarea ministerului sunt prevăzute de hotărârea guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(2) competenţa şi atribuţiile ministerului sunt stabilite de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă ...

Monitorul Oficial 495 din 19 Mai 2022 (M. Of. 495/2022)

 ORDIN nr. 1.402 din 13 mai 2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

Văzând referatul direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale, serviciul management şi structuri sanitare, biroul management drepturi salariale nr. ar 8.031 din 13.05.2022,având în vedere adresele nr. r-646 din 3.09.2021, nr. 3.843 din 7.09.2021, nr. r-768 din 13.10.2021, nr. r-106 din 28.01.2022 şi nr. r-215 din 9.03.2022 înregistrate la ministerul sănătăţii cu nr. reg 1/21.048 din 8.09.2021, nr. smss 1.354 din 13.09.2021, nr. smss 2.065 din 15.10.2021, nr. smss 744 din 1.02.2022 şi nr. smss 1.617 din 10.03.2022,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu ...

 CIRCULARĂ nr. 13 din 17 mai 2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2022 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15-17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2022, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,21% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 17 mai 2022.nr. 13.----

 CIRCULARĂ nr. 14 din 17 mai 2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei este de 7,25% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 17 mai 2022.nr. 14.-----

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 mai 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură şi climă - COM(2021) 699 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/240 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 4 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine obiectivele şi acţiunile prevăzute de strategia ue privind solul pentru 2030 referitoare la valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură şi climă;2. susţine stabilirea unui cadru juridic adecvat la nivelul ...

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 mai 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională - COM(2021) 770 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/239 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 4 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine recomandarea privind abordarea europeană a microcertificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională;2. atrage atenţia asupra faptului că termenul final pentru aplicarea unui sistem european de microcertificare în ...

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 mai 2022 privind propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învăţare - COM(2021) 773 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/258 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 10 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine propunerea de recomandare a consiliului privind conturile personale de învăţare;2. atrage atenţia că învăţarea nonformală, informală şi autodidactă prezintă atractivitate pentru adulţi şi se pretează pentru o gamă largă de activităţi educative ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 18 mai 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: un plan de acţiune pentru economia socială - COM(2021) 778 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/259 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 10 mai 2022, camera deputaţilor:1. susţine planul de acţiune pentru economia socială în vederea construirii unei economii în serviciul cetăţenilor;2. recomandă înfiinţarea unui mecanism de sprijinire a investiţiilor private în economia socială la nivelul uniunii europene, adaptat proiectelor ...

 DECRET nr. 803 din 18 mai 2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 61 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) şi p) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 6/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul tiberiu-bogdan marin se eliberează din funcţia de procuror ...

‹‹ Pagina 1 din 7644
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016