Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de alte-institutii Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Alte Institutii


Monitorul Oficial 303 din 05 Aprilie 2024 (M. Of. 303/2024)

 ORDIN nr. 166 din 27 martie 2024 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

Având în vedere referatul comun al direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 400.181 din 19.02.2024 şi al direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană, înregistrat cu nr. 300.161 din 20.02.2024, în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de agenţia naţională pentru resurse minerale în domeniul ...

 ORDIN nr. 319 din 27 martie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului energiei nr. 1.420/2023 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului onorific pentru energie EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

În conformitate cu comunicarea comisiei către parlamentul european, consiliu, comitetul economic şi social european, comitetul regiunilor şi banca europeană de investiţii - o strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, având în vedere obiectivele, programele şi activităţile privind domeniul energetic din programul de guvernare 2023-2024 "viziune pentru naţiune", aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 22/2023 pentru acordarea încrederii guvernului, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. e), art. 3 pct. 4 şi 5, art. 4 pct. 1, 20, 22, 27 şi 52 şi ale art. 10 alin. (9) şi (10) ...

 ORDIN nr. 691/C din 20 martie 2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

 În temeiul prevederilor art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. (4) din legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiei de dialog social din cadrul ministerului justiţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.p. ministrul justiţiei, george cătălin Şerban,secretar de statbucureşti, 20 martie 2024.nr. 691/c.anexa 1 regulament

 REGULAMENT din 20 martie 2024 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

──────────aprobat prin ordinul 691/c din 20 martie 2024, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 303 din 5 aprilie 2024.──────────art. 1(1) comisia de dialog social din cadrul ministerului justiţiei, denumită în continuare comisia, constituită în temeiul art. 89 alin. (1), al art. 91 alin. (1) şi al art. 92 din legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare, are în componenţa sa:a) secretarul de stat care coordonează activitatea de relaţie cu partenerii sociali, precum şi reprezentanţii ministerului justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei;b) reprezentanţi ai partenerilor sociali - reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. organizaţiile ...

 ORDIN nr. 878 din 28 martie 2024 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

Având în vedere:- prevederile art. 1 alin. (1) şi (4) din ordonanţa guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea ministerului transporturilor şi infrastructurii;– prevederile art. 2 lit. ss) din anexa la hotărârea guvernului nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii de siguranţă feroviară române - asfr;– prevederile art. 16 alin. (2) lit. i) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin legea nr. 71/2020, în temeiul prevederilor art. 5 pct. 73 şi ale art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi ...

 ORDIN nr. 877 din 28 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

Având în vedere:- referatul nr. 7.979/2 din 5.03.2024 al direcţiei transport feroviar;– prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea ministerului transporturilor şi infrastructurii;– prevederile art. 1 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 310/2023 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii feroviare române - afer,în temeiul:- prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale ...

 METODOLOGIE din 28 martie 2024 de efectuare a inspecţiei tehnice şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 877 din 28 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 303 din 5 aprilie 2024.──────────cap. idispoziţii generale1. prezenta metodologie stabileşte procedura de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic şi ale ordonanţei guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, ...

 ORDIN nr. 875 din 28 martie 2024 referitor la cerinţele specifice privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

Având în vedere:- referatul nr. 7.979/1 din 5.03.2024 al direcţiei transport feroviar;– prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea ministerului transporturilor şi infrastructurii;– prevederile art. 1 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 310/2023 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii feroviare române - afer,în temeiul:- prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale ...

 CERINŢE SPECIFICE din 28 martie 2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

──────────aprobate prin ordinul nr. 875 din 28 martie 2024, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 303 din 5 aprilie 2024──────────cap. idispoziţii generaleart. 1pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor pentru realizarea unor produse şi/sau servicii de calitate, potrivit responsabilităţii fiecărui operator economic, în activităţile de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, de producere şi de furnizare de produse şi servicii pentru materialul rulant şi infrastructura din domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pentru proprietarii sau deţinătorii de linii ferate industriale şi de căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu ...

Monitorul Oficial 302 din 05 Aprilie 2024 (M. Of. 302/2024)

 HOTĂRÂRE nr. 284 din 28 martie 2024 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, 297, 299 şi 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ...

‹‹ Pagina 1 din 9453
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016