Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - precizare Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Precizare (afisez 91 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 10

Monitorul Oficial 243 din 11 Aprilie 2007 (M. Of. 243/2007)

PRECIZARI din 3 aprilie 2007 de aplicare a unor prevederi de la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 11 aprilie 2007

1. intrã sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (3) ale pct. 5^1.3 şi operatorii economici care achiziţioneazã în vederea comercializãrii cãtre utilizatorii finali prevãzuţi la alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi punct produse energetice care în mod evident nu pot fi utilizate drept combustibil pentru motor sau drept combustibil pentru încãlzire ori sunt achiziţionate în ambalaje altele decât cele aferente circulaţiei comerciale în vrac. sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (3) ale pct. 5^1.3 intrã şi operatorii economici care efectueazã achiziţii de produse energetice din alte state membre sau din import. 2. intrã sub ...

Monitorul Oficial 179 din 14 Martie 2007 (M. Of. 179/2007)

PRECIZARI din 6 martie 2007 privind incheierea exercitiului financiar 2006 la societatile din domeniul asigurarilor EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007

1. societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumiţi în continuare brokeri de asigurare, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã situaţii financiare anuale la comisia de supraveghere a asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice. situaţile financiare anuale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurãrilor nr. 3.129/2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.187 şi 1.187 ...

Monitorul Oficial 334 din 13 Aprilie 2006 (M. Of. 334/2006)

PRECIZARI din 30 martie 2006 privind solutionarea unor situatii specifice la incadrarea si miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2006-2007 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006

1. a) norma didacticã de predare a personalului didactic din unitãţile de învãţãmânt cuprinde ore prevãzute în planul de învãţãmânt la disciplinele corespunzãtoare specializãrii sau specializãrilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţã, de absolvire sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumãtate, aprobate de ministerul educaţiei şi cercetãrii, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice în învãţãmântul preuniversitar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 109/1999 , ale art. 7 şi 44 din legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, ...

Monitorul Oficial 188 din 28 Februarie 2006 (M. Of. 188/2006)

PRECIZARI din 15 februarie 2006 privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar 2005 la societatile din domeniul asigurarilor EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 28 februarie 2006

1. societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare, în conformitate cu prevederile reglementãrilor contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurãrilor nr. 2.328/2.390/2001, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã situaţii financiare anuale la comisia de supraveghere a asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice. situaţiile financiare anuale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile reglementãrilor contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu directivele europene şi ...

Monitorul Oficial 1023 din 17 Noiembrie 2005 (M. Of. 1023/2005)

PRECIZARI din 10 noiembrie 2005 privind activitatea de evidenta si raportare a dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 17 noiembrie 2005

Art. 1 În scopul realizãrii unei evidenţe unitare şi reale a dispozitivelor medicale, centrul de calcul şi statisticã sanitarã bucureşti va transmite fiecãrei direcţii de sãnãtate publicã judeţene şi direcţiei de sãnãtate publicã a municipiului bucureşti copia fişierului de dispozitive medicale, pe suport electronic, înregistrat din activitãţile anterioare şi actualizat potrivit nomenclatorului dispozitivelor medicale elaborat de comunitatea europeanã. art. 2 (1) centrul de calcul şi statisticã sanitarã bucureşti va elabora metodologia de efectuare a activitãţilor, asigurând codificarea unitarã a informaţiilor privind înregistrarea şi evidenţa dispozitivelor medicale. (2) fişa ...

Monitorul Oficial 701 din 03 August 2005 (M. Of. 701/2005)

PRECIZARI din 21 iulie 2005 privind calculul valoric al documentelor pierdute, distruse ori deteriorate, gasite lipsa la inventar, pe baza datelor transmise de Institutul National de Statistica EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 3 august 2005

*t* indicii preţurilor de consum şi rata inflaţiei în anii 1971-2003 şi decembrie 2004 faţã de decembrie 2003┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ indicii preturilor de consum Şi rata imflatiei ││ În anii 1971-2003 Şi decembrie 2004 fatĂ de decembrie 2003 ││ ...

Monitorul Oficial 651 din 22 Iulie 2005 (M. Of. 651/2005)

PRECIZARI din 8 iulie 2005 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 22 iulie 2005

1. Începând cu data de 1 iulie 2005, creanţele fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc în moneda noua, la nivel de leu, fãrã subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de pana la 49 de bani inclusiv, cu excepţia creanţelor prevãzute la pct. 3. În cazul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor reţinute la sursa potrivit legii, rotunjirea se efectueazã de cãtre plãtitorul de venit pentru fiecare beneficiar. prevederile se aplica şi creanţelor fiscale nãscute anterior datei de 30 iunie 2005, stabilite sau ...

Monitorul Oficial 650 din 22 Iulie 2005 (M. Of. 650/2005)

PRECIZARI din 12 iulie 2005 privind stabilirea modalitatilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 22 iulie 2005

În vederea aplicãrii prevederilor art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului companiei naţionale "loteria românã" - s.a., aprobatã prin legea nr. 195/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se vor parcurge urmãtoarele proceduri: 1. compania naţionalã "loteria românã" - s.a., odatã cu depunerea bilanţului contabil pe anul precedent, va comunica şi va vira în termen de 30 de zile la ministerul transporturilor, construcţiilor şi turismului suma destinatã finanţãrii obiectivelor "arena sportivã polivalentã" şi "sala naţionalã sportivã polivalentã", precum şi pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret ...

Monitorul Oficial 555 din 29 Iunie 2005 (M. Of. 555/2005)

PRECIZARI din 24 iunie 2005 referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de catre Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iunie 2005

Art. 1 În perioada 1 iulie 2005 - 31 decembrie 2006 unitãţile trezoreriei statului efectueazã operaţiuni de încasãri şi plãţi în numerar atât în moneda veche, cât şi în moneda nouã. art. 2 (1) pânã la data de 30 iunie 2005 trezoreria statului ţine contabilitatea în moneda veche şi întocmeşte bilanţul contabil la data de 30 iunie 2005 în moneda veche. pentru datele de raportare din ziua de 30 iunie 2005 formularul 02 "execuţia operativã a contului trezoreriei" şi formularul 06 "contul de execuţie a cheltuielilor bugetului de ...

Monitorul Oficial 922 din 17 Octombrie 2005 (M. Of. 922/2005)

PRECIZARI METODOLOGICE din 7 octombrie 2005 ce trebuie avute in vedere la intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la data de 30 septembrie 2005 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005

Situaţiile financiare centralizate privind patrimoniul aflat în administrare şi execuţia bugetarã, care se întocmesc de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi de alte autoritãţi publice, precum şi situaţiile financiare centralizate privind patrimoniul aflat în administrare şi execuţia bugetelor locale, care se întocmesc de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului bucureşti, se depun la ministerul finanţelor publice - direcţia generalã a contabilitãţii publice şi a sistemului de decontãri în sectorul public pânã la data de 15 noiembrie 2005. situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016