Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - precizare Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Precizare (afisez 91 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 10

Monitorul Oficial 351 din 26 Aprilie 2005 (M. Of. 351/2005)

PRECIZARI din 14 aprilie 2005 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice in anul 2005 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 26 aprilie 2005

În baza prevederilor art. 35 alin. (3) din legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetarã, care se întocmesc de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autoritãţi publice, precum şi situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetelor locale ce se întocmesc de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului bucureşti se depun la ministerul finanţelor publice - direcţia generalã a contabilitãţii publice şi a sistemului de decontãri în sectorul public. termenul de depunere a situaţiilor financiare pentru trimestrul i 2005 este 16 mai 2005. 1. ...

Monitorul Oficial 329 din 19 Aprilie 2005 (M. Of. 329/2005)

PRECIZARI din 7 aprilie 2005 privind stabilirea limitelor preturilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile EMITENT: COMISIA CENTRALA DE RECHIZITII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 19 aprilie 2005

Art. 1 În sensul prezentelor precizãri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtorul înţeles: a) bunuri consumptibile - lucrurile a cãror folosinţã presupune distrugerea lor la prima întrebuinţare, precum şi anumite lucruri de micã valoare care pot face obiectul unor acte de folosinţã repetate stabilite de cãtre comisia centralã de rechiziţii, cuprinse în nomenclatorul cu produse şi servicii pentru apãrare; b) spmp - situaţia cu preţurile medii de producţie, elaboratã de institutul naţional de statisticã şi pusã la dispoziţie oficiului central de stat pentru probleme speciale pe bazã de convenţie; ...

Monitorul Oficial 178 din 01 Martie 2005 (M. Of. 178/2005)

PRECIZARI din 23 februarie 2005 privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar 2004 la societatile din domeniul asigurarilor EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 martie 2005

1. societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare, în conformitate cu prevederile reglementãrilor contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurãrilor nr. 2.328/2.390/2001, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 şi 34 bis din 18 ianuarie 2002, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã situaţii financiare anuale la comisia de supraveghere a asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice. situaţiile financiare anuale ...

Monitorul Oficial 158 din 22 Februarie 2005 (M. Of. 158/2005)

PRECIZARI din 15 februarie 2005 pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 22 februarie 2005

1. potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 769/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rãmas dupã deducerea impozitului pe profit se repartizeazã pe urmãtoarele destinaţii, dacã prin legi speciale nu se prevede altfel: "art. ...

Monitorul Oficial 1247 din 23 Decembrie 2004 (M. Of. 1247/2004)

PRECIZARI din 10 decembrie 2004 referitoare la unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.247 din 23 decembrie 2004

În vederea aplicãrii corespunzãtoare a prevederilor legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, persoanele juridice prevãzute la art. 1 din legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor lua urmãtoarele mãsuri privind: a. contabilizarea operaţiunilor, raportãri contabile periodice şi situaţii financiare anuale 1. În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2005, persoanele prevãzute la art. 1 din legea nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ţin contabilitatea în lei vechi. pentru aceastã perioadã registrele de contabilitate, formularele financiar-contabile, comune pe economie, cele privind taxa ...

Monitorul Oficial 813 din 03 Septembrie 2004 (M. Of. 813/2004)

PRECIZARI din 30 august 2004 privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 septembrie 2004

Art. 1 (1) codurile iban aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare deschise la unitãţile trezoreriei statului se formeazã în conformitate cu prevederile regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. 2/2004 , din 24 de caractere alfanumerice, în urmãtoarea structurã: ro zz trez yyy cccccccc xxxxx, în care: ● ro = codul de ţarã; ● zz = douã caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control; ● trez = caracterele corespunzãtoare codului bic al trezoreriei statului; ● yyy = codul ...

Monitorul Oficial 647 din 19 Iulie 2004 (M. Of. 647/2004)

PRECIZARI din 17 iunie 2004 pentru transferul interclinic al pacientilor critici EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 19 iulie 2004

Asistenţa medicalã de urgenţã calificatã şi de calitate trebuie sã fie disponibilã şi accesibilã publicului. urmãtoarele principii de bazã şi protocoale sunt aplicabile în cazul pacienţilor aflaţi în stare criticã, necesitând transfer la o altã instituţie medicalã de specialitate, în urma evaluãrii sau a tratamentului în cadrul serviciului de urgenţã sau al unui alt serviciu din cadrul unui spital care nu poate asigura asistenţa de urgenţã şi/sau de specialitate, adecvatã şi de calitate pacientului respectiv. i. principii generale a) scopul principal al transferului trebuie sã fie asigurarea asistenţei medicale optime pacientului. ...

PRECIZARI din 23 iunie 2004 pentru transferul interclinic al pacientilor critici EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 19 iulie 2004

Asistenţa medicalã de urgenţã calificatã şi de calitate trebuie sã fie disponibilã şi accesibilã publicului. urmãtoarele principii de bazã şi protocoale sunt aplicabile în cazul pacienţilor aflaţi în stare criticã, necesitând transfer la o altã instituţie medicalã de specialitate, în urma evaluãrii sau a tratamentului în cadrul serviciului de urgenţã sau al unui alt serviciu din cadrul unui spital care nu poate asigura asistenţa de urgenţã şi/sau de specialitate, adecvatã şi de calitate pacientului respectiv. i. principii generale a) scopul principal al transferului trebuie sã fie asigurarea asistenţei medicale optime pacientului. ...

Monitorul Oficial 298 din 05 Aprilie 2004 (M. Of. 298/2004)

PRECIZARI din 26 martie 2004 privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 5 aprilie 2004

Prezentele precizãri au drept scop clarificarea unor aspecte în aplicarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familialã complementarã şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentalã, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 41/2004 , denumitã în continuare ordonanţã. prezentele precizãri se referã la modul de soluţionare a unor situaţii deosebite apãrute în acordarea celor douã alocaţii prevãzute de ordonanţã, dupã cum urmeazã: i. cu privire la unele condiţii de acordare a alocaţiilor 1. În aplicarea prevederilor art. 1 din ordonanţã pot beneficia de alocaţia familialã complementarã numai familiile ...

Monitorul Oficial 41 din 19 Ianuarie 2004 (M. Of. 41/2004)

PRECIZARI METODOLOGICE din 9 ianuarie 2004 privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2004

Art. 1 (1) obligaţiile datorate bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe şi contribuţii, cu excepţia impozitului pe veniturile din salarii, scadente pânã la data de 31 decembrie 2003 şi neachitate pânã la aceastã datã de agenţii economici distribuitori de benzinã şi motorinã, denumiţi în continuare furnizori, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor livraţi de aceştia pânã la data de 15 decembrie 2004 administraţiei naţionale a rezervelor de stat, în limita sumei de pânã la 900,0 miliarde lei, ministerului administraţiei şi internelor, în limita sumei de pânã la 700,0 miliarde lei, serviciului român de informaţii, în limita ...

‹‹ Pagina 2 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice