Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - protocol-aditional Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Protocol Aditional (afisez 333 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 34

Monitorul Oficial 712 bis din 16 August 2018 (M. Of. 712 bis/2018)

 PROTOCOLUL din 26 aprilie 2018 Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 bis din 16 august 2018

──────────aprobat de hotărârea nr. 529/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 712 din 16 august 2018.──────────În baza prevederilor «acordului între guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră», semnat la budapesta, la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la 17 mai 2004, a avut loc la băile felix, pe teritoriul româniei, în perioada 24 - 26 aprilie 2018, sesiunea a xxix-a a comisiei hidrotehnice româno-ungare.au participat:delegaţia părţii române:┌──────────────┬───────────────────────┐│ │Împuternicit ...

Monitorul Oficial 623 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 623/2018)

 PROTOCOL nr. 18/4.757/7.925 din 25 iunie 2018 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunit Instaurat în România în perioada 1945-1989 PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 77 din 4 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 623 din 18 iulie 2018.──────────secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989, denumit în continuare s.s.r.m.l.Î.r.c., cu sediul în bucureşti, piaţa presei libere nr. 1, corp b, etaj 3, tel. 021.3198626, fax 021.3198628, cui 4266499, cont ro03trez23a680100570201x deschis la atcpmb, reprezentat prin domnul sorin-vintilă meşter - secretar de stat,şi ministerul tineretului şi sportului, cu sediul în bucureşti, str. vasile conta nr. 16, sectorul 2, tel. 021.3076417, fax 021.3076418, cui 26604620, cont iban ro24trez7005003xxx004585, reprezentat ...

Monitorul Oficial 381 din 03 Mai 2018 (M. Of. 381/2018)

 PROTOCOL din 3 octombrie 2017 între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 3 mai 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 265 din 24 aprilie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 381 din 3 mai 2018.──────────ministerul afacerilor interne din românia şi ministerul afacerilor interne din republica bulgaria, denumite în continuare „părţi“,în dorinţa de a facilita implementarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la bucureşti la 23 iunie 2000, denumit în continuare „acord“,în conformitate cu prevederile articolului 14 din acord,au convenit următoarele:art. 1autorităţi competente(1) autorităţile competente responsabile pentru implementarea acordului şi a prezentului protocol vor fi:a) pentru partea românăministerul afacerilor interne, prin:– la nivel central:- ...

Monitorul Oficial 307 din 05 Aprilie 2018 (M. Of. 307/2018)

 PROTOCOL din 27 martie 1998 referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2018

──────────conţinut de legea nr. 83 din 30 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, 307 din 5 aprilie 2018.──────────statele părţi la prezentul protocol,având în vedere că prin convenţia organizaţiei naţiunilor unite privind dreptul mării se înfiinţează autoritatea internaţională privind spaţiile submarine,invocând prevederile articolului 176 din convenţia onu privind dreptul mării, potrivit cărora autoritatea are personalitate juridică internaţională şi capacitatea juridică ce îi este necesară pentru exercitarea atribuţiilor sale şi îndeplinirea scopurilor sale,având în vedere că articolul 177 din convenţia onu privind dreptul mării prevede faptul că autoritatea se bucură, pe teritoriul fiecărui stat parte la convenţie, de privilegiile şi imunităţile stipulate în ...

Monitorul Oficial 253 din 22 Martie 2018 (M. Of. 253/2018)

 PROTOCOL din 15 martie 2018 privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

──────────conţinut de decizia nr. 32 din 15 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 253 din 22 martie 2018.──────────subscrisele: centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi - credidam, cu sediul în str. c.a. rosetti nr. 34, sectorul 2, bucureşti, tel. 037.2723.146/147/148, fax 021.318.58.13, e-mail office@credidam.ro, fax. 021.318.58.13, înfiinţat prin h.j.207/1996 pronunţată de judecătoria sectorului 1 bucureşti, c.i.f. ro9089320, reprezentat legal prin director general Ştefan gheorghiu, asociaţia română pentru artişti interpreţi sau executanţi - araiex, cu sediul în bucureşti, bd. unirii, nr. 19, bl. 4b, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 4 şi sediul procesual ales în bucureşti, ...

Monitorul Oficial 69 din 23 Ianuarie 2018 (M. Of. 69/2018)

 PROTOCOLUL din 12 octombrie 2017 Sesiunii a IX-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 23 ianuarie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 4 din 10 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 69 din 23 ianuarie 2018.──────────12 octombrie 2017negreşti-oaş 2017, româniaÎn conformitate cu prevederile art. 16 al acordului dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la galaţi, în perioada 11-12 octombrie 2017, la negreşti-oaş, a avut loc sesiunea a ix-a a împuterniciţilor părţilor.la lucrările sesiunii au participat:- din partea română: ┌──────────────┬───────────────────────┐│adriana petcu │- împuternicitul ││ ...

Monitorul Oficial 1013 din 21 Decembrie 2017 (M. Of. 1013/2017)

 PROTOCOL din 16 noiembrie 2001 la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017

──────────conţinut de legea nr. 252 din 13 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr 1013 din 21 decembrie 2017.──────────semnat la cape town la data de 16 noiembrie 2001statele părţi la prezentul protocol,considerând necesară punerea în aplicare a convenţiei privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile (denumită în cele ce urmează „convenţia“) în ceea ce priveşte echipamentele aeronautice, având în vedere scopurile stabilite în preambulul convenţiei,ţinând seama de necesitatea de a adapta convenţia pentru a satisface cerinţele specifice finanţării aeronavelor şi pentru a extinde domeniul de aplicare a convenţiei, astfel încât să includă contractele de vânzare a echipamentelor aeronautice,ţinând seama ...

Monitorul Oficial 1009 din 20 Decembrie 2017 (M. Of. 1009/2017)

 PROTOCOL SUPLIMENTAR din 5 iulie 2016 la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1009 din 20 decembrie 2017

Statele părţi la acest protocol,profund preocupate de intensificarea, în lumea întreagă, a actelor de terorism îndreptate împotriva aviaţiei civile,recunoscând că noile tipuri de ameninţări împotriva aviaţiei civile necesită noi eforturi şi politici concertate de cooperare din partea statelor şiconsiderând că, în scopul de a face faţă mai bine acestor ameninţări, este necesară adoptarea unor prevederi suplimentare faţă de cele incluse în convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la haga la 16 decembrie 1970, pentru reprimarea actelor ilicite de capturare sau de exercitare a controlului asupra aeronavei şi pentru îmbunătăţirea eficacităţii sale,au convenit după cum urmează:art. iacest protocol suplimentează ...

Monitorul Oficial 981 din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 981/2017)

 PROTOCOL din 18 decembrie 1990 de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 981 din 11 decembrie 2017

──────────ratificat prin legea nr. 242 din 6 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 981 din 11 decembrie 2017.────────────────────*) traducere.──────────guvernele republicii bulgaria, republicii ungare, republicii socialiste vietnam, republicii cuba, republicii populare mongole, republicii polone, româniei, uniunii republicilor sovietice socialiste, republicii federative cehe şi slovace,având în vedere schimbările care au avut loc în cooperarea economică a ţărilor lor,au convenit asupra celor ce urmează.art. i1. sistemul de decontări multilaterale în ruble transferabile, stabilit de convenţia privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea băncii internaţionale de cooperare economică din 22 octombrie 1963, îşi încetează aplicarea de la 1 ianuarie 1991. ...

Monitorul Oficial 968 din 07 Decembrie 2017 (M. Of. 968/2017)

 PROTOCOL din 6 octombrie 2016 referitor la amendarea art. 50 (a) din Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională Semnat la Montreal EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 7 decembrie 2017

Publicat În: monitorul oficial nr. 968 din 7 decembrie 2017──────────ratificată prin legea nr. 230 din 29 noiembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 968 din 7 decembrie 2017.──────────adunarea organizaţiei internaţionale a aviaţiei civileÎntâlnirea în cadrul celei de-a treizeci şi noua sesiune de la montreal, la data de 1 octombrie 2016,având în vedere că este dorinţa generală a statelor contractante de a extinde calitatea de membru al consiliului pentru a asigura un echilibru mai bun printr-o reprezentare crescută a statelor contractante,având în vedere că este adecvată creşterea calităţii de membru al acestui organism de la treizeci şi şase la ...

‹‹ Pagina 1 din 34
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice