Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - reglementari Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Reglementari (afisez 185 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 19

Monitorul Oficial 110 bis din 08 Februarie 2023 (M. Of. 110 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 1 februarie 2023 Normativ pentru proiectarea parcajelor, indicativ NP 24-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 110 bis din 8 februarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 172 din 1 februarie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 110 din 8 februarie 2023.──────────1. generalităţi1.1. obiect şi domeniu de aplicare1.2. structura reglementării tehnice1.3. definiţii1.4. unităţi de măsură1.5. documente normative de referinţă2. cerinţe fundamentale3. amplasare şi acces3.1. amplasare3.2. acces4. cerinţe de calitate4.1. rezistenţă mecanică şi stabilitate4.1.1. parcări în clădiri4.1.2. parcări la sol4.2. securitatea la incendiu4.3. igienă, sănătate şi mediu înconjurător4.3.1. ambianţa higrotermică4.3.1.2. calitatea aerului interior4.3.1.3. lumina naturală şi iluminatul artificial4.3.1.4. asigurarea calităţii apei (potabilitatea)4.3.2. evacuarea apelor uzate4.3.3. evacuarea deşeurilor4.4. siguranţă şi accesibilitate în exploatare4.4.1. circulaţia pietonală4.4.1.1. circulaţie pietonală interioară4.4.1.2. circulaţia pietonală exterioară4.4.1.3. Împrejmuiri4.4.1.4. accesul ...

Monitorul Oficial 104 bis din 07 Februarie 2023 (M. Of. 104 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 1 februarie 2023 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat, indicativ CR 2-1-1.1/2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 104 bis din 7 februarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 171 din 1 februarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 104 din 7 februarie 2023.──────────1. generalităţi1.1. obiect şi domeniu de aplicare1.2. structura reglementării tehnice1.3. definiţii1.4. unităţi de măsură1.5. simboluri1.6. documente normative de referinţă2. cerinţe fundamentale3. proiectarea seismică3.1. mecanismul plastic3.2. cerinţe de rezistenţă, rigiditate, ductilitate şi stabilitate3.2.1. rezistenţă3.2.2. rigiditate3.2.3. ductilitate3.2.4. stabilitate3.2.5. zone critice3.3. calcul structural3.3.1. metode de calcul3.3.2. calcul static liniar3.3.2.1. modelul de calcul3.3.2.2. modelarea rigidităţii3.3.3. calcul static neliniar3.3.3.1. modelul de calcul3.3.3.2. legea de răspuns forţă orizontală - deplasare orizontală3.4. alcătuirea generală a structurilor3.4.1. planşee3.4.2. rosturi3.4.3. componente nestructurale4. valori de proiectare ale eforturilor4.1. ...

Monitorul Oficial 43 bis din 16 Ianuarie 2023 (M. Of. 43 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 5 ianuarie 2023 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul I - Sisteme de alimentare cu apă EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 bis din 16 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 15 din 5 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 43 din 16 ianuarie 2023.──────────normativ np 133 - volumul isisteme de alimentare cu apĂcuprinsabrevieri1. elemente generale1.1. obiectul volumului i al normativului1.2. obiectivele volumul i normativului1.3. beneficiarii normativului1.3.1. competenţe necesare pentru specialiştii din domeniul alimentărilor cu apă1.4. domeniul de aplicabilitate1.5. durata de viaţă estimată a sistemelor de alimentare cu apă1.6. corelarea cu alte normative, legi şi standarde în vigoare2. schema generală a sistemului de alimentare cu apă2.1. studii necesare pentru proiectarea obiectelor sistemului de alimentare cu apă2.1.1. studii hidrologice2.1.2. studii hidrogeologice2.1.3. studii geotehnice2.1.4. studii topografice2.1.5. ...

Monitorul Oficial 48 bis din 17 Ianuarie 2023 (M. Of. 48 bis/2023)

Monitorul Oficial 53 bis din 19 Ianuarie 2023 (M. Of. 53 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 11 ianuarie 2023 Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 bis din 19 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 30 din 11 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 53 din 19 ianuarie 2023.──────────normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton,  beton armat şi beton precomprimat - partea 1: producerea betonuluiindicativ ne 012/1-2022cuprinsintroducere1. domeniu de aplicare2. documente de referinŢĂ3. termeni, definiŢii, simboluri Şi prescurtĂri3.1. termeni şi definiţii4. clasificare4.1. clase de expunere în funcţie de acţiunile datorate mediului înconjurător4.1.1. semnificaţia claselor de expunere4.2. clasificarea proprietăţilor betonului proaspăt4.3. clasificarea proprietăţilor betonului întărit5. cerinŢe pentru beton Şi metode de verificare5.1. cerinţe de bază pentru materiale componente5.1.1. generalităţi5.1.2. ciment5.2. cerinţe de bază pentru compoziţia betonului5.2.1. generalităţi5.2.2. alegerea cimentului5.2.3. ...

Monitorul Oficial 56 bis din 20 Ianuarie 2023 (M. Of. 56 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 10 ianuarie 2023 Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii, indicativ NP 074-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 56 bis din 20 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 27 din 10 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 56 din 20 ianuarie 2023.──────────cap. 1generalitĂŢi1.1. scop şi domeniul de aplicare1.1.1. documentaţiile geotehnice pentru construcţii reprezintă o componentă distinctă a proiectului unei construcţii şi se supun verificărilor tehnice.1.1.2. documentaţiile geotehnice la care se referă prezentul normativ pot fi întocmite pentru: construcţii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicaţii, miniere; construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie, poduri, tuneluri, construcţii de căi ferate, construcţii de porturi şi platforme marine, construcţii şi amenajări hidrotehnice, construcţii pentru îmbunătăţiri funciare, construcţii edilitare şi de gospodărie comunală, construcţii pentru transportarea produselor petroliere, ...

Monitorul Oficial 44 bis din 16 Ianuarie 2023 (M. Of. 44 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 5 ianuarie 2023 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul III - Structuri hidroedilitare din beton armat şi beton precomprimat EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 bis din 16 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 19 din 5 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 44 din 16 ianuarie 2023.────────── normativ privind proiectarea, execuŢia Şi exploatareasistemelor de alimentare cu apĂ Şi canalizare ale localitĂŢilor indicativ np 133-2022  volumul iii - structuri hidroedilitare din beton armat Şi beton precomprimatcuprins1. generalităţi1.1. obiect şi domeniu de aplicare1.2. structura normativului1.3. definiţii generale1.4. unităţi de măsură1.5. simboluri1.6. documente de referinţă2. cerinţe fundamentale şi prevederi generale2.1. cerinţe fundamentale2.2. prevederi privind amplasarea şi fundarea structurii construcţiilor hidroedilitare2.3. prevederi privind concepţia şi alcătuirea structurilor construcţiilor hidroedilitare din beton armat şi beton precomprimat2.3.1. prevederi privind alegerea ...

Monitorul Oficial 41 bis din 13 Ianuarie 2023 (M. Of. 41 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 5 ianuarie 2023 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul II - Sisteme de canalizare EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 41 bis din 13 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 14 din 5 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 41 din 13 ianuarie 2023.──────────cuprinsabrevierisimboluri1. elemente generale1.1. obiectul volumului ii al normativului1.2. obiectivele volumului ii al normativului1.3. beneficiarii normativului1.3.1. competenţe necesare pentru specialiştii din domeniul canalizărilor1.4. domeniul de aplicabilitate1.5. durata de viaţă estimată a sistemelor de canalizare1.6. corelarea cu alte normative, legi şi standarde în vigoare1.6.1. documente de referinţă2. schemele sistemelor de canalizare2.1. obiectele sistemului de canalizare2.2. tipuri de reţele de canalizare2.3. aglomerări2.4. criterii de alegere a schemei sistemului de canalizare3. reţele de canalizare3.1. elemente generale3.2. tipuri de reţele de canalizare. criterii de alegere3.3. ...

Monitorul Oficial 1221 bis din 20 Decembrie 2022 (M. Of. 1221 bis/2022)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 14 decembrie 2022 "Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC 10 - 2022" EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1221 bis din 20 decembrie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.231 din 14 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.221 din 20 decembrie 2022.──────────1. generalităţi1.1. obiect şi domeniul de aplicare(1) această reglementare tehnică cuprinde prevederi pentru ierarhizarea clădirilor din punct de vedere al riscului seismic, în vederea stabilirii priorităţii investiţiilor pentru punerea în siguranţă a clădirilor faţă de acţiunea seismică.(2) pentru punerea în siguranţă a clădirilor la acţiuni seismice se aplică o strategie bazată pe trei niveluri de evaluare a riscului seismic:a) evaluarea riscului seismic la nivel naţional, prin realizarea hărţilor de risc la acţiuni seismice la nivelul fiecărui judeţ, pe baza unei ...

Monitorul Oficial 1255 bis din 27 Decembrie 2022 (M. Of. 1255 bis/2022)

 REGLEMENTĂRI TEHNICE din 19 decembrie 2022 Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", indicativ C 254-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1255 bis din 27 decembrie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.275 din 19 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.255 din 27 decembrie 2022.──────────1. generalităţi1.1. obiect şi domeniul de aplicare(1) obiectul îndrumătorului privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", indicativ c 254/2022, denumit în continuare c 254, este stabilirea unor situaţii particulare în care expertizarea clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se poate face fără evaluarea seismică de ansamblu a acestora.(2) prin excepţie de la alin. (1), prevederile reglementării tehnice nu se aplică clădirilor care urmează a fi incluse pentru finanţare din fondurile ...

‹‹ Pagina 1 din 19
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016