Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - reglementari Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Reglementari (afisez 150 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 15

Monitorul Oficial 700 din 15 Iulie 2021 (M. Of. 700/2021)

 REGLEMENTĂRI SPECIFICE din 13 iulie 2021 privind stabilirea, revizuirea şi utilizarea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante (DRL) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.245 din 13 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 700 din 15 iulie 2021.──────────art. 1nivelurile de referinţă în diagnostic reprezintă seturi de valori ale mărimilor de doză în cazul examinărilor/procedurilor de radiologie de diagnostic şi intervenţională şi respectiv valori ale activităţilor administrate în cazul medicamentelor radiofarmaceutice utilizate în cadrul procedurilor de medicină nucleară de diagnostic, stabilite pentru grupuri tipice de pacienţi.art. 2nivelurile de referinţă în diagnostic reprezintă instrumente operaţionale care împreună cu rezultatele distribuţiei dozelor individuale estimate provenite din expunerea medicală sunt utilizate în optimizarea practicilor de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională şi ...

Monitorul Oficial 669 din 07 Iulie 2021 (M. Of. 669/2021)

 REGLEMENTĂRI SPECIFICE din 22 iunie 2021 privind constrângerile de doză şi recomandările pentru persoanele implicate în îngrijirea şi susţinerea pacienţilor care fac obiectul expunerii medicale la radiaţii ionizante EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 7 iulie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 961 din 22 iunie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 669 din 7 iulie 2021.──────────art. 1(1) constrângerea de doză este o restricţie stabilită ca limită superioară a dozelor proiectate, utilizată pentru a defini seria de opţiuni avute în vedere în procesul de optimizare a protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante pentru o sursă de radiaţii într-o situaţie de expunere planificată.(2) În domeniul imagisticii medicale, constrângerea de doză reprezintă o restricţie impusă dozei ce ar putea fi primită de o persoană de la o sursă de radiaţii utilizată în scop medical, bazată pe ...

Monitorul Oficial 582 din 09 Iunie 2021 (M. Of. 582/2021)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 2 iunie 2021 "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor pentru creşe", indicativ NP 022-2021 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 9 iunie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 749 din 2 iunie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 582 din 9 iunie 2021.──────────i. obiectul, domeniul de aplicare şi condiţiile de utilizare ale normativului np 022-2021i.1. obiect1.1.1. prezentul normativ se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea clădirilor cu funcţiune de creşă, prevăzute a se realiza pe teritoriul naţional al româniei.1.1.2. creşa este un serviciu integrat, în care funcţiunea de educaţie, cea medicală, cea socială şi cea de nutriţie sunt asigurate pentru toţi copiii cu vârsta de până la 3 ani inclusiv.1.1.3. prezentul normativ stabileşte prevederi tehnice şi condiţii minime de calitate pe care ...

Monitorul Oficial 446 din 27 Aprilie 2021 (M. Of. 446/2021)

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 13 aprilie 2021 privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 aprilie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 275 din 13 aprilie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 446 din 27 aprilie 2021.──────────cap. igeneralităţi1.1. scop1. scopul prezentei reglementări de aeronautică civilă este stabilirea cerinţelor pentru evaluarea, certificarea şi supravegherea organizaţiilor care furnizează servicii de handling la sol pe aerodromurile din românia.2. serviciile de handling la sol, atât pentru transportul aerian comercial, cât şi pentru aviaţia generală, urmăresc să menţină regularitatea şi eficienţa operaţiunilor de zbor şi de aerodrom. serviciile de handling la sol pot fi furnizate de un operator aerian, de un operator/administrator al aerodromului sau de o organizaţie independentă.3. atunci când ...

Monitorul Oficial 252 bis din 05 Aprilie 2016 (M. Of. 252 bis/2016)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 9 martie 2016 RACR-CNS - Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere, volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii", ediţia 2/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 252 bis din 5 aprilie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 162 din 9 martie 2016, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 252 din 5 aprilie 2016.──────────cuprinspreambulcap. 1definiţiicap. 2generalităţi2.1. radarul secundar de supraveghere (ssr)2.2. considerente privind factorii umanicap. 3sisteme de supraveghere3.1. caracteristicile sistemului radar secundar de supraveghere (ssr)cap. 4sistemul de bord pentru evitarea coliziunilor4.1. definiţii referitoare la sistemul de bord pentru evitarea coliziunilor4.2. prevederi generale şi caracteristici acas i4.3. prevederi generale referitoare la acas ii şi acas iii4.4. performanţa componentei logice de evitare a coliziunilor a acas-ului ii4.5. utilizarea de către acas a rapoartelor cu squitter extinscap. 5squitter extins de mod s5.1. caracteristicile sistemului de emisie ...

Monitorul Oficial 43 din 14 Ianuarie 2021 (M. Of. 43/2021)

 REGLEMENTĂRI din 23 decembrie 2020 privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 din 14 ianuarie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.224 din 23 decembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 43 din 14 ianuarie 2021.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1obiect şi domeniu de aplicare1. prezentele reglementări stabilesc:a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea de tip a întregului vehicul în vederea înmatriculării sau înregistrării în românia;b) categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea naţională de tip a întregului vehicul şi categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea ue de tip a întregului vehicul;c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;d) procedura şi condiţiile tehnice pentru acordarea omologării ...

Monitorul Oficial 1072 din 12 Noiembrie 2020 (M. Of. 1072/2020)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-ATSEP din 29 octombrie 2020 privind licenţierea personalului electronist pentru siguranţa traficului aerian, ediţia 1/2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 12 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.984 din 29 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.072 din 12 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generale1.1. domeniul de aplicare(1) prezenta reglementare se aplică personalului electronist pentru siguranţa traficului aerian, denumit în continuare atsep, aşa cum este definit în regulamentul (ue) nr. 373/2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a regulamentului (ce) nr. 482/2008, a regulamentelor de punere în aplicare (ue) nr. 1.034/2011, (ue) ...

Monitorul Oficial 1016 din 02 Noiembrie 2020 (M. Of. 1016/2020)

 REGLEMENTARE din 21 septembrie 2020 aeronautică civilă română RACR-AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 4/2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1016 din 2 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.785 din 21 septembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.016 din 2 noiembrie 2020.──────────preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin legea nr. 21/2020 privind codul aerian, prin actele normative interne din domeniu, legislaţia europeană relevantă, precum şi în conformitate cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.(2) reglementările aeronautice civile şi civil-militare române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ...

Monitorul Oficial 957 bis din 19 Octombrie 2020 (M. Of. 957 bis/2020)

 REGLEMENTARE din 6 octombrie 2020 aeronautică civilă română RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul I "Mijloace de radionavigaţie", ediţia 3/2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 bis din 19 octombrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.876 din 6 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 957 din 19 octombrie 2020.──────────preambul(1) prezenta reglementare aeronautică civilă română racr-cns, volumul i, "mijloace de radionavigaţie", ediţia 3/2020, reprezintă transpunerea în cadrul reglementat naţional a standardelor şi practicilor recomandate prevăzute în anexa 10 la convenţia privind aviaţia civilă internaţională, denumită în continuare anexa 10 oaci, "aeronautical telecommunications", volumul i, "navigation aids", ed. 6, iulie 2006, cu amendamentele sale ulterioare, inclusiv amendamentul nr. 92.(2) standardele şi practicile recomandate în anexa 10 oaci, "aeronautical telecommunications", se aplică în acele porţiuni de spaţiu aerian aflate ...

Monitorul Oficial 502 din 08 Iulie 2015 (M. Of. 502/2015)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015 RACR-DPA - "Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediţia 1/2015 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 502 din 8 iulie 2015

──────────aprobată prin ordinul nr. 764 din 23 iunie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 502 din 8 iulie 2015.──────────cuprinspreambulcerinŢeracr-dpa 1.01 - definiţii şi abrevieriracr-dpa 1.05 - generalităţiracr-dpa 1.10 - aplicabilitateracr-dpa 1.15 - cererea de autorizareracr-dpa 1.20 - domeniul de autorizareracr-dpa 1.25 - cerinţe privind facilităţile de depozitareracr-dpa 1.30 - cerinţe privind personalulracr-dpa 1.35 - personalul de inspecţie/certificareracr-dpa 1.40 - echipamente, scule şi materialeracr-dpa 1.45 - certificatul de conformitateracr-dpa 1.50 - Înregistrări şi evidenţeracr-dpa 1.55 - procedurile sistemului de control al produsului şi asigurarea calităţiiracr-dpa 1.60 - memoriul de prezentareracr-dpa 1.65 - privilegii acordate în baza certificatului ...

‹‹ Pagina 1 din 15
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016