Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - reglementari Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Reglementari (afisez 142 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 15

Monitorul Oficial 798 din 03 Noiembrie 2014 (M. Of. 798/2014)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-CNS din 14 octombrie 2014 privind "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice", ediţia 2/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 3 noiembrie 2014

Preambul(1) prezenta reglementare aeronautică civilă română racr-cns "operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul v "utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice", ediţia 2/2014, reprezintă transpunerea în cadrul reglementat naţional a standardelor şi practicilor recomandate prevăzute în anexa 10 la convenţia privind aviaţia civilă internaţională, denumită în continuare anexa 10 oaci, "aeronautical telecommunications", volumul v "aeronautical radio frequency spectrum utilization", ediţia 3, iulie 2013, inclusiv amendamentul nr. 88, martie 2013.(2) standardele şi practicile recomandate în anexa 10 oaci, "aeronautical telecommunications", se aplică în acele porţiuni de spaţiu aerian aflate sub jurisdicţia unui stat membru semnatar al convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată ...

Monitorul Oficial 100 bis din 10 Februarie 2014 (M. Of. 100 bis/2014)

 REGLEMENTARE din 20 decembrie 2013 aeronautică civilo-militară română privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti RACMR MSA - UFSA din 23.10.2013*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 bis din 10 februarie 2014

---------*) aprobată de ordinul nr. 1.328/m.128/2013 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 100 din 10 februarie 2014.cuprinspreambulreguli de amendareart. 1. abrevieriart. 2. definiŢiiart. 3. prevederi generale3.1. scopul reglementării3.2. conţinutul reglementării3.3. aplicabilitatea reglementării3.4. referinţeart. 4. conceptul utilizĂrii flexibile a spaŢiului aerian4.1. introducere4.1.1. scopul conceptului ufsa (fua)4.1.2. bazele conceptului ufsa (fua)4.1.3. aplicarea conceptului ufsa (fua)4.2. nivelele msa (asm)4.2.3. nivelul 1 msa (asm) - stabilirea politicii şi organizării spaţiului aerian din fir bucureşti4.2.4. nivelul 2 msa (asm)- alocarea zilnică a spaţiului aerian4.2.5. nivelul 3 (asm) - utilizarea în timp real a spaţiului aerian4.3. structuri flexibile de spaţiu aerian şi proceduri4.3.1. ...

 REGLEMENTARE din 23 octombrie 2013 aeronautică civilo-militară română privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti RACMR MSA - UFSA din 23.10.2013*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 bis din 10 februarie 2014

---------*) aprobată de ordinul nr. 1.328/m.128/2013 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 100 din 10 februarie 2014.cuprinspreambulreguli de amendareart. 1. abrevieriart. 2. definiŢiiart. 3. prevederi generale3.1. scopul reglementării3.2. conţinutul reglementării3.3. aplicabilitatea reglementării3.4. referinţeart. 4. conceptul utilizĂrii flexibile a spaŢiului aerian4.1. introducere4.1.1. scopul conceptului ufsa (fua)4.1.2. bazele conceptului ufsa (fua)4.1.3. aplicarea conceptului ufsa (fua)4.2. nivelele msa (asm)4.2.3. nivelul 1 msa (asm) - stabilirea politicii şi organizării spaţiului aerian din fir bucureşti4.2.4. nivelul 2 msa (asm)- alocarea zilnică a spaţiului aerian4.2.5. nivelul 3 (asm) - utilizarea în timp real a spaţiului aerian4.3. structuri flexibile de spaţiu aerian şi proceduri4.3.1. ...

Monitorul Oficial 180 din 13 Martie 2014 (M. Of. 180/2014)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 20 februarie 2014 "Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială - indicativ GE 030-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2014

Cuprins1. generalitĂŢi. obiect Şi domeniu de aplicare2. definiŢii (terminologie)3. clasificĂri   3.1. tipuri de protecţii   3.2. tipuri de materiale4. criterii de selectare a protecŢiilor   4.1. condiţiile de mediu ale amplasamentului   4.2. condiţii privind siguranţa în exploatare, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea şi mediul   4.3. condiţii cu caracter arhitectural-estetic şi funcţional   4.4. condiţii impuse de materialul suport5. cerinŢe referitoare la suprafeŢele suport   5.1. pregătirea suprafeţelor de beton tencuite   5.2. pregătirea suprafeţelor de cărămidă   5.3. pregătirea suprafeţelor de piatră naturală şi artificială   5.4. pregătirea suprafeţelor de lemn6. executarea lucrĂrilor   6.1. condiţii de execuţie a lucrărilor   6.2. etape de aplicare a protecţiilor7. asigurarea calitĂŢii lucrĂrilor   7.1. controlul lucrărilor de protecţie în timpul execuţiei   7.2. recepţia lucrărilor de protecţie8. ...

Monitorul Oficial 148 din 28 Februarie 2014 (M. Of. 148/2014)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 12 februarie 2014 privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, ediţia 3/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 28 februarie 2014

Racr-lpn 5 capitolul 1. definiţii şi abrevieriracr-lpn 5.100 definiţiiautoritatea aeronautică civilă românăorganism tehnic specializat, desemnat de ministerul transporturilor, pentru certificarea personalului aeronautic civil.acceptarea licenţelor emise de alte stateorice act de recunoaştere sau validare de către românia a unei licenţe emise de un alt stat, împreună cu privilegiile şi certificatele asociate licenţei respective. acceptarea, care se poate concretiza inclusiv prin emiterea unei licenţe de către aacr, nu va depăşi perioada de valabilitate a licenţei originale.acceptarelipsa oricărei obiecţii din partea aacr din punct de vedere al îndeplinirii scopului propusautorizareconfirmare oficială dată printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile române ...

Monitorul Oficial 131 din 24 Februarie 2014 (M. Of. 131/2014)

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ EC-I/E/OP din 12 februarie 2014 privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014

Partea iautorizarea instructorilor pentru membrii echipajului de cabină1. prevederi generale1.1. În scopul asigurării pregătirii de conversie a membrilor echipajului de cabină, a pregătirii practice în simulator sau în cadrul vizitelor la aeronavă şi a executării zborurilor de familiarizare, autoritatea aeronautică civilă română (aacr) autorizează ca instructori deţinători ai atestatului de membru al echipajului de cabină, cu calificare pe cel puţin un tip de aeronavă, angajaţi ai unui operator sau ai unei organizaţii de pregătire, care îndeplinesc condiţiile cerute în prezenta parte.1.2. În acest sens, aacr va emite membrilor echipajului de cabină ce vor asigura pregătirea specificată la pct. 1.1 autorizaţii ...

Monitorul Oficial 373 bis din 25 Iunie 2013 (M. Of. 373 bis/2013)

REGLEMENTARII TEHNICE "Ghid privind inspectia energetica a cazanelor si a sistemelor de incalzire din cladiri", indicativ GEx 010 - 2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 bis din 25 iunie 2013

-------*) aprobat de ordinul nr. 2.121, din 6 iunie 2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 373 din 25 iunie 2013.cuprins1. introducere1.1. scopul lucrării1.2. domeniul de aplicare2. procedura generală de inspecţie2.1. consideraţii generale2.2. inspecţia energetică a cazanelor2.3. inspecţia energetică a sistemelor de încălzire2.4. gradul de complexitate a inspecţiei energetice2.5. recomandări2.6. raportul de inspecţie3. procedura de inspecţie a cazanelor3.1. identificarea gradului de complexitate a inspecţiei3.2. identificarea cazanului3.3. procurarea documentaţiei3.4. inspecţia vizuală a cazanului3.5. starea de intreţinere a cazanului3.6. verificarea funcţionalităţii cazanului3.7. sistemul de automatizare al cazanului3.8. citirea aparatelor de măsură3.9. evaluarea performanţei cazanului3.10. raportul de inspecţie a cazanului ...

Monitorul Oficial 395 din 01 Iulie 2013 (M. Of. 395/2013)

REGLEMENTARE TEHNICA din 18 iunie 2013 "Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013

Cap. igeneralităţisecŢiunea 1obiect şi domeniu de aplicareart. 1prezentul normativ reglementează modul de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, precum şi modul de conducere şi coordonare a acestei activităţi în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă.art. 2autorităţile administraţiei publice locale vor stabili, în conformitate cu prezentul normativ, modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii pentru drumurile pe care le au în administrare.secŢiunea a 2-anotaţiiart. 3În înţelesul prezentului normativ, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:a) c.n.a.d.n.r. - s.a. - compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.;b) d.r.d.p. - ...

REGLEMENTARE TEHNICA din 17 iunie 2013 "Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013

Cap. igeneralităţisecŢiunea 1obiect şi domeniu de aplicareart. 1prezentul normativ reglementează modul de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, precum şi modul de conducere şi coordonare a acestei activităţi în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă.art. 2autorităţile administraţiei publice locale vor stabili, în conformitate cu prezentul normativ, modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii pentru drumurile pe care le au în administrare.secŢiunea a 2-anotaţiiart. 3În înţelesul prezentului normativ, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:a) c.n.a.d.n.r. - s.a. - compania naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.;b) d.r.d.p. - ...

Monitorul Oficial 259 bis din 09 Mai 2013 (M. Of. 259 bis/2013)

REGLEMENTARI TEHNICE din 22 aprilie 2013 "Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate in constructii, indicativ GE 056-2013"*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 bis din 9 mai 2013

---------*) aprobat de ordinul 1.768 din 22 aprilie 2013, care a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 259 din 9 mai 2013cuprins1. obiect2. domeniu de aplicare3. terminologie4. produse peliculogene polimerice utilizate la vopsitorii4.1. clasificare generalĂ a produselor peliculogene polimerice4.2. cerinŢe, criterii Şi niveluri de performanŢĂ pentru produsele peliculogene polimerice   4.2.1. criterii de alegere a protecţiilor cu produse peliculogene polimerice   4.2.2. caracteristicile de identificare ale produselor peliculogene polimerice   4.2.3. cerinţele de calitate, criteriile şi nivelurile de performanţă ale produselor peliculogene polimerice utilizate în construcţii   4.2.4. caracteristicile principale ale produselor peliculogene polimerice utilizate în construcţii funcţie de cerinţele domeniului de aplicare4.3. executarea ...

‹‹ Pagina 1 din 15
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice