Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - reglementari Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Reglementari (afisez 203 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 21

Monitorul Oficial 336 bis din 11 Aprilie 2024 (M. Of. 336 bis/2024)

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 2 aprilie 2024 RACR-ATS "Serviciile de Trafic Aerian", ediţia 4/2024 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 336 bis din 11 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 892 din 2 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 336 din 11 aprilie 2024.──────────preambul(1) activităţile aeronautice pe teritoriul româniei şi în spaţiul aerian naţional sunt reglementate prin legea nr. 21/2020 privind codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, reglementările europene aplicabile şi, după caz, convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, la care românia a aderat prin decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare, denumită în continuare convenţia de la chicago, tratatele internaţionale la care românia este parte, precum şi prin alte acte normative în materie.(2) reglementările aeronautice ...

Monitorul Oficial 1040 bis din 16 Noiembrie 2023 (M. Of. 1040 bis/2023)

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-DEMO din 8 noiembrie 2023 Demonstraţii aeriene, ediţia 2/2023 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 bis din 16 noiembrie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.996 din 8 noiembrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1040 din 16 noiembrie 2023.──────────capitolul i. generalitĂŢiart. 1. scopart. 2. domeniul de aplicabilitateart. 3. definiţiiart. 4. abrevieriart. 5. obiectiveart. 6. condiţii de operareart. 7. limbaj comunart. 8. supravegherea demonstraţiilor aerieneart. 9. accesul în cabina de pilotaj a aeronavelor civile pe parcursul zborului efectuat în cadrul unei demonstraţii aerieneart. 10. păstrarea documentelorcapitolul ii. condiŢii generaleart. 11. clasificarea demonstraţiilor aerieneart. 12. personalul implicat în planificarea, organizarea şi desfăşurarea unei demonstraţii aerieneart. 13. condiţiile de nominalizare a componenţilor comitetului de administrare a unei demonstraţii aerieneart. ...

Monitorul Oficial 975 bis din 27 Octombrie 2023 (M. Of. 975 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea şi gestionarea datelor digitale aferente construcţiilor, indicativ RTC 9-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 bis din 27 octombrie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.224 din 13 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 975 din 27 octombrie 2023.──────────cuprinstermeni, definiŢii Şi abrevieritermeni şi abrevieridefiniţiidispoziŢii generalecontextviziunescopghidul în contextul standardizării internaţionale bim1. generarea Şi gestionarea datelor Şi procesul de management al informaŢiilor1.1. procesul de management al informaţiilor şi activităţile specifice diferitelor tipuri de proiecte1.1.1. activităţile de management al informaţiilor aferente etapei de livrare1.1.2. activităţile de management al informaţiilor aferente etapei de exploatare1.2. producerea informaţiilor în colaborare1.3. procesele şi activităţile de management al informaţiilor în ciclul de viaţă1.4. mediul comun de date (cde) - instrument principal de gestionare a ...

Monitorul Oficial 971 bis din 26 Octombrie 2023 (M. Of. 971 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 Ghid de bune practici privind măsuri de protecţie aplicabile clădirilor existente şi clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 12-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 bis din 26 octombrie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.220 din 13 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 971 din 26 octombrie 2023.──────────cuprins:1. introducere1.1. context1.2. obiectul şi domeniul de aplicare1.3. definiţii1.3.1. termeni principali utilizaţi21.3.2. strategia naţională de management al riscului la inundaţii1.3.3. strategii europene bazate pe natură1.4. documente normative de referinţă1.4.1. reglementări tehnice1.4.2. legi şi alte acte normative1.5. caracteristici ale inundaţiilor1.6. necesitatea evaluării hazardului, vulnerabilităţii şi riscului la inundaţii. legătura între hazard, risc şi vulnerabilitate şi daunele produse prin inundaţii2. mĂsuri de protecŢie la nivelul urban3. mĂsuri de protecŢie a clĂdirilor existente Şi noi Şi a terenului adiacent acestora3.1. alegerea măsurilor de ...

Monitorul Oficial 973 bis din 26 Octombrie 2023 (M. Of. 973 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 Ghid privind metodele de prevenire şi control al pătrunderii radonului în clădirile noi, indicativ RTC 7-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 973 bis din 26 octombrie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.223 din 13 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 973 din 26 octombrie 2023.──────────cuprinsdefiniţiiabrevieri şi acronimeclasificarea nivelurilor de protecţie la radoneficienţa măsurilor din cadrul nivelurilor de protecţie la radon1. aspecte generale1.1. obiect şi domeniul de aplicare1.2. prezentarea generală a radonului şi a surselor de radon într-o clădire1.3. acte normative referitoare la radon1.4. normative, standarde, alte acte legislative naţionale şi internaţionale relaţionate cu radon2. criteriile de alegere a nivelului de protecŢie la radon3. cerinŢele tehnice pentru protecŢia la radon a clĂdirilor noi3.1. clădiri rezidenţiale3.1.1. nivelul 1 - protecţia de bază împotriva radonului3.1.2. ...

Monitorul Oficial 967 bis din 25 Octombrie 2023 (M. Of. 967 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 Ghid privind metodele de remediere în clădiri existente pentru reducerea nivelului de expunere la radon, indicativ RTC 6-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 bis din 25 octombrie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.219 din 13 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 25 octombrie 2023.──────────cuprinsdefiniţiiabrevieri şi acronime1. aspecte generale1.1. obiect şi domeniul de aplicare1.2. radon1.3. prezentarea generală a radonului şi a surselor într-o clădire1.4. riscurile expunerii la radon pentru sănătatea populaţiei1.5. recomandări referitoare la protecţia împotriva expunerii la radon în românia, pentru clădirile existente2. acte normative referitoare la radon pentru clădirile existente2.1. acte normative referitoare la radon pentru clădirile existente2.2. normative, standarde, alte acte legislative naţionale şi internaţionale relaţionate cu radon3. planul de măsuri pentru protecţia la radon în funcţie de clasificarea ...

Monitorul Oficial 950 bis din 20 Octombrie 2023 (M. Of. 950 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 Ghid privind managementul şi monitorizarea informaţiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 950 bis din 20 octombrie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.221 din 13 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 950 din 20 octombrie 2023.──────────cuprinstermeni, definiŢii Şi abrevieritermeni şi abrevieridefiniţiidispoziŢii generalecontextviziunescopghidul în contextul standardizării internaţionale bimpartea i - bazele modelĂrii informaŢiei construcŢiei (bim)1. introducere în bim1.1. ce este bim?1.2. beneficiile implementării bim în practicile curente1.3. necesitatea de management al informaţiilor în implementarea bim1.4. managementul informaţiei utilizând bim conform seriei sr en iso 196502. elemente bim de bază2.1. modelele de informaţie2.1.1. conţinutul modelului de informaţie2.1.2. modele de informaţie federalizate2.1.3. modelele de informaţie aferente managementului informaţiilor2.2. mediul comun de date cde3. responsabilităţi bim3.1. management ...

Monitorul Oficial 949 bis din 20 Octombrie 2023 (M. Of. 949 bis/2023)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 Ghid de bune practici privind măsuri de adaptare aplicabile clădirilor existente şi clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 11-2022 EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 949 bis din 20 octombrie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.222 din 13 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 949 din 20 octombrie 2023.──────────cuprins:1. introducere1.1. context1.2. obiectul şi domeniul de aplicare1.3. definiţii1.3.1. termeni principali utilizaţi1.3.2. strategia naţională de management al riscului la inundaţii1.3.3. strategii europene bazate pe natură1.4. documente normative de referinţă1.4.1. reglementări tehnice1.4.2. legi şi alte acte normative1.5. caracteristici ale inundaţiilor1.6. necesitatea evaluării hazardului, vulnerabilităţii şi riscului la inundaţii. legătura între hazard, risc şi vulnerabilitate şi daunele produse prin inundaţii.2. efectele generate de inundaŢii asupra clĂdirilor2.1. gradul de avariere al clădirilor în funcţie de sistemul structural al acestora2.2. moduri generale de afectare ...

Monitorul Oficial 766 din 24 August 2023 (M. Of. 766/2023)

 REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 19 iulie 2023 Normativ privind reciclarea la rece a straturilor rutiere - indicativ AND 532-2022 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 24 august 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.431/1.746/2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 766 din 24 august 2023.──────────preambulrevizuirea normativului privind reciclarea la rece a straturilor rutiere, indicativ and 532/1997, s-a impus deoarece:- o parte din stas-urile şi standardele din lista de referinţe a normativului în vigoare sunt anulate (spre exemplu, stas 42-68, stas 60-69, stas 1338/1-84, stas 10969/3-83, sr 174-1:1997 etc.);– utilajele de reciclare şi tehnologia de execuţie s-au perfecţionat;– domeniul de aplicare s-a extins.principalele modificări aduse de normativul revizuit faţă de cel aflat în vigoare sunt următoarele:- normativul revizuit reglementează metodologia de reciclare a ...

‹‹ Pagina 1 din 21
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016