Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - reglementari Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Reglementari (afisez 139 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 14

Monitorul Oficial 124 din 06 Martie 2013 (M. Of. 124/2013)

REGLEMENTARE TEHNICA din 21 februarie 2013 "Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii, indicativ GE 058 - 2012 - Comasare/Revizuire C6 - 1986, C 223 - 1986, GP 073 - 2002" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 6 martie 2013

1. obiect1.1. prezentul ghid cuprinde principiile de proiectare şi execuţie ale finisajelor exterioare şi interioare, realizate cu produse de finisare ceramice - plăci ceramice glazurate sau neglazurate, presate ori extrudate, aderente, respectiv aplicate prin lipire cu diverse produse speciale, destinate clădirilor, în mediu fără factori poluanţi deosebiţi.1.2. prezentul ghid cuprinde numai lucrările de placaje ceramice realizate la pereţii interiori şi exteriori ai clădirilor, inclusiv la elementele de mascare a ţevilor, conductelor şi obiectelor sanitare.1.3. ghidul nu se referă la:- sistemele de termoizolare exterioare cu finisaje din plăci ceramice;- pardoseli executate cu plăci ceramice.1.4. documentele de referinţă sunt enumerate în anexa ...

Monitorul Oficial 763 din 13 Noiembrie 2012 (M. Of. 763/2012)

REGLEMENTARI SPECIFICE din 30 octombrie 2012 de numerotare a trenurilor pe reteaua cailor ferate romane EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 noiembrie 2012

Cap. ireguli generalesecŢiunea 1reguli generale privind sistemul de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate româneart. 1(1) sistemul de numerotare a trenurilor asigură în principal:a) identificarea numerică a trenurilor internaţionale şi interne de călători şi de marfă pe întregul parcurs;b) înlesnirea informării călătorilor pentru traficul de călători şi facilitarea gestionării electronice centralizate a traficului de călători şi marfă;c) informarea prin structura sa analitică a personalului de cale ferată asupra caracteristicilor trenurilor;d) posibilitatea prelucrării electronice a datelor, furnizând un criteriu precis de identificare în toate domeniile de activitate feroviară (circulaţie, rezervări de locuri, statistici etc.).(2) numărul analitic de tren este format ...

Monitorul Oficial 647 bis din 11 Septembrie 2012 (M. Of. 647 bis/2012)

REGLEMENTARE TEHNICA din 23 august 2012 Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate in constructii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974, indicativ: GE 055-2012*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 bis din 11 septembrie 2012

--------*) aprobată prin ordinul ministerului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.529 din 23 august 2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 647 din 11 septembrie 2012.cuprins1. obiect Şi domeniu de aplicare2. definiŢii (terminologie)2.1. definiţii referitoare la tapete2.2. definiţii referitoare la profilul apărător muchie de treaptă2.3. definiţii referitoare la profilul mână curentă3. clasificare3.1. tipuri de lucrări3.2. tipuri de materiale4. cerinŢe referitoare la suprafaŢa suport4.1. cerinţe referitoare la suportul pe care se aplică tapetele4.2. cerinţe referitoare la suportul pe care se aplică profilul apărător muchie de treaptă4.3. cerinţe referitoare la suportul pe care se aplică profilul mână curentă5. cerinŢe, ...

REGLEMENTARE TEHNICA din 23 august 2012 privind "Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor", indicativ CR 0-2012, elaborata de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 bis din 11 septembrie 2012

----------*) aprobată de ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530 din 23 august 2012 publicat în monitorul oficial al romăniei, partea i, nr. 647 din 11 septembrie 2012.  cod de proiectare. bazele proiectĂrii construcŢiilor indicativ cr 0 - 2012cuprins1. elemente generale1.1 domeniu de aplicare1.2 ipoteze1.3 definiŢii Şi termeni de specialitate  1.3.1 termeni pentru proiectare  1.3.2 termeni pentru acţiuni  1.3.3 termeni pentru proprietăţile/rezistenţele materialelor  1.3.4 termeni pentru geometria structurii1.4 simboluri1.5 documente de referinŢĂ2. reguli/cerinŢe de bazĂ2.1 reguli/cerinŢe de bazĂ2.2 managementul siguranŢei2.3 durata de viaŢĂ proiectatĂ a structurii construcŢiei2.4 durabilitatea structurii construcŢiei2.5 managementul calitĂŢii3. principiile proiectĂrii la stĂri limitĂ3.1 elemente generale3.2 situaŢii de proiectare3.3 stĂri limitĂ ultime3.4 ...

Monitorul Oficial 659 bis din 18 Septembrie 2012 (M. Of. 659 bis/2012)

REGLEMENTARE TEHNICA din 3 septembrie 2012 "Normativ privind analiza si evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP 132-2011" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 bis din 18 septembrie 2012 ----------     *) Aprobat de Ordinul nr. 1.640, din 3 septembrie 2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2012.

Cuprinscap. 1. obiectul normativuluicap. 2. domeniul de aplicarecap. 3. definiţii şi terminologiecap. 4. analiza riscului4.1. analiza vulnerabilităţii şi a potenţialului de cedare4.2. analiza zonei aval potenţial afectate de ruperea baraj4.3. date necesare pentru analiza riscului4.4. factori de risc4.4.1. elementele structurale ale barajului4.4.2. terenul de fundare4.4.3. lacul de acumulare4.4.4. fenomene naturale extreme4.4.5. factorul uman4.5. scenarii de cedare4.5.1. scenarii de cedare pentru barajele din materiale locale4.5.2. scenarii de cedare pentru barajele din beton4.5.3. scenarii de cedare induse de viituri4.5.4. scenarii de cedare induse de cutremurecap. 5. cuantificarea riscului5.1. etapele procesului de cuantificare5.2. calculul probabilităţilor de cedare5.2.1. metoda statistică5.2.2. abordarea probabilistă5.2.3. arborele evenimentelor5.2.4. ...

Monitorul Oficial 687 bis din 04 Octombrie 2012 (M. Of. 687 bis/2012)

REGLEMENTARI CONTABILE din 1 octombrie 2012 conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 bis din 4 octombrie 2012

Cap. i dispoziţii generale1. - prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, denumite în continuare entităţi, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operaţiunilor economico-financiare efectuate, precum şi planul de conturi aplicabil.2. - (1) răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.(2) persoanele prevăzute la alineatul precedent trebuie să ...

Monitorul Oficial 337 din 18 Mai 2012 (M. Of. 337/2012)

REGLEMENTARI TEHNICE din 10 aprilie 2012 referitoare la "Specificatia tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta", indicativ ST 009-2011 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2012

1. prevederi generale1.1. obiectprezenta specificaţie tehnicã stabileşte cerinţele şi criteriile de performanţã necesare produselor din oţel cu suprafaţa netedã, cu nervuri sau amprente, pentru a fi utilizate ca armãturi în elemente şi structuri din beton armat şi beton precomprimat, livrate ca produse finite sub formã de:a) oţel beton laminat la cald livrat sub formã de bare, colaci (bobine) sau produse derulate;b) panouri de plase sudate fabricate în uzinã, pe maşini; sârme laminate la rece;c) carcase cu zãbrele;d) produse fasonate şi/sau asamblate (legate);e) oţeluri pentru armãturi pretensionate (sârme, toroane, bare).prezenta specificaţie tehnicã nu se aplicã la urmãtoarele categorii de produse:a) oţeluri ...

Monitorul Oficial 117 din 15 Februarie 2012 (M. Of. 117/2012)

REGLEMENTAREA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RACR-CPPZI din 2 februarie 2012 "Cerinte privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental", editia 1/2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 15 februarie 2012

Preambul1. activitatea aeronauticã civilã pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementatã prin ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (codul aerian civil), prin actele normative interne din domeniu, precum şi în conformitate cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilã internaţionalã, semnatã la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.2. reglementãrile aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi în conformitate cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilã internaţionalã, semnatã la chicago la 7 decembrie ...

Monitorul Oficial 84 din 02 Februarie 2012 (M. Of. 84/2012)

REGLEMENTARE TEHNICA din 17 ianuarie 2012 "Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2011 EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2012

Cap. igeneralitãţisecŢiunea 1obiect şi domeniu de aplicareart. 1prezentul normativ reglementeazã modul de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzãpezirii drumurilor publice, de conducere şi coordonare a acestei activitãţi, în vederea asigurãrii viabilitãţii drumurilor pe timp de iarnã.art. 2autoritãţile administraţiei publice locale vor stabili, în conformitate cu prezentul normativ, modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzãpezirii pentru drumurile pe care le au în administrare.secŢiunea a 2-anotaţiia) m.t.i. - ministerul transporturilor şi infrastructurii;b) c.n.a.d.n.r. - s.a. - compania naţionalã de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.;c) d.r.d.p. - direcţia regionalã de drumuri şi poduri;d) s.d.n. - secţia de ...

REGLEMENTARE TEHNICA din 22 decembrie 2011 "Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2012

Cap. igeneralitãţisecŢiunea 1obiect şi domeniu de aplicareart. 1prezentul normativ reglementeazã modul de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzãpezirii drumurilor publice, de conducere şi coordonare a acestei activitãţi, în vederea asigurãrii viabilitãţii drumurilor pe timp de iarnã.art. 2autoritãţile administraţiei publice locale vor stabili, în conformitate cu prezentul normativ, modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzãpezirii pentru drumurile pe care le au în administrare.secŢiunea a 2-anotaţiia) m.t.i. - ministerul transporturilor şi infrastructurii;b) c.n.a.d.n.r. - s.a. - compania naţionalã de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.;c) d.r.d.p. - direcţia regionalã de drumuri şi poduri;d) s.d.n. - secţia de ...

‹‹ Pagina 2 din 14
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice