Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - program Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Program (afisez 254 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 26

Monitorul Oficial 162 din 06 Martie 2017 (M. Of. 162/2017)

 PROGRAM din 22 februarie 2017 de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017

──────────aprobat de hotărârea nr. 2 din 22 februarie 2017 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 162 din 6 martie 2017.──────────cap. idispoziţii generale1. camera consultanţilor fiscali elaborează programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în conformitate cu prevederile normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin hotărârea camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.2. programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se adresează tuturor membrilor camerei consultanţilor fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali asistenţi şi consultanţi fiscali inactivi.3. pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor ...

Monitorul Oficial 931 din 18 Noiembrie 2016 (M. Of. 931/2016)

 PROGRAM DE COOPERARE din 11 octombrie 2016 în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016

──────────conţinut de ordinul nr. 1.986 din 2 noiembrie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 931 din 18 noiembrie 2016──────────guvernul româniei şi guvernul mongoliei, denumite în continuare "părţi",animate de dorinţa de a dezvolta şi întări relaţiile de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre cele două state,în conformitate cu prevederile articolului 19 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul mongoliei privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, ştiinţei, tehnologiei, sănătăţii şi sportului, semnat la bucureşti la 14 februarie 2005,au convenit următorul program:cap. ieducaţieart. 1părţile încurajează dezvoltarea cooperării şi schimbul de experienţă în domeniile educaţiei şi cercetării academice ...

Monitorul Oficial 920 din 16 Noiembrie 2016 (M. Of. 920/2016)

 PROGRAM NAŢIONAL din 9 noiembrie 2016 de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016 bun

──────────aprobat de hotărârea nr. 830 din 9 noiembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 920 din 16 noiembrie 2016.──────────cap. i prevederi generaleart. 1 (1) pentru porcinele domestice, obiectivele programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, denumit în continuare program, sunt următoarele:a) stabilirea criteriilor minime de biosecuritate pentru porcii domestici din exploataţii;b) stabilirea regimului de inspecţie şi de investigare a populaţiilor de porci domestici;c) stabilirea modului de desfăşurare a campaniilor de conştientizare şi de avertizare a populaţiei, precum şi a obligaţiilor producătorilor din industria cărnii de porc şi a proprietarilor de porcine;d) stabilirea ...

Monitorul Oficial 879 din 02 Noiembrie 2016 (M. Of. 879/2016)

 PROGRAM NAŢIONAL din 26 octombrie 2016 de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016

──────────aprobat de hotărârea nr. 793 din 26 octombrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 879 din 2 noiembrie 2016──────────acronime şi abrevierianif - agenţia naţională de Îmbunătăţiri funciareca - canale de aducţiunecpa - canale principale de aducţiunecd - canale de distribuţiefoif - federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciarefouai - federaţii de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţiioif - organizaţii de îmbunătăţiri funciareouai - organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţiimadr - ministerul agriculturii şi dezvoltării ruralepndr - programul naţional de dezvoltare ruralăspb - staţie de pompare de bazăsrp - staţie de repompareue - uniunea europeanăcuprinscapitolul i. ...

Monitorul Oficial 813 din 14 Octombrie 2016 (M. Of. 813/2016)

 PROGRAM NAŢIONAL din 27 septembrie 2016 de siguranţă în aviaţia civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 1.182 din 27 septembrie 2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 813 din 14 octombrie 2016──────────1. scopprogramul naţional de siguranţă în aviaţia civilă (pnsac) descrie sistemul naţional de siguranţă al aviaţiei civile, cuprinzând cadrul legislativ, activităţile şi procesele utilizate pentru a gestiona siguranţa aviaţiei civile în românia.pnsac stabileşte cadrul de reglementare necesar pentru elaborarea şi aprobarea strategiilor şi politicilor în domeniul siguranţei aviaţiei civile, precum şi pentru elaborarea, aprobarea şi implementarea planului naţional de siguranţă a aviaţiei civile, prin care este stabilit şi monitorizat nivelul acceptabil de siguranţă în aviaţia civilă din românia.pnsac ...

Monitorul Oficial 771 din 03 Octombrie 2016 (M. Of. 771/2016)

 PROGRAM DE COOPERARE din 2 septembrie 2016 pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

──────────*) aprobat prin ordinul nr. 1.704 din 28 septembrie 2016, publicată în monitorul oficial nr. 771 din 3 octombrie 2016.──────────ministerul afacerilor externeromÂnianr. b2-3/1719bucureşti, 2 septembrie 2016domnule viceprim-ministru,am onoarea să mă refer la acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de românia republicii moldova, semnat la bucureşti la 27 aprilie 2010 (acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, şi la scrisoarea ministerului dezvoltării regionale şi construcţiilor (mdrc) din republica moldova nr. 07-1737 din 1 ...

Monitorul Oficial 633 din 18 August 2016 (M. Of. 633/2016)

 PROGRAM din 10 august 2016 de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 18 august 2016 ──────────     *) Aprobat de Hotarârea Guvernului nr. 570/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 18 august 2016. ──────────

Art. 1 (1) În vederea obţinerii unei stări chimice bune a apelor de suprafaţă şi în conformitate cu dispoziţiile şi obiectivele stabilite la art. 2^1 din legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul program de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, denumit în continuare program, stabileşte măsurile tehnice şi cadrul instituţional pentru:a) aplicarea standardelor de calitate a mediului (scm) pentru substanţele prioritare şi principalii poluanţi, prevăzute în anexa nr. 1 partea a la program;b) modalităţile de aplicare a acestor standarde de calitate a mediului la apele de suprafaţă, prevăzute în anexa nr. 1 ...

Monitorul Oficial 611 din 10 August 2016 (M. Of. 611/2016)

 PROGRAM DE COOPERARE din 17 iunie 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, culturii, sportului, tineretului, mass-mediei şi turismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016 ──────────     Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 560 din 3 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 10 august 2016. ──────────

Guvernul româniei şi guvernul republicii portugheze, denumite în continuare părţi;dorind să dezvolte şi să extindă cooperarea dintre cele două ţări în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, culturii, sportului, tineretului, mass-mediei şi turismului,în temeiul art. 13 din acordul dintre românia şi republica portugheză privind cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, sportului, tineretului, turismului şi comunicării sociale, semnat la bucureşti la 16 septembrie 1997,stabilesc prezentul program de cooperare.cap. ilimbaart. 1predarea, cercetarea şi promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei celor două părţipartea portugheză:1. partea portugheză continuă să promoveze predarea şi diseminarea limbii şi culturii portugheze prin lectoratul de la universitatea ...

Monitorul Oficial 535 din 15 Iulie 2016 (M. Of. 535/2016)

 PROGRAM DE SCHIMBURI din 6 iunie 2016 în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016 ──────────     *) Conţinut de ORDIN nr. nr. 875 din 29 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 15 iulie 2016. ──────────

Guvernul româniei şi guvernul marelui ducat de luxemburg, denumite în continuare părţi,animate de dorinţa reciprocă de a dezvolta schimburile dintre cele două state, în spiritul acordurilor internaţionale la care subscriu, şi de dorinţa de a favoriza întărirea legăturilor create prin stabilirea relaţiilor diplomatice la data de 5 decembrie 1910 şi convinse că această cooperare va contribui la întărirea prieteniei tradiţionale care uneşte românia şi luxemburgul,în conformitate cu prevederile art. 11 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul marelui ducat de luxemburg privind cooperarea în domeniile culturii, educaţiei, ştiinţei şi sportului, semnat la bucureşti la 25 aprilie 1994,au convenit asupra programului ...

Monitorul Oficial 526 din 13 Iulie 2016 (M. Of. 526/2016)

 PROGRAM din 6 iulie 2016 de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016 ──────────     *) Aprobat prin Hotărârea nr. 479 din 6 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 13 iulie 2016 ──────────

Scop:creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice publice prin menţinerea/redobândirea unei vieţi active şi sănătoase, precum şi identificarea alternativelor de acordare a serviciilor de îngrijire personală pentru persoanele vârstnice aflate pe listele de aşteptare în vederea internării în căminobiectiv general:creşterea capacităţii căminelor pentru persoane vârstnice de a realiza şi aplica planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie al beneficiarului şi de a scurta perioada de soluţionare a cererilor în aşteptare, acordând prioritate identificării de soluţii de acordare a serviciilor de îngrijire în comunitate/la domiciliuobiectiv specific:a) asigurarea de resurse umane de specialitate în vederea revizuirii planurilor individualizate ...

‹‹ Pagina 1 din 26
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5