Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - program Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Program (afisez 266 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 27

Monitorul Oficial 722 din 02 Septembrie 2019 (M. Of. 722/2019)

 PROGRAM DE COOPERARE din 17 iunie 2019 în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-mediei între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 2 septembrie 2019

──────────conţinut de ordinul nr. 1.453 din 14 august 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 722 din 2 septembrie 2019.──────────guvernul româniei şi guvernul regatului haşemit al iordaniei, denumite în continuare părţi, animate de dorinţa reciprocă de a dezvolta în continuare colaborarea bilaterală în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-mediei şi de a pune în aplicare prevederile acordului de colaborare culturală şi ştiinţifică între guvernul republicii socialiste românia şi guvernul regatului haşemit al iordaniei, semnat la amman la 16 aprilie 1975, au convenit să încheie următorul program de cooperare:cap. ieducaţieart. 11.1. partea română oferă anual părţii iordaniene 30 (treizeci) ...

Monitorul Oficial 39 bis din 15 Ianuarie 2019 (M. Of. 39 bis/2019)

 PROGRAME SPORTIVE din 7 ianuarie 2019 de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale în anul 2019 EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 39 bis din 15 ianuarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 2 din 7 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 39 din 15 ianuarie 2019──────────1. programul "promovarea sportului de performanţă" denumit în continuare p1.a) scopul programului:- valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.b) obiectivele programului:- promovarea imaginii româniei prin obţinerea unor rezultate deosebite la competiţii sportive internaţionale oficiale, în următoarea ordine de priorităţi:● jocurile olimpice/paralimpice● campionate mondiale şi campionate europene la ramurile de sport cuprinse în programul jocurilor olimpice/paralimpice● campionate mondiale şi campionate europene ...

Monitorul Oficial 93 din 06 Februarie 2019 (M. Of. 93/2019)

 PROGRAM din 30 ianuarie 2019 de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 93 din 6 februarie 2019

──────────aprobat prin hotărârea nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 93 din 6 februarie 2019.──────────cap. idispoziţii generale1. camera consultanţilor fiscali elaborează programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, în conformitate cu prevederile normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin hotărârea camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.2. programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se adresează tuturor membrilor camerei consultanţilor fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali inactivi şi consultanţi fiscali asistenţi.3. pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor camerei ...

Monitorul Oficial 1078 din 19 Decembrie 2018 (M. Of. 1078/2018)

 PROGRAM DE COOPERARE din 17 decembrie 2018 pe anul 2018, încheiat prin schimb de scrisori în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1078 din 19 decembrie 2018

──────────publicat prin ordinul nr. 2.616 din 18 decembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1078 din 19 decembrie 2018.──────────romÂnia ministerul afacerilor externeministru nr. h2-2/2926bucureşti, 17 decembrie 2018excelenţă,am onoarea să mă refer la acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de românia republicii moldova, semnat la bucureşti la 27 aprilie 2010 (acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, şi la scrisoarea ministerului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului din republica moldova nr. 01/01-5323 din ...

Monitorul Oficial 673 bis din 02 August 2018 (M. Of. 673 bis/2018)

 PROGRAM din 17 iulie 2018 statistic naţional anual 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 bis din 2 august 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 545/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 din 2 august 2018.──────────cuprins1. statisticĂ economicĂ1.1. statistica agriculturiilucrĂri Şi cercetĂri statistice ce se vor realiza de cĂtre insproducţia vegetală la principalele culturipotenţialul productiv al plantaţiilor pomicole şi al plantaţiilor viticole destinate producţiei de struguri de masăefectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animalăefectivele de bovine existente la 1 iunieefectivele de porcine existente la 1 maiactivitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridicănumărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole ...

Monitorul Oficial 588 bis din 11 Iulie 2018 (M. Of. 588 bis/2018)

 PROGRAMUL NAŢIONAL din 11 iunie 2018 de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 bis din 11 iulie 2018

──────────aprobat de ordinul nr. 1079 din 11 iunie 2018 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 588 din 11 iulie 2018.──────────  cuprinscapitolul 1. introducere1.1. obiective1.2. elemente prioritare1.3. domeniu de aplicarecapitolul 2. acte normative În baza cĂrora a fost elaborat pnpsac2.1. standarde şi recomandări internaţionale2.2. regulamente ale uniunii europene2.3. acte normative naţionalecapitolul 3. definiŢiicapitolul 4. organizare, atribuŢii Şi responsabilitĂŢi4.1. autoritatea competentă4.2. operatori şi entităţi cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile4.3. pregătirea iniţială şi pregătirea periodică4.4. evaluarea competenţelor şi calificarea4.5. evidenţe privind recrutarea şi pregătireacapitolul 5. personalul non-securitate5.1. recrutarea personalul5.2. cerinţe de pregătirecapitolul 6. personalul ...

Monitorul Oficial 237 din 19 Martie 2018 (M. Of. 237/2018)

 PROGRAM din 20 decembrie 2017 de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 19 martie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 290 din 19 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 2379 din 19 martie 2018.──────────guvernul româniei şi guvernul republicii polone, denumite în continuare „părţi“, urmărind consolidarea bunelor relaţii, precum şi dezvoltarea în continuare a colaborării între cele două state în ceea ce priveşte ştiinţa, învăţământul şi cultura, în conformitate cu articolul 24 al acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii, semnat la varşovia la 23 iunie 1994, au convenit următorul program de colaborare în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii:cap. iŞtiinţă şi învăţământ superiorart. 11. academia română ...

Monitorul Oficial 182 din 27 Februarie 2018 (M. Of. 182/2018)

 PROGRAM din 22 februarie 2018 de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 27 februarie 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 2 din 22 februarie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 182 din 27 februarie 2018.──────────cap. idispoziţii generale1. camera consultanţilor fiscali elaborează programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, în conformitate cu prevederile normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin hotărârea camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.2. programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se adresează tuturor membrilor camerei consultanţilor fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali inactivi şi consultanţi fiscali asistenţi.3. pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor camerei consultanţilor fiscali, în ...

Monitorul Oficial 44 bis din 17 Ianuarie 2018 (M. Of. 44 bis/2018)

 PROGRAME din 11 ianuarie 2018 sportive de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale în anul 2018 EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 bis din 17 ianuarie 2018

──────────aprobat prin ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 14 din 11 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 44 din 17 ianuarie 2018.──────────1. programul, promovarea sportului de performanţă" denumit în continuare pi.a) scopul programului:- valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.b) obiectivele programului:- promovarea imaginii româniei prin obţinerea unor rezultate deosebite la competiţii sportive internaţionale oficiale, în următoarea ordine de priorităţi:● jocurile olimpice/paralimpice● campionate mondiale şi campionate europene la ramurile de sport cuprinse în programul jocurilor olimpice/paralimpice● campionate ...

Monitorul Oficial 21 din 09 Ianuarie 2018 (M. Of. 21/2018)

 PROGRAMUL din 20 decembrie 2017 statistic naţional multianual 2018-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 21 din 9 ianuarie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 933 din 20 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 21 din 9 ianuarie 2018.──────────1. introducereprogramul statistic naţional multianual (psnm) pentru perioada 2015-2017 a fost elaborat în concordanţă cu viziunea sistemului statistic european orizont 2020 şi cu programul statistic european pentru perioada 2013-2017. programul 2015-2017 a reprezentat în mod special prima etapă a strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi a statisticii oficiale a româniei în perioada 2015-2020, ţinând seama totodată de seria de documente strategice operaţionale şi speciale apărute în context naţional.programul a detaliat acţiunile necesare realizării obiectivului specific din strategia ...

‹‹ Pagina 1 din 27
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice