Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - reguli Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Reguli (afisez 98 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 10

Monitorul Oficial 726 din 12 August 2020 (M. Of. 726/2020)

 REGULI GENERALE din 7 august 2020 de eligibilitate a cheltuielilor şi tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 12 august 2020

──────────conţinute de ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 133 din 7 august 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 726 din 12 august 2020.──────────art. 1regulile generale de eligibilitate sunt următoarele:1. pentru a fi eligibilă, orice cheltuială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii, cu respectarea perioadei de implementare stabilite de către autoritatea de management pentru poad prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu art. 22 alin. (4) din regulamentul (ue) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau ...

Monitorul Oficial 271 din 01 Aprilie 2020 (M. Of. 271/2020)

 REGULI COMERCIALE din 31 martie 2020 privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 62 din 31 martie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 271 din 1 aprilie 2020.──────────art. 1(1) termenii şi expresiile folosite în prezentele reguli au următoarele semnificaţii:a) agregator - participant la piaţă implicat în agregare, care îndeplineşte funcţia definită la art. 2 pct. 43 din regulamentul (ue) 2019/943 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;b) cod de măsurare - codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei;c) consum net - energia electrică preluată din reţelele ...

Monitorul Oficial 1029 din 20 Decembrie 2019 (M. Of. 1029/2019)

 REGULI din 20 decembrie 2019 pentru eliminarea şi/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restricţionarea formării preţurilor pe piaţa angro de energie electrică EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 20 decembrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 236 din 20 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1029 din 20 decembrie 2019.──────────art. 1scopul prezentului document este de a stabili un set de reguli obligatorii privind piaţa de energie electrică, necesare în vederea eliminării şi/sau atenuării impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restricţionarea formării preţurilor pe piaţa angro de energie electrică. art. 2(1) termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. piaţa organizată de energie electrică - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu energie electrică între participanţii la piaţă, intermediat de un operator economic licenţiat, pe ...

Monitorul Oficial 978 din 04 Decembrie 2019 (M. Of. 978/2019)

 REGULI din 2 decembrie 2019 de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de deplasare ale personalului străin participant la activităţi în România, finanţate din bugetele proiectelor şi din fondurile aferente costurilor de management, în cadrul Programului afaceri interne - Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 4 decembrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 144 din 2 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 978 din 4 decembrie 2019.──────────art. 1reguli de aplicare a sumelor forfetare(1) finanţarea cheltuielilor de deplasare în românia a personalului străin implicat în programul afaceri interne se realizează de către operatorul de program, denumit în continuare op, şi de către promotorii de proiecte, denumiţi în continuare pp, prin utilizarea unui sistem bazat pe sume forfetare, astfel cum este prevăzut în prezenta anexă.(2) cheltuielile de deplasare se acordă, pentru perioada desfăşurării activităţii, pe baza unor sume forfetare şi pot cuprinde:a) o sumă zilnică în limita ...

Monitorul Oficial 924 din 01 Noiembrie 2018 (M. Of. 924/2018)

 REGULI din 26 octombrie 2018 de întocmire a Planului unic de ordine şi siguranţă publică EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 118 din 26 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 924 din 1 noiembrie 2018.──────────art. 1În preambul se prezintă cadrul normativ care stă la baza elaborării planului unic de ordine şi siguranţă publică, respectiv legile de organizare şi funcţionare a structurilor semnatare, hotărâri ale guvernului, ordine ale ministrului afacerilor interne, precum şi dispoziţii ale inspectorului general al poliţiei române.cap. ianaliza situaţiei operative art. 2În vederea analizării eficiente a situaţiei operative se au în vedere aspectele privind amplasarea geografică a teritoriului, populaţia, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestările tradiţionale periodice, starea infracţională şi contravenţională înregistrată ...

Monitorul Oficial 668 din 01 August 2018 (M. Of. 668/2018)

 REGULI DE APLICARE din 17 iulie 2018 a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 1 august 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 902 din 17 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 668 din 1 august 2018──────────art. 1prevederi legale aplicabileprevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:a) pct. 3 lit. d din anexa b la memorandumul de înţelegere privind implementarea mecanismului financiar see 2014-2021 între islanda, principatul liechtenstein, regatul norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi guvernul româniei, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi, prevede descrierea programului „provocări în sănătatea publică la nivel european“;b) art. 18 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor ...

Monitorul Oficial 498 din 18 Iunie 2018 (M. Of. 498/2018)

 REGULI COMERCIALE din 16 mai 2018 privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 18 iunie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 93 din 16 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 498 din 18 iunie 2018.──────────art. 1(1) termenii şi expresiile folosite în prezentele reguli au următoarele semnificaţii:a) cod de măsurare - codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 103/2015;b) consum net - energia electrică preluată din reţelele electrice de transport/distribuţie ale sistemului energetic naţional;c) producţie netă - energia electrică livrată în reţelele electrice de transport/distribuţie ale sistemului energetic naţional;d) regulament de furnizare - regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat ...

Monitorul Oficial 493 din 15 Iunie 2018 (M. Of. 493/2018)

 REGULI GENERALE din 6 iunie 2018 privind pieţele centralizate de gaze naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 15 iunie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 105 din 6 iunie 2018, publicată în monitorul oficial, nr. 493 din 15 iunie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele reguli au ca scop stabilirea principiilor şi cerinţelor legale care se aplică pe pieţele centralizate de gaze naturale, în vederea tranzacţionării gazelor naturale în condiţii concurenţiale şi în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.art. 2(1) piaţa centralizată de gaze naturale din românia cuprinde următoarele segmente:a) piaţa produselor standardizate pe termen scurt;b) piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung.(2) piaţa produselor standardizate pe termen scurt reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza unor tranzacţii ...

Monitorul Oficial 429 din 21 Mai 2018 (M. Of. 429/2018)

 REGULI din 27 aprilie 2018 de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 348 din 27 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 429 din 21 mai 2018.──────────art. 1prevederi legale aplicabileprevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:a) art. 8.8.2 din regulamentul de implementare a mecanismului financiar spaţiul economic european 2014-2021 şi regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare, prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite şi aprobate de punctul naţional de contact (pnc);b) art. 18 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismului financiar ...

Monitorul Oficial 1025 din 27 Decembrie 2017 (M. Of. 1025/2017)

 REGULI DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ din 17 noiembrie 2017 ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României EMITENT: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1025 din 27 decembrie 2017

──────────aprobate prin decizia nr. 27 din 17 noiembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1025 din 27 decembrie 2017.──────────cap. idispoziţii preliminareart. 1obiectul regulilor de procedură arbitralăprezentele reguli stabilesc principiile şi regulile de soluţionare a litigiilor interne şi internaţionale supuse arbitrajului instituţionalizat organizat de către curtea de arbitraj comercial internaţional de pe lângă camera de comerţ şi industrie a româniei, denumită în continuare curtea de arbitraj. art. 2definiţiiÎn cuprinsul prezentelor reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: 1. asistent arbitral - persoana de specialitate din cadrul secretariatului curţii de arbitraj care îndeplineşte atribuţii de administrare a ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016