Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - conditii Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Conditii (afisez 38 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 778 din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 778/2016)

 CONDIŢIILE din 26 septembrie 2016 în care poate fi valorificat, pe piaţa liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.511/c/2016, publicat în monitorul oficial al româniei partea i nr. 778 din 4 octombrie 2016.──────────art. 1valorificarea excedentului de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice se face prin vânzare, pe piaţa liberă, în baza documentelor financiar-contabile emise de unităţile din sistemul administraţiei penitenciare în cadrul cărora funcţionează aceste gospodării agrozootehnice, conform legislaţiei în vigoare.art. 2(1) preţul de vânzare al produselor prevăzute la art. 1 este egal cu costul de producţie, la care se adaugă, după caz, cota de tva prevăzută de legislaţia în vigoare.(2) În situaţia efectuării de cheltuieli suplimentare cu manipularea, depozitarea şi transportul, aceste cheltuieli vor ...

Monitorul Oficial 421 din 03 Iunie 2016 (M. Of. 421/2016)

 CONDIŢII din 25 mai 2016 pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016 ──────────     *) Aprobate prin Ordinul nr. M.70 din 25 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016 ──────────

Art. 1 (1) pentru a putea participa la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în românia de cel puţin 6 luni, termen calculat de la data depunerii cererii de înscriere la selecţie;b) nu au fost condamnaţi, nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei, cu excepţia ...

Monitorul Oficial 918 din 11 Decembrie 2015 (M. Of. 918/2015)

 CONDIŢII GENERALE din 26 noiembrie 2015 asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 11 decembrie 2015

Cap. i cadru generalart. 1 prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică, denumită în continuare licenţa şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2 licenţa are ca obiect acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei, cu scopul de a desfăşura activitatea de organizare şi administrare a pieţelor centralizate de energie electrică în conformitate cu prevederile legale şi ale reglementărilor aprobate de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei.art. 3 nu fac obiectul licenţei:a) consultanţa şi executarea anumitor servicii pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice;b) editarea, publicarea şi difuzarea informaţiilor de ...

Monitorul Oficial 469 din 29 Iunie 2015 (M. Of. 469/2015)

 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA din 24 iunie 2015 de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015

Art. 1 operatorii economici care cumpără lapte de vacă de la producători în vederea procesării sau vânzării către unităţile de procesare, denumiţi în continuare prim-cumpărători, pot fi înregistraţi în registrul prim-cumpărătorilor de lapte numai dacă:a) deţin un contract-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte, în conformitate cu prevederile art. 1 din normele tehnice de implementare a normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 441/2014, referitoare ...

Monitorul Oficial 169 din 11 Martie 2015 (M. Of. 169/2015)

 CONDIŢII GENERALE din 4 martie 2015 asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015

Cap. icadru generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea în regim concurenţial a activităţii traderului de energie electrică, în conformitate cu reglementările în vigoare.art. 3nu fac obiectul licenţei activitatea de furnizare de energie electrică la clienţi finali şi nici activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări şi servicii care nu sunt specifice activităţii traderului de energie electrică.art. 4titularul licenţei este responsabil pentru respectarea condiţiilor specifice şi condiţiilor generale asociate licenţei, denumite în ...

Monitorul Oficial 783 din 28 Octombrie 2014 (M. Of. 783/2014)

 CONDIŢII GENERALE din 22 octombrie 2014 asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014

Cap. icadru generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea de către titularul de licenţă a următoarelor activităţi reglementate:a) prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prin exploatarea comercială a capacităţilor energetice prevăzute în condiţiile specifice asociate licenţei, inclusiv măsurarea energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, în calitate de operator de măsurare;b) racordarea la reţeaua electrică compusă din capacităţile energetice prevăzute ...

Monitorul Oficial 770 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 770/2014)

 CONDIŢII ŞI ACTIVITĂŢILE din 7 octombrie 2014 în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2014

Art. 1funcţionarii publici cu statut special din ministerul justiţiei care desfăşoară activităţi complexe şi/sau cu caracter urgent, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează, care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător, beneficiază de o majorare de 75% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, proporţional cu orele efectiv lucrate în aceste zile.art. 2(1) activităţile prevăzute la art. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a şefului ierarhic superior.(2) solicitarea scrisă a şefului ierarhic superior trebuie ...

Monitorul Oficial 701 din 24 Septembrie 2014 (M. Of. 701/2014)

 CONDIŢIILE ŞI ACTIVITĂŢILE din 11 septembrie 2014 în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Art. 1funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din administraţia naţională a penitenciarelor care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător, beneficiază de o majorare de 75% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste zile.art. 2(1) centralizatorul lunar al activităţii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate ...

Monitorul Oficial 699 din 24 Septembrie 2014 (M. Of. 699/2014)

 CONDIŢII-CADRU din 10 septembrie 2014 de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

Cap. icondiţii generaleart. 1prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea licenţei nr. ...... de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, denumită în continuare licenţă, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei, operatorului economic ......., denumit în cele ce urmează titularul licenţei.art. 2licenţa este valabilă din data de .......... până la data de ............ .art. 3datele de identificare ale titularului licenţei sunt cele prevăzute în anexa a.cap. iiterminologieart. 4(1) În sensul prezentelor condiţii următorii termeni şi abrevieri se definesc după cum urmează:1. anre - autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei;2. consumator izolat tip a - consumatorul ...

Monitorul Oficial 663 din 09 Septembrie 2014 (M. Of. 663/2014)

 CONDIŢIILE din 3 septembrie 2014 de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014

Art. 1 În înţelesul prezentului ordin, termenii folosiţi au următoarele semnificaţii:a) autoritatea competentă pentru evaluarea şi autorizarea medicamentelor de uz uman ce urmează a fi disponibile pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă - agenţia naţională a medicamentului şi a dispozitivelor medicale (anmdm);b) folosirea în tratamente de ultimă instanţă - un medicament de uz uman neautorizat de punere pe piaţă în românia sau în alt stat membru al ue, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta anexă, devine disponibil, din considerente umanitare, pentru un grup de pacienţi suferinzi de maladii invalidante, cronice sau grave ori de maladii despre care se consideră ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5