Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - conditii Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Conditii (afisez 42 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 5

Monitorul Oficial 924 bis din 13 Octombrie 2023 (M. Of. 924 bis/2023)

 CONDIŢII din 3 octombrie 2023 pe care trebuie să le îndeplinească subsistemul de control-comandă şi semnalizare terestre al sistemului feroviar din România EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 bis din 13 octombrie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.825 din 3 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 924 din 13 octombrie 2023.──────────cuprinspartea i. dispoziŢii generalecapitolul 1 obiectcapitolul 2 domeniul de aplicarecapitolul 3 definiŢii Şi prescurtĂrisecŢiunea 1. definiŢiisecŢiunea 2. prescurtĂripartea ii. condiŢii pe care trebuie sĂ le ÎndeplineascĂ instalaŢiile ccs-t de categoria icapitolul 1 reglementĂri generalecapitolul 2 punerea În funcŢiune a instalaŢiilor ccs-tcapitolul 3 modificarea instalaŢiilor ccs-tcapitolul 4 condiŢii privind semnalizarea, centralizarea macazurilor Şi semnalelor, primirea Şi expedierea simultanĂ a trenurilorsecŢiunea 1. condiŢii privind semnalizareasecŢiunea 2. condiŢii privind centralizarea macazurilor Şi semnalelorsecŢiunea 3. condiŢii privind primirea Şi expedierea simultanĂ a trenurilorcapitolul 5 ...

Monitorul Oficial 796 din 09 Octombrie 2017 (M. Of. 796/2017)

 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017 în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.482 din 27 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 796 din 9 octombrie 2017.────────── cap. iprevederi generaleart. 1comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenţă să autorizeze contribuabilii administraţi de către structurile teritoriale ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.art. 2(1) activitatea curentă a comisiilor teritoriale se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atribuţii de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior şi/sau frontieră, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a ...

 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017 în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.482 din 27 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 796 din 9 octombrie 2017.────────── cap. iprevederi generaleart. 1comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenţă să autorizeze contribuabilii administraţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora.art. 2(1) activitatea curentă a comisiilor se realizează prin intermediul biroului/compartimentului avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.(2) Începând cu data intrării în vigoare a ...

Monitorul Oficial 659 din 10 August 2017 (M. Of. 659/2017)

 CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017 de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 548 din 27 iulie 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 659 din 10 august 2017.────────── art. 1asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2acordarea de îngrijire şi protecţie adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un ...

Monitorul Oficial 778 din 04 Octombrie 2016 (M. Of. 778/2016)

 CONDIŢIILE din 26 septembrie 2016 în care poate fi valorificat, pe piaţa liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.511/c/2016, publicat în monitorul oficial al româniei partea i nr. 778 din 4 octombrie 2016.──────────art. 1valorificarea excedentului de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice se face prin vânzare, pe piaţa liberă, în baza documentelor financiar-contabile emise de unităţile din sistemul administraţiei penitenciare în cadrul cărora funcţionează aceste gospodării agrozootehnice, conform legislaţiei în vigoare.art. 2(1) preţul de vânzare al produselor prevăzute la art. 1 este egal cu costul de producţie, la care se adaugă, după caz, cota de tva prevăzută de legislaţia în vigoare.(2) În situaţia efectuării de cheltuieli suplimentare cu manipularea, depozitarea şi transportul, aceste cheltuieli vor ...

Monitorul Oficial 421 din 03 Iunie 2016 (M. Of. 421/2016)

 CONDIŢII din 25 mai 2016 pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016 ──────────     *) Aprobate prin Ordinul nr. M.70 din 25 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016 ──────────

Art. 1 (1) pentru a putea participa la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în românia de cel puţin 6 luni, termen calculat de la data depunerii cererii de înscriere la selecţie;b) nu au fost condamnaţi, nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei, cu excepţia ...

Monitorul Oficial 918 din 11 Decembrie 2015 (M. Of. 918/2015)

 CONDIŢII GENERALE din 26 noiembrie 2015 asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 11 decembrie 2015

Cap. i cadru generalart. 1 prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică, denumită în continuare licenţa şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2 licenţa are ca obiect acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei, cu scopul de a desfăşura activitatea de organizare şi administrare a pieţelor centralizate de energie electrică în conformitate cu prevederile legale şi ale reglementărilor aprobate de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei.art. 3 nu fac obiectul licenţei:a) consultanţa şi executarea anumitor servicii pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice;b) editarea, publicarea şi difuzarea informaţiilor de ...

Monitorul Oficial 469 din 29 Iunie 2015 (M. Of. 469/2015)

 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA din 24 iunie 2015 de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015

Art. 1 operatorii economici care cumpără lapte de vacă de la producători în vederea procesării sau vânzării către unităţile de procesare, denumiţi în continuare prim-cumpărători, pot fi înregistraţi în registrul prim-cumpărătorilor de lapte numai dacă:a) deţin un contract-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte, în conformitate cu prevederile art. 1 din normele tehnice de implementare a normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 441/2014, referitoare ...

Monitorul Oficial 169 din 11 Martie 2015 (M. Of. 169/2015)

 CONDIŢII GENERALE din 4 martie 2015 asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015

Cap. icadru generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea în regim concurenţial a activităţii traderului de energie electrică, în conformitate cu reglementările în vigoare.art. 3nu fac obiectul licenţei activitatea de furnizare de energie electrică la clienţi finali şi nici activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări şi servicii care nu sunt specifice activităţii traderului de energie electrică.art. 4titularul licenţei este responsabil pentru respectarea condiţiilor specifice şi condiţiilor generale asociate licenţei, denumite în ...

Monitorul Oficial 783 din 28 Octombrie 2014 (M. Of. 783/2014)

 CONDIŢII GENERALE din 22 octombrie 2014 asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014

Cap. icadru generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea de către titularul de licenţă a următoarelor activităţi reglementate:a) prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prin exploatarea comercială a capacităţilor energetice prevăzute în condiţiile specifice asociate licenţei, inclusiv măsurarea energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, în calitate de operator de măsurare;b) racordarea la reţeaua electrică compusă din capacităţile energetice prevăzute ...

‹‹ Pagina 1 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016