Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 CONDIŢII GENERALE din 26 noiembrie 2015 asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII GENERALE din 26 noiembrie 2015  asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică    Twitter Facebook
Cautare document

 CONDIŢII GENERALE din 26 noiembrie 2015 asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 11 decembrie 2015


    CAP. I
    Cadru general

    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică, denumită în continuare licenţa şi constituie parte integrantă din licenţă.
    ART. 2
    Licenţa are ca obiect acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei, cu scopul de a desfăşura activitatea de organizare şi administrare a pieţelor centralizate de energie electrică în conformitate cu prevederile legale şi ale reglementărilor aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    ART. 3
    Nu fac obiectul licenţei:
    a) consultanţa şi executarea anumitor servicii pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice;
    b) editarea, publicarea şi difuzarea informaţiilor de interes pentru titularii de licenţe sau cedarea acestor drepturi altor editori, pe baze comerciale, spre publicare, altele decât cele prevăzute la art. 36;
    c) activităţile desfăşurate în sectorul gazelor naturale, pe baza unei licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    d) orice alte activităţi din obiectul de activitate al titularului licenţei, care nu se încadrează în categoriile de activităţi permise de licenţa pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică.
    ART. 4
    Termenii şi abrevierile care se găsesc în textul Condiţiilor licenţei au următoarele semnificaţii:
    1. ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, cu sediul în Bucureşti, strada Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro.
    3. Condiţiile licenţei - Condiţiile generale asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică şi Condiţiile specifice asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică;
    4. Condiţiile specifice asociate licenţei - document, parte integrantă a licenţei, aprobat prin decizia de acordare/modificare a licenţei respective, care conţine, fără a se limita la acestea, date şi informaţii privind titularul licenţei, obiectul licenţei, durata de valabilitate a licenţei etc.
    5. Lege(a) - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Participant la piaţă - operator economic care a fost înregistrat de titularul licenţei în conformitate cu prevederile licenţei şi ale reglementărilor şi procedurilor aplicabile şi care are dreptul de a efectua tranzacţii pe piaţa la care a fost înregistrat, în condiţiile respectării reglementărilor aplicabile.
    7. Produse energetice angro - sintagmă definită la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 8 decembrie 2011.
    8. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9. RENAR - Asociaţia de Acreditare din România, care este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2011, şi în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
    10. Servicii backloading - serviciile de raportare a detaliilor privind contractele angro de energie care au fost încheiate înainte de data la care intră în vigoare obligaţia de raportare.

    CAP. II
    Drepturi ale titularului licenţei

    ART. 5
    (1) Pentru a realiza activităţile ce fac obiectul licenţei în condiţiile reglementărilor în vigoare, titularul licenţei are următoarele drepturi:
    a) organizarea şi administrarea pieţelor centralizate de energie electrică, cu excepţia pieţei de echilibrare;
    b) stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare ale participanţilor la piaţa de echilibrare şi ale operatorului de transport şi de sistem;
    c) efectuarea de operaţiuni de vânzare-cumpărare de energie electrică, în calitate de contraparte pe pieţele centralizate de energie electrică.
    (2) Pe durata de valabilitate a licenţei, în conformitate cu acordul dat de oricare participant la pieţele centralizate de energie, aflate în administrarea sa, titularul licenţei are dreptul de a desfăşura următoarele activităţi:
    a) raportarea către ACER a detaliilor privind produsele energetice angro executate de participantul respectiv, incluzând ordinele corelate şi necorelate, respectiv ofertele şi tranzacţiile, precum şi servicii backloading;
    b) furnizarea accesului la datele de tranzacţionare, în formatele platformelor de tranzacţionare, oricărui participant care a informat pe titularul licenţei că raportează către ACER şi prin alt mecanism de raportare înregistrat, decât cel realizat de titularul licenţei.
    ART. 6
    (1) Pentru realizarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de energie electrică titularul licenţei are dreptul să încheie convenţii de participare cu operatorii economici, conform reglementărilor în vigoare, cu respectarea convenţiilor-cadru avizate de autoritatea competentă.
    (2) Pentru realizarea activităţii de raportare către ACER, titularul licenţei are dreptul să încheie acorduri cu participanţii la piaţă, la solicitarea acestora, pe baza acordului-cadru elaborat de titularul licenţei, avizat de autoritatea competentă şi publicat de titularul licenţei pe pagina sa de internet, conform avizului respectiv.
    ART. 7
    În cazul oricărui operator economic care solicită înregistrarea sa în calitate de participant la o piaţă aflată în administrarea titularului licenţei, acesta are dreptul de a refuza înregistrarea sa, în situaţia în care acest operator economic:
    a) nu îndeplineşte condiţiile de înregistrare prevăzute de reglementările în vigoare;
    b) nu îndeplineşte demersurile prevăzute în procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa respectivă, elaborată de titularul licenţei şi avizată de autoritatea competentă;
    c) nu semnează o convenţie de participare la acea piaţă.
    ART. 8
    Titularul licenţei are dreptul de a suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la o piaţă aflată în administrarea sa, în cazurile prevăzute de reglementările aplicabile, acţionând în conformitate cu proceduri proprii, care sunt avizate de autoritatea competentă.
    ART. 9
    În calitatea sa de administrator al unei pieţe centralizate, titularul licenţei are dreptul de a aplica procedurile de urgenţă referitoare la indisponibilitatea sistemelor informatice sau alte situaţii de urgenţă, în condiţiile specificate de reglementările în vigoare privind acea piaţă.
    ART. 10
    Titularul licenţei are dreptul de a participa în cadrul mecanismelor europene de cuplare a pieţelor de energie electrică. În acest scop, titularul licenţei are dreptul de a se asocia sau de a colabora cu operatori de piaţă din statele Uniunii Europene.
    ART. 11
    Titularul licenţei are dreptul de a stabili contacte şi de a încheia acorduri administrative cu ACER care să permită acesteia obţinerea detaliilor privind produsele energetice angro executate pe pieţele centralizate de energie electrică administrate de titularul licenţei.
    ART. 12
    Titularul licenţei are dreptul de a transmite autorităţii competente propuneri de elaborare sau de modificare a reglementărilor şi/sau a procedurilor conexe acestora.
    ART. 13
    Titularul licenţei are dreptul să primească contravaloarea serviciilor prestate, care fac obiectul licenţei, în baza convenţiilor/acordurilor încheiate, aplicând tarifele reglementate, conform metodologiilor şi reglementărilor în vigoare, aprobate de autoritatea competentă. Titularul licenţei are dreptul de a solicita modificarea acestor tarife în conformitate cu reglementările în vigoare.
    ART. 14
    Titularul licenţei are dreptul de a solicita şi de a primi de la participanţii la piaţa de energie electrică informaţiile care, potrivit legii şi reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, îi sunt necesare pentru realizarea activităţilor ce fac obiectul licenţei.
    ART. 15
    Titularul licenţei are dreptul să solicite oricărui participant la pieţele centralizate de energie electrică, cu care a încheiat convenţii de participare la pieţele respective, constituirea de garanţii în conformitate cu procedurile aplicabile, avizate de autoritatea competentă.
    ART. 16
    (1) Pentru desfăşurarea unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei are dreptul să achiziţioneze lucrări, bunuri şi servicii de la terţe persoane, cu respectarea prevederilor Legii şi ale reglementărilor aprobate de autoritatea competentă. Achiziţia lucrărilor, bunurilor şi/sau serviciilor de la terţe persoane se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale transparente şi nediscriminatorii, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a titularului licenţei, atât în faza de ofertă, cât şi în cea de atribuire.
    ART. 17
    Titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    ART. 18
    Titularul licenţei are dreptul de a solicita autorităţii competente modificarea licenţei, cu respectarea prevederilor din Regulament.
    ART. 19
    Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii pot fi contestate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012.
    ART. 20
    (1) Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii.
    (2) Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are orice alte drepturi stabilite de reglementările aprobate de autoritatea competentă, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Obligaţii ale titularului licenţei

    SECŢIUNEA 1
    Respectarea legilor şi reglementărilor

    ART. 21
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:
    a) Condiţiilor licenţei;
    b) Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia;
    c) reglementărilor aprobate de autoritatea competentă;
    d) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;
    e) procedurilor specifice şi prevederile convenţiilor de participare la piaţă, avizate de autoritatea competentă.
    (2) Titularul licenţei va respecta dispoziţiile în vigoare ale actelor normative precizate la alin. (1), chiar şi în situaţia în care astfel ar contraveni unor cerinţe din Condiţiile licenţei.
    ART. 22
    La solicitarea autorităţii competente sau conform obligaţiilor prevăzute în reglementările în vigoare, titularul licenţei este obligat să iniţieze, să elaboreze şi/sau să participe la elaborarea sau modificarea reglementărilor care urmează a fi avizate/aprobate de autoritatea competentă.
    ART. 23
    Titularul licenţei este obligat să supună avizării autorităţii competente convenţiile de participare la pieţele centralizate de energie electrică şi procedurile pe care acesta le elaborează sau le revizuieşte şi care se adresează participanţilor la pieţele administrate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Responsabilităţi privind piaţa angro de energie electrică

    ART. 24
    Titularul licenţei are obligaţia de a desfăşura activitatea de organizare şi administrare a pieţelor centralizate de energie electrică, în calitate de operator al acestora, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.
    ART. 25
    Titularul licenţei este obligat, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 7, să înregistreze ca participant la una sau mai multe dintre pieţele aflate în administrarea sa orice operator economic solicitant şi să permită acestuia efectuarea de tranzacţii pe piaţa sau pieţele respective, în condiţiile respectării reglementărilor aplicabile.
    ART. 26
    În scopul îndeplinirii prevederilor de la art. 25, titularul licenţei este obligat:
    a) să elaboreze şi să pună în aplicare proceduri proprii;
    b) să obţină avizul autorităţii competente înainte de a utiliza acele proceduri pentru care autoritatea competentă a stabilit că este necesar avizul său.
    ART. 27
    În calitate de operator al pieţei de energie electrică, titularul licenţei încheie, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, convenţii cu participanţii la pieţele centralizate de energie electrică, în scopul realizării tranzacţiilor cu energie electrică.
    ART. 28
    Titularul licenţei are obligaţia de a stabili obligaţiile de plată şi drepturile de încasare ale participanţilor la piaţa de echilibrare şi ale operatorului de transport şi de sistem, a penalităţilor pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare de către participanţii la piaţa de echilibrare, a dezechilibrelor de la notificare ale unităţilor dispecerizabile, a dezechilibrelor cantitative şi valorice ale părţilor responsabile cu echilibrarea, precum şi a redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.
    ART. 29
    (1) Titularul licenţei are obligaţia de a raporta la ACER detaliile privind produsele energetice angro executate pe pieţele centralizate de energie electrică pe care aceasta le administrează, prevăzute de reglementările în vigoare, incluzând ordinele corelate şi necorelate, respectiv ofertele şi tranzacţiile, acţionând în numele participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de titularul licenţei, care i-au delegat acestuia responsabilitatea de raportare la ACER.
    (2) Titularul licenţei are obligaţia să stabilească şi să menţină mecanisme şi proceduri eficiente pentru identificarea cazurilor de tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate, a cazurilor de manipulare sau a tentativelor de manipulare a pieţelor pe care le administrează, ca titular al licenţei.
    ART. 30
    Titularul licenţei are obligaţia de a transmite autorităţii competente documentaţia de fundamentare a tarifelor pe care le percepe participanţilor la piaţă, în vederea aprobării acestora de către autoritatea competentă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Sistemele electronice de prelucrare a datelor şi infrastructura de comunicaţie

    ART. 31
    (1) Titularul licenţei are obligaţia de a întreprinde acţiunile necesare pentru a pune la dispoziţia participanţilor la piaţă şi de a întreţine şi dezvolta sistemele de comunicaţie, precum şi sistemele electronice de preluare, prelucrare şi
    stocare de date, care sunt necesare desfăşurării activităţilor sale în mod adecvat cerinţelor din reglementările în vigoare.
    (2) Titularul licenţei are obligaţia să elaboreze şi/sau să achiziţioneze şi să actualizeze aplicaţiile informatice necesare pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul licenţei.
    ART. 32
    Titularul licenţei va înştiinţa autoritatea competentă în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre producerea sau existenţa oricăror:
    a) incidente/defecţiuni ale sistemului de comunicaţie sau a sistemelor de prelucrare a datelor, care au afectat transferul de date şi informaţii de la şi către participanţii la pieţele centralizate;
    b) accesări neautorizate ale sistemului de comunicaţie, a bazelor de date ce pot conduce la divulgarea unor date şi informaţii sensibile comercial, transmise/recepţionate prin intermediul sistemului de comunicaţie sau stocate în baza de date informatizate;
    c) incidente ce pun în pericol funcţionarea sistemelor de comunicaţie şi electronice de prelucrare a datelor.
    ART. 33
    Titularul licenţei are obligaţia să realizeze şi să actualizeze permanent bazele de date informatizate conţinând datele şi informaţiile necesare, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru îndeplinirea de către titularul licenţei a activităţilor ce fac obiectul licenţei. Titularul licenţei va permite, în orice moment, accesul participanţilor la pieţele centralizate, pe care le administrează în baza licenţei, la informaţiile publice conţinute în bazele de date, precum şi accesul fiecărui participant la aceste pieţe la datele şi informaţiile referitoare la participarea sa, cu respectarea prevederilor art. 49.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Asigurarea mediului concurenţial normal şi a tratării nediscriminatorii a participanţilor la piaţă

    ART. 34
    (1) Titularul licenţei desfăşoară activităţile ce fac obiectul licenţei astfel încât să asigure un mediu concurenţial normal şi să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.
    (2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei nu se va angaja în niciun fel de potenţiale practici abuzive sau anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, potenţiali competitori să se angajeze în activităţi în sectorul energiei electrice.
    (3) Titularul licenţei va asigura egalitatea de tratament a participanţilor la pieţele centralizate şi a operatorilor economici care solicită înscriere ca participanţi la pieţele centralizate, în conformitate cu prevederile procedurilor specifice, avizate de autoritatea competentă.
    ART. 35
    Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularului licenţei îi este interzis să accepte intervenţia oricărei persoane publice ori private care nu face parte din organele de conducere ale titularului licenţei, intervenţie care ar putea afecta luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă a acestuia.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Comunicarea informaţiilor de interes public

    ART. 36
    Titularul licenţei face publice toate acele proceduri şi rapoarte, date, informaţii, care, în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie puse la dispoziţia participanţilor la pieţele centralizate. Acestea se vor publica în format electronic, pe site-ul de internet al titularului licenţei sau se vor pune la dispoziţia participanţilor la piaţă, la cerere, în formatul de care titularul licenţei dispune. Dacă se aprobă modificări şi/sau completări ale unor astfel de documente, titularul licenţei va actualiza şi documentele care sunt puse la dispoziţia publicului, cu specificarea datei de intrare în vigoare a actualizării. Titularul licenţei va asigura funcţionarea permanentă, fără restricţii, a site-ului său de internet.
    ART. 37
    Titularul licenţei va face publice şi:
    a) datele de contact ale compartimentelor din structura sa organizatorică, care sunt abilitate să furnizeze informaţii publice, conform reglementărilor în vigoare, precum şi programul de relaţii cu publicul al acelor compartimente;
    b) modalitatea de solicitare şi de transmitere a informaţiilor, cu specificarea furnizării lor gratuite sau contra cost;
    c) modalitatea de primire a sesizărilor şi reclamaţiilor;
    d) orice alte informaţii pe care este obligat să le facă publice, în temeiul reglementărilor în vigoare sau a unei/unor decizii ale autorităţii competente.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Separarea situaţiilor contabile

    ART. 38
    (1) Titularul licenţei are obligaţia ca pentru activităţile ce fac obiectul licenţei să întocmească situaţii contabile distincte din punct de vedere al contabilităţii de gestiune. Situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi incluse în obiectul de activitate al titularului licenţei, aprobat prin statutul/actul constitutiv al său.
    (2) Situaţiile contabile ale activităţilor ce fac obiectul licenţei vor fi ţinute de titularul licenţei în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile. Titularul licenţei va respecta, de asemenea, orice alte cerinţe specifice emise de autoritatea competentă.
    (3) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Interdicţia subvenţionării încrucişate

    ART. 39
    Titularul licenţei se va asigura că nu se realizează subvenţionarea încrucişată între activităţile permise de licenţă şi alte activităţi ale:
    a) titularului licenţei sau ale unei alte societăţi asociate/ întreprinderi afiliate titularului licenţei; sau
    b) altor titulari de licenţă din sectorul energiei electrice care, direct sau indirect pot deţine la un moment dat acţiuni la titularul licenţei.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Menţinerea activelor şi tranzacţiile cu acţiuni

    ART. 40
    (1) Titularul licenţei va notifica Autorităţii competente, cu 30 de zile înainte, intenţia sa ori a acţionarilor săi de a efectua operaţiuni în urma cărora:
    a) prin vânzare, asociere sau prin orice alt mod (de exemplu: donaţie, închiriere, împrumut, retragere, ipotecare, dare în gaj), către sau cu persoane fizice/juridice, se dispune de activele corporale destinate activităţii care face obiectul licenţei;
    b) valoarea capitalului social existent să se reducă într-o tranşă sau pe ansamblu cu cel puţin 25%.
    (2) În cadrul licenţei, prin capitalul social existent al titularului licenţei se înţelege:
      (i) capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei; sau
      (ii) capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri sau scăderi ale capitalului social iniţial, făcute ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor acestui paragraf.
    ART. 41
    Niciun acţionar al titularului licenţei nu poate deţine, în niciun moment, mai mult de 5% din capitalul social al titularului licenţei, dacă deţine direct sau indirect participaţii la operatorii economici participanţi la pieţele centralizate.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Furnizarea de informaţii autorităţii competente

    ART. 42
    În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare, în exercitarea atribuţiilor sale.
    ART. 43
    (1) Pe baza evidenţelor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile prevăzute la art. 38, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.
    (2) Titularul licenţei asigură auditarea situaţiilor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legislaţia privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind respectarea legislaţiei aplicabile şi a cerinţelor Condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.
    (3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii, întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.
    (4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.
    (5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate, în conformitate cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.
    ART. 44
    (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:
    a) suspiciunile bazate pe motive întemeiate cu privire la anumiţi participanţi la pieţele pe care le administrează, în sensul în care aceştia nu ar fi respectat obligaţia de a publica informaţiile privilegiate deţinute sau că ar fi încheiat anumite tranzacţii pe baza unor informaţii de acest fel;
    b) cazurile de manipulare sau tentativele de manipulare a pieţelor administrate de titularul licenţei;
    c) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;
    d) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 8 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    e) modificări ale statutului/actului constitutiv al titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social/sediilor secundare, a structurii acţionariatului sau a capitalului social, în termen de 30 de zile de la producerea acestora şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea "Menţinerea activelor";
    f) modificarea adresei de corespondenţă care, conform Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, cu 8 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;
    g) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 8 zile de la producerea modificării;
    h) cazul decăderii, insolvenţei sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    i) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    j) pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile folosite de titularul licenţei pentru desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective.
    (2) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii şi/sau a adresei sediului social, conform prevederilor Regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.
    (3) Modificarea structurii acţionariatului societăţii prevăzută la alin. (1) lit. e) se referă la modificarea situaţiei acţionarilor care deţin o cotă de cel puţin 5% din acţiunile societăţii.
    ART. 45
    Titularul licenţei va informa autoritatea competentă despre intenţia de modificare a obiectului de activitate cuprins în statutul societăţii comerciale, cu cel puţin 30 de zile înainte de a supune propunerea aprobării Adunării Generale a Acţionarilor titularului licenţei.
    ART. 46
    (1) Cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de începerea procedurii legale de constituire, titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre intenţia de înfiinţare a unei noi societăţi/sucursale:
    a) care aparţine în totalitate titularului licenţei;
    b) la care titularul licenţei deţine acţiuni sau părţi sociale;
    c) care aparţine în parte sau în totalitate unei alte societăţi al cărei asociat este titularul licenţei.
    (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) subzistă şi în situaţia în care, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat este titularul licenţei urmează să desfăşoare activităţi în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare.
    (3) Autoritatea competentă va analiza influenţa pe care o are înfiinţarea acestei societăţi/sucursale asupra intereselor participanţilor la pieţele centralizate şi va transmite titularului licenţei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea informării, condiţiile în care acesta se va putea angaja în această acţiune.
    ART. 47
    Pentru a verifica îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă are dreptul de a cere, de a examina şi de a copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră relevante în legătură cu activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Asigurarea calităţii

    ART. 48
    Titularul licenţei va întocmi, aplica şi actualiza, în funcţie de rezultate, un sistem de management al calităţii pentru activităţile care fac obiectul licenţei, certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, în condiţiile standardelor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Asigurarea confidenţialităţii

    ART. 49
    (1) Titularul licenţei are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor sensibile comercial, obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale.
    (2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei trebuie să se asigure că informaţiile sensibile comercial obţinute de acesta în cursul activităţii sale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), titularul licenţei poate divulga informaţiile sensibile comercial obţinute în desfăşurarea activităţii, în situaţiile în care:
    a) a obţinut consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    b) informaţia este deja publică;
    c) titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării unei decizii/unui ordin al autorităţii competente sau a unei legi în vigoare.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), titularul licenţei va transmite autorităţii competente informaţiile pentru a căror divulgare solicită permisiunea acesteia.
    (5) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.
    ART. 50
    Titularul licenţei va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor transmise/recepţionate prin intermediul sistemului de comunicaţie instituit potrivit art. 31. În cazul în care sistemul sau infrastructura de comunicaţie sunt asigurate printr-un contract încheiat cu o terţă persoană, titularul licenţei va include obligatoriu în contractul cu furnizorul acestor servicii o clauză privind asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor vehiculate prin sistemul sau infrastructura de comunicaţie.
    ART. 51
    Titularul licenţei este obligat să asigure arhivarea, potrivit unei proceduri proprii, pe o perioadă de minimum 3 ani consecutivi, a categoriilor de date şi informaţii utilizate de el în cursul desfăşurării activităţilor ce fac obiectul licenţei, indiferent de suportul acestora şi protejarea informaţiilor sensibile comercial pe perioada în care acestea îşi menţin caracterul confidenţial, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Asigurarea resurselor pentru desfăşurarea activităţilor reglementate

    ART. 52
    Titularul licenţei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenţei dispune de resurse financiare, umane (personal calificat), tehnice/materiale, manageriale necesare îndeplinirii activităţilor ce fac obiectul licenţei.

    CAP. IV
    Transferul licenţei

    ART. 53
    (1) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente transferul licenţei, prin mijloacele juridice prevăzute de lege, către o altă persoană fizică sau juridică, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.
    (2) Intenţia de transfer al licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.
    (3) Drepturile şi obligaţiile stabilite în Condiţiile licenţei nu pot fi transferate sau cesionate unor terţi.
    (4) Titularului licenţei îi este interzis ca, prin achiziţia de servicii de la terţi sau prin orice altă modalitate, să transfere către terţi realizarea activităţilor stabilite de Condiţiile licenţei ca drepturi sau obligaţii ale titularului licenţei, componente ale activităţilor ce fac obiectul licenţei, prevăzute la art. 5, astfel încât asemenea activităţi să fie organizate şi realizate de terţi pe seama/în numele titularului licenţei.

    CAP. V
    Control şi sancţiuni

    ART. 54
    Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care are dreptul:
    a) să analizeze documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;
    b) să controleze, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii;
    c) să verifice, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;
    d) să iniţieze şi să desfăşoare investigaţii, să exercite alte atribuţii de control, conform Legii.
    ART. 55
    Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile licenţei, fără a aduce atingere competenţelor altor autorităţi publice, autoritatea competentă are dreptul să aplice sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, şi poate suspenda/retrage licenţa.

    CAP. VI
    Suspendarea şi retragerea licenţei

    ART. 56
    (1) Autoritatea competentă suspendă/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei decizia de suspendare/retragere a licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) Autoritatea competentă dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

    CAP. VII
    Modificarea licenţei

    ART. 57
    (1) La solicitarea scrisă a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) acordarea unei licenţe noi, corelativ cu încetarea aplicabilităţii licenţei anterioare;
    b) modificarea licenţei.
    ART. 58
    Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia - modificarea legislaţiei primare şi/sau secundare, hotărâri judecătoreşti etc. - sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.
    ART. 59
    Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz, autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.

    CAP. VIII
    Căi de comunicare cu autoritatea competentă

    ART. 60
    (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este prevăzută în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune/comunica la registratura autorităţii competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondenţă indicate de autoritatea competentă, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.
    (2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea, pentru comunicare, a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

    CAP. IX
    Tarife şi contribuţii

    ART. 61
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.
    (2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă are dreptul de a retrage licenţa, fără preaviz sau notificarea prealabilă.


                                      -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016