Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017 de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017  de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist    Twitter Facebook
Cautare document

 CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017 de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

──────────
    Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548 din 27 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 10 august 2017.
──────────

    ART. 1
    Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Acordarea de îngrijire şi protecţie adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituţionalizării, respectiv în vederea dezinstituţionalizării.

    ART. 3
    (1) Pentru a beneficia de îngrijire şi protecţie la asistentul personal profesionist, adultul cu handicap grav sau accentuat ori reprezentantul legal al acestuia adresează o cerere în acest sens către serviciul public de asistenţă socială din subordinea autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază are domiciliul/reşedinţa persoana cu handicap, către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, denumită în continuare DGASPC, sau către un furnizor public/privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii.
    (2) Adultul cu handicap grav sau accentuat beneficiar de servicii într-un centru rezidenţial pentru persoane cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia adresează cererea către conducerea instituţiei respective.
    (3) În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii la serviciul public de asistenţă socială sau la furnizorul public sau privat de servicii sociale, aceasta va fi transmisă către DGASPC, în vederea soluţionării.
    (4) DGASPC poate acorda asistent personal profesionist pentru o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat şi din oficiu.

    ART. 4
    Asistentul maternal care are în plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta să devină asistent personal profesionist pentru copilul devenit tânăr. Opţiunea se poate exprima cu cel puţin 30 de zile înainte de încetarea măsurii de protecţie specială, stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca în termen de cel mult 6 luni de la exprimarea opţiunii să urmeze cursurile de calificare sau etapele procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale ca asistent personal profesionist, finalizate cu certificat de calificare sau, după caz, cu certificat de competenţe profesionale.

    ART. 5
    (1) Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către DGASPC în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.
    (2) Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime, disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA, precum şi motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist.

    ART. 6
    (1) Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist este însoţită de următoarele documente:
    a) copii de pe actele de stare civilă;
    b) copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
    c) o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
    d) adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
    e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
    f) declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
    g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist.

    (2) Certificarea conformităţii cu originalul a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e) şi g) se realizează de către funcţionarul competent din cadrul instituţiei prevăzute la art. 5 alin. (1).

    ART. 7
    (1) Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestare este realizată de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului.
    (2) Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestare vizează elementele sociale şi medicale ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin:
    a) interviuri luate solicitantului;
    b) vizite la domiciliul solicitantului;
    c) interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuieşte;
    d) alte investigaţii suplimentare considerate necesare, după caz.

    (3) Din echipa care realizează evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestare fac parte cel puţin un asistent social şi un psiholog.

    ART. 8
    (1) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap completează Raportul de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist, care prezintă situaţia îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestare, motivaţia solicitantului de a deveni asistent personal profesionist, poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi şi alte informaţii considerate importante.
    (2) Raportul de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist cuprinde totodată propunerea de atestare, cu menţiunile privind numărul de persoane, gradul de handicap al adulţilor care pot fi îngrijiţi, capacitatea solicitantului de a îngriji persoane adulte infectate HIV sau bolnave SIDA, sau de neatestare ca asistent personal profesionist.
    (3) Modelul de Raport de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele condiţii de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist.

    ART. 9
    (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap analizează Raportul de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist şi poate audia solicitantul sau poate cere audierea altor persoane, precum şi orice informaţii suplimentare pe care le consideră necesare.
    (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap soluţionează cererea de atestare a solicitantului prin aprobarea sau respingerea propunerii de atestare ca asistent personal profesionist înaintate de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
    (3) În cazul aprobării cererii de atestare a solicitantului, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap eliberează totodată atestatul.

    ART. 10
    (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a dispus măsura de protecţie la asistentul personal profesionist, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap iniţiază procesul de potrivire dintre adultul cu handicap grav sau accentuat şi asistentul personal profesionist, cu respectarea standardelor specifice de calitate.
    (2) Adultul cu handicap va fi consultat permanent şi va beneficia de sprijin şi asistenţă specifică pentru a participa activ la punerea în aplicare a măsurii de protecţie la asistentul personal profesionist.
    (3) La finalizarea procesului de potrivire dintre adultul cu handicap grav sau accentuat şi asistentul personal profesionist, directorul DGASPC emite dispoziţie de acordare a serviciului la asistentul personal profesionist, prin care adultului cu handicap grav sau accentuat îi este desemnat asistentul personal profesionist.
    (4) DGASPC sau furnizorul privat de servicii sociale desemnează un responsabil de caz pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care s-a dispus măsura de protecţie la asistentul personal profesionist.
    (5) DGASPC sau furnizorul privat de servicii sociale notifică asistentului personal profesionist numele şi datele de contact ale responsabilului de caz pentru adulţii cu handicap grav sau accentuat aflaţi în îngrijire şi protecţie.

    ART. 11
    (1) În exercitarea atribuţiei de sprijin al activităţii asistenţilor personali profesionişti ce revine angajatorului, personalul din cadrul DGASPC, al furnizorului privat de servicii sociale sau responsabilul de caz va organiza cel puţin trimestrial vizite şi întâlniri tematice cu asistenţii personali profesionişti, precum şi cu adulţii cu handicap pentru care s-a dispus această măsură de protecţie.
    (2) În cursul efectuării vizitelor sau la întâlnirile tematice, personalul din cadrul DGASPC sau al furnizorului privat de servicii sociale sau responsabilul de caz poate fi însoţit de alţi specialişti.

    ART. 12
    (1) Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu.
    (2) Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.
    (3) Contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.
    (4) Contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul retragerii sau încetării atestatului de asistent personal profesionist, precum şi în cazul în care asistentul personal profesionist nu are în îngrijire o persoană adultă cu handicap.

    ART. 13
    (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a dispus măsura de protecţie la asistentul personal profesionist, DGASPC sau furnizorii privaţi de servicii sociale încheie un angajament cu asistentul personal profesionist, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care acesta îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat.
    (2) Angajamentul se încheie cu acordul scris al soţului sau, după caz, al soţiei asistentului personal profesionist, precum şi al tuturor persoanelor adulte cu care acesta locuieşte.

    ART. 14
    Angajamentul cuprinde următoarele elemente:
    a) dispoziţia emisă de directorul DGASPC prevăzută la art. 12 alin. (3);
    b) informaţii referitoare la adultul cu handicap: identitatea, originea etnică şi religioasă, situaţia sa personală, familială, medicală şi socială, nevoile sale speciale;
    c) modalităţile de realizare a activităţilor şi serviciilor precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială şi în planul individual de servicii;
    d) modalităţile de menţinere a contactului între adultul cu handicap şi familia sa, tutorele sau curatorul acestuia;
    e) modalităţile de aducere la cunoştinţa angajatorului a nemulţumirilor adultului cu handicap aflat în îngrijire şi protecţie, ale membrilor acestuia de familie, tutorilor sau curatorilor;
    f) modalităţile de evaluare, monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist;
    g) obligaţia specifică de a asigura continuitatea activităţii de asistent personal profesionist şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de adulţii cu handicap este autorizată de angajator;
    h) alte drepturi şi obligaţii specifice ale părţilor.


    ART. 15
    (1) În activitatea de asigurare a îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist are ca obiective:
    a) să sprijine şi să încurajeze dezvoltarea autonomiei lor personale şi a independenţei şi să le respecte demnitatea;
    b) să asculte şi să încurajeze exprimarea opiniei lor;
    c) să asigure integrarea lor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;
    d) să încurajeze participarea la activităţi şi programe de dezvoltare vocaţională, educaţionale, culturale sau sportive, de pregătire pentru viaţă independentă şi altele vizând integrarea socială;
    e) să asigure protecţia împotriva discriminării, abuzurilor şi neglijării;
    f) să colaboreze cu alţi specialişti, în interesul persoanei adulte cu handicap;
    g) să respecte programul individual de reabilitare şi integrare socială şi planul individual de servicii, standardele de calitate, precum şi recomandările din rapoartele de monitorizare şi control.

    (2) Asistentul personal profesionist are obligaţia să comunice angajatorului, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică ori socială a adultului cu handicap grav sau accentuat, precum şi alte situaţii de natură să influenţeze activitatea lui profesională.

    ART. 16
    (1) Monitorizarea şi controlul activităţii asistentului personal profesionist vizează respectarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu handicap grav şi accentuat în procesul de asigurare a îngrijirii şi protecţiei la asistentul personal profesionist.
    (2) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat este obligatoriu ascultată şi consemnată.

    ART. 17
    (1) În situaţia în care angajatorul este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, acesta are obligaţia să transmită, în copie, rapoartele de monitorizare şi control la serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa asistentul personal profesionist.
    (2) Opinia persoanei cu handicap grav sau accentuat este luată în considerare de către angajator în procesul de evaluare a activităţii desfăşurate de asistentul personal profesionist.

    ANEXĂ
    la Condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

        DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ...................
        SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
        Dosar nr. .............................
        Data înregistrării ....................
        Termen de realizare raport ......... (15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului)

                                   RAPORT DE EVALUARE
                 în vederea atestării ca asistent personal profesionist

        1. Datele de identificare ale solicitantului:
        Nume şi prenume: ....................................................
        Cod numeric personal: ...............................................
        Domiciliu: str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....,
    ap. ..., et. ..., localitatea .............., sectorul/judeţul ...........
    codul poştal .......... CI/BI ........... seria ...... nr. ...........,
    valabilitate .....................................
        Telefon: .............................................................
        2. Rezultatele evaluării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru
    atestarea solicitantului ca asistent personal profesionist:
        2.1. Informaţii relevante privind statutul familial
        ......................................................................
        ......................................................................
        Modalităţile de evaluare sunt următoarele:
        a) interviu cu solicitantul:
        b) vizită/vizite la domiciliul solicitantului:
        c) interviuri cu persoanele cu care solicitantul locuieşte:
        d) investigaţii suplimentare:
        Concluziile persoanei care a efectuat evaluarea:
        ......................................................................
        Nume şi prenume:
        Funcţia:
        Data evaluării:
        2.2. Informaţii relevante privind starea de sănătate şi capacitatea
    de exerciţiu:
        .....................................................................
        .....................................................................
        Modalităţile de evaluare sunt următoarele:
        a) interviu cu solicitantul:
        b) vizită/vizite la domiciliul solicitantului:
        c) interviuri cu persoanele cu care solicitantul locuieşte:
        d) investigaţii suplimentare:
        Concluziile persoanei care a efectuat evaluarea:
        .....................................................................
        Nume şi prenume:
        Funcţia:
        Data evaluării:
        2.3. Informaţii relevante privind comportamentul în comunitate:
        .....................................................................
        .....................................................................
        Modalităţile de evaluare sunt următoarele:
        a) interviu cu solicitantul:
        b) vizită/vizite la domiciliul solicitantului:
        c) interviuri cu persoanele cu care solicitantul locuieşte:
        d) investigaţii suplimentare:
        Concluziile persoanei care a efectuat evaluarea:
        ....................................................................
        ....................................................................
        Nume şi prenume:
        Funcţia:
        Data evaluării:
        2.4. Informaţii relevante privind studiile:
        ....................................................................
        ....................................................................
        Modalităţile de evaluare sunt următoarele:
        a) interviu cu solicitantul:
        b) vizită/vizite la domiciliul solicitantului:
        c) interviuri cu persoanele cu care solicitantul locuieşte:
        d) investigaţii suplimentare:
        Concluziile persoanei care a efectuat evaluarea:
        ....................................................................
        ....................................................................
        Nume şi prenume:
        Funcţia:
        Data evaluării:
        2.5. Informaţii relevante privind condiţiile de locuit (titlu de
    proprietate/coproprietate, contract de închiriere, contract de comodat
    nr....; condiţiile de accesibilitate, de preparare a hranei, de asigurarea
    a igienei şi a odihnei pentru toate persoanele care locuiesc în acel spaţiu,
    inclusiv pentru persoana cu handicap grav sau accentuat ce urmează să fie
    îngrijită etc.):
        ......................................................................
        ......................................................................
        Modalităţile de evaluare sunt următoarele:
        a) interviu cu solicitantul:
        b) vizită/vizite la domiciliul solicitantului:
        c) interviuri cu persoanele cu care solicitantul locuieşte:
        d) investigaţii suplimentare:
        Concluziile persoanei care a efectuat evaluarea:
        .....................................................................
        .....................................................................
        Nume şi prenume:
        Funcţia:
        Data evaluării:
        3. Capacitatea solicitantului de a îngriji persoane adulte infectate
    HIV sau bolnave SIDA
        Concluziile persoanei care a efectuat evaluarea:
        .....................................................................
        .....................................................................
        Nume şi prenume:
        Funcţia:
        Data evaluării:
        4. Motivaţia solicitantului de a deveni asistent personal profesionist
        ......................................................................
        ......................................................................
        5. Poziţia persoanelor cu care solicitantul locuieşte
        ......................................................................
        6. Alte informaţii
        ......................................................................
        7. Concluzii
        [] Propunem atestarea ca asistent personal profesionist a persoanei:
        (nume şi prenume)
        .......................................................................
        pentru un număr de ........... [] persoane adulte cu grad grav de handicap
                                       [] persoane adulte cu grad accentuat de
                                          handicap
        pentru un număr de ........... persoane adulte infectate HIV sau
                                        bolnave SIDA
        [] Propunem neatestarea ca asistent personal profesionist a persoanei:
        (nume şi prenume):
        .......................................................................

                    Membrii serviciului de evaluare complexă a
                        persoanelor adulte cu handicap,
                     ......................................

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016