Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - conditii Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Conditii (afisez 41 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 5

Monitorul Oficial 701 din 24 Septembrie 2014 (M. Of. 701/2014)

 CONDIŢIILE ŞI ACTIVITĂŢILE din 11 septembrie 2014 în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014

Art. 1funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din administraţia naţională a penitenciarelor care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător, beneficiază de o majorare de 75% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste zile.art. 2(1) centralizatorul lunar al activităţii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate ...

Monitorul Oficial 699 din 24 Septembrie 2014 (M. Of. 699/2014)

 CONDIŢII-CADRU din 10 septembrie 2014 de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

Cap. icondiţii generaleart. 1prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea licenţei nr. ...... de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, denumită în continuare licenţă, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei, operatorului economic ......., denumit în cele ce urmează titularul licenţei.art. 2licenţa este valabilă din data de .......... până la data de ............ .art. 3datele de identificare ale titularului licenţei sunt cele prevăzute în anexa a.cap. iiterminologieart. 4(1) În sensul prezentelor condiţii următorii termeni şi abrevieri se definesc după cum urmează:1. anre - autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei;2. consumator izolat tip a - consumatorul ...

Monitorul Oficial 663 din 09 Septembrie 2014 (M. Of. 663/2014)

 CONDIŢIILE din 3 septembrie 2014 de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014

Art. 1 În înţelesul prezentului ordin, termenii folosiţi au următoarele semnificaţii:a) autoritatea competentă pentru evaluarea şi autorizarea medicamentelor de uz uman ce urmează a fi disponibile pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă - agenţia naţională a medicamentului şi a dispozitivelor medicale (anmdm);b) folosirea în tratamente de ultimă instanţă - un medicament de uz uman neautorizat de punere pe piaţă în românia sau în alt stat membru al ue, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta anexă, devine disponibil, din considerente umanitare, pentru un grup de pacienţi suferinzi de maladii invalidante, cronice sau grave ori de maladii despre care se consideră ...

Monitorul Oficial 599 din 12 August 2014 (M. Of. 599/2014)

 CONDIŢIILE GENERALE din 6 august 2014 asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (Anexa nr. 2) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 august 2014

Cap. i cadru generalart. 1 prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai acestui serviciu, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2 obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de distribuţie a energiei electrice de către titularul licenţei, în regim reglementat, care constă în:a) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pe baza tarifelor, în zona de activitate definită în condiţiile specifice asociate licenţei, prin utilizarea reţelei electrice de distribuţie prevăzute în condiţiile specifice asociate licenţei;b) racordarea locurilor ...

 CONDIŢIILE GENERALE din 6 august 2014 asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (Anexa nr. 1) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 august 2014

Cap. i cadru generalart. 1 prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii concesionari ai acestui serviciu, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2 obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de distribuţie a energiei electrice de către titularul licenţei, în regim reglementat, care constă în:a) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pe baza tarifelor reglementate, în zona de activitate definită în condiţiile specifice asociate licenţei, prin utilizarea reţelei electrice de distribuţie prevăzute în condiţiile specifice asociate licenţei;b) racordarea locurilor de consum şi/sau ...

Monitorul Oficial 119 din 18 Februarie 2014 (M. Of. 119/2014)

 CONDIŢII GENERALE din 12 februarie 2014 asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014

Cap. i cadru generalart. 1 prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2 (1) obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea, în regim concurenţial, a activităţii de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu reglementările în vigoare, prin intermediul personalului şi dotărilor existente la sediile prevăzute în condiţiile specifice asociate licenţei.(2) complementar faţă de activitatea de la alin. (1), obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de furnizare în regim reglementat, dacă titularul licenţei a fost desemnat de autoritatea competentă ca furnizor de ...

Monitorul Oficial 99 din 07 Februarie 2014 (M. Of. 99/2014)

 CONDIŢII DE ORGANIZARE din 3 februarie 2014 a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014

Art. 1cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor pe durata activităţii respective.art. 2elevii participanţi la tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora vor respecta obligaţiile prevăzute în anexa nr. 3.art. 3(1) anterior constituirii grupului de elevi şi cadre didactice/părinţi participanţi, cadrul didactic organizator trebuie să prezinte grupului următoarele informaţii:a) scopul şi programul activităţii;b) localitatea de destinaţie;c) durata activităţii, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi ...

Monitorul Oficial 702 din 15 Noiembrie 2013 (M. Of. 702/2013)

CONDITIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013 asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produse in cogenerare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013

I. cadru generalart. 1 prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2 obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de producere de energie electrică şi, după caz, de energie termică produsă în cogenerare, prin exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare precizate în condiţiile specifice ale licenţei.art. 3 nu fac obiectul licenţei:a) furnizarea de energie electrică la clienţi finali, ...

CONDITIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013 asociate autorizatiei de infiintare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013

I. cadru generalart. 1 prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2 titularul autorizaţiei este responsabil pentru respectarea condiţiilor specifice şi condiţiilor generale asociate autorizaţiei, denumite în continuare condiţiile autorizaţiei sau condiţii.art. 3 termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul condiţiilor autorizaţiei sunt definiţi după cum urmează:1. autoritatea competentă - autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (anre), cu sediul în bucureşti, str. constantin nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;2. lege - legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.3. regulament - ...

Monitorul Oficial 855 din 18 Decembrie 2012 (M. Of. 855/2012)

CONDITII din 3 decembrie 2012 de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deseurilor rezultate din activitati medicale EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 18 decembrie 2012

1. sacii negri sau transparenţi se folosesc pentru colectarea deşeurilor nepericuloase, de exemplu, cele codificate cu 18 01 04 în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.2. sacii de culoare galbenă se folosesc în pubele, portsac cu capac sau cutii de carton, după caz, cutii din plastic rigid cu capac pentru colectarea deşeurilor periculoase codificate 18 01 02, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.3. cutiile cu pereţi rigizi se folosesc pentru colectarea deşeurilor înţepătoare-tăietoare codificate 18 01 01, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.4. celelalte tipuri/categorii de ...

‹‹ Pagina 2 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice