Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 CONDIŢII-CADRU din 10 septembrie 2014 de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII-CADRU din 10 septembrie 2014  de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

 CONDIŢII-CADRU din 10 septembrie 2014 de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

    CAP. I
    Condiţii generale

    ART. 1
    Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Licenţei nr. ...... de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, denumită în continuare licenţă, emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorului economic ......., denumit în cele ce urmează titularul licenţei.
    ART. 2
    Licenţa este valabilă din data de .......... până la data de ............ .
    ART. 3
    Datele de identificare ale titularului licenţei sunt cele prevăzute în anexa A.

    CAP. II
    Terminologie

    ART. 4
    (1) În sensul prezentelor condiţii următorii termeni şi abrevieri se definesc după cum urmează:
    1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. consumator izolat tip A - consumatorul amplasat într-o localitate pentru care nu a fost încheiat contract de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi care este alimentat cu gaze naturale de către un OSD aflat în proximitate;
    3. consumator izolat tip B - consumatorul amplasat într-o localitate pentru care este încheiat un contract de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi care este alimentat cu gaze naturale de către un OSD aflat în proximitate;
    4. lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. ministerul de resort - ministerul cu atribuţii privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;
    6. operarea unui SD - activitate tehnico-economică complexă desfăşurată de titularul licenţei în vederea asigurării funcţionării unui SD în condiţii de continuitate, siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului;
    7. OSD - operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    8. regulament - Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/2013;
    9. SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, operat de către un OSD în baza licenţei;
    10. urmărirea lucrărilor - activitate de supraveghere, realizată de către OSD, a lucrărilor de execuţie a unui obiectiv/SD, care are drept scop asigurarea calităţii lucrărilor, desfăşurată pe toată perioada derulării acestora de către personal propriu al titularului licenţei, autorizat conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Termenii şi expresiile de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin lege sau prin legislaţia specifică.

    CAP. III
    Obiectul licenţei

    ART. 5
    Licenţa are ca obiect acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea operării SD amplasate în localităţile menţionate în anexele B1, C1 şi D1, în calitate de OSD.

    CAP. IV
    Drepturi ale titularului licenţei

    ART. 6
    Titularul licenţei beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru operatorii de distribuţie a gazelor naturale, precum şi de drepturile stabilite prin legislaţia specifică.
    ART. 7
    Titularul licenţei are dreptul exclusiv de a presta serviciul de distribuţie a gazelor naturale prin sistemele de distribuţie, în localităţile precizate în anexa B1, pentru care au fost încheiate contracte în acest sens cu ministerul de resort sau cu autorităţile locale.
    ART. 8
    Titularul licenţei are dreptul de a presta serviciul de distribuţie a gazelor naturale în localităţile precizate în anexa C1, pentru care ANRE a aprobat alimentarea unor consumatori izolaţi tip A sau tip B.
    ART. 9
    Titularul licenţei are dreptul exclusiv de a presta serviciul de distribuţie a gazelor naturale prin sistemele de distribuţie, în localităţile precizate în anexa D1, pentru care a fost desemnat de ANRE să asigure operarea unui SD.
    ART. 10
    Titularul licenţei are dreptul exclusiv de a opera obiectivele aparţinând SD amplasate pe teritoriul unor unităţi administrative învecinate dacă acestea intră în categoria obiectivelor prin care se asigură alimentarea cu gaze naturale a SD amplasate în unităţile administrativ-teritoriale precizate în anexele B1, C1 şi D1, având dreptul de a racorda clienţi finali de gaze naturale la aceste obiective numai cu aprobarea ANRE, conform prevederilor reglementărilor specifice.
    ART. 11
    Titularul licenţei are dreptul exclusiv de a opera SD precizate la art. 7-10 indiferent de natura proprietăţii obiectivelor, în conformitate cu prevederile legii.
    ART. 12
    Titularul licenţei are dreptul să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor de distribuţie, contravaloarea tarifelor de racordare şi contravaloarea serviciilor prestate pentru activităţile conexe celei de distribuţie, în localităţile precizate în anexele B1 şi D1, pe baza tarifelor sau a metodologiilor de calcul aprobate de ANRE.
    ART. 13
    Titularul licenţei are dreptul să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor de distribuţie, contravaloarea tarifelor de racordare şi contravaloarea serviciilor prestate pentru activităţile conexe celei de distribuţie, în localităţile precizate în anexa C1, pe baza unei negocieri prealabile cu solicitanţii.
    ART. 14
    Titularul licenţei are dreptul de a permite alimentarea de către un alt titular de licenţă a unor consumatori izolaţi de tip B, în condiţiile stabilite prin reglementărilor ANRE.
    ART. 15
    Titularul licenţei are dreptul de a alimenta consumatori izolaţi de tip A sau de tip B, în condiţiile prevăzute în reglementările ANRE.
    ART. 16
    Titularul licenţei are dreptul, în baza unui contract negociat, să urmărească lucrările pentru înfiinţarea unui nou SD a gazelor naturale pentru un concesionar al serviciului de distribuţie a gazelor naturale care nu este titular al licenţei de operare, cu respectarea prevederilor regulamentului.
    ART. 17
    Titularul licenţei beneficiază de drepturile concesionarilor serviciului public de distribuţie a gazelor naturale prevăzute în lege.

    CAP. V
    Obligaţii ale titularului licenţei

    ART. 18
    Titularul licenţei are obligaţia de a asigura operarea SD amplasate în localităţile menţionate în anexele B1, C1 şi D1.
    ART. 19
    Titularul licenţei are toate obligaţiile stabilite prin lege pentru operatorii de distribuţie a gazelor naturale, precum şi obligaţiile stabilite prin legislaţia specifică.
    ART. 20
    Titularul licenţei are obligaţia să desfăşoare activitatea de distribuţie a gazelor naturale şi de racordare a solicitanţilor la SD în localităţile menţionate în anexele B1 şi D1 pe bază de contracte încheiate în conformitate cu contractele-cadru şi cu respectarea reglementărilor ANRE.
    ART. 21
    Titularul licenţei are obligaţia să desfăşoare activităţile de distribuţie a gazelor naturale şi de racordare a solicitanţilor la SD în localităţile menţionate în anexa C1 pe bază de contracte; condiţiile contractuale se negociază cu solicitanţii în faza de obţinere a avizului de principiu, înainte de efectuarea oricărei investiţii.
    ART. 22
    Titularul licenţei are obligaţia să presteze serviciul de distribuţie a gazelor naturale prin SD în localităţile precizate în anexa D1, pentru care a fost desemnat de ANRE să asigure operarea unui SD.
    ART. 23
    Titularul licenţei are obligaţia să actualizeze caracteristicile tehnice ale SD precizate în anexele B2, C2 şi, după caz, D2, prin intermediul cărora prestează activitatea de distribuţie a gazelor naturale:
    a) anterior punerii în funcţiune a obiectivelor/sistemelor, în cazul în care acestea sunt amplasate pe teritoriul localităţilor care nu se regăsesc în cadrul anexei B1;
    b) anterior punerii în funcţiune a obiectivelor/sistemelor, în cazul în care acestea sunt din categoria obiectivelor ce alimentează consumatori izolaţi;
    c) anual, până la data de .........., pentru obiectivele puse în funcţiune până la data de 31 decembrie a anului anterior solicitării, amplasate pe teritoriul localităţilor care se regăsesc în cadrul anexelor B1 şi D1.
    ART. 24
    (1) Titularul licenţei are obligaţia să asigure respectarea şi menţinerea condiţiilor de experienţă profesională prealabilă a persoanelor responsabile cu coordonarea activităţilor de:
    a) detectări ale pierderilor de gaze naturale;
    b) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;
    c) verificări tehnice periodice şi revizii tehnice ale SD;
    d) acces şi racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
    e) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor tehnice şi punerea în funcţiune a lucrărilor aferente SD;
    f)asigurarea evidenţei verificărilor şi reviziilor tehnice a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale,
    respectiv de minimum 3 ani vechime în activitatea respectivă cumulativ cu cea de deţinere a calităţii de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor regulamentului.
    (2) Titularul licenţei notifică ANRE CV-urile persoanelor sus-menţionate, iar orice modificare ulterioară este notificată ANRE în termen de 5 zile de la producere.
    ART. 25
    (1) Titularul licenţei are obligaţia să desfăşoare, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii, următoarele activităţi specifice licenţei:
    a) supravegherea şi monitorizarea permanentă a parametrilor SD în vederea asigurării echilibrului sistemului operat şi al siguranţei în funcţionare;
    b) gestionarea bilanţului de gaze naturale intrate şi, respectiv, ieşite din sistemul propriu SD;
    c) intervenţia în SD după apariţia unor incidente/evenimente pentru asigurarea condiţiilor de securitate;
    d) intervenţia la instalaţia de utilizare a gazelor naturale aparţinând clientului final de gaze naturale, în urma unor sesizări/reclamaţii, în vederea asigurării condiţiilor de securitate;
    e) verificarea tehnică periodică a SD şi detectarea pierderilor de gaze naturale, conform reglementărilor ANRE;
    f) recepţii tehnice şi puneri în funcţiune ale lucrărilor pentru obiectivele aferente SD, conform reglementărilor ANRE;
    g) evidenţa verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând clienţilor finali de gaze naturale;
    h) gestionarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privitoare la activitatea de distribuţie a gazelor naturale;
    i) gestionarea activităţii de registratură, respectiv predarea/primirea de documente şi documentaţii la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD prin intermediul unui birou specializat;
    j) gestionarea capacităţii sistemului şi emiterea acordurilor de acces la SD;
    k) gestionarea procesului de racordare la SD a solicitanţilor;
    l) gestionarea, actualizarea şi asigurarea trasabilităţii documentelor/documentaţiilor aferente obiectivelor SD, inclusiv cu modificările, înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile efectuate;
    m) gestionarea şi evidenţa mijloacelor de măsurare fiscale a gazelor naturale, conform reglementărilor specifice în vigoare;
    n) menţinerea unui sistem de comunicare/notificare cu operatorii sistemelor interconectate şi cu titularii contractelor de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Titularul licenţei are obligaţia să desfăşoare, cu aplicarea reglementărilor aprobate de ANRE:
      (i) în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii societăţii;
    sau
      (ii) cu alţi operatori economici pe bază de contract încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform licenţei, respectiv Legii,
    următoarele activităţi:
    a) lucrări de proiectare şi/sau de execuţie în vederea dezvoltării, reabilitării şi/sau modernizării SD;
    b) revizii tehnice şi reparaţii ale obiectivelor SD;
    c) montarea/demontarea/citirea mijlocului de măsurare a gazelor naturale la clientul final;
    d) verificarea metrologică a mijlocului de măsurare a gazelor naturale, impusă prin reglementările metrologice;
    e) verificări de proiecte şi/sau expertize tehnice pentru obiectivele aferente SD;
    f) odorizarea suplimentară a gazelor naturale în SD.
    ART. 26
    Titularul licenţei are obligaţia să desfăşoare activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale conform prevederilor art. 35.
    ART. 27
    Titularul licenţei are obligaţia de a transmite ANRE procedurile privitoare la desfăşurarea activităţilor proprii, dacă acestea instituie obligaţii către terţi.
    ART. 28
    (1) Pentru desfăşurarea unor activităţi care au legătură cu serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, titularul licenţei are dreptul să achiziţioneze lucrări, bunuri şi servicii de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, cu respectarea prevederilor reglementărilor ANRE. Achiziţia lucrărilor, bunurilor şi/sau serviciilor de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale transparente şi nediscriminatorii.
    (2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a titularului licenţei, atât în faza de ofertă, cât şi în cea de atribuire.
    ART. 29
    Titularul licenţei are obligaţia de a nu efectua achiziţii de lucrări, produse sau servicii pentru activităţile precizate la art. 25 alin (2), în cazul în care costurile generate ar depăşi nivelul costurilor medii realizate în regie proprie şi înregistrate de către operatorul economic în ultima perioadă de reglementare, actualizate până la data analizei.
    ART. 30
    Titularul licenţei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate.
    ART. 31
    Titularul licenţei are obligaţia de a nu abuza de sistemul clasificării informaţiilor şi trebuie să permită asigurarea transparenţei informaţiilor publice.
    ART. 32
    Titularul licenţei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.
    ART. 33
    Titularul licenţei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:
    a) schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;
    b) schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;
    c) schimbare a formei juridice.
    ART. 34
    Titularul licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, cu cel puţin 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:
    a) aceasta aparţine în totalitate titularului licenţei;
    b) titularul licenţei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;
    c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului licenţei.

    CAP. VI
    Activităţi conexe

    ART. 35
    Titularul licenţei are obligaţia să desfăşoare activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale care sunt definite în reglementările ANRE şi care nu sunt remunerate prin tarifele de distribuţie sau de racordare, în limitele următoarelor activităţi:
    a) emiterea avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
    b) punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aparţinând clienţilor finali din zonele delimitate pentru care deţine licenţa de operare;
    c) deplasarea unei echipe tehnice la domiciliul clientului final, realizată la cererea şi în beneficiul acestuia, alta decât urmare a unei sesizări privitoare la siguranţă/securitate;
    d) sistarea/limitarea parametrilor de livrare/reluarea alimentării cu gaze naturale la solicitarea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului de transport, după caz;
    e) eliberarea de copii după documentaţia tehnică, privitoare la instalaţia de utilizare a gazelor naturale a clientului final de gaze naturale, deţinute de către OSD.

    CAP. VII
    Caracteristici tehnice ale SD

    ART. 36
    (1) Titularul licenţei prestează serviciul de distribuţie a gazelor naturale în localităţile precizate în anexa B1 prin intermediul SD ce prezintă caracteristicile tehnice precizate în anexa B2.
    (2) Titularul licenţei prestează serviciul de distribuţie a gazelor naturale în localităţile precizate în anexa C1 prin intermediul SD ce prezintă caracteristicile tehnice precizate în anexa C2.
    (3) Titularul licenţei prestează serviciul de distribuţie a gazelor naturale în localităţile precizate în anexa D1 prin intermediul SD ce prezintă caracteristicile tehnice precizate în anexa D2.

    CAP. VIII
    Asigurarea resurselor umane şi materiale

    ART. 37
    (1) Titularul licenţei asigură pe toată durata de valabilitate a licenţei personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, precum şi dotarea tehnică şi materială aferentă îndeplinirii obligaţiilor privitoare la activitatea de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) În vederea aplicării alin. (1) titularul licenţei întocmeşte şi aplică proceduri proprii de lucru care ţin seama de structura şi vechimea SD, poziţionarea geografică a acestuia, numărul de incidente/defecte constatate, precum şi de numărul de clienţi finali de gaze naturale.

    CAP. IX
    Sancţiuni

    ART. 38
    Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit legii.
    ART. 39
    Anexele A, B1, B, C1, C2, D1 şi D2 fac parte integrantă din prezentele condiţii.


    ANEXA A
    ───────
la condiţiile de valabilitate a licenţei de operare
───────────────────────────────────────────────────
a sistemului de distribuţie de gaze naturale
────────────────────────────────────────────


               DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI DE LICENŢĂ


    ANEXA B1
    ───────
la condiţiile de valabilitate a licenţei de operare
───────────────────────────────────────────────────
a sistemului de distribuţie de gaze naturale
────────────────────────────────────────────


       LOCALITĂŢILE ÎN CARE SUNT AMPLASATE SISTEMELE DE DISTRIBUŢIE
                           A GAZELOR NATURALE

    ANEXA B2
    ────────
la condiţiile de valabilitate a licenţei de operare
───────────────────────────────────────────────────
a sistemului de distribuţie de gaze naturale
────────────────────────────────────────────

       INFORMAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE OBIECTIVELOR/SISTEMELOR
      DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE DIN LOCALITĂŢILE PRECIZATE ÎN ANEXA B1


    ANEXA C1
    ────────
la condiţiile de valabilitate a licenţei de operare
───────────────────────────────────────────────────
a sistemului de distribuţie de gaze naturale
────────────────────────────────────────────

                INFORMAŢII PRIVIND LOCAŢIA CONSUMATORILOR IZOLAŢI


    ANEXA C2
    ────────
la condiţiile de valabilitate a licenţei de operare
───────────────────────────────────────────────────
a sistemului de distribuţie de gaze naturale
────────────────────────────────────────────


        INFORMAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE OBIECTIVELOR/
          SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE CARE ALIMENTEAZĂ
                   CONSUMATORII IZOLAŢI PRECIZAŢI ÎN ANEXA C1

    ANEXA D1
    ────────
la condiţiile de valabilitate a licenţei de operare
───────────────────────────────────────────────────
a sistemului de distribuţie de gaze naturale
────────────────────────────────────────────


         LOCALITĂŢILE ÎN CARE SUNT AMPLASATE SISTEMELE DE DISTRIBUŢIE
                             A GAZELOR NATURALE


    ANEXA D2
    ────────
la condiţiile de valabilitate a licenţei de operare
───────────────────────────────────────────────────
a sistemului de distribuţie de gaze naturale
────────────────────────────────────────────


         INFORMAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE OBIECTIVELOR/
              SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE DIN
                     LOCALITĂŢILE PRECIZATE ÎN ANEXA D1

                              __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016