Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 CONDIŢIILE GENERALE din 6 august 2014 asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (Anexa nr. 2)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢIILE GENERALE din 6 august 2014  asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (Anexa nr. 2)    Twitter Facebook
Cautare document

 CONDIŢIILE GENERALE din 6 august 2014 asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (Anexa nr. 2)

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 august 2014

    CAP. I
    Cadru general

    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai acestui serviciu, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.
    ART. 2
    Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de distribuţie a energiei electrice de către titularul licenţei, în regim reglementat, care constă în:
    a) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pe baza tarifelor, în zona de activitate definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, prin utilizarea reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei;
    b) racordarea locurilor de consum şi/sau de producere la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei;
    c) desfăşurarea altor activităţi în cadrul serviciului de distribuţie a energiei electrice, realizate la cererea şi în beneficiul utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, care sunt definite în reglementările aprobate de autoritatea competentă şi care nu sunt remunerate prin tarifele prevăzute la art. 9 şi 10.
    ART. 3
    Nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei în sectorul energiei electrice constând în prestarea de servicii la cererea utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, activităţi care nu sunt parte a serviciului de distribuţie a energiei electrice şi pentru care autoritatea competentă a confirmat că nu reprezintă activităţi reglementate.
    ART. 4
    Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:
    1. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;
    3. Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
    4. Condiţiile licenţei - Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice şi Condiţiile specifice licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    5. Condiţiile specifice asociate licenţei - document, parte integrantă a licenţei, aprobat prin decizia de acordare/modificare a licenţei respective, care conţine, fără a se limita la acestea, date şi informaţii privind titularul licenţei, obiectul licenţei, durata de valabilitate a licenţei etc.;
    6. operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie;
    7. operator de distribuţie concesionar - persoană juridică, titulară a licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, care deţine o reţea electrică de distribuţie pe care o exploatează, întreţine, modernizează, dezvoltă şi care deţine concesiunea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Operatorul de distribuţie concesionar distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienţi finali;
    8. situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative;
    9. subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare interzisă de lege care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activităţile acelui operator economic într-o altă categorie de produse sau în altă zonă;
    10. contract de distribuţie - contractul de reţea încheiat între titularul licenţei şi un utilizator, cu respectarea contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă;
    11. utilizator - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate ori urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din reţeaua electrică de distribuţie a energiei electrice prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei.

    CAP. II
    Drepturi ale titularului licenţei

    ART. 5
    Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu acceptul prealabil al operatorului de distribuţie concesionar, în limitele puterii aprobate la racordarea instalaţiilor titularului licenţei, cu respectarea reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei.
    ART. 6
    Pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei are dreptul să încheie contracte cu utilizatorii, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă.
    ART. 7
    În vederea asigurării energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic definit de reglementările în vigoare, aferent reţelei electrice de distribuţie pe care o exploatează comercial şi pentru locurile de consum proprii, titularul licenţei are dreptul să cumpere energie electrică în calitate de client final, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aprobate de autoritatea competentă.
    ART. 8
    Titularul licenţei are dreptul să revândă energie electrică utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie pe care o exploatează comercial, în vederea asigurării necesarului de consum al acestora, din energia electrică cumpărată conform prevederilor art. 7, cu respectarea reglementărilor în vigoare aprobate de autoritatea competentă.
    ART. 9
    Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este îndreptăţit să primească contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice prestat, pe baza unor tarife reglementate de autoritatea competentă.
    ART. 10
    Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este îndreptăţit să perceapă, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, tarife reglementate pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică de distribuţie.
    ART. 11
    Titularul licenţei are dreptul să limiteze sau să întrerupă alimentarea unor utilizatori în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de Lege şi/sau de reglementările emise de autoritatea competentă.
    ART. 12
    Pentru a asigura funcţionarea normală a reţelei electrice de distribuţie pe care o exploatează titularul licenţei are dreptul să exercite, în condiţiile Legii, drepturile prevăzute de Lege pentru titularii de licenţe asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată ale altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice şi juridice în vecinătatea componentelor reţelei electrice de distribuţie, precum şi dreptul de acces la utilităţile publice.
    ART. 13
    (1) Pentru desfăşurarea unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei poate achiziţiona lucrări, bunuri şi servicii de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, cu respectarea prevederilor Legii şi ale reglementărilor aprobate de autoritatea competentă. Achiziţia lucrărilor, bunurilor şi serviciilor de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale transparente şi nediscriminatorii, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a titularului licenţei, atât în faza de ofertă, cât şi în cea de atribuire.
    ART. 14
    În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea:
    a) disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;
    b) disputelor pe piaţa angro, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică;
    c) neînţelegerilor precontractuale în care este angajat.
    ART. 15
    Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei ori ale Legii, pot fi contestate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă.
    ART. 16
    Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenţei.

    CAP. III
    Obligaţii ale titularului licenţei

    SECŢIUNEA 1
    Respectarea legilor şi reglementărilor
    ART. 17
    Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:
    a) licenţei, inclusiv ale Condiţiilor licenţei;
    b) Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia;
    c) reglementărilor emise de autoritatea competentă;
    d) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;
    e) normativelor, prescripţiilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţia de a permite utilizarea reţelei electrice de distribuţie

    ART. 18
    (1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea unei cereri din partea oricărui utilizator racordat la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, semnată de utilizator sau de un reprezentant legal al său, prin care se solicită prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei este obligat să facă o ofertă, iar, în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul de distribuţie.
    (2) Contractarea serviciului de distribuţie a energiei electrice se face în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă, inclusiv cu respectarea contractului-cadru pentru distribuţia de energie electrică.
    (3) În contractele încheiate potrivit alin. (2) vor fi utilizate numai tarife de distribuţie aprobate de autoritatea competentă.
    (4) În cazul clienţilor finali, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice nu poate produce efecte decât dacă este în vigoare un contract pentru activitatea de furnizare a energiei electrice încheiat de clientul final cu un furnizor, conform reglementărilor în vigoare.
    (5) Titularul licenţei nu va face propuneri şi nici nu va încheia contracte care să conţină prevederi ce contravin obligaţiilor din licenţă sau din reglementările în vigoare.
    ART. 19
    Pentru a revinde energie electrică unui utilizator al reţelei electrice pe care o deţine, titularul licenţei este obligat să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritatea competentă cu privire la furnizarea de energie electrică, precum şi orice altă reglementare aplicabilă aprobată de autoritatea competentă.
    ART. 20
    Titularul licenţei are obligaţia de a deconecta/de a reconecta utilizatorii de la/la reţeaua electrică de distribuţie, la cererea motivată a acestora sau a furnizorilor clienţilor finali de energie electrică, cu respectarea reglementărilor în vigoare aprobate de autoritatea competentă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Asigurarea racordării la reţelele electrice de interes public

    ART. 21
    (1) La solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice care doreşte să racordeze un loc de producere ori de consum amplasat în zona de activitate definită în Condiţiile specifice asociate licenţei la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, titularul licenţei este obligat să solicite şi să obţină acordul operatorului de distribuţie concesionar pentru racordarea acelui loc de consum sau de producere aparţinând respectivului utilizator ori pentru creşterea puterii aprobate a unui loc de producere sau de consum existent, dacă prin aceasta se depăşeşte puterea aprobată pentru titularul licenţei.
    (2) În cazul în care solicitarea primită nu necesită obţinerea acordului de la operatorul de distribuţie concesionar sau acordul a fost obţinut, titularul licenţei este obligat să asigure accesul solicitantului la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru realizarea unui nou racord ori modificarea unui racord existent, în conformitate cu prevederile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.
    (3) Titularul licenţei are obligaţia de a oferi altor titulari de licenţe, în limitele capacităţilor tehnice disponibile şi în condiţii reglementate, utilizarea reţelei electrice de distribuţie pe care o deţine/exploatează, în vederea realizării tranzitului de energie electrică între o reţea de origine şi una de destinaţie situate în afara zonei de activitate definite în Condiţiile specifice asociate licenţei.
    ART. 22
    Pe parcursul desfăşurării activităţilor ce constituie obiectul licenţei, inclusiv în realizarea drepturilor sau obligaţiilor prevăzute în Condiţiile licenţei, titularului licenţei nu îi este permis să perceapă alte sume băneşti utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, în afara celor prevăzute de reglementările în vigoare emise de autoritatea competentă şi a celor aferente prestării unor servicii pentru care autoritatea competentă a confirmat, potrivit prevederilor art. 3, că nu reprezintă activităţi reglementate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Relaţia cu operatorul de reţea din amonte

    ART. 23
    Pentru desfăşurarea activităţilor aferente prestării serviciului de distribuţie a energiei electrice şi exploatării comerciale a reţelei electrice de distribuţie, titularul licenţei este obligat să asigure colaborarea cu operatorul reţea din amonte, conform reglementărilor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Respectarea standardului de performanţă şi asigurarea calităţii serviciului

    ART. 24
    (1) Titularul licenţei are obligaţia de a respecta cerinţele de calitate a serviciului şi indicatorii de performanţă din standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat de autoritatea competentă.
    (2) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei urmăreşte şi înregistrează, conform unei proceduri proprii, modul de respectare a obligaţiilor care sunt în sarcina sa, rezultate din aplicarea reglementărilor tehnice şi a standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate de autoritatea competentă.
    (3) Titularul licenţei va asigura monitorizarea siguranţei în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, precum şi urmărirea permanentă şi sistematică a comportării construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor energetice componente ale acestei reţele electrice de distribuţie.
    ART. 25
    Pe toată durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei va menţine şi va actualiza un sistem de management al calităţii pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, certificat conform reglementărilor aplicabile.
    ART. 26
    În vederea creşterii nivelului de calitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei are obligaţia de a executa lucrări de mentenanţă, retehnologizare, reabilitare şi modernizare a reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Măsurarea energiei electrice

    ART. 27
    (1) Titularul licenţei este obligat să realizeze activitatea de măsurare a energiei electrice, inclusiv de gestiune a datelor măsurate, în zona de activitate prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru utilizatorii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru capacităţile de producere a energiei electrice care beneficiază de scheme de sprijin şi care sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, obligaţia de realizare a activităţii de măsurare a energiei electrice revine operatorului de distribuţie concesionar.
    (3) Transferul prin cesiune a obligaţiei prevăzute la alin. (1) către terţi se poate face numai pe bază de contract încheiat cu un partener contractual selectat, în toate cazurile, prin procedura licitaţiei publice.
    (4) La cererea oricărui utilizator al reţelei electrice de distribuţie şi pe cheltuiala acestuia titularul licenţei este obligat să permită instalarea suplimentară de grupuri de măsurare a energiei electrice.
    ART. 28
    Cu excepţia situaţiilor prevăzute expres în reglementările aprobate de autoritatea competentă, titularul licenţei nu pune sub tensiune un loc de producere şi/sau de consum dacă la acel loc de producere şi/sau de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile.
    ART. 29
    La sesizarea scrisă a unui alt operator de reţea sau a unui utilizator al reţelei electrice de distribuţie ce face obiectul licenţei, comunicată titularului licenţei direct ori prin intermediul unui furnizor de energie electrică, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenţei are obligaţia să realizeze verificarea grupului de măsurare respectiv şi să ia toate măsurile de remediere/înlocuire, după caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Informarea utilizatorilor

    ART. 30
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia de a organiza şi de a menţine o structură specializată în relaţia cu utilizatorii, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestei structuri, titularul licenţei asigură comunicarea cu utilizatorii reţelei electrice de distribuţie.
    (2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie funcţional înainte ca titularul licenţei să înceapă activitatea ce face obiectul licenţei.
    (3) Sistemul instituit conform alin. (1) permite ca, prin structura specializată în relaţia cu utilizatorii, titularul licenţei:
    a) să aducă la cunoştinţă utilizatorilor obligaţiile sale ce decurg din licenţă;
    b) să notifice oricărui utilizator, în scris, apariţia unor modificări cu privire la drepturile sau obligaţiile determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenţei transmite notificarea la termenele prevăzute de reglementările în vigoare;
    c) să notifice utilizatorilor săi, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor contractuale, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor contractate pe baza licenţei;
    d) să asigure orice alte obligaţii de informare a utilizatorilor dispuse de reglementările în vigoare;
    e) să primească informaţii şi să ofere, la cerere, informaţii utilizatorilor săi privind problemele sau incidentele care afectează ori pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau continuitatea serviciului de distribuţie;
    f) să asigure informarea oricărui utilizator al său, în termen de 30 de zile, cu privire la orice schimbare de adresă ori număr de telefon care au permis anterior accesul la reţea şi/sau contractarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    g) să informeze utilizatorii reţelei electrice de distribuţie cu privire la întreruperile planificate care i-ar putea afecta, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de producerea acestora;
    h) să informeze, la cerere, utilizatorii reţelei electrice de distribuţie cu privire la deranjamentele şi întreruperile accidentale, inclusiv cu privire la durata de remediere estimată a acestora.
    (4) Titularul licenţei răspunde, prin sistemul instituit conform prevederilor alin. (1), oricărei solicitări adresate de un utilizator sau potenţial utilizator al reţelei electrice de distribuţie pentru obţinerea de informaţii cu privire la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, în limita în care astfel de informaţii sunt necesare pentru a permite solicitantului să poată evalua corect posibilităţile pe care le are pentru a se racorda şi a se utiliza partea sau părţile de reţea prevăzute în cererea adresată titularului licenţei. Furnizarea acestor informaţii se face în condiţiile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă cu privire la accesul la reţea.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Răspunsuri la reclamaţiile adresate titularului licenţei

    ART. 31
    Prin intermediul structurii specializate în relaţia cu utilizatorii, titularul licenţei înregistrează cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate de utilizatorii săi în legătură cu calitatea serviciilor şi alte aspecte legate de activitatea sau practicile titularului licenţei în sectorul energiei electrice, precum şi modul de soluţionare a acestora.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Constatarea şi prevenirea sustragerilor de energie electrică, deteriorărilor şi intervenţiilor asupra echipamentelor de măsurare

    ART. 32
    (1) Titularul licenţei este obligat să întreprindă acţiuni pentru a preveni şi a detecta:
    a) sustragerile de energie electrică din reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
    b) intervenţia unor persoane care nu sunt autorizate de către titularul licenţei în acel scop la instalaţiile electrice sau la grupurile de măsurare a energiei electrice din reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
    c) blocarea funcţionării, deteriorarea sau sustragerea de componente ale instalaţiilor electrice ori grupurilor de măsurare a energiei electrice din reţeaua de distribuţie a energiei electrice.
    (2) Titularul licenţei are obligaţia de a informa organele în drept să constate comiterea unor acte de natura celor specificate la alin. (1), atunci când descoperă indicii cu privire la săvârşirea unor astfel de fapte, care atrag, conform Legii, răspunderea penală.
    (3) În situaţia în care anumite instalaţii, linii electrice sau echipamente de măsurare din reţeaua electrică de distribuţie nu se află în proprietatea titularului licenţei, dar acesta le exploatează, titularul licenţei este obligat să informeze pe proprietarul acestora, în cel mult 24 de ore de când a făcut constatarea, despre orice incident despre care există suspiciunea că:
    a) a produs deteriorarea acestora;
    b) poate afecta instalaţiile electrice sau echipamentele de măsurare folosite pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor;
    c) constituie o intervenţie neautorizată asupra instalaţiilor electrice şi echipamentelor de măsurare făcută cu scopul de a întrerupe/a afecta transmiterea sau măsurarea energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Asigurarea mediului concurenţial şi tratarea nediscriminatorie a clienţilor

    ART. 33
    (1) Titularul licenţei este obligat să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice astfel încât să asigure un mediu concurenţial normal şi să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.
    (2) Titularul licenţei nu va face discriminări atunci când oferă utilizarea reţelei electrice de distribuţie proprii între utilizatorii reţelei electrice de distribuţie sau categoriile de utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie din sectorul energiei electrice.
    (3) Pentru asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a prestatorilor de servicii atestaţi de autoritatea competentă în condiţiile legii, pe durata de valabilitate a licenţei, titularului licenţei îi este interzis să presteze activităţi de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice ale utilizatorilor ori ale viitorilor utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei.
    ART. 34
    (1) Titularul licenţei nu poate deţine simultan mai mult de o licenţă pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.
    2) În situaţia în care titularul licenţei obţine acordul operatorului de distribuţie concesionar pentru noi zone în care să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei va solicita autorităţii competente modificarea licenţei în sensul includerii acestor zone în Condiţiile specifice asociate licenţei.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Separarea situaţiilor contabile

    ART. 35
    (1) În conformitate cu cerinţele legale, titularul licenţei are obligaţia să întocmească situaţii contabile separate pentru fiecare activitate ce face obiectul licenţei acordate de autoritatea competentă, aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie evidenţiate separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.
    (2) Situaţiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în documentele contabile ale titularului licenţei separat de cele aferente altor activităţi pe care le desfăşoară.
    (3) Titularul licenţei precizează în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.
    (4) Titularul licenţei se asigură că întocmirea şi utilizarea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele prezentului articol sunt efective pe durata de valabilitate a licenţei.
    (5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Menţinerea activelor

    ART. 36
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni, inclusiv de vânzare-cumpărare, fuziuni sau divizări, în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 25%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial la data emiterii licenţei sau capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.
    (2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.
    ART. 37
    Titularul licenţei este obligat să notifice, cu cel puţin 24 de luni înainte, intenţia sa de a nu mai presta serviciul de distribuţie a energiei electrice:
    a) utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, care urmează a fi afectaţi de materializarea acestei decizii;
    b) operatorului de distribuţie concesionar în a cărui zonă de activitate se situează locurile de consum sau de producere ale utilizatorilor prevăzuţi la lit. a);
    c) autorităţii competente.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Interdicţia subvenţionării încrucişate

    ART. 38
    În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţionarea încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Personalul titularului licenţei

    ART. 39
    (1) Titularul licenţei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenţei, dispune de personal calificat şi în număr suficient pentru prestarea în condiţii de siguranţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu cerinţele licenţei şi ale reglementărilor în vigoare.
    (2) Personalul angajat al titularului licenţei, precum şi cel pus la dispoziţie de prestatori de servicii sau de terţi către care titularul licenţei a cesionat/transferat activitatea de măsurare a energiei electrice prevăzută în secţiunea a 6-a nu au dreptul să presteze activităţi de proiectare, verificare de proiecte, executare sau operare de instalaţii electrice pentru utilizatori ori viitori utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, direct sau prin intermediul unor operatori economici, potrivit Legii.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Asigurarea confidenţialităţii

    ART. 40
    (1) Potrivit Legii, titularul licenţei are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor sensibile comercial obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale.
    (2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) titularul licenţei trebuie să se asigure că informaţiile sensibile comercial obţinute de acesta în cursul activităţii sale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), titularul licenţei poate face cunoscute informaţiile sensibile comercial obţinute în desfăşurarea activităţii, în situaţiile în care:
    a) a obţinut consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    b) informaţia este deja publică;
    c) titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării unei decizii/unui ordin al autorităţii competente ori a unei legi în vigoare.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), titularul licenţei va transmite autorităţii competente informaţiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.
    (5) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.
    (6) Titularul licenţei este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informaţiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial pentru terţi.

    SECŢIUNEA a 16-a
    Furnizarea de informaţii autorităţii competente

    ART. 41
    În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.
    ART. 42
    (1) Pe baza situaţiilor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.
    (2) Titularul licenţei asigură auditarea situaţiilor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legislaţia privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind respectarea legislaţiei aplicabile şi a cerinţelor Condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.
    (3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.
    (4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.
    (5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate anual în conformitate cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.
    ART. 43
    (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:
    a) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;
    b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    c) modificări ale statutului/actului constitutiv al titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului sau a capitalului social, în termen de 30 de zile de la producerea acestora şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; în cazul divizării sau fuziunii se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea "Menţinerea activelor";
    d) modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, cu 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;
    e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;
    f) cazul decăderii, insolvenţei sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    g) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă ori la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    h) pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile folosite de titularul licenţei pentru serviciul de distribuţie, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective.
    (2) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.
    ART. 44
    Pentru a verifica îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră relevante în legătură cu activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.

    SECŢIUNEA a 17-a
    Asigurarea independenţei titularului licenţei în prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

    ART. 45
    În cazul în care titularul licenţei face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală şi prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru mai mult de 100.000 de utilizatori racordaţi la reţeaua de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, titularul licenţei trebuie să respecte cerinţele şi criteriile Legii cu privire la independenţa sa în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 18-a
    Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare

    ART. 46
    (1) Conform cerinţelor prevăzute de Lege, pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este obligat să constituie şi să menţină garanţii financiare prin care să asigure prestarea cu continuitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice, cu considerarea riscurilor majore ce pot afecta această activitate.
    (2) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).
    (3) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei revizuirea formei şi a valorii garanţiilor financiare, dacă se modifică condiţiile avute în vedere la emiterea licenţei.

    CAP. IV
    Transferul licenţei

    ART. 47
    (1) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente transferul licenţei, prin mijloacele juridice prevăzute de lege, către o altă persoană fizică sau juridică, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.
    (2) Intenţia de transfer al licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.
    (3) Drepturile şi obligaţiile stabilite în Condiţiile licenţei nu pot fi transferate sau cesionate unor terţi.
    (4) Titularului licenţei îi este interzis ca prin achiziţia de servicii de la terţi realizată în aplicarea prevederilor art. 13 sau prin orice altă modalitate să transfere către terţi realizarea activităţilor stabilite de Condiţiile licenţei ca drepturi ori obligaţii ale titularului licenţei, componente ale activităţii de distribuţie a energiei electrice, prevăzute la art. 2, astfel încât asemenea activităţi să fie organizate şi realizate de terţi pe seama/în numele titularului licenţei.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), activităţile de măsurare a energiei electrice şi de gestiune a datelor măsurate, prevăzute în cap. III "Obligaţii ale titularului licenţei" secţiunea a 6-a "Măsurarea energiei electrice", desfăşurate de titularul licenţei, pot fi transferate unei terţe persoane în condiţiile Legii şi ale reglementărilor emise de autoritatea competentă.

    CAP. V
    Control şi sancţiuni

    ART. 48
    Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate:
    a) analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;
    b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii;
    c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;
    d) exercita alte atribuţii de control, conform Legii.
    ART. 49
    Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile licenţei, fără a aduce atingere competenţelor altor autorităţi publice, autoritatea competentă poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, şi poate suspenda/retrage licenţa.

    CAP. VI
    Suspendarea/Retragerea licenţei

    ART. 50
    (1) Autoritatea competentă suspendă/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei decizia de suspendare/retragere a licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) Autoritatea competentă dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.
    ART. 51
    (1) Autoritatea competentă notifică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind intenţia de suspendare/retragere a licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră relevante pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.
    (3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

    CAP. VII
    Modificarea licenţei

    ART. 52
    (1) La solicitarea scrisă a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa, procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;
    b) modificarea licenţei.
    ART. 53
    Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia - modificarea legislaţiei primare şi/sau secundare, hotărâri judecătoreşti etc. - sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.
    ART. 54
    Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz, autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.

    CAP. VIII
    Căi de comunicare

    ART. 55
    (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este prevăzută în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura autorităţii competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondenţă indicate de autoritatea competentă, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.
    (2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

    CAP. IX
    Tarife şi contribuţii

    ART. 56
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.
    (2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licenţa fără preaviz sau notificare prealabilă.

                       ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016