Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONDITIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013 asociate autorizatiei de infiintare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013  asociate autorizatiei de infiintare    Twitter Facebook
Cautare document

CONDITIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013 asociate autorizatiei de infiintare

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013

    I. Cadru general
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.
    ART. 2
    Titularul autorizaţiei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi Condiţiilor generale asociate autorizaţiei, denumite în continuare Condiţiile autorizaţiei sau Condiţii.
    ART. 3
    Termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul Condiţiilor autorizaţiei sunt definiţi după cum urmează:
    1. autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
    2. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
    3. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013.
    4. specificaţii - totalitatea documentelor, datelor şi informaţiilor considerate definitorii pentru capacităţile energetice care fac obiectul autorizaţiei, transmise ANRE de către titularul autorizaţiei, în vederea emiterii autorizaţiei, precizate în Condiţiile specifice asociate autorizaţiei;
    5. titularul autorizaţiei - persoana căreia i-a fost acordată autorizaţia, nominalizată în autorizaţie;
    6. perioada de probe - perioada cuprinsă între data la care un grup/o centrală electric(ă) începe să producă şi să livreze energie electrică/termică şi maximum 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune; perioada de probe nu poate depăşi durata de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare.


    II. Drepturi ale titularului autorizaţiei
    ART. 4
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei are dreptul:
    a) să desfăşoare lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, lucrări de provizorate, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea capacităţilor energetice care fac obiectul autorizaţiei, conform documentelor ce au stat la baza acordării acesteia;
    b) să comercializeze, în perioada de probe, energia electrică şi, după caz, energia termică produsă de capacităţile autorizate, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
    c) alte drepturi prevăzute în Lege şi Condiţiile specifice ale autorizaţiei.
    ART. 5
    Lucrările de înfiinţare a capacităţilor autorizate sunt lucrări de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii.
    ART. 6
    Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei pot fi atacate de titularul autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă.

    III. Obligaţii ale titularului autorizaţiei
    ART. 7
    Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei este obligat să respecte prevederile:
    a) condiţiilor autorizaţiei;
    b) Legii, cu modificările şi completările ulterioare ale acesteia;
    c) legilor în vigoare;
    d) tuturor reglementărilor incidente emise de autoritatea competentă;
    e) standardelor/normelor aplicabile.
    ART. 8
    Titularul autorizaţiei este obligat să desfăşoare activităţile necesare realizării şi punerii în funcţiune a capacităţilor autorizate potrivit specificaţiilor acestora, utilizând materiale, echipamente, instalaţii, procedee şi tehnologii în limitele prevăzute de legile şi de normele în vigoare.
    ART. 9
    În conformitate cu prevederile Legii, titularul autorizaţiei are obligaţia:
    a) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;
    b) să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea capacităţii autorizate.
    ART. 10
    După finalizarea activităţilor necesare realizării capacităţii autorizate şi/sau încetarea drepturilor prevăzute de Lege, titularul autorizaţiei este obligat să elibereze terenurile ocupate temporar sau care devin disponibile, precum şi a spaţiilor afectate, care vor fi readuse la starea iniţială, respectându-se şi toate celelalte condiţii specifice impuse de legislaţia cu privire la protecţia mediului.
    ART. 11
    Titularul autorizaţiei desfăşoară lucrările de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţii autorizate, astfel încât să nu limiteze şi să nu obstrucţioneze nejustificat accesul altor utilizatori la reţelele electrice.
    ART. 12
    Titularul autorizaţiei are obligaţia de a stabili şi aplica măsuri de protecţie a persoanelor, potrivit normativelor aplicabile în vigoare, pe întreaga durată a executării lucrărilor de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţilor autorizate.
    ART. 13
    Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei are obligaţia să instituie şi să menţină, în condiţiile Legii, zonele de protecţie şi zonele de siguranţă asociate capacităţilor energetice, respectiv asociate componentelor acestora în conformitate cu prevederile din legislaţia şi reglementările aplicabile.
    ART. 14
    Titularul autorizaţiei furnizează autorităţii competente toate documentele, datele şi informaţiile care îi sunt necesare acesteia pentru exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prevăzute în Condiţiile autorizaţiei.
    ART. 15
    În termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării valabilităţii autorizaţiei sau de la data semnării procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor autorizate, titularul autorizaţiei va transmite autorităţii competente o notificare privind finalizarea proiectului investiţional, care va conţine o descriere a activităţilor planificate şi realizate, precum şi eventualele lucrări restante.
    ART. 16
    În termen de 8 zile lucrătoare de la sesizarea încălcării/nerespectării Condiţiilor autorizaţiei, respectiv de la apariţia acestora, titularul autorizaţiei este obligat să informeze autoritatea competentă în următoarele situaţii:
    a) încălcarea Condiţiilor autorizaţiei de către titularul autorizaţiei;
    b) suspendarea de către altă autoritate a valabilităţii unui act (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) prin care a autorizat desfăşurarea unor activităţi/lucrări aferente uneia sau mai multor componente ale capacităţilor autorizate.
    ART. 17
    (1) Titularul autorizaţiei informează autoritatea competentă în termen de 30 de zile, dacă Legea sau Regulamentul nu prevăd altfel, despre schimbarea:
    a) denumirii titularului autorizaţiei;
    b) sediului şi/sau a datelor de contact (telefon, fax);
    c) statutului juridic al societăţii;
    d) structurii acţionariatului sau a valorii capitalului social sau a patrimoniului.
    (2) Schimbarea sediului, datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motive pentru modificarea autorizaţiei.
    (3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul autorizaţiei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a autorizaţiei.
    (4) Divizarea sau fuziunea titularului autorizaţiei este notificată autorităţii competente, în condiţiile Regulamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizaţiei.

    IV. Transferul autorizaţiei
    ART. 18
    Autorizaţia este valabilă pentru realizarea capacităţilor autorizate şi a componentelor acestora, prevăzute în condiţiile specifice asociate autorizaţiei.
    ART. 19
    (1) Autorizaţia poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.
    (2) Intenţia de transfer al autorizaţiei se notifică de către titularul autorizaţiei la ANRE cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu privire la operatorul economic care preia autorizaţia de înfiinţare/licenţa.

    V. Suspendarea/retragerea autorizaţiei
    ART. 20
    (1) Autoritatea competentă poate suspenda/ retrage autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) Autoritatea competentă comunică titularului autorizaţiei suspendarea/retragerea autorizaţiei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării autorizaţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul autorizaţiei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.

    VI. Modificarea autorizaţiei
    ART. 21
    (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului autorizaţiei, autoritatea competentă poate modifica autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) retragerea autorizaţiei şi eliberarea unei autorizaţii noi;
    b) modificarea autorizaţiei.
    ART. 22
    Autoritatea competentă poate iniţia modificarea Condiţiilor autorizaţiei ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice, acestea fiind notificate titularului autorizaţiei conform prevederilor Regulamentului.
    ART. 23
    Titularul autorizaţiei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei, în condiţiile Regulamentului.

    VII. Control şi sancţiuni
    ART. 24
    Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul autorizaţiei a Condiţiilor autorizaţiei, scop în care analizează documentele transmise de titularul autorizaţiei, exercitându-şi atribuţiile de control, conform Legii.
    ART. 25
    Dacă autoritatea competentă constată că titularul autorizaţiei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile autorizaţiei, aplică sancţiuni, conform dispoziţiilor Legii.

    VIII. Căi de comunicare
    ART. 26
    Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în condiţiile autorizaţiei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax.

                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016