Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de autoritatea-nationala-de-reglementare-in-domeniul-energiei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Autoritatea Nationala De Reglementare In Domeniul Energiei


Monitorul Oficial 8 din 07 Ianuarie 2014 (M. Of. 8/2014)

ORDIN nr. 97 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind achizitia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent retelelor electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2014

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi ale art. 45 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1(1) operatorii de reţea cumpără energie electrică pe termen mediu şi lung de pe pieţele centralizate ale ...

Monitorul Oficial 845 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 845/2013)

ORDIN nr. 119 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, ale art. 72 alin. (1) şi art. 76 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 11, 12, 14, 15 şi 19 din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi ...

Monitorul Oficial 840 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 840/2013)

ORDIN nr. 109 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. q) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, şi ale art. 156 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă codul tehnic al gazelor naturale lichefiate, prevăzut în anexa care ...

CODUL TEHNIC din 18 decembrie 2013 al gazelor naturale lichefiate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013

Cap. i scop, obiective şi domeniu de aplicarescopart. 1 prezentul cod tehnic al gazelor naturale lichefiate (gnl), denumit în continuare cod tehnic al gnl, are ca scop promovarea cerinţelor tehnice minime specifice gazelor naturale lichefiate, precum şi definirea autorităţilor statului care au atribuţii şi competenţe în domeniul gnl.art. 2 cerinţele tehnice minime pentru importul, descărcarea, regazeificarea gnl, inclusiv pentru serviciile auxiliare şi instalaţiile de înmagazinare temporară necesare pentru procesul de regazeificare şi livrarea ulterioară către sistemul de transport, au la bază norme şi standarde europene şi internaţionale.art. 3 (1) cerinţele stipulate în codul tehnic al gnl oferă cadrul general de ...

Monitorul Oficial 830 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 830/2013)

ORDIN nr. 99 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comerciala CEZ Distributie - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, prevederile metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 72/2013, prevederile procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată a acesteia, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 35/2005, şi prevederile art. 5 din ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 98/2013 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru ...

Monitorul Oficial 828 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 828/2013)

ORDIN nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. i normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin decizia preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul ...

ORDIN nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 5/2009 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. i normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 5/2009, ...

ORDIN nr. 93 din 11 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantitatilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului pe piata reglementata EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) şi c), precum şi art. 124 alin. (1) lit. e) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. i ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de ...

Monitorul Oficial 825 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 825/2013)

ORDIN nr. 116 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 6 lit. j) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă şi ale ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 84/2013 privind aprobarea metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus,în temeiul dispoziţiilor art. 9 ...

REGULAMENT din 18 decembrie 2013 privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013

Cap. i scopart. 1 prezentul regulament stabileşte acţiunile necesare în vederea implementării schemei de sprijin pentru cogenerare, respectiv:a) colectarea lunară de către administratorul schemei de sprijin a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;b) plata lunară a bonusurilor către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin;c) plata/încasarea către/de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a bonusului neacordat/necuvenit, rezultat din regularizarea anuală a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă;d) încasarea de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a sumelor corespunzătoare supracompensării activităţii;e) plata către producătorii la care nu s-a constatat supracompensarea activităţii, dar care au avut bonusul ...

‹‹ Pagina 1 din 95
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016