Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1376 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 138

Monitorul Oficial 887 din 15 Septembrie 2021 (M. Of. 887/2021)

 METODOLOGIE-CADRU din 30 august 2021 de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 887 din 15 septembrie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.154 din 30 august 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 887 din 15 septembrie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unităţi de învăţământ, sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta este legal constituită, şi cu autorităţile administraţiei publice locale.art. 2consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentei metodologii, ...

Monitorul Oficial 820 din 26 August 2021 (M. Of. 820/2021)

 METODOLOGIE din 29 iulie 2021 pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 26 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.492 din 29 iulie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 820 din 26 august 2021.──────────art. 1(1) prezenta metodologie se aplică acelor calificări dobândite în sistem formal, nonformal şi informal care sunt obţinute în afara sistemului naţional de învăţământ.(2) furnizorii de formare profesională autorizaţi/centrele de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale uniunii europene, spaţiului economic european, confederaţia elveţiană, regatul unit al marii britanii şi al irlandei de nord, statele unite ale americii şi republica moldova sunt denumiţi generic emitenţi în cadrul prezentei metodologii.(3) recunoaşterea ...

Monitorul Oficial 797 din 19 August 2021 (M. Of. 797/2021)

 METODOLOGIE din 11 august 2021 de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizărilor de survol prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) şi a avizelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi e) din hotărâre EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 19 august 2021

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 859 din 11 august 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 797 din 19 august 2021.──────────i. procedura generalăart. 1ministerul apărării naţionale prin structura de specialitate secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice din cadrul centrului naţional militar de comandă (nucleu), denumit în continuare m.ap.n. prin s.s.r.r.a., acordă autorizări de survol pentru efectuarea următoarelor tipuri de activităţi aeronautice în spaţiul aerian naţional: a) survolul municipiului bucureşti, la înălţimi mai mici de 3.000 m, de către aeronave de stat sau civile, în zona restricţionată publicată în publicaţia de informare aeronautică aip - românia, cu excepţia zborurilor executate în ...

 METODOLOGIE din 11 august 2021 de acordare a autorizărilor şi, respectiv, a derogării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) şi, respectiv,lit. f) din hotărâre EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 19 august 2021

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 859 din 11 august 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 797 din 19 august 2021.──────────a. zboruri interne şi internaţionale aferente operaţiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse regulate, cu decolare de pe şi/sau aterizare pe teritoriul românieiart. 1autorizarea pentru executarea zborurilor interne şi internaţionale aferente operaţiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse regulate, cu decolare de pe şi/sau aterizare pe teritoriul româniei, se acordă de către ministerul transporturilor şi infrastructurii, denumit în continuare mti, în urma constatării îndeplinirii de către operatorul aeronavelor respective a cerinţelor conţinute, după caz, în legislaţia naţională, în ...

Monitorul Oficial 776 din 11 August 2021 (M. Of. 776/2021)

 METODOLOGIE-CADRU din 28 iulie 2021 de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 11 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.917/c din 28 iulie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 776 din 11 august 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna, denumită în continuare metodologie-cadru, reglementează criteriile generale şi specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna.(2) Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna, denumită în continuare snpap, asigură pregătirea elevilor pentru obţinerea ...

Monitorul Oficial 771 bis din 10 August 2021 (M. Of. 771 bis/2021)

 METODOLOGIE din 6 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 bis din 10 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.597 din 6 august 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 771 din 10 august 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar, drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele de management şi fişa postului care se încheie în urma promovării concursului, anexe la prezenta metodologie.(2) prezenta metodologie se aplică:a) unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţilor de învăţământ ...

Monitorul Oficial 762 din 05 August 2021 (M. Of. 762/2021)

 METODOLOGIE din 26 iulie 2021 de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 5 august 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.469 din 26 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 762 din 5 august 2021.──────────art. 1instituţiile de învăţământ superior de stat pot utiliza din finanţarea de bază un procent de maximum 10% pentru cheltuieli de investiţii.art. 2pentru ca instituţia de învăţământ superior de stat să poată utiliza sume din finanţarea de bază pentru cheltuieli de investiţii, aceasta trebuie să transmită la ministerul educaţiei - direcţia generală învăţământ universitar următoarele documente:a) o notă justificativă avizată de rector, în calitate de ordonator de credite, din care să rezulte necesitatea solicitării unei sume din finanţarea de bază, ...

Monitorul Oficial 715 din 20 Iulie 2021 (M. Of. 715/2021)

 METODOLOGIE din 20 iulie 2021 de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 20 iulie 2021

──────────aprobată prin ordinul 4.426 din 20 iulie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 715 din 20 iulie 2021.──────────art. 1(1) elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor şcolare, din bugetul ministerului educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, în limita a 50 km.(2) elevilor care sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul ministerului ...

Monitorul Oficial 672 din 07 Iulie 2021 (M. Of. 672/2021)

 METODOLOGIE din 30 iunie 2021 de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 7 iulie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 641 din 30 iunie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 7 iulie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleevaluarea cazurilor neconfirmate din punct de vedere clinic şi medical de către Şcoala naţională de sănătate publică, management şi perfecţionare în domeniul sanitar bucureşti (snspmpdsb) pentru care se solicită reconfirmarea, precum şi a cazurilor pentru care casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, şi casa asigurărilor de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate se ...

Monitorul Oficial 661 din 05 Iulie 2021 (M. Of. 661/2021)

 METODOLOGIE din 9 iunie 2021 privind criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 5 iulie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.888 din 9 iunie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 661 din 5 iulie 2021.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1(1) autoritatea naţională pentru calificări, denumită în continuare anc, are atribuţii în procesul de coordonare a autorizării centrelor de evaluare a competenţelor obţinute pe alte căi decât cele formale, respectiv al asigurării calităţii în acest sistem.(2) asigurarea calităţii în sistemul de evaluare a competenţelor obţinute în mod nonformal şi informal se realizează prin trei componente:- asigurarea calităţii instituţionale;– asigurarea calităţii procesului de evaluare;– asigurarea calităţii resursei umane implicate.(3) pentru funcţionarea ...

‹‹ Pagina 1 din 138
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016