Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1579 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 158

Monitorul Oficial 303 din 05 Aprilie 2024 (M. Of. 303/2024)

 METODOLOGIE din 28 martie 2024 de efectuare a inspecţiei tehnice şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 877 din 28 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 303 din 5 aprilie 2024.──────────cap. idispoziţii generale1. prezenta metodologie stabileşte procedura de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic şi ale ordonanţei guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, ...

Monitorul Oficial 296 din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 296/2024)

 METODOLOGIE din 22 martie 2024 privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră din instituţiile de învăţământ superior EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 4 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.042 din 22 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 296 din 4 aprilie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează modul de organizare şi funcţionare a centrelor de consiliere şi orientare în carieră, denumite în continuare ccoc, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare din românia.(2) ccoc-urile desfăşoară, prin personal specializat angajat, activităţi de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere şi orientare în carieră, consiliere în scop de optimizare personală şi servicii de consiliere psihologică, adresate studenţilor, elevilor, absolvenţilor şi altor ...

Monitorul Oficial 294 din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 294/2024)

 METODOLOGIE din 22 martie 2024 privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 4 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.034 din 22 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 294 din 4 aprilie 2024.──────────art. 1(1) prezenta metodologie reglementează modalitatea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat, respectiv particulare şi confesionale.(2) instituţiile de învăţământ superior de stat, respectiv particulare şi confesionale pot înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele niveluri educaţionale:a) pentru învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, unităţi fără personalitate juridică, ...

Monitorul Oficial 251 din 25 Martie 2024 (M. Of. 251/2024)

 METODOLOGIE-CADRU din 15 martie 2024 de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 251 din 25 martie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.018 din 15 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 251 din 25 martie 2024.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie-cadru reglementează procesul de înscriere a copiilor în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în serviciile de educaţie timpurie complementare, ca structuri ale acestora.art. 2În sensul prezentei metodologii-cadru, următorii termeni se definesc astfel:a) prin unitate de învăţământ se înţelege unitatea de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar, inclusiv creşele cu personalitate juridică pentru care autoritatea publică locală are ...

Monitorul Oficial 247 din 22 Martie 2024 (M. Of. 247/2024)

 METODOLOGIE din 15 martie 2024 de înscriere a copiilor în învăţământul primar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 22 martie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.019 din 15 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 247 din 22 martie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) Înscrierea copiilor în învăţământul primar se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.(2) inspectoratele şcolare soluţionează orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar în interesul superior al elevului şi în limitele legii.art. 2În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:a) prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţa;b) prin părinţi se înţelege inclusiv tutorele legal instituit sau reprezentantul legal;c) şcoala de circumscripţie reprezintă unitatea şcolară aflată în proximitatea domiciliului elevului;d) circumscripţia şcolară ...

Monitorul Oficial 236 din 20 Martie 2024 (M. Of. 236/2024)

 METODOLOGIE din 12 martie 2024 de acordare a atestatului de abilitare EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 20 martie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.998 din 12 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 236 din 20 martie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.(2) pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat anterior datei intrării în vigoare a legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care obţin atestatul de abilitare şi devin membre ale unei şcoli doctorale din cadrul unei instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare iosud, pe bază ...

Monitorul Oficial 205 din 12 Martie 2024 (M. Of. 205/2024)

 METODOLOGIE din 4 martie 2024 de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate şi de implementare a acţiunilor necesare EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 12 martie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 738 din 4 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 205 din 12 martie 2024.──────────art. 1termenii şi expresiile din prezenta metodologie au înţelesul din:a) art. 1 alin. (10) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare o.u.g. nr. 12/1998;b) art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.328/2023 pentru aprobarea, pentru perioada decembrie 2023-9 decembrie 2028, a unui contract de servicii publice privind prestarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, ...

 METODOLOGIE din 4 martie 2024 de identificare şi declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 12 martie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 737 din 4 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 205 din 12 martie 2024.──────────art. 1termenii şi expresiile din prezenta metodologie au înţelesul din:a) art. 1 alin. (10) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare o.u.g. nr. 12/1998;b) art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.328/2023 pentru aprobarea, pentru perioada decembrie 2023-9 decembrie 2028, a unui contract de servicii publice privind prestarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit ...

Monitorul Oficial 197 din 11 Martie 2024 (M. Of. 197/2024)

 METODOLOGIE din 21 februarie 2024 privind nivelurile de alertă cibernetică şi modalităţile de acţiune în situaţii de alertă cibernetică EMITENT: Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 11 martie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 180 din 21 februarie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 197 din 11 martie 2024.──────────art. 1aplicabilitate(1) prezenta metodologie stabileşte cadrul legal privind instituirea nivelurilor de alertă cibernetică, modalităţile de acţiune în situaţii de alertă cibernetică, precum şi trecerea de la un nivel de alertă la altul.(2) nivelurile de alertă cibernetică şi modalităţile de acţiune în situaţii de alertă cibernetică sunt parte componentă a ansamblului de măsuri tehnice şi procedurale destinate prevenirii, descurajării şi combaterii acţiunilor sau inacţiunilor ce se pot constitui în vulnerabilităţi, riscuri sau ameninţări la adresa securităţii cibernetice ...

Monitorul Oficial 183 din 06 Martie 2024 (M. Of. 183/2024)

 METODOLOGIE din 29 februarie 2024 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024-2025, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 183 din 6 martie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.939 din 29 februarie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 183 din 6 martie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În baza prevederilor art. 113 alin. (2) din legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta metodologie reglementează procesul de înscriere în clasa a ix-a, în anul şcolar 2024-2025, a absolvenţilor de clasa a viii-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul i la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de ministerul educaţiei sau au obţinut premiile i, ii sau iii, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la ...

‹‹ Pagina 1 din 158
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016