Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1246 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 125

Monitorul Oficial 1002 bis din 12 Decembrie 2019 (M. Of. 1002 bis/2019)

 METODOLOGIE din 10 decembrie 2019 privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2020 EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 bis din 12 decembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.166/2019, publicată în monitorul oficial, partea i nr. 1002 din 12 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale, în anul 2020:a) principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică;b) condiţiile de finanţare;c) criteriile de finanţare;d) contractul;e) atribuirea şi încheierea contractului de finanţare.art. 2În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:- federaţie eligibilă - federaţie sportivă naţională care îndeplineşte condiţiile de finanţare;– cerere de finanţare eligibilă - cerere de finanţare depusă de o federaţie sportivă naţională, corect întocmită şi completă, ...

Monitorul Oficial 8 din 08 Ianuarie 2020 (M. Of. 8/2020)

 METODOLOGIE din 19 decembrie 2019 privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.611 din 19 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 8 din 8 ianuarie 2020.──────────art. 1prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele membre ale uniunii europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului privind spaţiul economic european şi din confederaţia elveţiană, care au studiat în românia şi solicită, în scopul desfăşurării activităţii didactice în unul dintre statele membre ale uniunii europene, ale spaţiului economic european, în confederaţia elveţiană, în mod independent sau ca salariat, eliberarea: a) adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile directivei 2005/36/ce privind recunoaşterea calificărilor profesionale; b) adeverinţei privind ...

Monitorul Oficial 1056 bis din 31 Decembrie 2019 (M. Of. 1056 bis/2019)

 METODOLOGIE din 23 decembrie 2019 de monitorizare a segregării şcolare în învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 bis din 31 decembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.633 din 23 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.056 din 31 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generale şi definiţiiart. 1(1) prezenta metodologie reglementează monitorizarea segregării şcolare, în conformitate cu legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar.(2) metodologia va fi implementată începând cu anul şcolar 2019 - 2020, în unităţile de învăţământ preuniversitar. În urma rezultatelor obţinute, comisia naţională pentru desegregare şi incluziune educaţională analizează şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori care sunt urmăriţi ...

Monitorul Oficial 1035 din 24 Decembrie 2019 (M. Of. 1035/2019)

 METODOLOGIE din 16 decembrie 2019 pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 233 din 16 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1035 din 24 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezenta metodologie pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi, denumită în continuare metodologie, stabileşte:a) schimbul de date structurale între operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie şi gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuţie;b) schimbul de date referitoare la programare şi prognoze între operatorul de transport şi de sistem, operatorul ...

Monitorul Oficial 1001 bis din 12 Decembrie 2019 (M. Of. 1001 bis/2019)

 METODOLOGIE din 11 decembrie 2019 de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor maxime de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă şi de stabilire a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 bis din 12 decembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 216/2019 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1001 din 12 decembrie 2019.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta metodologie are drept scop:a) stabilirea preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate;b) stabilirea şi, după caz, modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă.art. 2(1) metodologia se aplică de către autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei şi:a) producătorii de energie electrică pentru care autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei stabileşte obligaţii de vânzare a unor cantităţi ferme de energie electrică pe bază de ...

 METODOLOGIE din 11 decembrie 2019 de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1001 bis din 12 decembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 217/2019 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1001 din 12 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta metodologie stabileşte criteriile şi regulile pentru determinarea:a) tarifelor reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici din portofoliul propriu;b) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;c) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat ...

Monitorul Oficial 1011 din 16 Decembrie 2019 (M. Of. 1011/2019)

 METODOLOGIE OPERAŢIONALĂ din 11 decembrie 2019 pentru blocul RFP-TEL, în conformitate cu prevederile art. 119 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1011 din 16 decembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 219 din 11 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1011 din 16 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1(1) prezenta metodologie operaţională pentru blocul rfp-tel, denumită în continuare metodologie, are drept scop stabilirea:a) restricţiilor de rampă la producţia de putere activă, în conformitate cu art. 137 alin. (3) şi (4) din regulamentul (ue) 2017/1.485 al comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (denumit în continuare regulament); b) regulilor de dimensionare a rrf;c) regulilor de dimensionare a ri;d) măsurilor de ...

Monitorul Oficial 945 bis din 26 Noiembrie 2019 (M. Of. 945 bis/2019)

 METODOLOGIE-CADRU din 12 noiembrie 2019 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 945 bis din 26 noiembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.259/2019, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 945 din 26 noiembrie 2019──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează:a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar;c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.(2) prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2020, respectiv unităţile de învăţământ conexe ale ...

Monitorul Oficial 931 din 19 Noiembrie 2019 (M. Of. 931/2019)

 METODOLOGIE din 15 noiembrie 2019 privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 931 din 19 noiembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 130 din 15 noiembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 931 din 19 noiembrie 2019.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1sistemul naţional de management al tranzacţiilor eurodac, denumit în continuare sistemul naţional eurodac, este autorizat să funcţioneze în condiţiile prevăzute de lege, pentru procesarea amprentelor papilare în vederea stabilirii identităţii mai multor categorii de străini, conform regulamentului eurodac.art. 2sistemul naţional eurodac funcţionează ca o bază de date operativă, informatizată, constituită şi coordonată la nivelul i.g.i.art. 3(1) pentru implementarea sistemului naţional eurodac, la nivelul i.g.i. şi i.g.p.f. se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general zonele de ...

Monitorul Oficial 911 din 12 Noiembrie 2019 (M. Of. 911/2019)

 METODOLOGIE din 4 noiembrie 2019 de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 12 noiembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.679 din 4 noiembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 911 din 12 noiembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale.art. 2ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, denumit în continuare oamgmamr, organizează examenul de grad principal pentru profesioniştii prevăzuţi la art. 1, în sesiune naţională, la solicitarea liceului tehnologic special „regina elisabeta“.art. 3pentru îndeplinirea atribuţiilor de organizator, oamgmamr colaborează cu ministerul sănătăţii, liceul tehnologic special „regina elisabeta“ şi asociaţia nevăzătorilor din românia, în vederea ...

‹‹ Pagina 1 din 125
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice