Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1087 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 109

Monitorul Oficial 11 din 05 Ianuarie 2018 (M. Of. 11/2018)

 METODOLOGIE din 12 decembrie 2017 de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.645 din 12 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 11 din 5 ianuarie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie reglementează procesul de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare, în vederea aprobării pentru utilizarea în învăţământul preuniversitar.art. 2În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:a) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare - termene stabilite pentru perioadele de: depunere a proiectelor de manuale şcolare în vederea evaluării; evaluare a proiectelor de manuale şcolare şi de comunicare a rezultatelor evaluării; depunere a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării; soluţionare a contestaţiilor; reevaluare a proiectelor de ...

Monitorul Oficial 1006 din 19 Decembrie 2017 (M. Of. 1006/2017)

 METODOLOGIE din 24 noiembrie 2017 de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1006 din 19 decembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1006 din 19 decembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2În sensul prevederilor prezentei metodologii, prin autoritate responsabilă se înţelege agenţia naţională pentru arii ...

Monitorul Oficial 996 din 15 Decembrie 2017 (M. Of. 996/2017)

 METODOLOGIE din 20 noiembrie 2017 de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 996 din 15 decembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.679 din 20 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 996 din 15 decembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) autoritatea rutieră română - a.r.r. este instituţia competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră.(2) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează la solicitarea investitorului, antreprenorului/proiectantului mandataţi în cadrul proiectului de infrastructură rutieră, denumit în continuare investitor.cap. iicontractarea serviciilor privind realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutierăsecŢiunea 1 evaluarea de impact asupra ...

Monitorul Oficial 993 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 993/2017)

 METODOLOGIE din 21 noiembrie 2017 privind stabilirea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 993 din 14 decembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 249 din 21 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 993 din 14 decembrie 2017.──────────art. 1(1) prezenta metodologie privind stabilirea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al ii-lea ciclu de acreditare, denumită în continuare metodologie, reglementează regulile pentru stabilirea structurii comisiilor de evaluare pe categorii profesionale, precum şi algoritmul în vederea determinării numărului de membri ai comisiilor necesari evaluării fiecărei unităţi sanitare cu paturi în vederea acreditării acesteia.(2) metodologia are ca scop îndeplinirea necesităţii majore de creştere a nivelului profesional şi a calităţii prestaţiei tuturor evaluatorilor ...

Monitorul Oficial 982 din 11 Decembrie 2017 (M. Of. 982/2017)

 METODOLOGIE din 7 noiembrie 2017 privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 982 din 11 decembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.473 din 7 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 982 din 11 decembrie 2017.──────────art. 1(1) evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare constă în determinarea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale: performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.(2) evaluarea anuală include monitorizarea continuă a rezultatelor obţinute de cluburile sportive universitare, identificarea necesităţilor de dezvoltare şi a barierelor întâmpinate în vederea obţinerii performanţei sportive.(3) evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în conformitate cu următoarele principii de bază:a) obiectivitate - federaţia sportului Şcolar şi universitar în ...

Monitorul Oficial 922 din 23 Noiembrie 2017 (M. Of. 922/2017)

 METODOLOGIE din 14 noiembrie 2017 de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 922 din 23 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 106 din 14 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 922 din 23 noiembrie 2017.──────────art. 1(1) prezenta metodologie stabileşte modul de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare, realizate în tehnologie emergentă, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) lit. e), în/din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă. (2) o instalaţie de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă este exceptată de la aplicarea dispoziţiilor regulamentului (ce) 2016/631 al comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod ...

Monitorul Oficial 914 din 22 Noiembrie 2017 (M. Of. 914/2017)

 METODOLOGIA din 3 octombrie 2017 activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 914 din 22 noiembrie 2017

──────────conţinută de normele aprobate prin decizia nr. 500.201 din 3 octombrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 914 din 22 noiembrie 2017.──────────cap. imetodologia activităţii desfăşurate de către directorul adjunct sau şeful serviciului educaţie şi asistenţă psihosocialăart. 1scopul activităţii directorului adjunct sau şefului serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, motivarea, controlul sau evaluarea demersurilor de reintegrare socială, derulate cu persoanele private de libertate, prin implicarea personalului în condiţiile unui climat echilibrat şi a unei culturi organizaţionale orientate către comunitate. art. 2(1) standardul privind asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării activităţii de către directorul ...

 METODOLOGIE din 7 noiembrie 2017 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 914 din 22 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 914 din 22 noiembrie 2017.──────────cap. ifundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetul de stat, prin bugetele locale/judeţene, după cazart. 1proiectul planului de şcolarizare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor şcolare, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, se realizează pe baza următoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic şi criteriul relevanţei.art. 2pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare, în cadrul criteriului legislativ se ...

Monitorul Oficial 896 din 15 Noiembrie 2017 (M. Of. 896/2017)

 METODOLOGIE din 13 octombrie 2017 pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 896 din 15 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.093/365/2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 896 din 15 noiembrie 2017.────────── art. 1prezenta metodologie reglementează procedura pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea administraţiei naţionale „apele române“, denumită în continuare a.n.a.r., în care se poate practica şi activitatea de piscicultură, prin administraţiile bazinale de apă din subordine, respectiv exploatarea complexă stânca-costeşti, în vederea practicării pisciculturii.art. 2persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, construcţii provizorii, specifice activităţii de piscicultură, pe terenurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea a.n.a.r., cu respectarea prevederilor legale specifice domeniului gospodăririi apelor ...

‹‹ Pagina 1 din 109
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice