Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1482 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 149

Monitorul Oficial 99 bis din 06 Februarie 2023 (M. Of. 99 bis/2023)

 METODOLOGIE din 31 ianuarie 2023 privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 bis din 6 februarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.613 din 31 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 99 din 6 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) consorţiul pentru învăţământ dual, denumit în continuare "consorţiu", este o structură partenerială fără personalitate juridică, cu denumire proprie, constituită în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) consorţiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învăţământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piaţa muncii şi are denumire proprie stabilită, de părţi, prin ...

Monitorul Oficial 102 din 06 Februarie 2023 (M. Of. 102/2023)

 METODOLOGIE din 2 februarie 2023 de organizare a Programului "Săptămâna verde" EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 din 6 februarie 2023

──────────arpobată prin ordinul nr. 3.629 din 2 februarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 102 din 6 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1programul „săptămâna verde“ este un program naţional, în acord cu prevederile raportului „educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile“, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul administraţiei prezidenţiale, ale strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 59/2023, şi ale strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a româniei 2030, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 877/2018, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2unităţile şi instituţiile de învăţământ implicate în ...

Monitorul Oficial 68 din 26 Ianuarie 2023 (M. Of. 68/2023)

 METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023 de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.────────── ┌────┬────────────────┬────────────────┐│nr. │activitatea │ ││crt.│profesională şi │punctajul ││ │ştiinţifică │ │├────┼────────────────┼────────────────┤│ │rezidenţiat prin│ ...

 METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023 privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.──────────1. dispoziţii generale1.1 pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, concursul va consta în următoarele etape:a) selecţia dosarelor pentru înscriere (a) şi pentru stabilirea ...

 METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023 privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se face numai pe posturi normate şi vacante sau temporar vacante, potrivit legii şi ...

Monitorul Oficial 43 din 16 Ianuarie 2023 (M. Of. 43/2023)

 METODOLOGIE din 22 decembrie 2022 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 6.450 din 22 decembrie 2022, publicat în monitorul ofical al româniei, partea i, nr. 43 din 16 ianuarie 2023.──────────art. 1(1) sumele stabilite pentru finanţarea de bază şi cea suplimentară, provenite de la bugetul ministerului educaţiei, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de învăţământ superior. În contract sunt specificate: numărul de studenţi (echivalenţi unitari) finanţaţi de la bugetul de stat, pe cicluri de studii, şi numărul de granturi doctorale finanţate. (2) contractele instituţionale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de ministerul educaţiei (me) şi consiliul naţional pentru finanţarea Învăţământului ...

Monitorul Oficial 30 bis din 11 Ianuarie 2023 (M. Of. 30 bis/2023)

 METODOLOGIE din 10 ianuarie 2023 de finanţare a federaţiilor sportive naţionale şi a Comitetului Naţional Paralimpic pe baza programelor sportive de utilitate publică EMITENT: Ministerul Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 30 bis din 11 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 12 din 10 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 30 din 11 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale şi a comitetului naţional paralimpic pe baza programelor sportive de utilitate publică:● principiile care stau la baza finanţării federaţiilor sportive naţionale şi a comitetului naţional paralimpic pe baza programelor sportive de utilitate publică;● condiţiile de eligibilitate;● criteriile de finanţare;● cererea de finanţare;● evaluarea cererilor de finanţare pe baza condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de finanţare;● contractul de finanţare;● atribuirea finanţării în limita bugetului aprobat;● ...

Monitorul Oficial 35 din 12 Ianuarie 2023 (M. Of. 35/2023)

 METODOLOGIE din 22 decembrie 2022 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 6.453 din 22 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 12 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În conformitate cu art. 197 lit. b) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională (fdi) din bugetul alocat ministerului educaţiei (med).(2) fondurile alocate pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, finanţate din bugetul med, sunt considerate ca venituri proprii ale acestora şi sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare instituţională ...

Monitorul Oficial 30 din 11 Ianuarie 2023 (M. Of. 30/2023)

 METODOLOGIE din 22 decembrie 2022 privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 30 din 11 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 6.457 din 22 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 30 din 11 ianuarie 2023.──────────art. 1prezenta metodologie reglementează managementul modulului mecanismul de avertizare timpurie în educaţie (mate) din sistemul informatic integrat al Învăţământului din românia (siiir), denumită în continuare metodologie.art. 2În vederea asigurării managementului modulului mate, la nivelul ministerului educaţiei, inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului bucureşti şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar se constituie comisii pentru coordonarea şi gestionarea activităţilor derulate prin siiir.art. 3(1) comisia naţională pentru managementul modulului mate se constituie la nivelul ministerului educaţiei, prin ordin de ministru.(2) comisia ...

Monitorul Oficial 9 din 05 Ianuarie 2023 (M. Of. 9/2023)

 METODOLOGIE-CADRU din 27 decembrie 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 5 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.931 din 27 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 din 5 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade profesionale pentru fizioterapeuţi.(2) examenul pentru obţinerea gradului specialist, respectiv principal se susţine în specializarea titlului de calificare deţinut, cu respectarea prevederilor privind vechimea minimă prevăzută de lege.art. 2(1) colegiul fizioterapeuţilor din românia, denumit în continuare cfzro, organizează examenul pentru obţinerea gradului specialist, respectiv principal pentru fizioterapeuţii prevăzuţi la art. 1, anual, în sesiuni naţionale.(2) organizarea şi desfăşurarea examenului pentru ...

‹‹ Pagina 1 din 149
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016