Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1143 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 115

Monitorul Oficial 765 din 05 Septembrie 2018 (M. Of. 765/2018)

 METODOLOGIE din 27 iulie 2018 privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 765 din 5 septembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.196 din 27 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 765 din 5 septembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare.(2) gradaţia de merit se acordă personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, menţionat la art. 291 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) gradaţia de merit se acordă, prin concurs, pentru 16% din posturile didactice auxiliare existente la nivelul bibliotecii centrale universitare, din alocaţie bugetară, în conformitate ...

Monitorul Oficial 751 din 30 August 2018 (M. Of. 751/2018)

 METODOLOGIE DE EVALUARE din 2 august 2018 a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 599 din 2 august 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 751 din 30 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1domeniu de aplicareprezenta metodologie se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terţiari de credite.art. 2definiţiiÎn sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ameninţare de corupţie - acţiunea sau evenimentul de corupţie care se poate produce în cadrul unei activităţi specifice a unei autorităţi sau instituţii publice din cele prevăzute la art. 1 sau ...

 METODOLOGIE STANDARD din 2 august 2018 de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 599 din 2 august 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 751 din 30 august 2018.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1obiectul metodologieiprezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, în conformitate cu obiectivul specific 2.1 din strategia naţională anticorupţie 2016-2020 (sna), aprobată prin hotărârea guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de ...

Monitorul Oficial 730 din 23 August 2018 (M. Of. 730/2018)

 METODOLOGIE din 23 iulie 2018 privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 23 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 766 din 23 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 730 din 23 august 2018.──────────art. 1(1) posibilitatea/posibilitatea anuală din amenajamentul în vigoare poate fi depăşită numai prin recoltarea produselor accidentale i şi numai în subunităţile de gospodărire în care se reglementează procesul de producţie, cu excepţia subunităţii de gospodărire de tip g - codru grădinărit, în care produsele accidentale i nu se precomptează.(2) produsele accidentale ii nu se precomptează, iar volumul acestora nu este luat în considerare la depăşirea posibilităţii. art. 2(1) prezenta metodologie stabileşte documentele şi procedurile necesare pentru:a) aprobarea depăşirii ...

Monitorul Oficial 719 din 21 August 2018 (M. Of. 719/2018)

 METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 21 august 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 936 din 25 iulie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 719 din 21 august 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prin excepţie de la prevederile art. 16 şi 18 din ordonanţa guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, ministerul sănătăţii poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată ...

Monitorul Oficial 706 din 14 August 2018 (M. Of. 706/2018)

 METODOLOGIE din 26 iulie 2018 privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 706 din 14 august 2018

──────────aprobată prin hotărârea nr. 29 din 26 iulie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 706 din 14 august 2018.──────────art. 1(1) colegiul fizioterapeuţilor din românia, autoritatea română cu atribuţii şi competenţe în privinţa supravegherii şi controlului exercitării profesiei de fizioterapeut pe teritoriul româniei, poate elibera, la cererea membrilor săi, deţinători ai autorizaţiei de liberă practică valabilă, certificatul de status profesional curent.(2) certificatul de status profesional curent poate fi eliberat şi fizioterapeuţilor care au fost membri ai colegiului fizioterapeuţilor din românia, calitate pe care în prezent nu o mai deţin, în condiţiile dispoziţiilor art. 7.(3) În sensul ...

Monitorul Oficial 665 din 31 Iulie 2018 (M. Of. 665/2018)

 METODOLOGIE din 27 iulie 2018 de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 31 iulie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 157 din 27 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 665 din 31 iulie 2018.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniul de aplicareart. 1prezenta metodologie de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, denumită în continuare metodologie, stabileşte:a) modul de calcul al cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul următor;b) modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii estimate de certificate verzi, pentru fiecare trimestru de analiză de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi;c) modul de ...

Monitorul Oficial 619 din 18 Iulie 2018 (M. Of. 619/2018)

 METODOLOGIE-CADRU din 29 iunie 2018 pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală" EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 18 iulie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.046 din 29 iunie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 619 din 18 iulie 2018.──────────art. 1absolvenţii şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, pot continua studiile în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă „asistenţă medicală generală“, numai după înscrierea şi promovarea concursului de admitere la una dintre instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, care organizează şi desfăşoară programul de studii universitare de licenţă „asistenţă medicală generală“.art. 2admiterea absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, la programele de studii universitare de licenţă „asistent medical generalist“ ...

Monitorul Oficial 610 din 17 Iulie 2018 (M. Of. 610/2018)

 METODOLOGIE din 4 iulie 2018 de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 17 iulie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 115 din 4 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al românie, partea i, nr. 610 din 17 iulie 2018.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta metodologie are drept scop stabilirea unei metode unitare de calcul al consumului tehnologic de gaze naturale din sistemul de transport al gazelor naturale, denumit în continuare st, şi se aplică de operatorul de transport şi de sistem, denumit în continuare ots.art. 2(1) În sensul prezentei metodologii, consumul tehnologic reprezintă cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de volum şi de energie, necesară a fi consumată de ots pentru asigurarea parametrilor ...

Monitorul Oficial 583 din 10 Iulie 2018 (M. Of. 583/2018)

 METODOLOGIE din 17 mai 2018 de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 10 iulie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.680 din 17 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 583 din 10 iulie 2018.──────────art. 1(1) programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate“, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 798/2016, cu modificările ulterioare, finanţat de la bugetul de stat prin bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale, de către autoritatea naţională pentru ...

‹‹ Pagina 1 din 115
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice