Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1239 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 124

Monitorul Oficial 945 bis din 26 Noiembrie 2019 (M. Of. 945 bis/2019)

 METODOLOGIE-CADRU din 12 noiembrie 2019 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 945 bis din 26 noiembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.259/2019, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 945 din 26 noiembrie 2019──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează:a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar;c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.(2) prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2020, respectiv unităţile de învăţământ conexe ale ...

Monitorul Oficial 931 din 19 Noiembrie 2019 (M. Of. 931/2019)

 METODOLOGIE din 15 noiembrie 2019 privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 931 din 19 noiembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 130 din 15 noiembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 931 din 19 noiembrie 2019.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1sistemul naţional de management al tranzacţiilor eurodac, denumit în continuare sistemul naţional eurodac, este autorizat să funcţioneze în condiţiile prevăzute de lege, pentru procesarea amprentelor papilare în vederea stabilirii identităţii mai multor categorii de străini, conform regulamentului eurodac.art. 2sistemul naţional eurodac funcţionează ca o bază de date operativă, informatizată, constituită şi coordonată la nivelul i.g.i.art. 3(1) pentru implementarea sistemului naţional eurodac, la nivelul i.g.i. şi i.g.p.f. se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general zonele de ...

Monitorul Oficial 911 din 12 Noiembrie 2019 (M. Of. 911/2019)

 METODOLOGIE din 4 noiembrie 2019 de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 12 noiembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.679 din 4 noiembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 911 din 12 noiembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale.art. 2ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, denumit în continuare oamgmamr, organizează examenul de grad principal pentru profesioniştii prevăzuţi la art. 1, în sesiune naţională, la solicitarea liceului tehnologic special „regina elisabeta“.art. 3pentru îndeplinirea atribuţiilor de organizator, oamgmamr colaborează cu ministerul sănătăţii, liceul tehnologic special „regina elisabeta“ şi asociaţia nevăzătorilor din românia, în vederea ...

Monitorul Oficial 895 din 06 Noiembrie 2019 (M. Of. 895/2019)

 METODOLOGIE din 24 octombrie 2019 de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 6 noiembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 358 din 24 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 895 din 6 noiembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:a) referinţă (r) - grupare de standarde, criterii şi cerinţe, având acelaşi domeniu de aplicare;b) standard (s) - nivelul de performanţă realizabil şi măsurabil, agreat de profesionişti şi observabil de către populaţia căreia i se adresează. este constituit dintr-un set de criterii şi cerinţe care definesc aşteptările privind performanţa, structura şi procesele dintr-o unitate sanitară din ambulatoriu;c) criteriu (cr) - obiectiv specific de realizat pentru îndeplinirea standardului;d) ...

Monitorul Oficial 884 din 01 Noiembrie 2019 (M. Of. 884/2019)

 METODOLOGIE din 1 noiembrie 2019 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 884 din 1 noiembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.670 din 1 noiembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 884 din 1 noiembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ministerul sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 8 decembrie 2019. concursul se desfăşoară în centrele universitare bucureşti, clujnapoca, craiova, iaşi, târgu mureş şi timişoara.art. 2(1) unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) cifra de şcolarizare pe domenii şi specialităţi este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.(3) numărul ...

Monitorul Oficial 841 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 841/2019)

 METODOLOGIE din 9 octombrie 2019 de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 16 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 195 din 9 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 841 din 16 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1(1) prezenta metodologie de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (metodologie) are ca scop stabilirea modului în care autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei monitorizează sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv sistemul de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kw ...

Monitorul Oficial 840 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 840/2019)

 METODOLOGIE din 9 octombrie 2019 de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 din 16 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.524 din 9 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────cap. idefiniţiiart. 1În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) impact asupra sănătăţii - totalul efectelor pozitive sau negative ale unui obiectiv funcţional asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din zona de influenţă stabilită prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului;b) evaluarea impactului asupra sănătăţii (denumită în continuare eis) - combinaţie de proceduri, metode şi instrumente prin care se identifică efecte probabile ale unui obiectiv funcţional asupra sănătăţii unei populaţii din ...

Monitorul Oficial 810 din 07 Octombrie 2019 (M. Of. 810/2019)

 METODOLOGIE din 1 octombrie 2019 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 7 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 193 din 1 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 810 din 7 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta metodologie stabileşte: a) parametrii utilizaţi în monitorizarea spaet şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană;b) obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce priveşte raportarea datelor de monitorizare; c) analizele şi rapoartele realizate de anre în baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici.art. 2metodologia creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a spaet şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană şi se ...

Monitorul Oficial 805 din 04 Octombrie 2019 (M. Of. 805/2019)

 METODOLOGIE din 30 septembrie 2019 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.480 din 30 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 805 din 4 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1angajarea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale din românia, denumită în continuare anmdmr, se face prin concurs, organizat de ministerul sănătăţii, potrivit art. 7 alin. (2) din legea nr. 134/2019 privind reorganizarea agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.art. 2poate ocupa postul de preşedinte, respectiv vicepreşedinte persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:a) are cetăţenia română şi/sau cetăţenie a altor state membre ale uniunii europene ...

Monitorul Oficial 804 din 03 Octombrie 2019 (M. Of. 804/2019)

 METODOLOGIE din 23 august 2019 de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 3 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.263 din 23 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 804 din 3 octombrie 2019.──────────art. 1(1) prezenta metodologie de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente acestui proces.(2) prevederile metodologiei se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect ...

‹‹ Pagina 1 din 124
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice