Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1422 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 143

Monitorul Oficial 512 din 25 Mai 2022 (M. Of. 512/2022)

 METODOLOGIE din 13 mai 2022 de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022 EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 25 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 799 din 13 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 512 din 25 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 435/2022, denumite în continuare programe de interes naţional, se face pe baza selecţiei publice de proiecte organizate de către ministerul muncii şi solidarităţii sociale.art. 2(1) procedura de selecţie de proiecte are următoarele etape:a) publicarea anunţului de participare;b) publicarea pe pagina de internet a ministerului muncii şi solidarităţii sociale, a agenţiei naţionale ...

Monitorul Oficial 437 din 04 Mai 2022 (M. Of. 437/2022)

 METODOLOGIE din 28 aprilie 2022 de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 4 mai 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 566 din 28 aprilie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 437 din 4 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară sunt servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere oferite copiilor antepreşcolari, pe timpul zilei, în următoarele tipuri de unităţi/instituţii, denumite în continuare unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezenta metodologie:a) creşe arondate unei unităţi de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit;b) creşe arondate unei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componenţă nivel preşcolar, inclusiv ...

Monitorul Oficial 395 din 26 Aprilie 2022 (M. Of. 395/2022)

 METODOLOGIE din 21 aprilie 2022 de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 536 din 21 aprilie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 395 din 26 aprilie 2022.──────────art. 1(1) În vederea gestionării pierderilor de vaccin împotriva covid-19, utilizatorii registrului electronic naţional de vaccinare, denumit în continuare renv, din cadrul depozitelor de păstrare a vaccinurilor, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, centrelor de vaccinare şi cabinetelor medicilor de familie care desfăşoară activitatea de vaccinare înregistrează pierderile de vaccin împotriva covid-19, conform prezentei metodologii.(2) utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia ca la sfârşitul programului de lucru sau ori de câte ori este nevoie ...

Monitorul Oficial 378 bis din 15 Aprilie 2022 (M. Of. 378 bis/2022)

 METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 7 aprilie 2022 privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 bis din 15 aprilie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.551 din 7 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 378 din 15 aprilie 2022.──────────cap. iacordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitarsecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2022.(2) gradaţia de merit se acordă personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control.(3) gradaţia de merit prevăzută de legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare se acordă prin concurs şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului ...

Monitorul Oficial 372 din 14 Aprilie 2022 (M. Of. 372/2022)

 METODOLOGIE din 13 martie 2022 privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie 2022-octombrie 2022 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 14 aprilie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 66 din 13 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 372 din 14 aprilie 2022.──────────art. 1prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalităţii prin care se determină nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale care au în portofoliu clienţi finali au obligaţia să îl constituie în depozitele de înmagazinare subterană, în perioada aprilie-octombrie 2022, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali în condiţii de continuitate şi siguranţă.art. 2prezenta metodologie se aplică şi în cazul producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţionarea ...

Monitorul Oficial 368 din 14 Aprilie 2022 (M. Of. 368/2022)

 METODOLOGIE din 6 aprilie 2022 de elaborare şi execuţie a programelor bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 14 aprilie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 467 din 6 aprilie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 368 din 14 aprilie 2022.──────────metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare, denumită în continuare metodologia, are ca scop întărirea calităţii politicilor publice stabilite de instituţiile publice ale administraţiei publice centrale prin strategii transpuse în planuri strategice instituţionale pe termen mediu în corelaţie cu cadrul bugetar pe termen mediu elaborat, conform legii, de ministerul finanţelor.metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare precizează forma de prezentare a programelor bugetare, conţinutul acestora şi modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţă, precum şi modul ...

Monitorul Oficial 354 din 11 Aprilie 2022 (M. Of. 354/2022)

 METODOLOGIE din 30 martie 2022 de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 11 aprilie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 231 din 30 martie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 354 din 11 aprilie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează procedura de evaluare de către autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.(2) implementarea strategiilor de tarifare se realizează prin intermediul planurilor de afaceri întocmite de către operatori/operatorii regionali în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale sau ...

 METODOLOGIE din 30 martie 2022 de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 11 aprilie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 230 din 30 martei 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 354 din 11 aprilie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, se aplică tuturor operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează aceste servicii, în gestiune directă, şi care, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, nu au aprobată, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) din legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu ...

Monitorul Oficial 348 din 08 Aprilie 2022 (M. Of. 348/2022)

 METODOLOGIE din 23 martie 2022 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport EMITENT: Ministerul Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 8 aprilie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 170 din 23 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 348 din 8 aprilie 2022.──────────art. 1(1) prezenta metodologie reglementează modalitatea de finanţare a activităţii sportive de excelenţă având ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii privind atribuirea contractelor de finanţare din bugetul ministerului sportului (ms), pentru organizarea în românia a activităţii sportive de excelenţă, în vederea atingerii scopului propus prin obiectivele stabilite în conformitate cu interesul naţional şi reprezentarea româniei la nivel de excelenţă sportivă.(2) În vederea încurajării activităţii sportive de excelenţă în sport se organizează şi se defineşte această ...

Monitorul Oficial 301 din 29 Martie 2022 (M. Of. 301/2022)

 METODOLOGIE din 25 martie 2022 de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 29 martie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 427 din 25 martie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 301 din 29 martie 2022.──────────metodologia este structurată astfel:i. introducereii. arhitectura planului strategic instituţionaliii. elaborarea planului strategic instituţional1. componenta de politici publice2. componenta bugetarăiv. monitorizarea şi raportarea implementării planului strategic instituţionalv. revizuirea planului strategic instituţionalvi. anexe metodologieanexa a (metodologie) - model pentru formatul planului strategic instituţionali. introducerei.1. concept şi aplicabilitateprezenta metodologie are rolul de a stabili un cadru standardizat şi unitar în procesul de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale (psi). metodologia conţine elemente prevăzute iniţial în hotărârea guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea ...

‹‹ Pagina 1 din 143
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016