Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1234 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 124

Monitorul Oficial 841 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 841/2019)

 METODOLOGIE din 9 octombrie 2019 de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 841 din 16 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 195 din 9 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 841 din 16 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1(1) prezenta metodologie de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (metodologie) are ca scop stabilirea modului în care autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei monitorizează sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, respectiv sistemul de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kw ...

Monitorul Oficial 840 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 840/2019)

 METODOLOGIE din 9 octombrie 2019 de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 din 16 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.524 din 9 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 840 din 16 octombrie 2019.──────────cap. idefiniţiiart. 1În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) impact asupra sănătăţii - totalul efectelor pozitive sau negative ale unui obiectiv funcţional asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din zona de influenţă stabilită prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului;b) evaluarea impactului asupra sănătăţii (denumită în continuare eis) - combinaţie de proceduri, metode şi instrumente prin care se identifică efecte probabile ale unui obiectiv funcţional asupra sănătăţii unei populaţii din ...

Monitorul Oficial 810 din 07 Octombrie 2019 (M. Of. 810/2019)

 METODOLOGIE din 1 octombrie 2019 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 7 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 193 din 1 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 810 din 7 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta metodologie stabileşte: a) parametrii utilizaţi în monitorizarea spaet şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană;b) obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce priveşte raportarea datelor de monitorizare; c) analizele şi rapoartele realizate de anre în baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici.art. 2metodologia creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a spaet şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană şi se ...

Monitorul Oficial 805 din 04 Octombrie 2019 (M. Of. 805/2019)

 METODOLOGIE din 30 septembrie 2019 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.480 din 30 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 805 din 4 octombrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1angajarea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale din românia, denumită în continuare anmdmr, se face prin concurs, organizat de ministerul sănătăţii, potrivit art. 7 alin. (2) din legea nr. 134/2019 privind reorganizarea agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.art. 2poate ocupa postul de preşedinte, respectiv vicepreşedinte persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:a) are cetăţenia română şi/sau cetăţenie a altor state membre ale uniunii europene ...

Monitorul Oficial 804 din 03 Octombrie 2019 (M. Of. 804/2019)

 METODOLOGIE din 23 august 2019 de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 3 octombrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.263 din 23 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 804 din 3 octombrie 2019.──────────art. 1(1) prezenta metodologie de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente acestui proces.(2) prevederile metodologiei se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect ...

Monitorul Oficial 779 din 25 Septembrie 2019 (M. Of. 779/2019)

 METODOLOGIE din 23 septembrie 2019 de stabilire a venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 25 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 192 din 23 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 779 din 25 septembrie 2019.──────────cap. iscopart. 1prezenta metodologie reglementează modalitatea de fundamentare şi de stabilire a venitului reglementat al operatorului pieţei de energie electrică, denumit în continuare operator, precum şi principiile privind stabilirea tarifului reglementat pentru activitatea reglementată desfăşurată de operator pentru participanţii la pieţele centralizate de energie electrică şi de certificate verzi.art. 2prezenta metodologie are în vedere următoarele obiective:a) asigurarea recuperării costurilor justificate şi efectuate întro manieră prudentă de către operator pentru activitatea reglementată desfăşurată, pentru care se determină venitul reglementat;b) ...

Monitorul Oficial 744 din 12 Septembrie 2019 (M. Of. 744/2019)

 METODOLOGIE din 11 septembrie 2019 privind mobilitatea academică a studenţilor EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 12 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.140 din 11 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 744 din 12 septembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1potrivit legii, mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor şi al studenţilor doctoranzi de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate sau la alte programe de studii din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior. mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învăţământ.art. 2calitatea de student, respectiv student doctorand se menţine pe perioada mobilităţilor interne ...

Monitorul Oficial 736 din 09 Septembrie 2019 (M. Of. 736/2019)

 METODOLOGIE din 30 august 2019 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 9 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.090 din 30 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 736 din 9 septembrie 2019.──────────cap. ifundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetul de stat şi prin bugetele locale/judeţene, după cazart. 1proiectul planului de şcolarizare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor şcolare, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, se realizează pe baza următoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic şi criteriul relevanţei.art. 2pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare, în cadrul criteriului legislativ ...

Monitorul Oficial 735 din 09 Septembrie 2019 (M. Of. 735/2019)

 METODOLOGIE din 29 august 2019 privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 9 septembrie 2019

──────────aprobată prin decizia nr. 516 din 29 august 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 735 din 9 septembrie 2019.──────────cap. iconsideraţii generaleart. 1demersurile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate sub formă de voluntariat de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate, sunt parte a demersurilor de reintegrare socială.art. 2(1) voluntariatul este activitatea de interes public, desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora sau al societăţii, organizată de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.(2) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată ...

Monitorul Oficial 733 din 06 Septembrie 2019 (M. Of. 733/2019)

 METODOLOGIE din 21 august 2019 de monitorizare specială a Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 733 din 6 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.867 din 21 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 733 din 6 septembrie 2019.──────────art. 1universitatea „eftimie murgu“ din reşiţa, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform hotărârii guvernului nr. 369/1992 privind înfiinţarea universităţii „eftimie murgu“ în municipiul reşiţa, este monitorizată pe o perioadă de 3 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în monitorul oficial al româniei, partea i.art. 2(1) monitorizarea specială are în vedere verificarea aducerii la îndeplinire a măsurilor organizatorice şi activităţilor dispuse prin prezenta metodologie.(2) monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de ...

‹‹ Pagina 1 din 124
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice