Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1208 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 121

Monitorul Oficial 295 bis din 17 Aprilie 2019 (M. Of. 295 bis/2019)

 METODOLOGIE din 14 februarie 2019 pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 bis din 17 aprilie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 140 din 14 februarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 295 din 17 aprilie 2019──────────listĂ abrevierianpm agenţia naţională pentru protecţia mediuluiapm agenţia pentru protecţia mediuluiapl autoritate a administraţiei publice localece comisia europeanăcj consiliul judeţeandcd deşeuri din construcţii şi desfiinţărideee deşeuri de echipamente electrice şi electronicehg hotărâre de guverninsse institutul naţional de statisticăoug ordonanţa de urgenţă a guvernuluignm garda naţională de mediumm ministerul mediuluimp master planpjgd planul judeţean de gestionare a deşeurilorpjpgd programul judeţean de prevenire a generării deşeurilorpnpgd programul naţional de prevenire a generării deşeurilorpmgd planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul ...

Monitorul Oficial 364 din 10 Mai 2019 (M. Of. 364/2019)

 METODOLOGIE din 17 aprilie 2019 de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 204 din 17 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 364 din 10 mai 2019.──────────metodologia de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze naturale) extras în românia a fost elaborată de agenţia naţională pentru resurse minerale în baza atribuţiilor şi competenţelor conferite prin legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi este fundamentată, în concordanţă cu criteriile acceptate pe piaţa internaţională a petrolului, pe rezultatele studiilor efectuate sau contractate cu institute de specialitate din ţară (universitatea petrol-gaze din ploieşti), care vor fi prezentate şi analizate cu reprezentanţi ai entităţilor ...

Monitorul Oficial 344 bis din 06 Mai 2019 (M. Of. 344 bis/2019)

 METODOLOGIE ŞI CRITERII din 24 aprilie 2019 privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 bis din 6 mai 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.952 din 24 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 344 din 6 mai 2019──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2019.(2) gradaţia de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) gradaţia de merit prevăzută de legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă 25% din salariul de bază deţinut şi se acordă prin concurs.(4) prin unităţi/instituţii ...

Monitorul Oficial 317 din 23 Aprilie 2019 (M. Of. 317/2019)

 METODOLOGIE din 27 martie 2019 privind acreditarea entităţilor care desfăşoară activităţi de producţie în domeniul TEMPEST - INFOSEC 15 EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 23 aprilie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 116 din 27 martie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 317 din 23 aprilie 2019.──────────cap. iintroduceresecŢiunea 1aspecte generaleart. 1pot desfăşura activităţi de producţie în domeniul tempest numai persoane juridice de drept public sau privat acreditate de către oficiul registrului naţional al informaţiilor secrete de stat, denumit în continuare orniss, conform prevederilor metodologiei privind acreditarea entităţilor care desfăşoară activităţi de producţie în domeniul tempest - infosec 15, denumită în continuare metodologia. etapele procesului de acreditare a entităţilor producătoare sunt prezentate în capitolul ii.art. 2persoanele juridice care desfăşoară în prezent activităţi de producţie ...

Monitorul Oficial 301 din 18 Aprilie 2019 (M. Of. 301/2019)

 METODOLOGIE din 17 aprilie 2019 de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 301 din 18 aprilie 2019.──────────art. 1(1) prezenta metodologie reglementează modalitatea de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru acoperirea necesarului de consum curent al cc şi pet, precum şi a cantităţilor necesare îndeplinirii obligaţiei de constituire a stocului minim aferent acestor categorii de clienţi, integral din producţie internă.(2) producătorii de gaze naturale au obligaţia de a vinde cu prioritate cantităţile de gaze naturale din producţia internă necesare pentru asigurarea necesarului de consum ...

Monitorul Oficial 289 din 16 Aprilie 2019 (M. Of. 289/2019)

 METODOLOGIE din 1 aprilie 2019 de stabilire a ocolului silvic nominalizat EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 16 aprilie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 530 din 1 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 289 din 16 aprilie 2019.──────────art. 1(1) prezenta metodologie stabileşte procedura de nominalizare a ocolului silvic în scopul asigurării serviciilor silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice.(2) pentru asigurarea serviciilor silvice ale fondului forestier de maximum 30 ha de pe raza administrativ-teritorială a unei comune, a unui oraş sau municipiu se nominalizează unul sau mai multe ocoale silvice, astfel cum sunt prevăzute la art. 10 alin. (2) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu ...

Monitorul Oficial 272 bis din 10 Aprilie 2019 (M. Of. 272 bis/2019)

 METODOLOGIE din 2 aprilie 2019 privind organizarea taberelor studenţeşti EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 bis din 10 aprilie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 513 din 2 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 272 din 10 aprilie 2019──────────titlul i  norme privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti pe perioada vacanţei de vară, pentru studenţii   înscrişi la cursurile cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior de statcap. idispoziţii generaleart. 1cadrul legal pentru organizarea taberelor studenţeşti este reprezentat de:1. legea bugetului de stat pe anul în curs;2. legea nr. 350/2006, legea tinerilor;3. hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;4. hotărârea guvernului nr. 259/2006 privire aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor autorităţii naţionale ...

Monitorul Oficial 273 din 10 Aprilie 2019 (M. Of. 273/2019)

 METODOLOGIE din 13 martie 2019 de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019

──────────aprobată prin hotărârea nr. 3 din 13 martie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 273 din 10 aprilie 2019.──────────art. 1hotărârile comitetului director al colegiului psihologilor din românia, respectiv ale consiliului colegiului psihologilor din românia, ca foruri de conducere ale colegiului psihologilor din românia, sunt aprobate prin votul membrilor acestora. În cazul hotărârilor adoptate prin vot deschis, pentru a adopta o decizie, membrii acestor foruri de conducere pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice.art. 2În cazul acelor şedinţe ale comitetului director sau ale consiliului colegiului psihologilor din românia ...

Monitorul Oficial 260 bis din 04 Aprilie 2019 (M. Of. 260 bis/2019)

 METODOLOGIE din 26 martie 2019 pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 bis din 4 aprilie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 490 din 26 martie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 260 din 4 aprilie 2019──────────cap. icadrul legalart. 1cadrul legal pentru organizarea concursului naţional/local de proiecte de tineret şi pentru concursul naţional de proiecte studenţeşti este reprezentat de:- legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;– legea nr. 350/2006, legea tinerilor, cu modificările completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea ...

Monitorul Oficial 264 din 05 Aprilie 2019 (M. Of. 264/2019)

 METODOLOGIE din 4 aprilie 2019 de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

──────────aprobată prin decizia nr. 68 din 4 aprilie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 264 din 5 aprilie 2019──────────cap. idispoziţii generaleart. 1controlul activităţii desfăşurate de autorităţile publice responsabile desemnate în temeiul hotărârii guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, precum şi de proprietarii/operatorii/ administratorii de infrastructuri critice naţionale şi europene, denumiţi în continuare a.p.r. şi p/o/a, se realizează în conformitate cu prezenta metodologie, precum şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul protecţiei infrastructurilor critice.art. 2prezenta metodologie reglementează modalitatea de organizare şi executare a controalelor la a.p.r. şi ...

‹‹ Pagina 1 din 121
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice