Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1256 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 126

Monitorul Oficial 254 din 27 Martie 2020 (M. Of. 254/2020)

 METODOLOGIE din 11 martie 2020 privind criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 254 din 27 martie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 396 din 11 martie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 254 din 27 martie 2020.──────────art. 1prezenta metodologie reglementează criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul casei naţionale de asigurări de sănătate, denumită în continuare cnas, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea.art. 2principiile care stau la baza metodologiei de selecţie prevăzută de prezentul ordin sunt următoarele:a) competenţa, principiul potrivit căruia persoanele care doresc să ocupe funcţia de specialist în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul ...

Monitorul Oficial 214 din 17 Martie 2020 (M. Of. 214/2020)

 METODOLOGIE din 9 martie 2020 pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 21 din 9 martie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 214 din 17 martie 2020.──────────cap. irecunoaşterea calificărilor de fizioterapeutart. 1(1) În sensul prezentei metodologii, recunoaşterea se efectuează în scop profesional, în vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut. (2) recunoaşterea profesională se face, după caz, cu măsuri compensatorii care constau în efectuarea unui stagiu de adaptare sau susţinerea unei probe de aptitudini. organizarea şi desfăşurarea stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini în vederea recunoaşterii calificărilor de fizioterapeut, sub incidenţa regimului general de recunoaştere a calificărilor profesionale, sunt prevăzute ...

Monitorul Oficial 203 din 13 Martie 2020 (M. Of. 203/2020)

 METODOLOGIE DE SELECŢIE din 4 martie 2020 pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 13 martie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 325 din 4 martie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 203 din 13 martie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice ministerului afacerilor externe (denumită în continuare „metodologia de selecţie“) reglementează procesul de selecţie organizat la nivelul ministerului afacerilor externe (denumit în continuare „mae“), în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice mae pentru ocuparea funcţiilor de încadrare a personalului la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti ...

Monitorul Oficial 158 bis din 27 Februarie 2020 (M. Of. 158 bis/2020)

 METODOLOGIE ŞI CRITERII din 21 februarie 2020 privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 bis din 27 februarie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.307 din 21 februarie 2020 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 158 din 27 februarie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020.(2) gradaţia de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) gradaţia de merit prevăzută de legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă 25% din salariul de bază deţinut şi se acordă prin concurs.(4) prin unităţi/instituţii de învăţământ, în ...

Monitorul Oficial 140 din 21 Februarie 2020 (M. Of. 140/2020)

 METODOLOGIE din 17 februarie 2020 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 140 din 21 februarie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.277 din 17 februarie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 21 februarie 2020.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1În conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele i-iv.art. 2(1) conform legii, învăţământul primar este parte a învăţământului obligatoriu. (2) numărul de locuri care se alocă, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în învăţământul de stat, este cel puţin egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc.(3) inspectoratele şcolare soluţionează ...

Monitorul Oficial 139 din 21 Februarie 2020 (M. Of. 139/2020)

 METODOLOGIE din 27 ianuarie 2020 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 139 din 21 februarie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.116 din 27 ianuarie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 139 din 21 februarie 2020.──────────art. 1(1) sumele stabilite pentru finanţarea de bază şi cea suplimentară, provenite de la bugetul ministerului educaţiei şi cercetării, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de învăţământ superior. În contract sunt specificate numărul de studenţi (echivalenţi unitari) finanţaţi de la bugetul de stat pe cicluri de studii şi numărul de granturi doctorale finanţate. (2) contractele instituţionale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de ministerul educaţiei şi cercetării (mec) şi consiliul naţional pentru ...

Monitorul Oficial 132 din 19 Februarie 2020 (M. Of. 132/2020)

 METODOLOGIE din 7 februarie 2020 de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.200 din 7 februarie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 132 din 19 februarie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1evaluarea studiilor doctorale(1) evaluarea studiilor universitare de doctorat se realizează în scopul acreditării sau menţinerii acreditării.(2) În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale din cadrul aceleiaşi instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (iosud), evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul iosud.(3) procesul de evaluare externă periodică a studiilor doctorale sau în vederea acreditării, după caz, se realizează în conformitate cu prevederile ...

Monitorul Oficial 92 din 07 Februarie 2020 (M. Of. 92/2020)

 METODOLOGIE din 5 februarie 2020 pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 92 din 7 februarie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 14 din 5 februarie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 92 din 7 februarie 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1principii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează modalitatea de fundamentare şi de stabilire a venitului unitar şi de aprobare a preţurilor reglementate din sectorul gazelor naturale, la care se realizează furnizarea reglementată a gazelor naturale în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020.(2) furnizarea realizată de către furnizorul de ultimă instanţă, conform reglementărilor specifice elaborate de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei, denumită în continuare anre, nu face obiectul prezentei metodologii.(3) determinarea anuală a ...

 METODOLOGIE din 5 februarie 2020 de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 92 din 7 februarie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 16 din 5 februarie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 92 din 7 februarie 2020.──────────cap. iscopart. 1prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare şi regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite.cap. ii definiţiiart. 2(1) termenii şi abrevierile utilizaţi/utilizate în prezenta metodologie au semnificaţiile definite în legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în codul reţelei pentru sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ...

 METODOLOGIE din 27 ianuarie 2020 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 92 din 7 februarie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.115 din 27 ianuarie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 92 din 7 februarie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În conformitate cu art. 197 lit. b) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională (fdi), din bugetul alocat ministerului educaţiei şi cercetării (mec).(2) fondurile alocate pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, finanţate din bugetul mec, sunt considerate ca venituri proprii ale acestora şi sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare instituţională ...

‹‹ Pagina 1 din 126
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice