Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1237 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 124

Monitorul Oficial 736 din 09 Septembrie 2019 (M. Of. 736/2019)

 METODOLOGIE din 30 august 2019 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 9 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.090 din 30 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 736 din 9 septembrie 2019.──────────cap. ifundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetul de stat şi prin bugetele locale/judeţene, după cazart. 1proiectul planului de şcolarizare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor şcolare, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, se realizează pe baza următoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic şi criteriul relevanţei.art. 2pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare, în cadrul criteriului legislativ ...

Monitorul Oficial 735 din 09 Septembrie 2019 (M. Of. 735/2019)

 METODOLOGIE din 29 august 2019 privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 9 septembrie 2019

──────────aprobată prin decizia nr. 516 din 29 august 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 735 din 9 septembrie 2019.──────────cap. iconsideraţii generaleart. 1demersurile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate sub formă de voluntariat de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate, sunt parte a demersurilor de reintegrare socială.art. 2(1) voluntariatul este activitatea de interes public, desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora sau al societăţii, organizată de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.(2) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată ...

Monitorul Oficial 734 din 06 Septembrie 2019 (M. Of. 734/2019)

 METODOLOGIE din 4 septembrie 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 6 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 187 din 4 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 734 din 6 septembrie 2019.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează modalitatea de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, desfăşurate de operatorii licenţiaţi.(2) stabilirea tarifelor reglementate prevăzute la alin. (1) se realizează de operatorii licenţiaţi pe baza formulei specificate în prezenta metodologie.art. 2(1) În cadrul prezentei metodologii se utilizează următoarele abrevieri:a) anre - autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei;b) ots - operator de transport şi de sistem;c) ...

Monitorul Oficial 733 din 06 Septembrie 2019 (M. Of. 733/2019)

 METODOLOGIE din 21 august 2019 de monitorizare specială a Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 733 din 6 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.867 din 21 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 733 din 6 septembrie 2019.──────────art. 1universitatea „eftimie murgu“ din reşiţa, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform hotărârii guvernului nr. 369/1992 privind înfiinţarea universităţii „eftimie murgu“ în municipiul reşiţa, este monitorizată pe o perioadă de 3 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în monitorul oficial al româniei, partea i.art. 2(1) monitorizarea specială are în vedere verificarea aducerii la îndeplinire a măsurilor organizatorice şi activităţilor dispuse prin prezenta metodologie.(2) monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de ...

Monitorul Oficial 654 bis din 07 August 2019 (M. Of. 654 bis/2019)

 METODOLOGIE din 1 august 2019 de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 bis din 7 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 171 din 1 august 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 654 bis din 7 august 2019.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopul Şi obiectivele metodologieiart. 1prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare a veniturilor reglementate şi de calcul al tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice.art. 2venitul reglementat pentru serviciul de transport se determină prin utilizarea unei metode de reglementare de tip "venit plafon".art. 3aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:a) un mediu de reglementare eficient;b) o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei în activitatea de transport peste ţintele stabilite de autoritatea ...

Monitorul Oficial 689 din 21 August 2019 (M. Of. 689/2019)

 METODOLOGIE-CADRU din 12 august 2019 de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 21 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.750 din 12 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 689 din 21 august 2019.──────────cap. iinformaţii generaleart. 1prezenta metodologie-cadru reglementează cadrul general privind organizarea şi înregistrarea în registrul naţional al programelor postuniversitare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi a programelor postuniversitare de perfecţionare, precum şi a programelor postuniversitare de educaţie permanentă.cap. iiorganizarea şi înregistrarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi a programelor postuniversitare de perfecţionareart. 2(1) programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, precum şi programele postuniversitare de perfecţionare, denumite în continuare programe postuniversitare, ...

Monitorul Oficial 657 din 07 August 2019 (M. Of. 657/2019)

 METODOLOGIE din 2 august 2019 privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 7 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.697 din 2 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 657 din 7 august 2019.──────────art. 1prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele membre ale uniunii europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului privind spaţiul economic european şi din confederaţia elveţiană, care au studiat în românia şi care solicită, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în unul dintre statele membre ale uniunii europene, ale spaţiului economic european sau din confederaţia elveţiană, în mod independent sau ca salariat, eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile directivei 2005/36/ce ...

Monitorul Oficial 656 din 07 August 2019 (M. Of. 656/2019)

 METODOLOGIE din 24 iulie 2019 de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 167 din 24 iulie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 656 din 7 august 2019.──────────cap. iscopart. 1prezenta metodologie de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică (denumită în continuare metodologia) are drept scop stabilirea metodelor de monitorizare a funcţionării pieţei cu amănuntul de energie electrică din românia, în vederea evaluării nivelului de eficienţă, concurenţă şi transparenţă pe piaţă, a prevenirii/descurajării practicilor/comportamentelor anticoncurenţiale şi a celor care pot prejudicia siguranţa în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali. art. 2obiectivele urmărite prin aplicarea prezentei metodologii sunt: a) determinarea nivelului de eficienţă şi ...

Monitorul Oficial 655 din 07 August 2019 (M. Of. 655/2019)

 METODOLOGIE din 22 iulie 2019 pentru determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor şi de la locurile de muncă EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 7 august 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 185 din 22 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 655 din 7 august 2019.──────────cap. iscopul, domeniul de aplicare şi definiţiiart. 1prezenta metodologie stabileşte cerinţele pentru determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor şi de la locurile de muncă.art. 2prezenta metodologie se aplică la determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor şi de la locurile de muncă în scopul verificării conformităţii cu cerinţa referitoare la nivelul de referinţă stabilit conform art. 66 din normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii, ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui ...

Monitorul Oficial 607 din 23 Iulie 2019 (M. Of. 607/2019)

 METODOLOGIE din 20 iunie 2019 de recunoaştere a titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 23 iulie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 711 din 20 iunie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 607 din 23 iulie 2019.──────────art. 1(1) centrul naţional de formare şi perfecţionare a antrenorilor (c.n.f.p.a.) este instituţie publică aflată în subordinea ministerului tineretului şi sportului (m.t.s.) şi are ca obiect de activitate formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.(2) profesia de antrenor este reglementată în românia prin hotărârea guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea statutului antrenorului.(3) educaţia şi formarea profesională pentru ocupaţia de antrenor se fac ...

‹‹ Pagina 2 din 124
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice