Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - metodologie Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Metodologie (afisez 1226 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 123

Monitorul Oficial 607 din 23 Iulie 2019 (M. Of. 607/2019)

 METODOLOGIE din 20 iunie 2019 de recunoaştere a titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 23 iulie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 711 din 20 iunie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 607 din 23 iulie 2019.──────────art. 1(1) centrul naţional de formare şi perfecţionare a antrenorilor (c.n.f.p.a.) este instituţie publică aflată în subordinea ministerului tineretului şi sportului (m.t.s.) şi are ca obiect de activitate formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.(2) profesia de antrenor este reglementată în românia prin hotărârea guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea statutului antrenorului.(3) educaţia şi formarea profesională pentru ocupaţia de antrenor se fac ...

Monitorul Oficial 590 din 18 Iulie 2019 (M. Of. 590/2019)

 METODOLOGIE din 21 iunie 2019 de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 18 iulie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 601 din 21 iunie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 590 din 18 iulie 2019.──────────cap. idate generaleart. 1(1) prezenta metodologie de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale, denumită în continuare metodologie, are ca obiect evaluarea gradului de perturbare a furnizării serviciului esenţial şi se utilizează în procedura de identificare a operatorilor de servicii esenţiale, denumiţi în continuare ose.(2) evaluarea şi stabilirea gradului de perturbare a furnizării serviciului esenţial reprezintă o fază a primei etape a procesului de identificare a ose, ...

Monitorul Oficial 555 din 05 Iulie 2019 (M. Of. 555/2019)

 METODOLOGIE din 3 iulie 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019

──────────aprobată prin ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 555 din 5 iulie 2019.──────────cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual.(2) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“, „nesatisfăcător“.(3) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici.cap. 2evaluarea înalţilor funcţionari publiciart. 2(1) evaluarea prevăzută la art. 398 din prezentul cod se realizează anual, în scopul aprecierii performanţelor obţinute, ...

Monitorul Oficial 544 din 03 Iulie 2019 (M. Of. 544/2019)

 METODOLOGIE din 21 iunie 2019 de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 3 iulie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.760 din 21 iunie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 544 din 3 iulie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie are ca obiect stabilirea modului de interacţiune al agenţiei naţionale pentru achiziţiile publice, denumită în continuare a.n.a.p., cu autorităţile/entităţile contractante în vederea realizării activităţii de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor.art. 2În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acţiune tematică - activitate derulată ca urmare a propunerilor formulate de direcţia generală monitorizare şi supervizare sistem, denumită în continuare d.g.m.s.s., aprobate de preşedintele a.n.a.p., sau din dispoziţia ...

Monitorul Oficial 540 din 02 Iulie 2019 (M. Of. 540/2019)

 METODOLOGIE din 26 iunie 2019 de monitorizare specială a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 2 iulie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.338 din 26 iunie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 540 din 2 iulie 2019.──────────art. 1universitatea „tibiscus“ din timişoara, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform legii nr. 484/2002 privind înfiinţarea universităţii „tibiscus“ din timişoara, este monitorizată pe o perioadă de 9 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în monitorul oficial al româniei, partea i.art. 2(1) monitorizarea specială are în vedere verificarea aducerii la îndeplinire a măsurilor organizatorice şi activităţilor dispuse prin prezenta metodologie.(2) monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, ...

Monitorul Oficial 541 din 02 Iulie 2019 (M. Of. 541/2019)

 METODOLOGIE din 24 iunie 2019 de analiză cost-beneficiu pentru extinderea aplicării şi acordarea derogărilor privind cerinţele prevăzute în normele tehnice de racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 2 iulie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 157 din 24 iunie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 541 din 2 iulie 2019.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta metodologie are scopul de a stabili etapele principale, principiile şi criteriile ce trebuie avute în vedere la elaborarea analizelor cost-beneficiu privind:a) extinderea aplicării uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în normele tehnice de racordare la instalaţiile existente de producere a energiei electrice, locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiile de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuţie existente, inclusiv sistemele de distribuţie închise existente, unităţile consumatoare utilizate ...

Monitorul Oficial 534 din 28 Iunie 2019 (M. Of. 534/2019)

 METODOLOGIE din 28 iunie 2019 de rezervare a capacităţii de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federaţia Rusă - Bulgaria şi alimentării cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul României EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iunie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 158 din 28 iunie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 534 din 28 iunie 2019.──────────art. 1rezervarea capacităţii de transport în punctele aferente conductei isaccea 1 - negru vodă 1 se va realiza prin intermediul licitaţiilor organizate în cadrul platformei regionale de rezervare de capacitate, denumită în continuare prrc, operată de „foldgazszallito zartkoruen mukodo reszvenytarsasag“ - fgsz ltd., cu respectarea regulilor de operare a prrc şi a calendarului de licitaţie publicat anual de către reţeaua europeană a operatorilor de transport şi de sistem de gaze naturale - entsog.art. 2produsele standard de capacitate oferite de societatea ...

Monitorul Oficial 497 din 19 Iunie 2019 (M. Of. 497/2019)

 METODOLOGIE din 3 iunie 2019 de autorizare a centrelor proprii ale unităţilor feroviare de efectuare a programelor de formare profesională pentru salariaţii proprii care urmează să efectueze operaţiuni feroviare pentru funcţii şi meserii specifice transportului feroviar EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 19 iunie 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 910 din 3 iunie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 497 din 19 iunie 2019.──────────art. 1autorizarea centrelor proprii ale unităţilor feroviare prevăzute la art. 2 alin. (1^1) din ordin se efectuează de către autoritatea feroviară română - afer, denumită în continuare afer, şi se finalizează cu emiterea unei autorizaţii de către afer, a cărei valabilitate este de 10 ani, cu vizarea periodică la 2 ani.art. 2pe durata de valabilitate a autorizaţiei centrelor, afer efectuează activităţi de supraveghere a unităţilor feroviare prevăzute la art. 2 alin. (1^1) din ordin în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor care ...

Monitorul Oficial 480 din 12 Iunie 2019 (M. Of. 480/2019)

 METODOLOGIE din 9 aprilie 2019 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 12 iunie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 743 din 9 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 480 din 12 iunie 2019.──────────art. 1proiectele finanţate de autoritatea naţională pentru persoanele cu dizabilităţi, denumită în continuare autoritatea finanţatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie prin bugetul ministerului muncii şi justiţiei sociale sunt menite să determine creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi vor respecta prevederile convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile strategiei naţionale „o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi“ 2016-2020, aprobată prin hotărârea guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 452 din 05 Iunie 2019 (M. Of. 452/2019)

 METODOLOGIE SPECIFICĂ din 24 mai 2019 de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.044 din 24 mai 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 452 din 5 iunie 2019.──────────art. 1(1) inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului bucureşti comunică agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), până la data de 31 august 2019, următoarele:a) lista unităţilor de învăţământ de stat şi particular şi componentele organizatorice de pe raza judeţului respectiv, înfiinţate fără a deţine autorizaţie de funcţionare provizorie;b) lista unităţilor de învăţământ de stat şi particular şi a furnizorilor de educaţie de pe raza judeţului respectiv, care nu au solicitat acreditare în termenul prevăzut de art. 31 ...

‹‹ Pagina 2 din 123
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice