Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - schema Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Schema (afisez 52 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 667 din 11 Septembrie 2014 (M. Of. 667/2014)

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 21 august 2014 acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014

Cap. i baza legalăart. 1 (1) schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, denumită în continuare schema, cuprinde condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat, pentru acoperirea, în perioada 2014-2019, a costurilor înregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, conform ordonanţei guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări ...

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 1 iulie 2014 acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014

Cap. i baza legalăart. 1 (1) schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, denumită în continuare schema, cuprinde condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat, pentru acoperirea, în perioada 2014-2019, a costurilor înregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, conform ordonanţei guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări ...

Monitorul Oficial 562 din 29 Iulie 2014 (M. Of. 562/2014)

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 iunie 2014 "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită "sprijin acordat pentru implementarea programului de creştere a competitivităţii produselor industriale", cu finanţare de la bugetul de stat.art. 2 (1) acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.(2) prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către ...

Monitorul Oficial 521 din 14 Iulie 2014 (M. Of. 521/2014)

 SCHEMA din 23 iunie 2014 sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare" - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014

Cap. i prevederi generaleart. 1 (1) prezenta reglementare instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei jeremie în românia.(2) furnizorul de ajutor de minimis este ministerul fondurilor europene, prin autoritatea de management a programului operaţional sectorial "creşterea competitivităţii economice 2007-2013", denumit în continuare pos cce.(3) autoritatea care administrează schema este fondul european de investiţii, denumit în continuare fei.(4) beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform art. 8 lit. e), care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate în cap. iii.(5) termenii şi expresiile ...

Monitorul Oficial 524 din 14 Iulie 2014 (M. Of. 524/2014)

 SCHEMA TRANSPARENTĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 iunie 2014 sub formă de garanţii de portofoliu de credite, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014

Cap. i prevederi generaleart. 1 (1) prezenta reglementare instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei jeremie în românia.(2) furnizorul de ajutor de minimis este ministerul fondurilor europene, prin autoritatea de management a programului operaţional sectorial "creşterea competitivităţii economice 2007-2013".(3) autoritatea care administrează schema este fondul european de investiţii, denumit în continuare fei.(4) beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform art. 8, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate în cap. iii.(5) termenii şi expresiile utilizate, care nu sunt altfel definite în cadrul ...

Monitorul Oficial 206 din 24 Martie 2014 (M. Of. 206/2014)

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 17 martie 2014 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014

Cap. i baza legalăart. 1 acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii realizate de întreprinderile mari, în cadrul prezentei scheme, se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional pentru investiţii stipulate în regulamentul (ce) nr. 800/2008 al comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 214 din 9 august 2008.art. 2 prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor ...

Monitorul Oficial 820 din 21 Decembrie 2013 (M. Of. 820/2013)

SCHEMA DE AJUTOR din 20 decembrie 2013 de minimis "Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prin prezenta schemă se acordă un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili conform fişei tehnice a submăsurii 322 e) din cadrul programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 (pndr), "investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural".art. 2 (1) În cadrul prezentei scheme, acordarea de alocări financiare nerambursabile destinate beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevăzute în regulamentul (ce) nr. 1.998/2006 al comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit ...

Monitorul Oficial 719 din 22 Noiembrie 2013 (M. Of. 719/2013)

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT REGIONAL din 7 noiembrie 2013 pentru "Finantarea proiectelor din Programul eficienta energetica din cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 22 noiembrie 2013

I. introducereart. 1 prezentul act instituie o schemă de ajutor de stat regional pentru investiţii, denumită schemă de ajutor de stat regional privind eficienţa energetică, prin care se urmăresc promovarea coeziunii economice şi sociale între românia, uniunea europeană şi spaţiul economic european şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin promovarea dezvoltării durabile şi a investiţiilor în regiunile din românia. În conformitate cu harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-2013, întreg teritoriul româniei este eligibil pentru ajutor de stat regional potrivit prevederilor art. 107 alin. (3) lit. (a) din tratatul de instituire a comunităţii europene*1).----------*1) actualul art. 107 alin. ...

Monitorul Oficial 610 din 01 Octombrie 2013 (M. Of. 610/2013)

SCHEMA din 24 septembrie 2013 de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investitiilor initiale realizate in parcurile industriale (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 610 din 1 octombrie 2013

Art. 1 (1) obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de stat regionale, pentru investiţiile iniţiale realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în parcurile industriale cu titlu sau declarate prin hotărâre a guvernului.(2) prin prezenta schemă nu se acordă:a) ajutoare destinate activităţii de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;b) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială ...

SCHEMA din 24 septembrie 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 610 din 1 octombrie 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) obiectivul prezentei scheme de minimis, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de minimis, pentru investiţiile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotărâre a guvernului.(2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevăzute în regulamentul (ce) nr. 1.998/2006 al comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87*1) şi 88*2) din tratat ajutoarelor de minimis*3), denumit în continuare regulament.__________*1) actualul art. 107 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene.*2) actualul art. ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice