Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - schema Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Schema (afisez 49 rezultate)


‹‹ Pagina 2 din 5

Monitorul Oficial 777 din 19 Noiembrie 2012 (M. Of. 777/2012)

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 octombrie 2012 pentru implementarea operatiunii "Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012

I. obiectivele schemeiart. 1 obiectivul general al prezentei scheme de ajutor de minimis constă în încurajarea dezvoltării clusterelor şi a lanţurilor de valoare, mai ales prin sprijinirea integrării întreprinderilor, în special a imm-urilor, în aceste structuri de afaceri, cu scopul de a-şi îmbunătăţi competitivitatea pe plan naţional şi internaţional.art. 2 În cadrul acestei scheme, sprijinul financiar se acordă pentru:a) asigurarea de servicii de consultanţă;b) activităţi de marketing (realizate de entitatea de management al clusterului/lanţului de valoare, fără servicii terţe de consultanţă);c) activităţi aferente organizării de sesiuni de formare (training) şi/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experienţă;d) activităţi legate de asigurarea ...

Monitorul Oficial 759 din 12 Noiembrie 2012 (M. Of. 759/2012)

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 17 septembrie 2012 pentru implementarea operatiunii "Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 noiembrie 2012

I. titlul schemei de ajutor de statsprijin acordat pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustereschema este elaborată în baza regulamentului (ce) nr. 800/2008 al comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 214 din 9 august 2008.ii. obiectivele schemei de ajutor de statart. 1 obiectivul general al prezentei scheme de ajutor de stat constă în încurajarea dezvoltării clusterelor şi a lanţurilor de ...

Monitorul Oficial 726 din 26 Octombrie 2012 (M. Of. 726/2012)

SCHEMA din 19 octombrie 2012 de ajutor de minimis "Imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenurilor prin impadurire" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 octombrie 2012

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prin prezenta schemă se acordă un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili conform fişei tehnice a măsurii 221 - prima împădurire a terenurilor agricole, din programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, care nu cad sub incidenţa schemei de ajutor de stat notificată la comisia europeană cu nr. sa 34.207/2012.art. 2 (1) În cadrul prezentei scheme, acordarea de alocări financiare nerambursabile destinate beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevăzute în regulamentul (ce) nr. 1.998/2006 al comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în jurnalul ...

Monitorul Oficial 152 din 07 Martie 2012 (M. Of. 152/2012)

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 23 februarie 2012 pentru sprijinirea si implementarea operatiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 7 martie 2012

I. titlul schemeischema de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii "dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - poli de competitivitate"ii. obiectivele schemei de ajutor de statart. 1 obiectivul prezentei scheme constã în sprijinirea apariţiei şi dezvoltãrii polilor de competitivitate de interes naţional şi vizibilitate internaţionalã din românia, în vederea realizãrii obiectivului general al programului operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice", şi anume creşterea productivitãţii întreprinderilor din românia, în conformitate cu principiile dezvoltãrii durabile şi reducerea decalajelor în comparaţie cu productivitatea medie a uniunii europene.art. 2 (1) scopul prezentei scheme este sprijinirea unor proiecte de ...

Monitorul Oficial 54 din 23 Ianuarie 2012 (M. Of. 54/2012)

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 12 decembrie 2011 pentru sprijinirea si implementarea operatiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2012

I. obiectivele schemeiart. 1 obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constã în acordarea de sprijin financiar pentru implementarea coordonatã şi coerentã a proiectelor şi realizarea strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate existenţi sau potenţiali.art. 2 În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, sprijinul financiar se acordã pentru proiectele de tip "soft" pentru:a) finanţarea cheltuielilor pentru achiziţia de servicii de consultanţã cu condiţia ca serviciul de consultanţã respectiv sã nu se constituie într-o activitate continuã sau periodicã şi sã nu fie legat de cheltuielile curente de funcţionare a activitãţii beneficiarului;b) finanţarea cheltuielilor de management ale polului de ...

Monitorul Oficial 781 din 03 Noiembrie 2011 (M. Of. 781/2011)

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 6 octombrie 2011 "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate" aferenta operatiunii 1.3.1 "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international", domeniul major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 3 noiembrie 2011

1. titlul schemeischema de ajutor de stat pentru "dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - poli de competitivitate" aferentã operaţiunii 1.3.1 "dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional", domeniul major de intervenţie 1.3 "dezvoltarea durabilã a antreprenoriatului", axa prioritarã 1 "un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul programului operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice"2. obiectivele schemei de ajutor de statart. 1 obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat constã în sprijinirea apariţiei şi dezvoltãrii polilor de competitivitate de interes naţional şi vizibilitate internaţionalã din românia, în vederea realizãrii obiectivului general ...

Monitorul Oficial 129 din 21 Februarie 2011 (M. Of. 129/2011)

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 25 ianuarie 2011 privind sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2011

I. introducereart. 1 prezentul act instituie o schemã de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale.art. 2 (1) acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în tratatul privind funcţionarea uniunii europene, denumit în continuare tratat.(2) prezenta schemã este elaboratã în conformitate cu urmãtoarele documente:a) programul operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice" (denumit în continuare pos cce)*1) - axa prioritarã 4 "creşterea eficienţei energetice şi a securitãţii furnizãrii în contextul combaterii schimbãrilor climatice" - domeniul major ...

Monitorul Oficial 651 din 20 Septembrie 2010 (M. Of. 651/2010)

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 septembrie 2010 pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 20 septembrie 2010

Schema de ajutor de minimis din 8 septembrie 2010 pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat emitent: ministerul economiei, comerŢului Şi mediului de afaceri publicat În: monitorul oficial nr. 651 din 20 septembrie 2010 i. dispoziţii generale art. 1 (1) prezenta reglementare instituie o schemã de ajutor de minimis, denumitã "ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat", aferentã programului operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice", axa prioritarã 2 "competitivitate ...

Monitorul Oficial 521 din 27 Iulie 2010 (M. Of. 521/2010)

SCHEMA TRANSPARENTA din 15 iulie 2010 de ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010

*t* declar pe propria rãspundere cã activitãţile pentru care solicit ┌────┐┌───┐ finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau │ da ││nu │ ricãrui alt tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme└────┘└───┘ cu finanţare nerambursabilã. de asemenea, declar pe propria rãspundere cã în ultimii 3 (trei) ┌────┐┌───┐ ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am │ da ││nu ...

Monitorul Oficial 269 din 26 Aprilie 2010 (M. Of. 269/2010)

SCHEMA TRANSPARENTA din 7 aprilie 2010 de ajutor de stat in domeniul capitalului de risc EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 26 aprilie 2010

Schema transparentĂ? din 7 aprilie 2010 de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc emitent: ministerul economiei, comerŢului Şi mediului de afaceri publicat În: monitorul oficial nr. 269 din 26 aprilie 2010 i. prevederi generale art. 1 (1) prezenta procedurã instituie o schemã transparentã de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc (denumite în continuare fonduri), ca parte ...

‹‹ Pagina 2 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice