Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - norme Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Norme (afisez 1916 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 192

Monitorul Oficial 517 din 26 Mai 2022 (M. Of. 517/2022)

 NORMĂ nr. 16 din 19 mai 2022 pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referinţă şi pentru modificarea şi completarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi de abrogare a deciziei 2009/77/ce a ...

Monitorul Oficial 480 din 13 Mai 2022 (M. Of. 480/2022)

 NORME FUNDAMENTALE din 26 aprilie 2022 pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 74 din 26 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 480 din 13 mai 2022.──────────cap. iscop şi definiţiiart. 1prezenta reglementare stabileşte principiile şi cerinţele generale privind aplicarea gestionării în siguranţă a deşeurilor radioactive, inclusiv a combustibilului nuclear uzat, potrivit prevederilor legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 111/1996.art. 2prezenta reglementare completează cadrul legislativ pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive pentru a evita impunerea de sarcini inutile generaţiilor următoare.art. ...

Monitorul Oficial 470 din 11 Mai 2022 (M. Of. 470/2022)

 NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 21 aprilie 2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte autorizaţiile de comercializare, aprobarea studiilor clinice şi farmacovigilenţa produselor medicinale veterinare EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 11 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 59 din 21 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 470 din 11 mai 2022.──────────cap. icondiţii generaleart. 1În sensul prezentei norme sanitar-veterinare, suplimentar definiţiilor din regulamentul (ue) 2019/6 al parlamentului european şi al consiliului privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a directivei 2001/82/ce, următorii termeni şi sintagme se definesc astfel:a) institutul pentru controlul produselor biologice şi medicamentelor de uz veterinar - institut veterinar de referinţă aflat în subordinea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, responsabil pentru evaluarea, autorizarea şi controlul produselor medicinale veterinare în românia, denumit în continuare institut;b) comisia pentru ...

Monitorul Oficial 438 din 04 Mai 2022 (M. Of. 438/2022)

 NORME METODOLOGICE din 27 aprilie 2022 privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate EMITENT: Ministerul Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 359 din 27 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 438 din 4 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme, elaborate în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (3) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc metodologia de înscriere a bazelor sportive în registrul bazelor sportive omologate.art. 2prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru titularii dreptului de proprietate/administrare sau deţinătorii cu orice titlu ai bazelor sportive omologate, destinate activităţii de educaţie fizică şi sport.art. 3În cuprinsul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:a) bază ...

Monitorul Oficial 405 din 28 Aprilie 2022 (M. Of. 405/2022)

 NORMĂ nr. N3.3.2 din 15 aprilie 2022 privind "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă" (NI-ASR-07-XII/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 28 aprilie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 142 din 15 aprilie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 405 din 28 aprilie 2022.──────────prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată^1, cu modificările şi completările ulterioare, cu comunicarea comisiei europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt^2, cu decizia comisiei europene c (2022) 1.913, cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi ...

Monitorul Oficial 406 din 28 Aprilie 2022 (M. Of. 406/2022)

 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2022 de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia bovine EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 28 aprilie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 86 din 13 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 406 din 28 aprilie 2022.──────────i. dispoziţii generaleart. 1prezentele norme tehnice stabilesc reguli pentru aplicarea obligatorie a grilelor uniunii europene pentru clasificarea carcaselor de bovine, cerinţe pentru identificarea bovinelor, pentru prezentarea carcaselor, proceduri de cântărire, de marcare/etichetare a carcaselor, proceduri pentru stabilirea categoriilor carcaselor de bovine şi pentru clasificarea carcaselor în scopul stabilirii unor preţuri de piaţă comparabile, precum şi reguli pentru înregistrarea şi raportarea rezultatelor tehnice de clasificare şi a preţurilor de piaţă pentru carcasele de bovine în baza naţională de date a clasificării.ii. ...

Monitorul Oficial 400 din 27 Aprilie 2022 (M. Of. 400/2022)

 NORMĂ nr. 12 din 11 aprilie 2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 27 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din regulamentul (ue) nr. 909/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în uniunea europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare ...

Monitorul Oficial 397 din 26 Aprilie 2022 (M. Of. 397/2022)

 NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 aprilie 2022

Având în vedere prevederile art. 60 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către ministerul finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de banca naţională a româniei,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite prezenta normă.cap. icondiţii de acces la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa administrată de banca naţională a românieiart. 1(1) În vederea participării la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa administrată de banca naţională a româniei, participanţii trebuie să respecte ...

Monitorul Oficial 389 din 21 Aprilie 2022 (M. Of. 389/2022)

 NORMĂ nr. 14 din 18 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 21 aprilie 2022

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) şi ale art. 28 alin. (8) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) teza a ii-a din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii ...

Monitorul Oficial 387 din 20 Aprilie 2022 (M. Of. 387/2022)

 NORME din 15 martie 2022 privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 20 aprilie 2022

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 26 din 15 martie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 387 din 20 aprilie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) normele privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor comisiei de disciplină a camerei auditorilor financiari din românia, denumite în continuare norme, cuprind dispoziţii privind procedura de alegeri, respectiv desfăşurarea votului şi stabilirea rezultatelor alegerilor pentru alegerea membrilor comisiei de disciplină a camerei auditorilor financiari din românia.(2) camera auditorilor financiari din românia, denumită în continuare camera sau cafr, organizează alegeri pentru membrii comisiei de disciplină a camerei, în conformitate cu prevederile ordonanţei ...

‹‹ Pagina 1 din 192
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016