Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - norme Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Norme (afisez 1826 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 183

Monitorul Oficial 892 din 17 Septembrie 2021 (M. Of. 892/2021)

 NORMĂ nr. 26 din 6 septembrie 2021 privind activitatea desfăşurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terţe prin intermediul sucursalelor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 892 din 17 septembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 101 şi art. 115-122 din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară în cadrul şedinţei din data de 1.09.2021,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1domeniul de aplicare şi semnificaţii(1) ...

Monitorul Oficial 875 bis din 13 Septembrie 2021 (M. Of. 875 bis/2021)

 NORME din 19 august 2021 privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 bis din 13 septembrie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. m.172 din 19 august 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 875 din 13 septembrie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc modul de aplicare în ministerul apărării naţionale, denumit în continuare mapn, a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în concordanţă cu prevederile următoarelor acte normative:a) legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;b) normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale organizaţiei tratatului atlanticului de nord în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme nato;c) standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului ...

Monitorul Oficial 882 din 14 Septembrie 2021 (M. Of. 882/2021)

 NORME TEHNICE din 3 septembrie 2021 privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 14 septembrie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.761 din 3 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 882 din 14 septembrie 2021.──────────cap. idefiniţiiart. 1În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) curăţare - etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţii mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici, care se efectuează în unităţile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii optime de securitate;b) precurăţare - etapa prealabilă curăţării care se ...

Monitorul Oficial 880 din 14 Septembrie 2021 (M. Of. 880/2021)

 NORMĂ nr. 19 din 29 iulie 2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 din 14 septembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 29 alin. (10) şi (12), ale art. 100-104 şi ale art. 108 lit. g) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de ...

Monitorul Oficial 877 din 13 Septembrie 2021 (M. Of. 877/2021)

 NORMĂ nr. 25 din 30 august 2021 privind guvernanţa şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor utilizate de către societăţile de asigurare şi de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 13 septembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară în cadrul şedinţei din data de 25.08.2021,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1domeniul ...

Monitorul Oficial 876 din 13 Septembrie 2021 (M. Of. 876/2021)

 NORME METODOLOGICE din 7 septembrie 2021 pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea comerţului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 13 septembrie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.364 din 7 septembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 876 din 13 septembrie 2021.──────────cap. i definiţiiart. 1În cuprinsul prezentelor norme metodologice următorii termeni se definesc astfel:a) beneficiar al ajutorului de stat - imm/pfa/cmi/ong, aşa cum este descris în cadrul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operaţional competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de covid-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare;b) ministerul investiţiilor şi ...

Monitorul Oficial 872 din 10 Septembrie 2021 (M. Of. 872/2021)

 NORMĂ nr. 24 din 25 august 2021 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 10 septembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 25.08.2021, autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. inorma autorităţii de supraveghere financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/ avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către autoritatea de supraveghere financiară, ...

Monitorul Oficial 869 din 10 Septembrie 2021 (M. Of. 869/2021)

 NORMĂ nr. 21 din 10 august 2021 pentru aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 10 septembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi d) şi alin. (5), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi de abrogare a deciziei 2009/77/ce a ...

Monitorul Oficial 848 bis din 06 Septembrie 2021 (M. Of. 848 bis/2021)

 NORME din 3 septembrie 2021 privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 bis din 6 septembrie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1151/1752/2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 848 din 6 septembrie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură de către unităţile specializate medicale şi/sau psihologice, publice sau private, agreate de ministerului transporturilor şi infrastructurii pentru a examina personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor. unităţile specializate medicale şi/sau psihologice trebuie să deţină certificat de agreare emis de către ministerul transporturilor şi infrastructurii.(2) certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specifice realizării activităţii prevăzute la alin. (1).(3) ministerul transporturilor şi infrastructurii prin direcţia ...

 NORME METODOLOGICE din 3 septembrie 2021 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 bis din 6 septembrie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1151/1752/2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 848 din 6 septembrie 2021.──────────cap. iexaminarea medicalĂ Şi psihologicĂ a personalului cu atribuŢii În siguranŢa transporturilor Şi periodicitatea examinĂriiart. 1(1) examinarea medicală şi psihologică este obligatorie pentru funcţiile cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi se efectuează pentru:a) persoanele care urmează cursurile organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului cu atribuţii siguranţa transporturilor, până la data absolvirii acestora;b) angajarea într-o funcţie cu atribuţii în siguranţa transporturilor;c) examinarea periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, la termenele stabilite în prezentele norme;d) schimbarea funcţiei cu atribuţii în ...

‹‹ Pagina 1 din 183
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016