Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - norme Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Norme (afisez 2223 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 223

Monitorul Oficial 297 din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 297/2024)

 NORMĂ nr. 6 din 19 martie 2024 pentru modificarea art. 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 4 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 alin. (3) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 85 şi art. 87 alin. (3) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 295 din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 295/2024)

 NORMĂ nr. 4 din 20 februarie 2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 4 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 14 februarie 2024,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. inorma autorităţii ...

Monitorul Oficial 269 din 29 Martie 2024 (M. Of. 269/2024)

 NORME METODOLOGICE din 21 martie 2024 de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 29 martie 2024

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 255 din 21 martie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 269 din 29 martie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare unitară a prevederilor legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative ce conţin dispoziţii în materie de stare civilă.art. 2În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii, expresiile şi acronimele folosite au următoarele semnificaţii:a) a.n.c. - autoritatea naţională pentru cetăţenie; b) c.n.p. - cod numeric personal;c) d.g.a.s.p.c. - direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului;d) d.g.e.p. ...

Monitorul Oficial 257 din 26 Martie 2024 (M. Of. 257/2024)

 NORME din 14 martie 2024 privind certificarea şi supravegherea continuă a agenţilor aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană militare EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 257 din 26 martie 2024

──────────aprobate prin ordinul nr. m.43 din 14 martie 2024, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 257 din 26 martie 2024.──────────art. 1 prezentele norme stabilesc modurile de certificare şi de supraveghere continuă a agenţilor aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană militare, prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare servicii.art. 2(1) În scopul realizării siguranţei, agenţii aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană, denumiţi în continuare agenţi, sunt certificaţi şi supravegheaţi continuu de către autoritatea aeronautică militară naţională, denumită în continuare aamn.(2) prin certificare şi supraveghere continuă se atestă faptul ...

Monitorul Oficial 224 din 18 Martie 2024 (M. Of. 224/2024)

 NORME METODOLOGICE din 15 februarie 2016 privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 224 din 18 martie 2024

*) republicate în temeiul art. ii din hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 1/2024 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 1/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 118 din 9 februarie 2024, dându-se textelor o nouă numerotare.normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, au fost aprobate prin hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi ...

Monitorul Oficial 223 din 18 Martie 2024 (M. Of. 223/2024)

 NORME PROFESIONALE SECTORIALE din 11 martie 2024 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, specifice activităţii de consultanţă fiscală EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 18 martie 2024

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 4 din 11 martie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 223 din 18 martie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc măsurile şi activităţile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, care trebuie realizate la nivel sectorial de către consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală, entităţi supravegheate şi controlate de camera consultanţilor fiscali, denumită în continuare camera.(2) prevederile prezentelor norme se aplică de către entităţile reglementate, consultanţi fiscali şi societăţi de consultanţă fiscală, menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ...

Monitorul Oficial 205 din 12 Martie 2024 (M. Of. 205/2024)

 NORMĂ nr. 5 din 20 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 12 martie 2024

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2), art. 57 alin. (2)-(4), art. 60 alin. (1), art. 61, art. 78 alin. (1) şi ale art. 84 lit. b) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1), art. 14, art. 15 alin. (2)-(4), art. 20 alin. (2) şi (5), art. 30 alin. (2) şi art. 41 lit. a) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 ...

Monitorul Oficial 197 din 11 Martie 2024 (M. Of. 197/2024)

 NORME TEHNICE din 28 februarie 2024 privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului şi ieşirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii EMITENT: Autoritatea Vamală Română PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 11 martie 2024

──────────aprobate prin ordinul nr. 648 din 28 februarie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 197 din 11 martie 2024.──────────art. 1operatorii economici stabiliţi pe teritoriul vamal al uniunii care deţin statutul de operator economic autorizat pot solicita autorităţii vamale, în temeiul prevederilor art. 5 pct. 33 şi ale art. 172 alin. (1) din regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii, în situaţii justificate, aprobarea unui loc în care să fie prezentate mărfurile în vamă, altul decât biroul vamal, în cazul declarării mărfurilor pentru ...

Monitorul Oficial 182 din 06 Martie 2024 (M. Of. 182/2024)

 NORME din 29 februarie 2024 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 6 martie 2024

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 14 din 29 februarie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 182 din 6 martie 2024.──────────art. 1prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la conferinţa camerei auditorilor financiari din românia („cafr“ sau „camera“), organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024, la hotel timişoara, situat în timişoara, str. mărăşeşti nr. 1-3, judeţul timiş.art. 2conferinţa camerei este organul superior de conducere al cafr, formată din toţi membrii cu drept de vot care au îndeplinite obligaţiile către cameră în anul anterior desfăşurării conferinţei, la termenele stabilite prin reglementările camerei.art. 3la ...

Monitorul Oficial 171 din 01 Martie 2024 (M. Of. 171/2024)

 NORME din 28 februarie 2024 de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 1 martie 2024

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 181 din 28 februarie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 171 din 1 martie 2024.──────────cap. icontractul de asigurare socială, declaraţia nominală de asigurare şi declaraţia individuală de asigurareart. 1(1) În situaţiile în care, pentru anumite perioade ulterioare datei de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile brute lunare realizate pe baza cărora se determină punctajul lunar nu pot fi dovedite prin declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de legea nr. 19/2000 privind sistemul public ...

‹‹ Pagina 1 din 223
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016