Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - contract-de-munca Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Contract De Munca (afisez 76 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 8

Monitorul Oficial 25 din 24 Mai 2021 (M. Of. 25/2021)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 651 din 28 aprilie 2021 la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 24 mai 2021

În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al art. 128 şi art. 137-139 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 62/2011, şi al pct. 25 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011,a intervenit următorul contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, c.c.m.u.n.s.a.i.p., între:1. ministerul educaţiei;2. federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ:- federaţia sindicatelor libere din Învăţământ;– federaţia sindicatelor din educaţie "spiru haret".cap. idispoziţii generaleart. 1părţile contractante recunosc şi acceptă pe ...

Monitorul Oficial 15 din 27 Aprilie 2021 (M. Of. 15/2021)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 496 din 25 martie 2021 la Nivelul Grupului de Unităţi de Învăţământ Preuniversitar din Judeţul Iaşi EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 1 din 27 aprilie 2021

În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al art. 128 şi art. 137-139 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 62/2011, şi al pct. 25 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011 şi contractului colectiv de muncă nr. 435 din 17 aprilie 2019 unic la nivel de sector de activitate Învăţământ preuniversitar, a intervenit următorul contract colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi de Învăţământ preuniversitar din judeţul iaşi, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, c.c.m.n.g.u.i.p.i., între:1. inspectoratul Şcolar judeţean iaşi - denumit ...

Monitorul Oficial 45 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 45/2020)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 789 din 18 august 2020 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2020-2022 EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 4 din 10 noiembrie 2020

În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. administraţia spitalelor şi serviciilor medicale bucureşti (denumită în continuare şi assmb), cu sediul în str. sf. ecaterina, nr. 3, sector 4, bucureşti, cod fiscal 25502860, reprezentată legal prin director general, dl jr vasile apostol,2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, de către uniunea sindicală sanitas bucureşti (ussb) afiliată federaţiei sanitas din românia, reprezentată prin preşedinte, dl huşanu viorel,3. salariaţii, reprezentaţi potrivit prevederilor legii nr. 62/2011 de către federaţia sindicală hipocrat, reprezentată prin preşedinte executiv, dna silvia spiridon,se încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, ...

Monitorul Oficial 35 din 16 Septembrie 2020 (M. Of. 35/2020)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 761 din 10 august 2020 pe anii 2020-2022 la nivelul grupului de unităţi format din Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Arad, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vaslui EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 3 din 16 septembrie 2020

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă (ccm) la nivelul grupului de unităţi format din oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (ocpi) alba, arad, argeş, bistriţa-năsăud, braşov, brăila, călăraşi, constanţa, covasna, galaţi, giurgiu, gorj, harghita, ialomiţa, mehedinţi, mureş, neamţ, prahova, sibiu, teleorman, vaslui şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.(2) fiecare ocpi, în calitate de angajator, recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale pe care românia le-a ratificat, constituţiei româniei şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat.art. ...

Monitorul Oficial 45 din 24 Ianuarie 2013 (M. Of. 45/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 59.493 din 20 decembrie 2012 la nivelul grupului de unitati din sectorul de activitate constructii de masini pe anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 4 din 24 ianuarie 2013

Înregistrat la m.m.f.p.s. - s.d.s. sub nr. 59493 din data de 20.12.2012În temeiul legii nr. 62/2011, republicată, se încheie prezentul contract colectiv de muncă unic între salariaţii şi angajatorii din industria construcţii de maşini.salariaţii/angajaţii sunt reprezentaţi, în conformitate cu prevederile legii nr. 62/2011, republicată, prin:1. federaţia sindicatelor din construcţii de maşini - f.s.c.m.;2. federaţia ÎnfrĂŢirea a sindicatelor din ramura metal;3. federaţia sindicală automobilul românesc.angajatorii, indiferent de natura capitalului şi de forma de organizare, sunt reprezentaţi prin federaţia patronală din industria construcţiilor de maşini, conform legii nr. 62/2011.preambulprevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul ...

Monitorul Oficial 35 din 16 Ianuarie 2013 (M. Of. 35/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 59.395 din 26 noiembrie 2012 la nivel de grup de unitati din Ministerul Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 3 din 16 ianuarie 2013

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale sub nr. 59395 din data de 26.11.2012În temeiul legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din ministerul administraţiei şi internelor, denumit în continuare ccm, între următoarele părţi:1. ministerul administraŢiei Şi internelor, denumit în continuare m.a.i., cu sediul în bucureşti, piaţa revoluţiei nr. 1 a, sector 1, reprezentat prin ministrul administraţiei şi internelor, şi2. personalul contractual din m.a.i., reprezentat de către:- federaŢia sindicatelor naŢionale ale poliŢiŞtilor Şi personalului ...

Monitorul Oficial 1 bis din 10 Ianuarie 2013 (M. Of. 1 bis/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.495 din 19 decembrie 2012 la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Superior si Cercetare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 1 din 10 ianuarie 2013

Înregistrat la ministerul muncii, familiei ?i protec?iei sociale - s.d.s. sub nr. 59495 din data de 19.12.2012În temeiul drepturilor garantate de constitu?ia româniei, precum ?i al art. 128 ?i art. 137-138 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, ?i al pct. 26 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011,a intervenit următorul contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învă?ământ superior ?i cercetare între:1. ministerul educa?iei, cercetării, tineretului ?i sportului, numit în continuare mects;2. federa?ia na?ională sindicală "alma mater", numită în continuare fns alma mater.cap. idispozi?ii generaleart. 1păr?ile contractante ...

Monitorul Oficial 25 din 10 Ianuarie 2013 (M. Of. 25/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.419 din 4 decembrie 2012 a nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilitati publice. Gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si de protectie a mediului" pe anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 2 din 10 ianuarie 2013

Înregistrat la m.m.f.p.s.-s.d.s. sub nr. 59419 din data de 4.12.2012preambulavând în vedere procesele-verbale încheiate în urma desfă?urării lucrărilor ?edin?elor de negociere a contractului colectiv de muncă unic la nivelul sectorului de activitate "servicii comunitare de utilită?i publice. gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014,în temeiul dispozi?iilor art. 41 alin. (5) din constitu?ia româniei, ale art. 229-230 din legea nr. 53/2003 (r1) privind codul muncii, ale art. 127-152 din legea nr. 62/2011 (r1) a dialogului social ?i cele ale actelor normative conexe din domeniul legisla?iei muncii,noi, păr?ile:a) angajatorii, membri ai organiza?iei patronale:- federa?ia patronatul român, ...

Monitorul Oficial 65 din 11 Decembrie 2012 (M. Of. 65/2012)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 59.382 din 3 decembrie 2012 la nivel de grup de unitati al Ministerului Sanatatii si unitatilor din subordine pe anul 2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 6 din 11 decembrie 2012

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale - s.d.s. cu nr. 59382 din data de 3.12.2012În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. ministerul sănătăţii, în calitate de autoritate naţională în domeniul sănătăţii;2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, prin:- federaţia sanitas din românia;- federaţia naţională "ambulanţa" din românia;- centrala naţională sindicală din sănătate şi asistenţă socială c.n.s. san. asist.;a intervenit următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi:cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, se obligă să respecte prevederile ...

Monitorul Oficial 55 din 14 Noiembrie 2012 (M. Of. 55/2012)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012 la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 5 din 14 noiembrie 2012

Înregistrat la m.m.f.p.s. - s.d.s. sub nr. 59276 din data de 02.11.2012În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al art. 128 şi art. 137-139 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată şi al pct. 25 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011,a intervenit următorul contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, c.c.m.u.n.s.a.i.p., între:1. ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;2. federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ:   - federaţia sindicatelor libere din Învăţământ;   - federaţia sindicatelor din Învăţământ "spiru haret";   - federaţia educaţiei naţionale.cap. idispoziţii ...

‹‹ Pagina 1 din 8
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016